Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ Չ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

011.0090.08.09.08

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

 

1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել համապատասխան գլխադասային մշտական հանձնաժողովների կողմից դրական եզրակացություն ստացած հետևյալ օրենսդրական նախաձեռնությունները.

 

    Հարցի անվանումը        Ներկայացնողը        Գլխադասային հանձնաժողովը

 

1. «Փաստաթղթերի            Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

(վավերագրերի) պարտադիր     18.03.2008          մշակույթի, երիտասարդության

օրինակի մասին» ՀՀ                              և  սպորտի հարցերի մշտական

օրենքում փոփոխություններ                       հանձնաժողով

և լրացումներ կատարելու մասին

 

2. Ոչ նյութական            Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

մշակութային ժառանգության   18.03.2008          մշակույթի, երիտասարդության

մասին                                          և  սպորտի հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

3. ա) Վարկային             Կառավարություն      Ֆինանսավարկային և

տեղեկատվության             29.05.2008          բյուջետային հարցերի

շրջանառության և                                մշտական հանձնաժողով

վարկային բյուրոների գործունեության մասին բ) «Բանկային գաղտնիքի մասին մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին գ) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին դ) «Անհատական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ե) «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին զ) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին է) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ը) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին թ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ժ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին ժա) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին ժբ) «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

4. ա) «Կրթության մասին»    Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

ՀՀ օրենքում լրացումներ     01.07.2008          մշակույթի, երիտասարդության

կատարելու մասին                                և  սպորտի հարցերի մշտական

բ) «Բարձրագույն և                              հանձնաժողով

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին գ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

5. Պաշտպանության մասին     Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

                           17.07.2008          անվտանգության և  ներքին

                                               գործերի մշտական հանձնաժողով

 

6. «Օպերատիվ-հետախուզական  Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

գործունեության մասին» ՀՀ   22.07.2008          անվտանգության և  ներքին

օրենքում փոփոխություններ                       գործերի մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

7. «Լիցենզավորման մասին»   Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

ՀՀ օրենքում լրացում        25.07.2008          մշակույթի, երիտասարդության

կատարելու մասին                                և  սպորտի հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

8. ա)»Հաշվապահական         Կառավարություն      Ֆինանսավարկային և

հաշվառման մասին» ՀՀ        25.07.2008          բյուջետային հարցերի

օրենքում փոփոխություններ                       մշտական հանձնաժողով

և լրացումներ կատարելու մասին բ)»Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին գ)»Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին դ)»Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ե)»Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին զ)»Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին է)»Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

9.»Պետական կառավարչական    Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

հիմնարկների մասին» ՀՀ      31.07.2008          անվտանգության և  ներքին

օրենքում լրացում կատարելու                     գործերի մշտական հանձնաժողով

մասին

 

10.ա)»Համայնքային          Կառավարություն      Տարածքային կառավարման և

ծառայության մասին» ՀՀ      26.06.2008          տեղական ինքնակառավարման

օրենքում փոփոխություններ                       հարցերի մշտական

և  լրացումներ կատարելու                        հանձնաժողով

մասին բ)»Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին գ)»Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

11.»Տեղական                Կառավարություն      Տարածքային կառավարման և

ինքնակառավարման մասին»     01.07.2008          տեղական ինքնակառավարման

ՀՀ օրենքում                                    հարցերի մշտական

փոփոխություններ և                              հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

12.ա)Կանխիկ                Կառավարություն      Ֆինանսավարկային և

գործառնությունների         07.05.2008          բյուջետային հարցերի մշտական

սահմանափակման մասին                            հանձնաժողով

բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին գ) ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին դ) «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ե)»Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին զ)»Աշխատանքի վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին է)»Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին ը) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին

 

13.»Ակցիզային հարկի        Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         25.07.2008          մշտական հանձնաժողով

լրացում կատարելու մասին

 

14.»Բույսերի կարանտինի     Կառավարություն      Գյուղատնտեսական և

և  բույսերի                27.05.2008          բնապահպանական հարցերի

պաշտպանության մասին»                           մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

