Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.03....
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.03.5 «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ...

 

 

110.1327.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017500

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1327-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.03.5 «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811.03.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ-ԱԳՐՈՆՈՄ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(5-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴԴՄԱԶԳԻՆԵՐԻ       |

|                   ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                         |

|_____________________________________________________________________|

|269|Մոդուլի դասիչը       |ՋՏՆՏ-5-17-021                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|270|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակը ուսանողների մոտ ջերմատնային|

|   |                     |տնտեսություններում դդմազգիների մշակության  |

|   |                     |գործնական հմտությունների ձևավորումն  է:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|271|Մոդուլի տևողությունը |48 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|272|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՋՏՆՏ-5-17-006 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսություններում հողախառնուրդների        |

|   |                     |պատրաստման հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-007   |

|   |                     |«Հողի և  մշակաբույսերի վնասատուներն ու     |

|   |                     |հիվանդությունները: Դրանց դեմ պայքարի       |

|   |                     |միջոցները, ձևերն  ու մեթոդները»,           |

|   |                     |ՋՏՆՏ-5-17-009 «Պարարտանյութերի և  սնուցման |

|   |                     |նյութերի տեսակները և  կիրառման             |

|   |                     |տեխնոլոգիան», ՋՏՆՏ-5-17-010                |

|   |                     |«Ցանքաշրջանառության սխեմաների մշակման      |

|   |                     |հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-016 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսությունում կաթիլային ոռոգման և        |

|   |                     |ցողարկման (անձրևացման)  տեխնոլոգիաները և   |

|   |                     |համակարգերը» և  ՋՏՆՏ-5-17-011 «Ցանքի և     |

|   |                     |սածիլման աշխատանքների կազմակերպումը        |

|   |                     |ջերմատնային տնտեսություններում» մոդուլները:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|273|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|274|Ուսումնառության      |Ներկայացնել դդմազգիների սորտերն ու         |

|   |արդյունք 1           |տեսակները, դրանց տնտեսական նշանակությունը  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|275|Կատարման չափանիշներ  |1) դդմազգիների սորտերն ու տեսակները ճիշտ է |

|   |                     |թվարկում,                                  |

|   |                     |2) ջերմատնային տնտեսությունում մշակվող     |

|   |                     |դդմազգիների սորտերն ու տեսակները ճիշտ է    |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |3) դդմազգիների սննդային արժանիքները և      |

|   |                     |կարևորությունը  ճիշտ է բացատրում,          |

|   |                     |4) դդմազգիների մշակության                  |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|276|Ուսումնառության      |Կատարել հողի նախացանքային մշակում          |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|277|Կատարման չափանիշներ  |1) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է թվարկում,         |

|   |                     |2) հողի նախացանքային մշակման ժամկետները    |

|   |                     |պահպանում է,                               |

|   |                     |3) կոնկրետ մշակաբույսի համար հողին         |

|   |                     |ներկայացվող պահանջները ճիշտ է գնահատում,   |

|   |                     |4) պահանջվող հողախառնուրդը պատրաստում է,   |

|   |                     |5) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |6) աշխատանքների որակը ճիշտ գնահատում է,    |

|   |                     |7) հողի ախտահանումն ապահովված է,           |

|   |                     |8) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |9) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ    |

|   |                     |գործիքները,                                |

|   |                     |10) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |11) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|278|Ուսումնառության      |Կատարել դդմազգիների ցանք                   |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|279|Կատարման չափանիշներ  |1) սերմերի որակի գնահատումը ճիշտ է,        |

|   |                     |2) սերմերի նախապատրաստումը ճիշտ է,         |

|   |                     |3) սերմերի պահանջվող քանակության հաշվարկը  |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |4) ցանքի ձևերի  ու եղանակների ընտրությունը |

|   |                     |հիմնավորված է,                             |

|   |                     |5) ցանքի գործողությունները ճիշտ է կատարում,|

|   |                     |6) հետցանքային առաջին աշխատանքները ճիշտ է  |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |7) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |8) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ    |

|   |                     |գործիքները և  սարքավորումները,             |

|   |                     |9) աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ|

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|280|Ուսումնառության      |Կատարել դդմազգիների խնամքի աշխատանքներ     |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|281|Կատարման չափանիշներ  |1) խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը ճիշտ |

