Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎ ...

 

 

050.0140.060508

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «06»        05            2008 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05008146

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

22 ապրիլի 2008 թվականի թիվ 140-Ն

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

ԳԼՈՒԽ 13. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 13 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(13-րդ գլուխը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

(13-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 14. ԲԱԺՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 14 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(14-րդ գլուխը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

(14-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 15. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ՌԻՍԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 15 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(15-րդ գլուխը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

(15-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 16. ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 16 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(16-րդ գլուխը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

(16-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 30.03.10 թիվ 55-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 17. ԹՈՂԱՐԿՈՂՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 17 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(17-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 05.05.15 թիվ 114-Ն որոշում)

(17-րդ գլուխը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 18. ՊԱՀԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 18 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(18-րդ գլուխը լրաց. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

 

127. Թիվ 18 հաշվետվությունում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից պահառության վերցված պետական արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն` հաշվետու ժամանակաշրջանի (հաշվետու շաբաթվա, հաշվետու ամսվա) վերջի դրությամբ: Ընդ որում` սույն հաշվետվությունը լրացվում է հազար դրամներով: Ընդ որում` այն դեպքերում, երբ նույն օրվա ընթացքում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը ներկայացնում է և՛ շաբաթական հաշվետվություն, և՛ ամսական հաշվետվություն, ապա այդ օրերի համար շաբաթական և ամսական հաշվետվությունները ներկայացվում են առանձին ֆայլերով:

(127-րդ կետը փոփ. 30.03.10 թիվ 55-Ն, 05.05.15 թիվ 114-Ն, 15.09.17 թիվ 207-Ն որոշումներ)

128. Թիվ 18 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Հաշվի տեսակը» սյունակում լրացվում է «սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշիվ» կամ «անվանատիրոջ հաշիվ»: Այն դեպքում, երբ միևնույն հաշվի սեփականատեր են համարվում մեկից ավելի սեփականատեր, նշվում է «սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշիվ»:

2) «Հաշվետիրոջ իրավաբանական կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է «իրավաբանական անձ» կամ «ֆիզիկական անձ»:

3) «Հաշվետիրոջ ռեզիդենտությունը» սյունակում լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ»` կախված նրանից, թե արժեթղթերի հաշվի սեփականատերը կամ անվանատերը ռեզիդենտ է, թե ոչ ռեզիդենտ:

4) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, դրա բացակայության դեպքում նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

5) «Թողարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը` թողարկման պետական գրանցման համարի (արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի) բացակայության դեպքում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրն առկա է, թե ոչ:

6) «Ծավալը» սյունակում լրացվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից պահառության վերցված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը, այդ թվում` գրավադրված և արգելադրված արժեթղթերի անվանական արժեքը: Պահառության վերցված արժեթղթերի անվանական արժեքի վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության դեպքում սույն ենթասյունակը չի լրացվում:

7) «Գրավադրված արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ սեփականատիրոջ կամ անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշիվներում առկա գրավադրված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը (ըստ յուրաքանչյուր արժեթղթի ծածկագրի): Ընդ որում` տարբեր հիմքերով գրավադրված միևնույն արժեթղթերը համարվում են գրավադրված միայն մեկ անգամ:

8) «Արգելադրված արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ սեփականատիրոջ կամ անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշիվներում առկա այն արժեթղթերի ծավալը (ըստ յուրաքանչյուր արժեթղթի ծածկագրի), որոնցով գործառնությունների իրականացման վրա արգելք (սահմանափակում) է դրվել (բացառությամբ գրավադրման հիմքով արգելանքի): Ընդ որում` տարբեր հիմքերով արգելադրված միևնույն արժեթղթերը համարվում են արգելադրված միայն մեկ անգամ:

(128-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 298-Ն, 05.05.15 թիվ 114-Ն որոշումներ)

