Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /1-ԻՆ ՄԱՍ/

 

 

040.0229.300697

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 1997 Թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հունիսի 1997 թ. թիվ 229

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/1-ին մաս/

 

«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1 հոդվածին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը (կցվում է):

2. Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության վարչությանը հատկացված միջոցների հաշվին:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1997 թվականի հունիսի 30-ից:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ԹԻՎ 229 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

_____________________________________________________________________

     ՀՀ Նախ. աշխ.             -  Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի

                                 աշխատակազմ

 

     ՀՀ Ազգ. Ժողով            -  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով

 

     ՀՀ ֆինէկոնոմնախ          -  ՀՀ ֆինանսների և  էկոնոմիկայի

                                 նախարարություն

 

     ՀՀ գյուղնախ              -  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 

     ՀՀ քաղշիննախ             -  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

 

     ՏՀԶԿ                     -  տնտեսական համագործակցության և  զարգացման

                                 կազմակերպություն

 

     ԱՀՀ                      -  ազգային հաշիվների համակարգ

 

_______________________

Ծանոթագրություն. Աղյուսակներում «Աշխատանքների ներկայացման ժամկետը»

սյունակում թվերը ցույց են տալիս ներկայացման օրը`

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվանից հաշված:

 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

 010090    Ազգային եկամուտը,   ճյուղային  ըստ     տարեկան  30       ՀՀ

           սպառման և           բաժինների  հանրա-          հունվարի- ֆին-

           կուտակման համար     նյութերը   պետու-           10       էկո-

           արտադրված և                    թյան            փետրվարի  նոմ-

           օգտագործված                                              նախ

           հասարակական

           արդյունքն ընթացիկ

           և նախորդ տարվա

           գներով (նախնական

           հաշվարկ)

 

 010050    Արտադրված ազգային     -»-      -»-   ամսական  ամսական   -»-

           եկամտի աճի տեմպերը                              զեկու-

           նախորդ տարվա                                    ցագրի

           գներով, ծավալներն                               ժամանա-

           ընթացիկ և                                       կացանկով

           համադրելի գներով

 

           Համախառն ներքին       -»-      -»-    -»-      -»-     -»-

           արդյունքի աճի

           տեմպերը նախորդ

           տարվա գներով

 

           Համախառն ներքին       -»-      -»-   տարեկան    -»-     -»-

           արդյունքի հաշվարկը

           եկամուտների մեթոդով

 

 010050 ա  Ազգային եկամտի        -»-      -»-   եռամսյա-  հաշվետու  -»-

           եռամսյակային հաշվարկը                  կային     եռամսյա-

           (նախնական տվյալներով,                            կից հետո

           պարզեցված սխեմայով)                              75-րդ օրը

           փաստացի և համադրելի

           գներով` ճյուղային

           կտրվածքով

 

 010050 բ  Արտադրական և  ոչ       -»-      -»-   -»-       -»-     -»-

           արտադրական ոլորտի

           համախառն ներքին

           արդյունքի արտադրանքի

           թողարկման ծավալի,

           միջանկյալ սպառման,

           ավելացված արժեքի

           եռամսյակային հաշվարկն

           ընթացիկ և համադրելի

           գներով, ըստ ճյուղերի`

           պարզեցված սխեմայով

 

           նախնական տվյալներով   -»-      -»-   -»-       -»-     -»-

 

           վերջնական տվյալներով  -»-      -»-   -»-       -»-     -»-

 

 010101   Ամբողջական և  զուտ     -»-      -»-   տարեկան   9 մայիսի- -»-

          նյութական արդյունքն                               10

          ընթացիկ և  համադրելի                              հունիսի

          գներով

 

 010102   Արտադրանքի թողարկման   -»-      -»-    -»-       -»-    -»-

          ծավալի, միջանկյալ

          սպառման և ավելացված

          արժեքի հաշվարկն ըստ

          ճյուղերի

 

 010111   Հասարակական արդյունքի  ճյուղային  ըստ    տարեկան   10      ՀՀ

          և  զուտ նյութական      բաժինների  հանրա-          հունիսի  ֆին-

          արդյունքի հաշվեկշիռն   նյութերը   պետու-                   էկո-

          ընթացիկ և  համադրելի              թյան                     նոմ-

          գներով (ամփոփիչ                                            նախ

          աղյուսակները, այն

          բոլոր մշակված

          աղյուսակների հետ

          միասին, որոնք

          նախատեսված են

          մակետում)

 

 010191   Բնակչության դրամական     -»-     -»-   -»-      30    ՀՀ ֆին-

          եկամուտների և                                    մայիսի  էկոնոմ-

          ծախսերի հաշվեկշիռը                                       նախ

                                                                   ՀՀ

                                                                   կենտրո-

                                                                   նական

                                                                   բանկ

 

010180 Բնակչության դրամական  ճյուղային  -»- եռամ- 25 հու-  -»-

         եկամուտների և          բաժինների,        սյակա- նիսի, 2

         ծախսերի հաշվեկշիռը     նախարարու-        յին    սեպտեմ-

         (1997 թ. I, II, III    թյունների                բերի, 2

         եռամսյակների համար)    և  պետական               դեկտեմ-

                                կառավարման               բերի

                                այլ կենտրո-

                                նական մար-

                                մինների

                                նյութերը

 

 010180  Բնակչության դրամական     -»-     -»- ամսական    15     ՀՀ ֆին-

         եկամուտները և                          զեկու-            էկոնոմ-

         ծախսերը                                ցագրի             նախ

                                                ժամանա-

                                                կացան-

                                                կով

 

