Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

24 հուլիսի 2008 թվականի N 870-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

 Պատասխանատու    Գերակա խնդիրը     Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը

մարմինը

 

      1               2                 3

 

 ՀՀ              1. Բարեփոխումներ  ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված

 պաշտպանության   պաշտպանության     ֆինանսական միջոցների հատկացում

նախարարություն  բնագավառում`

1) զինված ուժերի

զարգացման պլանի

մշակում

2) զինված ուժերի

համակարգում

սերժանտական կազմի

պայմանագրային

զինծառայության

ներդրում

                 2.                ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված

                 Սպառազինության,   ֆինանսական միջոցների հատկացում

                 ռազմական

                 տեխնիկայի և կապի

                 միջոցների

                 համալրում ու

                 արդիականացում`

                 1) սպառազինության

                 և ռազմական

                 տեխնիկայի

                 համալրում

                 2) կապի մարտական

                 կառավարման

                 հրամանատարական

                 համակարգի

                 կատարելագործում

                 3. Զինված ուժերի  ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված

                 պաշտպանական       ֆինանսական միջոցների հատկացում

                 գոտիների մարտական

                 դիրքերի

                 կատարելագործում

 ՀՀ              1. Պետական գույքի - պետական գույքի նկատմամբ պետության

 կառավարությանն  համապարփակ        իրավունքների ձևակերպում  (գրանցում)