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |2) ոռոգման գործողությունները կատարում է ըստ|

|   |                     |նորմաների,                                 |

|   |                     |3) քաղհանի և  փխրեցման աշխատանքները ճիշտ է |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |4) սնուցման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,  |

|   |                     |5) բուժման գործողությունները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) բեղմնավորման գործողությունների կատարումն|

|   |                     |ապահովում է,                               |

|   |                     |7) ճիշտ է ձևավորում  բույսերը,             |

|   |                     |8) խնամքի համար պահանջվող նյութերի         |

|   |                     |ընտրությունը ճիշտ է,                       |

|   |                     |9) խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակի  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |10) խնամքի համար նյութերի նախապատրաստումը  |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |11) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է     |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |12) խնամքի գործընթացի վերաբերյալ           |

|   |                     |փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,                |

|   |                     |13) խնամքի որևէ  գործողության              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը ճիշտ գնահատում է,        |

|   |                     |14) վեգետացիայի շրջանում ջերմատան անհրաժեշտ|

|   |                     |ռեժիմները հսկում է,                        |

|   |                     |15) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ   |

|   |                     |սարքավորումներն ու գործիքները,             |

|   |                     |16) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|282|Ուսումնառության      |Կատարել բերքահավաք                         |

|   |արդյունք 5           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|283|Կատարման չափանիշներ  |1) ըստ դդմազգիների տեսակների բերքի         |

|   |                     |հասունության գնահատումը ճիշտ է,            |

|   |                     |2) ճիշտ է գնահատում բերքահավաքի ժամկետները,|

|   |                     |3) ճիշտ է հավաքում բերքը,                  |

|   |                     |4) ճիշտ է տեսակավորում և  տարայավորում     |

|   |                     |բերքը,                                     |

|   |                     |5) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ    |

|   |                     |գործիքներն ու սարքավորումները,             |

|   |                     |7) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,   |

|   |                     |8) հողի հետբերքահավաքային անհրաժեշտ        |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության     |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՏԱՔԴԵՂԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ|

|                         ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                              |

|_____________________________________________________________________|

|284|Մոդուլի դասիչը       |ՋՏՆՏ-5-17-022                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|285|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակը ուսանողների մոտ ջերմատնային|

|   |                     |տնտեսություններում տաքդեղի մշակության      |

|   |                     |գործնական հմտությունների ձևավորումն  է:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|286|Մոդուլի տևողությունը |48 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|287|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՋՏՆՏ-5-17-006 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսություններում հողախառնուրդների        |

|   |                     |պատրաստման հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-007   |

|   |                     |«Հողի և  մշակաբույսերի վնասատուներն ու     |

|   |                     |հիվանդությունները: Դրանց դեմ պայքարի       |

|   |                     |միջոցները, ձևերն  ու մեթոդները»,           |

|   |                     |ՋՏՆՏ-5-17-009 «Պարարտանյութերի և  սնուցման |

|   |                     |նյութերի տեսակները և  կիրառման             |

|   |                     |տեխնոլոգիան», ՋՏՆՏ-5-17-010                |

|   |                     |«Ցանքաշրջանառության սխեմաների մշակման      |

|   |                     |հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-016 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսությունում կաթիլային ոռոգման և        |

|   |                     |ցողարկման (անձրևացման)  տեխնոլոգիաները և   |

|   |                     |համակարգերը» և  ՋՏՆՏ-5-17-011 «Ցանքի և     |

|   |                     |սածիլման աշխատանքների կազմակերպումը        |

|   |                     |ջերմատնային տնտեսություններում» մոդուլները:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|288|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|289|Ուսումնառության      |Ներկայացնել տաքդեղի սորտերը և  տնտեսական   |

|   |արդյունք 1           |նշանակությունը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|290|Կատարման չափանիշներ  |1) տաքդեղի սորտերը ճիշտ է թվարկում,        |

|   |                     |2) ջերմատնային տնտեսությունում մշակվող     |

|   |                     |տաքդեղի սորտերը ճիշտ է ներկայացնում,       |

|   |                     |3) տաքդեղի սննդային արժանիքները և          |

|   |                     |կարևորությունը  ճիշտ է բացատրում,          |

|   |                     |4) տաքդեղի մշակության                      |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|291|Ուսումնառության      |Կատարել հողի նախացանքային մշակում          |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|292|Կատարման չափանիշներ  |1) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է թվարկում,         |

