Սեղմել Esc փակելու համար:
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.4 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽ ...

 

 

110.1325.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017498

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N N 1325-Ն

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.4 «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.4 «ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ` ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԻՊԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ         |

|            ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                  |

|_____________________________________________________________________|

|92.|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-008                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|93.|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  գյուղատնտեսական մեքենաների և     |

|   |                     |սարքավորումների տիպային միացությունների    |

|   |                     |(պարուրակային, երիթային և  բազմաերիթային   |

|   |                     |միացություններ), ինչպես նաև  տիպային       |

|   |                     |մեքենամասերի (ատամնանիվներ, փոկանիվներ,    |

|   |                     |աստղանիվներ, լիսեռներ և  այլն) նորոգման և  |

|   |                     |վերականգնման հմտություններ:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|94.|Մոդուլի տևողությունը |42 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|95.|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ԳՄՍՓ-4-17-002              |

|   |                     |«Թույլտվածքներ և  նստեցվածքներ, չափիչ      |

|   |                     |գործիքներ և  չափումների                    |

|   |                     |տեխնիկան»,ԳՄՍՓ-4-17-003 «Նյութագիտության   |

|   |                     |հիմունքներ», ԱՀ-ԱԱՕ-4-17-001               |

|   |                     |«Անվտանգություն և  առաջին օգնություն»      |

|   |                     |մոդուլները:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|96.|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|97.|ՈՒսումնառության      |Կատարել մետաղի հատումը, հարթումը և         |

|   |արդյունք 1           |ծռումը, կտրումը, խարտոցումը                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|98.|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում մետաղի հատում մամլակի   |

|   |                     |մեջ, սալի և  զնդանի վրա և  մեքենայացված    |

|   |                     |հատում,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում մետաղի հարթում,         |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում մետաղի ծռում,           |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում մետաղի կտրում,          |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում մետաղի խարտոցում:       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|99.|ՈՒսումնառության      |Կատարել գայլիկոնում, եզրալայնում և         |

|   |արդյունք 2           |անցքակոկում                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|100|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում գայլիկոնների սրում և    |

|   |                     |ենթասրում,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում գայլիկոնում ըստ         |

|   |                     |գծանշման, կոնդուկտորի և  հենակի,           |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում ձեռքով գայլիկոնում,     |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում եզրալայնում,            |

|   |                     |անցքալայնում և  անցքակոկում:               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|101|ՈՒսումնառության      |Կատարել պարուրակում, գամում, զոդում        |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|102|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում թուջե և  պողպատե       |

|   |                     |մեքենամասերի մաշված պարուրակների           |

|   |                     |վերականգնման աշխատանքների                  |

|   |                     |հաջորդականությունը,                        |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում լիսեռների և  առանցքների |

|   |                     |արտաքին պարուրակի վերականգնումը,           |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում անցքերի ներքին պարուրակի|

|   |                     |վերականգնումը,                             |

|   |                     |4) ճիշտ է օգտվում պարուրակների որակի       |

|   |                     |ստուգման ժամանակ օգտագործվող գործիքներից,  |

|   |                     |հարմարանքներից և  սարքավորումներից:        |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում տարբեր մեքենամասերի     |

|   |                     |գամումը,                                   |

|   |                     |6) ճիշտ է կատարում տարբեր մեքենամասերի     |

|   |                     |զոդումը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|103|ՈՒսումնառության      |Կատարել ներխարտոցում և  հարմարակցում,      |

|   |արդյունք 4           |քերանում, կիպահղկում                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|104|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում անցքերի ներխարտոցում,   |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում մեքենամասերի            |

|   |                     |հարմարադրում և  հարմարակցում,              |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում շինվածքի մակերևույթների |

|   |                     |քերանում,                                  |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում կիպահղկման աշխատանքներ: |

|___|_____________________|___________________________________________|

|105|ՈՒսումնառության      |Կատարել երիթային և  բազմաերիթային          |

|   |արդյունք 5           |միացությունների նորոգում                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|106|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում բազմաերիթային և        |

|   |                     |երիթային միացությունների վերականգնման      |

|   |                     |եղանակներն ու աշխատանքների                 |

|   |                     |հաջորդականությունը,                        |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում մաշված բազմաերիթային    |

|   |                     |միացության նորոգման և  վերականգնման        |

|   |                     |գործընթացները,                             |

|   |                     |3) ճիշտ է իրականացնում մաշված երիթային     |

|   |                     |միացության նորոգման և  վերականգնման        |

|   |                     |գործընթացները:                             |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ  |

|                    ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                          |

|_____________________________________________________________________|

|107|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-009                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|108|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  գյուղատնտեսական մեքենաների ներքին|

