Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1538-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ...

 

 

040.1017.230817

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1538-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի օգոստոսի 10-ի

N 1017-Ն որոշման

 

«Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի

N 1538-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՆՇԱՆԸ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԱՅՏԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱԲԱՐ ԱՆՁԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՀԱՅՏԻ ԵՎ ՀԱԿԱՌԱԿԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կոլեկտիվ նշանը կամ դրա հայտը համապատասխանաբար անձի ապրանքային նշանի կամ ապրանքային նշանի հայտի փոխակերպելու և հակառակը` անձի ապրանքային նշանը կամ ապրանքային նշանի հայտը կոլեկտիվ նշանի կամ դրա հայտի փոխակերպելու (այսուհետ` փոխակերպում) հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում օգտագործված են «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ` օրենք) սահմանված հասկացությունները:

3. Կոլեկտիվ նշանը որևէ անձի ապրանքային նշանի փոխակերպվում է ներկայացված դիմումի հիման վրա` համաձայն սույն կարգի N 1 ձևի:

4. Դիմումը, որը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալություն (այսուհետ` գործակալություն) և, որին կցվում է փոխակերպվող կոլեկտիվ նշանի վկայագիրը, լրացվում է հետևյալ կարգով`

1) 2.1-6-րդ կետերը լրացվում են ըստ դրանցում նշված ցուցումների: Ընդ որում, 5-րդ դաշտը լրացվում է այն դեպքում, երբ նոր իրավատերը ներկայացված է ներկայացուցչի միջոցով.

2) 7-րդ և 8-րդ կետերը լրացվում են այն դեպքում, երբ փոխակերպումն իրականացվում է այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների սահմանափակմամբ, որոնց համար գրանցված է կոլեկտիվ նշանը: Այս դեպքում`

ա. 7-րդ կետում նշվում են միայն կոլեկտիվ նշանի վկայագրում ներկայացված այն ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց համար նախատեսվում է պահպանել ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը: Նշված ապրանքները և (կամ) ծառայությունները նշվում են ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման (ԱԾՄԴ) դասերին համապատասխան խմբավորված,

բ. 8-րդ կետում նշվում են միայն կոլեկտիվ նշանի վկայագրում ներկայացված այն ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց համար չի նախատեսվում պահպանել ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը: Այդ ապրանքները և (կամ) ծառայությունները նշվում են ԱԾՄԴ-ի դասերին համապատասխան խմբավորված.

3) 9-րդ կետը լրացվում է համապատասխան վանդակները նշելու միջոցով` հաշվի առնելով, որ փոխակերպման հիմք կարող է հանդիսանալ կոլեկտիվ նշանի իրավատիրոջ և այն անձի միջև կնքված պայմանագիրը կամ փոխանցման ակտը, որի ապրանքային նշանին է փոխակերպվում կոլեկտիվ նշանը, կամ կոլեկտիվ նշանի իրավատիրոջ որոշումը, կամ օրենքին չհակասող այլ փաստաթուղթ: Փոխակերպման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը կամ նոտարական կարգով վավերացված դրանց պատճենները կամ դրանցից քաղվածքները պետք է կցվեն դիմումին.

4) 10-րդ կետում`

ա. 10.1-ին և 10.2-րդ կետերը լրացվում և ստորագրվում են կոլեկտիվ նշանի իրավատիրոջ և ապրանքային նշանի նոր իրավատիրոջ կողմից: Նշված անձանց փոխարեն կարող են ստորագրել նաև նրանց ներկայացուցիչները: Ստորագրողների ինքնությունից կախված` նշվում են 10.4-րդ կետի համապատասխան վանդակները,

բ. 10.3-րդ կետում նշվում է դիմումի ստորագրման թվականը` օրը, ամիսը, տարեթիվը.

5) 11-րդ կետը լրացվում է վանդակը նշելու, վճարված պետական տուրքի գումարի չափը լրացնելու և վճարման եղանակին համապատասխանող վանդակը նշելու միջոցով: Տվյալ դեպքում պետական տուրքը վճարվում է ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար: Վկայագրի կրկնակ խնդրարկելու դեպքում վճարվում է նաև դրա համար սահմանված պետական տուրքը: Այս դեպքում դիմումի 11-րդ կետի համաձայն վճարված պետական տուրքի գումարի չափը նշվում է երկու գումարելիների տեսքով, եթե դրանք վճարված են առանձին-առանձին.

