Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1998 ԹՎԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿ ...

 

 

040.0174.130398

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«13» մարտի 1998թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 մարտի 1998 թ. թիվ 174

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(հավելված 7)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 01-04)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ-ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 01)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (Երևանի քաղաքապետը, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետները) որպես առողջապահության բնագավառում պետական պատվեր տեղադրող լիազորված մարմին (այսուհետև`

 

պատվիրատու), ի դեմս նախարար (քաղաքապետ, մարզպետ) _______________________

 

մի կողմից, և __________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

                     (ձեռնարկության անվանումը)

 

ձեռնարկությունը (այսուհետև կատարող), ի դեմս տնօրեն ____________________

(անունը, ազգանունը)

 

մյուս կողմից կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ կատարողը ստանձնում պայմանագրում նշված ժամկետում պետական պատվերով նախատեսված աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների մատուցումը համաձայն սույն պայմանագրի ձևերի, որոնք կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2. Պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման աշխատանքների ծավալը և դրա հետ կապված հաշվարկները կատարվում են ըստ եռամսյակների:

3. Տվյալ եռամսյակում նշված աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով պատվիրատուն կատարողին ապահովում է կանխավճարի հատկացում կողմնորոշիչ ծավալի 35 տոկոսի չափով` ամսական հավասարաչափ բաշխումով:

 

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

4. Կատարողը պարտավորվում է`

ա) բնակչությանը մատուցել ժամանակակից պահանջներին և հաստատված չափանիշներին ու ծավալին համապատասխան բարձրորակ բժշկական օգնություն և սպասարկում.

բ) պետական պատվերի շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման աշխատանքներն իրականացնել պայմանագրին կցված մեթոդական ցուցումներին համապատասխան.

գ) ապահովել պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների հաշվառումը, գրանցումը և ամսական, եռամսյակային, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացնելն ըստ սահմանված կարգի.

դ) հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 10-ը պատվիրատուին ներկայացնել եռամսյակում կատարված աշխատանքների ֆիզիկական և արժեքային կազմի, կառուցվածքի ու ծավալների վերաբերյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 03 (1-16) և ընդունման-հանձնման ակտ (ձև թիվ 04):

5. Պատվիրատուն պարտավորվում է

ա) կատարողին ցուցաբերել առողջապահության բնագավառում իրականացվող բարեփոխումների արմատավորմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպամեթոդական օժանդակություն.

բ) պարբերաբար վերլուծել կատարողի կողմից իրականացվող աշխատանքները, մշակել առաջարկություններ կատարողի գործունեության հետագա բարելավման վերաբերյալ, տալ ցուցումներ բացահայտված թերությունների վերացման համար.

գ) մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը պետական պատվերի իրականացման նպատակով կատարողին ապահովել ֆինանսական միջոցներով` կանխավճարի տեսքով.

դ) հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնել վերջնահաշվարկ և նշված ամսվա մինչև 25-ը, ելնելով կատարողի կողմից կատարված աշխատանքների ծավալից, ապահովել վճարումներ` համաձայն ընդունման-հանձնման ակտի.

ե) ելնելով ֆինանսական հնարավորություններից` անհրաժեշտության դեպքում կատարողին տրամադրել`

հիմնական և շրջանառու միջոցներ կենտրոնացված միջոցների հաշվին.

օտարերկրյա պետություններից մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող ապրանքանյութական արժեքներ:

6. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

ա) իրականացնելու հսկողություն բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի նկատմամբ.

բ) պարբերաբար վերահսկելու կատարողի գործունեության ընթացքը, ստուգելու պետական պատվերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ֆիզիկական ու արժեքային կազմի, կառուցվածքի և ծավալների վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվությունների հավաստիությունն ու ճշտությունը.

գ) վերահսկելու բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման նպատակով կատարողին հատկացված դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը:

 

III. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

7. Կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար:

Պայմանագրի գործողության ընթացքում ծագող վեճերը լուծվում են կողմերի համաձայնությամբ, իսկ անհամաձայնության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

IV. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

8. Պայմանագրի գործողությունը դադարում է`

ա) եթե լրացել է պայմանագրի գործողության ժամկետը.

բ) եթե կողմերը խախտել են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները.

