Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԲԱՆԿԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

«ԲԱՆԿԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ» ԵՎ «ԲԱՆԿԵՐԻ ...

 

 

050.0205.100907

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «10»         09           2007 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05007326

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

10 հուլիսի 2007 թվականի N 205-Ն

 

«ԲԱՆԿԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ» ԵՎ «ԲԱՆԿԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

Հավելված 5

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2007 թվականի հուլիսի 10-ի

թիվ 205-Ն որոշմամբ

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՁԵՎ ԹԻՎ 5)

 

1. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները`

1) ներկայացնում են ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու հիմունքները, ինչպես նաև ընտրված և էական գործառնությունների ու իրադարձությունների նկատմամբ կիրառված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մասին տեղեկատվություն.

2) բացահայտում են հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներով պահանջվող տեղեկատվությունը, ինչը ներկայացված չէ ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերում:

2. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում ինչպես թվային, այնպես էլ պատմողական և նկարագրական տեղեկատվության գծով բացահայտվում է նախորդ ժամանակաշրջանին վերաբերող համադրելի տեղեկատվությունը:

3. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները ներառում են`

3.1 Ծանոթագրություն 1. «Իրավական դաշտ և կորպորատիվ կառավարում»

Այս ծանոթագրությունում բացահայտվում են բանկի կազմակերպական-իրավական ձևը և բանկի վերաբերյալ ՀՀՄՍ 1-ով սահմանված այլ տեղեկատվություն: Տեղեկությունները ներկայացվում են ըստ հետևյալ բաժինների`

3.1.1. Իրավական դաշտ.

1) բանկի հիմնական գործունեությունը,

2) գործարար միջավայրը,

3) եթե բանկը խմբի անդամ է, ապա խմբի իրավական կառուցվածքը:

3.1.2. Կորպորատիվ կառավարում.

1) խորհրդի կառուցվածքը, կազմը,

2) տնօրինության կառուցվածքը, կազմը,

3) սեփականության կառուցվածքը, բաժնետերերի/մասնակիցների քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում,

4) նշանակալից մասնակիցների անունները/անվանումները,

5) ղեկավարների վարձատրության քաղաքականությունը,

6) արտաքին աուդիտին վճարները:

(3.1-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

3.2 Ծանոթագրություն 2. «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը»

Այս ծանոթագրությունում բանկը բացահայտում է բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը` առնվազն հետևյալ հոդվածների վերաբերյալ.

1) ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը և ներկայացումը,

2) համախմբման սկզբունքները (համախմբման դեպքում),

3) եկամտի և ծախսերի հիմնական տեսակների ճանաչումը,

4) արտարժութային գործառնությունների հաշվառումը,

5) հարկեր (ընթացիկ և հետաձգված),

6) ֆինանսական գործիքների ճանաչումը և գնահատումը,

7) դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (բացահայտում են այն քաղաքականությունը, որը կիրառվում է դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների կազմը որոշելիս),

8) առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվներ,

9) վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ,

10) ռեպո համաձայնագրերով գործառնություններ,

11) ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ,

12) բանկերին և հաճախորդներին տրված ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ,

13) ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների արժեզրկման գծով կորուստների որոշման և անհուսալի ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող տրված վարկերի և փոխառությունների դուրսգրման հիմունքը,

14) տոկոսների հաշվեգրման դադարեցումը,

15) մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հաշվառումը,

16) հեջի հաշվապահական հաշվառումը,

17) ասոցիացված և դուստր կազմակերպություններում ներդրումների հաշվառումը,

18) հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ,

19) բանկերի և հաճախորդների միջոցներ,

20) բանկի կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր,

21) տարբերակումը այն գործառնությունների և իրադարձությունների, որոնք հանգեցնում են հաշվեկշռում ակտիվների և պարտավորությունների ճանաչմանը, այն գործառնություններից և իրադարձություններից, որոնք առաջացնում են միայն պայմանական դեպքեր և պայմանավորվածություններ,

22) ընդհանուր բանկային ռիսկերի դիմաց կատարվող հատկացումների որոշման և դրանց հաշվապահական ձևակերպման հիմունքը,

23) կապիտալ և էմիսիոն եկամուտ,

24) փոխանակման փոխարժեքի որոշման մեթոդաբանությունը,

25) ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվանցումը,

26) ֆինանսական ակտիվների վերադասակարգումները,

27) տեղեկատվություն սեգմենտների վերաբերյալ:

 

Ծանոթագրություն 2-ում պարտադիր բացահայտվում են կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և բանկի խորհրդի կողմից հաստատված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը:

(3.2-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

(3.2-րդ կետը փոփ. 26.12.17 թիվ 299-Ն որոշում, 19.01.18 թիվ 15-Ն հրաման)

3.3 Ծանոթագրություն 3. «Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ»

Ծանոթագրություն 3-ը ներկայացնում է տոկոսային և նմանատիպ եկամտի, ծախսերի հիմնական տարրերը.