129. Այն դեպքում, երբ հաշվի տեսակը, հաշվետիրոջ իրավաբանական կարգավիճակը, հաշվետիրոջ ռեզիդենտությունը, արժեթղթի ծածկագիրը, թողարկողի ֆիրմային անվանումը և գտնվելու վայրը միաժամանակ համընկնում են, ապա Թիվ 18 հաշվետվությունը լրացնելիս տեղեկությունները լրացվում են ամփոփ` մեկ տողով:

(129-րդ կետը լրաց. 05.05.15 թիվ 114-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 19. ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 19 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(19-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 06.11.12 թիվ 298-Ն որոշում)

(19-րդ գլուխը լրաց. 08.09.09 թիվ 272-Ն որոշում)

(ԳԼՈՒԽ 19-ի 07.12.10 թիվ 324-Ն որոշում)

 

131. (131-րդ կետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն որոշում)

132. (132-րդ կետն ուժը կորցրել է 07.12.10 թիվ 324-Ն որոշում)

(132-րդ կետը փոփ. 30.03.10 թիվ 55-Ն որոշում)

(կանոնակարգը փոփ. 10.01.12 թիվ 4-Ն որոշում)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Ներդրումային ծառայություններ

մատուցող անձանց` Կենտրոնական

բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը

ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

(ամսական, տարեկան)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը .................................

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը ........................

 

(հազար դրամ)

._________________________________________________________________.

|Հաշվի անվանումը|Հաշիվ|Ընդամենը|           Այդ թվում              |

|               |     |        |__________________________________|

|               |     |        |ՀՀ դրամ|I խմբի|II խմբի|այդ թվում` |

|               |     |        |       |արտար-|արտար- |ՌԴ ռուբլի  |

|               |     |        |       |ժույթ |ժույթ  |           |

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|      1        |  2  |   3    |  4    |  5   |   6   |    7      |

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

|_______________|_____|________|_______|______|_______|___________|

._________________________________________________________________.

 

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար`

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ`

 

(1-ին հավելվածը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն որոշում)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

«Ներդրումային ծառայություններ

մատուցող անձանց` Կենտրոնական

բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և

ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2 ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ամսական, տարեկան)

 

Ներդրումային ընկերության անվանումը .................................

Ամսաթիվը __________________________________-------------------

մինչև __________________________________________-------------------

 

(հազ. դրամ)

.________________________________________________________________.

|      |ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                                      |Հաշվետու |

|      |                                               |ժամանակա-|

|      |                                               |շրջան    |

|______________________________________________________|_________|

|1. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                               |         |

|______________________________________________________|_________|

|1.1   |Բանկային հաշիվներից                            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.1.1 |Ռեզիդենտ բանկերից                              |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.1.2 |Ոչ ռեզիդենտ բանկերից                           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.2   |Առևտրային  բանկերում և  այլ ֆինանսական         |         |

|      |կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից  |         |

|      |ստացված տոկոսներ                               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.2.1 |Ռեզիդենտ բանկերից                              |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.2.2 |Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից  |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.2.3 |Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և  այլ ֆինանսական         |         |

|      |կազմակերպություններից                          |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.3   |Տրամադրված փոխառություններից                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.3.1 |Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և  հիմնարկներից |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.3.2 |Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և  անհատ           |         |

|      |ձեռնարկատերերից                                |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.3.3 |Ոչ ռեզիդենտ հիմնարկներից, անհատ                |         |

|      |ձեռնարկատերերից, իրավաբանական և  ֆիզիկական     |         |

|      |անձանցից                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.4   |ՀՀ պետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.5   |ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերից ստացված       |         |

|      |տոկոսներ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.6   |Այլ երկրների պետական արժեթղթերից ստացված       |         |

|      |տոկոսներ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.7   |Արժութային սվոպից ստացված տոկոսներ             |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.7.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.7.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.8   |Ռեպո համաձայնագրերից ստացված տոկոսներ          |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.8.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.8.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.9.  |Բանկերի և  այլ ֆինանսական կազմակերպությունների |         |