15. Փախստականների և        Կառավարություն      Մարդու իրավունքների

ապաստանի մասին             04.05.2008          պաշտպանության և  հանրային

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

16. Վարչական               ԱԺ պատգամավոր       Պետական-իրավական հարցերի

իրավախախտումների           Վ. Հովհաննիսյան     մշտական հանձնաժողով

վերաբերյալ ՀՀ              29.05.2008

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

17. ա)»Իրավական ակտերի     Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         06.06.2008          մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին բ)»Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

18.»ՀՀ-ում ստուգումների    Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

կազմակերպման և             06.06.2008          մշտական հանձնաժողով

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

19. ՀՀ քրեակատարողական     Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգրքում փոփոխություն   06.06.2008          մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

20.»Մաքսային ծառայության   Կառավարություն      Սոցիալական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         25.04.2008          մշտական հանձնաժողով

փոփոխություն կատարելու մասին

 

21.»Ժամանակավոր            Կառավարություն      Սոցիալական հարցերի

անաշխատունակության         01.07.2008          մշտական հանձնաժողով

դեպքերից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել համապատասխան գլխադասային մշտական հանձնաժողովների կողմից դրական եզրակացություն չստացած հետևյալ օրենսդրական նախաձեռնությունները.

 

    Հարցի անվանումը        Ներկայացնողը        Գլխադասային հանձնաժողովը

 

1. Մեղվաբուծության մասին   ԱԺ պատգամավոր       Տնտեսական հարցերի

(քվեարկություն)            Վ. Դալլաքյան        մշտական հանձնաժողով

                           17.07.2007

                           06.08.2007

 

2.»Թմրամիջոցների և         Կառավարություն      Առողջապահության հարցերի

հոգեմետ նյութերի մասին»    29.08.2007          մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում) (քվեարկություն)

 

3.»ՀՀ դրոշի մասին» ՀՀ      ԱԺ պատգամավորներ    Պետական-իրավական հարցերի

օրենքում լրացումներ        Ա. Աշոտյան          մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին            Կ. Ավագյան

(քվեարկություն)            10.09.2007

 

4.»Ինտերնետով              Կառավարություն      Պետական-իրավական

հրապարակային ծանուցման     31.03.2008          հարցերի մշտական հանձնաժողով

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (քվեարկություն)

 

5.»Դատական ակտերի          Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

հարկադիր կատարումն         28.04.2008          մշտական հանձնաժողով

ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին (քվեարկություն)

 

6.»ՀՀ բյուջետային          Կառավարություն      Ֆինանսավարկային և

համակարգի մասին» ՀՀ        31.03.2008          բյուջետային հարցերի

օրենքում փոփոխություն                          մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին (քվեարկություն)

 

7.»Տնտեսական               ԱԺ պատգամավորներ    Տնտեսական հարցերի

մրցակցության               Հր. Կարապետյան      մշտական հանձնաժողով

պաշտպանության մասին»       Ա. Նռանյան

ՀՀ օրենքում                Ա. Մինասյան

փոփոխություններ և          Լ. Գալստյան

լրացումներ կատարելու       Մ. Մանուկյան

մասին                      13.11.2007

(քվեարկություն)

 

8. ա)Տեսանկարահանող կամ    Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

լուսանկարահանող սարքերով   08.01.2008          անվտանգության և  ներքին

հայտնաբերված                                   գործերի մշտական

ճանապարհային                                   հանձնաժողով

երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (երրորդ ընթերցում)

 

9. ա)»Պետական ոչ           Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի մշտական

առևտրային                  15.08.2007          հանձնաժողով

կազմակերպությունների       26.12.2007

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին բ)»Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

10. ա)»Բռնադատվածների      ԱԺ պատգամավոր       Մարդու իրավունքների

մասին» ՀՀ օրենքում         Հ. Մարգարյան        պաշտպանության և  հանրային

փոփոխություն կատարելու     28.08.2007          հարցերի մշտական հանձնաժողով

մասին                      03.10.2007

բ) ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

11. ա) Արդյունաբերական     Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

նշանակության թունավոր,     11.10.2007          անվտանգության և  ներքին

պայթուցիկ նյութերի և                           գործերի մշտական

պայթեցման սարքավորումների                      հանձնաժողով

շրջանառության մասին բ)»Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին գ)»Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

