Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ Դ ...

 

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
14 ապրիլի 2015 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11815131

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

 

9 ապրիլի 2015 թ. թիվ 207-Ն

 

i

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետը, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասը և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի 4-րդ ենթակետով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

 

1. Հաստատել հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Գ. Խաչատրյան

 

 

i

Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2015թ. ապրիլի 9-ի
թիվ 207-Ն հրամանի

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

 

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների (այսուհետ` կազմակերպությունների) կողմից իրականացվող գործառնությունների, նրա վրա ազդող այլ դեպքերի և իրադարձությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը (այսուհետ` հաշվային պլան) մշակվել է`

ա) կազմակերպությունների կողմից հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին (ՀՀՀՀՍ-ին) համապատասխան հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելուն օժանդակելու նպատակով.

բ) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9-ի N 5-Ն հրամանով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային և հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման դասակարգումների (այսուհետ` Դասակարգումներ) պահանջներով դրամական ներհոսքերի և արտահոսքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հաշվապահական հաշվառման համակարգում ընդհանրացնելու համար.

գ) հաշվապահական հաշվառման համակարգից անմիջականորեն ստացվող տեղեկատվության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 4-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված` բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների (այսուհետ` գանձապետական համակարգի համար նախատեսված հաշվետվություններ) կազմմանն օժանդակելու նպատակով:

Հաշվային պլանը բաղկացած է երեք բաժնից`

I. Ընդհանուր դրույթներ.

II. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների (ներառյալ` Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի ստացման համար անհրաժեշտ հաշիվների) ցանկ.

III. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների (ներառյալ` Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի ստացման համար անհրաժեշտ հաշիվների) կիրառման հրահանգ:

Առաջին բաժնում տրված է հաշվային պլանի ընդհանուր բնութագիրը, գործողության ոլորտը, ֆինանսական հաշվետվությունների հետ կապը, ինչպես նաև դասակարգման և կոդավորման հիմունքները:

Երկրորդ բաժնում տրված է դասերում և խմբերում միավորված առաջին, երկրորդ կարգի հաշիվների և ենթաանալիտիկ հաշիվների ցանկը:

Երրորդ բաժնում տրված է հաշվապահական հաշվառման հաշիվների կիրառման հրահանգը:

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը կազմակերպության կողմից իրականացվող գործառնությունների, նրա վրա ազդող այլ դեպքերի և իրադարձությունների` հաշվապահական հաշվառման մեջ գրանցման և խմբավորման սխեմա է:

Հաշվային պլանը կազմված է ըստ տնտեսական բովանդակության դասակարգված հաշիվներից և ներառում է հաշիվների դասեր, հաշիվների խմբեր, առաջին կարգի հաշիվներ (սինթետիկ հաշիվներ), երկրորդ կարգի հաշիվներ (անալիտիկ հաշիվներ) և դրանց կից բացված ենթաանալիտիկ հաշիվներ:

Հաշվային պլանը ներառում է 11 դաս`

0. Դրամական արտահոսքեր.

1. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ.

2. Ընթացիկ ակտիվներ.

3. Զուտ ակտիվներ (սեփական կապիտալ).

4. Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ.

5. Ընթացիկ պարտավորություններ.

6. Հասույթներ.

7. Ծախսեր.

8. Ծախսումներ.

9. Դրամական ներհոսքեր.

Ա. Արտահաշվեկշռային հաշիվներ:

0 և 9 դասերը ընդգրկում են Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման հաշիվները, 1-7-րդ դասերն ընդգրկում են ֆինանսական հաշվառման հաշիվները, 8-րդ դասը` ծախսումների հաշվառման և Ա դասը` արտահաշվեկշռային հաշիվները:

Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի հաշիվներն օգտագործվում են Դասակարգումների պահանջներով դրամական ներհոսքերի և արտահոսքերի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար, ինչպես նաև ՀՀՀՀՍ-ի պահանջներին համապատասխան դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ընդհանրացման համար:

Ֆինանսական հաշվառման հաշիվներն օգտագործվում են ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլման ենթակա տեղեկատվության ընդհանրացման համար: Դրանք բաժանվում են հաշվեկշռային հաշիվների (1-5 դասեր) և գործունեության արդյունքների հաշիվների (6-7 դասեր):

Հաշվեկշռային հաշիվները նախատեսված են կազմակերպության ակտիվների, զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) և պարտավորությունների հաշվառման համար: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվում են այս հաշիվների մնացորդները (դեբետային կամ կրեդիտային):

Գործունեության արդյունքների հաշիվները նախատեսված են կազմակերպության հասույթների և ծախսերի հաշվառման համար: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում այս հաշիվների զուտ շրջանառությունը (դեբետային` ծախսերի գծով և կրեդիտային` հասույթների գծով), իսկ սահմանված դեպքերում` դրանց տարբերությունը տեղափոխվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն:

Ծախսումների հաշվառման հաշիվները նախատեսված են ծառայությունների մատուցման, արտադրանքի թողարկման, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) ծախսումների վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար:

Արտահաշվեկշռային հաշիվները նախատեսված են կազմակերպությանը չպատկանող, բայց ժամանակավորապես նրա տրամադրության կամ օգտագործման տակ գտնվող ակտիվների (գործառնական վարձակալությամբ ընդունված հիմնական միջոցներ, պատասխանատու պահպանման ընդունված ապրանքանյութական արժեքներ, որպես գրավ պահվող ակտիվներ և այլն), շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների, պայմանական ակտիվների և պարտավորությունների առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար:

Հաշիվների կոդավորումը (բացառությամբ Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի հետ կապված հաշիվների) կառուցված է հետևյալ կերպ`

- հաշիվների դասերը նշված են միանիշ թվով` 1-ից մինչև 8-ը, իսկ արտահաշվեկշռային հաշիվների դասը «Ա» տառով,

- հաշիվների խմբերը նշված են երկնիշ թվով, որոնցից առաջինը ցույց է տալիս դասի ծածկագիրը, իսկ երկրորդը` խմբի համարը,

- առաջին կարգի հաշիվները նշված են եռանիշ թվով, որոնցից առաջին երկուսը ցույց են տալիս խմբի ծածկագիրը, երրորդը` առաջին կարգի հաշվի համարը,

- երկրորդ կարգի հաշիվները նշված են քառանիշ թվով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ երկրորդ կարգի հաշիվների թիվը գերազանցում է 9-ը), որոնցից առաջին երեքը ցույց են տալիս առաջին կարգի հաշվի ծածկագիրը, իսկ չորրորդը` երկրորդ կարգի հաշվի համարը:

Այն դեպքերում, երբ երկրորդ կարգի հաշիվների թիվը գերազանցում է 9-ը, երկրորդ կարգի հաշիվները նշված են հնգանիշ թվով, որոնցից առաջին երեքը ցույց են տալիս առաջին կարգի հաշվի ծածկագիրը, իսկ չորրորդը և հինգերորդը` երկրորդ կարգի հաշվի համարը: Օրինակ` 716 «Վարչական ծախսեր» առաջին կարգի հաշվին կից բացված երկրորդ կարգի հաշիվների քանակը գերազանցում է 9-ը, հետևաբար երկրորդ կարգի հաշիվները նշված են հնգանիշ թվով (ինչպես օրինակ` 71601 «Աշխատանքի վարձատրության գծով վարչական ծախսեր»):

Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի հետ կապված հաշիվների կոդավորումը կառուցված է հետևյալ կերպ`

- հաշիվների դասերը նշված են միանիշ թվով` 0 և 9-ը,

- հաշիվների խմբերը նշված են եռանիշ թվով, որոնցից առաջինը ցույց է տալիս դասի ծածկագիրը, իսկ երկրորդն ու երրորդը` խմբի համարը,

- առաջին կարգի հաշիվները նշված են քառանիշ թվով, որոնցից առաջին երեքը ցույց են տալիս խմբի ծածկագիրը, իսկ չորրորդը` առաջին կարգի հաշվի համարը,

- երկրորդ կարգի հաշիվները նշված են հնգանիշ թվով, որոնցից առաջին չորսը ցույց են տալիս առաջին կարգի հաշվի ծածկագիրը, իսկ հինգերորդը` երկրորդ կարգի հաշվի համարը:

 Հաշվային պլանի առկա հաշիվները փոփոխման ենթակա չեն: Յուրահատուկ գործառնությունների հաշվառման նպատակով կազմակերպությունները, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են հաշվային պլանում ավելացնել լրացուցիչ առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշիվներ` օգտագործելով հաշիվների ազատ ծածկագրերը: Կախված կազմակերպության կողմից իրականացվող գործառնությունների, նրա վրա ազդող այլ դեպքերի և իրադարձությունների տարբեր տեսակների վերաբերյալ առավել մանրամասն (անալիտիկ) տեղեկատվության արտացոլման անհրաժեշտությունից, կազմակերպությունները կարող են երկրորդ կարգի հաշիվներին կից բացել տարբեր մակարդակների ենթաանալիտիկ հաշիվներ: Օրինակ, Դասակարգումների պահանջներով դրամական հոսքերի հաշիվներում որպես երրորդ, չորրորդ կամ հինգերորդ մակարդակի ենթաանալիտիկ հաշիվներ կարող են օգտագործվել Դասակարգումների «կատեգորիա» տնտեսագիտական ծածկագրի ներքո բացված «սինթետիկ», «անալիտիկ» և «ենթաանալիտիկ» տնտեսագիտական ծածկագրերն` իրենց բովանդակությամբ: Օրինակ` 1111 «Շենքեր» երկրորդ կարգի հաշվին կից կարող է բացվել 11111 «Բնակելի շենքեր և բնակարաններ» հաշիվը, որը համապատասխանում է Դասակարգումների «Ոչ ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը» բաժնի 01111 «Բնակելի շենքեր և բնակարաններ» անալիտիկ ծածկագրին և (կամ) կարող է բացվել 111111 «Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար» հաշիվը, որը համապատասխանում է Դասակարգումների «Ոչ ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը» բաժնի 011111 «Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար» ենթաանալիտիկ ծածկագրին:

Կանխավճարները, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը հաշվառող առաջին և երկրորդ կարգի հաշիվներին կից ենթաանալիտիկ հաշիվներ կարող են բացվել հաշվային պլանի համապատասխան հաշիվները Դասակարգումների սինթետիկ ծածկագրերի հետ զուգակցելու և կետով առանձնացնելու միջոցով: Օրինակ` 1511 «Կանխավճարներ հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար» երկրորդ կարգի հաշվին կից կարող է բացվել 1511.5111 «Կանխավճարներ շենքեր և կառուցվածքներ ձեռք բերելու համար» ենթաանալիտիկ հաշիվը, որն ըստ էության բաղկացած է 1511 «Կանխավճարներ հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար» երկրորդ կարգի հաշվից և Դասակարգումների 511100 «Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում» սինթետիկ ծածկագրից: Այս մեթոդաբանությամբ բացված ենթաանալիտիկ հաշիվները հնարավորություն կընձեռեն ստանալ տեղեկատվություն կանխավճարների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մնացորդների վերաբերյալ` ըստ Դասակարգումներում արտացոլված դրամական հոսքերի առանձին ուղղությունների:

Հաշվային պլանը ներառում է ակտիվային, պասիվային և ակտիվապասիվային հաշիվներ: 0, 1, 2, 7, 8 դասերի հաշիվները, բացառությամբ պասիվային կարգավորող և ակտիվապասիվային հաշիվների, ակտիվային են, իսկ 3, 6 և 9 դասերի հաշիվները, բացառությամբ ակտիվային կարգավորող և ակտիվապասիվային հաշիվների, պասիվային են:

0-ից 9-րդ դասերի հաշիվներում կազմակերպության կողմից իրականացվող գործառնությունների և դրա վրա ազդող այլ դեպքերի և իրադարձությունների արտացոլումը իրականացվում է կրկնակի գրանցման հիմունքով, իսկ Ա «Արտահաշվեկշռային հաշիվներ» դասի հաշիվներում` հաշվառման պարզ (միակի գրանցման) համակարգով:

(բաժինը փոփ. 11.01.17 թիվ 4-Ն որոշում)

 

II. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Հաշիվն. խմբի ծածկ.

I կարգի հաշիվն. ծածկ.

II կարգի հաշիվն. ծածկ.

Ենթաանալիտիկ հաշիվն. ծածկ.