 

   Տոկոսային և  նմանատիպ եկամուտներ        Հաշվետու       Նախորդ

                                         ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                         ____________________________

Տոկոսային եկամուտներ բանկի ընթացիկ       ____________________________

հաշիվներից, բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված ավանդներից և վարկերից

Տոկոսային եկամուտ հաճախորդներին տրված    ____________________________

վարկերից և փոխատվություններից Տոկոսային եկամուտ պարտքային արժեթղթերից ____________________________ Տոկոսային եկամուտ «Ռեպո» պայմանագրերից  ____________________________

Այլ տոկոսային եկամուտ                    ____________________________

Ընդամենը                                 ____________________________

 

      Տոկոսային և  նմանատիպ ծախսեր          Հաշվետու       Նախորդ

                                          ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                         ____________________________

Տոկոսային ծախսեր բանկի ընթացիկ հաշիվների, բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված

ավանդների և  վարկերի դիմաց               ____________________________

Տոկոսային ծախսեր հաճախորդների ժամկետային ____________________________ ավանդների և ընթացիկ հաշիվների դիմաց Տոկոսային ծախսեր բանկի կողմից թողարկված ____________________________ արժեթղթերի դիմաց

Տոկոսային ծախսեր «Ռեպո» պայմանագրերի     ____________________________

դիմաց

Այլ տոկոսային ծախսեր                     ____________________________

Ընդամենը                                 ____________________________

 

Զուտ տոկոսային և  նմանատիպ եկամուտ       ____________________________

 

3.4 Ծանոթագրություն 4. «Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ և ծախսեր»

Ծանոթագրություն 4-ը ներկայացնում է կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտների և ծախսերի հիմնական տարրերը.

 

    Կոմիսիոն և  այլ վճարների տեսքով         Հաշվետու       Նախորդ

               եկամուտներ                ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                         ____________________________

Դրամարկղային գործառնություններից         ____________________________

Հաշվարկային ծառայություններից            ____________________________

Երաշխիքներից, հոժարագրերով,              ____________________________

ակրեդիտիվներով գործառնություններից, հավատարմագրային կառավարման գործառնություններից

Արտարժույթով և  արժեթղթերով              ____________________________

գործառնություններից

Վճարային քարտերի սպասարկումից            ____________________________

Այլ կոմիսիոն վճարներ                     ____________________________

Ընդամենը                                 ____________________________

 

 Կոմիսիոն և  այլ վճարների տեսքով ծախսեր     Հաշվետու       Նախորդ

                                         ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                         ____________________________

Թղթակցային և  այլ հաշիվների դիմաց        ____________________________

կոմիսիոն վճարներ

Վճարային քարտերով գործառնությունների     ____________________________

գծով վճարներ

Երաշխիքների, հոժարագրերով,               ____________________________

ակրեդիտիվներով գործառնությունների, հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով վճարներ

Արտարժույթով և  արժեթղթերով              ____________________________

գործառնություններից

Այլ կոմիսիոն վճարներ *                    ____________________________

Ընդամենը                                 ____________________________

 

Ստացված զուտ կոմիսիոն և  այլ վճարներ     ____________________________

 

* Եթե այս տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են եկամտի գոյացման աղբյուրները:

3.5 Ծանոթագրություն 5. «Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից»

Ծանոթագրություն 5-ը ներկայացնում է առևտրային գործառնություններից զուտ եկամուտների հիմնական տարրերը.

 

     Առևտրային  նպատակներով պահվող         Հաշվետու        Նախորդ

             ներդրումներից               ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                        _____________________________

Առևտրային  նպատակներով պահվող           _____________________________

ներդրումների առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ, այդ թվում` բաժնետոմսերից պարտքային արժեթղթերից ածանցյալներից

Առևտրային  նպատակներով պահվող           _____________________________

ներդրումների իրական արժեքի փոփոխությունից զուտ եկամուտ

Ընդամենը                                _____________________________

 

  Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից      Հաշվետու        Նախորդ

                                         ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                        _____________________________

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների առք  _____________________________ ու վաճառքից զուտ եկամուտ, այդ թվում` բաժնետոմսերից պարտքային արժեթղթերից ածանցյալներից

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների      _____________________________

իրական արժեքի փոփոխությունից զուտ եկամուտ Ընդամենը

 

   Արտարժութային գործառնություններից       Հաշվետու        Նախորդ

                                         ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                        _____________________________

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված     _____________________________

զուտ եկամուտ

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված     _____________________________

զուտ եկամուտ

Ընդամենը                                _____________________________

 

Թանկարժեք մետաղների բանկային                  Հաշվետու        Նախորդ

ստանդարտացված ձուլակտորներից և           ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

հուշադրամներից

_____________________________

Թանկարժեք մետաղների բանկային            _____________________________

ստանդարտացված ձուլակտորների և հուշադրամների առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտ

Թանկարժեք մետաղների բանկային            _____________________________

ստանդարտացված ձուլակտորների և հուշադրամների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտ

Ընդամենը                                _____________________________

 

Զուտ եկամուտ առևտրային                  _____________________________

գործառնություններից

 

3.6 Ծանոթագրություն 6. «Այլ գործառնական եկամուտ»

Ծանոթագրություն 6-ը ներկայացնում է այլ գործառնական եկամտի հիմնական տարրերը.

 

          Այլ գործառնական եկամուտ             Հաշվետու       Նախորդ

                                            ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                             ________________________

Եկամուտներ ստացված տույժերից և տուգանքներից ________________________

Ֆակտորինգից ստացված եկամուտներ               ________________________

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ________________________ օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ________________________ վերագնահատումից և արժեզրկման հակադարձումից զուտ եկամուտներ

Այլ եկամուտներ * *                            ________________________

Ընդամենը                                      ________________________

 

* * Եթե այս տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են եկամտի գոյացման աղբյուրները:

(3.6-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

 

3.7 Ծանոթագրություն 7. «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ»

Ծանոթագրություն 7-ը ներկայացնում է համապատասխան ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված հատկացումները, պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձը և պահուստներին կատարված զուտ մասհանումները` հետևյալ կառուցվածքով.