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

9. Սույն պայմանագրում կատարվելիք փոփոխություններն ու լրացումները, կողմերի համաձայնությամբ, ձևակերպվում են լրացուցիչ համաձայնագրով (համաձայնագրերով), որը (որոնք) համարվում է (են) սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (մասերը):

 

10. Պայմանագիրը կնքվել է 199  թ. _________________ և գործում է

 

199  թ. __________________ -ից մինչև 199  թ. ________________ - ը:

 

11. Պայմանագիրը կազմված է երկու օրինակից, որոնցից մեկը գտնվում է պատվիրատուի, մյուսը կատարողի մոտ:

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                           ԿԱՏԱՐՈՂ

             ՆԱԽԱՐԱՐ                              ՏՆՕՐԵՆ

 

(մարզպետ, քաղաքապետ)

             ___________________                ___________________

              (ստորագրությունը)                  (ստորագրությունը)

 

            _________________ 199  թ.           _________________ 199  թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ձեռնարկության կողմից

պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող

բժշկական օգնության և սպասարկման գները

 

       199   թ.                       1-ից պետական պատվերի շրջանակներում

իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման համար սահմանվում են հետևյալ գները`

 

_________________________________________________________________________

   ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ           ՉԱՓԻ                  ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ

    ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ            ՄԻԱՎՈՐԸ                    (դրամ)

        ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

_________________________________________________________________________

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                           ԿԱՏԱՐՈՂ

 

    _____ ____________ 199   Թ.___       _____ _____________ 199  Թ. ___

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

ձեռնարկության աշխատանքների կողմնորոշիչ ծավալի`

ըստ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակների

եռամսյակ, 199 թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-2)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  |ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ  |  1 ՀԻՎԱՆԴԻ  |   ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ   |

|ԹԻՎ| ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ   |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ |   ԲՈՒԺՄԱՆ   | ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ |

|Ը/Կ|                        |   ԹԻՎԸ     | ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ) |  (ԴՐԱՄ) (3x4)  |

|___|________________________|____________|_____________|________________|

| 1 |          2             |    3       |     4       |        5       |

|___|________________________|____________|_____________|________________|

|   |                        |            |             |                |

|___|________________________|____________|_____________|________________|

|   | Ընդամենը`              |            |             |                |

.________________________________________________________________________.

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-3)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ) ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ (ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|Թիվ|   Բժիշկների    |Սպասարկվող |Մեկ անձի  |Քաղաքացիների| Եռամսյակային  |

|Թիվ|մասնագիտությունը|բնակչության|հաշվով    | սպասարկման | ֆինանսավորման |

|Ը/Կ|և  ազգանունները |   թիվը    |տրամադրվող|   համար    | ծավալը (դրամ) |

|   |                |           |տարեկան   | տրամադրվող |               |

|   |                |           |գումարը   |  տարեկան   |               |

|   |                |           |(դրամ)    | ընդհանուր  |               |

|   |                |           |          |  գումարը   |               |

|   |                |           |          |(դրամ) (3x4)|               |

|___|________________|___________|__________|____________|_______________|

|1  |        2       |    3      |  4       |     5      |      6        |

|___|________________|___________|__________|____________|_______________|

|1. |Տեղամասային     |           |          |            |               |

|   |(ընդհանուր      |           |          |            |               |

|   |պրակտիկայի)     |           |          |            |               |

|   |թերապևտներ`     |           |          |            |               |

|   |1.1.            |           |          |            |               |

|   |1.2.            |           |          |            |               |

|   |1.3.            |           |          |            |               |

|___|________________|___________|__________|____________|_______________|

|2. |Տեղամասային     |           |          |            |               |

|   |(ընդհանուր      |           |          |            |               |

|   | պրակտիկայի)    |           |          |            |               |

|   |մանկաբույժներ`  |           |          |            |               |

|   |1.1.            |           |          |            |               |

|   |1.2.            |           |          |            |               |

|   |1.3.            |           |          |            |               |

|___|________________|___________|__________|____________|_______________|

|   |Ընդամենը        |           |          |            |               |

.________________________________________________________________________.

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-3/1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ |ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ| ՄԵԿ ԿԱԲԻՆԵՏԻ| ՄԵԿ ԿԱԲԻՆԵՏԻ |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   |

|ԹԻՎ| ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԸ|   ԹԻՎԸ    |  ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  |  ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ   |   ԳՈՒՄԱՐԸ    |

|Ը/Կ|            |           |    ՀԱՄԱՐ    |    ՀԱՄԱՐ     | ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ |

|   |            |           |  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ |  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  |  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ   |

|   |            |           |   ԳՈՒՄԱՐԸ   |   ԳՈՒՄԱՐԸ    | (ԴՐԱՄ) (3x5) |

|   |            |           |   ՏԱՐԵԿԱՆ   | ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ |              |

|   |            |           |  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ  |  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ   |              |

|   |            |           |   (ԴՐԱՄ)    |   (ԴՐԱՄ)     |              |

|___|____________|___________|_____________|______________|______________|

| 1 |      2     |     3     |      4      |     5        |      6       |

|___|____________|___________|_____________|______________|______________|

|   |            |           |             |              |              |

|   |            |           |             |              |              |

|___|____________|___________|_____________|______________|______________|

|   | Ընդամենը   |           |             |              |              |

.________________________________________________________________________.