 

ԴԱՍ 0. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

 

 

041

 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0411

 

 

 

Աշխատակիցների հատուցումների գծով արտահոսքեր

 

 

04111

 

 

Աշխատավարձի գծով արտահոսքեր

 

 

04112

 

 

Պարգևատրումների, խրախուսումների և հատուկ վճարների գծով արտահոսքեր

 

 

04113

 

 

Քաղաքացիական, դատական և պետական այլ ծառայողների պարգևատրման գծով արտահոսքեր

 

 

04114

 

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատողների պարգևատրման գծով արտահոսքեր` «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն

 

 

04115

 

 

Այլ վարձատրությունների գծով արտահոսքեր

042

 

 

 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0421

 

 

 

Շարունակական ձեռքբերումների գծով արտահոսքեր

 

 

04211

 

 

Գործառնական և բանկային ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04212

 

 

Էներգիայի ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04213

 

 

Կոմունալ ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04214

 

 

Կապի ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04215

 

 

Ապահովագրության գծով արտահոսքեր

 

 

04216

 

 

Հիմնական միջոցների վարձակալության գծով արտահոսքեր

 

 

04217

 

 

Արտագերատեսչական ծախսերի գծով արտահոսքեր

 

0422

 

 

 

Գործուղումների գծով արտահոսքեր

 

 

04221

 

 

Ներքին գործուղումների գծով արտահոսքեր

 

 

04222

 

 

Արտասահմանյան գործուղումների գծով արտահոսքեր

 

 

04229

 

 

Գործուղման հետ կապված այլ տրանսպորտային ծախսերի գծով արտահոսքեր

 

0423

 

 

 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերման գծով արտահոսքեր

 

 

04231

 

 

Վարչական ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04232

 

 

Համակարգչային ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04233

 

 

Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04234

 

 

Տեղեկատվական ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04235

 

 

Կառավարչական ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04236

 

 

Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04237

 

 

Ներկայացուցչական ծախսերի գծով արտահոսքեր

 

 

04239

 

 

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

0424

 

 

 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերման գծով արտահոսքեր

 

0425

 

 

 

Հիմնական միջոցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր

 

 

04251

 

 

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր

 

 

04252

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր

045

 

 

 

 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0451

 

 

 

Պետական (հանրային) կազմակերպություններին սուբսիդիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04511

 

 

Ոչ ֆինանսական պետական (հանրային) կազմակերպություններին սուբսիդիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04512

 

 

Ֆինանսական պետական (հանրային) կազմակերպություններին սուբսիդիաների գծով արտահոսքեր

 

0452

 

 

 

Ոչ պետական կազմակերպություններին սուբսիդիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04521

 

 

Ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին սուբսիդիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04522

 

 

Ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին սուբսիդիաների գծով արտահոսքեր

046

 

 

 

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0461

 

 

 

Օտարերկրյա կառավարություններին դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04611

 

 

Օտարերկրյա կառավարություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04612

 

 

Օտարերկրյա կառավարություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

0462

 

 

 

Միջազգային կազմակերպություններին դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04621

 

 

Միջազգային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04622

 

 

Միջազգային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

0463

 

 

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04631

 

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04632

 

 

Համայնքներին ընթացիկ սուբվենցիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04633

 

 

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04634

 

 

Օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցման գծով արտահոսքեր

 

 

04635

 

 

Համայնքներին այլ ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04637

 

 

Պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04638

 

 

Պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04639

 

 

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

0465

 

 

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04651

 

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04652

 

 

Համայնքներին կապիտալ սուբվենցիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04653

 

 

Համայնքներին այլ կապիտալ սուբվենցիաների գծով արտահոսքեր

 

 

04655

 

 

Պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04656

 

 

Պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

 

 

04657

 

 

Այլ կապիտալ դրամաշնորհների գծով արտահոսքեր

047

 

 

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0472

 

 

 

Բյուջեից տրամադրվող սոցիալական օգնության նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04721

 

 

Բյուջեից հիվանդության և հաշմանդամության նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04722

 

 

Բյուջեից վճարվող մայրության նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04723

 

 

Բյուջեից վճարվող երեխաների կամ ընտանեկան նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04724

 

 

Բյուջեից վճարվող գործազրկության նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04725

 

 

Կենսաթոշակի անցնելու հետ կապված և տարիքային` բյուջեից վճարվող նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04726

 

 

Բյուջեից վճարվող հուղարկավորության նպաստների գծով արտահոսքեր

 

 

04727

 

 

Բյուջեից վճարվող կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստների (հատուցումների) գծով արտահոսքեր

 

 

04728

 

 

Բյուջեից վճարվող բնակարանային նպաստների (հատուցումների) գծով արտահոսքեր

 

 

04729

 

 

Բյուջեից վճարվող այլ նպաստների (հատուցումների) գծով արտահոսքեր

 

0474

 

 

 

Կենսաթոշակների գծով արտահոսքեր

 

0475

 

 

 

Սոցիալական ապահովության միջոցառումների իրականացման նպատակով աշխատողներին առաջարկվող սոցիալական փաթեթի ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04751

 

 

Բժշկական ապահովագրության գծով արտահոսքեր

 

 

04752

 

 

Հիպոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման գծով արտահոսքեր

 

 

04753

 

 

Ուսման վճարների փոխհատուցման գծով արտահոսքեր

 

 

04754

 

 

Հանգստի ծախսերի փոխհատուցման գծով արտահոսքեր

048

 

 

 

 

ԱՅԼ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0481

 

 

 

Ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04811

 

 

Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով արտահոսքեր

 

 

04819

 

 

Այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին տրամադրվող նվիրատվությունների գծով արտահոսքեր

 

0482

 

 

 

Կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող հարկերի, պարտադիր վճարների և տույժերի գծով արտահոսքեր

 

 

04821

 

 

Աշխատավարձից պահվող հարկերի գծով արտահոսքեր

 

 

04822

 

 

Այլ հարկերի գծով արտահոսքեր

 

 

04823

 

 

Պարտադիր վճարների գծով արտահոսքեր

 

 

04824

 

 

Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժերի (տուգանքների) գծով արտահոսքեր

 

0483

 

 

 

Դատարանի կողմից նշանակված տույժերի և տուգանքների գծով արտահոսքեր

 

0484

 

 

 

Բնական աղետներից կամ այլ բնական պատճառներով առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնման գծով արտահոսքեր

 

 

04841

 

 

Բնական աղետներից առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնման գծով արտահոսքեր

 

 

04842

 

 

Այլ բնական պատճառներով առաջացած վնասների և վնասվածքների վերականգնման գծով արտահոսքեր

 

0485

 

 

 

Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնման գծով արտահոսքեր

 

0486

 

 

 

Այլ ծախսերի գծով արտահոսքեր

 

 

04861

 

 

Այլ ծախսերի գծով արտահոսքեր

051

 

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0511

 

 

 

Շենքերի և շինությունների գծով արտահոսքեր

 

 

05111

 

 

Շենքերի և շինությունների ձեռք բերման գծով արտահոսքեր

 

 

05112

 

 

Շենքերի և շինությունների կառուցման գծով արտահոսքեր

 

 

05113

 

 

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման գծով արտահոսքեր

 

0512

 

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների գծով արտահոսքեր

 

 

05121

 

 

Տրանսպորտային սարքավորումների գծով արտահոսքեր

 

 

05122

 

 

Վարչական սարքավորումների գծով արտահոսքեր

 

 

05129

 

 

Այլ մեքենաների և սարքավորումների գծով արտահոսքեր

 

0513

 

 

 

Այլ ակտիվների և ծառայությունների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

05131

 

 

Կենսաբանական ակտիվների գծով արտահոսքեր

 

 

05132

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների գծով արտահոսքեր

 

 

05133

 

 

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

05134

 

 

Նախագծահետազոտական ծառայությունների գծով արտահոսքեր

 

 

05139

 

 

Այլ հիմնական միջոցների և ծառայությունների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

052

 

 

 

 

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0521

 

 

 

Ռազմավարական պաշարների գծով արտահոսքեր

 

0522

 

 

 

Արտադրական նշանակության պաշարների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

0523

 

 

 

Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքների գծով արտահոսքեր

 

0524

 

 

 

Սպառման համար նախատեսված պաշարների գծով արտահոսքեր

 

 

05241

 

 

Հիմնական միջոցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր

 

 

 

052411

 

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր

 

 

 

052412

 

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով արտահոսքեր

 

 

05242

 

 

Սպառման նպատակով նյութերի և պարագաների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

 

052421

 

Գրասենյակային նյութերի ու պարագաների (հագուստի) ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

 

052422

 

Գյուղատնտեսական նյութերի ու պարագաների գծով արտահոսքեր

 

 

 

052423

 

Աշխատակիցների վերապատրաստման հետ կապված նյութերի ու պարագաների ձեռք բերման գծով արտահոսքեր

 

 

 

052424

 

Տրանսպորտային նյութերի ու պարագաների ձեռք բերման գծով արտահոսքեր

 

 

 

052425

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութերի ու պարագաների գծով արտահոսքեր

 

 

 

052426

 

Առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ու պարագաների գծով արտահոսքեր

 

 

 

052427

 

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ու պարագաների գծով արտահոսքեր

 

 

 

052428

 

Այլ հատուկ նպատակային նյութերի ու պարագաների գծով արտահոսքեր

 

 

 

052429

 

Սպառման նպատակով այլ նյութերի և պարագաների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

053

 

 

 

 

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0531

 

 

 

Բարձրարժեք ակտիվների գծով արտահոսքեր

054

 

 

 

 

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ (ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ) ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0541

 

 

 

Հողամասերի ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

0544

 

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական ակտիվների գծով արտահոսքեր

061

 

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0611

 

 

 

Ներքին փոխառու միջոցների հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր

 

 

06111

 

 

Ներքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի) հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր

 

 

06112

 

 

Վարկերի և փոխառությունների հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր

 

0612

 

 

 

Արտաքին փոխառու միջոցների հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր

 

 

06121

 

 

Արտաքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի) հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր

 

 

06122

 

 

Արտաքին վարկերի հիմնական գումարի մարման գծով արտահոսքեր

062

 

 

 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0621

 

 

 

Ներքին ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

06211

 

 

Ներքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի) ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

06212

 

 

Ներքին վարկերի և փոխառությունների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

06213

 

 

Ներքին բաժնետոմսերի և այլ կապիտալի ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

0622

 

 

 

Արտաքին ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

06221

 

 

Արտաքին արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի) ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

 

 

06222

 

 

Այլ պետությունների կառավարություններին և կազմակերպություններին տրված վարկերի գծով արտահոսքեր

 

 

06223

 

 

Արտաքին բաժնետոմսերի և այլ կապիտալի ձեռքբերման գծով արտահոսքեր

063

 

 

 

 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0631

 

 

 

Ներքին տոկոսավճարների գծով արտահոսքեր

 

 

06311

 

 

Ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսների արտահոսքեր

 

 

06312

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ֆինանսական պարտավորությունների գծով տոկոսների արտահոսքեր

 

0632

 

 

 

Արտաքին տոկոսավճարների գծով արտահոսքեր

 

 

06321

 

 

Արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսների արտահոսքեր

 

 

06322

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ֆինանսական պարտավորությունների գծով տոկոսների արտահոսքեր

071

 

 

 

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ

 

0711

 

 

 

Բյուջետային միջոցների հաշվին պետական կառավարչական հիմնարկներից կամ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմից ծառայություններ ձեռք բերելու համար կատարված  արտահոսքեր

 

0712

 

 

 

Բյուջետային միջոցների հաշվին պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններից ծառայություններ ձեռք բերելու համար կատարված արտահոսքեր

091

 

 

 

 

ԱՅԼ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐ (ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՉԱՐՏԱՑՈԼՎԱԾ)

 

0911

 

 

 

Աշխատակիցների հետ կապված այլ արտահոսքեր

 

 

09111

 

 

Աշխատակիցների հետ այլ գործառնությունների հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09112

 

 

Այլ նպատակներով առհաշիվ գումարների տրամադրման հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09113

 

 

Արհմիություններին հատկացումների գծով արտահոսքեր

 

 

09114

 

 

Աշխատակիցների հետ կապված կատարողական թերթիկների գծով արտահոսքեր

 

0912

 

 

 

Այլ պարտավորությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09121

 

 

Հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով պարտքերի մարման հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09122

 

 

Ստացված դեպոզիտների գծով պարտավորությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09123

 

 

Ստացված կանխավճարների հետ վերադարձման հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09124

 

 

Վարկերի և փոխառությունների տրամադրման և ներգրավման համար կատարված ծախսերի հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09126

 

 

Կոնցեսիոն ակտիվների գծով պարտավորության մարման հետ կապված արտահոսքեր

 

 

09129

 

 

Այլ պարտավորությունների մարման հետ կապված արտահոսքեր

 

0913

 

 

 

Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված արտահոսքեր

 

0914

 

 

 

Որպես գործակալ հավաքագրված (ստացված) գումարների գծով պարտավորության մարման հետ կապված արտահոսքեր

 

0919

 

 

 

Այլ արտահոսքեր (Դասակարգումներում չարտացոլված)

ԴԱՍ 1. ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

 

 

11-12

 

 

 

 

ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

111

 

 

 

Մաշվող հիմնական միջոցներ

 

 

1111

 

 

Շենքեր

 

 

1112

 

 

Որպես շենքեր վերադասակարգված ներդրումային գույք

 

 

1113

 

 

Տրանսպորտային օբյեկտներ և այլ շինություններ

 

 

1114

 

 

Մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

1118

 

 

Կոնցեսիոն հիմնական միջոցներ

 

 

1119

 

 

Այլ հիմնական միջոցներ

 

112

 

 

 

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

 

1121

 

 

Շենքերի մաշվածություն

 

 

1122

 

 

Որպես շենքեր վերադասակարգված ներդրումային գույքի մաշվածություն

 

 

1123

 

 

Տրանսպորտային օբյեկտներ և այլ շինությունների մաշվածություն

 

 

1124

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների մաշվածություն

 

 

1128

 

 

Կոնցեսիոն հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

 

1129

 

 

Այլ հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

113

 

 

 

Օգտագործման համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցներ

 

 

1131

 

 

Օգտագործման համար ոչ մատչելի շենքեր

 

 

1132

 

 

Որպես օգտագործման համար ոչ մատչելի շենքեր վերադասակարգված ներդրումային գույք

 

 

1133

 

 

Օգտագործման համար ոչ մատչելի տրանսպորտային օբյեկտներ և այլ շինություններ

 

 

1134

 

 

Օգտագործման համար ոչ մատչելի մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

1135

 

 

Հիմնական միջոցների կառուցման նպատակով պահվող նյութեր

 

 

1138

 

 

Օգտագործման համար ոչ մատչելի կոնցեսիոն հիմնական միջոցներ

 

 

1139

 

 

Օգտագործման համար ոչ մատչելի այլ հիմնական միջոցներ

 

114

 

 

 

Հողամասեր

 

 

1141

 

 

Հողամասեր

 

 

1142

 

 

Որպես հողամասեր վերադասակարգված ներդրումային գույք

 

115

 

 

 

Բարձրարժեք ակտիվներ

 

116

 

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվներ

 

 

1161

 

 

Ընդերքի ռեսուրսներ

 

 

1162

 

 

Չկուլտիվացվող (չմշակվող) կենսաբանական ռեսուրսներ

 

 

1163

 

 

Ջրային ռեսուրսներ

 

117

 

 

 

Կենսաբանական ակտիվներ

 

 

1171

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող պտղատու այգիներ, ծառեր տնկադաշտում, թփեր և խաղողի վազեր

 

 

1172

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող կաթնատու հոտ և մսատու կենդանիներ

 

 

1173

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող պտղատու այգիներ, ծառեր տնկադաշտում, թփեր և խաղողի վազեր

 

 

1174

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող կաթնատու հոտ և մսատու կենդանիներ

 

 

1175

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող անավարտ կենսաբանական ակտիվներ