6) 12-րդ կետը լրացվում է վանդակը և դիմումին կից ներկայացված լրացուցիչ թերթերի թիվը նշելու միջոցով, որոնք պայմանավորված են դիմումի 2.2-րդ, 4.3-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 10.4-րդ կետերին համապատասխան տվյալները ներկայացնելով.

7) 13-րդ կետի համապատասխան դաշտը լրացվում է` հաշվի առնելով «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասով` ապրանքային նշանի գրանցման վկայագրի կրկնակ տրամադրելու վերաբերյալ պահանջները:

5. Որևէ անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպվում է ներկայացված դիմումի հիման վրա` համաձայն սույն կարգի N 2 ձևի, որին կից պետք է ներկայացվի նաև օրենքի 33-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին համապատասխան ձևակերպված կոլեկտիվ նշանի օգտագործման կանոնակարգը:

6. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված պահանջները կիրառվում են նաև N 2 ձևի համաձայն ներկայացված դիմումի նկատմամբ, այս դեպքում «կոլեկտիվ նշան» բառակապակցությունը և դրան համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինվում են «ապրանքային նշան» բառակապակցությամբ և դրան համապատասխան հոլովաձևերով և հակառակը:

7. Գործակալությունը սույն կարգի 3-րդ կամ 5-րդ կետերում նշված դիմումները քննարկում է դրանց ստացման օրվանից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում` ստուգելով դրանց համապատասխանությունը սույն կարգով սահմանված պահանջներին:

8. Որևէ անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպելու մասին դիմումի քննարկման ընթացքում հաշվի է առնվում նաև կոլեկտիվ նշանի գրանցումը մերժելու մասին օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի առկայությունը:

9. Եթե պարզվում է, որ ներկայացված դիմումը համապատասխանում է սույն կարգով սահմանված պահանջներին, իսկ ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպելու դեպքում` որևէ անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպելու մասին դիմումի քննարկման արդյունքում պարզվել է նաև, որ առկա չէ օրենքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված կոլեկտիվ նշանի գրանցման մերժման որևէ հիմք, ապա գործակալությունը կատարում է համապատասխան փոխակերպումը` դրա մասին գրառում կատարելով ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և փոխակերպված կոլեկտիվ նշանի կամ ապրանքային նշանի վկայագրում (այսուհետ` վկայագիր):

10. Դիմումին կից վկայագիրը չներկայացնելու և դրա կրկնակը խնդրարկելու դեպքում` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գործակալությունը պատրաստում է վկայագրի կրկնակը` փոխակերպման մասին համապատասխան գրառում կատարելով դրա մեջ:

11. Գործակալությունը սույն կարգի 9-րդ կետի համաձայն ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և փոխակերպված կոլեկտիվ նշանի վկայագրում կատարում է հետևյալ գրառումներից մեկը`

1) «Կոլեկտիվ նշանը փոխակերպվել է (նշվում են նոր իրավատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը կամ անվանումը և գտնվելու վայրը) ապրանքային նշանի»` նշելով փոխակերպման թվականը (պետական գրանցամատյանում դրա մասին գրառում կատարելու օրը, ամիսը, տարեթիվը).

2) «Ապրանքային նշանը փոխակերպվել է (նշվում են նոր իրավատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը կամ անվանումը և գտնվելու վայրը) կոլեկտիվ նշանի»` նշելով փոխակերպման թվականը:

12. Փոխակերպման ժամանակ ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը կրճատելու դեպքում գործակալությունն ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և վկայագրում կատարում է գրառում նաև դրա մասին` նշելով այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը, որոնց նկատմամբ կշարունակի գործել փոխակերպված գրանցումը:

13. Գործակալությունը վկայագիրը, կամ համապատասխան դեպքում վկայագրի կրկնակը, նոր իրավատիրոջն է հանձնում` պատվիրված փոստային առաքմամբ, հանձնման մասին ծանուցմամբ, կամ առձեռն ստացականով:

14. Եթե դիմումի քննարկման ընթացքում պարզվում է, որ այն չի համապատասխանում սույն կարգով սահմանված պահանջներին, ապա գործակալությունը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հարցում է ուղարկում դիմումատուին` հարցումն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում դիմումը և (կամ) դրան կից ներկայացված նյութերը ճշգրտելու և (կամ) բացակայող փաստաթղթերը ներկայացնելու առաջարկությամբ:

15. Պահանջված նյութերը երկամսյա ժամկետում ստանալու դեպքում գործակալությունը կատարում է դիմումում նշված փոխակերպումը` առաջնորդվելով սույն կարգի 8-12-րդ կետերով:

16. Պահանջված նյութերը դիմումատուի կողմից երկամսյա ժամկետում չներկայացվելու դեպքում դիմումը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին գործակալությունը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է դիմումատուին: Այս դեպքում դիմումի 9-րդ կետում նշված պայմանագիրը կամ փոխանցման ակտը և վճարված պետական տուրքերի անդորրագրերը վերադարձվում են դիմումատուին:

17. Եթե անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպելու մասին դիմումի քննարկման արդյունքում պարզվում է, որ այն համապատասխանում է սույն կարգով սահմանված պահանջներին, սակայն առկա են օրենքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված կոլեկտիվ նշանի գրանցման մերժման հիմքեր, ապա գործակալությունը մերժում է ներկայացված դիմումը, ինչի մասին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է դիմումատուին:

18. Կոլեկտիվ նշանի հայտը որևէ անձի ապրանքային նշանի հայտի փոխակերպվում է սույն կարգի N 3 ձևի համաձայն ներկայացված դիմումի, իսկ որևէ անձի ապրանքային նշանի հայտը կոլեկտիվ նշանի հայտի փոխակերպվում է սույն կարգի N 4 ձևի համաձայն ներկայացված դիմումի հիման վրա: Նշված դիմումները գործակալություն են ներկայացվում մինչև հայտարկված կոլեկտիվ նշանի (ապրանքային նշանի) գրանցման մասին որոշման ընդունումը:

19. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված պահանջները (բացառությամբ 7-րդ ենթակետի) NN 3 և 4 ձևերի համաձայն ներկայացված դիմումների նկատմամբ կիրառվում են մութաթիս մութանդիս (mutatis mutandis համապատասխան փոփոխություններով): Տվյալ դեպքում պետական տուրքը վճարվում է ապրանքային նշանի հայտում փոփոխություն կատարելու համար:

20. Գործակալությունը սույն կարգի 18-րդ կետում նշված դիմումները քննարկում է դրանց ստացման օրվանից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում` ստուգելով դրանց համապատասխանությունը սույն կարգով սահմանված պահանջներին:

21. Եթե քննարկման արդյունքում պարզվում է, որ ներկայացված դիմումը համապատասխանում է սույն կարգով սահմանված պահանջներին, ապա գործակալությունը կատարում է համապատասխան փոխակերպումը` դրա մասին համապատասխան փոփոխություններ կատարելով ապրանքային նշանների հայտերի հիմնապաշարում, ինչի մասին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուցում է հայտատուին:

22. Փոխակերպման ժամանակ ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը սահմանափակելու դեպքում գործակալությունն ապրանքային նշանների հիմնապաշարում կատարում է գրառում նաև դրա մասին` նշելով այն ապրանքների (կամ) ծառայությունների ցանկը, որոնց նկատմամբ կշարունակվի հայտի հետագա քննարկումը:

23. Եթե դիմումի քննարկման ընթացքում պարզվում է, որ այն չի համապատասխանում սույն կարգով սահմանված պահանջներին, ապա գործակալությունը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հարցում է ուղարկում դիմումատուին` հարցումն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում դիմումը (և) կամ դրան կից ներկայացված նյութերը ճշգրտելու և (կամ) բացակայող փաստաթղթերը ներկայացնելու առաջարկությամբ:

24. Պահանջված նյութերը երկամսյա ժամկետում ստանալու դեպքում գործակալությունը կատարում է դիմումում նշված փոխակերպումը` առաջնորդվելով սույն կարգի 21-22-րդ կետերով:

25. Պահանջված նյութերը դիմումատուի կողմից երկամսյա ժամկետում չներկայացվելու դեպքում դիմումը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին գործակալությունը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուցում է դիմումատուին: Այս դեպքում դիմումատուին են վերադարձվում դիմումի 9-րդ կետում նշված պայմանագիրը կամ փոխանցման ակտը և վճարված պետական տուրքի անդորրագիրը:

26. Գործակալության կողմից ընդունված որոշումները, ծանուցումները և հարցումները ուղարկվում են դիմողին նրա կողմից փաստաթղթի ներկայացման համար ընտրված սկզբնական եղանակով կամ իր կողմից հետագայում ընտրած եղանակներից մեկով` փոստով կամ կապի միջոցների օգտագործմամբ կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (այդ թվում` դիմողի նշած էլեկտրոնային փոստի միջոցով), ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: Դիմողը սույն կարգի համաձայն ստացած հարցումների պատասխանները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը կարող է ներկայացնել գործակալություն` իր կողմից նախընտրած եղանակով` փոստով կամ կապի միջոցների օգտագործմամբ կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (այդ թվում` էլեկտրոնային փոստի միջոցով), ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

27. Եթե պարզվում է, որ դիմումին կից ներկայացվել է պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը, ապա գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գործակալությունը հավաստիանում է պետական տուրքի վճարման մասին: Եթե օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման վերաբերյալ տվյալը չի հայտնաբերվում համապատասխան համակարգում, ապա դիմողին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում է ծանուցում` անդորրագրի բնօրինակը կամ տվյալ վճարման իսկության վերաբերյալ ապացույցները երկամսյա ժամկետում ներկայացնելու առաջարկությամբ:

28. Երկու ամսվա ընթացքում պետական տուրքի վճարման անդորրագրի բնօրինակը չներկայացվելու կամ տվյալ վճարման իսկության մասին համապատասխան համակարգի միջոցով չհավաստիանալու դեպքում գործակալությունը դիմումը համարում է հետ կանչված, ինչի մասին դիմողը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցվում է:

 

Ձև N 1

 

._____________________________________________________________________.

|              ԴԻՄՈՒՄ            |Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական  |

|                                |զարգացման և  ներդրումների           |

|կոլեկտիվ նշանն անձի ապրանքային  |նախարարության աշխատակազմի մտավոր    |

|նշանի փոխակերպելու մասին        |սեփականության գործակալություն       |

|                                |                                    |

|                                |Երևան  0010, Հանրապետության         |

|                                |հրապարակ, Կառավարական տուն 3        |

|________________________________|____________________________________|

|1. Խնդրարկվում է ստորև  նշված   |                                    |

|կոլեկտիվ նշանը փոխակերպել սույն |                                    |

|դիմումում նշված անձի ապրանքային |                                    |

|նշանի                           |                                    |

|                                |(լրացնում է գործակալությունը)       |

|_____________________________________________________________________|

|2. Սույն դիմումը վերաբերում է կոլեկտիվ նշանի հետևյալ  գրանցմանը      |

|   (վկայագիրը կցվում է)                                              |

|2.1. գրանցման համարը և  թվականը                                      |

|_____________________________________________________________________|

|2.2. ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները, որոնց համար գրանցված է    |

|կոլեկտիվ նշանը                                                       |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի  [] |

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|3. Կոլեկտիվ նշանի իրավատերը (իրավատերերը)                            |

|                                                                     |

|3.1. նշվում են իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի        |

|անունը, ազգանունը                                                    |

|_____________________________________________________________________|

|3.2. իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                    |

|                                                                     |

|նշվում են իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),              |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|4. Անձը, որի ապրանքային նշանի է փոխակերպվում կոլեկտիվ նշանը (նոր     |

|իրավատեր)                                                            |

|                                                                     |

|4.1. նշվում են նոր իրավատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը,       |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.2. նոր իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                |

|                                                                     |

|նշվում են նոր իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)           |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.3. [] նոր իրավատերերը մի քանիսն են (նոր իրավատերերի և  նրանց       |

|ներկայացուցիչների մասին տվյալներն ըստ 4.2-րդ և  5-րդ կետերի տրվում   |

|են լրացուցիչ թերթերի վրա)                                            |

|_____________________________________________________________________|

|5. Նոր իրավատիրոջ ներկայացուցիչը                                     |

|                                                                     |

|նշվում են ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հասցեն,     |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|6. Նամակագրության հասցեն`                                            |

|                                                                     |

|նշվում են փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն   |

|_____________________________________________________________________|

|7. [] Փոխակերպված ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը           |

|սահմանափակվում է հետևյալ  ապրանքների և  (կամ) ծառայությունների համար |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի  [] |