 

   Բանկերի նկատմամբ պահանջների գծով            Հաշվետու     Նախորդ

                                              ժամանակա-   ժամանակա-

                                                շրջան       շրջան

                                   Ծանոթ. 14 ________________________

Սկզբնական մնացորդ                            ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումներ              ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումների             ________________________

վերադարձ

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ         ________________________

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրսգրված            ________________________

գումարների վերադարձ

Պահուստի օգտագործում                         ________________________

 

Վերջնական մնացորդ                            ________________________

   Ֆինանսական կազմակերպությունների             Հաշվետու    Նախորդ

   նկատմամբ պահանջների գծով                    ժամանակա-   ժամանակա-

                                               շրջան      շրջան

                                   Ծանոթ. 14 ________________________

Սկզբնական մնացորդ                            ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումներ              ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումների             ________________________

վերադարձ

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ         ________________________

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրսգրված            ________________________

գումարների վերադարձ

Պահուստի օգտագործում                         ________________________

 

Վերջնական մնացորդ

     Հաճախորդներին տրված վարկերի,              Հաշվետու     Նախորդ

        փոխատվությունների գծով                ժամանակա-   ժամանակա-

                                                շրջան       շրջան

                                   Ծանոթ. 16 ________________________

Սկզբնական մնացորդ                            ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումներ              ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումների             ________________________

վերադարձ

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ         ________________________

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրսգրված            ________________________

գումարների վերադարձ

Պահուստի օգտագործում                         ________________________

 

Վերջնական մնացորդ                            ________________________

          Ներդրումների գծով                    Հաշվետու     Նախորդ

                                              ժամանակա-   ժամանակա-

                                                շրջան       շրջան

                                   Ծանոթ. 18 ________________________

Սկզբնական մնացորդ                            ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումներ              ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումների             ________________________

վերադարձ

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ         ________________________

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրսգրված            ________________________

գումարների վերադարձ

Պահուստի օգտագործում                         ________________________

 

Վերջնական մնացորդ                            ________________________

          Այլ ակտիվների գծով                   Հաշվետու     Նախորդ

                                              ժամանակա-   ժամանակա-

                                                շրջան       շրջան

                                       Ծանոթ ________________________

Սկզբնական մնացորդ                            ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումներ              ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ    ________________________

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ         ________________________

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրսգրված            ________________________

գումարների վերադարձ

Պահուստի օգտագործում                         ________________________

 

Վերջնական մնացորդ                            ________________________

   Վարկային ռիսկ պարունակող                    Հաշվետու     Նախորդ

   հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով            ժամանակա-   ժամանակա-

                                                շրջան       շրջան

Սկզբնական մնացորդ                  Ծանոթ. 30 ________________________

 

Պահուստին կատարված մասհանումներ               ________________________

Պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ     ________________________

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ          ________________________

 

Վերջնական մնացորդ                             ________________________

 

Ընդամենը զուտ մասհանումներ                    ________________________

պահուստներին

 

3.8 Ծանոթագրություն 8. «Ընդհանուր վարչական ծախսեր»

Ծանոթագրություն 8-ի տարրերն են`

 

      Ընդհանուր վարչական ծախսեր           Հաշվետու        Նախորդ

                                        ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                       ______________________________

Ծախսեր հաշվարկված աշխատավարձի և դրան  ______________________________ հավասարեցված այլ վճարումների գծով *

Ծախսեր սոցիալական ապահովագրության      ______________________________

պետական հիմնադրամին հատկացումների գծով

Վերապատրաստման և  ուսուցման գծով       ______________________________

ծախսեր

Գործուղման ծախսեր                      ______________________________

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր ______________________________

Ապահովագրության ծախսեր                 ______________________________

Բանկի սարքավորումների սպասարկման և     ______________________________

պահպանման գծով ծախսեր Բանկի շենքերի տնտեսական պահպանության  ______________________________ և անվտանգության գծով ծախսեր

Աուդիտային և  խորհրդատվական            ______________________________

ծառայությունների գծով ծախսեր

Կապի և  հաղորդակցման միջոցների գծով    ______________________________

ծախսեր

Տրանսպորտային ծախսեր                   ______________________________

Ծախսեր հարկերի (բացառությամբ`          ______________________________

շահութահարկի), տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով Գրասենյակային և կազմակերպչական ծախսեր ______________________________ Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ______________________________ ծախսեր

Այլ վարչական ծախսեր * *                  ______________________________

 

 Ընդամենը                              ______________________________

 

*Այս ծանոթագրության մեջ բացահայտվում են աշխատակիցների միջին թվաքանակը և մեկ աշխատողին բաժին ընկնող միջին ամսական աշխատավարձի չափը:

* * Եթե այս տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են այլ ծախսերի բաղադրիչները:

3.9 Ծանոթագրություն 9. «Այլ գործառնական ծախսեր»

Ծանոթագրություն 9-ի տարրերն են`

 

        Այլ գործառնական ծախսեր             Հաշվետու        Նախորդ

                                        ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                       ______________________________