 

118

 

 

 

Կենսաբանական ակտիվների մաշվածություն

 

 

1181

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող պտղատու այգիների, տնկադաշտում ծառերի, թփերի և խաղողի վազերի մաշվածություն

 

 

1182

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող կաթնատու հոտի և մսատու կենդանիների մաշվածություն

 

119

 

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ

 

 

1191

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված շենքեր

 

 

1193

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված տրանսպորտային օբյեկտներ և այլ շինություններ

 

 

1194

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

1199

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված այլ հիմնական միջոցներ

 

121

 

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

 

1211

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված շենքերի մաշվածություն

 

 

1213

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված տրանսպորտային օբյեկտների  և այլ շինությունների մաշվածություն

 

 

1214

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված մեքենաների և սարքավորումների մաշվածություն

 

 

1219

 

 

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված այլ հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

122

 

 

 

Ներդրումային գույք

13

 

 

 

 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

131

 

 

 

Ոչ նյութական ակտիվներ

 

 

1311

 

 

Համակարգչային ծրագրեր

 

 

1312

 

 

Գրականության և արվեստի, ինչպես նաև գեղարվեստական արժեք ունեցող այլ միավորների բնօրինակներ

 

 

1313

 

 

Օգտակար հանածոների հետախուզման և գնահատման ոչ նյութական ակտիվներ

 

 

1314

 

 

Լիցենզիաներ

 

 

1315

 

 

Արտոնագրեր, որոշակի ապրանքների արտադրության կամ ծառայությունների մատուցման իրավունքներ, սպասարկման և շահագործման իրավունքներ

 

 

1316

 

 

Բաղադրատոմսեր, բանաձևեր, մոդելներ, նախագծեր և փորձանմուշներ

 

 

1317

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական ակտիվներ

 

 

1318

 

 

Կոնցեսիոն ոչ նյութական ակտիվներ

 

 

1319

 

 

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 

132

 

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

 

1321

 

 

Համակարգչային ծրագրերի ամորտիզացիա

 

 

1322

 

 

Գրականության և արվեստի, ինչպես նաև գեղարվեստական արժեք ունեցող այլ միավորների բնօրինակների ամորտիզացիա

 

 

1323

 

 

Օգտակար հանածոների հետախուզման և գնահատման ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

 

1324

 

 

Լիցենզիաների ամորտիզացիա

 

 

1325

 

 

Արտոնագրերի, որոշակի ապրանքների արտադրության կամ ծառայությունների մատուցման իրավունքների, սպասարկման և շահագործման իրավունքների ամորտիզացիա

 

 

1326

 

 

Բաղադրատոմսերի, բանաձևերի, մոդելների, նախագծերի և փորձանմուշների ամորտիզացիա

 

 

1327

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

 

1328

 

 

Կոնցեսիոն ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

 

1329

 

 

Այլ ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

133

 

 

 

Անավարտ ոչ նյութական ակտիվներ

 

134

 

 

 

Գուդվիլ

 

135

 

 

 

Գուդվիլի ամորտիզացիա

14

 

 

 

 

ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

141

 

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում

 

 

1411

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14111

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14112

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

1412

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14121

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ վերահսկվող տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14122

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ վերահսկվող արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

1413

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14131

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14132

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

1414

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14141

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14142

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

142

 

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում

 

 

1421

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14211

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14212

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ չկապակցված արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

1422

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14221

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ վերահսկվող տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14222

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ վերահսկվող արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

1423

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14231

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14232

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ ասոցիացված արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

1424

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14241

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող տեղական կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

 

 

14242

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ համատեղ վերահսկվող արտերկրյա կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում

 

143

 

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

 

1431

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

1439

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

144

 

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

 

1441

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

1449

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

145

 

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

1451

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

14511

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

14512

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

1452

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

14521

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

14522

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

146

 

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

1461

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

14611

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

14612

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

1462

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

14621

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

14622

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

147

 

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

1471

 

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

1472

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

 

14721

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

 

14722

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

148

 

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

1481

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

14811

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

14812

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

1482

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով

 

 

 

14821

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով

 

 

 

14822

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով

 

 

1483

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

 

14831

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ֆինանսական վարձակալության գծով

 

 

 

14832

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

 

14833

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

149

 

 

 

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (անհավաքագրելիություն)

 

 

1491

 

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական (ներդրված) կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում

 

 

 

14911

 

Չկապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում

 

 

 

14912

 

Վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում

 

 

 

14913

 

Ասոցիացված կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում

 

 

 

14914

 

Համատեղ վերահսկվող կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում

 

 

1492

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում

 

 

1493

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների անհավաքագրելիություն

 

 

1494

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների անհավաքագրելիություն

 

 

1495

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում

 

 

 

14951

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի անհավաքագրելիություն

 

 

 

14952

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում

15

 

 

 

 

ԱՅԼ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

151

 

 

 

Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

1511

 

 

Կանխավճարներ հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1511.5111

 

Կանխավճարներ շենքեր և կառուցվածքներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1511.5112

 

Կանխավճարներ շենքերի և կառուցվածքների կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման համար

 

 

 

1511.5113

 

Կանխավճարներ շենքերի և կառուցվածքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1511.5121

 

Կանխավճարներ տրանսպորտային սարքավորումներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1511.5122

 

Կանխավճարներ վարչական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1511.5129

 

Կանխավճարներ այլ մեքենաներ և սարքավորումներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1511.5411

 

Կանխավճարներ հողամասեր ձեռք բերելու համար

 

 

1512

 

 

Կանխավճարներ այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1512.5132

 

Կանխավճարներ ոչ նյութական ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1512.5441

 

Կանխավճարներ չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1512.5311

 

Կանխավճարներ բարձրարժեք ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1512.5131

 

Կանխավճարներ կենսաբանական ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

1512.6213

 

Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

152

 

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ հետաձգված ծախսերի գծով

 

153

 

 

 

Հետաձգված ծախսերի գծով ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիա

 

154

 

 

 

Կազմակերպությունների միավորում

 

156

 

 

 

Երկարաժամկետ դեբիտորական պարտքեր հարկման գծով

ԴԱՍ 2. ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

21

 

 

 

 

ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

211

 

 

 

Հումք և նյութեր

 

212

 

 

 

Ռազմավարական պաշարներ

 

213

 

 

 

Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ

 

214

 

 

 

Անավարտ արտադրություն

 

215

 

 

 

Պատրաստի արտադրանք

 

216

 

 

 

Ապրանքներ

 

 

2161

 

 

Վերավաճառքի նպատակով պահվող ապրանքներ

 

 

2162

 

 

Տասներկու ամիսների ընթացքում վաճառվելիք թանկարժեք մետաղներ

 

217

 

 

 

Ռազմավարական պաշարների արժեքի աճ (նվազում)

218 Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաներ

22

 

 

 

 

ՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ

 

221

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

 

 

2211

 

 

Դեբիտորական պարտքեր պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

2212

 

 

Դեբիտորական պարտքեր պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

2213

 

 

Դեբիտորական պարտքեր հաճախորդներին մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

2214

 

 

Դեբիտորական պարտքեր արտադրանքի, ապրանքների իրացումների գծով

 

 

2215

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ռազմավարական պաշարների իրացումների գծով

 

 

2216

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ պաշարների վաճառքների գծով

 

 

2217

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ոչ ընթացիկ ակտիվների իրացումների գծով

 

 

2219

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ իրացումների գծով

 

222

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ փոխանակվող գործարքներից հասույթների գծով

 

 

2221

 

 

Դեբիտորական պարտքեր գործառնական վարձակալության գծով

 

 

2222

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ստացվելիք շահաբաժինների կամ դրանց համարժեքների գծով

 

 

2223

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ստացվելիք ռոյալթիների գծով

 

 

2224

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ապահովագրական հատուցումների գծով

 

 

2229

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ հասույթների գծով

 

223

 

 

 

Փոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

 

224

 

 

 

Փոխանակվող գործարքների գծով տրված ընթացիկ կանխավճարներ

 

 

2241

 

 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ հումք, նյութեր ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4251

 

Կանխավճարներ շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար նյութեր ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4252

 

Կանխավճարներ մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար նյութեր ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4261

 

Կանխավճարներ գրասենյակային և այլ պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4262

 

Կանխավճարներ գյուղատնտեսական պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4263

 

Կանխավճարներ աշխատակիցների վերապատրաստման համար պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4264

 

Կանխավճարներ տրանսպորտային միջոցների համար անհրաժեշտ նյութեր ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4265

 

Կանխավճարներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4266

 

Կանխավճարներ առողջապահական և լաբորատոր պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4267

 

Կանխավճարներ կենցաղային և հանրային սննդի պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.4269

 

Կանխավճարներ այլ հատուկ նպատակային պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.5211

 

Կանխավճարներ ռազմավարական պաշարներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.5221

 

Կանխավճարներ արտադրական նշանակության նյութեր և պարագաներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2241.5241

 

Կանխավճարներ սպառման համար նախատեսված պաշարներ ձեռք բերելու համար

 

 

2242

 

 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ ապրանքներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2242.5231

 

Կանխավճարներ վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ ձեռք բերելու համար

 

 

2243

 

 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ ծառայություններ և աշխատանքներ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4211

 

Կանխավճարներ ընթացիկ և բանկային ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4212

 

Կանխավճարներ էներգիայի ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4213

 

Կանխավճարներ կոմունալ ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4214

 

Կանխավճարներ կապի ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4231

 

Կանխավճարներ վարչական ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4232

 

Կանխավճարներ համակարգչային ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4233

 

Կանխավճարներ աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4234

 

Կանխավճարներ տեղեկատվական ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4235

 

Կանխավճարներ կառավարչական ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4236

 

Կանխավճարներ կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4237

 

Կանխավճարներ ներկայացուցչական ծախսերի հետ կապված ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4239

 

Կանխավճարներ ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4241

 

Կանխավճարներ մասնագիտական ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4251

 

Կանխավճարներ շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման հետ կապված ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

 

2243.4252

 

Կանխավճարներ մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման հետ կապված ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

 

2244

 

 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ ձեռք բերելու համար

 

 

2249

 

 

Այլ նպատակներով տրված ընթացիկ կանխավճարներ

 

225

 

 

 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով (կանխավճարներ, գերավճարներ և հաշվանցման ենթակա հարկեր)

 

 

2251

 

 

Դեբիտորական պարտքեր շահութահարկի գծով

 

 

2252

 

 

Դեբիտորական պարտքեր եկամտային հարկի գծով

 

 

2253

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով

 

 

2254

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ակցիզային հարկի գծով

 

 

2255

 

 

Դեբիտորական պարտքեր գույքահարկի գծով

 

 

2256

 

 

Դեբիտորական պարտքեր հողի հարկի գծով

 

 

2257

 

 

Դեբիտորական պարտքեր մաքսատուրքի գծով

 

 

2258

 

 

Դեբիտորական պարտքեր պետական տուրքի գծով

 

 

2259

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ պարտադիր վճարների գծով

 

226

 

 

 

Հաշվանցման (փոխհատուցման) ենթակա անուղղակի հարկեր

 

228

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված գումարների գծով

 

 

2281

 

 

Առհաշիվ տրված գումարներ նյութեր ձեռք բերելու համար

 

 

 

2281.4251

 

Առհաշիվ տրված գումարներ շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար ներքին մատակարարներից ստացված նյութերի գծով

 

 

 

2281.4252

 

Առհաշիվ տրված գումարներ մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար ներքին մատակարարներից ստացված նյութերի գծով

 

 

 

2281.4261

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված գրասենյակային և այլ պարագաների գծով

 

 

 

2281.4262

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված գյուղատնտեսական պարագաների գծով

 

 

 

2281.4263

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված աշխատակիցների վերապատրաստման համար պարագաների գծով

 

 

 

2281.4264

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված տրանսպորտային միջոցների համար անհրաժեշտ նյութերի գծով

 

 

 

2281.4265

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական պարագաների գծով

 

 

 

2281.4266

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված առողջապահական և լաբորատոր պարագաների գծով

 

 

 

2281.4267

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված կենցաղային և հանրային սննդի պարագաների գծով

 

 

 

2281.4269

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված այլ հատուկ նպատակային պարագաների գծով

 

 

 

2281.2281

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված ռազմավարական պաշարների գծով

 

 

 

2281.5221

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված արտադրական նշանակության նյութերի և պարագաների գծով

 

 

 

2281.5241

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին մատակարարներից ստացված սպառման համար նախատեսված պաշարների գծով

 

 

2282

 

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ապրանքներ ձեռք բերելու համար

 

 

2283

 

 

Առհաշիվ տրված գումարներ գործուղումների համար

 

 

 

2283.4221

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներքին գործուղումների համար

 

 

 

2283.4222

 

Առհաշիվ տրված գումարներ արտասահմանյան գործուղումների համար

 

 

 

2283.4229

 

Առհաշիվ տրված գումարներ աշխատակիցների հետ կապված այլ տրանսպորտային ծախսերի համար

 

 

2284

 

 

Այլ նպատակներով առհաշիվ տրված գումարներ

 

 

 

2284.4237

 

Առհաշիվ տրված գումարներ ներկայացուցչական ծախսեր կատարելու համար

 

229

 

 

 

Այլ դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

 

 

2291

 

 

Դեբիտորական պարտքեր աշխատավարձի վճարման գծով

 

 

2292

 

 

Դեբիտորական պարտքեր աշխատակիցների հետ այլ գործառնությունների գծով

 

 

2299

 

 

Այլ դեբիտորական պարտքեր փոխանակվող գործարքների գծով

23

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ

 

231

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր հարկման գծով

 

 

2311

 

 

Դեբիտորական պարտքեր եկամտի և շահույթի հարկման գծով

 

 

 

23111

 

Դեբիտորական պարտքեր եկամտային հարկի գծով

 

 

 

23112

 

Դեբիտորական պարտքեր շահութահարկի գծով

 

 

2312

 

 

Դեբիտորական պարտքեր գույքահարկի գծով

 

 

 

23121

 

