Սեղմել Esc փակելու համար:
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.4 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽ ...

 

 

110.1325.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017498

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N N 1325-Ն

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.4 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.4 «ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ` ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Աղյուսակ 2

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1041.03.4

«Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում»

մասնագիտության 1041.03.01.4 «Փականագործ` գյուղատնտեսական

մեքենաների և սարքավորումների նորոգման» որակավորման հիմնական

կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական

կարողությունների մոդուլներ

 

._____________________________________________________________________.

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԵՔԵՆԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»               |

|_____________________________________________________________________|

|1. |Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-001                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|2. |Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  մասնագիտական աշխատանքային        |

|   |                     |գծագրեր և  էսքիզներ կարդալու և             |

|   |                     |հասկանալու, ինչպես նաև  տիպային            |

|   |                     |մեքենամասերի էսքիզներ և  աշխատանքային      |

|   |                     |գծագրեր կատարելու  հմտություններ:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|3. |Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|4. |Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|5. |Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|6. |ՈՒսումնառության      |Կատարել տիպային մեքենամասերի էսքիզներ      |

|   |արդյունք 1           |և  աշխատանքային գծագրեր                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|7. |Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում երկրաչափական            |

|   |                     |կառուցումները հարթության վրա` կորերի       |

|   |                     |լծորդում, փոխուղղահայաց ուղիղների          |

|   |                     |կառուցում, եռանկյունների կառուցում         |

|   |                     |կոորդինանտներով և  այլն,                   |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասերի    |

|   |                     |պրոյեկտումը հարթությունների վրա և          |

|   |                     |պատկերում դրանց երեք պրոյեկցիաները,        |

|   |                     |3) ճիշտ է տալիս կտրվածքներ և  պատկերում է  |

|   |                     |առաջադրված տիպային մեքենամասերի            |

|   |                     |աշխատանքային գծագրերը և  էսքիզները,        |

|   |                     |4) ճիշտ է պատկերում աշխատանքային գծագրերի  |

|   |                     |և  էսքիզների վրա տիպային մեքենամասերի      |

|   |                     |չափերը,                                    |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասի      |

|   |                     |բնօրինակից համապատասխան էսքիզը և           |

|   |                     |աշխատանքային գծագիրը:                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|8. |ՈՒսումնառության      |Կարդալ աշխատանքային գծագրերը և             |

|   |արդյունք 2           |էսքիզները                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|9. |Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային        |

|   |                     |գծագրերի և  էսքիզների վրա պատկերված չափերի |

|   |                     |թույլտվածքները և  մաքրության դասերի        |

|   |                     |նշանակումները,                             |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային        |

|   |                     |գծագրերի և  էսքիզների վրա պատկերված        |

|   |                     |մակերևույթների  ձևի  թույլատրելի           |

|   |                     |շեղումները,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում աշխատանքային           |

|   |                     |գծագրերի և  էսքիզի վրա ներկայացված         |

|   |                     |տեխնիկական պայմանները,                     |

|   |                     |4) ճիշտ է բացատրում աշխատանքային           |

|   |                     |գծագրերի կամ էսքիզի վրա պատկերված երիթի,   |

|   |                     |բազմաերիթի, ատամնանիվի, տարբեր նշանակության|

|   |                     |առվակների, երեսակների և  նմանատիպ այլ      |

|   |                     |տարրերի նշանակումները:                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|10.|ՈՒսումնառության      |Կարդալ հանգույցների ու մեքենամասերի        |

|   |արդյունք 3           |աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական    |

|   |                     |նշանակումները և  մասնագրերը                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|11.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում հանգույցների և         |

|   |                     |մեքենամասերի հավաքական գծագրերում առանձին  |

|   |                     |մեքենամասերի դիրքավորման նշանակումները,    |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրում     |

|   |                     |պայմանական նշանակումները` երիթային,        |

|   |                     |բազմաերիթային միացություններ, ատամնանվային |

|   |                     |կառչում, առանցքակալային նստեցվածք,         |

|   |                     |եռակցման միացություն և  նմանատիպ այլ       |

|   |                     |նշանակումներ,                              |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրերում   |