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|8. [] Ապրանքների և  (կամ) ծառայությունների ցանկից հանվում են         |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի  [] |

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|9. Կոլեկտիվ նշանի փոխակերպումն իրականացվում է`                       |

|                                                                     |

|[] պայմանագրի [] փոխանցման ակտի [] այլ փաստաթղթի հիման վրա           |

|([] պայմանագիրը, [] փոխանցման ակտը, [] այլ փաստաթուղթը կամ [] դրա    |

|քաղվածքը կցվում են)                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|10. Ստորագրությունը ________________________                         |

|                                                                     |

|10.1. _________________________________________________________      |

|         (ստորագրությունը)       (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)        |

|                                                                     |

|10.2. _________________________________________________________      |

|         (ստորագրությունը)       (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)        |

|                                                                     |

|10.3. Թվականը ____________________ 20__ թ.                           |

|                                                                     |

|10.4. Ստորագրողը` [] կոլեկտիվ նշանի           [] նրա ներկայացուցիչն է|

|իրավատերն է (լիազորագիրը կցվում է)                                   |

|                                                                     |

|[] նոր իրավատերն է                            [] նրա ներկայացուցիչն է|

|(լիազորագիրը կցվում է)                                               |

|                                                                     |

|[] կոլեկտիվ նշանի նոր իրավատերերն են    [] նրանց ներկայացուցիչներն են|

|                                                                     |

|[] նոր իրավատերերը մի քանիսն են (10.1-ին կետի տվյալները տրվում են    |

|լրացուցիչ թերթի վրա)                                                 |

|                                                                     |

|11. [] Վճարված է __________ դրամ պետական տուրք`                      |

|[] բանկային սովորական փոխանցմամբ (անդորրագիրը կցվում է)              |

|[] էլեկտրոնային եղանակով                                             |

|                                                                     |

|12. [] Հայտին կից ներկայացվում են _____ լրացուցիչ թերթեր:            |

|                                                                     |

|13. Կոլեկտիվ նշանի գրանցման վկայագիրը` [] կցվում է  [] չի կցվում,    |

|խնդրարկվում է դրա կրկնակը (սահմանված պետական տուրքի վճարման          |

|անդորրագիրը կցվում է)                                                |

._____________________________________________________________________.

 

Ձև N 2

 

._____________________________________________________________________.

|              ԴԻՄՈՒՄ            |Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական  |

|                                |զարգացման և  ներդրումների           |

|անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ  |նախարարության աշխատակազմի մտավոր    |

|նշանի փոխակերպելու մասին        |սեփականության գործակալություն       |

|                                |                                    |

|                                |Երևան  0010, Հանրապետության         |

|                                |հրապարակ, Կառավարական տուն 3        |

|________________________________|____________________________________|

|1. Խնդրարկվում է ստորև  նշված   |                                    |

|ապրանքային նշանը փոխակերպել     |                                    |

|սույն դիմումում նշված կոլեկտիվ  |                                    |

|նշանի                           |                                    |

|                                |(լրացնում է գործակալությունը)       |

|_____________________________________________________________________|

|2. Սույն դիմումը վերաբերում է ապրանքային նշանի հետևյալ  գրանցմանը    |

|(վկայագիրը կցվում է)                                                 |

|2.1. գրանցման համարը և  թվականը                                      |

|_____________________________________________________________________|

|2.2. ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները, որոնց համար գրանցված է    |

|ապրանքային նշանը                                                     |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի   []|

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|3. Ապրանքային նշանի իրավատերը (իրավատերերը)                          |

|                                                                     |

|3.1. նշվում են իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը,|

|ազգանունը                                                            |

|_____________________________________________________________________|

|3.2. իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                    |

|                                                                     |

|նշվում են իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),              |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|3.3. [] իրավատերերը մի քանիսն են (նրանց մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին  |

|և  3.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթերի վրա)                   |

|_____________________________________________________________________|

|4. Անձը, որի կոլեկտիվ նշանի է փոխակերպվում ապրանքային նշանը (նոր     |

|իրավատեր)                                                            |

|                                                                     |

|4.1. նշվում են նոր իրավատիրոջ լրիվ անվանումը, հեռախոսահամարը,        |

|ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.2. նոր իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                |