|   |                     |2) հողի նախացանքային մշակման ժամկետները    |

|   |                     |պահպանում է,                               |

|   |                     |3) տաքդեղի համար հողին ներկայացվող         |

|   |                     |պահանջները ճիշտ է գնահատում,               |

|   |                     |4) պահանջվող հողախառնուրդը պատրաստում է,   |

|   |                     |5) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |6) աշխատանքների որակը ճիշտ գնահատում է,    |

|   |                     |7) հողի ախտահանումն ապահովված է,           |

|   |                     |8) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |9) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ    |

|   |                     |գործիքները,                                |

|   |                     |10) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |11) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|293|Ուսումնառության      |Կատարել տաքդեղի սածիլում                   |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|294|Կատարման չափանիշներ  |1) սածիլների որակի գնահատումը ճիշտ է,      |

|   |                     |2) սածիլների նախապատրաստումը ճիշտ է,       |

|   |                     |3) սերմերի պահանջվող քանակության հաշվարկը  |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |4) սածիլման ձևերի  ու եղանակների           |

|   |                     |ընտրությունը հիմնավորված է,                |

|   |                     |5) սածիլման գործողությունները ճիշտ է       |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) հետցանքային առաջին աշխատանքները ճիշտ է  |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |7) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |8) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ    |

|   |                     |գործիքները,                                |

|   |                     |9) աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ|

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|295|Ուսումնառության      |Կատարել տաքդեղի խնամքի աշխատանքներ         |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|296|Կատարման չափանիշներ  |1) խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը ճիշտ |

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |2) ոռոգման գործողությունները կատարում է ըստ|

|   |                     |նորմաների,                                 |

|   |                     |3) քաղհանի, փխրեցման և  բուկլիցի           |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |4) սնուցման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,  |

|   |                     |5) բուժման գործողությունները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) խնամքի համար պահանջվող նյութերի         |

|   |                     |ընտրությունը ճիշտ է,                       |

|   |                     |7) խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակի  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |8) խնամքի համար նյութերի նախապատրաստումը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |9) ապահովում է բեղմնավորման                |

|   |                     |գործողությունների կատարումը,               |

|   |                     |10) տաքդեղի բույսի ձևավորման  աշխատանքները |

|   |                     |և  բճատումը ճիշտ է կատարում,               |

|   |                     |11) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է     |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |12) խնամքի գործընթացի վերաբերյալ           |

|   |                     |փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,                |

|   |                     |13) խնամքի որևէ  գործողության              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը ճիշտ գնահատում է,        |

|   |                     |14) վեգետացիայի շրջանում ջերմատան անհրաժեշտ|

|   |                     |ռեժիմները հսկում է,                        |

|   |                     |15) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ   |

|   |                     |սարքավորումներն ու գործիքները,             |

|   |                     |16) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|297|Ուսումնառության      |Կատարել բերքահավաք                         |

|   |արդյունք 5           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|298|Կատարման չափանիշներ  |1) տաքդեղի բերքի հասունության գնահատումը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է գնահատում բերքահավաքի ժամկետները,|

|   |                     |3) ճիշտ է հավաքում բերքը,                  |

|   |                     |4) ճիշտ է տեսակավորում և  տարայավորում     |

|   |                     |բերքը,                                     |

|   |                     |5) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) ճիշտ է ընտրում և  կիրառում անհրաժեշտ    |

|   |                     |գործիքներն ու սարքավորումները,             |

|   |                     |7) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,   |

|   |                     |8) հողի հետբերքահավաքային անհրաժեշտ        |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության     |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԼՈԼԻԿԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ  |

|                         ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                              |

|_____________________________________________________________________|

|299|Մոդուլի դասիչը       |ՋՏՆՏ-5-17-023                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|300|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակը ուսանողների մոտ ջերմատնային|

|   |                     |տնտեսություններում լոլիկի մշակության       |

|   |                     |գործնական հմտությունների ձևավորումն  է:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|301|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|302|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՋՏՆՏ-5-17-006 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսություններում հողախառնուրդների        |

|   |                     |պատրաստման հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-007   |