Դեբիտորական պարտքեր անշարժ գույքից գույքահարկի գծով

 

 

 

23122

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ գույքից գույքահարկի գծով

 

 

2313

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից հարկերի գծով

 

 

 

23131

 

Դեբիտորական պարտքեր ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով

 

 

 

23132

 

Դեբիտորական պարտքեր ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով

 

 

 

23133

 

Դեբիտորական պարտքեր գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված հաստատագրված վճարների գծով

 

 

 

23134

 

Դեբիտորական պարտքեր գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված արտոնագրային վճարների գծով

 

 

 

23135

 

Դեբիտորական պարտքեր շրջանառության հարկի գծով

 

 

 

23136

 

Դեբիտորական պարտքեր ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի գծով

 

 

 

23137

 

Դեբիտորական պարտքեր ՀՀ ներմուծվող ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի գծով

 

 

 

23138

 

Դեբիտորական պարտքեր ներմուծվող կամ արտադրվող առանձին ապրանքների համար գանձվող հաստատագրված վճարների գծով

 

 

 

23139

 

Դեբիտորական պարտքեր ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության դիմաց ստացվող վճարների գծով

 

 

2314

 

 

Դեբիտորական պարտքեր արտաքին առևտրից հարկերի գծով

 

 

 

23141

 

Դեբիտորական պարտքեր ներմուծման հարկերի գծով

 

 

 

23142

 

Դեբիտորական պարտքեր արտահանման հարկերի գծով

 

 

 

23143

 

Դեբիտորական պարտքեր արտաքին առևտրից այլ հարկերի գծով

 

 

2319

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ հարկման գծով

 

232

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2321

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ պետություններից ստացված ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2322

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ պետություններից ստացված կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2323

 

 

Դեբիտորական պարտքեր միջազգային կազմակերպություններից ստացված ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2324

 

 

Դեբիտորական պարտքեր միջազգային կազմակերպություններից ստացված կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2325

 

 

Դեբիտորական պարտքեր կառավարման այլ մակարդակներից ստացված ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2326

 

 

Դեբիտորական պարտքեր կառավարման այլ մակարդակներից ստացված կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

233

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներ վճարվող այլ չփոխանակվող գործարքներից հասույթների գծով

 

 

2331

 

 

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներ վճարվող վարչական գանձումների գծով

 

 

2332

 

 

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներ վճարվող տույժերի ու տուգանքների գծով

 

 

2333

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2334

 

 

Դեբիտորական պարտքեր կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

2339

 

 

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներ վճարվող այլ չփոխանակվող գործարքներից հասույթների գծով

 

234

 

 

 

Չփոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

 

 

2341

 

 

Հարկումից դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

 

 

2342

 

 

Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

 

 

2343

 

 

Բյուջեներ վճարվող այլ չփոխանակվող գործարքների գծով այլ դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

 

235

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2351

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման նպատակով բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2352

 

 

Դեբիտորական պարտքեր իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2353

 

 

Դեբիտորական պարտքեր հողամասերի ձեռքբերման նպատակով բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2354

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով բյուջեներից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

236

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2361

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման նպատակով այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2362

 

 

Դեբիտորական պարտքեր իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2363

 

 

Դեբիտորական պարտքեր հողամասերի ձեռքբերման նպատակով այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

 

2364

 

 

Դեբիտորական պարտքեր ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցվող գումարների գծով

 

237

 

 

 

Տրված կանխավճարներ պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից մատուցվող ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

238

 

 

 

Տրված կանխավճարներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ ձեռք բերելու համար

 

239

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ չփոխանակվող գործարքների գծով (կազմակերպություններում)

 

 

2391

 

 

Դեբիտորական պարտքեր քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների հետ կապված տույժերի, տուգանքների գծով

 

 

2392

 

 

Դեբիտորական պարտքեր նյութական վնասի փոխհատուցման գծով

 

 

2393

 

 

Դեբիտորական պարտքեր առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) ստացվող գումարների գծով

 

 

2399

 

 

Դեբիտորական պարտքեր այլ չփոխանակվող գործարքների գծով

24

 

 

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

241

 

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

 

2411

 

 

Վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված իրական արժեքով հաշվառվող բաժնետոմսեր

 

 

2412

 

 

Վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված իրական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

2419

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

242

 

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

 

2421

 

 

Վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված սկզբնական արժեքով հաշվառվող բաժնետոմսեր

 

 

2422

 

 

Վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված սկզբնական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքներ

 

 

2429

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ

 

243

 

 

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

2431

 

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

24311

 

Կարճաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

24312

 

Կարճաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

2432

 

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

24321

 

Կարճաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

24322

 

Կարճաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

244

 

 

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

2441

 

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

24411

 

Կարճաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

 

24412

 

Կարճաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարներ

 

 

2442

 

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

24421

 

Կարճաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

 

 

24422

 

Կարճաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսներ

 

245

 

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

2451

 

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս

 

 

2452

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

 

24521

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

 

24522

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր

 

 

2453

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24531

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24532

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս

 

246

 

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս

 

 

2461

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24611

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24612

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

2462

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24611

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24612

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

247

 

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս

 

 

2471

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24711

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24712

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

2472

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24711

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

24712

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով ստացվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

248

 

 

 

Չվաստակած  ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող կարճաժամկետ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

2481

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

24811

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ կարճաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

24812

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ կարճաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

2482

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ կարճաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների գծով

 

 

 

24821

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ կարճաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով

 

 

 

24822

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ կարճաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների գծով

 

 

2483

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

 

24831

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

 

24832

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

2484

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24841

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24842

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

2485

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ պարտատոմսերի և մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24851

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի և մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24852

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի և մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

2486

 

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24861

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ֆինանսական վարձակալության կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24862

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

24863

 

Չվաստակած ֆինանսական հասույթ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կարճաժամկետ մասի գծով

 

249

 

 

 

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (անհավաքագրելիություն)

 

 

2491

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (անհավաքագրելիություն)

 

 

2492

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ներդրումների արժեզրկում

 

 

 

24921

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների անհավաքագրելիություն

 

 

 

24922

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի անհավաքագրելիություն

 

 

 

24923

 

Կարճաժամկետ մուրհակների անհավաքագրելիություն

 

 

 

24929

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական ներդրումների արժեզրկում

 

 

2493

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կարճաժամկետ մասի արժեզրկում

 

 

 

24931

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ անհավաքագրելիություն

 

 

 

24932

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի կարճաժամկետ մասի անհավաքագրելիություն

 

 

 

24933

 

Երկարաժամկետ մուրհակների կարճաժամկետ մասի անհավաքագրելիություն

 

 

 

24939

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ներդրումների կարճաժամկետ մասի արժեզրկում

 

 

2494

 

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մասի անհավաքագրելիություն

25

 

 

 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

 

251

 

 

 

Դրամարկղ

 

 

2511

 

 

Ազգային արժույթի դրամարկղ

 

 

2512

 

 

Արտարժույթի դրամարկղ

 

252

 

 

 

Գանձապետական հաշիվներ

 

253

 

 

 

Բանկային հաշիվներ

 

254

 

 

 

Արտարժութային հաշիվ

 

255

 

 

 

Գանձապետական միասնական հաշիվ

 

 

2551

 

 

Գանձապետական միասնական հաշիվ դրամով

 

 

2552

 

 

Գանձապետական միասնական հաշիվ արտարժույթով

 

256

 

 

 

Այլ հաշիվներ բանկերում

 

 

2561

 

 

Ակրեդիտիվներ դրամով

 

 

2562

 

 

Ակրեդիտիվներ արտարժույթով

 

 

2563

 

 

Նպատակային դրամական միջոցներ

 

 

2564

 

 

Չեկային գրքույկներ

 

 

2569

 

 

Այլ հաշիվներ բանկերում

 

257

 

 

 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին

26

 

 

 

 

ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

261

 

 

 

Ընթացիկ ակտիվներ հաշվանցումն հետաձգված անուղղակի հարկերի գծով

ԴԱՍ 3. ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ  (ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ)

 

 

 

31

 

 

 

 

ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ

 

311

 

 

 

Ներդրված կապիտալ

32

 

 

 

 

ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

321

 

 

 

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ

33

 

 

 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 

331

 

 

 

Հավելուրդ կամ պակասուրդ

 

 

3311

 

 

Փոխանակվող գործարքներից հավելուրդ կամ պակասուրդ

 

 

3312

 

 

Չփոխանակվող գործարքներից հավելուրդ կամ պակասուրդ

34

 

 

 

 

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴ/ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ

 

341

 

 

 

Նախորդ տարիների ֆինանսական արդյունքների ճշգրտում

 

 

3411

 

 

Նախորդ տարիների սխալների ուղղման հետընթաց կիրառման արդյունքում առաջացած ճշգրտում

 

 

3412

 

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների հետընթաց կիրառման արդյունքում առաջացած ճշգրտում

 

342

 

 

 

Նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ (չծածկված պակասուրդ)

 

343

 

 

 

Հաշվետու տարվա զուտ հավելուրդ կամ պակասուրդ

35

 

 

 

 

ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ (ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ) ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 

351

 

 

 

Այլ պահուստներ

ԴԱՍ 4. ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

 

41

 

 

 

 

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

411

 

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

4111

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41111

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41112

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

4112

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41121

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41122

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

412

 

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

4121

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41211

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41212

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

4122

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41221

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41222

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

413

 

 

 

Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

4131

 

 

Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41311

 

Երկարաժամկետ ներքին մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41312

 

Երկարաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

4132

 

 

Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41321

 

Երկարաժամկետ ներքին մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41322

 

Երկարաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

414

 

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

4141

 

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

 

41411

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք մայր գումար

 

 

 

41412

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

4142

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41421

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

41422

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

4143

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41431

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

41432

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

418

 

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորությունների գծով

 

 

4181

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

41811

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

41812

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

4182

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով

 

 

 

41821

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով

 

 

 

41822

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով

 

 

4183

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ մուրհակների գծով

 

 

 

41831

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ներքին մուրհակների գծով

 

 

 

41832

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով

 

 

4184

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

 

41841

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ֆինանսական վարձակալության գծով

 

 

 

41842

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

 

41843

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների գծով

 

419

 

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

4191

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

41911

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքների գծով ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

41912

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

4192

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

41921

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքների գծով ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

41922

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

42

 

 

 

 

ԱՅԼ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

421

 

 

 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ

 

429

 

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

 

 

4291

 

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ բնական աղետներից կամ այլ բնական երևույթներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնման գծով

 

 

4292

 

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ կառավարման մարմինների գործունեության պատճառով ստացված վնասվածքների կամ կրած կորուստների վերականգնման գծով

 

 

4293

 

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ այլ ծախսերի փոխհատուցման գծով

 

 

4294

 

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված դեպոզիտների գծով

 

 

4296

 

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով

 

 

 

42961

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով` ֆինանսական պարտավորության մոդել

 

 

 

42962

 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով` օպերատորին իրավունք շնորհելու մոդել

 

 

4299

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ բյուջեի չփոխանակվող գործարքների գծով

43

 

 

 

 

ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ (ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ)

 

431

 

 

 

Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4311

 

 

Շենքերի ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4312

 

 

Տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4313

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4314

 

 

Այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4315

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4319

 

 

Այլ ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

432

 

 

 

Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4321

 

 

Շենքերի ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4322

 

 

Տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4323

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4324

 

 

Այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4325

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4329

 

 

Այլ ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

433

 

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4331

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված շենքերի գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4332

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4333

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված մեքենաների և սարքավորումների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4334

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված այլ հիմնական միջոցների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4335

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ոչ նյութական ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4339

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված այլ ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ

 

434

 

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4341

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված շենքերի գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4342

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4343

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված մեքենաների և սարքավորումների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4344

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված այլ հիմնական միջոցների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4345

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ոչ նյութական ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ

 

 

4349

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված այլ ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթներ

 

435

 

 

 

Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4351

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4352

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4353

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4354

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4355

 

 

Հողամասերի ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4356

 

 

Հողամասերի ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4357

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հողամասերի հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

4358

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հողամասերի հետ կապված հետաձգված հասույթներ

ԴԱՍ 5. ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

 

51

 

 

 

 

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

511

 

 

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

5111

 

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51111

 

Կարճաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51112

 

Կարճաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

5112

 

 

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51121

 

Կարճաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51122

 

Կարճաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

512

 

 

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

5121

 

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51211

 

Կարճաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51212

 

Կարճաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

5122

 

 

Կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51221

 

Կարճաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51222

 

Կարճաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

513

 

 

 

Կարճաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

5131

 

 

Կարճաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51311

 

Կարճաժամկետ ներքին մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51312

 

Կարճաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

5132

 

 

Կարճաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51321

 

Կարճաժամկետ ներքին մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51322

 

Կարճաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

514

 

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

5141

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51411

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51412

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

5142

 

 

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51421

 

Երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51422

 

Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

515

 

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

5151

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51511

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51512

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

5152

 

 

Երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51521

 

Երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51522

 

Երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

516

 

 

 

Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

5161

 

 

Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51611

 

Երկարաժամկետ ներքին մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51612

 

Երկարաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով վճարվելիք մայր գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

5162

 

 

Երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51621

 

Երկարաժամկետ ներքին մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51622

 

Երկարաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

517

 

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք համախառն գումարներ

 

 

5171

 

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51711

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք մայր գումարի կարճաժամկետ մաս

 

 

 

51712

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք տոկոսների կարճաժամկետ մաս

 

 

5172

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51721

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51722

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

5173

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51731

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51732

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

5174

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51741

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

 

51742

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք մայր գումարներ

 

 

5175

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51751

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

 

 

51752

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով վճարվելիք տոկոսներ

 

518

 

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ ֆինանսական պարտավորությունների գծով

 

 

5181

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

51811

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

 

51812

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով

 

 

5182

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով

 

 

 

51821

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ ներքին պարտատոմսերի գծով

 

 

 

51822

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի գծով

 

 

5183

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ մուրհակների գծով

 

 

 

51831

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ ներքին մուրհակների գծով

 

 

 

51832

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ արտաքին մուրհակների գծով

 