 010221  Տնտեսության հիմնական   ճյուղային -»-  տարեկան    30      -»-

         ֆոնդերը լրիվ           բաժինների                 հունիսի

         (հաշվեկշռային և        նյութերը

         մնացորդային արժեքով)

         առանձնացնելով

         տնտեսության ճյուղերը,

         սեփականության ձևերը

         և բնակչության խմբերը

 

 010251  Ազգային հարստությունը    -»-    -»-   -»-      31      -»-

                                                         հուլիսի

 

 010261  Բնակչության տնային     առևտրի    -»-   -»-     -»-     -»-

         գույքի կուտակման       վիճակա-

         հաշվարկն ընթացիկ և     գրության

         հաստատուն գներով       բաժնի

                                նյութերը

 

 010291  1995 թ. հաշվետու       ճյուղային  -»-  -»-   դեկտեմբեր  -»-

         միջճյուղային           բաժինների

         արտադրանքի արտադրու-   նյութերը

         թյան և օգտագործման

         հաշվեկշիռը ԱՀՀ-ին

         համապատասխան

 

 010361  Բնակչության կողմից     ճյուղային  -»-  -»-      15      -»-

         նյութական բարիքների    բաժինների              նոյեմբերի

         և  ծառայությունների    նյութերը

         իրացման ընդհանուր

         ծավալը

         (վերջնահաշվարկ)

 

 010361  Բանվորների, ծառայող-    -»-      -»-  -»-      30       -»-

         ների միջին աշխատա-                             հուլիսի

         վարձը` հաշվի առած

         սոցիալական

         տրանսֆերտները

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

 010031  Համախառն ազգային       ճյուղային  ըստ    տարեկան  սեպտեմբեր ՀՀ

         արդյունքն ընթացիկ և    բաժինների  հանրա-                    ֆին-

         նախորդ տարվա գներով    նյութերը   պետու-                    էկո-

         (վերջնահաշվարկ)                   թյան                      նոմ-

                                                                     նախ

 

         Արտադրության հաշվի       -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         հաշվարկ

 

         Եկամուտների գոյացման     -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         հաշվի հաշվարկ

 

         Սկզբնական եկամուտների    -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         բաշխման հաշվարկ

 

         Եկամուտների օգտագործ-    -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         ման հաշվի հաշվարկ

 

         Եկամուտների երկրորդա-    -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         յին բաշխման հաշվի

         հաշվարկ

 

         Կապիտալի հետ             -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         գործառնության հաշվի

         հաշվարկ

 

Հիմնական հաշիվների հաշվարկն ըստ հատվածների

 

         Արտադրության հաշիվ       -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

 

         Եկամուտների գոյացման     -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         հաշիվ

 

         Եկամուտների բաշխման      -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         հաշիվ

 

         Տնօրինվող եկամուտների    -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         օգտագործման հաշիվ

 

         Բնաիրեղեն ձևով           -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         եկամուտների վերաբաշխման

         հաշիվ

 

         Տնօրինվող ճշտված         -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

         եկամուտների օգտագործման

         հաշիվ

 

         Կապիտալի ծախսերի հաշիվ   -»-     -»-    -»-       -»-   -»-

 

 010031  Համախառն ներքին          -»-     -»-   եռամսյա-  հաշվետու  -»-

         արդյունքի հաշվարկը                       կային     եռամսյա-

         վերջնական սպառման                                  կից հետո

         եղանակով                                           75-րդ օրը

 

 010031   Համախառն ներքին       ճյուղային  ըստ    եռամսյա-  հաշվետու  ՀՀ

          արդյունքի` ըստ        բաժինների  հանրա- կային     եռամսյա-  ֆին-

          սպառման տարրերի       նյութերը   պետու-           կից հետո  էկո-

          կառուցվածքի հաշվարկը             թյան             75-րդ օրը նոմ-

          վերջնական սպառման                                           նախ

          եղանակով

 

          Համախառն ներքին         -»-     -»-   տարեկան   IV եռամ-  ՏՀԶԿ

          արդյունքի հաշվարկի                                սյակ      ՀՀ

          նյութերը գնողունա-                                          ֆին-

          կության պարիտետի                                            էկո-

          հաշվարկի համար                                              նոմ-

                                                                      նախ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

 010950    Հաշվետվություն      Ձև  թիվ  ըստ հան- տարեկան  21 ապրիլի ՀՀ Նախ.

           ձեռնարկությունների   2-ֆ     րապետու-                    աշխ.

           (կազմակերպություն-           թյան տա-                    ՀՀ կա-

           ների) միջոցների              րածքի,                      ռավա-

           կազմի և  դրանց               սեփակա-                     րու-

           գոյացման աղբյուր-            նության                     թյուն

           ների վերաբերյալ              ձևի,                        ՀՀ

                                        տնտեսա-                     ֆին-

                                        կան գոր-                    էկո-

                                        ծունեու-                    նոմ-

                                        թյան                        նախ

                                        տեսակի

 

 010741    Հաշվետվություն                 -»-   եռամսյա-   54      -»-

           ձեռնարկությունների                    կային

           (կազմակերպություն-

           ների) միջոցների

           կազմի և դրանց

           գոյացման աղբյուր-

           ների վերաբերյալ

 

 010960    Ցուցանիշներ         Ձև  թիվ  ըստ հան-  տարեկան  21 ապրիլի  -»-

           ձեռնարկության        1-ԱԳ    րապետու-

           արտադրական                   թյան

           գործունեության               տարածքի,

           վերաբերյալ                   սեփակա-

                                        նության

                                        ձևի, տն-

                                        տեսական

                                        գործու-

                                        նեության

                                        տեսակի,

                                        արդյու-

                                        նաբերու-

                                        թյան

                                        ճյուղերի

 