|   |                     |այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների և  |

|   |                     |համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ու       |

|   |                     |նորոգման աշխատանքների կատարման             |

|   |                     |կարողություններ և  հմտություններ:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|109|Մոդուլի տևողությունը |42 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|110|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ԳՄՍՓ-4-17-006 «Ներքին      |

|   |                     |այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածք»,      |

|   |                     |ԳՄՍՓ-4-17-008 «Տիպային միացությունների և   |

|   |                     |մեքենամասերի նորոգման ու վերականգնման      |

|   |                     |հմտություններ» մոդուլները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|111|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված   |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|112|ՈՒսումնառության      |Կատարել շարժիչի հիմնական մեխանիզմների      |

|   |արդյունք 1           |տեխնիկական սպասարկման և  նորոգման          |

|   |                     |աշխատանքները                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|113|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի             |

|   |                     |արատորոշումը,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում շուռտվիկ -          |

|   |                     |շարժաթևային  մեխանիզմի հիմնական            |

|   |                     |անսարքությունները, կատարում շուռտվիկ -     |

|   |                     |շարժաթևային  մեխանիզմի տեխնիկական          |

|   |                     |սպասարկման աշխատանքները,                   |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում շուռտվիկ -              |

|   |                     |շարժաթևային  մեխանիզմի և  հիմնական         |

|   |                     |անսարքությունների վերացման և  նորոգման     |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում գազաբաշխիչ մեխանիզմի|

|   |                     |հիմնական անսարքությունները, կատարում       |

|   |                     |գազաբաշխիչ մեխանիզմի տեխնիկական սպասարկման |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում գազաբաշխիչ մեխանիզմի    |

|   |                     |հիմնական անսարքությունների վերացման և      |

|   |                     |նորոգման աշխատանքները:                     |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի տեխնիկական  |

|   |                     |սպասարկման և  ընթացիկ նորոգման             |

|   |                     |աշխատանքներին առնչվող փաստաթղթերի          |

|   |                     |անհրաժեշտ ձևակերպումները  և  լրացումները:  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|114|ՈՒսումնառության      |Կատարել շարժիչի հովացման և  յուղման        |

|   |արդյունք 2           |համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և        |

|   |                     |նորոգման աշխատանքները                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|115|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում շարժիչի հովացման       |

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունները,      |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում հովացման համակարգի      |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները,        |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում հովացման համակարգի      |

|   |                     |հիմնական անսարքությունների վերացման և      |

|   |                     |նորոգման աշխատանքները,                     |

|   |                     |4) ճիշտ է բացատրում շարժիչի յուղման        |

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունները,      |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում շարժիչի յուղման         |

|   |                     |համակարգի տեխնիկական սպասարկման            |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |6) ճիշտ է կատարում շարժիչի յուղման         |

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունների       |

|   |                     |վերացման և  նորոգման աշխատանքները:         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|116|ՈՒսումնառության      |Կատարել շարժիչի սնման համակարգի            |

|   |արդյունք 3           |տեխնիկական սպասարկման և  ընթացիկ նորոգման  |

|   |                     |աշխատանքները                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|117|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում կարբյուրատորային       |

|   |                     |շարժիչի սնման համակարգի հիմնական           |

|   |                     |անսարքությունները և  դրանց ազդեցությունը   |

|   |                     |շարժիչի արդյունավետ աշխատանքների վրա,      |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում կարբյուրատորային        |

|   |                     |շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական         |

|   |                     |սպասարկման, հիմնական անսարքությունների     |

|   |                     |վերացման և  նորոգման աշխատանքները,         |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում դիզելային շարժիչի սնման|

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունները և  և  |

|   |                     |դրանց ազդեցությունը շարժիչի արդյունավետ    |

|   |                     |աշխատանքների վրա,                          |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում դիզելային շարժիչի սնման |

|   |                     |համակարգի տեխնիկական սպասարկման, սնման     |

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունների       |

|   |                     |վերացման և  նորոգման աշխատանքները,         |

|   |                     |5) ճիշտ է բացատրում բնական գազով և  հեղուկ |

|   |                     |գազով աշխատող շարժիչների սնման համակարգերի |

|   |                     |հիմնական անսարքությունները և  դրանց        |

|   |                     |ազդեցությունը շարժիչի արդյունավետ          |

|   |                     |աշխատանքների վրա,                          |

|   |                     |6) ճիշտ է կատարում բնական գազով և  հեղուկ  |

|   |                     |գազով աշխատող շարժիչների սնման համակարգերի |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման, հիմնական            |