 առընթեր պետական հաշվառման         - պետական մասնակցությամբ

 գույքի          լիակատար          ընկերությունների գույքի սեփականության

 կառավարման      իրականացում (ՀՀ   իրավունքների գրանցում

 վարչություն     կառավարության     - պետական ոչ առևտրային

                 2005թ. ապրիլի     կազմակերպությունների կողմից գույքի

                 28-ի N 562-Ն      օգտագործման իրավունքների ձևակերպում

                 որոշմանը          - գույքային իրավունքների հաշվառում

                 համապատասխան)     պետական գույքի հաշվառման

                                   գրանցամատյանում

                 2. Պետական անշարժ - անշարժ գույքի (տարածքների) նկատմամբ

                 գույքի            պետության պահանջարկի հստակեցում

                 օպտիմալացում      - պետական անշարժ գույքի վերաբաշխում`

                                   սահմանված նորմատիվներին համապատասխան

                                   - պետական գույքի դասակարգում` ըստ

                                   առաջնային (ոչ առևտրային) և

                                   առևտրային նշանակության գույքի

                 3. Պետական գույքի - համապատասխան իրավական ակտի մշակում`

                 օգտագործման       օգտագործման ձևերի  ընտրության

                 ձևերի կիրառման   սկզբունքների սահմանմամբ

                 նախապատվություն-

                 ների սահմանում

 ՀՀ              ՀՀ կառավարությանն - տեղեկատվական շտեմարաններ ունեցող ՀՀ

 կառավարությանն  առընթեր ՀՀ        կառավարությանն առընթեր ՀՀ

 առընթեր ՀՀ      ոստիկանության     ոստիկանության ծառայությունների

 ոստիկանություն  գերատեսչական      միացում գործող ցանցին

                 համակարգչային     - ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ

                 ցանցի ստեղծում և ոստիկանության տարածքային

                 գործարկում        ստորաբաժանումների միացում գործող

                                   ցանցին

                                   - ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ

                                   ոստիկանության ծառայությունների կողմից

                                   շահագործվող տվյալների բազաների

                                   ինտեգրում` միասնական ցանցային

                                   միջավայրում

ՀՀ աշխատանքի և 1. Ժողովրդագրական - ժողովրդագրական քաղաքականության

 սոցիալական      ակտիվ             հայեցակարգի հաստատում

 հարցերի         քաղաքականության   - ժողովրդագրական քաղաքականության

 նախարարություն  իրականացում,      հայեցակարգից բխող միջոցառումների

                 ժողովրդագրական    ծրագրի հաստատում և  իրականացում

                 վիճակի

                 բարելավմանն

                 ուղղված

                 զբաղվածության և

                 սոցիալական

                 պաշտպանության

                 ծրագրերի մշակում

                 և իրագործում

                 2. Կենսաթոշակային - կենսաթոշակային բարեփոխումների

                 բարեփոխումների    քաղաքականության հայեցակարգի հաստատում

                 իրականացում       - կենսաթոշակային բարեփոխումների

                                   քաղաքականության հայեցակարգից բխող

                                   միջոցառումների ծրագրի հաստատում և

                                   իրականացում

                 3. Սոցիալական     - տեղեկատվական համակարգերի

                 պաշտպանության     արդիականացում

                 ոլորտում          - կառավարման տեղեկատվական

                 էլեկտրոնային      համակարգերի, տեղեկատվության

                 կառավարման        փոխանակության համակարգի («Խաչմերուկ»)

                 համակարգի         և  էլեկտրոնային ծառայությունների

                 ներդրում          ներդրում

                                   - սոցիալական պաշտպանության ոլորտի

                                   պորտալի ներդրում

                                   - էլեկտրոնային թվային ստորագրության

                                   կիրառում

                                   - սոցիալական պաշտպանության ոլորտի

                                   կազմակերպությունների միջև

                                   տեղեկատվության հաղորդակցության

                                   ինտերնետ համակարգի ներդրում

 ՀՀ սպորտի և     1. 2008 թվականի   ուսումնամարզական հավաքների

երիտասարդության օգոստոսի 6-24-ը   կազմակերպման ապահովում, միջազգային և

 հարցերի         Պեկինի (Չինաստան) վարկանիշային մրցումների

 նախարարություն  29-րդ ամառային    մասնակցություն, վարկանիշների

                 օլիմպիական        ձեռքբերում, համազգեստի ապահովում,

                 խաղերին ՀՀ        անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների

                 մարզական          տրամադրում

                 պատվիրակության

                 նախապատրաստության

                 և մասնակցության

                 ծրագրի

                 իրականացում

                 2. Երիտասարդների  - երիտասարդական կազմակերպությունների

                 սոցիալական        հետ համագործակցության զարգացում և

                 կայացման, նրանց   նրանց գործունեությանը պետական

                 ստեղծագործ        աջակցություն

                 ներուժն ի շահ     - երիտասարդության հոգևոր-մշակութային

                 հասարակության     և  գիտական մակարդակի բարձրացում, ազատ

                 առավել լիարժեք    ժամանցի ակտիվ և  նպատակային

                 օգտագործելու      կազմակերպում

                 համար սոցիալ-     - սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների

                 տնտեսական,        ուսումնասիրում և  դրանց լուծմանն

                 իրավաքաղաքական,   ուղղված միջոցառումների իրականացում

                 հոգևոր-           - երիտասարդության շրջանում

                 մշակութային       հայրենասիրական դաստիարակության,

                 կազմակերպական     քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանն

                 պայմանների ու     ուղղված ծրագրերի իրականացում

                 երաշխիքների       - մարզերում երիտասարդական պետական

                 ստեղծում          քաղաքականության զարգացում (մարզային

                                   երիտասարդական կենտրոնների

                                   գործունեության ապահովում և

                                   համայնքային երիտասարդական

                                   կենտրոնների ստեղծում, գյուղական և

                                   սահմանամերձ շրջանների երիտասարդության

                                   զարգացմանն ուղղված միջոցառումների

                                   իրականացում)