 010751   Ցուցանիշներ         Ձև  թիվ     -»-    եռամսյա-    53      -»-

          ձեռնարկության        1-ԱԳ               կային

          արտադրական

          գործունեության

          (այդ թվում`

          նյութական ծախսերի)

          վերաբերյալ

 

 010970   Հաշվետվություն      Ձև  թիվ     -»-    տարեկան  21 ապրիլի  -»-

          ձեռնարկությունների   1-Ֆ

          (կազմակերպություն-

          ների) ֆինանսական

          գործունեության

          հիմնական ցուցանիշ-

          ների վերաբերյալ

          (ֆինանսական

          արդյունքները և

          դրանց օգտագործումը)

 

 010761   Հաշվետվություն       Ձև  թիվ  ըստ հան-  եռամսյա-  53       -»-

          ձեռնարկությունների    1-Ֆ     րապետու-  կային

          (կազմակերպություն-            թյան տա-

          ների) ֆինանսական              րածքի,

          գործունեության                սեփակա-

          հիմնական ցուցանիշ-            նության

          ների վերաբերյալ               ձևի,  տն-

          (ոչ ռեզիդենտներից             տեսական

          ստացած վարկերի և              գործու-

          այլ դրամական                  նեության

          միջոցների վերաբերյալ)         տեսակի

 

 010801   Սոցիալական            -»-    ըստ հան-  տարեկան  25 հուլիսի -»-

          տրանսֆերտների                 րապետու-

          հաշվարկ` ազգային              թյան

          հաշիվների համակարգի           տարածքի

          սկզբունքներին

          համապատասխան` 1996 թ.

          տվյալներով

 

 010821   Սոցիալ-մշակութային            ըստ հան-  տարեկան   26     ՀՀ նախ.

          միջոցառումների                րապետու-           հունիսի աշխ.

          համար կատարված                թյան                       ՀՀ կա-

          ծախսերը ֆինանսա-                                         ռավա-

          վորման բոլոր                                             րու-

          աղբյուրներից`                                            թյուն

          1996 թ. տվյալներով                                       ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

 

ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 

          Հաշվետվություն       1 արժե-  ըստ հան-   -»-    10      -»-

          ձեռնարկությունների   թուղթ    րապետու-          ապրիլի

          (կազմակերպություն-            թյան տա-

          ների) արժեթղթերի              րածքի

          և  ֆինանսական                 սեփակա-

          ներդրումների                  նության

          վերաբերյալ                    ձևի  տն-

                                        տեսական

                                        գործու-

                                        նեության

                                        տեսակի

 

          Հաշվետվություն      Ձև  թիվ    -»-     տարեկան    1       -»-

          ձեռնարկությունների    6-Ֆ               եռամսյա-  ապրիլի

          (կազմակերպություն-                       կային     45

          ների) միջև փոխա-

          դարձ հաշվարկների

          վիճակի վերաբերյալ

 

ՉՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

          Հաշվետվություն       Ձև  թիվ   ըստ հան-  եռամսյա-  35   ՀՀ վիճ-

          արտարժույթի          1-արտար-  րապետու-  կային          վարչու-

          փոխանակման կետերի      ժույթ   թյան                     թյան

          թվի և  շրջանառության           տարածքի                  մակրոտն-

          ծավալների վերաբերյալ                                    տեսական

                                                                  ցուցա-

                                                                  նիշների

                                                                  և ազգա-

                                                                  յին հա-

                                                                  շիվների

                                                                  բաժին

                                                                  ՀՀ ֆին-

                                                                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

          Հաշվետվություն դրամի  Ձև  թիվ   -»-     -»-    -»-    -»-

          և  արտարժույթի        2-արտար-

          վերահսկվող              ժույթ

          շրջանառության գնահա-

          տականի վերաբերյալ

 

          Տեղեկանք հարկային     Տեղեկանք  -»-    տարեկան  -»-    -»-

          պարտավորությունների     թիվ 1

          չկատարման վերաբերյալ

 

          Տեղեկանք բացահայտված  Տեղեկանք  -»-      -»-   -»-    -»-

          տնտեսական հանցագոր-     թիվ 2

          ծությունների (ԲՏՀ)

          ամփոփ ցուցանիշների

          վերաբերյալ

 

          Ֆինանսական և          Ներառված          ամսական         ըստ

          բանկային              են «ՀՀ                            ցուցակի

          ընդհանրացնող          սոցիալ-

          ցուցանիշներ           տնտեսական

                                վիճակը»

                                զեկուցագրում

                                        

          Պետական և                               եռամսյա-  ըստ ՀՀ   ՀՀ

          համայնքների                             կային     ֆինանս-  կառա-

          բյուջեների եկամուտ-                               ների և   վա-

          ները և  ծախսերի                                   էկոնոմի- րու-

          կատարողականը                                      կայի նա- թյուն

                                                            խախարու-

                                                            թյունից

                                                            տվյալնե-

                                                            րի ներ-

                                                            կայացման

                                                            ժամկետի

 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

 120091   Հաշվետվություն      Ձև  թիվ    ըստ հան-  եռամ-     25   ՀՀ ֆին-

          համատեղ ձեռնար-     1-արտ.     րապետու-  սյակա-         էկոնոմ-

          կությունների        տնտ.կապեր  թյան ապ-   յին           նախ

          վերաբերյալ                     րանքախմ-

                                         բերի

 