|   |                     |պատկերված նստեցվածքների պայմանական         |

|   |                     |նշանները,                                  |

|   |                     |4) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրի և     |

|   |                     |մասնագրի փոխադարձ կապը, կարողանում է օգտվել|

|   |                     |գծագրերի փաթեթից և  հավաքական գծագրից      |

|   |                     |ընտրել համապատասխան մեքենամասի աշխատանքային|

|   |                     |գծագիրը,                                   |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում հավաքական գծագրի    |

|   |                     |տեխնիկական պահանջները:                     |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՈՒՅԼՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՍՏԵՑՎԱԾՔՆԵՐ, ՉԱՓԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ  |

|                      ԵՎ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱ»                         |

|_____________________________________________________________________|

|12.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-002                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|13.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ        |

|   |                     |անհրաժեշտ գիտելիքներ մեքենամասերի          |

|   |                     |մակերևույթների  մշակման ճշտության,         |

|   |                     |մաքրության ու որակի, մեքենամասի նոմինալ,   |

|   |                     |սահմանային և  իրական չափերի, թույլտվածքների|

|   |                     |և  նստեցվածքների, ճշտության դասերի,        |

|   |                     |հիմնական չափագիտական հասկացությունների     |

|   |                     |վերաբերյալ, ինչպես նաև  ձևավորել           |

|   |                     |մեքենաշինության մեջ օգտագործվող հիմնական   |

|   |                     |չափիչ գործիքներով համապատասխան չափումներ   |

|   |                     |կատարելու կարողություններ:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|14.|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|15.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ԱՄՆՓ- 4-17-001             |

|   |                     |«Մեքենաշինական գծագրություն» մոդուլը:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|16.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|17.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մեքենամասերի չափերի            |

|   |արդյունք 1           |թույլտվածքների և  նստեցվածքների համակարգը  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|18.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի մշակման|

|   |                     |ճշտությունը կանխորոշող պայմանները,         |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում մշակվող մեքենամասերի   |

|   |                     |մաքրությանը և  որակին ներկայացվող  հիմնական|

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի        |

|   |                     |համափոխարինելիության սկզբունքը,            |

|   |                     |4) ճիշտ է բացատրում մեքենամասի նոմինալ,    |

|   |                     |սահմանային և  իրական չափերը:               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|19.|ՈՒսումնառության      |Օգտվել թույլտվածքների աղյուսակներից        |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|20.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում թույլտվածք և  նստեցվածք|

|   |                     |հասկացությունները, չափերի շեղումները       |

|   |                     |(վերին, ներքին և  իրական) և  բացատրում ի՞նչ|

|   |                     |են բացակն ու ձգվածքը,                      |

|   |                     |2) ճիշտ է մեկնաբանում թույլտվածքների       |

|   |                     |համակարգը և  սահմանում վերջինս լիսեռի ու   |

|   |                     |անցքի համակարգերի բաժանման հատկանիշները,   |

|   |                     |3) ճիշտ է օգտվում թույլտվածքների           |

|   |                     |աղյուսակներից,                             |

|   |                     |4) ըստ տրված գծագրի կամ խնդրի պայմանի ճիշտ |

|   |                     |է հաշվարկում լիսեռի թույլտվածքը, անցքի     |

|   |                     |թույլտվածքը և  հնարավոր նվազագույն բացակը  |

|   |                     |կամ ձգվածքը:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|21.|ՈՒսումնառության      |Կատարել չափումներ հիմնական չափիչ           |

|   |արդյունք 3           |գործիքներով                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|22.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում, չափումը և  սահմանում  |

|   |                     |օգտագործվող ժամանակակից չափման միավորները, |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում չափման մեթոդները և  |

|   |                     |դրանց իրականացման եղանակները,              |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում ձողակարկինի կառուցվածքը|