|      |կողմից թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ  |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.9.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.9.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.10. |Կազմակերպությունների կողմից թողարկված          |         |

|      |արժեթղթերից ստացված տոկոսներ                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.10.1|Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.10.2|Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.11  |Այլ տոկոսային եկամուտներ                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.11.1|Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|1.11.2|Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______________________________________________________|_________|

|Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ                         |         |

|______________________________________________________|_________|

|2. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ                                   |         |

|______________________________________________________|_________|

|2.1.  |Ցպահանջ փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ|         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.1.1 |Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և  հիմնարկների    |         |

|      |փոխառությունների                               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.1.2 |Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.1.3 |Ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.2.  |Ժամկետային փոխառությունների դիմաց վճարված      |         |

|      |տոկոսներ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.2.1 |Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և  հիմնարկների    |         |

|      |փոխառությունների                               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.2.2 |Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.2.3 |Ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.3   |Արժութային սվոպի դիմաց վճարված տոկոսներ        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.3.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.3.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.4   |Ռեպո համաձայնագրերի դիմաց վճարված տոկոսներ     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.4.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.4.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.5   |Բանկերից և  այլ ֆինանսական                     |         |

|      |կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց|         |

|      |վճարված տոկոսներ                               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.5.1 |Ռեզիդենտ բանկերից                              |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.5.2 |Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից  |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.5.3 |Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և  այլ ֆինանսական         |         |

|      |կազմակերպություններից                          |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.6   |Ներդրումային ընկերությունների և  օտարերկրյա    |         |

|      |ներդրումային ընկերության մասնաճյուղից          |         |

|      |ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.6.1 |Ռեզիդենտ ներդրումային ընկերություններից        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.6.2 |Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության            |         |

|      |մասնաճյուղից                                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.7   |Տոկոսային ծախսեր Հայաստանի Հանրապետության      |         |

|      |կառավարության և  այլ պետությունների            |         |

|      |կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների|         |

|      |դիմաց                                          |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.7.1 |Գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.7.2 |ՀՀ կառավարության նկատմամբ այլ                  |         |

|      |պարտավորությունների դիմաց                      |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.7.3 |Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ    |         |

|      |այլ պարտավորությունների դիմաց                  |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.7.4 |Այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ |         |

|      |պարտավորությունների դիմաց                      |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.8   |Օվերդրաֆտների դիմաց վճարված տոկոսներ           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.8.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.8.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.9   |Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարումներ      |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.9.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.9.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.10. |Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերության      |         |

|      |կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց              |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.10.1|Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.10.2|Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.11  |Այլ տոկոսային ծախսեր                           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.11.1|Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|2.11.2|Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______________________________________________________|_________|

|Ընդամենը տոկոսային ծախսեր                             |         |

|______________________________________________________|_________|

|Զուտ տոկոսային եկամուտներ                             |         |

|______________________________________________________|_________|

|3. ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                            |         |

|______________________________________________________|_________|

|3.1   |Հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման |         |

|      |հանձնարարականների ընդունումից և  հաղորդումից   |         |

|      |ստացված միջնորդավճարներ                        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.1.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.1.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.2   |Իր կամ հաճախորդի անունից և  հաճախորդի հաշվին   |         |

|      |արժեթղթերով գործարքների կատարումից ստացված     |         |

|      |միջնորդավճարներ                                |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.2.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.2.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.3   |Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված           |         |

|      |հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրումից     |         |

|      |ստացված եկամուտներ                             |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.3.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.3.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.4   |Արժեթղթերի փաթեթի կառավարումից ստացված         |         |

|      |միջնորդավճարներ                                |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.4.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.4.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.5   |Արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված      |         |

|      |տեղաբաշխման իրականացումից ստացված              |         |

|      |միջնորդավճարներ                                |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.5.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.5.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______________________________________________________|_________|