|   |                     |անսարքությունների վերացման և  նորոգման     |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |7) ճիշտ է բացատրում վառելիքի ներարկումով   |

|   |                     |շարժիչի սնման համակարգի հիմնական           |

|   |                     |անսարքությունները, կատարում վառելիքի       |

|   |                     |ներարկումով շարժիչի սնման համակարգի        |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման, հիմնական            |

|   |                     |անսարքությունների վերացման և  նորոգման     |

|   |                     |աշխատանքները:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|118|ՈՒսումնառության      |Կատարել շարժիչի վառոցքի և  գործարկման      |

|   |արդյունք 4           |համակարգի տեխնիկական սպասարկման և  ընթացիկ |

|   |                     |նորոգման աշխատանքները                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|119|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ բացատրում շարժիչի վառոցքի          |

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունները,      |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում շարժիչի վառոցքի        |

|   |                     |համակարգի հիմնական անսարքությունների       |

|   |                     |ազդեցությունը շարժիչի արդյունավետ աշխատանքի|

|   |                     |վրա,                                       |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում շարժիչի վառոցքի         |

|   |                     |համակարգի տեխնիկական սպասարկման            |

|   |                     |աշխատանքները,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում ճիշտ է կատարում շարժիչի |

|   |                     |վառոցքի համակարգի հիմնական                 |

|   |                     |անսարքությունների վերացման նորոգման        |

|   |                     |աշխատանքները:                              |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում ճիշտ է կատարում         |

|   |                     |շարժիչի գործարկման համակարգի հիմնական      |

|   |                     |անսարքությունների վերացման նորոգման        |

|   |                     |աշխատանքները:                              |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ        |

|                    ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»                          |

|_____________________________________________________________________|

|120|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-010                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|121|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |մոտ ձևավորել  տրակտորների, ինքնագնաց       |

|   |                     |շասիների, կցանքների, մեխանիզմների,         |

|   |                     |համակարգերի և  աշխատանքային                |

|   |                     |սարքավորումների կառուցվածքը և              |

|   |                     |աշխատանքը իմանալու ունակություններ,        |

|   |                     |դրանց տեխնիկական սպասարկում և              |

|   |                     |ընթացիկ նորոգում կատարելու, հնարավոր       |

|   |                     |անսարքությունները որոշելու                 |

|   |                     |կարողություններ և  հմտություններ:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|122|Մոդուլի տևողությունը |64 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|123|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ          |

|   |                     |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՄՍՓ-4-17-008    |

|   |                     |«Տիպային միացությունների և                 |

|   |                     |մեքենամասերի նորոգման ու վերականգնման      |

|   |                     |հմտություններ» մոդուլները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|124|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար              |

|   |                     |նախատեսված կատարման չափանիշների            |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|125|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տրակտորների և  ինքնագնաց       |

|   |արդյունք 1           |շասսիների դասակարգումը, ընդհանուր          |

|   |                     |կառուցվածքը, կառուցվածքային հիմնական       |

|   |                     |մասերի նշանակությունը                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|126|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |տրակտորների, ինքնագնաց շասիների և          |

|   |                     |կցանքների դասակարգման սկզբունքները,        |

|   |                     |2) ճիշտ է տարբերակում տարբեր               |

|   |                     |մակնիշների տրակտորները, ինքնագնաց          |

|   |                     |շասիները և  կցանքները,                     |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |տրակտորների, ինքնագնաց շասիների և          |

|   |                     |կցանքների ընդհանուր կառուցվածքը,           |

|   |                     |հիմնական կառուցվածքային մասերի             |

|   |                     |նշանակությունը,                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|127|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել շարժահաղորդակի աշխատանքը       |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|128|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչի            |

|   |                     |ընդհանուր կառուցվածքը և  աշխատանքը,        |

|   |                     |որոշում արտաքին արտահայտումներով           |

|   |                     |հնարավոր անսարքությունները,                |

|   |                     |կարգավորում կցորդիչը,                      |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |փոխանցումների տուփի և  բաշխիչ-բաժանիչ      |

|   |                     |տուփի նշանակությունը, ընդհանուր            |

|   |                     |կառուցվածքը և  աշխատանքը, որոշում          |

|   |                     |արտաքին արտահայտումներով հնարավոր          |

|   |                     |անսարքությունները, ստուգում յուղի          |

|   |                     |մակարդակը և  փոխարինում յուղը,             |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում կարդանային          |

|   |                     |փոխանցման նշանակությունը, ընդհանուր        |

|   |                     |կառուցվածքը և  աշխատանքը, որոշում          |

|   |                     |արտաքին արտահայտումներով հնարավոր          |

|   |                     |անսարքությունները,                         |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում տանող               |