|   |                     |«Հողի և  մշակաբույսերի վնասատուներն ու     |

|   |                     |հիվանդությունները: Դրանց դեմ պայքարի       |

|   |                     |միջոցները, ձևերն  ու մեթոդները»,           |

|   |                     |ՋՏՆՏ-5-17-009 «Պարարտանյութերի և  սնուցման |

|   |                     |նյութերի տեսակները և  կիրառման             |

|   |                     |տեխնոլոգիան», ՋՏՆՏ-5-17-010                |

|   |                     |«Ցանքաշրջանառության սխեմաների մշակման      |

|   |                     |հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-016 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսությունում կաթիլային ոռոգման և        |

|   |                     |ցողարկման (անձրևացման)  տեխնոլոգիաները և   |

|   |                     |համակարգերը» և  ՋՏՆՏ-5-17-011 «Ցանքի և     |

|   |                     |սածիլման աշխատանքների կազմակերպումը        |

|   |                     |ջերմատնային տնտեսություններում» մոդուլները:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|303|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|304|Ուսումնառության      |Ներկայացնել լոլիկի սորտերը և  տնտեսական    |

|   |արդյունք 1           |նշանակությունը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|305|Կատարման չափանիշներ  |1) լոլիկի սորտերը ճիշտ է թվարկում,         |

|   |                     |2) պաշտպանված գրունտում մշակվող լոլիկի     |

|   |                     |սորտերը ճիշտ է ներկայացնում,               |

|   |                     |3) լոլիկի սննդային արժանիքները և           |

|   |                     |կարևորությունը  ճիշտ է բացատրում,          |

|   |                     |4) լոլիկի մշակության առանձնահատկությունները|

|   |                     |ճիշտ է բացատրում:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|306|Ուսումնառության      |Կատարել հողի նախացանքային մշակում          |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|307|Կատարման չափանիշներ  |1) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է թվարկում,         |

|   |                     |2) հողի նախացանքային մշակման ժամկետները    |

|   |                     |պահպանում է,                               |

|   |                     |3) լոլիկի համար հողին ներկայացվող          |

|   |                     |պահանջները ճիշտ է գնահատում,               |

|   |                     |4) պահանջվող հողախառնուրդը պատրաստում է,   |

|   |                     |5) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |6) աշխատանքների որակը ճիշտ գնահատում է,    |

|   |                     |7) հողի ախտահանումն ապահովված է,           |

|   |                     |8) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |9) գործիքների ընտրությունը և  կիրառումը    |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |10) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |11) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|308|Ուսումնառության      |Կատարել լոլիկի սածիլում                    |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|309|Կատարման չափանիշներ  |1) սածիլների որակի գնահատումը ճիշտ է,      |

|   |                     |2) սածիլների նախապատրաստումը ճիշտ է,       |

|   |                     |3) սածիլների պահանջվող քանակության հաշվարկը|

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |4) սածիլման ձևերի  ու եղանակների           |

|   |                     |ընտրությունը հիմնավորված է,                |

|   |                     |5) սածիլման գործողությունները ճիշտ է       |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) հետցանքային առաջին աշխատանքները ճիշտ է  |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |7) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |8) գործիքների և  սարքավորումների           |

|   |                     |ընտրությունն ու կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |9) աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ|

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|310|Ուսումնառության      |Կատարել լոլիկի խնամքի աշխատանքներ          |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|311|Կատարման չափանիշներ  |1) խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը ճիշտ |

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |2) ոռոգման գործողությունները կատարում է ըստ|

|   |                     |նորմաների,                                 |

|   |                     |3) քաղհանի, բուկլիցի և  փխրեցման           |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |4) սնուցման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,  |

|   |                     |5) բուժման գործողությունները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) խնամքի համար պահանջվող նյութերի         |

|   |                     |ընտրությունը ճիշտ է,                       |

|   |                     |7) խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակի  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |8) խնամքի համար նյութերի նախապատրաստումը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |9) լոլիկի բույսի ձևավորման  և  բճատման     |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |10) ապահովում է բեղմնավորման աշխատանքների  |

|   |                     |կատարումը,                                 |

|   |                     |11) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է     |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |12) խնամքի գործընթացի վերաբերյալ           |

|   |                     |փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,                |

|   |                     |13) խնամքի որևէ  գործողության              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը ճիշտ գնահատում է,        |