 

5184

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51841

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ներքին վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51842

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ արտաքին վարկերի և փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

5185

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ պարտատոմսերի կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51851

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ներքին պարտատոմսերի կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51852

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ արտաքին պարտատոմսերի կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

5186

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51861

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ներքին մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51862

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ արտաքին մուրհակների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

5187

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների գծով

 

 

 

51871

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ներքին ֆինանսական պարտավորությունների գծով

 

 

 

51872

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ արտաքին ֆինանսական պարտավորությունների գծով

 

 

5189

 

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51891

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ֆինանսական վարձակալության կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51892

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ներքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

 

 

51893

 

Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արտաքին այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների կարճաժամկետ մասի գծով

 

519

 

 

 

Այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

5191

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

51911

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքների գծով ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

51912

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

5192

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

51921

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքների գծով ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

 

 

 

51922

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ

52

 

 

 

 

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ

 

521

 

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից գնումների գծով

 

 

5211

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված հումքի, նյութերի գծով

 

 

 

5211.4251

 

Կրեդիտորական պարտքեր շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար ներքին մատակարարներից ստացված նյութերի գծով

 

 

 

5211.4252

 

Կրեդիտորական պարտքեր մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար ներքին մատակարարներից ստացված նյութերի գծով

 

 

 

5211.4261

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված գրասենյակային և այլ պարագաների գծով

 

 

 

5211.4262

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված գյուղատնտեսական պարագաների գծով

 

 

 

5211.4263

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված աշխատակիցների վերապատրաստման համար պարագաների գծով

 

 

 

5211.4264

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված տրանսպորտային միջոցների համար անհրաժեշտ նյութերի գծով

 

 

 

5211.4265

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական պարագաների գծով

 

 

 

5211.4266

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված առողջապահական և լաբորատոր պարագաների գծով

 

 

 

5211.4267

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված կենցաղային և հանրային սննդի պարագաների գծով

 

 

 

5211.4269

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված այլ հատուկ նպատակային պարագաների գծով

 

 

 

5211.5211

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված ռազմավարական պաշարների գծով

 

 

 

5211.5221

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված արտադրական նշանակության նյութերի և պարագաների գծով

 

 

 

5211.5241

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված սպառման համար նախատեսված պաշարների գծով

 

 

5212

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ապրանքների գնումների գծով

 

 

 

5212.5231

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքների գնումների գծով

 

 

5213

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների, ընդունված աշխատանքների գծով

 

 

 

5213.4211

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված ընթացիկ և բանկային ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4212

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված էներգիայի ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4213

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված կոմունալ ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4214

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված կապի ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4231

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված վարչական ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4232

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված համակարգչային ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4233

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4234

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված տեղեկատվական ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4235

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված կառավարչական ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4236

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4237

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներկայացուցչական ծախսերի հետ կապված ներքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4239

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4241

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված մասնագիտական ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4251

 

Կրեդիտորական պարտքեր շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար ներքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.4252

 

Կրեդիտորական պարտքեր մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար ներքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5213.5112

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված շենքերի և կառուցվածքների կառուցման աշխատանքների գծով

 

 

 

5213.5113

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված շենքերի և կառուցվածքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների գծով

 

 

 

5213.9124

 

Կրեդիտորական պարտքեր փոխառու միջոցների ներգրավման հետ կապված ներքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

5214

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

5215

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ստացված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գծով

 

 

 

5215.5111

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված շենքերի և կառուցվածքների գծով

 

 

 

5215.5121

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված տրանսպորտային սարքավորումների գծով

 

 

 

5215.5122

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված վարչական սարքավորումների գծով

 

 

 

5215.5129

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված այլ մեքենաների և սարքավորումների գծով

 

 

 

5215.5131

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված կենսաբանական ակտիվների գծով

 

 

 

5215.5132

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվների գծով

 

 

 

5215.5133

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված այլ հիմնական միջոցների գծով

 

 

 

5215.5411

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված հողամասերի գծով

 

 

5216

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից այլ գնումների գծով

 

 

 

5216.5311

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներքին մատակարարներից ձեռք բերված բարձրարժեք ակտիվների գծով

 

522

 

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից գնումների գծով

 

 

5221

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված հումքի, նյութերի գծով

 

 

 

5221.4251

 

Կրեդիտորական պարտքեր շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար արտաքին մատակարարներից ստացված նյութերի գծով

 

 

 

5221.4252

 

Կրեդիտորական պարտքեր մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար արտաքին մատակարարներից ստացված նյութերի գծով

 

 

 

5221.4261

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված գրասենյակային և այլ պարագաների գծով

 

 

 

5221.4262

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված գյուղատնտեսական պարագաների գծով

 

 

 

5221.4263

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված աշխատակիցների վերապատրաստման համար պարագաների գծով

 

 

 

5221.4264

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված տրանսպորտային միջոցների համար անհրաժեշտ նյութերի գծով

 

 

 

5221.4265

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական պարագաների գծով

 

 

 

5221.4266

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված առողջապահական և լաբորատոր պարագաների գծով

 

 

 

5221.4267

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված կենցաղային և հանրային սննդի պարագաների գծով

 

 

 

5221.4269

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված այլ հատուկ նպատակային պարագաների գծով

 

 

 

5221.5211

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված ռազմավարական պաշարների գծով

 

 

 

5221.5221

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված արտադրական նշանակության նյութերի և պարագաների գծով

 

 

 

5221.5241

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված սպառման համար նախատեսված պաշարների գծով

 

 

5222

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ապրանքների գնումների գծով

 

 

 

5222.5231

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքների գնումների գծով

 

 

5223

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների, ընդունված աշխատանքների գծով

 

 

 

5223.4211

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված ընթացիկ և բանկային ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4212

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված էներգիայի ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4213

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված կոմունալ ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4214

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված կապի ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4231

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված վարչական ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4232

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված համակարգչային ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4233

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4234

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված տեղեկատվական ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4235

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված կառավարչական ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4236

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4237

 

Կրեդիտորական պարտքեր ներկայացուցչական ծախսերի հետ կապված արտաքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4239

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4241

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված մասնագիտական ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4251

 

Կրեդիտորական պարտքեր շենքերի և կառուցվածքների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար արտաքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.4252

 

Կրեդիտորական պարտքեր մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար արտաքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.5112

 

Կրեդիտորական պարտքեր մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և սպասարկման համար արտաքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

 

5223.5112

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված շենքերի և կառուցվածքների կառուցման աշխատանքների գծով

 

 

 

5223.5113

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված շենքերի և կառուցվածքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների գծով

 

 

 

5223.9124

 

Կրեդիտորական պարտքեր փոխառու միջոցների ներգրավման հետ կապված արտաքին մատակարարներից ստացված ծառայությունների գծով

 

 

5224

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված ֆինանսական ակտիվների գծով

 

 

5225

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ստացված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գծով

 

 

 

5225.5111

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված շենքերի և կառուցվածքների գծով

 

 

 

5225.5121

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված տրանսպորտային սարքավորումների գծով

 

 

 

5225.5122

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված վարչական սարքավորումների գծով

 

 

 

5225.5129

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված այլ մեքենաների և սարքավորումների գծով

 

 

 

5225.5131

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված կենսաբանական ակտիվների գծով

 

 

 

5225.5132

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվների գծով

 

 

 

5225.5411

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված հողամասերի գծով

 

 

5226

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից այլ գնումների գծով

 

 

 

5226.5311

 

Կրեդիտորական պարտքեր արտաքին մատակարարներից ձեռք բերված բարձրարժեք ակտիվների գծով

 

523

 

 

 

Ստացված կանխավճարներ փոխանակվող գործարքների գծով

 

 

5231

 

 

Ստացված կանխավճարներ բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

 

52311

 

Ստացված կանխավճարներ պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

 

52312

 

Ստացված կանխավճարներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

5232

 

 

Ստացված կանխավճարներ հաճախորդներին մատուցած ծառայությունների և պաշարների վաճառքների գծով

 

 

 

52321

 

Ստացված կանխավճարներ հաճախորդներին մատուցած ծառայությունների գծով

 

 

 

52322

 

Ստացված կանխավճարներ արտադրանքի, ապրանքների վաճառքների գծով

 

 

 

52323

 

Ստացված կանխավճարներ ռազմավարական պաշարների վաճառքների գծով

 

 

 

52329

 

Ստացված կանխավճարներ այլ պաշարների վաճառքների գծով

 

 

5233

 

 

Ստացված կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքների գծով

 

 

 

52331

 

Ստացված կանխավճարներ հիմնական միջոցների վաճառքների գծով

 

 

 

52332

 

Ստացված կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքների գծով

 

 

 

52339

 

Ստացված կանխավճարներ այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքների գծով

 

 

5234

 

 

Ստացված կանխավճարներ գործառնական վարձակալության գծով

 

 

5235

 

 

Ստացված կանխավճարներ ստացվելիք տոկոսների գծով

 

 

5236

 

 

Ստացված կանխավճարներ ստացվելիք շահաբաժինների կամ դրանց համարժեքների գծով

 

 

5237

 

 

Ստացված կանխավճարներ ստացվելիք ռոյալթիների գծով

 

 

5239

 

 

Ստացված կանխավճարներ փոխանակվող այլ գործարքների գծով

 

524

 

 

 

Պարտքեր հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով

 

 

5241

 

 

Պարտքեր շահութահարկի գծով

 

 

5242

 

 

Պարտքեր եկամտային հարկի գծով

 

 

5243

 

 

Պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով

 

 

5244

 

 

Պարտքեր գույքահարկի գծով

 

 

5245

 

 

Պարտքեր հողի հարկի գծով

 

 

5246

 

 

Պարտքեր մաքսատուրքի գծով

 

 

5247

 

 

Պարտքեր հարկերի դիմաց հաշվարկված տույժերի, տուգանքների գծով

 

 

5249

 

 

Պարտքեր այլ պարտադիր վճարների գծով

 

525

 

 

 

Պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով

 

 

5251

 

 

Պարտքեր դրամական միջոցներով վճարվող աշխատավարձի և այլ հավելավճարների գծով

 

 

5252

 

 

Պարտքեր բնեղենով վճարվող աշխատավարձի և այլ հավելավճարների գծով

 

 

5253

 

 

Պարտքեր պարգևավճարների և այլ հատուկ վճարների գծով

 

 

5254

 

 

Պարտքեր փոխհատուցելի բացակայությունների գծով

 

 

5255

 

 

Պարտքեր աշխատակիցների այլ հատուցումների գծով

 

 

5256

 

 

Պարտքեր ավանդագրված հատուցումների գծով

 

526

 

 

 

Պարտքեր աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով

 

 

5261

 

 

Պարտքեր աշխատակիցներին առհաշիվ գումարների գծով

 

 

 

5261.4221

 

Պարտքեր աշխատակիցներին ներքին գործուղումների գծով

 

 

 

5261.4222

 

Պարտքեր աշխատակիցներին արտասահմանյան գործուղումների գծով

 

 

 

5261.4229

 

Պարտքեր աշխատակիցների հետ կապված այլ տրանսպորտային ծախսերի գծով

 

 

 

5261.4237

 

Պարտքեր աշխատակիցներին կատարված ներկայացուցչական ծախսերի գծով

 

 

5269

 

 

Պարտքեր աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով

 

529

 

 

 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ

 

 

5291

 

 

Պարտքեր գործառնական վարձակալության գծով

 

 

 

5291.4216

 

Պարտքեր գույքի և սարքավորումների գործառնական վարձակալության գծով

 

 

5292

 

 

Պարտքեր ապահովագրավճարների գծով

 

 

 

5292.4215

 

Պարտքեր ապահովագրավճարների գծով

 

 

5293

 

 

Պարտքեր աշխատակիցների կողմից արհմիություններին հատկացումների գծով

 

 

5294

 

 

Ընթացիկ պարտավորություններ ստացված դեպոզիտների գծով

 

 

5295

 

 

Պարտքեր հաշվեգրված տույժերի և տուգանքների գծով

 

 

 

52951

 

Պարտքեր վարկերի և փոխառությունների հետ կապված տույժերի և տուգանքների գծով

 

 

 

52959

 

Պարտքեր այլ տույժերի և տուգանքների գծով

 

 

5296

 

 

Ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով

 

 

 

52961

 

Ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով` ֆինանսական պարտավորության մոդել

 

 

 

52962

 

Ընթացիկ պարտավորություններ ստացված կոնցեսիոն ակտիվների գծով` օպերատորին իրավունք շնորհելու մոդել

 

 

5299

 

 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ

53

 

 

 

 

ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐ ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

 

531

 

 

 

Ստացված կանխավճարներ հարկման գծով

 

 

5311

 

 

Ստացված կանխավճարներ եկամտի և շահույթի հարկման գծով

 

 

 

53111

 

Ստացված կանխավճարներ եկամտային հարկի գծով

 

 

 

53112

 

Ստացված կանխավճարներ շահութահարկի գծով

 

 

5312

 

 

Ստացված կանխավճարներ գույքային հարկերի գծով

 

 

 

53121

 

Ստացված կանխավճարներ անշարժ գույքից գույքային հարկերի գծով

 

 

 

53122

 

Ստացված կանխավճարներ այլ գույքից գույքային հարկերի գծով

 

 

5313

 

 

Ստացված կանխավճարներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից հարկերի գծով

 

 

 

53131

 

Ստացված կանխավճարներ ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով

 

 

 

53132

 

Ստացված կանխավճարներ ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով

 

 

 

53133

 

Ստացված կանխավճարներ գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված հաստատագրված վճարների գծով

 

 

 

53134

 

Ստացված կանխավճարներ գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված արտոնագրային վճարների գծով

 

 

 

53135

 

Ստացված կանխավճարներ շրջանառության հարկի գծով

 

 

 

53136

 

Ստացված կանխավճարներ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի գծով

 

 

 

53137

 

Ստացված կանխավճարներ ՀՀ ներմուծվող ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի գծով

 

 

 

53138

 