|   |                     |և  դրանով իրականացնում է հանձնարարված      |

|   |                     |չափումները,                                |

|   |                     |4) ճիշտ է օգտվում միկրոմետրից և  չափաձողից |

|   |                     |ու բացատրում վերջիններիս չափելու           |

|   |                     |ճշտությունը,                               |

|   |                     |5) ճիշտ է օգտվում ունիվերսալ անկյունաչափից,|

|   |                     |կալիբրներից, բացակաչափից, շաբլոններից և    |

|   |                     |պարուրակաչափերից:                          |

|_____________________________________________________________________|

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»               |

|_____________________________________________________________________|

|23.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-003                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|24.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ        |

|   |                     |անհրաժեշտ գիտելիքներ սև  և  գունավոր       |

|   |                     |մետաղների և  դրանց համաձուլվածքների        |

|   |                     |տեսակների, հատկությունների, մակնիշավորման  |

|   |                     |սկզբունքների և  կիրառության բնագավառների   |

|   |                     |վերաբերյալ, ինչպես նաև  ձևավորել           |

|   |                     |մետաղների, համաձուլվածքների,               |

|   |                     |նախապատրաստվածքների պրոֆիլները ճանաչելու,  |

|   |                     |մակնիշավորման սկզբունքները գործնականում    |

|   |                     |օգտագործելու կարողություններ:              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|25.|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|26.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|27.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|28.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել թուջերի և  պողպատների          |

|   |արդյունք 1           |դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավառը և   |

|   |                     |հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները |

|___|_____________________|___________________________________________|

|29.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների          |

|   |                     |և  թուջերի կառուցվածքը, որպես երկաթ -      |

|   |                     |ածխածնային միացություն, և  բացատրում       |

|   |                     |դրանց դասակարգումը,                        |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և        |

|   |                     |թուջերի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական         |

|   |                     |հատկությունները` ամրությունը,              |

|   |                     |կարծրությունը, կռելիությունը,              |

|   |                     |պլաստիկությունը և  այլ հատկությունները,    |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և        |

|   |                     |թուջերի կիրառումը, ելնելով նրանց հիմնական  |

|   |                     |ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից,        |

|   |                     |4) ճիշտ է ճանաչում և  տարբերում մետաղների  |

|   |                     |նմուշների կոտրվածքներով` թուջերը, և        |

|   |                     |պողպատները,                                |

|   |                     |5) ճիշտ է որոշում փականագործական           |

|   |                     |գործիքներով, սարքավորումներով պողպատի և    |

|   |                     |թուջի բացարձակ և  համեմատական              |

|   |                     |ամրությունները և  կարծրությունները:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|30.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել թուջերի և  պողպատների          |

|   |արդյունք 2           |մակնիշավորումը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|31.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների          |

|   |                     |մակնիշավորումը,                            |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում թուջերի             |

|   |                     |մակնիշավորումը,                            |

|   |                     |3) ճիշտ է վերծանում պողպատների և           |

|   |                     |թուջերի մակնիշները:                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|32.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ            |

|   |արդյունք 3           |կիրառվող գունավոր մետաղների և  դրանց       |

|   |                     |համաձուլվածքների դասակարգումը,             |

|   |                     |կիրառման բնագավառները, հիմնական            |

|   |                     |ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները,         |

|   |                     |մակնիշավորումը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|33.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենաների                 |

|   |                     |արտադրության և  նորոգման ժամանակ           |

|   |                     |առավել հաճախ կիրառվող գունավոր             |

|   |                     |մետաղների` ալյումինի և  պղնձի              |

|   |                     |համաձուլվածքները,                          |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և         |

|   |                     |պղնձի համաձուլվածքների դասակարգումը,       |

|   |                     |դրանց մակնիշավորումը, կիրառումը,           |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և         |

|   |                     |պղնձի համաձուլվածքների                     |

|   |                     |ֆիզիկամեխանիկական և  էլեկտրական            |

|   |                     |հատկությունները, կիրառումը:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|34.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ            |