|Ընդամենը միջնորդավճարներ և  եկամուտներ ներդրումային   |         |

|ծառայությունների մատուցումից                          |         |

|______________________________________________________|_________|

|3.6   |Պահառուական ծառայություններից ստացված          |         |

|      |եկամուտներ                                     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.6.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.6.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.7   |Արժեթղթի թողարկման և  տեղաբաշխման կազմակերպման |         |

|      |հետ կապված ծառայությունների մատուցումից        |         |

|      |ստացված եկամուտներ                             |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.7.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.7.1 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.8   |Խորհրդատվական այլ ծառայությունների մատուցումից |         |

|      |ստացված միջնորդավճարներ                        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.8.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.8.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.9   |Արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի           |         |

|      |գործառնությունների իրականացումից ստացված       |         |

|      |եկամուտներ                                     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.9.1 |Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.9.2 |Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.10. |Արժեթղթերով գործարքների հետ կապված             |         |

|      |հետազոտությունների, ֆինանսական                 |         |

|      |վերլուծությունների և  այլ ներդրումային         |         |

|      |առաջարկությունների կազմումից և  տարածումից     |         |

|      |ստացված եկամուտներ                             |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.10.1|Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.10.2|Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______________________________________________________|_________|

|Ընդամենը միջնորդավճարներ և  եկամուտներ ոչ հիմնական    |         |

|ծառայությունների մատուցումից                          |         |

|______________________________________________________|_________|

(3.11-րդ կետը ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն որոշում)

(3.12-րդ կետը ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն որոշում)

|______|_______________________________________________|_________|

|3.13  |Հեջավորման ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ|         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.13.1|Ռեզիդենտ                                       |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.13.2|Ոչ ռեզիդենտ                                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

(3.14-րդ կետը ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն որոշում)

|______|_______________________________________________|_________|

|3.15  |Այլ կազմակերպություններում և  ներդրումային     |         |

|      |ֆոնդերում ներդրումներից ստացված եկամուտներ     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.15.1|Ներդրումներից շահաբաժիններ                     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.15.2|Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներից|         |

|      |զուտ շահույթ (վնաս)                            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.15.3|Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներից  |         |

|      |զուտ շահույթ (վնաս)                            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.15.4|Դուստր կազմակերպություններում ներդրումներից    |         |

|      |զուտ շահույթ (վնաս)                            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.15.5|Այլ անձանց ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16  |Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16.1|Ռեզիդենտից` պետական արժեթղթերի գծով            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16.2|Ռեզիդենտից` ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի    |         |

|      |գծով                                           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16.3|Ռեզիդենտից` ոչ պետական արժեթղթերի գծով         |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16.4|Ոչ ռեզիդենտից` պետական արժեթղթերի գծով         |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16.5|Ոչ ռեզիդենտից` ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի |         |

|      |գծով                                           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.16.6|Ոչ ռեզիդենտից` ոչ պետական արժեթղթերի գծով      |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.17  |Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի    |         |

|      |վերավաճառքից զուտ եկամուտներ                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.17.1|Պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.17.2|ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի վերավաճառքից   |         |

|      |զուտ եկամուտ                                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.17.3|Ոչ պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ        |         |

|      |եկամուտ                                        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.18  |Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական     |         |

|      |(բացասական) փոխարժեքային տարբերություն         |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.19  |Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված զուտ      |         |

|      |եկամուտներ                                     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.20. |Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ստացված զուտ|         |

|      |եկամուտներ                                     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.21  |Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ  |         |

|      |եկամուտներ                                     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.22  |Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված |         |

|      |զուտ եկամուտներ                                |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.23  |Առևտրային  նպատակներով պահվող և  իրական`       |         |

|      |արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի   |         |

|      |միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների            |         |

|      |վերագնահատումիօց ստացված զուտ եկամուտ          |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.23.1|Պետական արժեթղթերի վերաչափումից զուտ եկամուտ   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.23.2|ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի վերաչափումից   |         |