|   |                     |կամրջակի նշանակությունը և  աշխատանքը,      |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի տանող կամրջակի ընդհանուր          |

|   |                     |կառուցվածքը և  աշխատանքը, առանձին          |

|   |                     |հանգույցների (գլխավոր փոխանցիչ,            |

|   |                     |դիֆերենցիալ, վերջնային փոխանցիչներ,        |

|   |                     |դիֆերենցիալի բլոկավորման մեխանիզմ)         |

|   |                     |նշանակությունը, կառուցվածքը և              |

|   |                     |աշխատանքը,                                 |

|   |                     |6) ճիշտ է որոշում արտաքին                  |

|   |                     |արտահայտումներով տանող կամրջակի            |

|   |                     |հնարավոր անսարքությունները,                |

|   |                     |կարգավորում բացակը տանող լիսեռի            |

|   |                     |առանցքակալներում և  կոնական                |

|   |                     |ատամնազույգի ատամների միջև:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|129|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել անիվավոր տրակտորի              |

|   |արդյունք 3           |ընթացքային մասը                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|130|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի ընթացքային մասի                   |

|   |                     |նշանակությունը,                            |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի ընթացքային մասի առանձին           |

|   |                     |հանգույցների (կմախք, կախոց, անիվներ)       |

|   |                     |նշանակությունը, կառուցվածքը և              |

|   |                     |աշխատանքը,                                 |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում արտաքին                  |

|   |                     |արտահայտումներով ընթացքային մասի           |

|   |                     |հանգույցների հնարավոր                      |

|   |                     |անսարքությունները,                         |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում անիվների                 |

|   |                     |տեղակայման անկյունները,                    |

|   |                     |5) ճիշտ է որոշում և  կարգավորում           |

|   |                     |ճնշումը դողերում:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|131|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել անիվավոր տրակտորի              |

|   |արդյունք 4           |ղեկային կառավարումը                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|132|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի ղեկային կառավարման                |

|   |                     |նշանակությունը,                            |

|   |                     |հիմնական տեսակները և  դրանց                |

|   |                     |աշխատանքի առանձնահատկությունները,          |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի ղեկի մեխանիզմի կառուցվածքը,       |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում արտաքին                  |

|   |                     |արտահայտումներով ղեկային կառավարման        |

|   |                     |հնարավոր անսարքությունները,                |

|   |                     |4) ճիշտ է կարգավորում ղեկի                 |

|   |                     |ձգաձողերի հոդակապային                      |

|   |                     |միացությունները,                           |

|   |                     |5) ճիշտ է կարգավորում ղեկի ազատ            |

|   |                     |շարժը:                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|133|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել անիվավոր տրակտորի և            |

|   |արդյունք 5           |կցանքի արգելակային համակարգերը             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|134|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի արգելակային համակարգի             |

|   |                     |նշանակությունը և  տեսակները,               |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի արգելակային մեխանիզմի             |

|   |                     |տեսակները և  ընդհանուր կառուցվածքը և       |

|   |                     |դրանց աշխատանքի                            |

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում անիվավոր            |

|   |                     |տրակտորի արգելակային շարժաբերի             |

|   |                     |տեսակները և  ընդհանուր կառուցվածքը և       |

|   |                     |աշխատանքի առանձնահատկությունները,          |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում կցանքի              |

|   |                     |արգելակների շարժաբերի կառուցվածքը և        |

|   |                     |աշխատանքը,                                 |

|   |                     |5) ճիշտ է որոշում արտաքին                  |

|   |                     |արտահայտումներով արգելակային               |

|   |                     |համակարգի հնարավոր                         |

|   |                     |անսարքությունները,                         |

|   |                     |6) ճիշտ է կարգավորում արգելակի             |

|   |                     |ոտնակի ազատ ընթացքը, արգելակային           |

|   |                     |կոճղակի և  թմբուկի միջև  բացակը:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|135|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տրակտորի աշխատանքային          |

|   |արդյունք 6           |սարքավորումները                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|136|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում կախովի              |

|   |                     |հիդրավլիկական համակարգի ընդհանուր          |

|   |                     |կառուցվածքը և  հիմնական մասերը,            |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում տրակտորի            |

|   |                     |հիդրավլիկական համակարգի հնարավոր           |

|   |                     |անսարքությունները արտաքին                  |

|   |                     |արտահայտումներով, կատարում տրակտորի        |

|   |                     |հիդրավլիկական համակարգի տեխնիկական         |

|   |                     |սպասարկման աշխատանքները, կարգավորում       |

|   |                     |հիդրոգլանի ընթացքը,                        |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում կախովի              |