12.»Ազգային ժողովի         ԱԺ պատգամավորներ    Պետական-իրավական հարցերի

կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում    Դ. Հարությունյան    մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և          Ա. Ռուստամյան

լրացումներ կատարելու       Գ. Ծառուկյան

մասին                      Հ. Բիշարյան

(երկրորդ ընթերցում)        23.05.2008

 

13.»Պետական                Կառավարություն      Առողջապահության հարցերի

կենսաթոշակային             18.03.2008          մշտական հանձնաժողով

համակարգում անհատական հաշվառման մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

14. ա)»Լիցենզավորման       Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         31.03.2008          մշտական հանձնաժողով

լրացում կատարելու մասին բ)»Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին գ)»Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

15.»Պետական տուրքի մասին»  Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

ՀՀ օրենքում լրացում        15.01.2008          մշտական հանձնաժողով

կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

16. ա) Ներքին աուդիտի      Կառավարություն      Ֆինանսավարկային և

մասին                      18.02.2008          բյուջետային հարցերի

բ)»Գանձապետական                                մշտական հանձնաժողով

համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

17.»Իրավական ակտերի        Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         09.08.2007          մշտական հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

18. ա) Երևան  քաղաքում     Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

տեղական ինքնակառավարման    29.11.2007          մշտական հանձնաժողով

և տարածքային կառավարման մասին բ) ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին գ) ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին դ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին զ) «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին է) «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ը) «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին թ) «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժ) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժա) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժբ) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժգ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժդ) «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ժե) «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժզ) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժէ) «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժը) «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ժթ) «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ի) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին իա) «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին իբ) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

19. ա)»Բարձրագույն և       ԱԺ պատգամավորներ    Գիտության, կրթության,

հետբուհական մասնագիտական   Ա. Աշոտյան          մշակույթի, երիտասարդության

կրթության մասին» ՀՀ        Ն. Զոհրաբյան        և  սպորտի հարցերի

օրենքում փոփոխություն և    Կ. Ավագյան          մշտական հանձնաժողով

լրացում կատարելու մասին    17.09.2007

բ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

                           Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

20. Վարչական               31.03.2008          մշտական հանձնաժողով

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

21. «Տնտեսական             ԱԺ պատգամավորներ    Տնտեսական հարցերի

մրցակցության               Կ. Կարապետյան       մշտական հանձնաժողով

պաշտպանության մասին» ՀՀ    Գ. Մինասյան

օրենքում լրացումներ և      Հ. Հակոբյան (024)

փոփոխություններ կատարելու  Լ. Խաչատրյան

մասին                      06.12.2007

(երկրորդ ընթերցում)

 

22.»Ֆիզիկական կուլտուրայի  Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

և  սպորտի մասին» ՀՀ        23.08.2007          մշակույթի,

օրենքում լրացումներ                            երիտասարդության և

կատարելու մասին                                սպորտի հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

23. ՀՀ աշխատանքային        ԱԺ պատգամավորներ    Սոցիալական հարցերի

օրենսգրքում                Հ. Մարգարյան        մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և          Խ. Հարությունյան

լրացում կատարելու մասին    Ա. Աղաջանյան

                           12.07.2007

 

24. Արտակարգ դրության      Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

իրավական ռեժիմի մասին      31.07.2007          անվտանգության և  ներքին

                                               գործերի մշտական հանձնաժողով

 

25. Փրկարարական            Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

ծառայության կանոնագիրքը    01.08.2007          անվտանգության և  ներքին

հաստատելու մասին                               գործերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

26. «Ազգային ժողովի        ԱԺ պատգամավորներ    Պետական-իրավական հարցերի

կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում    Դ. Հարությունյան    մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և          Կ. Կարապետյան

լրացումներ կատարելու       03.08.2007

մասին

 