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-4)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՏԻՎ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

._______________________________________________________________________.

| ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  |   ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ   |ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՄԱՆ |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  |

|  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  | ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԹԻՎԸ |ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)  |ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)|

|                        |                  |             |    (2x3)    |

|________________________|__________________|_____________|_____________|

|           1            |        2         |    3        |      4      |

|________________________|__________________|_____________|_____________|

|                        |                  |             |             |

|                        |                  |             |             |

|________________________|__________________|_____________|_____________|

|   Ընդամենը             |                  |             |             |

._______________________________________________________________________.

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-5)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

.________________________________________________________________________.

|Թիվ| Ստոմատոլոգիական բժշկական|Միավորների|Միավորների|Միավորի| Ընդհանուր  |

|Թիվ| օգնության և  սպասարկման |անվանումը | ծավալը   |գինը   | արժեքը     |

|Ը/Կ|       տեսակները         |          |          |(դրամ) |(դրամ) (4x5)|

|___|_________________________|__________|__________|_______|____________|

| 1 |           2             |   3      |   4      |  5    |     6      |

|___|_________________________|__________|__________|_______|____________|

|   |                         |          |          |       |            |

|   |                         |          |          |       |            |

|___|_________________________|__________|__________|_______|____________|

|   | Ընդամենը                |          |          |       |            |

.________________________________________________________________________.

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-6)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

._______________________________________________________________________.

|Թիվ| ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ |  ԿԱՆՉԵՐԻ  | ՄԵԿ ԿԱՆՉԻ|ԿԱՆՉԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ |

|Թիվ|      ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ          |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ|   ԳԻՆԸ   |  ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)   |

|Ը/Կ|                         |   ԹԻՎԸ    |  (ԴՐԱՄ)  |      (2x4)       |

|___|_________________________|___________|__________|__________________|

| 1 |           2             |     3     |    4     |        5         |

|___|_________________________|___________|__________|__________________|

| 1.|  Սանիտարական ավիացիա    |           |          |                  |

|   |                         |           |          |                  |

|   |                         |           |          |                  |

|___|_________________________|___________|__________|__________________|

| 2.| Շտապ բժշկական օգնություն|           |          |                  |

|   |                         |           |          |                  |

._______________________________________________________________________.

 

               ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                           ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-7)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

._______________________________________________________________________.

|ԹԻՎ | ՍԵԱՆՍՆԵՐԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ |   ՄԵԿ ՍԵԱՆՍԻ ԳԻՆԸ  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ    |

|ԹԻՎ |        ԹԻՎԸ           |       (ԴՐԱՄ)       |   (ԴՐԱՄ) (2x3)      |

|Ը/Կ |                       |                    |                     |

|____|_______________________|____________________|_____________________|

| 1  |         2             |         3          |       4             |

|____|_______________________|____________________|_____________________|

|    |                       |                    |                     |

._______________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                  ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-8)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺԻՇԿ-ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

.______________________________________________________________________.

|ԲԺԻՇԿ-ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ|ՄԵԿ ԱՄՍՎԱ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ|ՄԵԿ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ     |

|     ԹԻՎԸ       |       ՉԱՓԸ          | ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ  | ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ    |

|                |                     | ՉԱՓԸ (ԴՐԱՄ)  |    (ԴՐԱՄ)      |

|________________|_____________________|______________|________________|

|      1         |        2            |     3        |      4         |

|________________|_____________________|______________|________________|

|                |                     |              |                |

.______________________________________________________________________.

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                      ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-9)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ  |ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ |ՄԵԿ ՀԻՎԱՆԴԻ  |ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ  |

|ԹԻՎ| ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ|ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ|ԲՈՒԺՄԱՆ ԳԻՆԸ |ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ) (3x4) |

|Ը/Կ|                     |   ԹԻՎԸ    |   (ԴՐԱՄ)    |                    |

|___|_____________________|___________|_____________|____________________|

|   |                     |           |             |                    |

|   |                     |           |             |                    |

|___|_____________________|___________|_____________|____________________|

|   |  Ընդամենը           |           |             |                    |

.________________________________________________________________________.