|   |                     |14) վեգետացիայի շրջանում ջերմատան անհրաժեշտ|

|   |                     |ռեժիմները հսկում է,                        |

|   |                     |15) սարքավորումների ու գործիքների          |

|   |                     |ընտրությունը և  կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |16) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|312|Ուսումնառության      |Կատարել բերքահավաք                         |

|   |արդյունք 5           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|313|Կատարման չափանիշներ  |1) լոլիկի բերքի հասունության գնահատումը    |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է գնահատում բերքահավաքի ժամկետները,|

|   |                     |3) ճիշտ է հավաքում բերքը,                  |

|   |                     |4) ճիշտ է տեսակավորում և  տարայավորում     |

|   |                     |բերքը,                                     |

|   |                     |5) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) գործիքների և  սարքավորումների           |

|   |                     |ընտրությունը և  կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |7) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,   |

|   |                     |8) հողի հետբերքահավաքային անհրաժեշտ        |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության     |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐՈՒՆԳԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ|

|                         ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                              |

|_____________________________________________________________________|

|314|Մոդուլի դասիչը       |ՋՏՆՏ-5-17-024                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|315|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակը ուսանողների մոտ ջերմատնային|

|   |                     |տնտեսություններում վարունգի մշակության     |

|   |                     |գործնական հմտությունների ձևավորումն  է:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|316|Մոդուլի տևողությունը |48 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|317|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՋՏՆՏ-5-17-006 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսությունների հողախառնուրդների          |

|   |                     |պատրաստման հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-007   |

|   |                     |«Հողի և  մշակաբույսերի վնասատուներն ու     |

|   |                     |հիվանդությունները: Դրանց դեմ պայքարի       |

|   |                     |միջոցները, ձևերն  ու մեթոդները»,           |

|   |                     |ՋՏՆՏ-5-17-009 «Պարարտանյութերի և  սնուցման |

|   |                     |նյութերի տեսակները և  կիրառման             |

|   |                     |տեխնոլոգիան», ՋՏՆՏ-5-17-010                |

|   |                     |«Ցանքաշրջանառության սխեմաների մշակման      |

|   |                     |հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-016 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսությունում կաթիլային ոռոգման և        |

|   |                     |ցողարկման (անձրևացման)  տեխնոլոգիաները և   |

|   |                     |համակարգերը» և  ՋՏՆՏ-5-17-011 «Ցանքի և     |

|   |                     |սածիլման աշխատանքների կազմակերպումը        |

|   |                     |ջերմատնային տնտեսություններում» մոդուլները:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|318|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|319|Ուսումնառության      |Ներկայացնել վարունգի սորտերը և  տնտեսական  |

|   |արդյունք 1           |նշանակությունը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|320|Կատարման չափանիշներ  |1) վարունգի սորտերը ճիշտ է թվարկում,       |

|   |                     |2) պաշտպանված գրունտում մշակվող վարունգի   |

|   |                     |սորտերը ճիշտ է ներկայացնում,               |

|   |                     |3) վարունգի սննդային արժանիքները և         |

|   |                     |կարևորությունը  ճիշտ է բացատրում,          |

|   |                     |4) վարունգի մշակության                     |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|321|Ուսումնառության      |Կատարել հողի նախացանքային մշակում          |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|322|Կատարման չափանիշներ  |1) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է թվարկում,         |

|   |                     |2) հողի նախացանքային մշակման ժամկետները    |

|   |                     |պահպանում է,                               |

|   |                     |3) վարունգի համար հողին ներկայացվող        |

|   |                     |պահանջները ճիշտ է գնահատում,               |

|   |                     |4) պահանջվող հողախառնուրդը պատրաստում է,   |

|   |                     |5) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |6) աշխատանքների որակը ճիշտ գնահատում է,    |

|   |                     |7) հողի ախտահանումն ապահովված է,           |

|   |                     |8) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |9) գործիքների ընտրությունը և  կիրառումը    |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |10) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |11) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|323|Ուսումնառության      |Կատարել վարունգի սածիլում                  |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|324|Կատարման չափանիշներ  |1) սածիլների որակի գնահատումը ճիշտ է,      |

|   |                     |2) սածիլների նախապատրաստումը ճիշտ է,       |

|   |                     |3) սածիլների պահանջվող քանակության հաշվարկը|

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |4) սածիլման ձևերի  ու եղանակների           |

|   |                     |ընտրությունը հիմնավորված է,                |

|   |                     |5) սածիլման գործողությունները ճիշտ է       |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) հետցանքային առաջին աշխատանքները ճիշտ է  |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |7) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |8) գործիքների և  սարքավորումների           |

|   |                     |ընտրությունն ու կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |9) աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ|

