Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

040.0197.050314

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 փետրվարի 2014 թվականի N 197-Ն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել բնապահպանական ծրագրերի մշակման (նախագծման) կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի փետրվարի 27-ի

N 197-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ)

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցների հաշվին իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի (այսուհետ` ծրագիր) մշակման (նախագծման) (այսուհետ` մշակման) ընթացակարգերի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ծրագիրը մշակվում է նախապես հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա, որը ներառում է կառուցվածքային նշված ենթաբաժինները`

1) ծրագրի նպատակը.

2) ծրագրի իրավական հիմքերը.

3) պետական մարմնի լիազորությունները ծրագրի իրականացման հարցում.

4) ծրագրի շահառուները և մատուցվող ծառայությունները.

5) ծրագրի խնդիրները և դրանց կապը ծրագրի նպատակի հետ.

6) ծրագրի կառուցվածքը (միջոցառումները).

7) ծրագրի իրականացման եղանակը (միջոցները և իրականացնող կազմակերպությունների շրջանակը).

8) ծրագրի կատարողական ցուցանիշները (ծավալային ցուցանիշները բնաիրեղեն ծավալներով` ըստ առանձին միջոցառումների կամ ենթածրագրերի)`

ա. վերջնական արդյունքը,

բ. ուղղակի արդյունքները.

9) ծրագրի իրականացման նկարագրությունը`

ա. ծրագրի ներկա վիճակի նկարագրությունը,

բ. ծրագրի վերջնական արդյունքների պլանավորումը/կանխատեսումը` ըստ իրականացման փուլերի (ժամանակահատվածների):

3. Ծրագրի ֆինանսական արժեքը գնահատվում է ծրագրի նախահաշվային արժեքի հաշվարկման միջոցով: Նախահաշվային ծախսերը հաշվարկվում են`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված նորմաների հիման վրա, այդ թվում`

ա. պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերը հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 27-ի N 684-Ն որոշմամբ հաստատված` պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվների հիման վրա,

բ. ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 809-Ն որոշմամբ հաստատված` Սևանա լճի անտառատնկարկների մաքրման առանձին գործողությունների նորմաների հիման վրա,

գ. ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված` գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրամանով հաստատված հաշվարկման կարգերի համաձայն.

2) թեմատիկ բնույթի բնապահպանական ծրագրերի գծով ծախսերը հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`

 

ԱԹԲԾ = sum(Աi x ԱԱi x (ԳՆ x ԳԾ x ԳՎ x ԳՇ)) + Հ

որտեղ`

Աi-ն` i-րդ ծրագրային աշխատանքներ իրականացնողի ամսական դրույքաչափն է (որոշվում է մասնագետների համար Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ամսական աշխատավարձի 224.9 տոկոսի չափով, իսկ տեխսպասարկող անձնակազմի համար` Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ամսական աշխատավարձի 132.3 տոկոսի չափով),

ԱԱi-ն` i-րդ մասնագետի աշխատանքի աշխատատարությունն է` մարդ/ամիս (որոշվում է ելնելով աշխատանքի ծավալից),

ԳՆ-ն` նյութածախսի գործակիցն է, որը հավասար է 1.05,

ԳԾ-ն` ծառայությունների ծախսի գործակիցն է, որը հավասար է 1.1,

ԳՎ-ն` վերադիր ծախսերի գործակիցն է, որը հավասար է 1.053,

ԳՇ-ն` շահութաբերության մակարդակի գործակիցն է, որը հավասար է 1.1,

Հ-ն` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հարկերն են, որոնք հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված նորմատիվների բացակայության դեպքերում ծրագրերի նախահաշվային արժեքը հաշվարկվում է տվյալ տարվա բյուջետային ծախսերի հաշվարկման համար Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված պետական բյուջեի նախագծերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում ոլորտային հայտերը կազմելու և դրանք ներկայացնելու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան:

4. Ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի և նախահաշվի (այսուհետ` ծրագրի նախագծային փաստաթղթեր) մշակումը պայմանագրային հիմունքներով իրականացնելու դեպքերում դրանց իրականացնողն ընտրվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

5. Ծրագրի նախագծային փաստաթղթերը հաստատվում են`

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրերի համար` ծրագիրն իրականացնող պետական մարմնի կողմից.

2) համայնքային բյուջեներից ֆինանսավորվող ծրագրերի համար` ծրագիրն իրականացնող համապատասխան համայնքի ղեկավարի կողմից:

6. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրի նախագծային փաստաթղթերը մինչև հաստատվելը ներկայացվում են այն համայնքներին, որոնց տարածքներում նախատեսվում է իրականացնել ծրագիրը: Սույն կետի դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում ներառված գործող (շարունակական բնույթ ունեցող) ծրագրերի վրա:

7. Մինչև ծրագրի նախագծային փաստաթղթերի հաստատումը` համապատասխան մարմինը 15 օրվա ընթացքում իրազեկում է հասարակությանը`

1) զանգվածային լրատվության (այդ թվում` էլեկտրոնային) միջոցներով (տեղական և հանրապետական ռադիո, հեռուստատեսություն, լրագիր).

2) ծրագրերի և նախագծերի ցուցադրման միջոցառումներով, հրապարակումներով, ինտերնետային կայքերում տեղադրմամբ.

3) հասարակական քննարկումներով:

8. Բնապահպանական փորձաքննության ենթակա ծրագրերի նախագծային փաստաթղթերի մասին հասարակայնությունն իրազեկվում է բնապահպանական փորձաքննության անցկացման համար օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված ընթացակարգերի շրջանակներում:

9. Բոլոր դեպքերում ծրագիրն իրականացնողը պարտավոր է մինչև ծրագրի իրականացման սկիզբը, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ընթացքում համաձայնության գալ ծրագրի իրականացման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ հասցվելիք վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ:

10. Սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված դեպքերում նախագծային փաստաթղթերի հանրային լսումները կամ քննարկումները, դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ընդունումը և ներկայացումը ծրագրերի նախագծերի հեղինակներին կամ համապատասխան մարմիններին իրականացվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33.1-ին հոդվածի պահանջներին համապատասխան:

11. Հաստատված նախագծային փաստաթղթերում փոփոխությունները կատարվում են սույն կարգով նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան:

12. Նախագծային փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման և հաստատման ժամանակ ծագող վեճերը լուծվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
27.02.2014
N 197-Ն
Որոշում