Վճարված տուգանքներ և  տույժեր          ______________________________

Ինկասացիայի համար կատարված վճարումներ  ______________________________ Գովազդային և ներկայացուցչական ծախսեր

Ֆակտորինգի գծով ծախսեր                 ______________________________

Հիմնական միջոցների և  ոչ նյութական     ______________________________

ակտիվների ամորտիզացիոն ծախսեր

Կորուստներ նյութական ակտիվների         ______________________________

արժեզրկումից Ավանդների երաշխավորման հիմնադրամին հատկացումներ

Այլ ծախսեր * * *                          ______________________________

 

Ընդամենը                               ______________________________

 

* * * Եթե այս տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են այլ ծախսերի ձևավորման բաղադրիչները:

(3.9-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

 

3.10 Ծանոթագրություն 10. «Վերահսկվող միավորներում ներդրումներից զուտ շահույթ/վնաս»

Ծանոթագրություն 10-ի տարրերն են`

 

Վերահսկվող միավորներում ներդրումներից      Հաշվետու       Նախորդ

զուտ եկամուտ                               ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                           __________________________

Ասոցիացված կազմակերպություններում          __________________________

ներդրումներից

Համատեղ վերահսկվող միավորներում            __________________________

ներդրումներից

Դուստր բանկերում ներդրումներից             __________________________

Այլ դուստր ընկերություններում              __________________________

ներդրումներից

 

 Ընդամենը                                  __________________________

 

Համանման գործարքների խմբից առաջացող շահույթները և վնասները վերը նշված ծանոթագրություններում ներկայացված են զուտ հիմունքներով (օրինակ` արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից շահույթները և վնասները կամ առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական գործիքների գծով շահույթները և վնասները), սակայն այդպիսի շահույթները և վնասները, այնուամենայնիվ, ցույց են տրվում առանձին-առանձին, եթե դրանց չափը, բնույթը կամ ազդեցությունն այնպիսին են, որ դրանց առանձին բացահայտումը պահանջվում է ՀՀՄՍ 8 «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ստանդարտով:

(3.10-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

 

3.11 Ծանոթագրություն 11. «Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)»

Ծանոթագրություն 11-ում բացահայտվում են ընթացիկ տարվա շահութահարկի և հետաձգված հարկի գծով ծախսի (փոխհատուցման) հանրագումարը և ՀՀՄՍ 12 «Շահութահարկ» ստանդարտով պահանջվող բացահայտումները:

Համաձայն ՀՀՄՍ 34-ի` միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններում շահութահարկի գծով ծախսը ճանաչվում է յուրաքանչյուր միջանկյալ ժամանակաշրջանում` հիմնվելով հաշվետու տարվա տարեկան շահութահարկի կշռված միջին դրույքի լավագույն գնահատականի վրա: Որևէ միջանկյալ ժամանակաշրջանի շահութահարկի գծով ծախսի հաշվարկված գումարները կարող են կարիք ունենալ ճշգրտվելու տվյալ ֆինանսական տարվա հաջորդ միջանկյալ ժամանակաշրջանում, և այդ գումարները բացահայտվում են այս ծանոթագրությամբ:

 

        Շահութահարկի գծով ծախս             Հաշվետու        Նախորդ

                                        ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                       ______________________________

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս                ______________________________

Տվյալ ժամանակաշրջանում ճանաչված`       ______________________________

նախորդ ժամանակաշրջանների ընթացիկ հարկի ճշգրտումները

Հետաձգված հարկի գծով ծախս              ______________________________

               Ընդամենը                ______________________________

 

Ծանոթագրություն 11-ում բացահայտվում է նաև`

3.11.1 գործող օրենսդրության համաձայն կիրառվող շահութահարկի դրույքաչափը,

3.11.2 շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև փոխկապակցվածությունը.

 

._________________________________________________________________________.

|                               |Հաշվետու |Արդյունավետ|Նախորդ |Արդյունավետ|

|                               |ժամանակա-|դրույքաչափ |ժամանա-|դրույքաչափ |

|                               |շրջան    |(%)        |կաշրջան|(%)        |

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Շահույթը մինչև  հարկումը       |        x|          -|      x|          -|

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Շահութահարկ` դրույքաչափով      |        x|         20|      x|         20|

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Հարկման նպատակով եկամուտների և |        -|          -|      -|          -|

|ծախսերի ճշգրտումներ ոչ         |         |           |       |           |

|ժամանակավոր տարբերությունների  |         |           |       |           |

|գծով                           |         |           |       |           |

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Չհարկվող եկամուտներ            |      (x)|       (x%)|    (x)|       (x%)|

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Չնվազեցվող ծախսեր              |        x|         x%|      x|         x%|

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Նախորդ տարվա հաշվարկված        |    x/(x)|      x/(x)|  x/(x)|      x/(x)|

|հարկային ծախսի ճշտում          |         |           |       |           |

|_______________________________|_________|___________|_______|___________|

|Շահութահարկի գծով ծախս         |         |           |       |           |

._________________________________________________________________________.

 

3.11.3. Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկը.