|   |արդյունք 4           |կիրառվող պոլիմերային և  կերամիկական        |

|   |                     |նյութերի դասակարգումը, կիրառման            |

|   |                     |բնագավառը և  մակնիշավորումը                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|35.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենաների                 |

|   |                     |արտադրության և  նորոգման ժամանակ           |

|   |                     |օգտագործվող պոլիմերային նյութերի           |

|   |                     |դասակարգումը, մակնիշավորումը,              |

|   |                     |կիրառումը,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենաների                 |

|   |                     |արտադրության և  նորոգման ժամանակ           |

|   |                     |օգտագործվող կերամիկական նյութերի           |

|   |                     |դասակարգումը,                              |

|   |                     |մակնիշավորումը, կիրառումը,                 |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում պոլիմերային         |

|   |                     |նյութերի ֆիզիկաքիմիական և                  |

|   |                     |մեխանիկական հատկությունները,               |

|   |                     |մակնիշավորումը, կիրառումը,                 |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում կերամիկական         |

|   |                     |նյութերի ֆիզիկաքիմիական և                  |

|   |                     |մեխանիկական հատկությունները,               |

|   |                     |մակնիշավորումը, կիրառումը:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|36.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ            |

|   |արդյունք 5           |կիրառվող պրոֆիլների տեսակները և            |

|   |                     |օգտվել պրոֆիլների ստանդարտներից            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|37.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում մեքենաշինության մեջ  |

|   |                     |կիրառվող պրոֆիլների տեսակները,             |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում պրոֆիլների հիմնական |

|   |                     |երկրաչափական բնութագրերը,                  |

|   |                     |3) ճիշտ է օգտվում համապատասխան             |

|   |                     |ստանդարտներից, պրոֆիլների տեսականին        |

|   |                     |որոշելու համար:                            |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ»    |

|_____________________________________________________________________|

|38.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-004                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|39.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  գյուղատնտեսական մեքենաների և     |

|   |                     |սարքավորումների շահագործման ու տեխնիկական  |

|   |                     |սպասարկման ընթացքում կիրառվող              |

|   |                     |վառելիքաքսանյութերի և  տեխնիկական          |

|   |                     |հեղուկների ընտրության և  կիրառման          |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|40.|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|41.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|42.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|43.|ՈՒսումնառության      |Բացատրել վառելիքաքսանյութերի և             |

|   |արդյունք 1           |տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|44.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում վառելիքաքսանյութերի    |

|   |                     |նշանակությունը գյուղատնտեսական մեքենաների  |

|   |                     |շահագործման արդյունավետության բարձրացման   |

|   |                     |գործընթացում,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում տեխնիկական հեղուկների  |

|   |                     |նշանակությունը տրակտորների հուսալիության և |

|   |                     |երկարակեցության ապահովման համար,           |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի |

|   |                     |նշանակությունը` տրակտորների հուսալի        |

|   |                     |աշխատանքը և  երկարակեցությունը ապահովման   |

|   |                     |համար,                                     |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի |

|   |                     |և  տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը`   |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենաների անվտանգ         |

|   |                     |շահագործումը ապահովելիս:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|45.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել շարժիչներում օգտագործվող       |

|   |արդյունք 2           |վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը,    |

|   |                     |կիրառումը                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|46.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |մեքենաների վառելանյութերին ներկայացվող     |

|   |                     |տեխնիկաշահագործական պահանջները,            |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |մեքենաների վառելանյութերի որակի նորմավորված|

|   |                     |ցուցանիշները,                              |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում բենզինների          |

|   |                     |դասակարգումը, մակնշումը և  կիրառումը,      |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային           |

|   |                     |վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը և   |

|   |                     |կիրառումը,                                 |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում գազային             |

|   |                     |վառելանյութերի տեսակները, մակնշումը և      |

|   |                     |կիրառման բնագավառները:                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|47.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել քսանյութերի դասակարգումը,      |

|   |արդյունք 3           |մակնշումը և  կիրառումը                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|48.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչային          |