 110151   Արտադրատեխնիկական   Ձև  թիվ    ըստ առան-  տարեկան, 30  ՀՀ ֆին-

          նշանակության        1-ՊԱ       ձին արտա-  եռամսյա-     էկոնոմ-

          արտադրանքի միջպե-   արտահանում դրատեսակ-  կային        նախ

          տական առաքումներն              ների, պե-               ԱՊՀ վիճ-

          ըստ կնքված պայմա-              տություն-               կոմ

          նագրերի                        ների,                   ԱՊՀ անդամ

                                         մարզերի                 պետու-

                                                                 թյունների

                                                                 վիճակա-

                                                                 գրական

                                                                 ծառայու-

                                                                 թյուններ

 

 110152  Արտադրատեխնիկական   Ձև  թիվ     ըստ որոշակի ամսական  5  ՀՀ ֆին-

         նշանակության արտա-   1-ՊԱ       արտադրա-                էկոնոմ-

         դրանքի միջպետական   արտահա-     տեսակների,              նախ

         առաքումներն ըստ       նում      պետություն-             ԱՊՀ

         կնքված պայմանագրերի             ների                    վիճկոմ

 

 014632  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ     ըստ որոշա-  եռամսյա- 25 ՀՀ ֆին-

         սպառողական ապրանք-   3-ԱԲ       կի ապրանքա- կային       էկոնոմ-

         ների ներմուծման և               տեսակների               նախ

         արտահանման մասին                                        ԱՊՀ

                                                                 վիճկոմ

                                                                 ԱՊՀ անդամ

                                                                 պետու-

                                                                 թյունների

                                                                 վիճակա-

                                                                 գրական

                                                                 ծառայու-

                                                                 թյուններ

 

 110800  Բեռնամաքսային       1-ԲՄՀ      ըստ հանրա-  ամսական  15   -»-

         հայտարարագրերի                 պետության

         մշակում

 

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

 

         Ապրանքների          -»-      առանձին ըստ    -»-   15  ՀՀ ֆին-

         արտահանում ըստ                ԱՊՀ անդամ և               էկոնոմ-

         երկրների                      այլ օտարեր-               նախ

                                       կրյա պետու-

                                       թյունների

 

         Ապրանքների          -»-         -»-        -»-  -»-   -»-

         արտահանումն ըստ

         ապրանքային բաժին-

         ների, խմբերի,

         ենթախմբերի և

         առանձին և

         ապրանքների

 

         Ապրանքների          -»-         -»-        -»-  -»-   -»-

         արտահանումն ըստ

         երկրների ԱՏԳ ԱԴ-ի

         բաժինների մինչև

         8-անիշ ծածկագիրը

 

         Առանձին ապրանքների  1-ԲՄՀ    ԱՊՀ անդամ և   ամսական  15  ՀՀ ֆին-

         արտահանումը                  այլ օտարեր-                էկոնոմնախ

                                      կրյա պետու-

                                      թյուններ

 

         Առանձին ապրանքների    -»-   ապրանք-երկիր    -»-  -»-   -»-

         արտահանումը

 

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

 

         ապրանքների                   առանձին ըստ     -»-  -»-   -»-

         ներմուծումն ըստ              ԱՊՀ անդամ և

         երկրների                     այլ օտարեր-

                                      կրյա պետու-

                                      թյունների

 

         ապրանքների          1-ԲՄՀ      -»-          -»-  -»-   -»-

         ներմուծումն ըստ

         ապրանքային

         բաժինների, խմբերի,

         ենթախմբերի և

         առանձին ապրանքների

 

         ապրանքների           -»-      -»-          -»-  -»-   -»-

         ներմուծումն ըստ

         երկրների ՍՏԳ ԱԴ-ի

         բաժինների մինչև

         8-անիշ ծածկագիրը

 

         առանձին ապրանքների    -»-    ըստ ԱՊՀ        -»-  -»-   -»-

         ներմուծումը                   անդամ

                                       և այլ

                                       օտարեր-

                                       կրյա

                                       պետու-

                                       թյունների

 

         առանձին ապրանքների    -»-  ապրանք-երկիր     -»-  -»-   -»-

         ներմուծումը

 

         ապրանքների            -»-  ըստ կազմա-       -»-  -»-   -»-

         ներմուծումը                 կերպություն-

                                     ների

 

         ապրանքների            -»-  ըստ տրանս-       -»-  -»-   -»-

         արտահանումը և               պորտի

         ներմուծումը                 տեսակների

 

         մարդասիրական          -»-  ըստ երկրների     -»-  -»-   -»-

         օգնության կարգով

         ստացված բեռները

 

         մարդասիրական          -»-  ըստ ապրանք-      -»-  -»-   -»-

         օգնության կարգով            ների

         ստացված բեռները

 

         մարդասիրական          -»-  ըստ կազմա-       -»-  -»-   -»-

         օգնության կարգով            կերպու-

         ստացված բեռները             թյունների

 

         Ապրանքների          1-ներ-   ըստ հան-        -»-   12    -»-

         ներմուծումը         մուծում  րապետու-

         (էներգակիրներ,               թյան

         հացահատիկ)

 

         Հաշվետվություն      2-ներ-   ըստ հան-     եռամսյա-  42   ՀՀ ֆին-

         ճանապարհորդության   մուծում  րապետու-     կային          էկոնոմ-

         միջոցով ապրանքների           թյան                        նախ

         ներմուծման մասին

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

         Հաշվետվություն      1 ծառա-   -»-         -»-    -»-   -»-

         կառավարական         յություն

         ծառայությունների    (դեսպա-

         մասին               նատուն)