|   |                     |հիդրավլիկական համակարգի բաշխիչի            |

|   |                     |կառուցվածքը, գործարկում բաշխիչը,           |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում տանող               |

|   |                     |անիվների լրաբեռնիչների                     |

|   |                     |նշանակությունը և  կառուցվածքը,             |

|   |                     |գործարկում լրաբեռնիչները,                  |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում տանող               |

|   |                     |կախոցի մեխանիզմի նշանակությունը և          |

|   |                     |կառուցվածքը,                               |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում կցման               |

|   |                     |սարքավորման և  հզորության փոխանցման        |

|   |                     |տուփի նշանակությունը, կառուցվածքը,         |

|   |                     |աշխատանքը:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|137|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տրակտորների տեխնիկական         |

|   |արդյունք 7           |սպասարկման և  ընթացիկ նորոգման             |

|   |                     |գործընթացները                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|138|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տրակտորների         |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման գործընթացները,       |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական          |

|   |                     |սպասարկումների դերը և                      |

|   |                     |նշանակությունը, տեխնիկական                 |

|   |                     |սպասարկման տեսակները, դրանց կատարման       |

|   |                     |ժամկետները և  պարբերականությունը,          |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական          |

|   |                     |սպասարկման առավել բարդ                     |

|   |                     |գործողությունները,                         |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում տրակտորների         |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները`        |

|   |                     |ամենօրյա, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և               |

|   |                     |միջսեզոնային տեխնիկական                    |

|   |                     |սպասարկումներ և  ընթացիկ նորոգման          |

|   |                     |աշխատանքներ,                               |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում տրակտորների         |

|   |                     |ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,             |

|   |                     |6) 6) ճիշտ է ներկայացնում տրակտորի         |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկման և  ընթացիկ           |

|   |                     |նորոգման աշխատանքներին առնչվող             |

|   |                     |փաստաթղթերի անհրաժեշտ ձևակերպումները       |

|   |                     |և  լրացումները:                            |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»        |

|_____________________________________________________________________|

|139|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-011                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|140|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ         |

|   |                     |ձևավորել  տրակտոր վարելու գործնական        |

|   |                     |կարողություններ և  հմտություններ:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|141|Մոդուլի տևողությունը |24 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|142|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ԳՄՍՓ-4-17-007              |

|   |                     |«Ճանապարհային երթևեկության  կանոններ»      |

|   |                     |մոդուլը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|143|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար              |

|   |                     |նախատեսված կատարման չափանիշների            |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|144|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տրակտորի խցիկում               |

|   |արդյունք 1           |տեղակայված կառավարման օրգանների և          |

|   |                     |սարքերի վահանակի վրա տեղադրված             |

|   |                     |ցուցիչների նշանակությունը                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|145|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման          |

|   |                     |օրգանների նշանակությունը,                  |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում սարքերի             |

|   |                     |վահանակի վրա տեղադրված ցուցիչների          |

|   |                     |նշանակությունը:                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|146|ՈՒսումնառության      |Գործարկել շարժիչը                          |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|147|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է գործարկում գործարկման            |

|   |                     |շարժիչը,                                   |

|   |                     |2) ճիշտ է գործարկում դիզելայն              |

|   |                     |շարժիչը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|148|ՈՒսումնառության      |Տրակտորի վարումը ուղիղով և                 |

|   |արդյունք 3           |շրջադարձերով                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|149|Կատարման չափանիշներ  |1)  ճիշտ է ներկայացնում  վարման            |

|   |                     |ընթացքում տրակտորիստի                      |

|   |                     |հոգեբանաֆիզիոլոգիական կողմնորոշման         |

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |2) ճիշտ է տեղից շարժում                    |

|   |                     |տրակտորը` մինչև  շարժման սահուն            |

|   |                     |սկիզբը,                                    |

|   |                     |3) վարում է տրակտորը ուղիղով,              |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում աջ և  ձախ               |

|   |                     |շրջադարձեր:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|150|ՈՒսումնառության      |Տրակտորի վարումը ճանապարհային և            |

|   |արդյունք 4           |շահագործական տարբեր պայմաններում           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|151|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է վարում տրակտորը                  |

|   |                     |ճանապարհային տարբեր պայմաններում,          |

|   |                     |2) ճիշտ է վարում տրակտորը                  |

|   |                     |շահագործման տարբեր պայմաններում,           |

|   |                     |3) ճիշտ է վարում տրակտորը բարձր            |

|   |                     |արագություններով,                          |

|   |                     |4)  ճիշտ է վարում  տրակտորը                |

|   |                     |գիշերային ժամերին և  տեսանելիության        |

|   |                     |սահմանափակ պայմաններում:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|152|ՈՒսումնառության      |Տրակտորի վարումը հետընթացքով,              |