27. Թատրոնի և  թատերական   Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

գործունեության մասին       23.08.2007          մշակույթի,

                           ԱԺ պատգամավորներ    երիտասարդության և  սպորտի

                           Հ. Բիշարյան         հարցերի մշտական

                           Հ. Մարգարյան        հանձնաժողով

                           12.07.2007

                           Վ. Դալլաքյան

                           20.06.2007

 

28. ՀՀ քրեական             ԱԺ պատգամավորներ    Պետական-իրավական հարցերի

դատավարության օրենսգրքում  Հ. Մարգարյան        մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և          28.08.2007

լրացումներ կատարելու մասին

 

29. Պետական                Կառավարություն      Պաշտպանության, ազգային

սուրհանդակային կապի մասին  26.07.2007          անվտանգության և  ներքին

                           22.11.2007          գործերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

30. ա) Հանրակրթության      Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

մասին                      29.08.2007          մշակույթի,

բ) «Կրթության մասին» ՀՀ    Հ. Բիշարյան         երիտասարդության և

օրենքում փոփոխություններ   04.09.2008          սպորտի հարցերի մշտական

կատարելու մասին                                հանձնաժողով

գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին դ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ե) «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին զ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

31. Պետական                ԱԺ պատգամավոր       Պաշտպանության, ազգային

սուրհանդակային             Վ. Դալլաքյան        անվտանգության և  ներքին

ծառայության մասին          20.06.2007          գործերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

32. «Կրթության պետական     Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

տեսչության մասին» ՀՀ       22.10.2007          մշակույթի,

օրենքում փոփոխություններ                       երիտասարդության և  սպորտի

և  լրացումներ կատարելու                        հարցերի մշտական

մասին                                          հանձնաժողով

 

33. ա) «Հսկիչ-դրամարկղային

մեքենաների կիրառման        Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         30.10.2007          մշտական հանձնաժողով

լրացում կատարելու մասին բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին գ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

34. «ՀՀ-ում ստուգումների   Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

կազմակերպման և             19.11.2007          մշտական հանձնաժողով

անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

35. «Մաքսային ծառայության  Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

մասին» ՀՀ օրենքում         04.12.2007          մշտական հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

36. «Հեռուստատեսության     Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

և  ռադիոյի մասին» ՀՀ       19.11.2007          մշակույթի,

օրենքում փոփոխություններ   26.12.2007          երիտասարդության և

և  լրացում կատարելու                           սպորտի հարցերի

մասին                                          մշտական հանձնաժողով

 

37. ա)»Ազգային ժողովի      ԱԺ պատգամավորներ    Պետական-իրավական հարցերի

կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում    Ա. Բախշյան          մշտական հանձնաժողով

փոփոխություն կատարելու     Ա. Մարտիրոսյան

մասին                      29.11.2007

բ) «ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

38. ՀՀ քրեական             Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգրքում                04.12.2007          մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ կատարելու մասին

 

39. Գյուղատնտեսական        ԱԺ պատգամավորներ    Տնտեսական հարցերի

նշանակության               Ա. Աղաբաբյան        մշտական հանձնաժողով

հողատարածքներից հողի       Ա. Սահակյան

հարկ վճարողներին           Վ. Այվազյան

հարկային արտոնություններ   Ռ. Գրիգորյան

տրամադրելու մասին          Ա. Աշոտյան

                           Կ. Ավագյան

                           Գ. Սահակյան

                           08.02.2008

 

40. ՀՀ քրեական             Կառավարություն      Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգրքում                16.04.2008          մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

41. «Պետական գույքի        Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

մասնավորեցման              20.06.2008          մշտական հանձնաժողով

2006-2007թթ. ծրագրի        31.03.2008

մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

42. «ՀՀ և  Հայաստանյայց    ԱԺ պատգամավորներ    Գիտության, կրթության,

Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու  Ա. Աշոտյան          մշակույթի,

հարաբերությունների մասին»  Ն. Զոհրաբյան        երիտասարդության և

ՀՀ օրենքում փոփոխություն   Էդ. Շարմազանով      սպորտի հարցերի

և  լրացում կատարելու       Կ. Ավագյան          մշտական հանձնաժողով

մասին                      Վ. Դալլաքյան

                           26.09.2007

 