                                   - երիտասարդների լիակատար

                                   ինքնադրսևորման համար պայմանների

                                   ստեղծում, շնորհալի և տաղանդավոր

                                   երիտասարդներին պետական աջակցություն

                                   - երիտասարդությանն անհրաժեշտ

                                   տեղեկատվությամբ ապահովում

                                   - միջազգային և համահայկական

                                   երիտասարդական համագործակցության

                                   զարգացում

 ՀՀ              1. 2008 թվականի   ԱՏԳ-ի մասնակիցների շրջանում մաքսային

 կառավարությանն  ընթացքում         գործի իրազեկում, ուսուցում, մաքսային

 առընթեր         մաքսատներում      բրոքերների միջոցով մաքսային

 մաքսային        ինքնագնահատման    հայտարարագրերի ներկայացում

պետական կոմիտե  համակարգի

ներդրման

աշխատանքների

շարունակում

2. 2008 թվականի  արդի պահանջները բավարարող ծրագրային

                 ընթացքում         նոր ապահովումների և  համակարգչային

                 մաքսատներում և   տեխնիկայի ներդրում

                 մաքսային կետերում

                 նոր ավտոմատ

                 համակարգի

                 ներդրման և նոր

                 համակարգչային

                 տեխնիկայով

                 վերազինման

                 աշխատանքների

                 ավարտում

 ՀՀ տարածքային   1.                - միջհամայնքային միավորումների

 կառավարման      Վարչատարածքային   ստեղծում

 նախարարության   բարեփոխումների    - համայնքների խոշորացում

                 իրականացում

 ՀՀ տարածքային   2. Ֆինանսական     -համայնքների բյուջեներին պետական

 կառավարման      ապակենտրոնացում   ֆինանսական օժանդակության համակարգի

 նախարարության                     արդյունավետության բարձրացում

                                   - համայնքային բյուջեների եկամտային

                                   մասն ապահովող հարկատեսակների

                                   հավաքագրման մեխանիզմների

                                   կատարելագործում, տեղական նոր

                                   հարկատեսակների ներմուծում

                 3. Կառավարման     - համայնքային կառավարման տեղեկատվական

                 ժամանակակից       համակարգի ներդրում ՀՀ համայնքներում

                 տեխնոլոգիաների,   - ՀՀ տարածքային կառավարման

                 մասնավորապես,     նախարարությունը, մարզպետարանները,

                 էլեկտրոնային      Երևանի  12 թաղապետարանը և  48

                 կառավարման        քաղաքապետարանը ներառող` տվյալների

                 համակարգերի       փոխանակման համար նախատեսվող

                 ներդրում տեղական  գերատեսչական ցանցի ստեղծում

                 ինքնակառավարման   - տարածքային կառավարման և տեղական

                 մարմիններում      ինքնակառավարման մարմինների

                                   տեղեկատվայնացման ռազմավարական ծրագրի

                                   մշակում

                                   - էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի

                                   համակարգի ներդրում` նախարարությունում

                                   և մարզպետարաններում

                 4. Համայնքների    - ՀՀ մարզերի և  համայնքների

                 համար             անձնագրերի շտեմարանի (ոչ

                 տեղեկատվական      էլեկտրոնային) ակտուալացում

                 միասնական բանկի   - տարածքային կառավարման և տեղական

                 ստեղծում          ինքնակառավարման մարմինների միջև

                                   փոխանակվող տեղեկատվության կառուցվածքի

                                   և փոխանակման ռեգլամենտի մշակում և

                                   հաստատում

                 5. Համայնքային    - համայնքային ծառայության մասին ՀՀ

                 ծառայության       օրենսդրությամբ նախատեսված որոշ

                 համակարգի         ընթացակարգերի (մրցույթներ,

                 ամբողջական        ատեստավորումներ, վերապատրաստում)