|   |արդյունք 5           |անցումը դարբասով, մանևրումը                |

|   |                     |սահմանափակ անցատեղերով                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|153|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է տեղից շարժում տրակտորը           |

|   |                     |հետընթացով` մինչև  ընթացքի                 |

|   |                     |սահունությունը, մոտեցնում                  |

|   |                     |հետընթացքով կախովի կամ կցովի               |

|   |                     |մեքենային,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է անցնում պայմանական               |

|   |                     |դարբասով առաջընթացով և  հետընթացով,        |

|   |                     |3) ճիշտ է վարում տրակտորը տարբեր           |

|   |                     |գյուղատնտեսական մեքենամասերի հետ           |

|   |                     |ագրեգատավորված:                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|154|ՈՒսումնառության      |Տրակտորի վարումը երթևեկության  տարբեր      |

|   |արդյունք 6           |ինտենսիվությամբ երթուղիներով:              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|155|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դուրս գալիս տրակտորով            |

|   |                     |երթևեկության  գոտի, կատարում               |

|   |                     |երկաթուղային գծանցի հատումը,               |

|   |                     |2) ճիշտ է շարժվում տրանսպորտային           |

|   |                     |հոսքում,                                   |

|   |                     |3) ճիշտ է անցնում տարբեր                   |

|   |                     |խաչմերուկներ,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում մոտեցող                  |

|   |                     |տրանսպորտային միջոցի արագությունը,         |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում տրակտորի                |

|   |                     |դիրքավորումը և  վերադիրքավորումը           |

|   |                     |երթուղում` կախված ընտրված                  |

|   |                     |նպատակակետից և  տրանսպորտային հոսքի        |

|   |                     |ծանրաբեռնվածությունից,                     |

|   |                     |6) ճիշտ է իրականացնում միջանկյալ           |

|   |                     |կանգառները և  կանգառներից շարժումը         |

|   |                     |երթի ժամանակ:                              |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ            |

|ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»                       |

|_____________________________________________________________________|

|156|Մոդուլի դասիչը       |ԳՄՍՓ-4-17-012                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|157|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ հողի       |

|   |                     |մշակման և  պարարտացման մեքենաների          |

|   |                     |կառուցվածքի, առանձին հանգույցների,         |

|   |                     |մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքների        |

|   |                     |վերաբերյալ գիտելիքներ, ձևավորել            |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկում և  նորոգում          |

|   |                     |կատարելու կարողություններ ու               |

|   |                     |հմտություններ:                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|158|Մոդուլի տևողությունը |56 Ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|159|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը |

|   |                     |պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՄՍՓ-4-17-008    |

|   |                     |«Տիպային միացությունների և  մեքենամասերի   |

|   |                     |նորոգման ու վերականգնման                   |

|   |                     |հմտություններ» մոդուլը:                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|160|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար              |

|   |                     |սահմանված կատարման չափանիշների             |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|161|ՈՒսումնառության      |Դասակարգել հողի հիմնական մշակման           |

|   |արդյունք 1           |մեքենաները (գութաններ, փխրիչներ և          |

|   |                     |այլն), ներկայացնել դրանց                   |

|   |                     |կառուցվածքը, առանձին հանգույցների և        |

|   |                     |մեքենամասերի նշանակությունը                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|162|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողի                |

|   |                     |մեխանիկական մշակման եղանակները և           |

|   |                     |կատարում է հողամշակման մեքենաների          |

|   |                     |դասակարգում,                               |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում գութանի             |

|   |                     |ընդհանուր կառուցվածքը, առանձին             |

|   |                     |հանգույցների և  մեքենամասերի (իրան,        |

|   |                     |խոփ, թև,  դաշտային տախտակ,                 |

|   |                     |նախագութանիկ, հողախորացուցիչ, դանակ,       |

|   |                     |անիվներ, մշակման խորության                 |

|   |                     |կարգավորման մեխանիզմ)                      |

|   |                     |նշանակությունը, տեսակները և                |

|   |                     |կարգավորումները,                           |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հողի                |

|   |                     |փխրիչների ընդհանուր կառուցվածքը,           |

|   |                     |առանձին հանգույցների և  մեքենամասերի       |

|   |                     |(դանակ, դուր և  այլն) նշանակությունը,      |

|   |                     |կատարում մշակման խորության                 |

|   |                     |կարգավորում:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|163|ՈՒսումնառության      |Դասակարգել հողի մակերեսային մշակման        |