43. «Խաղաղ նպատակներով     Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

ատոմային էներգիայի         05.02.2008          մշտական հանձնաժողով

անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

44. ա) ՀՀ քրեական          ԱԺ պատգամավոր       Պետական-իրավական հարցերի

դատավարության              Զ. Փոստանջյան       մշտական հանձնաժողով

օրենսգրքում                7.11.2007

փոփոխություններ կատարելու մասին բ) ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

45. ՀՀ քրեական             ԱԺ պատգամավոր       Մարդու իրավունքների

օրենսգրքում                Զ. Փոստանջյան       պաշտպանության և

փոփոխություն կատարելու     18.09.2007          հանրային հարցերի

մասին                                          մշտական հանձնաժողով

 

46. ա) «Պետական            Կառավարություն      Սոցիալական հարցերի

կենսաթոշակների մասին»      18.03.2008          մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին բ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին գ) «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

47. «Հեռուստատեսության     Կառավարություն      Գիտության, կրթության,

և  ռադիոյի մասին» ՀՀ       03.09.2008          մշակույթի,

օրենքում լրացում                               երիտասարդության և  սպորտի

կատարելու մասին                                հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

48. Հանրային               Հանրային            Գիտության, կրթության,

հեռուստառադիոընկերության   հեռուստառադիո-      մշակույթի,

խորհրդի 2006 թվականի       ընկերության         երիտասարդության և

գործունեության             խորհուրդ            սպորտի հարցերի մշտական

վերաբերյալ հաղորդումը      28.02.2007          հանձնաժողով

 

49. Հանրային               Հանրային            Գիտության, կրթության,

հեռուստառադիոընկերության   հեռուտառադիո-       մշակույթի,

խորհրդի 2007 թվականի       ընկերության         երիտասարդության և

գործունեության             խորհուրդ            սպորտի հարցերի մշտական

վերաբերյալ հաղորդումը      03.03.2008          հանձնաժողով

 

50. ՀՀ մարդու              ՀՀ մարդու

իրավունքների պաշտպանի      իրավունքների

գործունեության և           պաշտպան

երկրում մարդու             02.04.2007

իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2007թ. տարեկան զեկույցը

 

51. ՀՀ Ազգային ժողովի      ԱԺ վերահսկիչ        Ֆինանսավարկային և

վերահսկիչ պալատի 2006թ.    պալատ               բյուջետային հարցերի

տարեկան հաշվետվությունը    23.04.2007          մշտական հանձնաժողով

 

52. ՀՀ դատախազության       ՀՀ դատախազություն

2007թ. գործունեության      24.03.2008                   -

մասին հաղորդումը

 

53. ՀՀ Ազգային ժողովի      ՀՀ վերահսկիչ պալատ  Ֆինանսավարկային և

վերահսկիչ պալատի 2007թ.    31.03.2008          բյուջետային հարցերի

գործունեության տարեկան                         մշտական հանձնաժողով

հաշվետվություն

 

54. Պետական գույքի         Կառավարություն      Տնտեսական հարցերի

մասնավորեցման              29.04.2008          մշտական հանձնաժողով

2006-2007թթ. ծրագրի կատարման 2007թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

 

55. ՀՀ դրամավարկային       ՀՀ կենտրոնական      Ֆինանսավարկային և

քաղաքականության ծրագիր     բանկ                բյուջետային հարցերի

(գնաճի հաշվետվություն,     30.05.2008          մշտական հանձնաժողով

2008թ. առաջին եռամսյակ)

 

56. ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամ իրավաբան-գիտնականի

ընտրություն                      -                     -

 

57. Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի

ընտրություն                      -                      -

 

58. Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի

նախագահի ընտրություն             -                      -

 

59. Ժամանակավոր հաշվիչ

հանձնաժողովի ընտրություն         -                      -

 

60. ՀՀ միջազգային

պայմանագրերի վավերացում    ՀՀ նախագահ                   -

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8-ԻՆ Ն-090-4

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
08.09.2008
N Ն-090-4
Որոշում