|   |                     |քսանյութերի դասակարգումը, մակնշումը և      |

|   |                     |կիրառման բնագավառները,                     |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում շարժահաղորդակներում |

|   |                     |կիրառվող քսանյութերի տեսակները, մակնշումը  |

|   |                     |և  կիրառման բնագավառները,                  |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում քսուքների տեսակները,|

|   |                     |մակնշումը և  կիրառման բնագավառները:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|49.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տեխնիկական հեղուկների          |

|   |արդյունք 4           |նշանակությունը, տեսակները, կիրառման        |

|   |                     |բնագավառները                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|50.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |մեքենաների շարժիչներում օգտագործվող        |

|   |                     |հովացնող հեղուկների նշանակությունը,        |

|   |                     |դասակարգումը,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչի հաղորդակում|

|   |                     |կիրառվող տեխնիկական հեղուկների             |

|   |                     |նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը,   |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում արգելակային և       |

|   |                     |ղեկային վարման հաղորդակներում կիրառվող     |

|   |                     |տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը,      |

|   |                     |դասակարգումը, մակնշումը,                   |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում թափքի բեռնաթափման   |

|   |                     |հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների |

|   |                     |նշանակությունը, դասակարգումը,              |

|   |                     |մակնշումը:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|51.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել վառելիքաքսանյութերի և          |

|   |արդյունք 5           |տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և         |

|   |                     |լիցքավորումը                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|52.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում բենզինների          |

|   |                     |պահպանումը և  լիցքավորումը,                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային վառելիքի  |

|   |                     |պահպանումը և  լիցքավորումը,                |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկ գազերի       |

|   |                     |պահպանումը և  լիցքավորումը,                |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում սեղմված գազերի      |

|   |                     |պահպանումը և  լիցքավորումը,                |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում քսանյութերի         |

|   |                     |պահպանումը և  լիցքավորումը,                |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական          |

|   |                     |հեղուկների պահպանումը և  լիցքավորումը:     |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ          |

|                        ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»                              |

|_____________________________________________________________________|

|53.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-005                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|54.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  անհրաժեշտ գիտելիքներ և  գործնական|

|   |                     |կարողություններ գյուղատնտեսական մեքենաների |

|   |                     |էլեկտրական սարքավորումների կառուցվածքի,    |

|   |                     |աշխատանքի առանձնահատկությունների,          |

|   |                     |կարգավորման և  պարզ անսարքությունների      |

|   |                     |վերացման վերաբերյալ:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|55.|Մոդուլի տևողությունը |40 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|56.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը |

|   |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՄՍՓ-4-17-003    |

|   |                     |«Նյութագիտության հիմունքներ» մոդուլը:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|57.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար              |

|   |                     |նախատեսված կատարման չափանիշների            |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|58.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական մեքենայի       |

|   |արդյունք 1           |էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը, |

|   |                     |աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|59.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական          |

|   |                     |սարքավորումների հիմնական խմբերը` հոսանքի   |

|   |                     |աղբյուրներ, վառոցքի համակարգ, լուսավորման  |

|   |                     |և  լուսազդանշանային համակարգ, ներկայացնելով|

|   |                     |դրանց նշանակությունը և  ընդհանուր          |

|   |                     |կառուցվածքը,                               |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական          |

|   |                     |սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքները,    |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում գործարկիչի          |

|   |                     |նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և    |

|   |                     |աշխատանքը,                                 |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական          |

|   |                     |սարքավորումների հիմնական կարգավորման       |

|   |                     |աշխատանքները:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|60.|ՈՒսումնառության      |Հանել և  տեղադրել գյուղատնտեսական          |

|   |արդյունք 2           |մեքենայի գեներատորը, կարգավորել շարժափոկի  |

|   |                     |ձգվածությունը                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|61.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում գեներատորի          |

|   |                     |նշանակությունը, կառուցվածքը և  աշխատանքը,  |

|   |                     |2) ճիշտ է հանում, ստուգում և  տեղադրում    |

|   |                     |գեներատորը,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է կարգավորում շարժափոկի            |