|                                                                     |

|նշվում են նոր իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը,    |

|ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                                              |

|_____________________________________________________________________|

|5. Նոր իրավատիրոջ ներկայացուցիչը                                     |

|                                                                     |

|նշվում են ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հասցեն,     |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|6. Նամակագրության հասցեն`                                            |

|                                                                     |

|նշվում են փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն   |

|_____________________________________________________________________|

|7. [] Կոլեկտիվ նշանի գրանցման գործողությունը սահմանափակվում է        |

|հետևյալ  ապրանքների և  (կամ) ծառայությունների համար                  |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի  [] |

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|8. Ապրանքների և  (կամ) ծառայությունների ցանկից հանվում են            |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի   []|

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|9. Ապրանքային նշանի փոխակերպումն իրականացվում է`                     |

|[] պայմանագրի, [] փոխանցման ակտի, [] այլ փաստաթղթի հիման վրա         |

|([] պայմանագիրը, [] փոխանցման ակտը, [] այլ փաստաթուղթը կամ [] դրա    |

|քաղվածքը կցվում են)                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|10. Ստորագրություն`                                                  |

|                                                                     |

|10.1. _________________________________________________________      |

|         (ստորագրությունը)       (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)        |

|                                                                     |

|10.2. _________________________________________________________      |

|         (ստորագրությունը)       (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)        |

|                                                                     |

|10.3. Թվականը ____________________ 20__ թ.                           |

|                                                                     |

|10.4. Ստորագրողը`                                                    |

|      [] ապրանքային նշանի իրավատերն է   [] նրա ներկայացուցիչն է      |

|                                         (լիազորագիրը կցվում է)      |

|      [] նոր իրավատերն է                [] նրա ներկայացուցիչն է      |

|                                         (լիազորագիրը կցվում է)      |

|      [] ապրանքային նշանի և  կոլեկտիվ նշանի իրավատերերն են [] նրանց  |

|ներկայացուցիչներն են                                                 |

|      [] ապրանքային նշանի իրավատերերը մի քանիսն են (10.1-ին կետի     |

|տվյալները տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)                             |

|                                                                     |

|11. [] Վճարված է ___________ դրամ պետական տուրք`                     |

|    [] բանկային սովորական փոխանցմամբ (անդորրագիրը կցվում է)          |

|[] էլեկտրոնային եղանակով                                             |

|                                                                     |

|12. [] Հայտին կից ներկայացվում են ______ լրացուցիչ թերթեր            |

|                                                                     |

|13. Ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը` [] կցվում է [] չի կցվում,   |

|խնդրարկվում է                                                        |

|    դրա կրկնակը (սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը        |

|կցվում է)                                                            |

|                                                                     |

|14. [] Սույն դիմումին կից ներկայացվում է կոլեկտիվ նշանի օգտագործման  |

|կանոնակարգը                                                          |

._____________________________________________________________________.

 

Ձև N 3

 

._____________________________________________________________________.

|              ԴԻՄՈՒՄ            |Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական  |

|                                |զարգացման և  ներդրումների           |

|կոլեկտիվ նշանի հայտն անձի       |նախարարության աշխատակազմի մտավոր    |

|ապրանքային նշանի հայտի          |սեփականության գործակալություն       |

|փոխակերպելու մասին              |                                    |

|                                |Երևան  0010, Հանրապետության         |

|                                |հրապարակ, Կառավարական տուն 3        |

|________________________________|____________________________________|

|1. Խնդրարկվում է ստորև  նշված   |                                    |

|կոլեկտիվ նշանի հայտը փոխակերպել |                                    |

|սույն դիմումում նշված անձի      |                                    |

|ապրանքային նշանի հայտի          |                                    |

|                                |(լրացնում է գործակալությունը)       |

|_____________________________________________________________________|

|2. Սույն դիմումը վերաբերում է կոլեկտիվ նշանի հետևյալ  հայտին`        |

|2.1. հայտի համարը և  այն ներկայացնելու թվականը                       |

|_____________________________________________________________________|

|2.2. ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները, որոնց համար գրանցման է    |

|ներկայացված կոլեկտիվ նշանը                                           |

|                                                                     |

|(ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի) []|

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|3. Կոլեկտիվ նշանի հայտատուն (հայտատուները)                           |