Ստացված կանխավճարներ ներմուծվող կամ արտադրվող առանձին ապրանքների համար գանձվող հաստատագրված վճարների գծով

 

 

 

53139

 

Ստացված կանխավճարներ ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության դիմաց գանձվող վճարների գծով

 

 

5314

 

 

Ստացված կանխավճարներ արտաքին առևտրից հարկերի գծով

 

 

 

53141

 

Ստացված կանխավճարներ ներմուծման հարկերի գծով

 

 

 

53142

 

Ստացված կանխավճարներ արտահանման հարկերի գծով

 

 

 

53143

 

Ստացված կանխավճարներ արտաքին առևտրից այլ հարկերի գծով

 

 

5319

 

 

Ստացված կանխավճարներ այլ հարկերի գծով

 

532

 

 

 

Ստացված կանխավճարներ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5321

 

 

Ստացված կանխավճարներ այլ պետություններից ստացված ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5322

 

 

Ստացված կանխավճարներ այլ պետություններից ստացված կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5323

 

 

Ստացված կանխավճարներ միջազգային կազմակերպություններից ստացված ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5324

 

 

Ստացված կանխավճարներ միջազգային կազմակերպություններից ստացված կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5325

 

 

Ստացված կանխավճարներ կառավարման այլ մակարդակներից ստացված ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5326

 

 

Ստացված կանխավճարներ կառավարման այլ մակարդակներից ստացված կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

533

 

 

 

Ստացված կանխավճարներ բյուջեի այլ չփոխանակվող գործարքների գծով

 

 

5331

 

 

Ստացված կանխավճարներ վարչական գանձումների գծով

 

 

5332

 

 

Ստացված կանխավճարներ բյուջեներ վճարվող տույժերի ու տուգանքների գծով

 

 

5333

 

 

Ստացված կանխավճարներ ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5334

 

 

Ստացված կանխավճարներ կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով

 

 

5339

 

 

Ստացված կանխավճարներ այլ չփոխանակվող գործարքների գծով

54

 

 

 

 

ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

541

 

 

 

Պարտքեր բյուջեից տրամադրվող սուբսիդիաների գծով

 

 

5411

 

 

Պարտքեր հանրային հատվածի կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով

 

 

5412

 

 

Պարտքեր ոչ հանրային հատվածի կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով

 

542

 

 

 

Պարտքեր բյուջեից տրամադրվող դրամաշնորհների գծով

 

 

5421

 

 

Պարտքեր օտարերկրյա կառավարություններին տրամադրվող դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54211

 

Պարտքեր օտարերկրյա կառավարություններին տրամադրվող ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54212

 

Պարտքեր օտարերկրյա կառավարություններին տրամադրվող կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

 

5422

 

 

Պարտքեր միջազգային կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54221

 

Պարտքեր միջազգային կազմակերպություններին տրամադրվող ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54222

 

Պարտքեր միջազգային կազմակերպություններին տրամադրվող կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

 

5423

 

 

Պարտքեր պետական հատվածի այլ մակարդակներին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54231

 

Պարտքեր պետական հատվածի այլ մակարդակներին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54232

 

Պարտքեր համայնքներին ընթացիկ սուբվենցիաների գծով

 

 

 

54233

 

Պարտքեր պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաների գծով

 

 

 

54234

 

Պարտքեր օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցման գծով

 

 

 

54235

 

Պարտքեր համայնքներին այլ ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54236

 

Պարտքեր պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54237

 

Պարտքեր պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54238

 

Պարտքեր այլ ընթացիկ դրամաշնորհների գծով

 

 

5424

 

 

Պարտքեր պետական հատվածի այլ մակարդակներին կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54241

 

Պարտքեր պետական հատվածի այլ մակարդակներին կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54242

 

Պարտքեր համայնքներին կապիտալ սուբվենցիաների գծով

 

 

 

54243

 

Պարտքեր համայնքներին այլ կապիտալ սուբվենցիաների գծով

 

 

 

54244

 

Պարտքեր պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54245

 

Պարտքեր պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

 

 

54246

 

Պարտքեր այլ կապիտալ դրամաշնորհների գծով

 

544

 

 

 

Պարտքեր բյուջեից տրամադրվող սոցիալական օգնության նպաստների գծով

 

 

5441

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող հիվանդության և հաշմանդամության նպաստների գծով

 

 

5442

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող մայրության նպաստների գծով

 

 

5443

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող երեխաների կամ ընտանեկան նպաստների գծով

 

 

5444

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող գործազրկության նպաստների գծով

 

 

5445

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող կենսաթոշակի անցնելու հետ կապված և տարիքային նպաստների գծով

 

 

5446

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող հուղարկավորության նպաստների գծով

 

 

5447

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստների գծով

 

 

5448

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող բնակարանային նպաստների գծով

 

 

5449

 

 

Պարտքեր բյուջեից վճարվող այլ նպաստների գծով

 

545

 

 

 

Պարտքեր կենսաթոշակների գծով

 

 

5451

 

 

Պարտքեր տարիքային կենսաթոշակների գծով

 

 

5452

 

 

Պարտքեր հաշմանդամության կենսաթոշակների գծով

 

 

5453

 

 

Պարտքեր կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող կենսաթոշակների գծով

 

 

5454

 

 

Պարտքեր սոցիալական կենսաթոշակների գծով

 

 

5455

 

 

Պարտքեր հատուկ պայմաններում աշխատելու և երկարամյա ծառայության համար տրվող մասնակի կենսաթոշակների գծով

 

546

 

 

 

Պարտքեր սոցիալական ապահովության միջոցառումների իրականացման նպատակով աշխատողներին առաջարկվող սոցիալական փաթեթի ծառայությունների գծով

 

 

5461

 

 

Պարտքեր բժշկական ապահովագրության գծով

 

 

5462

 

 

Պարտքեր հիպոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման գծով

 

 

5463

 

 

Պարտքեր ուսման վճարների փոխհատուցման գծով

 

 

5464

 

 

Պարտքեր հանգստի փոխհատուցման գծով

 

547

 

 

 

Պարտքեր ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով

 

 

5471

 

 

Պարտքեր տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով

 

 

5472

 

 

Պարտքեր շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին այլ նվիրատվությունների գծով

55

 

 

 

 

ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

551

 

 

 

Ընթացիկ պահուստներ

 

 

5511

 

 

Ընթացիկ պահուստներ

 

 

5512

 

 

Ոչ ընթացիկ պահուստների ընթացիկ մաս

 

552

 

 

 

Վճարումն հետաձգված հարկային պարտավորություններ

 

556

 

 

 

Պարտավորություններ որպես գործակալ հավաքագրված (ստացված) գումարների գծով

 

557

 

 

 

Պարտքեր պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից մատուցված ծառայությունների գծով

 

558

 

 

 

Պարտքեր պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայությունների գծով

 

559

 

 

 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ բյուջեի չփոխանակվող գործարքների գծով

 

 

5591

 

 

Ընթացիկ պարտավորություններ բնական աղետներից կամ այլ բնական երևույթներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնման գծով

 

 

5592

 

 

Ընթացիկ պարտավորություններ կառավարման մարմինների գործունեության պատճառով ստացված վնասվածքների կամ կրած կորուստների վերականգնման գծով

 

 

5593

 

 

Ընթացիկ պարտավորություններ այլ ծախսերի փոխհատուցման գծով

 

 

5594

 

 

Ընթացիկ պարտավորություններ ստացված դեպոզիտների գծով

 

 

5595

 

 

Բնական աղետներից կամ այլ բնական երևույթներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնման գծով ոչ ընթացիկ պարտավորությունների ընթացիկ մաս

 

 

5596

 

 

Կառավարման մարմինների գործունեության պատճառով ստացված վնասվածքների կամ կրած կորուստների վերականգնման գծով ոչ ընթացիկ պարտավորությունների ընթացիկ մաս

 

 

5597

 

 

Այլ ծախսերի փոխհատուցման գծով ոչ ընթացիկ պարտավորությունների ընթացիկ մաս

 

 

5598

 

 

Ստացված դեպոզիտների գծով ոչ ընթացիկ պարտավորությունների ընթացիկ մաս

 

 

5599

 

 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ բյուջեի չփոխանակվող գործարքների գծով

56

 

 

 

 

ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ (ԸՆԹԱՑԻԿ)

 

561

 

 

 

Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

562

 

 

 

Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթներ

 

563

 

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

564

 

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով փոխանցված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

565

 

 

 

Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5651

 

 

Շենքերի ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5652

 

 

Տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5653

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5654

 

 

Այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5655

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5659

 

 

Այլ ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

566

 

 

 

Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5661

 

 

Շենքերի ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5662

 

 

Տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5663

 

 

Մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5664

 

 

Այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5665

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5669

 

 

Այլ ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով փոխանցված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

567

 

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5671

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված շենքերի գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5672

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5673

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված մեքենաների և սարքավորումների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5674

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված այլ հիմնական միջոցների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5675

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված ոչ նյութական ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5679

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված այլ ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

568

 

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5681

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված շենքերի գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5682

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված տրանսպորտային օբյեկտների և այլ շինությունների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5683

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված մեքենաների և սարքավորումների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5684

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված այլ հիմնական միջոցների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5685

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված ոչ նյութական ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5689

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով ստացված այլ ամորտիզացվող ակտիվների գծով հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

569

 

 

 

Պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների և չամորտիզացվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5691

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5692

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5693

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5694

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5695

 

 

Հողամասերի ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5696

 

 

Հողամասերի ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5697

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հողամասերի հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

 

 

5698

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված հողամասերի հետ կապված հետաձգված հասույթների ընթացիկ մաս

ԴԱՍ 6. ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

 

 

 

61-62

 

 

 

 

ՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

 

611

 

 

 

Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի իրականացումից) հասույթ

 

 

6111

 

 

Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի իրականացումից) հասույթ

 

 

6112

 

 

Պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից (ծրագրերի իրականացումից) հասույթ

 

612

 

 

 

Հաճախորդներին մատուցված ծառայություններից հասույթ

 

613

 

 

 

Պաշարների իրացումից հասույթ

 

 

6131

 

 

Արտադրանքի իրացումից հասույթ

 

 

6132

 

 

Ապրանքների իրացումից հասույթ

 

 

6133

 

 

Ռազմավարական պաշարների իրացումից հասույթ

 

 

6134

 

 

Այլ պաշարների իրացումից հասույթ

 

614

 

 

 

Ռազմավարական պաշարների իրական արժեքով վերագնահատումից օգուտներ

 

617

 

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6171

 

 

Հիմնական միջոցների օտարումից հասույթներ

 

 

6172

 

 

Ներդրումային գույքի օտարումից հասույթներ

 

 

6173

 

 

Կենսաբանական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6174

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6175

 

 

Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6176

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6177

 

 

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6179

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

618

 

 

 

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6181

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6182

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

 

6183

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից հասույթներ

 

619

 

 

 

Նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

 

6191

 

 

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից օգուտներ

 

 

6192

 

 

Ներդրումային գույքի վերաչափումից օգուտներ

 

 

6193

 

 

Կենսաբանական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

 

6194

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

 

6195

 

 

Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

 

6199

 

 

Այլ նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

621

 

 

 

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ

 

622

 

 

 

Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկման (անհավաքելիության) հակադարձումից օգուտներ

 

 

6221

 

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում ոչ ընթացիկ ներդրումների վերաչափումից և արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

 

 

 

62211

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների վերաչափումից օգուտներ

 

 

 

62212

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

 

 

6222

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից և արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

 

 

 

62221

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

 

 

62222

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

 

 

6223

 

 

Վարկերի և փոխառությունների անհավաքագրելիությունից օգուտներ

 

 

6224

 

 

Պարտատոմսերի և մուրհակների անհավաքագրելիությունից օգուտներ

 

 

6225

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից (անհավաքագրելիությունից) օգուտներ

 

 

6226

 

 

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից և արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

 

 

 

62261

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

 

 

62262

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

 

623

 

 

 

Ֆինանսական ներդրումներից հասույթներ

 

 

6231

 

 

Շահաբաժիններ կամ դրանց համարժեքներ

 

 

6232

 

 

Տոկոսային հասույթներ` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով

 

 

6233

 

 

Ֆինանսական վարձակալությունից հասույթներ` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով

 

629

 

 

 

Փոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ (օգուտներ)

 

 

6291

 

 

Գործառնական վարձակալությունից հասույթներ

 

 

6292

 

 

Գյուղատնտեսական գործունեությունից հասույթներ

 

 

6293

 

 

Չարտադրված նյութական ակտիվների հաստատված նոր պաշարների հետ կապված օգուտներ

 

 

6294

 

 

Ռոյալթիներից հասույթներ

 

 

6295

 

 

Ապահովագրական հատուցումներից հասույթներ

 

 

6296

 

 

Ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն ակտիվների հետ կապված հասույթներ

 

 

6297

 

 

Ծառայությունների մատուցման նպատակով բնամթերային ձևով ընթացիկ ակտիվների ստացումից հասույթներ

 

 

6299

 

 

Փոխանակվող գործարքներից այլ հասույթներ

63

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

 

631

 

 

 

Պայմանով ստացված ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ

 

 

6311

 

 

Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացվող գումարների (ֆինանսավորման) հետ կապված հասույթներ

 

 

6312

 

 

Ամորտիզացվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացվող գումարների (ֆինանսավորման) հետ կապված հասույթներ

 

 

6313

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հասույթներ

 

 

6314

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ամորտիզացվող ակտիվների գծով հասույթներ

 

 

6315

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

6316

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված դրամական միջոցների (ֆինանսավորման) հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

6317

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

 

6318

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված իրական արժեքով հաշվառվող ակտիվների հետ կապված հետաձգված հասույթներ

 

632

 

 

 

Պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների հետ կապված հասույթներ

 

 

6321

 

 

Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար բյուջեից պայմանով ստացվող գումարների (ֆինանսավորման) հետ կապված հասույթներ

 

 

6322

 

 

Ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման համար այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացվող գումարների (ֆինանսավորման) հետ կապված հասույթներ

 

 

6323

 

 

Բյուջեից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների գծով հասույթներ