|   |                     |ձգվածությունը:                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|62.|ՈՒսումնառության      |Ստուգել և  սպասարկել մարտկոցային           |

|   |արդյունք 3           |կուտակիչները, կարգավորել փոքր հզորության   |

|   |                     |բենզինային շարժիչի վառոցքի մոմենտը,        |

|   |                     |մեքենայի լուսավորման և  լուսազդանշանային   |

|   |                     |համակարգը                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|63.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում մարտկոցային կուտակիչների|

|   |                     |սպասարկումը,                               |

|   |                     |2) ճիշտ է ստուգում մարտկոցային կուտակիչների|

|   |                     |տեխնիկական վիճակը հատուկ գործիքների        |

|   |                     |օգնությամբ,                                |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ագրեգատների |

|   |                     |փոքր հզորության բենզինային շարժիչի վառոցքի |

|   |                     |մոմենտի ազդեցությունը շարժիչի աշխատանքի    |

|   |                     |վրա,                                       |

|   |                     |4) ճիշտ է հանում, ստուգում և  տեղադրում    |

|   |                     |փոքր հզորության բենզինային շարժիչի վառոցքի |

|   |                     |մոմերն ու կարգավորում վառոցքի մոմենտը,     |

|   |                     |5) ճիշտ է հանում, ստուգում և  տեղադրում    |

|   |                     |բաշխիչ-ընդհատիչը, կոնդեսատորը և  կոճը,     |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |մեքենայի լուսավորման և  լուսազդանշանային   |

|   |                     |համակարգի կառուցվածքը, ճիշտ է կարգավորում  |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենայի լապտերի           |

|   |                     |լույսը:                                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|64.|ՈՒսումնառության      |Հայտնաբերել և  պարզ եղանակներով            |

|   |արդյունք 4           |վերացնել գյուղատնտեսական մեքենաների        |

|   |                     |էլեկտրասարքավորումների հիմնական պարզ       |

|   |                     |անսարքությունները                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|65.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |էլեկտրասարքավորումների հիմնական            |

|   |                     |անսարքությունները,                         |

|   |                     |2) ճիշտ է հայտնաբերում հոսանքի             |

|   |                     |աղբյուրների հիմնական պարզ                  |

|   |                     |անսարքությունները,                         |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում գործարկիչի          |

|   |                     |հիմնական անսարքությունները,                |

|   |                     |4) ճիշտ է հայտնաբերում վառոցքի համակարգի   |

|   |                     |հիմնական պարզ անսարքությունները,           |

|   |                     |5) ճիշտ է հայտնաբերում լուսավորման և       |

|   |                     |լուսազդանշանային համակարգի հիմնական պարզ   |

|   |                     |անսարքությունները,                         |

|   |                     |6) ճիշտ է հայտնաբերում հակաառևանգման       |

|   |                     |համակարգի հիմնական պարզ անսարքությունները: |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ»   |

|_____________________________________________________________________|

|66.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-006                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|67.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  ներքին այրման շարժիչների հիմնական|

|   |                     |մեխանիզմների և  համակարգերի կառուցվածքի,   |

|   |                     |դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների     |

|   |                     |վերաբերյալ անհրաժեշտ կիրառական գիտելիքներ  |

|   |                     |և  հմտություններ:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|68.|Մոդուլի տևողությունը |46 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|69.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ԳՄՍՓ-4-17-005              |

|   |                     |«Գյուղատնտեսական մեքենաների էլեկտրական     |

|   |                     |սարքավորումներ» մոդուլը:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|70.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|71.|ՈՒսումնառության      |Բացատրել ներքին այրման շարժիչների դերը,    |

|   |արդյունք 1           |տեսակները և  նրա հիմնական մասերը:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|72.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման շարժիչի  |

|   |                     |դերը, դասակարգումը,                        |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման          |

|   |                     |շարժիչներին ներկայացվող պահանջները և       |

|   |                     |տեխնիկական բնութագրերը,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման շարժիչի  |