|                                                                     |

|3.1. նշվում են իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի   |

|անունը, ազգանունը                                                    |

|_____________________________________________________________________|

|3.2. հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                     |

|                                                                     |

|նշվում են հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), հեռախոսահամարը|

|ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                                              |

|_____________________________________________________________________|

|4. Անձը, որի ապրանքային նշանի հայտի է փոխակերպվում կոլեկտիվ նշանի    |

|հայտը (նոր հայտատու)                                                 |

|                                                                     |

|4.1. նշվում են նոր հայտատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը,        |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.2. Նոր հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                 |

|                                                                     |

|նշվում են նոր հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),           |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.3. [] նոր հայտատուները մի քանիսն են (նոր հայտատուների և  նրանց     |

|ներկայացուցիչների մասին տվյալները, ըստ 4-4.2-րդ և  5-րդ կետերի,      |

|տրվում են լրացուցիչ թերթերի վրա)                                     |

|_____________________________________________________________________|

|5. Նոր հայտատուի ներկայացուցիչը                                      |

|                                                                     |

|5.1. նշվում են ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը,        |

|հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                      |

|_____________________________________________________________________|

|6. Նամակագրության հասցեն`                                            |

|                                                                     |

|նշվում են փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը էլ. փոստի հասցեն    |

|_____________________________________________________________________|

|7. [] Փոխակերպված հայտը սահմանափակվում է հետևյալ  ապրանքների և  (կամ)|

|ծառայությունների համար                                               |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի  [] |

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|8. [] Կոլեկտիվ նշանի հայտում նշված ապրանքների և  (կամ)               |

|ծառայությունների ցանկից հանվում են                                   |

|                                                                     |

|ցանկից հանված ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ     |

|ԱԾՄԴ-ի դասերի [] շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա       |

|_____________________________________________________________________|

|9. [] Կոլեկտիվ նշանի հայտի փոխակերպումն իրականացվում է`              |

|   [] պայմանագրի, [] փոխանցման ակտի, [] այլ փաստաթղթի հիման վրա      |

|   ([] պայմանագիրը, [] փոխանցման ակտը, [] այլ փաստաթուղթը կամ [] դրա |

|քաղվածքը կցվում են)                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|10. Ստորագրությունը ___________________________                      |

|                                                                     |

|10.1.                                                                |

|_________________________________________________________            |

|(ստորագրությունը)     (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)                   |

|                                                                     |

|10.2.                                                                |

|_________________________________________________________            |

|(ստորագրությունը)     (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)                   |

|                                                                     |

|10.3. Թվականը ____________________ 20__ թ.                           |

|                                                                     |

|10.4. Ստորագրողը` [] կոլեկտիվ նշանի           [] նրա ներկայացուցիչն է|

|հայտատուն է (լիազորագիրը կցվում է)                                   |

|      [] նոր հայտատուն է                      [] նրա ներկայացուցիչն է|

|(լիազորագիրը կցվում է)                                               |

|      [] կոլեկտիվ նշանի նոր             [] նրանց ներկայացուցիչներն են|

|հայտատուներն են                                                      |

|      [] նոր հայտատուները մի քանիսն են (10.1-ին կետի տվյալները տրվում|

|են լրացուցիչ թերթի վրա)                                              |

|                                                                     |

|11. [] Վճարված է __________ պետական տուրք`                           |

|    [] բանկային սովորական փոխանցմամբ (անդորրագիրը կցվում է)          |

|[] էլեկտրոնային եղանակով                                             |

|                                                                     |

|12. [] Հայտին կից ներկայացվում են ______ լրացուցիչ թերթեր:           |

._____________________________________________________________________.