 

._________________________________________________________________________.

|                                    |Մնացորդը |Ֆինանսա-|Սեփական|Մնացորդը |

|                                    |նախորդ   |կան     |կապիտա-|հաշվետու |

|                                    |ժամանակա-|արդյունք|լում   |ժամանակա-|

|                                    |շրջանի   |ներով   |ճանաչ- |շրջանի   |

|                                    |դրությամբ|ճանաչված|ված    |դրությամբ|

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Հետաձգված հարկային ակտիվներ, այդ    |         |        |       |         |

|թվում`                              |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Առևտրային  նպատակով պահվող          |         |        |       |         |

|արժեթղթերի գծով                     |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի    |         |        |       |         |

|գծով                                |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Հիմնական միջոցների գծով             |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Այլ ակտիվների գծով                  |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Ստեղծված պահուստների գծով           |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Այլ պարտավորությունների գծով        |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Հետաձգված հարկային                  |         |        |       |         |

|պարտավորություններ, այդ թվում`      |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Առևտրային  արժեթղթերի գծով          |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի    |         |        |       |         |

|գծով                                |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Հիմնական միջոցների գծով             |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Այլ ակտիվների գծով                  |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Այլ պարտավորությունների գծով        |         |        |       |         |

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|____________________________________|_________|________|_______|_________|

|Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվ/      |         |        |       |         |

|պարտավորություն                     |         |        |       |         |

._________________________________________________________________________.

 

3.11.4. ՀՀՀՀՍ 12-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ:

(3.11-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

 

3.12 Ծանոթագրություն 12. «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ»

Ծանոթագրություն 12-ում բացահայտվում է մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթի հաշվարկման (հաշվարկման բանաձևերում որպես համարիչ և հայտարար օգտագործվող գումարների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը` համաձայն ՀՀՄՍ 33 «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ» ստանդարտի: Բացահայտումները ներկայացվում են նաև այն դեպքում, երբ բացահայտվող գումարները բացասական են (մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող վնաս):

 

 Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային      Հաշվետու        Նախորդ

                շահույթ                  ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

                                        _____________________________

Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ    _____________________________

հարկումից հետո

Տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար            (     )       (     )

հաշվարկված շահաբաժիններ արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով _____________________________ Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերին _____________________________ վերագրվող տվյալ ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ (վնաս)

Տվյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում          _____________________________

շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջին թիվը Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ

_____________________________

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված

շահույթ                                 _____________________________

(3.12-րդ կետը փոփ. 08.06.10 թիվ 127-Ն որոշում)

 

3.13 Ծանոթագրություն 13-ի տարրերն են.

13-1. «Կանխիկ դրամական միջոցներ, դրանց համարժեքներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում»

 

     Կանխիկ դրամական միջոցներ, դրանց         Հաշվետու      Նախորդ

             համարժեքներ և                ժամանակաշրջան ժամանակաշրջան

մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

___________________________

Կանխիկ դրամական միջոցներ                    ___________________________

Դրամական միջոցների այլ տեղաբաշխումներ       ___________________________

Թղթակցային հաշիվներ ՀՀ ԿԲ-ում *             ___________________________

Ավանդային հաշիվներ ՀՀ ԿԲ-ում                ___________________________

Դեպոնացված միջոցներ ՀՀ ԿԲ-ում * *           ___________________________

Հաշվեգրված տոկոսներ                         ___________________________

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ   ___________________________ ԿԲ-ում

 

Այս ծանոթագրության մեջ պետք է բացահայտվեն կանխիկ դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների օգտագործման որևէ սահմանափակման առկայությունը, այն դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների էական գումարների մնացորդները, որոնք մատչելի չեն խմբի օգտագործման համար: Ընդ որում, այդ բացահայտումները պետք է ուղեկցվեն ղեկավարության մեկնաբանություններով, օրինակ` պետք է բացահայտվեն, որ թղթակցային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում ներառում են ՀՀ բանկային օրենսդրության համաձայն բանկի ներգրավված միջոցների դիմաց հաշվարկված պարտադիր պահուստավորման ենթակա միջոցները, այլ:

* * Անհրաժեշտ է բացահայտել ՀՀ ԿԲ-ում դեպոնացված գումարների բնույթը` օրինակ` դեպոնացված գումար, որը իրենից ներկայացնում է ԱրՔա վճարային համակարգով իրականացվող փոխհաշվարկների երաշխիքային ավանդ, այլ:

13-2. «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, որոնք ներառվում են դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունում:

Այս ծանոթագրությամբ բացահայտվում են «Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվության» մեջ «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում/վերջում» տողերում ներառված հոդվածները:

 

3.14 Ծանոթագրություն 14. «Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ»

Ծանոթագրություն 14-ի տարրերն են`

 

           Ընթացիկ հաշիվներ                Հաշվետու        Նախորդ

                                         ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                        _____________________________

ՀՀ բանկերում                            _____________________________

ԲԲԲ-(Բաա3) և  բարձր վարկանիշ ունեցող    _____________________________

բանկերում ԲԲԲ-(Բաա3)-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և _____________________________ վարկանիշ չունեցող բանկերում

Հաշվեգրված տոկոսներ                     _____________________________

 Ընդամենը                               _____________________________

Միջբանկային վարկեր և  ավանդներ, այլ     _____________________________

պահանջներ

ՀՀ ԿԲ-ում`                              _____________________________

վարկեր և ավանդներ ֆատկորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր այլ

ՀՀ բանկերում`                           _____________________________

վարկեր և ավանդներ ֆակտորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ այլ