|      |զուտ եկամուտ                                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|3.23.3|Ոչ պետական արժեթղթերի վերաչափումից զուտ եկամուտ|         |

|______|_______________________________________________|_________|

(3.24-րդ կետը ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն որոշում)

|______|_______________________________________________|_________|

|3.25  |Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ                    |         |

|______________________________________________________|_________|

|Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ                      |         |

|______________________________________________________|_________|

|4. ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ                                |         |

|______________________________________________________|_________|

|4.1   |Հաշվարկված աշխատավարձ և  դրան հավասարեցված     |         |

|      |այլ վճարումներ (տրված այլ փոխհատուցումներ և    |         |

|      |սոցիալական պահանջների ֆինանսավորում)           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.2   |Գործուղման ծախսեր                              |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.3   |Հատկացումներ պարտադիր սոցիալական               |         |

|      |ապահովագրության վճարումների գծով               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.4   |Հարկեր, տուրքեր և  այլ պարտադիր վճարներ        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.5   |Ամորտիզացիոն մասհանումներ                      |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.6   |Ներդրումային ընկերության շենքի և  այլ հիմնական |         |

|      |միջոցների վարձակալության վճար                  |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.7   |Շենքերի տնտեսական պահպանության և  անվտանգության|         |

|      |ապահովման ծախսեր                               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.8   |Փոխառությունների տրամադրման և                  |         |

|      |վերադարձման գծով ծախսեր                        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.9   |Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.10  |Գրասենյակային և  տպագրական ծախսեր              |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.11  |Աուդիտային ծառայությունների գծով ծախսեր        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.12  |Ներդրումային ընկերության սարքավորումների       |         |

|      |սպասարկման և  պահպանման գծով ծախսեր            |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.13  |Տրանսպորտային ծախսեր                           |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.14  |Կապի և  հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր     |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.15  |Վճարված տույժեր, տուգանքներ                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.16  |ՈՒսուցման ծախսեր                               |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.16.1|ՀՀ տարածքում                                   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.16.2|Արտասահմանում                                  |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.17  |Վճարված միջնորդավճարներ                        |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.18  |Ապահովագրության գծով ծախսեր                    |         |

|______|_______________________________________________|_________|

|4.19  |Երաշխիքների, պարտամուրհակների ընդունման և      |         |

|      |լիազորագրային գործառնությունների գծով ծախսեր   |         |

|______|_______________________________________________|_________|

(4.20-րդ կետը ուժը կորցրել է 10.01.12 թիվ 4-Ն որոշում)

|______|_______________________________________________|_________|

|4.21  |Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր                        |         |

|______________________________________________________|_________|

|Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր                          |         |

|______________________________________________________|_________|

|Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ                          |         |

|______________________________________________________|_________|

|Շահույթ մինչև  շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը     |         |

|______________________________________________________|_________|

|Շահութահարկի գծով ծախս                                |         |

|______________________________________________________|_________|

|Զուտ շահույթ                                          |         |

|______________________________________________________|_________|

|Հաշվարկված շահաբաժիններ                               |         |

|______________________________________________________|_________|

| այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով                |         |

|______________________________________________________|_________|

|             սովորական բաժնետոմսերի գծով              |         |

|______________________________________________________|_________|

|Չբաշխված շահույթ                                      |         |

.________________________________________________________________.

 

    Ներդրումային ընկերության աշխատակիցների քանակ`          ._________.

այդ թվում` սպասարկող անձնակազմ`          |_________|

._________.

            Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար`

                                  Կ. Տ.

                            Գլխավոր հաշվապահ

 

(2-րդ հավելվածը փոփ. 05.05.09 թիվ 115-Ն, 26.12.17 թիվ 296-Ն որոշումներ)

 

-----------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
22.04.2008
N 140-Ն
Որոշում