|   |                     |հիմնական մասերի նշանակությունը:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|73.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների       |

|   |արդյունք 2           |հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքային       |

|   |                     |առանձնահատկությունները                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|74.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում կարբյուրատորային,      |

|   |                     |դիզելային և  վառելանյութի ներարկումով      |

|   |                     |շարժիչների աշխատանքի                       |

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման          |

|   |                     |շարժիչների ընդհանուր կառուցվածքը,          |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում շուռտվիկ            |

|   |                     |շարժաթևային  մեխանիզմի շարժական և  անշարժ  |

|   |                     |մեքենամասերից յուրաքանչյուրի               |

|   |                     |նշանակությունը և  ընդհանուր կառուցվածքը,   |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում գազաբաշխիչ          |

|   |                     |մեխանիզմի նշանակությունը և  ընդհանուր      |

|   |                     |կառուցվածքը,                               |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում փականային գազաբաշխիչ|

|   |                     |մեխանիզմի մեքենամասերից յուրաքանչյուրի     |

|   |                     |նշանակությունը և  ընդհանուր կառուցվածքը:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|75.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների       |

|   |արդյունք 3           |հիմնական համակարգերի կառուցվածքային        |

|   |                     |առանձնահատկությունները                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|76.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկային և  օդային|

|   |                     |հովացման համակարգերից յուրաքանչյուրի       |

|   |                     |նշանակությունը և  կառուցվածքային           |

|   |                     |առանձնահատկությունները և  աշխատանքը,       |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի յուղման|

|   |                     |առանձնահատկությունները, յուղման            |

|   |                     |համակարգի նշանակությունը ընդհանուր         |

|   |                     |կառուցվածքը և  աշխատանքը,                  |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում կարբյուրատորային,   |

|   |                     |դիզելային և  վառելիքի ներարկումով սնման    |

|   |                     |համակարգերի կառուցվածքային                 |

|   |                     |առանձնահատկությունները, յուրաքանչյուր սնման|

|   |                     |համակարգի հիմնական մասերի նշանակությունը և |

|   |                     |դրանց ընդհանուր կառուցվածքը և              |

|   |                     |աշխատանքը,                                 |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում գազախառնուրդներով   |

|   |                     |սնման համակարգի կառուցվածքային             |

|   |                     |առանձնահատկությունները հիմնական մասերի     |

|   |                     |նշանակությունը, դրանց ընդհանուր կառուցվածքը|

|   |                     |և  աշխատանքը,                              |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում վառոցքի համակարգի   |

|   |                     |նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և    |

|   |                     |աշխատանքը,                                 |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում գործարկման համակարգի|

|   |                     |նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և    |

|   |                     |աշխատանքը:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»          |

|_____________________________________________________________________|

|77.|Մոդուլի դասիչը       |ԱՄՆՓ-4-17-007                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|78.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ        |

|   |                     |անհրաժեշտ գիտելիքներ երթևեկության          |

|   |                     |անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի և  |

|   |                     |ՀՀ-ում գործող ճանապարհային երթևեկության    |

|   |                     |կանոնների վերաբերյալ և  ձևավորել  դրանց    |

|   |                     |կիրառման հմտություններ:                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|79.|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|80.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|81.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|82.|ՈՒսումնառության      |Բացատրել «Ճանապարհային երթևեկության        |

|   |արդյունք 1           |անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում |

|   |                     |օգտագործվող հիմնական հասկացությունները     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|83.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ընկալում և  բացատրում գործող     |

|   |                     |օրենքում օգտագործվող հիմնական              |

|   |                     |հասկացությունները,                         |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային        |

|   |                     |երթևեկության  մասնակիցների հիմնական        |

|   |                     |իրավունքներն ու պարտականությունները,       |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային       |

|   |                     |միջոցների սեփականատիրոջ, վարորդի,          |

|   |                     |հետիոտների և  ուղևորների  հիմնական         |

|   |                     |պարտականություններն ու իրավունքները`       |

|   |                     |համաձայն գործող իրավական ակտերի,           |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային       |