 

         Հաշվետվություն      9-ինվես-  -»-         -»-    -»-   -»-

         արտասահմանյան       տիցիա

         ինվեստիցիաների

         մասին

 

         Հաշվետվություն      1-ծառա-   -»-         -»-    -»-   -»-

         կապի ծառայու-       յություն

         թյունների մասին     (կապ)

 

         Հաշվետվություն      10-ծառա-  -»-         -»-    -»-   -»-

         Հայաստանի Հանրա-    յություն

         պետությունից        (ճանա-

         օտարերկրյա պետու-   պարհոր-

         թյուններ մեկնող     դություն)

         քաղաքացիների

         թվաքանակի մասին

 

         Հաշվետվություն      1-ծառա-   -»-         -»-    -»-  -»-

         միջազգային և        յություն

         ներքին երթուղի-     (տրանս-

         ներում արտահանվող   պորտ)

         և ներմուծվող

         բեռների,

         ուղևորների փոխա-

         դրման տրանսպոր-

         տային ծառայու-

         թյունների մասին

 

         Հաշվետվություն      11-ծառա-   -»-        -»-    -»-  -»-

         օտարերկրյա պետու-   յություն

         թյուններից ՀՀ       (ճանա-

         այցելած քաղաքացի-   պարհոր-

         ների թվաքանակի      դություն)

         մասին

 

         Հաշվետվություն      12-ծառա-   -»-        -»-    -»-  -»-

         արտասահմանյան       յություն

         ճանապարհորդու-      (ճանա-

         թյունից ստացված     պարհոր-

         եկամուտների և       դություն)

         ծախսերի մասին

 

         Հաշվետվություն      13-ծառա-   -»-        -»-    -»-  -»-

         հանգստի, մշակու-    յություն

         թային և մարզական

         միջոցառումների

         կազմակերպման գծով

         ծառայությունների

         արտահանման և

         ներմուծման մասին

 

         Հաշվետվություն      1-մաքսա-  ըստ ապրանք-  ամսական  20   ՀՀ կառա-

         քաղաքացիների կող-   տուն      ների                       վարու-

         մից ՀՀ ներմուծվող                                        թյուն

         և  արտահանվող                                            ՀՀ ֆին-

         ապրանքների քանակի                                        էկոնոմ-

         և  արժեքի                                                նախ

         վերաբերյալ

 

         Հաշվետվություն      2-մաքսա-  ըստ          ամսական  20   ՀՀ կառա-

         քաղաքացիների        տուն      երկրների                   վարու-

         կողմից ՀՀ ներմուծվող                                     թյուն

         արտահանվող                                               ՀՀ ֆին-

         ապրանքների քանակի                                        էկոնոմ-

         և  արժեքի                                                նախ

         վերաբերյալ

 

         Հաշվետվություն      3-մաքսա-  ըստ ապրանք-  տարեկան  30    -»-

         քաղաքացիների        տուն      ների, առան-

         կողմից ՀՀ ներմուծ-            ձին երկրների

         վող և արտահանվող

         ապրանքների քանակի

         և արժեքի

         վերաբերյալ

 

         Հաշվետվություն      4-մաքսա-      -»-     եռամսյա- 20    -»-

         մաքսային իրավախախ-  տուն                   կային

         տումների վերաբերյալ

 

Հաշվետվություն ՀՀ  5-մաքսա- ըստ արտար-  ամսական 20  ՀՀ կառա-

         քաղաքացիների կողմից  տուն     ժույթի                     վարու-

         արտարժույթի ներմուծ-                                     թյուն

         ման և  արտահանման                                        ՀՀ ֆին-

         մասին                                                    էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

 

         Ֆինանսավարկային      1-բանկ   ըստ հանրա-  եռամսյա-  42    -»-

         տեղեկատվություն               պետության   կային

 

         Արտաքին վարկերի      1-ֆինանս   -»-       -»-    -»-   -»-

         ստացումը և

         օգտագործումը

 

         Վճարային հաշվեկշիռ     -»-     -»-     եռամսյա-  90  ՀՀ կառավա-

                                                  կային         րություն

                                                  տարեկան       ՀՀ ֆինէկո-

                                                                նոմնախ

                                                                ՀՀ կենտրո-

                                                                նական բանկ

                                                                Միջազգային

                                                                արժութային

                                                                հիմնադրամ

 

         Հաշվետվություն      1-պետպատ-  ըստ որո-  եռամսյա- 10   ՀՀ ֆինէկո-

         պետական պատվերի     վեր        շակի ապ-  կային         նոմնախ

         կատարման մասին*)               րանքների,

                                        նախարա-

                                        րություն-

                                        ների

 

__________________

*) Հաշվետվությունը կմնա գործողության մեջ` կախված Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության պետպատվերից.