ԲԲԲ-(Բաա3) և  բարձր վարկանիշ ունեցող    _____________________________

բանկերում` վարկեր և ավանդներ ֆակտորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ այլ ԲԲԲ-(Բաա3)-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և _____________________________ վարկանիշ չունեցող բանկերում` վարկեր և ավանդներ ֆակտորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ այլ

Հաշվեգրված տոկոսներ                     _____________________________

Ընդամենը                                _____________________________

Բանկերի նկատմամբ պահանջների գծով               (     )       (     )

հնարավոր

կորուստների պահուստ (ծանոթ. 7)          _____________________________

Զուտ պահանջներ բանկերի նկատմամբ         _____________________________

Ֆինանսական կազմակերպություններում       _____________________________

վարկեր և ավանդներ, այլ պահանջներ ՀՀ ֆինանսական կազմակերպություններում`

 

վարկեր և  ավանդներ                      _____________________________

ֆակտորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ այլ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող ֆինանսական կազմակերպություններում`

 

վարկեր և  ավանդներ                      _____________________________

ֆակտորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ այլ ԲԲԲ-(Բաա3)-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող ֆինանսական կազմակերպություններում

 

վարկեր և  ավանդներ                      _____________________________

ֆակտորինգ ֆինանսական լիզինգ ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ այլ

Հաշվեգրված տոկոսներ                     _____________________________

 

Ընդամենը                                _____________________________

                                               (     )       (     )

Ֆինանսական կազմակերպությունների         _____________________________

նկատմամբ պահանջների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթ. 7)

Զուտ պահանջներ ֆինանսական               _____________________________

կազմակերպությունների նկատմամբ

Զուտ պահանջներ բանկերի և  Ֆինանսական    _____________________________

կազմակերպությունների նկատմամբ

 

Այս ծանոթագրության մեջ անհրաժեշտ է բացահայտել ընթացիկ հաշիվների և ավանդների օգտագործման որևէ սահմանափակման առկայությունը, դրանցում առկա այն էական գումարների մնացորդները, որոնք մատչելի չեն խմբի օգտագործման համար: Ընդ որում, այդ բացահայտումները պետք է ուղեկցվեն ղեկավարության մեկնաբանություններով, օրինակ`

հաճախորդների հաշվին բացված ակրեդիտիվների գծով սառեցված միջոցները,

դատարանի որոշմամբ սառեցված գումարները,

պարտավորությունների ապահովման միջոց հանդիսացող գումարները, այլ:

 

3.15 Ծանոթագրություն 15. «Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվներ»

Ծանոթագրություն 15-ի տարրերն են`

 

          Պետական արժեթղթեր                  Հաշվետու         Նախորդ

                                        ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                      ______________________________

ՀՀ պետական արժեթղթեր, այդ թվում`

գանձապետական պարտատոմսեր              ______________________________

կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր այլ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների պետական արժեթղթեր, այդ թվում`

գանձապետական պարտատոմսեր              ______________________________

կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր այլ ԲԲԲ-(Բաա3)-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող երկրների պետական արժեթղթեր

գանձապետական պարտատոմսեր              ______________________________

կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր այլ

Ընդամենը պետական արժեթղթեր            ______________________________

 

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր             ___________________________________

                                    ցուցակված չցուցակ- ցուցակ- չցուցակ-

                                              ված       ված    ված

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ____________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Գ -» և բարձր վարկանիշ ստացած թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ____________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ____________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ

 

Ընդամենը ՀՀ ոչ պետական առևտրային         ____________________________

նպատակով պահվող արժեթղթեր

 

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

___________________________________

                                      ցուցակված չցուցակ- ցուցակ- չցուցակ-

                                                ված      ված     ված

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ____________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ____________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ

 

Ընդամենը այլ երկրների ոչ պետական         ____________________________

առևտրային նպատակով պահվող արժեթղթեր

____________________________

Ընդամենը առևտրային  նպատակով պահվող      ____________________________

արժեթղթեր                                ____________________________

 

Առևտրային նպատակով պահվող այլ

ֆինանսական ակտիվներ                      ____________________________

 

Վարկեր, ֆակտորինգ, դեբիտորական պարտքեր ____________________________

 

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող վարկառուների ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող վարկառուների Հիփոթեք Սպառողական վարկեր Այլ

Ածանցյալ գործիքներ                      ____________________________

 

ֆյուչերս ֆորվարդ օպցիոն սվոպ այլ

Ընդամենը                                 ____________________________

 

Ընդամենը առևտրային  նպատակով պահվող      ____________________________

ֆինանսական ակտիվներ

 

Ծանոթագրություն 15-ում բացահայտվում են «Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվների» հաշվեկշռային արժեքները և իրական արժեքները: Եթե առկա են այնպիսի առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվներ, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել, և այդ հիմքով չափում են ամորտիզացված արժեքով, ապա այս ծանոթագրության մեջ փաստը բացահայտվում է` բացահայտելով նաև

1) այդ ֆինանսական ակտիվների նկարագրությունը,

2) դրանց հաշվեկշռային արժեքը,

3) դրանց իրական արժեքը արժանահավատորեն չափելու անհնարինության բացատրությունը,

4) հնարավորության դեպքում այն գնահատականների տիրույթը, որում մեծապես հավանական է, որ կլինի իրական արժեքը: Բացի այդ, եթե վաճառվում են ֆինանսական ակտիվներ, որոնց իրական արժեքները նախկինում հնարավոր չէր արժանահավատորեն չափել, ապա այդ փաստը, վաճառքի պահին այդպիսի ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը և ճանաչված շահույթի կամ վնասի գումարը անհրաժեշտ է բացահայտել:

Ծանոթագրություն 15-ում բացահայտվում են առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվների դասում տեղի ունեցած վերադասակարգումների (առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը վաճառքի համար մատչելի կամ մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների և հակառակը) ծավալը և պատճառները:

Ծանոթագրություն 15-ում բացահայտվում են «Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվների» դասում հաշվառվող ռեպո համաձայնագրով ձեռք բերված արժեթղթերը:

Ծանոթագրություն 15-ում բացահայտվում են «Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվների» դասում հաշվառվող ռեպո համաձայնագրով վաճառված արժեթղթերը` ըստ սույն ծանոթագրությամբ տրված արժեթղթի տիպերի (ՀՀ պետական գանձապետական արժեթղթեր, ՀՀ ԿԲ թողարկած արժեթղթեր, ՀՀ պետական այլ արժեթղթեր,.....) և ըստ գործարքի երկրորդ կողմի պատկանելության (օրինակ` ՀՀ ԿԲ, ՀՀ ռեզիդենտ բանկեր, ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններ, այլ ռեզիդենտներ, ...):

 

3.16 Ծանոթագրություն 16. «Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ»

Ծանոթագրություն 16-ի տարրերն են`

 

Տրված վարկեր և  այլ փոխատվություններ         Հաշվետու         Նախորդ

                                        ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

                                      ______________________________

Վարկեր, այդ թվում`

ՀՀ կառավարությանը                     ______________________________

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հիփոթեքային

Օվերդրաֆտ                             ______________________________

Վարկային քարտեր                       ______________________________

Ֆակտորինգ                             ______________________________

Ֆինանսական լիզինգ                     ______________________________

Հետգնման պայմանագրեր                  ______________________________

Ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ   ______________________________

Այլ                                   ______________________________

Նշված հոդվածների գծով հաշվեգրված      ______________________________

տոկոսներ

Ընդամենը վարկեր                       ______________________________

Հաճախորդներին տրված վարկերի և         ______________________________

փոխատվությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթ. 7)

Ընդամենը զուտ վարկեր                  ______________________________

 

Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում են միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից (օրինակ` Համաշխարհային բանկի ԳԲԱԾ, Գերմանահայկական հիմնադրամի, ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի, ՄԶԳ, այլ կողմից) իրականացված ֆինանսավորման շրջանակներում տրամադրված վարկերը (տես ծանոթ. 18, 19):

Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաճախորդներին տրամադրված ստանդարտ (աշխատող/չարժեզրկված) և խնդրահարույց (չաշխատող/արժեզրկված) վարկերի և փոխատվությունների կառուցվածքը.

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի                Հաշվետու         Նախորդ

դրությամբ վարկային պորտֆելում           ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան

հաճախորդներին տրամադրված արժեզրկված    գումարը/քանակը գումարը/քանակը

(չաշխատող) վարկերի և փոխատվությունների կառուցվածքը

 

Վարկեր և փոխատվություններ, որից

արժեզրկված (չաշխատող) վարկեր և         ______________________________

փոխատվություններ, այդ թվում`

ժամկետանց                              ______________________________

վերաձևակերպված * վերաֆինանսավորված *

 

Ընդամենը վարկեր                        ______________________________

Հաճախորդներին տրված վարկերի և          ______________________________

փոխատվությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթ. 7)

 

 Ընդամենը զուտ վարկեր                  ______________________________

 

* Վերաձևակերպված և վերաֆինանսավորված ակտիվների սահմանումը տրված է «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգում»:

 

Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում են վարկառուների թվաքանակը, տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերլուծությունն առնվազն ըստ հաճախորդների հետևյալ տիպերի.

 

Տրամադրված վարկերի և                         Հաշվետու         Նախորդ

փոխատվությունների վերլուծությունն ըստ   ժամանակաշրջան  ժամանակաշրջան հաճախորդների

 

Բանկեր                                 ______________________________

Ֆինանսական կազմակերպություններ         ______________________________

Պետական ձեռնարկություններ              ______________________________

 

Մասնավոր ձեռնարկություններ, այդ թվում`

խոշոր ձեռնարկություններ                ______________________________

փոքր և միջին ձեռնարկություններ * Ֆիզիկական անձինք, այդ թվում`

սպառողական վարկեր                      ______________________________

հիփոթեքային վարկեր վարկային քարտեր

Անհատ ձեռնարկատերեր                    ______________________________

Հաշվեգրված տոկոսներ                    ______________________________

 

Ընդամենը վարկեր                        ______________________________

Հաճախորդներին տրված վարկերի և          ______________________________

փոխատվությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթ. 7)

 

Ընդամենը զուտ վարկեր                   ______________________________

 

* Փոքր և միջին ձեռնարկությունների չափորոշիչները սահմանված են «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով:

 

Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում են խոշոր վարկառուներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերի`

1) ընդհանուր գումարը,

2) տեսակարար կշիռը ընդհանուր վարկային պորտֆելում (վարկային պորտֆելի n %-ը),

3) տոկոսային հարաբերակցությունը կապիտալի նկատմամբ (կապիտալի n %-ը):

Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում է համախառն վարկային պորտֆելի (առանց հաշվի առնելու հնարավոր կորուստների պահուստի գումարը) վերլուծությունն առնվազն ըստ հետևյալ վարկավորման ոլորտների.