 

Ձև N 4

 

._____________________________________________________________________.

|              ԴԻՄՈՒՄ            |Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական  |

|                                |զարգացման և  ներդրումների           |

|անձի ապրանքային նշանի հայտը     |նախարարության աշխատակազմի մտավոր    |

|կոլեկտիվ նշանի հայտի            |սեփականության գործակալություն       |

|փոխակերպելու մասին              |                                    |

|                                |Երևան  0010, Հանրապետության         |

|                                |հրապարակ, Կառավարական տուն 3        |

|________________________________|____________________________________|

|1. Խնդրարկվում է ստորև  նշված   |                                    |

|ապրանքային նշանի հայտը          |                                    |

|փոխակերպել սույն դիմումում նշված|                                    |

|կոլեկտիվ նշանի հայտի            |                                    |

|                                |(լրացնում է գործակալությունը)       |

|_____________________________________________________________________|

|2. Սույն դիմումը վերաբերում է ապրանքային նշանի հետևյալ  հայտին`      |

|2.1. հայտի համարը և  այն ներկայացնելու թվականը                       |

|_____________________________________________________________________|

|2.2. ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները, որոնց համար գրանցման է    |

|ներկայացված ապրանքային նշանը                                         |

|                                                                     |

|(ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի) []|

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|3. Ապրանքային նշանի հայտատուն (հայտատու)                             |

|                                                                     |

|3.1. նշվում են իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը,|

|ազգանունը                                                            |

|_____________________________________________________________________|

|3.2. հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                     |

|                                                                     |

|նշվում են հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),               |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|3.3. [] հայտատուները մի քանիսն են (նրանց մասին տվյալները, ըստ        |

|3.1-3.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթերի վրա)                  |

|_____________________________________________________________________|

|4. Անձը, որի կոլեկտիվ նշանի հայտի է փոխակերպվում ապրանքային նշանի    |

|հայտը (նոր հայտատու)                                                 |

|                                                                     |

|4.1. նշվում են նոր հայտատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը,        |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.2. նոր հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)                 |

|                                                                     |

|4.3. նշվում են նոր հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),      |

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|5. Նոր հայտատուի ներկայացուցիչը                                      |

|                                                                     |

|5.1. նշվում են ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հասցեն,|

|հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն                              |

|_____________________________________________________________________|

|6. Նամակագրության հասցեն`                                            |

|                                                                     |

|նշվում են փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն   |

|_____________________________________________________________________|

|7. [] Փոխակերպված հայտը սահմանափակվում է հետևյալ  ապրանքների և  (կամ)|

|ծառայությունների համար                                               |

|                                                                     |

|ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի  [] |

|շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա                        |

|_____________________________________________________________________|

|8. [] Ապրանքային նշանի հայտում նշված ապրանքների և  (կամ)             |

|ծառայությունների ցանկից հանվում են                                   |

|                                                                     |

|ցանկից հանված ապրանքները և  (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ     |

|ԱԾՄԴ-ի դասերի [] շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա       |

|_____________________________________________________________________|

|9. [] Ապրանքային նշանի հայտի փոխակերպումն իրականացվում է`            |

|   [] պայմանագրի, [] փոխանցման ակտի, [] այլ փաստաթղթի հիման վրա      |

|  ([] պայմանագիրը, [] փոխանցման ակտը, [] այլ փաստաթուղթը կամ [] դրա  |

|քաղվածքը կցվում են)                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|10. Ստորագրությունը ___________________________                      |

|                                                                     |

|10.1.                                                                |

|_________________________________________________________            |

|(ստորագրությունը)     (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)                   |

|                                                                     |

|10.2.                                                                |

|_________________________________________________________            |

|(ստորագրությունը)     (անունը, ազգանունը, պաշտոնը)                   |

|                                                                     |

|10.3. թվականը ____________________ 20__ թ.                           |

|                                                                     |

|10.4. Ստորագրողը` [] ապրանքային նշանի   [] նրա ներկայացուցիչն է      |

|հայտատուն է (լիազորագիրը կցվում է)                                   |

|      [] նոր հայտատուն է                [] նրա ներկայացուցիչն է      |

|հայտատուն է (լիազորագիրը կցվում է)                                   |

|      [] ապրանքային նշանի նոր           [] նրանց ներկայացուցիչներն են|

|հայտատուներն են                                                      |

|      [] ապրանքային նշանի հայտատուները քանիսն են (10.1-ին կետի       |

|տվյալները տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)                             |

|                                                                     |

|11. [] Վճարված է ___________ պետական տուրք`                          |

|    [] բանկային սովորական փոխանցմամբ (անդորրագիրը կցվում է)          |

|[] էլեկտրոնային եղանակով                                             |

|                                                                     |

|12. [] Հայտին կից ներկայացվում են ______ լրացուցիչ թերթեր:           |

._____________________________________________________________________.

 

----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
10.08.2017
N 1017-Ն
Որոշում