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

 020410    Նոր սերնդի տեխնի-  Ձև  թիվ   ըստ հան-   կիսամ- հաշվետու ՀՀ ֆին-

           կայի, տեխնոլոգիա-  2/5-նտ    րապետու-   յակա-  ժամանա-  էկոնոմ-

           ների և  նյութերի   (շտապ)    թյան, նա-  յին    կաշրջա-  նախ

           ստեղծումը,                   խարարու-          նից հետո

           ներդրումը                    թյունների,           20-րդ

                                        կառավար-          աշխատան-

                                        ման այլ           քային

                                        մարմինների        օրը

 

 070810    Գիտատեխնիկական     Ձև  թիվ   ըստ հան-   տարեկան  25 մարտի  -»-

           նվաճումների օգտա-  1-18-նտ   րապետու-

           գործման համար                թյան,

           կատարված ծախսերը             արդյունաբե-

           և  դրանց տնտեսա-             րության

           կան արդյունավետու-           ճյուղերի,

           թյունն արդյունաբե-           կառավար-

           րության մեջ                  ման այլ

                                        մարմինների

 

           նորարարական և      Ձև  թիվ   ըստ հան-    -»-    հունիս  ՀՀ կա-

           գյուտարարական        4-նտ    րապետու-                    ռավա-

           առաջարկությունների           թյան,                       րու-

           ստացումն ու                  նախարարու-                  թյուն

           օգտագործումը                 թյունների,

                                        տնտեսու-

                                        թյան

                                        ճյուղերի

 

 070830    Նոր արտադրանքի     Ձև  թիվ   ըստ հան-    -»-     18    ՀՀ ֆին-

           յուրացման և          5-նտ    րապետու-           ապրիլի  էկոնոմ-

           հնացած արտադրանքի (նորոգում) թյան, նա-                  նախ

           արտադրությունից              խարարու-

           հանման վերաբերյալ            թյունների,

           ամփոփ տվյալները              կառավարման

                                        այլ մարմին-

                                        ների, սար-

                                        քավորում-

                                        ների տե-

                                        սակների

 

 070860    Տեղեկություններ    Ձև  թիվ   ըստ հան-     -»-     4      -»-

           առաջին անգամ       5-նտ      րապետու-            ապրիլի

           ստեղծված նոր      (նմուշներ) թյան, նա-

           մեքենաների, սարքա-           նախարարու-

           վորումների, ապա-             թյունների,

           րատների և  սարքերի           կառավարման

           նմուշների մասին              այլ մարմին-

                                        ների

 

 070911    Արդյունաբերական    Ձև  թիվ    ըստ հանրա-   -»-    14     -»-

           արտադրանքի արտադ-  1-արտ      պետության,         ապրիլի

           րությունը բնեղեն   (տարեկան)  արդյունաբե-

           արտահայտությամբ    ոչ արդյու- րության

                              նաբերական  ճյուղերի

                              կազմակեր-

                              պություն-

                              ների հաշ-

                              վետվու-

                              թյուններ

                              ըստ ձև

                              թիվ 3-ա

                              (տարեկան)

 

           Սպառողական           -»-      ըստ հան-  տարեկան  14    ՀՀ ֆին-

           ապրանքների արտադ-              րապետու-          ապրիլի էկոնոմ-

           րությունը (համադ-              թյան, նա-                նախ

           րելի բացթողման                 խախարու-

           գներով)                        թյունների,

                                          կառավարման

                                          այլ

                                          մարմինների,

                                          սեփականության

                                          ձևերի

 

          Գործող գներով       Ձև  թիվ     ըստ հանրա-   -»-  30    ՀՀ վիճ-

          արտադրանքի (աշխա-   22 (Ս-Օ)    պետության,        մայիսի վարչու-

          տանքների, ծառայու-              արդյունա-                թյան

          թյունների) ընդհա-               բերության                մակրո-

          նուր ծավալում`                  ճյուղերի                 տնտեսա-

          գիտատեխնիկական                                           կան

          արտադրանքը 1996 թ.                                       ցուցա-

                                                                   նիշների

                                                                   և ազ-

                                                                   գային

                                                                   հաշիվ-

                                                                   ների

                                                                   բաժին

          Անավարտ արտադրու-    -»-        -»-      -»-   -»-   -»-

          թյան, սեփական

          արտադրության

          կիսապատրաստուկների և

          գործիքների մնացորդ-

          ների փոփոխությունը

          համադրելի գներով

          1996 թ.

 

հավելաճ (+)

նվազում (-)

 

 070021   Արդյունաբերության   Ձև  թիվ    ըստ հան-           9       -»-

          աշխատանքի հիմնական  22, ոչ     րապետու-        մայիսի

          ցուցանիշները`       արդյու-    թյան,

          արտադրանքի ծավալը   նաբերա-    արդյունա-

          (գործող և համադ-   կան կազ-   բերության

          րելի գներով), ար-   մակերպու-  ճյուղերի,

          դյունաբերաարտադրա-  թյունների  նախարարու-

          կան անձնակազմի      հաշվետվու- թյունների,

          թվաքանակը, մեկ աշ-  թյունները  կառավարման

          խատողի աշխատանքի    ձև  թիվ    այլ

          արտադրողականու-     3-ա (տարե- մարմինների,

          թյունը, հիմնական    կան) ամփոփ սեփականության

          ֆոնդերը, ֆոնդազին-  հաշվետվու- ձևերի, ըստ

          վածությունը,        թյուններ     մարզերի         23       համա-

          ֆոնդահատույցը,      ըստ ձև  թիվ                 մայիսի    պատաս-

          նյութատարությունը   թիվ Ա-Օ,                              խան

                              Ա-1                                   մարզե-

                                                                    րի վիճ

                                                                    բաժին-

                                                                    ների

 

 070051   Արտադրանքի ծավալի   Ձև  թիվ      ըստ հան-  -»-  6       ՀՀ ֆին-

          բաշխումն ըստ        1-արտ        րապետու-       մայիսի   էկոնոմ-

          «Ա» և  «Բ» խմբերի   (տարեկան)    թյան,                   նախ

                              ձև  թիվ      արդյունա-

                              3-ա, ամփոփ   բերության

                              հաշվետվու-   ճյուղերի,

                              թյուններ     սեփականու-

                              ըստ          թյան

                              ձև թիվ թիվ  ձևերի

                              Ա-Օ, Ա-Օ (2)