 

            ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                            ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-10)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ|ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ| ԲՈՒԺՎՈՂ   | ՄԵԿ  |    ՄԵԿ    |  ՄԵԿ    |ՍԵԱՆՍՆԵՐԻ|

|ԹԻՎ|    ԽՄԲԵՐԸ       |ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ |ՍԵԱՆՍԻ|  ՀԻՎԱՆԴԻ  |ՀԻՎԱՆԴԻ  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ|

|Ը/Կ|                 |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ| ԳԻՆԸ |  ՀԱՇՎՈՎ   | ՀԱՇՎՈՎ  |ԱՐԺԵՔԸ   |

|   |                 |   ԹԻՎԸ    |(ԴՐԱՄ)|ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ|ԻՐԱԿԱՆԱՑ-|(ԴՐԱՄ)   |

|   |                 |           |      | ՍԵԱՆՍՆԵՐԻ |  ՎՈՂ    | (3x4)   |

|   |                 |           |      |   ԹԻՎԸ    |ՍԵԱՆՍՆԵՐԻ|         |

|   |                 |           |      |           |  ԳԻՆԸ   |         |

|   |                 |           |      |           | (ԴՐԱՄ)  |         |

|___|_________________|___________|______|___________|_________|_________|

| 1 |       2         |     3     |  4   |    5      |   6     |   7     |

|___|_________________|___________|______|___________|_________|_________|

| 1.| Քրոնիկական      |           |      |           |         |         |

|   | երիկամային      |           |      |           |         |         |

|   | անբավարարության |           |      |           |         |         |

|   | ունեցող         |           |      |           |         |         |

|   | հիվանդներ       |           |      |           |         |         |

|___|_________________|___________|______|___________|_________|_________|

| 2.| Սուր երիկամային |           |      |           |         |         |

|   | անբավարարություն|           |      |           |         |         |

|   |ունեցող հիվանդներ|           |      |           |         |         |

|___|_________________|___________|______|___________|_________|_________|

|   |  Ընդամենը       |           |      |           |         |         |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                  ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-11)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

.________________________________________________________________________.

|ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|ՄԵԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ|  ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ   |

|    ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ     | ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԹԻՎԸ |   ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ|

|                  |                  |                 |  (ԴՐԱՄ) (2x3)  |

|__________________|__________________|_________________|________________|

|       1          |        2         |       3         |       4        |

|__________________|__________________|_________________|________________|

|                  |                  |                 |                |

|                  |                  |                 |                |

|__________________|__________________|_________________|________________|

|  Ընդամենը        |                  |                 |                |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                               ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-12)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

.________________________________________________________________________

| ԹԻՎ| ԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐԻ |ՄԵԿ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ |ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ    |ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ

| ԹԻՎ|  ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ   | ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)   |ԲԻՈՊՍԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ |   ԲԻՈՊՍԻՈՆ

| Ը/Կ|     ԹԻՎԸ       |               |ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ| ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵԿ

|    |                |               |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԹԻՎԸ  | ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

|    |                |               |                  |  ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)

|____|________________|_______________|__________________|_______________

| 1  |      2         |     3         |       4          |      5

|____|________________|_______________|__________________|_______________

|    |                |               |                  |

|    |                |               |                  |

.________________________________________________________________________

 

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ __________________________________________________.

ԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐԻ |  ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ    |ԸՆԴԱՄԵՆԸ  |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ| ԲԻՈՊՍԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  | (ԴՐԱՄ)   |

(2x3)      | ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ | (6 + 7)  |

|  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ  |          |

|   (ԴՐԱՄ) (4x5)     |          |

_________________|____________________|__________|

6        |        7           |    8     |

_________________|____________________|__________|

|                    |          |

|                    |          |

_________________________________________________.

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-13)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆ ԱՆՏԻՌԵԶՈՒՄ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՈՎ

 

.________________________________________________________________________.

|    ԲԱՑԹՈՂՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ    |ՄԵԿ ՍՐՎԱԿԻ ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ) |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)|

| ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ |                       |                       |

|          ԹԻՎԸ          |                       |                       |

|________________________|_______________________|_______________________|

|                        |                       |                       |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-14)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԽՄԲԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

 

._____________________________________________________________________.

|ԱՐՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ  |ՄԵԿ ԴՈԶԱՅԻ ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ) |ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ |

|       (ԴՈԶԱ)           |                       |   ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)    |

|________________________|_______________________|____________________|

|                        |                       |                    |

|                        |                       |                    |

._____________________________________________________________________.