 

 

6324

 

 

Այլ կազմակերպություններից բնամթերային ձևով պայմանով ստացված ընթացիկ ակտիվների գծով հասույթներ

 

633

 

 

 

Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված ակտիվների գծով հասույթներ

 

 

6331

 

 

Բյուջեից առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված ակտիվների գծով հասույթներ

 

 

6332

 

 

Այլ կազմակերպություններից առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) ստացված ակտիվների գծով հասույթներ

 

639

 

 

 

Չփոխանակվող գործարքներից կազմակերպությունների այլ հասույթներ (օգուտներ)

 

 

6391

 

 

Հիմնական միջոցների լուծարումից ստացված ակտիվների գծով օգուտներ

 

 

6392

 

 

Գույքագրմամբ հայտնաբերված ակտիվների գծով օգուտներ

 

 

6393

 

 

Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) հակադարձումից հասույթներ

 

 

6394

 

 

Կազմակերպություններին վճարվող տույժերից, տուգանքներից օգուտներ

 

 

6395

 

 

Նյութական վնասի փոխհատուցումից հասույթներ

 

 

6399

 

 

Չփոխանակվող գործարքներից կազմակերպությունների այլ հասույթներ

64

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻՑ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ. ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

 

641

 

 

 

Եկամտի և շահույթի հարկումից հասույթներ

 

 

6411

 

 

Եկամտային հարկի գծով հասույթ

 

 

6412

 

 

Շահութահարկի գծով հասույթ

 

 

 

 

 

 

 

642

 

 

 

Գույքային հարկերի գծով հասույթներ

 

 

6421

 

 

Անշարժ գույքից գույքային հարկերի գծով հասույթներ

 

 

6422

 

 

Այլ գույքից գույքային հարկերի գծով հասույթներ

 

 

 

64221

 

Տրանսպորտային միջոցներից գանձվող գույքահարկի գծով հասույթներ

 

643

 

 

 

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից գանձվող հարկերի գծով հասույթներ

 

 

6431

 

 

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից գանձվող հարկերի գծով հասույթներ

 

 

 

64311

 

ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով հասույթներ

 

 

 

64312

 

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով հասույթներ

 

 

 

64313

 

Գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված հաստատագրված վճարների գծով հասույթներ

 

 

 

64314

 

Գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված արտոնագրային վճարների գծով հասույթներ

 

 

 

64315

 

Շրջանառության հարկի գծով հասույթներ

 

 

6432

 

 

Ակցիզային հարկի գծով հասույթներ

 

 

 

64321

 

ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի գծով հասույթներ

 

 

 

64322

 

ՀՀ ներմուծվող ապրանքներից գանձվող ակցիզային հարկի գծով հասույթներ

 

 

 

64323

 

Ներմուծվող կամ արտադրվող առանձին ապրանքների համար գանձվող հաստատագրված վճարների գծով հասույթներ

 

644

 

 

 

Արտաքին առևտրից հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հասույթներ

 

 

6441

 

 

Ներմուծումից մաքսային վճարների գծով հասույթներ

 

 

 

64411

 

Մաքսատուրքերի գծով հասույթներ

 

 

6442

 

 

Արտահանումից մաքսային վճարների գծով հասույթներ

 

 

 

64421

 

Մաքսատուրքերի գծով հասույթներ

 

 

 

64422

 

Արտահանումից այլ պարտադիր վճարների գծով հասույթներ

 

 

6443

 

 

Արտաքին առևտրի գծով այլ հարկերից հասույթներ

 

645

 

 

 

Պարտադիր վճարների գծով բյուջեի հասույթներ

 

 

6451

 

 

Լիցենզիաների, թույլտվությունների, սերտիֆիկատների տրամադրման համար համայնքի բյուջե գանձվող պետական տուրքեր

 

 

6452

 

 

Լիցենզիաների, թույլտվությունների, սերտիֆիկատների տրամադրման համար համայնքի բյուջե գանձվող տեղական տուրքեր

 

 

6453

 

 

Պետական բյուջե վճարվող բնապահպանական վճարներ

 

 

6454

 

 

Պետական բյուջե վճարվող բնօգտագործման վճարներ

 

 

6455

 

 

Պետական բյուջե վճարվող ճանապարհային վճարներ

 

 

6459

 

 

Պետական բյուջե վճարվող այլ պետական տուրքեր և վճարներ

65

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻՑ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ. ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ

 

651

 

 

 

Կազմակերպություններից գանձվող տույժերից և տուգանքներից հասույթներ

 

 

6511

 

 

ՀՀ հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար պետական և համայնքային բյուջեներ գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով հասույթներ

 

 

 

65111

 

ՀՀ հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար պետական և համայնքային բյուջեներ առևտրային կազմակերպություններից գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով հասույթներ

 

 

 

65112

 

ՀՀ հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար պետական և համայնքային բյուջեներ այլ կազմակերպություններից գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով հասույթներ

 

 

6512

 

 

Պետական և համայնքային բյուջե մուտքագրվող այլ տույժեր ու տուգանքներ

 

652

 

 

 

Տնտեսավարող այլ սուբյեկտներից գանձվող այլ տույժերի ու տուգանքների գծով հասույթներ

 

 

6521

 

 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական բյուջե գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով հասույթներ

 

 

6522

 

 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համայնքային բյուջեներ գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով հասույթներ

66

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻՑ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

 

661

 

 

 

Այլ պետություններից ստացված պաշտոնական դրամաշնորհների գծով հասույթներ

 

 

6611

 

 

Այլ պետություններից ստացված ընթացիկ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով հասույթներ

 

 

6612

 

 

Այլ պետություններից ստացված կապիտալ պաշտոնական դրամաշնորհների գծով հասույթներ

 

662

 

 

 

Միջազգային կազմակերպություններից ստացված արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով հասույթներ

 

 

6621

 

 

Միջազգային կազմակերպություններից ստացված ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով հասույթներ

 

 

6622

 

 

Միջազգային կազմակերպություններից ստացված կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով հասույթներ

 

663

 

 

 

Կառավարման այլ մակարդակներից ստացված ներքին դրամաշնորհների/պաշտոնական տրանսֆերտների գծով հասույթներ

 

 

6631

 

 

Կառավարման այլ մակարդակներից ստացված ընթացիկ ներքին դրամաշնորհների/պաշտոնական տրանսֆերտների գծով հասույթներ

 

 

6632

 

 

Կառավարման այլ մակարդակներից ստացված կապիտալ ներքին դրամաշնորհների/պաշտոնական տրանսֆերտների գծով հասույթներ

67

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻՑ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՅԼ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

 

671

 

 

 

Ոչ պաշտոնական արտաքին դրամաշնորհների / կամավոր տրանսֆերտների գծով հասույթներ

 

672

 

 

 

Ոչ պաշտոնական ներքին դրամաշնորհների / կամավոր տրանսֆերտների գծով հասույթներ

 

679

 

 

 

Չփոխանակվող գործարքներից բյուջեի այլ հասույթներ

 

 

6791

 

 

Որոշակի գործողություններ իրականացնելու համար գանձվող այլ տուրքերի և վճարների գծով հասույթներ

 

 

6792

 

 

Չփոխանակվող գործարքներից պետական բյուջեի այլ հասույթներ

 

 

6793

 

 

Չփոխանակվող գործարքներից համայնքի բյուջեի այլ հասույթներ

ԴԱՍ 7. ԾԱԽՍԵՐ

 

 

 

71-72

 

 

 

 

ՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

 

711

 

 

 

Բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման ծախսեր (իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)

 

 

7111

 

 

Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման ծախսեր (իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)

 

 

 

711101

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ծախսեր

 

 

 

711102

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111021

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գրասենյակային պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111022

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գյուղատնտեսական պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111023

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման համար անհրաժեշտ պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111024

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով վառելիքի և այլ տրանսպորտային նյութերի գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111025

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111026

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111027

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7111029

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով այլ հատուկ նպատակային նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

711103

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսեր

 

 

 

711104

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր

 

 

 

711105

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսեր

 

 

 

711106

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գործուղման ծախսեր

 

 

 

711107

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կապի գծով ծախսեր

 

 

 

711108

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր

 

 

 

711109

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող կոմունալ ծախսեր

 

 

 

711110

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող գրասենյակային ծախսեր

 

 

 

711111

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով խորհրդատվական ծախսեր

 

 

 

711112

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային ծախսեր

 

 

 

711113

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով թարգմանչական և գործավարական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711114

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով համակարգչային ծրագրավորման հետ կապված ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711115

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով տեղեկատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711116

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711117

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711118

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով մասնագիտական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711199

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) այլ ծախսեր

 

 

7112

 

 

Պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից` բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման ծախսեր (իրականացված ծրագրերի ինքնարժեք)

 

 

 

711201

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ծախսեր

 

 

 

711202

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112021

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գրասենյակային պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112022

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գյուղատնտեսական պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112023

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման համար անհրաժեշտ պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112024

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով վառելիքի և այլ տրանսպորտային նյութերի գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112025

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112026

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112027

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

 

7112029

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով այլ հատուկ նպատակային նյութերի ու պարագաների գծով նյութական ծախսեր

 

 

 

711203

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսեր

 

 

 

711204

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով ծախսեր

 

 

 

711205

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսեր

 

 

 

711206

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով գործուղման ծախսեր

 

 

 

711207

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կապի գծով ծախսեր

 

 

 

711208

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր

 

 

 

711209

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող կոմունալ ծախսեր

 

 

 

711210

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կատարվող գրասենյակային ծախսեր

 

 

 

711211

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով խորհրդատվական ծախսեր

 

 

 

711212

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային ծախսեր

 

 

 

711213

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով թարգմանչական և գործավարական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711214

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով համակարգչային ծրագրավորման հետ կապված ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711215

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով տեղեկատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711216

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711217

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711218

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) նպատակով մասնագիտական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

711299

 

Ծրագրերի իրականացման (ծառայությունների մատուցման) այլ ծախսեր

 

712

 

 

 

Հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների գծով ծախսեր (ինքնարժեք)

 

713

 

 

 

Իրացված պաշարների ինքնարժեք

 

 

7131

 

 

Իրացված արտադրանքի ինքնարժեք

 

 

7132

 

 

Իրացված ապրանքների ինքնարժեք

 

 

7133

 

 

Փոխանակվող գործարքի ներքո իրացված (օտարված) ռազմավարական պաշարների ինքնարժեք

 

 

7134

 

 

Իրացված սպառվող կենսաբանական ակտիվների արժեք

 

 

7139

 

 

Իրացված այլ պաշարների ինքնարժեք

 

714

 

 

 

Ռազմավարական պաշարների իրական արժեքով վերագնահատումից կորուստներ

 

715

 

 

 

Բաշխման ծախսեր

 

 

71501

 

 

Աշխատանքի վարձատրության գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71502

 

 

Բաշխման հետ կապված նյութական ծախսեր

 

 

 

715021

 

Գրասենյակային պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715022

 

Գյուղատնտեսական պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715023

 

Աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման համար անհրաժեշտ պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715024

 

Վառելիքի և այլ տրանսպորտային նյութերի գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715025

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութերի ու պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715026

 

Առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ու պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715027

 

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ու պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

 

715029

 

Այլ հատուկ նպատակային նյութերի ու պարագաների գծով բաշխման նյութական ծախսեր

 

 

71503

 

 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71504

 

 

Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71505

 

 

Հիմնական միջոցների վարձակալության գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71506

 

 

Գործուղման գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71507

 

 

Կապի գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71508

 

 

Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71509

 

 

Բաշխման հետ կապված կոմունալ ծախսեր

 

 

71510

 

 

Բաշխման հետ կապված գրասենյակային ծախսեր

 

 

71511

 

 

Արտադրանքի, ապրանքների իրացման տրանսպորտային ծախսեր

 

 

71512

 

 

Արտադրանքի, ապրանքների իրացման ապահովության ծախսեր

 

 

71513

 

 

Հանրային տեղեկատվության և հանրության հետ կապերի գծով ծախսեր

 

 

71514

 

 

Գովազդի ծախսեր

 

 

71515

 

 

Աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային բաշխման ծախսեր

 

 

71516

 

 

Թարգմանչական և գործավարական ծառայությունների գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71517

 

 

Տեղեկատվական ծառայությունների գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71518

 

 

Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով բաշխման ծախսեր

 

 

71599

 

 

Բաշխման այլ ծախսեր

 

716

 

 

 

Վարչական ծախսեր

 

 

71601

 

 

Աշխատանքի վարձատրության գծով վարչական ծախսեր

 

 

71602

 

 

Վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716021

 

Գրասենյակային պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716022

 

Գյուղատնտեսական պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716023

 

Աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման համար անհրաժեշտ պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716024

 

Վառելիքի և այլ տրանսպորտային նյութերի գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716025

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութերի ու պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716026

 

Առողջապահական և լաբորատոր նյութերի ու պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716027

 

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի ու պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

 

716029

 

Այլ հատուկ նպատակային նյութերի ու պարագաների գծով վարչական նյութական ծախսեր

 

 

71603

 

 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով վարչական ծախսեր

 

 

71604

 

 

Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման գծով վարչական ծախսեր

 

 

71605

 

 

Հիմնական միջոցների վարձակալության գծով վարչական ծախսեր

 

 

71606

 

 

Գործուղման գծով վարչական ծախսեր

 

 

71607

 

 

Կապի գծով վարչական ծախսեր

 

 

71608

 

 

Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման գծով վարչական ծախսեր

 

 

71609

 

 

Վարչական կոմունալ ծախսեր

 

 

71610

 

 

Վարչական գրասենյակային ծախսեր

 

 

71611

 

 

Ներկայացուցչական ծախսեր

 

 

71612

 

 

Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր

 

 

71613

 

 

Բանկային ծառայությունների ծախսեր

 

 

71614

 

 

Ապահովության ծախսեր

 

 

71615

 

 

Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր

 

 

71616

 

 

Վերապատրաստումների գծով ծախսեր

 

 

71617

 

 