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|325|Ուսումնառության      |Կատարել վարունգի խնամքի աշխատանքներ        |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|326|Կատարման չափանիշներ  |1) խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը ճիշտ |

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |2) ոռոգման գործողությունները կատարում է ըստ|

|   |                     |նորմաների,                                 |

|   |                     |3) քաղհանի, փխրեցման և  բուկլիցի           |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |4) սնուցման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,  |

|   |                     |5) բուժման գործողությունները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) խնամքի համար պահանջվող նյութերի         |

|   |                     |ընտրությունը ճիշտ է,                       |

|   |                     |7) խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակի  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |8) խնամքի համար նյութերի նախապատրաստումը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |9) վարունգի բույսի ձևավորման  և  բճատման   |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |10) ապահովում է բեղմնավորման աշխատանքների  |

|   |                     |կատարումը,                                 |

|   |                     |11) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է     |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |12) խնամքի գործընթացի վերաբերյալ           |

|   |                     |փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,                |

|   |                     |13) խնամքի որևէ  գործողության              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը ճիշտ գնահատում է,        |

|   |                     |14) վեգետացիայի շրջանում ջերմատան անհրաժեշտ|

|   |                     |ռեժիմները հսկում է,                        |

|   |                     |15) սարքավորումների ու գործիքների          |

|   |                     |ընտրությունը և  կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |16) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|327|Ուսումնառության      |Կատարել բերքահավաք                         |

|   |արդյունք 5           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|328|Կատարման չափանիշներ  |1) վարունգի բերքի հասունության գնահատումը  |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է գնահատում բերքահավաքի ժամկետները,|

|   |                     |3) ճիշտ է հավաքում բերքը,                  |

|   |                     |4) ճիշտ է տեսակավորում և  տարայավորում     |

|   |                     |բերքը,                                     |

|   |                     |5) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) գործիքների և  սարքավորումների           |

|   |                     |ընտրությունը և  կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |7) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,   |

|   |                     |8) հողի հետբերքահավաքային անհրաժեշտ        |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության     |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՄԲՈՒԿԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ |

|                         ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                              |

|_____________________________________________________________________|

|329|Մոդուլի դասիչը       |ՋՏՆՏ-5-17-025                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|330|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակը ուսանողների մոտ ջերմատնային|

|   |                     |տնտեսություններում սմբուկի մշակության      |

|   |                     |գործնական հմտությունների ձևավորումն  է:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|331|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|332|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՋՏՆՏ-5-17-006 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսություններում հողախառնուրդների        |

|   |                     |պատրաստման հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-007   |

|   |                     |«Հողի և  մշակաբույսերի վնասատուներն ու     |

|   |                     |հիվանդությունները: Դրանց դեմ պայքարի       |

|   |                     |միջոցները, ձևերն  ու մեթոդները»,           |

|   |                     |ՋՏՆՏ-5-17-009 «Պարարտանյութերի և  սնուցման |

|   |                     |նյութերի տեսակները և  կիրառման             |

|   |                     |տեխնոլոգիան», ՋՏՆՏ-5-17-010                |

|   |                     |«Ցանքաշրջանառության սխեմաների մշակման      |

|   |                     |հմտություններ», ՋՏՆՏ-5-17-016 «Ջերմատնային |

|   |                     |տնտեսությունում կաթիլային ոռոգման և        |

|   |                     |ցողարկման (անձրևացման)  տեխնոլոգիաները և   |

|   |                     |համակարգերը» և  ՋՏՆՏ-5-17-011 «Ցանքի և     |

|   |                     |սածիլման աշխատանքների կազմակերպումը        |

|   |                     |ջերմատնային տնտեսություններում» մոդուլները:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|333|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|334|Ուսումնառության      |Ներկայացնել սմբուկի սորտերը և  տնտեսական   |

|   |արդյունք 1           |նշանակությունը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|335|Կատարման չափանիշներ  |1) սմբուկի սորտերը ճիշտ է թվարկում,        |