 

         ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-15)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ    | ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ   | ՄԵԿ ՄԻԱՎՈՐԻ |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  |

|ԹԻՎ|  ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ    | ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ  | ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ) | ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ) (3x4)   |

|Ը/Կ|               |    ԹԻՎԸ      |             |                       |

|___|_______________|______________|_____________|_______________________|

| 1 |     2         |     3        |     4       |          5            |

|___|_______________|______________|_____________|_______________________|

|   |               |              |             |                       |

|   |               |              |             |                       |

|___|_______________|______________|_____________|_______________________|

|   | Ընդամենը      |              |             |                       |

.________________________________________________________________________.

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-16)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

պետական պատվերի շրջանակներում ձեռնարկության

կողմնորոշիչ աշխատանքների` ըստ բժշկական օգնության

և սպասարկման տեսակների

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ|ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ| ՉԱՓԻ  |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ|  ՄԵԿ  |   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ   |

|ԹԻՎ|ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ |ՄԻԱՎՈՐԸ|   ԾԱՎԱԼԸ  |ՄԻԱՎՈՐԻ|   ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ    |

|Ը/Կ|                     |       |           | ԳԻՆԸ  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ |

|   |                     |       |           |(ԴՐԱՄ) |   (ԴՐԱՄ) (4x5)   |

|___|_____________________|_______|___________|_______|__________________|

| 1 |         2           |   3   |     4     |  5    |        6         |

|___|_____________________|_______|___________|_______|__________________|

| 1.|Հիվանդանոցային       |       |           |       |                  |

|   |բուժօգնություն       |       |           |       |                  |

|___|_____________________|_______|___________|_______|__________________|

| 2.|Ամբուլատոր-          |       |           |       |                  |

|   |պոլիկլինիկական       |       |           |       |                  |

|   |բուժօգնություն       |       |           |       |                  |

|___|_____________________|_______|___________|_______|__________________|

| 3.|Այլ բժշկական         |       |           |       |                  |

|   |օգնության և          |       |           |       |                  |

|   |սպասարկման տեսակներ  |       |           |       |                  |

|   |այդ թվում`           |       |           |       |                  |

|   |3.1.                 |       |           |       |                  |

|   |3.2.                 |       |           |       |                  |

|   |3.3.                 |       |           |       |                  |

|   |3.4.                 |       |           |       |                  |

|___|_____________________|_______|___________|_______|__________________|

|   |Ընդամենը             |       |           |       |                  |

.________________________________________________________________________.

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ձեռնարկության կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալի`

ըստ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների

եռամսյակ, 199 թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-2)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ |ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ|ՄԵԿ ՀԻՎԱՆԴԻ  |ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ |

|ԹԻՎ| ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  | ՓԱՍՏԱՑԻ  |ԲՈՒԺՄԱՆ ԳԻՆԸ |ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ) (3x4)|

|Ը/Կ|                       |  ԹԻՎԸ    |  (ԴՐԱՄ)     |                   |

|___|_______________________|__________|_____________|___________________|

| 1 |          2            |   3      |    4        |        5          |

|___|_______________________|__________|_____________|___________________|

| 1.| Բժշկական օգնության և  |          |             |                   |

|   | սպասարկման տեսակը     |          |             |                   |

|   | ընդամենը              |          |             |                   |

|   |   այդ թվում`          |          |             |                   |

|   | 1.1. անապահով խմբին   |          |             |                   |

|   |      պատկանող անձինք  |          |             |                   |

|   | 1.2. մինչև  15 տարեկան|          |             |                   |

|   |      երեխաներ         |          |             |                   |

|   |   1.2.1. մինչև  7     |          |             |                   |

|   |          տարեկան      |          |             |                   |

|   |          երեխաներ     |          |             |                   |

|   |   1.2.2. 7-15 տարեկան |          |             |                   |

|   |          երեխաներ     |          |             |                   |

|___|_______________________|__________|_____________|___________________|

|   |   Ընդամենը            |          |             |                   |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                   ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-2/1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ|ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՎԱԾ|ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ|ՄԵԿ ԿԱԲԻՆԵՏԻ|ՄԵԿ ԿԱԲԻՆԵՏԻ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  |

|ԹԻՎ|   ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ   |   ԹԻՎԸ    | ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  | ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ   |  ԳՈՒՄԱՐԸ   |

|Ը/Կ|                |           |   ՀԱՄԱՐ    |   ՀԱՄԱՐ     |ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ|

|   |                |           | ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ | ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  | ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ  |

|   |                |           |  ԳՈՒՄԱՐԸ   |  ԳՈՒՄԱՐԸ    |(ԴՐԱՄ) (3x5)|

|   |                |           |  ՏԱՐԵԿԱՆ   | ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ|            |

|   |                |           |  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ |  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ  |            |

|   |                |           |   (ԴՐԱՄ)   |   (ԴՐԱՄ)    |            |

|___|________________|___________|____________|_____________|____________|

| 1 |        2       |     3     |     4      |     5       |     6      |

|___|________________|___________|____________|_____________|____________|

|   |                |           |            |             |            |

|   |                |           |            |             |            |

|___|________________|___________|____________|_____________|____________|

|   | Ընդամենը       |           |            |             |            |

.________________________________________________________________________.