Աշխատակիցների հետ կապված տրանսպորտային վարչական ծախսեր

 

 

71618

 

 

Թարգմանչական և գործավարական ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր

 

 

71619

 

 

Համակարգչային ծրագրավորման հետ կապված ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր

 

 

71620

 

 

Տեղեկատվական ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր

 

 

71621

 

 

Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր

 

 

71622

 

 

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր

 

 

71623

 

 

Մասնագիտական ծառայությունների գծով վարչական ծախսեր

 

 

71699

 

 

Վարչական այլ ծախսեր

 

717

 

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7171

 

 

Հիմնական միջոցների օտարումից ծախսեր

 

 

7172

 

 

Ներդրումային գույքի օտարումից ծախսեր

 

 

7173

 

 

Կենսաբանական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7174

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7175

 

 

Բարձրարժեք ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7176

 

 

Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7177

 

 

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7179

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

718

 

 

 

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7181

 

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7182

 

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

 

7183

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

719

 

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

 

7191

 

 

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից կորուստներ

 

 

7192

 

 

Ներդրումային գույքի վերաչափումից կորուստներ

 

 

7193

 

 

Կենսաբանական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

 

7194

 

 

Չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

 

7195

 

 

Բարձրարժեք ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

 

7199

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

721

 

 

 

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից կորուստներ

 

722

 

 

 

Ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստներ

 

 

7221

 

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում ոչ ընթացիկ ներդրումների վերաչափումից և արժեզրկումից կորուստներ

 

 

 

72211

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում իրական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների վերաչափումից կորուստներ

 

 

 

72212

 

Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկումից կորուստներ

 

 

7222

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից և արժեզրկումից կորուստներ

 

 

 

72221

 

Իրական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

 

 

72222

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից կորուստներ

 

 

7223

 

 

Վարկերի և փոխառությունների անհավաքագրելիությունից կորուստներ

 

 

7224

 

 

Պարտատոմսերի և մուրհակների անհավաքագրելիությունից կորուստներ

 

 

7225

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստներ

 

 

7226

 

 

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից և արժեզրկումից կորուստներ

 

 

 

72261

 

Իրական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

 

 

72262

 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից կորուստներ

 

723

 

 

 

Ֆինանսական ծախսեր

 

 

7231

 

 

Վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով

 

 

 

72311

 

Ներքին վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով

 

 

 

72312

 

Արտաքին վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով

 

 

7232

 

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով տոկոսային ծախսեր

 

 

7233

 

 

Պահուստների զեղչման ազդեցության ճշգրտման հետևանքով առաջացած տոկոսային ծախսեր

 

 

7239

 

 

Այլ ֆինանսական ծախսեր

 

729

 

 

 

Փոխանակվող գործարքների գծով այլ ծախսեր (կորուստներ)

 

 

7291

 

 

Գործառնական վարձակալության տրված հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսեր

 

 

7292

 

 

Գյուղատնտեսական գործունեության ծախսեր

 

 

7293

 

 

Չարտադրված նյութական ակտիվների հաստատված նոր պաշարների հետ կապված կորուստներ

 

 

7299

 

 

Փոխանակվող գործարքների գծով այլ ծախսեր

73

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

731

 

 

 

Շահութահարկի գծով ծախս

 

732

 

 

 

Չփոխանակվող գործարքի ներքո օտարված ռազմավարական պաշարների ինքնարժեք

 

739

 

 

 

Չփոխանակվող գործարքների գծով կազմակերպությունների այլ ծախսեր

 

 

7391

 

 

Անհատույց օգտագործմամբ տրված հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսեր

 

 

7392

 

 

Հիմնական միջոցների լուծարման ծախսեր

 

 

7393

 

 

Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ

 

 

7394

 

 

Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) գծով ծախսեր

 

 

7395

 

 

Տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր

 

 

 

73951

 

ՀՀ հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար բյուջե վճարվող տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր

 

 

 

73952

 

Վարկերի և փոխառությունների հետ կապված տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր

 

 

 

73959

 

Այլ տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր

 

 

7396

 

 

Դատական ծախսեր

 

 

7397

 

 

Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) տրված ակտիվների գծով ծախսեր

 

 

7398

 

 

Պայմանների կատարման պահանջով տրված ակտիվների գծով ծախսեր

 

 

7399

 

 

Չփոխանակվող գործարքների գծով այլ ծախսեր

74-75

 

 

 

 

ՉՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

741

 

 

 

Բյուջեից տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր (հաշվեգրված սուբսիդիաներ)

 

 

7411

 

 

Հանրային հատվածի կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74111

 

Հանրային հատվածի ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74112

 

Հանրային հատվածի ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր

 

 

7412

 

 

Ոչ հանրային հատվածի կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74121

 

Ոչ հանրային հատվածի ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74122

 

Ոչ հանրային հատվածի ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների գծով ծախսեր

 

742

 

 

 

Բյուջեից տրամադրվող դրամաշնորհների գծով ծախսեր (հաշվեգրված դրամաշնորհներ)

 

 

7421

 

 

Օտարերկրյա կառավարություններին դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74211

 

Օտարերկրյա կառավարություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74212

 

Օտարերկրյա կառավարություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

7422

 

 

Միջազգային կազմակերպություններին դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74221

 

Միջազգային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74222

 

Միջազգային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

7423

 

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74231

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74232

 

Համայնքներին ընթացիկ սուբվենցիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74233

 

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74234

 

Օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցման գծով ծախսեր

 

 

 

74235

 

Համայնքներին այլ ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74237

 

Պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74238

 

Պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74239

 

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

7424

 

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74241

 

Պետական հատվածի այլ մակարդակներին կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74242

 

Համայնքներին կապիտալ սուբվենցիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74243

 

Համայնքներին այլ կապիտալ սուբվենցիաների գծով ծախսեր

 

 

 

74245

 

Պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74246

 

Պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

 

 

74247

 

Այլ կապիտալ դրամաշնորհների գծով ծախսեր

 

744

 

 

 

Բյուջեից տրամադրվող սոցիալական օգնության նպաստների գծով ծախսեր (հաշվեգրված նպաստներ)

 

 

7441

 

 

Բյուջեից վճարվող հիվանդության և հաշմանդամության նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7442

 

 

Բյուջեից վճարվող մայրության նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7443

 

 

Բյուջեից վճարվող երեխաների կամ ընտանեկան նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7444

 

 

Բյուջեից վճարվող գործազրկության նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7445

 

 

Բյուջեից վճարվող կենսաթոշակի անցնելու հետ կապված և տարիքային նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7446

 

 

Բյուջեից վճարվող հուղարկավորության նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7447

 

 

Բյուջեից վճարվող կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7448

 

 

Բյուջեից վճարվող բնակարանային նպաստների գծով ծախսեր

 

 

7449

 

 

Բյուջեից վճարվող այլ նպաստների գծով ծախսեր

 

745

 

 

 

Կենսաթոշակների գծով ծախսեր (հաշվեգրված կենսաթոշակներ)

 

 

7451

 

 

Տարիքային կենսաթոշակների գծով ծախսեր

 

 

7452

 

 

Հաշմանդամության կենսաթոշակների գծով ծախսեր

 

 

7453

 

 

Կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող կենսաթոշակների գծով ծախսեր

 

 

7454

 

 

Սոցիալական կենսաթոշակների գծով ծախսեր

 

 

7455

 

 

Հատուկ պայմաններում աշխատելու և երկարամյա ծառայության համար տրվող մասնակի կենսաթոշակների գծով ծախսեր

 

746

 

 

 

Սոցիալական ապահովության միջոցառումների իրականացման նպատակով աշխատողներին առաջարկվող սոցիալական փաթեթի ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

7461

 

 

Բժշկական ապահովագրության գծով ծախսեր

 

 

7462

 

 

Հիպոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման գծով ծախսեր

 

 

7463

 

 

Ուսման վճարների փոխհատուցման գծով ծախսեր

 

 

7464

 

 

Հանգստի ծախսերի փոխհատուցման գծով ծախսեր

 

747

 

 

 

Ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով ծախսեր

 

 

7471

 

 

Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով ծախսեր

 

 

7472

 

 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին այլ նվիրատվությունների գծով ծախսեր

 

748

 

 

 

Բնական աղետներից կամ այլ բնական պատճառներով առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնման գծով ծախսեր

 

 

7481

 

 

Բնական աղետներից առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնման գծով ծախսեր

 

 

7482

 

 

Այլ բնական պատճառներով առաջացած վնասների և վնասվածքների վերականգնման գծով ծախսեր

 

749

 

 

 

Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնման գծով ծախսեր

 

757

 

 

 

Պետական կառավարչական հիմնարկների և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմերի կողմից մատուցվող բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների ձեռքբերման գծով ծախսեր

 

758

 

 

 

Պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող բյուջեից ֆինանսավորմամբ ծառայությունների ձեռքբերման գծով ծախսեր

 

759

 

 

 

Չփոխանակվող գործարքների գծով բյուջեների այլ ծախսեր

 

 

7591

 

 

Դատարանի կողմից սահմանված տույժերի և տուգանքների գծով ծախսեր

 

 

7592

 

 

Առանց պայմանների կատարման պահանջի (անհատույց) տրված ակտիվների գծով ծախսեր

 

 

7599

 

 

Չփոխանակվող գործարքների գծով բյուջեների այլ ծախսեր

ԴԱՍ 8. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ

 

 

 

81

 

 

 

 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ

 

811

 

 

 

Արտադրանքի թողարկման ուղղակի ծախսումներ

 

 

8111

 

 

Արտադրանքի թողարկման նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ուղղակի ծախսումներ

 

 

8112

 

 

Արտադրանքի թողարկման ուղղակի նյութական ծախսումներ

 

 

8113

 

 

Արտադրանքի թողարկման նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսումներ

 

 

8114

 

 

Արտադրանքի թողարկման նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսումներ

 

 

8115

 

 

Արտադրանքի թողարկման ուղղակի արտադրական այլ ծախսումներ

 

 

8116

 

 

Արտադրանքի թողարկման անուղղակի արտադրական ծախսումներ

 

812

 

 

 

Արտադրանքի թողարկման անուղղակի ծախսումներ

 

 

8121

 

 

Արտադրանքի թողարկման նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով անուղղակի ծախսումներ

 

 

8122

 

 

Արտադրանքի թողարկման անուղղակի նյութական ծախսումներ

 

 

8123

 

 

Արտադրանքի թողարկման նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով անուղղակի ծախսումներ

 

 

8124

 

 

Արտադրանքի թողարկման նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության անուղղակի ծախսումներ

 

 

8125

 

 

Արտադրական անձնակազմի գործուղման անուղղակի ծախսումներ

 

 

8129

 

 

Արտադրանքի թողարկման անուղղակի այլ ծախսումներ

82

 

 

 

 

ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՍՏԵՂԾՄԱՆ) ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ

 

821

 

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների կառուցման (ստեղծման) ծախսումներ

 

 

8211

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ուղղակի ծախսումներ

 

 

8212

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) նպատակով ուղղակի նյութական ծախսումներ

 

 

8213

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսումներ

 

 

8214

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսումներ

 

 

8219

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) նպատակով կատարվող այլ ծախսումներ

 

822

 

 

 

Սարքավորումների տեղակայման ծախսումներ

 

 

8221

 

 

Սարքավորումների տեղակայման նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ուղղակի ծախսումներ

 

 

8222

 

 

Սարքավորումների տեղակայման նպատակով ուղղակի նյութական ծախսումներ

 

 

8223

 

 

Սարքավորումների տեղակայման նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսումներ

 

 

8224

 

 

Սարքավորումների տեղակայման նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսումներ

 

 

8229

 

 

Սարքավորումների տեղակայման նպատակով կատարվող այլ ծախսումներ

 

823

 

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող հետագա ծախսումներ

 

 

8231

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող աշխատանքի վարձատրության գծով ուղղակի ծախսումներ

 

 

8232

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող ուղղակի նյութական ծախսումներ

 

 

8233

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսումներ

 

 

8234

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսումներ

 

 

8239

 

 

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող կատարվող այլ ծախսումներ

 

824

 

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման ծախսումներ

 

 

8241

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման նպատակով աշխատանքի վարձատրության գծով ուղղակի ծախսումներ

 

 

8242

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման նպատակով ուղղակի նյութական ծախսումներ

 

 

8243

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման նպատակով հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի) գծով ծախսումներ

 

 

8244

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների վարձակալության ուղղակի ծախսումներ

 

 

8249

 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման նպատակով կատարվող այլ ծախսումներ

ԴԱՍ 9. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՆԵՐՀՈՍՔԵՐ

 

 

 

971

 

 

 

 

ՀԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ՆԵՐՀՈՍՔԵՐ

 

9711

 

 

 

Եկամտի և շահույթի հարկումից ներհոսքեր

 

 

97111

 

 

Եկամտային հարկի գծով ներհոսքեր

 

 

97112

 

 

Շահութահարկի գծով ներհոսքեր

 

9712

 

 

 

Գույքային հարկերի գծով ներհոսքեր

 

 

97121

 

 

Անշարժ գույքից գույքային հարկերի գծով ներհոսքեր

 

 

97122

 

 

Այլ գույքից գույքային հարկերի գծով ներհոսքեր

 

 

 

971221

 

Տրանսպորտային միջոցներից գանձվող գույքահարկի գծով ներհոսքեր

 

9713

 

 

 

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից գանձվող հարկերի գծով ներհոսքեր

 

 

97131

 

 

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից գանձվող հարկերի գծով ներհոսքեր

 

 

 

971311

 

ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով ներհոսքեր

 

 

 

971312

 

ՀՀ հարկային մարմինների կողմից գանձվող ավելացված արժեքի հարկի գծով ներհոսքեր

 

 

 

971313

 

Գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված հաստատագրված վճարների գծով ներհոսքեր

 

 

 

971314

 

Գործունեության առանձին տեսակների համար սահմանված արտոնագրային վճարների գծով ներհոսքեր

 

 

 

971315

 

Շրջանառության հարկի գծով ներհոսքեր

 

 

97132