                              և դրանց կից

                              հավելվածները

 

 070071   Արդյունաբերության   Ձև  թիվ թիվ   ըստ հան-    -»-    29    -»-

          հիմնական միջոցնե-   11-ՀՄ, 3-ա    րապետու-          ապրիլի

          րի առկայությունը,                 թյան, ար-

          շարժը, կազմը և                    դյունաբե-

          ամորտիզացիան                      րության

                                            ճյուղերի,

                                            նախարարու-

                                            թյունների,

                                            կառավարման

                                            այլ մար-

                                            մինների սե-

                                            փականության

                                            ձևերի

 

 070081  Արդյունաբերական    Ձև  ՀՀ          ըստ հանրա-  տարե-  10     ՀՀ

         ձեռնարկություն-                    պետության,  կան   հունիսի ֆին-

         ների արտադրական                    արդյունա-                 էկո-

         հզորությունների                    բերության                 նոմ-

         հաշվեկշիռն ըստ                     ճյուղերի,                 նախ

         արտադրանքի տեսակ-                  արտադրանքի

         ների սահմանված                     տեսակների

         ցանկի

 

 070181  Էլեկտրակայանների   Ձև  թիվ       ըստ հանրա-    -»-   28     -»-

         աշխատանքի արդ-     թիվ 6-ՏՑ,     պետության,          մարտի

         յունքները (ցուցակ  23-ն և        ՀՀ էներգե-

         և  ամփոփ աղյուսակ- 24-էներ-      տիկայի նա-

         ներն ըստ էլեկտրա-  գետիկա,       խարարու-

         կայանների և  ենթա- ՕԷ-տարեկան    թյան, էլեկ-

         կայության կարգերի) և  այլն,      տրակայան-

                            ամփոփ հաշ-    ների

                            վետվու-

                            թյուններ

                            ըստ ձև

                            թիվ թիվ

                            Է-1 (ցու-

                            ցակ), Է-3

 

070191  Էլեկտրաէներգիայի    Ձև  թիվ       ըստ հանրա-   -»-    15   -»-

        սպառումը և  արտադ-  թիվ 6-ՏՑ,     պետության,         ապրիլի

        րական գործընթացն    24-էներգե-    արդյունաբե-

        սպասարկող էներգետիկ տիկա, ամփոփ   րության

        հզորությունը        հաշվետվու-    ճյուղերի

                            թյուններ

                            ըստ ձև թիվ

                            Է-2 (ամփոփ)

                              ՊՄ

 

 070201  Տնտեսության        Ձև  թիվ թիվ   ըստ հանրա-   -»-    -»-  -»-

         էլեկտրահաշվե-      6-ՏՑ, 23-ն    պետության,

         կշիռը              և  24-էներ-   արդյունա-

                            գետիկա և      բերության

                            այլն, ամփոփ   ճյուղերի

                            հաշվետվու-

                            թյուններ

                            ըստ ձև թիվ

                            Է-3-ի

 

070210  Ընդհանուր օգտա-    Ձև  թիվ 6-ՏՑ   ըստ հանրա-   -»-   -»-   -»-

        գործման էլեկտրա-   էներգամիավո-   պետության,

        կայաններ,          րումների և     ՀՀ էներգե-

        տուրբինային և  ոչ  դրանց մեջ      տիկայի նա-

        տուրբինային էլեկ-  մտնող էլեկ-    խախարու-

        տրակայաններ, 500   տրակայանների   թյան,

        կվտ և  բարձր       և  միավորում-  էլեկտրակա-

        հզորությամբ էլեկ-  ների մեջ       յանների

        տրակայաններ        չմտնող էլեկ-

                           տրակայանների

                           հաշվետվու-

                           թյուններ

 

070351 Արտադրանքի (աշխա- Ձև թիվ 1-արտ ըստ հանրա- ամսական 5-րդ  ըստ

        տանքների, ծառա-    (շտապ) ամսա-   պետության,          աշխա-  ցու-

        յությունների) ծա-  կան, ամփոփ     մարզերի,            տանքա- ցակի

        վալը պատրաստի ար-  հաշվետվու-     նախարարու-          յին

        տադրանքի իրացումը, թյուններ ըստ   թյունների,          օրը

        բեռնաառաքումը,      2-Ա (ամսական), կառավարման

        արդյունաբերաարտադ- 1-իրացում      այլ մար-

        րական անձնակազմի   (ամսական),     մինների,

        թվաքանակը*), մեկ   սխեմաների      սեփականու-

        աշխատողի աշխատանքի                թյան ձևերի,

        արտադրողականու-                   ձեռնարկու-

        թյունը*)                          թյունների

                                                      

                                          (տեղեկագիր

                                          

                                          թիվ 1,2,3,

                                          5)

 

_________________________

+ ներկայացվում է եռամսյակը մեկ անգամ

 

070440 Արտադրանքի (աշխա- Ձև թիվ  ըստ հան- եռամսյա- հաշվետու ՀՀ ֆին-

         տանքների ծառայու-  1-արտ     րապետու-  կային     ժամանա-  էկոնոմ-

         թյունների) ծավալն  (շտապ)    թյան,               կաշրջա-  նախ

         ըստ արդյունաբերու- ամսական,  արդյու-             նից հետո

         թյան ճյուղերի      ամփոփ     նաբերու-            15-րդ

                            հաշվետ-   թյան                աշխատան-

                            վություն  ճյուղերի            քային

                            ըստ սխեմա                     օրը

                            3-ի

 