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-3)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ) ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ (ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ|    ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ     |ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ  | ՄԵԿ ԱՆՁԻ |ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ|ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ|

|ԹԻՎ| ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ |ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ |  ՀԱՇՎՈՎ  | ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ |  ՓԱՍՏԱՑԻ   |

|Ը/Կ| ԵՎ ԱԶԳԱՆՈՒՆՆԵՐԸ  |ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ|ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ|   ՀԱՄԱՐ    | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  |

|   |                  |            | ՏԱՐԵԿԱՆ  | ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ |   ԱՐԺԵՔԸ   |

|   |                  |            | ԳՈՒՄԱՐԸ  |  ՏԱՐԵԿԱՆ   |   (ԴՐԱՄ)   |

|   |                  |            | (ԴՐԱՄ)   | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  |            |

|   |                  |            |          |  ԳՈՒՄԱՐԸ   |            |

|   |                  |            |          |(ԴՐԱՄ) (3x4)|            |

|___|__________________|____________|__________|____________|____________|

| 1 |        2         |     3      |   4      |     5      |      6     |

|___|__________________|____________|__________|____________|____________|

| 1.| Տեղամասային      |            |          |            |            |

|   | (ընդհանուր       |            |          |            |            |

|   | պրակտիկայի)      |            |          |            |            |

|   | թերապևտներ       |            |          |            |            |

|   | 1.1.             |            |          |            |            |

|   | 1.2.             |            |          |            |            |

|   | 1.3.             |            |          |            |            |

|___|__________________|____________|__________|____________|____________|

| 2.| Տեղամասային      |            |          |            |            |

|   | (ընդհանուր       |            |          |            |            |

|   | պրակտիկայի)      |            |          |            |            |

|   | մանկաբույժներ    |            |          |            |            |

|   | 1.1.             |            |          |            |            |

|   | 1.2.             |            |          |            |            |

|   | 1.3.             |            |          |            |            |

|___|__________________|____________|__________|____________|____________|

|   | Ընդամենը         |            |          |            |            |

.________________________________________________________________________.

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                   ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-4)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՏԻՎ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

._______________________________________________________________________.

|  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ| ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ| ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՄԱՆ| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ  |

|  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ | ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ| ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ) |  (ԴՐԱՄ) (2x3)     |

|_______________________|_____________|_____________|___________________|

|           1           |     2       |     3       |       4           |

|_______________________|_____________|_____________|___________________|

|                       |             |             |                   |

|                       |             |             |                   |

|_______________________|_____________|_____________|___________________|

|  Ընդամենը             |             |             |                   |

._______________________________________________________________________.

 

         ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                       ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-5)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ|ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ |ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ|ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ|ՄԻԱՎՈՐԻ| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  |

|ԹԻՎ|ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ| ՓԱՍՏԱՑԻ  | ԳԻՆԸ  |  ԱՐԺԵՔԸ    |

|Ը/Կ|     ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ           |          | ԾԱՎԱԼԸ   |(ԴՐԱՄ) |(ԴՐԱՄ) (4x5)|

|___|_________________________|__________|__________|_______|____________|

| 1 |         2               |     3    |    4     |  5    |     6      |

|___|_________________________|__________|__________|_______|____________|

|   |                         |          |          |       |            |

|   |                         |          |          |       |            |

|___|_________________________|__________|__________|_______|____________|

|   |Ընդամենը                 |          |          |       |            |

.________________________________________________________________________.

 

            ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-6)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ |ԿԱՆՉԵՐԻ |ՄԵԿ ԿԱՆՉԻ ԳԻՆԸ| ԿԱՆՉԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ|

|ԹԻՎ|       ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ         |ՓԱՍՏԱՑԻ |    (ԴՐԱՄ)    |   ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)  |

|Ը/Կ|                         | ԹԻՎԸ   |              |      (2x4)       |

|___|_________________________|________|______________|__________________|

| 1 |           2             |   3    |      4       |        5         |

|___|_________________________|________|______________|__________________|

| 1.| Սանիտարական ավիացիա     |        |              |                  |

|   |                         |        |              |                  |

|___|_________________________|________|______________|__________________|

| 2.| Շտապ բժշկական օգնություն|        |              |                  |

|   |                         |        |              |                  |

.________________________________________________________________________.

