Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.05....
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.05.5 «ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811. ...

 

 

110.1328.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017501

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1328-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.05.5 «ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811.05.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ-ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 Թ. ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 199-Ն ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|           ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԵՈԴՈԼԻՏԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹ»                  |

|_____________________________________________________________________|

|103|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-009                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|104|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |թեոդոլիտի կառուցվածքի, թեոդոլիտային        |

|   |                     |հանույթի կատարման սկզբունքների և           |

|   |                     |թեոդոլիտային հանույթից ստացվող դաշտային    |

|   |                     |նյութերի մշակման վերաբերյալ գիտելիքներ և   |

|   |                     |դրանք գործնականում կիրառելու               |

|   |                     |կարողություններ                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|105|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|106|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը |

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-008 «Ընդհանուր գեոդեզիա» մոդուլը:     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|107|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|108|ՈՒսումնառության      |Բացատրել թեոդոլիտի կառուցվածքը և           |

|   |արդյունք 1           |աշխատանքային սկզբունքները                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|109|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է նկարագրում թեոդոլիտի աշխատանքային|

|   |                     |մասերը,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտից օգտվելու |

|   |                     |կարգը,                                     |

|   |                     |3) ճիշտ է բնութագրում թեոդոլիտային ճիշտ    |

|   |                     |հաշվարկները,                               |

|   |                     |4) ճիշտ է բացատրում թեոդոլիտի դերը         |

|   |                     |չափագրական տարաբնույթ աշխատանքներում:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|110|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել թեոդոլիտային հանույթի          |

|   |արդյունք 2           |առաջնահերթությունները                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|111|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտային        |

|   |                     |հանույթի հաջորդական քայլերը,               |

|   |                     |2) կատարում է հորիզոնական                  |

|   |                     |հեռավորությունների և  անկյունների ճիշտ     |

|   |                     |չափագրում,                                 |

|   |                     |3) կատարում է ուղղաձիգ հեռավորությունների  |

|   |                     |և  անկյունների ճիշտ չափագրում,             |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիական ուղիղ և |

|   |                     |հակադարձ խնդիրների լուծման եղանակները:     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|112|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գեոդեզիական (երկրաբաշխական)    |

|   |արդյունք 3           |ցանցի կառուցման սկզբունքները               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|113|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիական ցանցի   |

|   |                     |հիմնական տարրերը,                          |

|   |                     |2) ճիշտ է կազմում տեղանքի գեոդեզիական      |

|   |                     |ցանցը,                                     |

|   |                     |3) ճիշտ է գնահատում տեղանքի գեոդեզիական    |

|   |                     |ցանցի հողաշինարարական նշանակությունը:      |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ»   |

|_____________________________________________________________________|

|114|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-010                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|115| Մոդուլի նպատակը     |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |ճարտարագիտական բնահողագիտության,           |

|   |                     |մասնավորապես, ճարտարագիտական բնահողերում   |

|   |                     |առաջացող լարումների որոշարկման առավել      |

|   |                     |նպատակահարմար եղանակների, ինչպես նաև       |

|   |                     |ճարտարագիտական բնահողերի ամրության ու      |

|   |                     |կարողունակության որոշման և  հաշվարկման     |

|   |                     |արդյունավետ եղանակների վերաբերյալ          |

|   |                     |գիտելիքներ և  դրանք գործնականում կիրառելու |

|   |                     |կարողություններ                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|116|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|117|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար, ուսանողը|

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-003 «Ընդհանուր երկրաբանություն»       |

|   |                     |մոդուլը:                                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|118|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|119|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել բնահողերի հատկությունները և    |

|   |արդյունք 1           |դրանց բարելավման եղանակները                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|120|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում բնահող հասկացությունը, |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում բնահողի տեսակները,  |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում բնահողի                |

|   |                     |հատկությունները,                           |

|   |                     |4) ճիշտ է պարզաբանում բնահողերում առաջացող |

|   |                     |լարումների պատճառներն ու բաշխման           |

|   |                     |օրինաչափությունները,                       |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում բնահողերի բարելավման|

|   |                     |արդյունավետ եղանակները,                    |

|   |                     |6) ճիշտ է բացատրում բնահողերի ամրության և  |

|   |                     |կայունության խախտման պատճառները,           |

|   |                     |7) ճիշտ է ներկայացնում բնահողերի ամրության |

|   |                     |և  կարողունակության գնահատման եղանակները:  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|121|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել շինարարական նյութերը և  դրանց  |