070461 Սպառողական ապրանք- Ձև թիվ  ըստ հան-  ամսական 5-րդ աշ- ըստ

         ների արտադրությու- 1-արտ     րապետու-            խատանքա-  ցուցա-

         նը (համադրելի բաց  (շտապ)    թյան, նա-           յին օրը   կի

         թողման գներով)     ամսական,  խարարու-

                            ամփոփ     թյունների,

                            հաշվետ-   կառավարման

                            վություն  այլ մար-

                            ըստ սխե-  մինների

                            մա 4-ի    (տեղեկա-

                                      գիր թիվ 6)

 

070500  Արդյունաբերական     Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   -»-    -»-     -»-

        արտադրանքի          1-արտ     պետության,

        կարևորագույն        (շտապ)    նախարարու-

        տեսակների արտադ-    ամսական,  թյունների,

        րությունը           ամփոփ     կառավարման

                            հաշվետ-   այլ մարմին-

                            վություն  ների, (տե-

                            ըստ սխեմա  ղեկագիր

                            4-ի        թիվ 4)

 

        Ինստիտուցիոնալ      Ձև  թիվ    ըստ սեփա-  տարեկան  հունիս ՀՀ կառա-

        փոփոխություններ     1-արտ      կանության                  վարու-

        արդյունաբերության   (տարեկան)    ձևի                      թյուն,

        մեջ ըստ սեփակա-                                           ՀՀ ֆին-

        նության ձևերի                                             էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

        Արդյունաբերական       -»-       -»-      -»-  I եռամսյակ   -»-

        կառուցվածքի մշա-

        կումն ըստ ճյուղերի,

        `ամաձայն

        միջազգային

        դասակարգման

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

        Արդյունաբերական       -»-       -»-     -»-  I կիսամյակ  -»-

        ձեռնարկությունների

        ընտրանքային

        հետազոտություն

 

        Արդյունաբերական       -»-       -»-     -»-     -»-    -»-

        ձեռնարկություն-

        ների գործարար

        ակտիվության վե-

        րաբերյալ հետազո-

        տություն

 

070600  Արդյունաբերական    Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   -»-    10     ՀՀ վիճ-

        ձեռնարկություն-    1-Ա       պետության,          ապրիլի  վարչու-

        ների (միավորում-   (արտադ-   արդյունա-                   թյան

        ների) հաշվետվու-    րական    բերության                   զբաղվա-

        թյուն աշխատողների  ոլորտներ)  ճյուղերի                   ծության

        թվի, աշխատավարձի                                         և  աշխա-

        ֆոնդի վերաբերյալ                                         տավարձի

                                                                 բաժին

        Արդյունաբերական     Աղյուսակ  ըստ մարզե- տարեկան   24    ՀՀ վիճ-

        ձեռնարկություննե-     1,2,3   րի և  քա-          մայիսի  վարչու-

        րի (միավորումների)            ղաքների                    թյան

        հաշվետվություն                                           զբաղվա-

        աշխատողների թվի,                                         ծության

        աշխատավարձի ֆոնդի,                                       և  աշխա-

        աշխատուժի շարժի                                          տավարձի

        վերաբերյալ                                                բաժին

 

        Արդյունաբերական     Ձև  թիվ  ըստ արդյու-  -»-     29     -»-

        ձեռնարկություն-     1-Ա      նաբերության         մարտի

        ների (միավորում-    (ամփոփ)    ճյուղերի

        ների) հաշվետվու-

        թյուն աշխատողների

        թվի, աշխատավարձի

        ֆոնդի, աշխատուժի

        շարժի

        վերաբերյալ

 

        Արդյունաբերական     Ձև  թիվ   ըստ հանրա-  եռամ-    30     -»-

        ձեռնարկություն-     1-Ա       պետության,  սյակա-

        ների (միավորում-    (եռամ-    նախարարու-  յին

        ների) հաշվետվու-    սյակային) թյունների   (I եռամ-

        թյուն աշխատողների                         սյակ,

        թվի, աշխատավարձի                          կիսամ-

        ֆոնդի, աշխատուժի                          յակ,

        շարժի                                     9 ամիս,

        վերաբերյալ                                տարի)

 

070610  Արդյունաբերական    Ձև  թիվ   ըստ հանրա-    -»-     28    -»-

        ձեռնարկություն-    1-Ա       պետության

        ների (միավորում-   (ամփոփ)   սեփականու-

        ների) հաշվետվու-   ձևի       թյան

        թյուն աշխատողնե-   եռամսյա-  ձևերի

        րի թվի, աշխատա-    կային

        վարձի ֆոնդի վերա-  ձևի

        բերյալ` ըստ սե-    հավելված

        փականության

        ձևերի

 

070560  Արդյունաբերական    Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  ամսական   30    -»-

        ձեռնարկություն-    1-Ա        պետության

        ների (միավորում-   (ամսական)

        ների) հաշվետվու-   ամփոփ հաշ-

        թյուն աշխատանքի    վետվություն

        գծով

 

        Աշխատողների թիվը   աշխատանքի   ըստ մարզերի  եռամ-    40    -»-

        և  աշխատավարձի     հաշվետվու-  և  քաղաքնե-  սյակային

        ֆոնդն ըստ տնտե-    թյան եռամ-  րի

        սության ճյուղերի   սյակային

                           (տիպային)

                           ձև,

                           աղյուսակ 1

 

--------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.06.1997
N 229
Որոշում