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                             ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-7)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

| ԹԻՎ| ՍԵԱՆՍՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ |ՄԵԿ ՍԵԱՆՍԻ ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ  |

| ԹԻՎ|                        |                      |   (ԴՐԱՄ) (2x3)    |

| Ը/Կ|                        |                      |                   |

|____|________________________|______________________|___________________|

|  1 |           2            |         3            |        4          |

|____|________________________|______________________|___________________|

|    |                        |                      |                   |

|    |                        |                      |                   |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-8)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺԻՇԿ-ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

._______________________________________________________________________.

|   ԲԺԻՇԿ-ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ|   ՄԵԿ ԱՄՍՎԱ |  ՄԵԿ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ   |   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ      |

|     ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ  |  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ| ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓԸ |  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ     |

|                   |     ՉԱՓԸ    |     (ԴՐԱՄ)       |    (ԴՐԱՄ)        |

|___________________|_____________|__________________|__________________|

|          1        |       2     |        3         |      4           |

|___________________|_____________|__________________|__________________|

|                   |             |                  |                  |

|                   |             |                  |                  |

._______________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-9)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

| ԹԻՎ| ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ| ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ| ՄԵԿ ՀԻՎԱՆԴԻ | ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ  |

| ԹԻՎ|   ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ   |  ՓԱՍՏԱՑԻ  | ԲՈՒԺՄԱՆ ԳԻՆԸ| ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ) (3x4) |

| Ը/Կ|     ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ     |   ԹԻՎԸ    |   (ԴՐԱՄ)    |                     |

|____|___________________|___________|_____________|_____________________|

|  1 |        2          |    3      |     4       |         5           |

|____|___________________|___________|_____________|_____________________|

|    |                   |           |             |                     |

|____|___________________|___________|_____________|_____________________|

|    | Ընդամենը          |           |             |                     |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-10)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

 

._________________________________________________________________________.

|Թիվ|Հիվանդությունների| Բուժվող  | Մեկ  |Մեկ Հիվանդի|Մեկ հիվանդի|Սեանսների|

|Թիվ|    խմբերը       |հիվանդների|սեանսի|  հաշվով   |  հաշվով   |ընդհանուր|

|Ը/կ|                 | փաստացի  | գինը |իրականացվող|իրականացվող| արժեքը  |

|   |                 |  թիվը    |(դրամ)| սեանսների | սեանսների | (դրամ)  |

|   |                 |          |      |   թիվը    |գինը (դրամ)|  (3x4)  |

|___|_________________|__________|______|___________|___________|_________|

| 1 |      2          |   3      |  4   |     5     |    6      |   7     |

|___|_________________|__________|______|___________|___________|_________|

| 1.|Քրոնիկական       |          |      |           |           |         |

|   |երիկամային       |          |      |           |           |         |

|   |անբավարարություն |          |      |           |           |         |

|   |ունեցող          |          |      |           |           |         |

|   |հիվանդների       |          |      |           |           |         |

|___|_________________|__________|______|___________|___________|_________|

| 2.|Սուր երիկամային  |          |      |           |           |         |

|   |անբավարարություն |          |      |           |           |         |

|   |ունեցող հիվանդներ|          |      |           |           |         |

|___|_________________|__________|______|___________|___________|_________|

|   | Ընդամենը        |          |      |           |           |         |

._________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-11)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

._______________________________________________________________________.

|ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|ՄԵԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ| ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ   |

|    ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ     |  ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ    |   ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)   | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ     |

|                  |                  |                 | ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ) |

|                  |                  |                 |    (2x3)      |

|__________________|__________________|_________________|_______________|

|       1          |        2         |       3         |      4        |

|__________________|__________________|_________________|_______________|

|                  |                  |                 |               |

|                  |                  |                 |               |

|__________________|__________________|_________________|_______________|

|   Ընդամենը       |                  |                 |               |

._______________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-12)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

.________________________________________________________________________

| ԹԻՎ |ԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐԻ| ՄԵԿ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ|    ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ    |ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ

| ԹԻՎ | ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ |   ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ) |    ԵՎ ԲԻՈՊՍԻՈՆ    |   ԲԻՈՊՍԻՈՆ

| Ը/Կ |              |               |     ՆՅՈՒԹԵՐԻ      | ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵԿ

|     |              |               | ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ| ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

|     |              |               |  ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԹԻՎԸ |  ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)

|_____|______________|_______________|___________________|_______________

|  1  |     2        |      3        |         4         |      5

|_____|______________|_______________|___________________|_______________

|     |              |               |                   |

|     |              |               |                   |

.________________________________________________________________________

 

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ ________________________________________________________.

ԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐԻ|  ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԻՈՊՍԻՈՆ  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ   |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   |ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ|  (ԴՐԱՄ)    |

ԱՐԺԵՔԸ (2x3) |  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)  |   (6+7)    |

|          (4x5)            |            |

_______________|___________________________|____________|

6        |            7              |     8      |

_______________|___________________________|____________|

|                           |            |

________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-13)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆ ԱՆՏԻՌԵԶՈՒՄ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՈՎ

 

.________________________________________________________________________.

|    ԲԱՑԹՈՂՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ   | ՄԵԿ ՍՐՎԱԿԻ ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)|

|ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ|                       |                        |

|_______________________|_______________________|________________________|

|                       |                       |                        |

|                       |                       |                        |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-14)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԽՄԲԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|ԱՐՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ| ՄԵԿ ԴՈԶԱՅԻ ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)| ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    |

|     ՔԱՆԱԿԸ (ԴՈԶԱ)     |                       |    ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)       |

|_______________________|_______________________|________________________|

|                       |                       |                        |

|                       |                       |                        |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-15)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ| ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ  | ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ  |ՄԵԿ ՄԻԱՎՈՐԻ ԳԻՆԸ | ՓԱՍՏԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    |

|ԹԻՎ| ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ   |ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ |    (ԴՐԱՄ)       | ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ) (3x4)  |

|Ը/Կ|             |             |                 |                      |

|___|_____________|_____________|_________________|______________________|

| 1 |     2       |     3       |      4          |         5            |

|___|_____________|_____________|_________________|______________________|

|   |             |             |                 |                      |

|___|_____________|_____________|_________________|______________________|

|   | Ընդամենը    |             |                 |                      |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-16)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ` ԸՍՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

.________________________________________________________________________.

|ԹԻՎ|ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ| ՉԱՓԻ  |ՓԱՍՏԱՑԻ|ՄԵԿ ՄԻԱՎՈՐԻ|  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ    |

|ԹԻՎ|ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ |ՄԻԱՎՈՐԸ| ԾԱՎԱԼԸ|ԳԻՆԸ (ԴՐԱՄ)|ՓԱՍՏԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ |

|Ը/Կ|                     |       |       |           |ԱՐԺԵՔԸ (ԴՐԱՄ)(4x5)|

|___|_____________________|_______|_______|___________|__________________|

| 1 |        2            |   3   |   4   |     5     |        6         |

|___|_____________________|_______|_______|___________|__________________|

| 1.|Հիվանդանոցային       |       |       |           |                  |

|   |բուժօգնություն       |       |       |           |                  |

|___|_____________________|_______|_______|___________|__________________|

| 2.|Ամբուլատոր-          |       |       |           |                  |

|   |պոլիկլինիկական       |       |       |           |                  |

|   |բուժօգնություն       |       |       |           |                  |

|___|_____________________|_______|_______|___________|__________________|

| 3.|Այլ բժշկական         |       |       |           |                  |

|   |օգնության և          |       |       |           |                  |

|   |սպասարկման տեսակներ  |       |       |           |                  |

|   |այդ թվում`           |       |       |           |                  |

|   |3.1.                 |       |       |           |                  |

|   |3.2.                 |       |       |           |                  |

|   |3.3.                 |       |       |           |                  |

|   |3.4.                 |       |       |           |                  |

|___|_____________________|_______|_______|___________|__________________|

|   |Ընդամենը             |       |       |           |                  |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7 (ՁԵՎ ԹԻՎ 04)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 13-Ի ԹԻՎ 174 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ - ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏ

 

________________________________________________________________________

            ձեռնարկության կողմից պետական պատվերի շրջանակներում

                        կատարված աշխատանքների

                         199   թ.  եռամսյակ

________________________________________________________________________

  ԹԻՎ                                                      ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

  ԹԻՎ                                                         (ԴՐԱՄ)

Ը/Կ

 

1.  Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում

պատվիրատուի (կատարողի)

նախորդ պարտքը *

 

2.  Հաշվետու ժամանակաշրջանում

կատարված աշխատանքների ընդհանուր

արժեքը

 

3.  Հաշվետու ժամանակաշրջանում

պատվիրատուի հատկացրած

ընդհանուր գումարը

 

4.  Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

պատվիրատուի (կատարողի)

պարտքը կատարողին (պատվիրատուին) **

 

* կատարողի պարտքը պատվիրատուին

** պատվիրատուի պարտքը կատարողին

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

      «___» _____________ 199  թ.___        «___» _____________ 199  թ.___

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.03.1998
N 174
Որոշում