|   |արդյունք 2           |մեքենաները, ներկայացնել դրանց              |

|   |                     |կառուցվածքը, առանձին հանգույցների և        |

|   |                     |մեքենամասերի նշանակությունը                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|164|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողի                |

|   |                     |մակերեսային (լրացուցիչ) մշակման            |

|   |                     |եղանակները և  կատարում մակերեսային         |

|   |                     |մշակման մեքենաների դասակարգում,            |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |կուլտիվատորի ընդհանուր կառուցվածքը,        |

|   |                     |առանձին մասերի (կանգնակ, թաթիկ,            |

|   |                     |անիվներ, կարգավորման մեխանիզմ)             |

|   |                     |նշանակությունը, տեսակները, կատարում        |

|   |                     |մշակման խորության կարգավորում,             |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում ցաքանների           |

|   |                     |ընդհանուր կառուցվածքը և  կատարում          |

|   |                     |մշակման խորության կարգավորում,             |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |երեսվարիչների տեսակները, ընդհանուր         |

|   |                     |կառուցվածքը և  կատարում մշակման            |

|   |                     |խորության ու գրոհի անկյան                  |

|   |                     |(սկավառակավոր երեսվարիչներ)                |

|   |                     |կարգավորում,                               |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում ֆրեզերային          |

|   |                     |հողամշակման մեքենաների                     |

|   |                     |կառուցվածքային                             |

|   |                     |առանձնահատկությունները և  կարգավորման      |

|   |                     |գործընթացները,                             |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում                     |

|   |                     |գլանվակների, կոշտաջարդիչների               |

|   |                     |տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և         |

|   |                     |խորության կարգավորումները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|165|ՈՒսումնառության      |Դասակարգել պարարտացման մեքենաները,         |

|   | արդյունք 3          |ներկայացնել դրանց կառուցվածքը,             |

|   |                     |առանձին հանգույցների և  մեքենամասերի       |

|   |                     |նշանակությունը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|166|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է դասակարգում պարարտացման          |

|   |                     |մեքենաները և  ներկայացնում դրանց           |

|   |                     |նշանակությունը,                            |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական           |

|   |                     |պարարտանյութացրիչ մեքենաների               |

|   |                     |կառուցվածքը, առանձին հանգույցների          |

|   |                     |(շարժական թափքի հատակ, աշխատանքային        |

|   |                     |օրգաններ) նշանակությունը և  մատուցման      |

|   |                     |նորմայի կարգավորումը,                      |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հանքային            |

|   |                     |պարարտանյութացան մեքենաների                |

|   |                     |կառուցվածքը, առանձին հանգույցների          |

|   |                     |(փոխանցման մեխանիզմ, գանձիչ,               |

|   |                     |չափավորիչ սարք) նշանակությունը և           |

|   |                     |մատուցման նորմայի կարգավորումը,            |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում հողի մեջ            |

|   |                     |պինդ և  հեղուկ պարարտանյութեր մտցնող       |

|   |                     |մեքենաների կառուցվածքն, աշխատանքի          |

|   |                     |սկզբունքը և  կարգավորումները:              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|167|ՈՒսումնառության      |Կատարել հողի հիմնական մշակման              |

|   |արդյունք 4           |մեքենաների տեխնիկական սպասարկման,          |

|   |                     |նորոգման և  քանդման-հավաքման               |

|   |                     |աշխատանքները                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|168|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում գութանների              |

|   |                     |հիմնական անսարքությունները,                |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկումը (մաքրում,           |

|   |                     |լվացում, յուղում և  այլն), կատարում        |

|   |                     |գութանի քանդում-հավաքումը,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում շրջանակի, թևի,          |

|   |                     |կանգնակի, խոփի և  այլ մասերի               |

|   |                     |դեֆորմացված տեղամասերի                     |

|   |                     |վերականգնումը,                             |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում թևի,  խոփի և            |

|   |                     |դաշտային տախտակի ու նախախոփիկի             |

|   |                     |մաշվածության ստուգումը և                   |

|   |                     |վերականգնումը,                             |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում հալապատված              |

|   |                     |մասերի մշակումը, խոփի սրման կարգը և        |

|   |                     |ստուգումը ձևանմուշով,                      |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում փխրիչի                  |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկումը, փխրիչի և           |

|   |                     |աշխատանքային օրգանի քանդում-               |

|   |                     |հավաքումը,                                 |

|   |                     |6) ճիշտ է կատարում փխրիչի                  |

|   |                     |դանակների, դեֆորմացված մասերի և            |

|   |                     |դուրի մաշվածության ստուգումը և             |

|   |                     |վերականգնումը:                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|169|ՈՒսումնառության      |Կատարել հողի մակերեսային (լրացուցիչ)       |