                 ներդրման          սահմանված կարգով իրականացման

                 ապահովում         ապահովում

                 6. Տարածքային     - մարզպետների լիազորությունների

                 կառավարման        հստակեցում և  կանոնակարգում`

                 մարմինների        մարզպետներին վերապահելով տարածքային

                 գործառույթների    զարգացման ծրագրերի մշակումը և

                 հստակեցում և      համայնքների նկատմամբ պետական ու

                 կարողությունների  իրավական վերահսկողության իրականացումը

                 բարելավում

                 7. Մարզերի        - ՀՀ մարզերի զարգացման ծրագրերի

                 զարգացման         կազմման ու իրականացման հայեցակարգի

                 ծրագրերի կազմում  ընդունում, Գեղարքունիքի և Տավուշի

                 և  դրանց, բացի    մարզերի 2009-2011թթ. զարգացման

                 բյուջետային       ծրագրերի հաստատում

                 միջոցներից, այլ

                 ֆինանսավորման

                 մեխանիզմների

                 ձևավորում

                 8. Մարզերում      - համայնքային ենթակառուցվածքներում

                 հանրային          ներդրումների իրականացում, դրանց

                 ծառայությունների  բարելավման նպատակով (այդ թվում`

                 հասանելիության    համագործակցելով մասնավոր հատվածի

                 աստիճանի          հետ), ինչպես նաև  ՀՀ

                 բարձրացում        պետական կառավարման մարմինների կողմից

                                   իրենց լիազորությունների շրջանակներում

                                   ՀՀ մարզերում` լիցենզավորված,

                                   իրականացվող և արդեն շահագործման

                                   հանձնված ծառայությունների (ըստ

                                   տնտեսական գործունեության տեսակների`

                                   փոքր ՀԷԿ-եր, հանքավայրեր, բանկերի

                                   մասնաճյուղեր և այլն) ծավալած

                                   գործունեության նկատմամբ

                                   վերահսկողության իրականացում

ՀՀ տարածքային   1. Խմելու ջրի և  խնդրի կարգավորման համար ընտրվել է

 կառավարման      ջրահեռացման       համապատասխան խորհրդատվական

նախարարության   ծառայություններ   կազմակերպություն, որի կողմից տրված

 ջրային          մատուցող          առաջարկությունները հիմք կհանդիսանան

 տնտեսության     «Հայջրմուղկոյուղի «Հայջրմուղկոյուղի»

 պետական         «                ՓԲԸ-ն մասնավոր կառավարման հանձնելու

 կոմիտե          ՓԲԸ-ի մասնավոր    (շարունակելու) գործում

                 կառավարման

                 պայմանագրի

                 շարունակականու-

                 թյան ապահովում

                 2. «Շիրակ-        «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Լոռի-

                 ջրմուղկոյուղի»,   ջրմուղկոյուղի», «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ները

                 «Լոռի-            մասնավոր կառավարման հանձնելու համար

                 ջրմուղկոյուղի»,   մի շարք միջոցառումների (մրցույթի

                 «Նոր Ակունք» ՓԲԸ- հայտարարում, արդյունքների ամփոփում)

                 ների կառավարման   իրականացում

                 հանձնում մասնավոր

                 կառավարչին

                 3. Ոռոգման ջրի    նոր վարկային ծրագրի նախապատրաստում

                 համակարգերի

                 շահագործման

                 հուսալիությունը

                 և

                 արդյունավետու-

                 թյունը

                 բարձրացնելուն

                 ուղղված նոր

                 վարկային ծրագրի

                 նախապատրաստում

                 4. Երևան քաղաքի  «Երևանի ջրամատակարարում և

                 ջրամատակարարման   ջրահեռացում» ներդրումային ծրագրի

                 ծառայությունների  շրջանակներում գոտիավորման

                 բարելավում        աշխատանքների իրականացում

 ՀՀ տրանսպորտի   Երկաթուղային      «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ

 և  կապի         տրանսպորտի ոլորտը օրենքից բխող օրենսդրական ակտերի

 նախարարություն  կարգավորող        նախագծերի մշակում

                 իրավական դաշտի

                 ստեղծում

 ՀՀ              1. Շինարարական    ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին

քաղաքաշինության ծախսային ծրագրերի իրականացվող կրթական օբյեկտների նախարարություն ընդլայնման (այդ  շինարարության ընթացքի շարունակական

                 թվում` նորերի     բնույթի ապահովում

                 ընդգրկման)

                 միջոցով` ՀՀ

                 պետական բյուջեի

                 միջոցների հաշվին

                 իրականացվող

                 կրթական

                 օբյեկտների

                 հիմնանորոգման և

                 կառուցման ծրագրեր

                 2. Շինարարական    ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին

                 ծախսային ծրագրերի իրականացվող մշակութային և այլ

                 ընդլայնման (այդ   օբյեկտների շինարարության ընթացքի

                 թվում` նորերի     շարունակական բնույթի ապահովում

                 ընդգրկման)