|   |                     |միջոցների դասակարգման և  դրանց վարման      |

|   |                     |թույլտվության իրավունքները` համաձայն       |

|   |                     |գործող իրավական ակտերի:                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|84.|ՈՒսումնառության      |Բացատրել Հայաստանի Հանրապետության          |

|   |արդյունք 2           |ճանապարհային երթևեկության  կանոնները       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|85.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում ՀՀ ճանապարհային        |

|   |                     |երթևեկության  կանոնների ընդհանուր          |

|   |                     |դրույթները,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ ճանապարհային     |

|   |                     |երթևեկության  կանոններով սահմանված         |

|   |                     |լուսացույցի և  կարգավորողի ազդանշանները,   |

|   |                     |3) ճիշտ է կիրառում վթարային ազդանշանը,     |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում հատուկ ազդանշանի    |

|   |                     |կիրառումը,                                 |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում երթևեկությունը      |

|   |                     |ավտոմայրուղիներում և  բնակելի գոտիներում,  |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր           |

|   |                     |օգտագործման տրանսպորտային միջոցների        |

|   |                     |երթևեկության  առավելությունը, արտաքին      |

|   |                     |լուսային սարքերի և  ձայնային ազդանշանների  |

|   |                     |կիրառումը, մեխանիկական տրանսպորտային       |

|   |                     |միջոցների քարշակումը, մարդկանց և  բեռների  |

|   |                     |փոխադրումները:                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|86.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ճանապարհային նշանները          |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|87.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային        |

|   |                     |նախազգուշացնող նշանները,                   |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում առավելության        |

|   |                     |նշանները,                                  |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում արգելող նշանները,   |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում թելադրող և  հատուկ  |

|   |                     |թելադրանքի նշանները,                       |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության      |

|   |                     |սպասարկման և  լրացուցիչ տեղեկատվության     |

|   |                     |(ցուցանակների) նշանները:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|88.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ճանապարհային գծանշանները       |

|   |արդյունք 4           |և  տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշանները  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|89.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային        |

|   |                     |հորիզոնական գծանշումները և  դրանց          |

|   |                     |կիրառումը,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային        |

|   |                     |ուղղաձիգ գծանշումները և  դրանց կիրառումը,  |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում «Ավտոգնացք»,        |

|   |                     |«Երկարաչափ տրանսպորտային միջոց» ճանաչման   |

|   |                     |նշանները և  նրանց ներկայացվող պահանջները,  |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում «Արագության         |

|   |                     |սահմանափակում», «Դանդաղընթաց տրանսպորտային |

|   |                     |միջոց», «Մեծ եզրաչափերով բեռ», «Վտանգավոր  |

|   |                     |բեռ» նշանները և  դրանց ներկայացվող         |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում «Երեխաների          |

|   |                     |փոխադրում», «Խուլ վարորդ», «ՈՒսումնական    |

|   |                     |տրանսպորտային միջոց», «Վթարային Կանգառ»,   |

|   |                     |«Բժիշկ», «Հաշմանդամ» նշանները և  դրանց     |

|   |                     |ներկայացվող պահանջները:                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|90.|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ճանապարհային երթևեկության      |

|   |արդյունք 5           |կանոնների խախտումներից բխող վարչական       |

|   |                     |իրավախախտումները և  նրանց համապատասխան     |

|   |                     |սանկցիաները                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|91.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ-ում գործող       |

|   |                     |ճանապարհային երթևեկության  կանոնների       |

|   |                     |իրավախախտումների հոդվածի դիսպոզիցիան,      |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում ՎԻՎՕ հոդվածը, մասը  |

|   |                     |և  համաձայն վարչական իրավախախտումների      |

|   |                     |տուգանքաչափերը:                            |

|_____________________________________________________________________|

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության և գիտության նախարարություն
17.11.2017
N 1325-Ն
Հրաման