 

Տրամադրված վարկերի և              Հաշվետու Տոկոսային Նախորդ  Տոկոսային

փոխատվությունների                 ժամանա-  հարաբե-   ժամանա- հարաբե-

վերլուծությունն ըստ վարկավորման   կաշրջան  րությունը կաշրջան րությունը ոլորտների

______________________________

Արդյունաբերություն                 ______________________________

Գյուղատնտեսություն                 ______________________________

Շինարարություն                     ______________________________

Տրանսպորտ և  կապ                   ______________________________

Առևտուր                            ______________________________

Սպառողական                         ______________________________

Հիփոթեքային վարկեր                 ______________________________

Սպասարկման ոլորտ                   ______________________________

Այլ                                ______________________________

Հաշվեգրված տոկոսներ                ______________________________

Ընդամենը                           ______________________________

 

Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում է հաճախորդների գծով վարկային պորտֆելի աշխարհագրական վերլուծությունը: Հաճախորդների ռեզիդենտության առումով վարկային պորտֆելի վերլուծությունը ունի հետևյալ տեսքը.

 

Հաճախորդների ռեզիդենտության     Հաշվետու  Տոկոսային  Նախորդ  Տոկոսային

առումով վարկային պորտֆելի       ժամանա-   հարաբերու- ժամանա- հարաբե-

վերլուծությունը                 կաշրջան   թյունը     կաշրջան րությունը

 

ՀՀ ռեզիդենտներ                     ______________________________

Բաա3/ և  բարձր վարկանիշ            ______________________________

ունեցող երկրների ռեզիդենտներ *

ԲԲԲ-/Բաա3/-ից ցածր վարկանիշ        ______________________________

ունեցող և վարկանիշ չունեցող երկրների ռեզիդենտներ *

Հաշվեգրված տոկոսներ                ______________________________

Ընդամենը                           ______________________________

 

* Այս տողերում նշվում են երկրների անվանումները:

(3.16-րդ կետը փոփ. 26.12.17 թիվ 299-Ն որոշում, 19.01.18 թիվ 15-Ն հրաման)

 

3.17 Ծանոթագրություն 17. «Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ»

Ծանոթագրություն 17-ի տարրերն են`

 

         Պետական արժեթղթեր                  Հաշվետու          Նախորդ

                                       ժամանակաշրջան   ժամանակաշրջան

                                     ______________________________

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

գանձապետական պարտատոմսեր             ______________________________

կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր այլ ԲԲԲ-/Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների պետական արժեթղթեր

գանձապետական պարտատոմսեր             ______________________________

կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր այլ ԲԲ+/Բա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, վարկանիշ չունեցող երկրների պետական արժեթղթեր

գանձապետական պարտատոմսեր             ______________________________

կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր այլ

 

Ընդամենը պետական արժեթղթեր           ______________________________

 

ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր            ___________________________________

                                   ցուցակված չցուցակ- ցուցակ- չցուցակ-

                                              ված     ված     ված

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ      ______________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Գ -» և բարձր վարկանիշ ստացած թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ      ______________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ      ______________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ

Ընդամենը ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր      ______________________________

 

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

___________________________________

Ա-/Ա3/ և  բարձր վարկանիշ ունեցող     ցուցակված չցուցակ- ցուցակ- չցուցակ-

թողարկողի                                      ված      ված     ված

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ___________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ այլ ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի

 

երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ         ___________________________

կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ ավանդային հավաստագրեր կապիտալի գործիքներ

այլ                                      __________________________

 

Ընդամենը այլ երկրների ոչ պետական         ___________________________

արժեթղթեր

 

Ընդամենը վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր __________________________

 

Վաճառքի համար մատչելի այլ ֆինանսական     ___________________________

ակտիվներ

 

վարկեր, ֆակտորինգ, դեբիտորական պարտքեր

Ա-/Ա3/ և  բարձր վարկանիշ ունեցող         ___________________________

վարկառուների ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող վարկառուների Հիփոթեք Սպառողական վարկեր Այլ

Ընդամենը                                  __________________________

 

Ընդամենը վաճառքի համար մատչելի            ___________________________

Ֆինանսական ակտիվներ

 

Ծանոթագրություն 17-ում պետք է բացահայտվեն այլ անձանց բաժնետիրական կապիտալում իրականացված ներդրումները` առնվազն ըստ հետևյալ չափորոշիչների.

 

._________________________________________________________________________.

|Անձի     |Հիմնական             |Գրանցման|Ներդրման|Ներդրումը  |Բաժնեմասը %|

|անվանումը|գործունեությունը     |երկիրը  |ամսաթիվը|(հազ. դրամ)|           |

|_________|_____________________|________|________|___________|___________|

|1.       |(օրինակ` ինկասացիա,  |        |        |           |           |

|         |վճարահաշվարկային     |        |        |           |           |

|         |ծառայություններ, այլ)|        |        |           |           |

|2.       |                     |        |        |           |           |

|         |                     |        |        |           |           |

|n.       |                     |        |        |           |           |

._________________________________________________________________________.

 Ընդամենը                                       ________

 

----------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
10.07.2007
N 205-Ն
Որոշում