                 միջոցով` ՀՀ

                 պետական բյուջեի

                 միջոցների հաշվին

                 իրականացվող

                 մշակութային և

                 այլ օբյեկտների

                 հիմնանորոգման և

                 կառուցման ծրագրեր

                 3. Բնակարանային   երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած

                 ապահովում`        ընտանիքների բնակարանային խնդիրների

                 բնակարանների      լուծմանն ուղղված ծրագրի իրականացում

                 գնման վկայագրերի

                 տրամադրման

                 միջոցով

                 4.                քաղաքաշինության գործունեության

                 Քաղաքաշինության   վերահսկողության, հսկողության և

                 գործունեության    լիցենզավորման համակարգերի հստակեցմանն

                 վերահսկողության,  ու կատարելագործմանն ուղղված

                 հսկողության և     օրենսդրական փոփոխությունների

                 լիցենզավորման     իրականացում, իրավական և

                 համակարգերի       նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի

                 հստակեցում        համակարգի և  առկա վիճակի

                 և                 վերլուծության աշխատանքների

                 կատարելագործում,  իրականացում

                 ինչպես նաև

                 գործող

                 քաղաքաշինական

                 նորմերի միջազգային

                 ստանդարտներին

                 համապատասխանեցում

 ՀՀ              1. Սևանա  լճի ջրի - Սևանա  լճի ջրի մակարդակի բարձրացման

 բնապահպանության մակարդակի         դինամիկայի ուսումնասիրում

 նախարարություն  բարձրացման        - Սևանա  լճի ջրի մակարդակի բարձրացման

                 հետևանքով         հետևանքով  ջրի տակ մնացող շուրջ 95

                 ջրածածկման ենթակա հեկտար անտառածածկ տարածքների

                 տարածքներում      ծառաթփային բույսերի մաքրում և

                 վնասակար          հեռացում

                 ազդեցության

                 կանխարգելման

                 միջոցառումների

                 իրականացում

                 2. Սևանա լճում   Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակներից

                 էնդեմիկ           գեղարքունի և  ամառային իշխանների,

                 ձկնատեսակների     ինչպես նաև  կողակի պոպուլյացիայի

                 պոպուլյացիայի     համալրում

                 համալրում

                 3. Վտանգավոր      - շինարարության և  քանդման թափոնների

                 նյութերի և        գործածության կարգի մշակում

                 թափոնների         - քիմիական նյութերի և  թափոնների

                 էկոլոգիապես       կառավարման ազգային ակնարկի (պրոֆիլ)

                 անվտանգ           վերանայում և  նորացում (2003-2007թթ.

                 կառավարում        կտրվածքով)

                                   - պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ)

                                   օգտագործող կազմակերպությունների, ՊՔԲ

                                   օգտագործող կամ պարունակող սարքերի,

                                   ինչպես նաև ՊՔԲ պարունակող թափոնների

                                   գույքագրման ցուցումների մշակում

                                   - արտադրության և սպառման թափոնների

                                   հիմնական տեսակների գոյացման տեսակարար

                                   ցուցանիշների տեղեկատվական ձեռնարկի

                                   մշակում

                                   - տարբեր ծագում ունեցող (օրգանական,

                                   քիմիական, հանքային, կոմունալ)

                                   արտադրության և սպառման թափոնների

                                   առաջարկվող վնասազերծման և

                                   օգտագործման տեխնոլոգիաների ցանկի

                                   մշակում

                                   - թափոնների ժամանակավոր պահման

                                   տեղերին (արդյունաբերական հրապարակներ,

                                   տեղադրման վայրեր) ներկայացվող

                                   էկոլոգիական պահանջների մշակում

 ՀՀ              1. Տնտեսավարման   - գյուղատնտեսության ոլորտին

գյուղատնտեսու-  ձևերի զարգացում, տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների

 թյան            գյուղատնտեսության սուբսիդավորման փորձնական նախագծի

 նախարարություն  ոլորտում          իրականացման միջոցով`

                 տնտեսավարողների   գյուղատնտեսությունում տրամադրվող

                 համար             վարկերի մատչելիության բարձրացման

                 գործունեության    մեխանիզմների հստակեցում

                 բարենպաստ         - գյուղատնտեսության ապահովագրության

                 պայմանների        համակարգի ներդրման հայեցակարգը

                 ստեղծում,         հաստատելու միջոցով`

                 ագրարային         գյուղատնտեսությունում ապահովագրական

                 քաղաքականության   ռիսկերի գնահատման ծրագրի իրականացման

                 հստակեցում        և  ապահովագրական համակարգի ներդրման

                                   համար նախապայմանների ստեղծում

                                   - ՀՀ ագրարային ոլորտի գիտության

                                   զարգացման գերակա ուղղությունների

                                   (2009-2013թթ.) հայեցակարգը հաստատելու

                                   միջոցով հանրապետության ագրարային

                                   ոլորտի գիտության համակարգի զարգացման

                                   համար պայմանների ստեղծում` 2009

                                   թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում

                                   գյուղատնտեսական գործունեություն

                                   իրականացնող ֆիզիկական և իրավաբանական

                                   անձանց մեկ հեկտար հողատարածության

                                   հաշվով սուբսիդավորման գումարի չափը

                                   սահմանելու միջոցով` գյուղատնտեսության

                                   բնագավառում տնտեսավարող սուբյեկտների

                                   սուբսիդավորման 2009 թվականի ծրագրի

                                   իրականացում

                 2.                - «Հայաստանի Հանրապետությունում

                 Գյուղատնտեսության տոհմային տնտեսություններին

                 ոլորտում տոհմային ներկայացվող չափորոշիչների մասին» ՀՀ

                 անասնաբուծության  կառավարության որոշման ընդունման

                 զարգացում         միջոցով` տոհմաբուծությամբ զբաղվող

                                   տնտեսությունների համալիր գնահատման

                                   արդյունքում տոհմասելեկցիոն

                                   աշխատանքների արդյունավետության

                                   բարձրացման կազմակերպման և

                                   տնտեսությունների ճիշտ ընտրության

                                   ապահովում

                                   - ՀՀ կառավարության 2005 թվականի

                                   նոյեմբերի 3-ի «Հայաստանի

                                   Հանրապետությունում օգտագործվող

                                   տոհմանյութի հավաստագրման կարգը

                                   հաստատելու մասին» N 1897-Ն որոշման

                                   մեջ փոփոխություններ կատարելու

                                   միջոցով` հանրապետությունում

                                   օգտագործվող տոհմանյութի հավաստագրման

                                   գործընթացի կատարելագործում

                                   - ՀՀ-ում ձկնաբուծության զարգացման

                                   ծրագիրը հաստատելու միջոցով`

                                   հանրապետությունում ձկնաբուծությամբ

                                   զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների

                                   գործառույթների հստակեցում, որոշ

                                   ձկնատեսակների արտադրության ծավալների

                                   ավելացմանը պետական աջակցության

                                   ցուցաբերում

                 3. 2009 թվականից  - «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»

                 ավելացված արժեքի  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում

                 հարկով հարկման    փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ

                 գործընթացի        օրենքի ընդունմամբ գյուղատնտեսության

                 նախապատրաստական   ոլորտում ավելացված արժեքի հարկով

                 աշխատանքների      չհարկվող շեմի սահմանում

                 իրականացում       - գյուղատնտեսության ոլորտում

                                   ավելացված արժեքի հարկման մեխանիզմների

                                   հստակեցում

                                   - ավելացված արժեքի հարկով հարկման

                                   ենթակա գյուղատնտեսության ոլորտում

                                   տնտեսավարող սուբյեկտների ընդգրկման

                                   շրջանակի հստակեցում

 ՀՀ գյուղատնտե-  4. Հայաստանի      ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման և

 սության         Հանրապետության    հիմնական պարենամթերքների

նախարարություն  գյուղատնտեսության ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման

                 զարգացման և       2008-2012թթ. ազգային ծրագրի միջոցով`

                 հիմնական          գյուղատնտեսության ոլորտում

                 պարենամթերքների   տնտեսավարողների համար գործունեության

                 ինքնաբավության    բարենպաստ պայմանների ստեղծում,

                 մակարդակի         հարաբերական առավելություն ունեցող

                 բարձրացման 2008-  ենթաճյուղերի խթանում,

                 2012թթ. ազգային   գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի

                 ծրագրի մշակում և արդյունավետ օգտագործմամբ առաջնահերթ

                 ընդունում         անհրաժեշտ սննդամթերքների

                                   ինքնաբավության մակարդակի էական

                                   բարձրացում, գյուղական համայնքների

                                   զարգացում և աղքատության կրճատում

 ՀՀ մշակույթի    1. Մշակութային    ՀՀ կառավարության 2007 թ. ապրիլի 5-ի

 նախարարություն  դաշտի համաչափ     «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում

                 զարգացում         մշակույթի զարգացման ծրագիրը

                                   հաստատելու մասին» N 589-Ն որոշմամբ

                                   հաստատած ծրագրի և ժամանակացույցի

                                   2008 թ. նախատեսված աշխատանքների

                                   իրականացման ապահովում

                 2. Մշակութային    - մշակութային ժառանգության

                 ժառանգության      դիտանցումների կազմակերպում,

                 պահպանություն և  տեղեկույթի հավաքագրում,

                 օգտագործում       ուսումնասիրում

                                   - անշարժ հուշարձանների հաշվառում,

                                   նախագծում, վերականգնում,

                                   - «Ոչ նյութական մշակութային

                                   ժառանգության պահպանության, դրա

                                   կենսունակության պաշտպանության

                                   հայեցակարգից բխող միջոցառումների

                                   ժամանակացույցի մասին» ՀՀ

                                   կառավարության 2007 թ. մայիսի 3-ի N 17

                                   արձանագրային որոշմամբ նախատեսված

                                   աշխատանքների իրականացման ապահովում

                                   - մշակութային մարզ-մշակութային

                                   հաղորդակցություն ծրագրի իրականացում

                                   - թանգարանների և գրադարանների

                                   նյութատեխնիկական բազայի վերազինում

                                   - իրավական դաշտի կատարելագործում

                                   - «Հայաստանի Հանրապետության

                                   թանգարանների և թանգարանային

                                   հավաքածուի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

                                   մշակում

                                   - «Գրադարանային գործի մասին» ՀՀ օրենք

                                   նախագծի մշակում

                                   - «Պատմության և մշակույթի անշարժ

                                   հուշարձանների կադաստրի վարման կարգը

                                   հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության

                                   որոշման նախագծի մշակում

                 3. Մշակութային    - դեբյուտային ծրագրերին պետական

                 ենթակառույցների   աջակցության ցուցաբերում

                 զարգացում և       - ազգային ոչ նյութական մշակութային

                 մշակութային       արժեքների ներդրում ժամանակակից

                 գործունեության    արվեստում` մրցութային հիմունքով

                 խթանում` ներառյալ դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացմամբ

                 մշակութային       - խաղացանկային ներկայացումների,

                 ոլորտի կադրերի    հայկական ֆիլմերի արտադրության և

                 պատրաստումը,      երաժշտական ծրագրերի աջակցում

                 վերապատրաստումը,  - ժամանակակից ստեղծագործությունների

                 գեղարվեստական     ձեռքբերման միջոցով խաղացանկերի և

                 կրթությունը,      համերգացանկերի համալրում

                 համերգային        - սփյուռքահայ արվեստագետների

                 դահլիճների և      ներգրավում Հայաստանի մշակութային դաշտ

                 թատրոնների        - համերգային դահլիճների և  թատրոնների

                 նյութատեխնիկական  շենքերի նյութատեխնիկական բազայի

                 բազայի            արդիականացում

                 արդիականացումը    - գեղարվեստական կրթության

                                   մատչելիության և որակի ապահովում

                                   - շնորհալի երեխաների ստեղծագործական

                                   կարողությունների զարգացում

                                   - հաշմանդամ, սոցիալապես անապահով և

                                   իրավախախտում կատարած երեխաների

                                   ստեղծագործական կարողությունների

                                   զարգացում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
24.07.2008
N 870-Ն
Որոշում