|   |                     |2) պաշտպանված գրունտում մշակվող սմբուկի    |

|   |                     |սորտերը ճիշտ է ներկայացնում,               |

|   |                     |3) սմբուկի սննդային արժանիքները և          |

|   |                     |կարևորությունը  ճիշտ է բացատրում,          |

|   |                     |4) սմբուկի մշակության                      |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|336|Ուսումնառության      |Կատարել հողի նախացանքային մշակում          |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|337|Կատարման չափանիշներ  |1) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է թվարկում,         |

|   |                     |2) հողի նախացանքային մշակման ժամկետները    |

|   |                     |պահպանում է,                               |

|   |                     |3) սմբուկի համար հողին ներկայացվող         |

|   |                     |պահանջները ճիշտ է գնահատում,               |

|   |                     |4) պահանջվող հողախառնուրդը պատրաստում է,   |

|   |                     |5) հողի նախացանքային մշակման               |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |6) աշխատանքների որակը ճիշտ գնահատում է,    |

|   |                     |7) հողի ախտահանումն ապահովված է,           |

|   |                     |8) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |9) գործիքների ընտրությունը և  կիրառումը    |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |10) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |11) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|338|Ուսումնառության      |Կատարել սմբուկի սածիլում                   |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|339|Կատարման չափանիշներ  |1) սածիլների որակի գնահատումը ճիշտ է,      |

|   |                     |2) սածիլների նախապատրաստումը ճիշտ է,       |

|   |                     |3) սածիլների պահանջվող քանակության հաշվարկը|

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |4) սածիլման ձևերի  ու եղանակների           |

|   |                     |ընտրությունը հիմնավորված է,                |

|   |                     |5) սածիլման գործողությունները ճիշտ է       |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) հետցանքային առաջին աշխատանքները ճիշտ է  |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |7) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |8) գործիքների և  սարքավորումների           |

|   |                     |ընտրությունն ու կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |9) աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ|

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|340|Ուսումնառության      |Կատարել սմբուկի խնամքի աշխատանքներ         |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|341|Կատարման չափանիշներ  |1) խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը ճիշտ |

|   |                     |է կազմում,                                 |

|   |                     |2) ոռոգման գործողությունները կատարում է ըստ|

|   |                     |նորմաների,                                 |

|   |                     |3) քաղհանի, բուկլիցի և  փխրեցման           |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |4) սնուցման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,  |

|   |                     |5) բուժման գործողությունները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) խնամքի համար պահանջվող նյութերի         |

|   |                     |ընտրությունը ճիշտ է,                       |

|   |                     |7) խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակի  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |8) խնամքի համար նյութերի նախապատրաստումը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |9) սմբուկի բույսի ձևավորման                |

|   |                     |գործողությունները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |10) ապահովում է բեղմնավորման աշխատանքների  |

|   |                     |կատարումը,                                 |

|   |                     |11) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է     |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |12) խնամքի գործընթացի վերաբերյալ           |

|   |                     |փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,                |

|   |                     |13) խնամքի որևէ  գործողության              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը ճիշտ գնահատում է,        |

|   |                     |14) վեգետացիայի շրջանում ջերմատան անհրաժեշտ|

|   |                     |ռեժիմները հսկում է,                        |

|   |                     |15) սարքավորումների ու գործիքների          |

|   |                     |ընտրությունը և  կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |16) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության    |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|342|Ուսումնառության      |Կատարել բերքահավաք                         |

|   |արդյունք 5           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|343|Կատարման չափանիշներ  |1) սմբուկի բերքի հասունության գնահատումը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է գնահատում բերքահավաքի ժամկետները,|

|   |                     |3) ճիշտ է հավաքում բերքը,                  |

|   |                     |4) ճիշտ է տեսակավորում և  տարայավորում     |

|   |                     |բերքը,                                     |

|   |                     |5) աշխատողների հրահանգավորումը ճիշտ է      |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) գործիքների և  սարքավորումների           |

|   |                     |ընտրությունը և  կիրառումը ճիշտ է,          |

|   |                     |7) պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում,   |

|   |                     |8) հողի հետբերքահավաքային անհրաժեշտ        |

|   |                     |աշխատանքները ճիշտ է կատարում,              |

|   |                     |9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության     |

|   |                     |կանոնները:                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
Կրթության և գիտության նախարարություն
17.11.2017
N 1327-Ն
Հրաման