|   |արդյունք 5           |մշակման մեքենաների տեխնիկական              |

|   |                     |սպասարկման, նորոգման և  քանդման-           |

|   |                     |հավաքման աշխատանքները                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|170|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում կուլտիվատորների         |

|   |                     |հիմնական անսարքությունները,                |

|   |                     |տեխնիկական սպասարկումը և  նորոգումը,       |

|   |                     |կուլտիվատորի քանդում-հավաքումը,            |

|   |                     |թաթիկների մաշվածության վերականգնումը       |

|   |                     |և  կտրող սայրերի սրումը,                   |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում կանգնակի                |

|   |                     |հալապատված անցքերի գայլիկոնումը,           |

|   |                     |ատամնավոր և  սկավառակավոր ցաքանների        |

|   |                     |քանդում-հավաքումը, տեխնիկական              |

|   |                     |սպասարկումը և  նորոգումը, շրջանակի և       |

|   |                     |ատամների դեֆորմացման վերականգնումը և       |

|   |                     |ատամների սրումը,                           |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում կանգնակի                |

|   |                     |ուղղումը, կորացված սկավառակների            |

|   |                     |ուղղումը և  սայրերի սրումը,                |

|   |                     |սեկցիաների քանդում-հավաքումը,              |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում երեսվարիչների           |

|   |                     |(սկավառակավոր և  խոփավոր) տեխնիկական       |

|   |                     |սպասարկումը և  նորոգումը,                  |

|   |                     |երեսվարիչների քանդում-հավաքումը,           |

|   |                     |սկավառակների սրումը և  կորության           |

|   |                     |ուղղումը                                   |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում ֆրեզային                |

|   |                     |հողամշակ մեքենայի տեխնիկական               |

|   |                     |սպասարկումը և  նորոգումը, ֆրեզային         |

|   |                     |հողամշակ մեքենաների քանդում-               |

|   |                     |հավաքումը, ֆրեզի լիսեռի և  դանակների       |

|   |                     |դեֆորմացման ուղղումը և  դանակների          |

|   |                     |սրումը,                                    |

|   |                     |6) ճիշտ է կատարում գլանվակների,            |

|   |                     |կոշտաջարդիչների տեխնիկական                 |

|   |                     |սպասարկումը և  նորոգումը, գլանվակների      |

|   |                     |և  կոշտաջարդիչների քանդում-հավաքումը,      |

|   |                     |գլանվակների առանցքների ծռվածքի             |

|   |                     |ուղղումը,                                  |

|   |                     |7) ճիշտ է ներկայացնում հողի                |

|   |                     |մշակման մեքենայի տեխնիկական                |

|   |                     |սպասարկման և  ընթացիկ նորոգման             |

|   |                     |աշխատանքներին առնչվող փաստաթղթերի          |

|   |                     |անհրաժեշտ ձևակերպումները  և                |

|   |                     |լրացումները:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|171|ՈՒսումնառության      |Կատարել հողի պարարտացման մեքենաների        |

|   |արդյունք 6           |տեխնիկական սպասարկումը, նորոգումը և        |

|   |                     |հիմնական հանգույցների քանդում-             |

|   |                     |հավաքումը                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|172|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում օրգանական               |

|   |                     |պարարտացման մեքենայի տեխնիկական            |

|   |                     |սպասարկումը և  նորոգումը,                  |

|   |                     |պարարտացման մեքենայի աշխատանքային          |

|   |                     |(բանող) օրգանների քանդում-                 |

|   |                     |հավաքումը,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում հալապատված              |

|   |                     |մակերևույթների,  եռակցման կարերի           |

|   |                     |հղկման-մաքրման աշխատանքները,               |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում հանքային                |

|   |                     |պարարտացման մեքենայի տեխնիկական            |

|   |                     |սպասարկումը և  նորոգումը,                  |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում հանքային                |

|   |                     |պարարտացման մեքենայի հիմնական              |

|   |                     |հանգույցների քանդում-հավաքումը,            |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում ցանիչ ապարատի           |

|   |                     |վրա մետաղական թիթեղից պատրաստած            |

|   |                     |մակարդակի գամելու աշխատանքը,               |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում հողի                |

|   |                     |պարարտացման մեքենայի տեխնիկական            |

|   |                     |սպասարկման և  նորոգման                     |

|   |                     |աշխատանքներին առնչվող փաստաթղթերի          |

|   |                     |անհրաժեշտ ձևակերպումները  և                |

|   |                     |լրացումները:                               |

._____________________________________________________________________.

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության և գիտության նախարարություն
17.11.2017
N 1325-Ն
Հրաման