|   |արդյունք 2           |հատկությունները                            |

|   |                     |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|122|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական            |

|   |                     |շինանյութերի տեսակները,                    |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում շինանյութերի ֆիզիկական |

|   |                     |և  մեխանիկական հատկությունները,            |

|   |                     |3) ճիշտ է տարբերակում բնական և  արհեստական |

|   |                     |քարանյութերն ու դրանց կիրառման             |

|   |                     |բնագավառները,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում անօրգանական և       |

|   |                     |օրգանական կապակցող նյութերն ու դրանց       |

|   |                     |կիրառման բնագավառները,                     |

|   |                     |5) կարող է առանձնացնել պլաստմասսայե և      |

|   |                     |պոլիմերային նյութերն ու դրանց կիրառման     |

|   |                     |բնագավառները:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|123|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել բնահողը, որպես շինարարական     |

|   |արդյունք 3           |նյութ                                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|124|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում բնահողը, որպես      |

|   |                     |շինարարական նյութ կիրառելու բնագավառները,  |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում շինարարական նպատակներով|

|   |                     |բնահողի օգտագործման արդյունավետությունը:   |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԱԽԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵՆԶՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹՆԵՐ»        |

|_____________________________________________________________________|

|125|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5 -17-011                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|126|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |տախիոմետրի և  կիպրեգելի կառուցվածքի,       |

|   |                     |տախիոմետրական ու մենզուլային հանույթների   |

|   |                     |կատարման սկզբունքների վերաբերյալ գիտելիքներ|

|   |                     |և  դրանցից ստացվող դաշտային ու հաշվարկային |

|   |                     |նյութերի մշակման կարողություններ:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|127|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|128|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը |

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-009 «Թեոդոլիտային հանույթ» մոդուլը:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|129|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|130|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տախիոմետրի և  կիպրեգելի        |

|   |արդյունք 1           |կառուցվածքն ու աշխատանքային սկզբունքները   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|131|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տախիոմետրի          |

|   |                     |աշխատանքային մասերը,                       |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում տախիոմետրից օգտվելու|

|   |                     |կարգը,                                     |

|   |                     |3) իրականացնում է տախիոմետրային ճիշտ       |

|   |                     |հաշվարկներ,                                |

|   |                     |4) կարող է տախիոմետրը բերել աշխատանքային   |

|   |                     |վիճակի,                                    |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում կիպրեգելի           |

|   |                     |կառուցվածքը,                               |

|   |                     |6) կարող է մենզուլան բերել աշխատանքային    |

|   |                     |վիճակի,                                    |

|   |                     |7) իրականացնում է թեքման անկյունների ճիշտ  |

|   |                     |հաշվարկներ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|132|ՈՒսումնառության      |Կատարել տախիոմետրական և  մենզուլան         |

|   |արդյունք 2           |հանույթներ                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|133|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տախիոմետրական       |

|   |                     |հանույթի հաջորդական քայլերը,               |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում տեղանքի մակերևույթի     |

|   |                     |անհարթությունների արտանկարում,             |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում մենզուլային հանույթի|

|   |                     |հաջորդական քայլերը,                        |

|   |                     |4) իրականացնում է պլանշետների միաբերում:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|134|ՈՒսումնառության      |Կազմել հատակագծեր և  պլանշետներ            |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|135|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տախիոմետրական       |

|   |                     |հանույթից ստացվող նյութերի մշակման         |

|   |                     |մեթոդները,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է կազմում տեղանքի միջին            |

|   |                     |բեռնվածության տեղագրական քարտեզներ և       |

|   |                     |հատակագծեր,                                |

|   |                     |3) կատարում է հանութային կետերի խտացում,   |

|   |                     |4) կատարում է տեղագրական քարտեզների        |

|   |                     |սյունակավորում և  անվանահամարակալում:      |

|_____________________________________________________________________|

|         ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԻՎԵԼԻՐԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»                |

|_____________________________________________________________________|

|136|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5 -17-012                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|137|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |պետական նիվելիրացման ցանցի վերաբերյալ      |

|   |                     |գիտելիքներ և  նիվելիրացման աշխատանքները    |

|   |                     |կատարելու կարողություններ                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|138|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|139|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը |

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-011 «Տախիոմետրական և  մենզուլային     |

|   |                     |հանույթներ» մոդուլը:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|140|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|141|ՈՒսումնառության      |Մեկնաբանել նիվելիրացման աշխատանքների       |

|   |արդյունք 1           |էությունը                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|142|Կատարման չափանիշներ  |1) նիվելիրացման աշխատանքների մասին         |

|   |                     |ընդհանուր տեղեկությունները ճիշտ է          |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է չափագրում կետի բացարձակ          |

|   |                     |բարձրությունը և  այն արտահայտում հատակագծի |

|   |                     |վրա,                                       |

|   |                     |3) ճիշտ է չափագրում կետերի հարաբերական     |

|   |                     |բարձրությունները,                          |

|   |                     |4) ճիշտ է մեկնաբանում պետական նիվելիրացման |

|   |                     |ցանցի կազմման սկզբունքները:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|143|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել նիվելիրների կառուցվածքը և      |

|   |արդյունք 2           |աշխատանքային սկզբունքները                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|144|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում նիվելիրի            |

|   |                     |կառուցվածքային մասերը,                     |

|   |                     |2) նիվելիրը բերում է աշխատանքային վիճակի,  |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում նիվելիրային հաշվարկներ, |

|   |                     |4) ճիշտ է լրացնում նիվելիրային             |

|   |                     |հաշվեմատյանը:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|145|ՈՒսումնառության      |Կատարել նիվելիրային հանույթի միջոցառումներ |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|146|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում տեխնիկական նիվելիրացման |

|   |                     |աշխատանքներ,                               |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում մակերևույթի             |

|   |                     |նիվելիրացում` քառակուսիներով,              |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում երկայնական և  լայնական  |

|   |                     |պիկետաժի նշահարում,                        |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում կորերի պիկետաժի         |

|   |                     |նշահարում:                                 |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈՂԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ»          |

|_____________________________________________________________________|

|147|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5 -17-013                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|148|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի|

|   |                     |մոտ ձևավորել  հողաբարելավման (հողերի       |

|   |                     |մելիորացիայի) և  հողապահպանական            |

|   |                     |միջոցառումների ու հողային քարտեզագրման     |

|   |                     |ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ          |

|   |                     |գիտելիքներ և  դրանք գործնականում կիրառելու,|

|   |                     |հողային քարտագրամներ և  քարտեզներ կազմելու,|

|   |                     |հողը` որպես արտադրության միջոց և  աշխատանքի|

|   |                     |առարկա ուսումնասիրելու նպատակով:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|149|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|150|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀՂՇ 5-17-002               |

|   |                     |«Հողագիտություն» մոդուլը:                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|151|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|152|ՈՒսումնառության      |Պարզաբանել հողագիտության և  հողային        |

|   |արդյունք 1           |քարտեզագրման խնդիրները                     |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ        |

|                          ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»                                 |

|_____________________________________________________________________|

|160|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5 -17- 014                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|161|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի|

|   |                     |մոտ ձևավորել  գյուղատնտեսական արտադրության |

|   |                     |ոլորտների, խնդիրների, հետազոտման մեթոդների,|

|   |                     |շուկայի կառավարման համալիր տեսակների, դրանց|

|   |                     |էության ու միջավայրի վերաբերյալ գիտելիքներ |

|   |                     |և  դրանք գործնականում կիրառելու            |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|162|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|163|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը |

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-005 «Ընդհանուր երկրագործություն» և    |

|   |                     |ՀՂՇ 5 -17-006 «Անասնապահության հիմունքներ» |

|   |                     |մոդուլները:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|164|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|165|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական արտադրության   |

|   |արդյունք 1           |տեղաբաշխման հիմնական տարրերը և             |

|   |                     |մասնագիտացման առանձնահատկությունները       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|166|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |արտադրության տեղաբաշխման տարրերը,          |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |արտադրության մասնագիտացման                 |

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |արտադրանքների ներմուծման և  արտահանման     |

|   |                     |առանձնահատկությունները:                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|167|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական արտադրության   |

|   |արդյունք 2           |ոլորտում կապիտալ ներդրումների հիմնական     |

|   |                     |տեսակները                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|168|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է որոշում կապիտալ ներդրումների     |

|   |                     |բացարձակ ցուցանիշները,                     |

|   |                     |2) ճիշտ է որոշում կապիտալ ներդրումների     |

|   |                     |հարաբերական ցուցանիշները,                  |

|   |                     |3) ճիշտ է որոշում կապիտալ ներդրումների     |

|   |                     |արդյունավետության գործակիցը,               |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում կապիտալ ներդրումների ետ  |

|   |                     |գնման ժամկետները:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|169|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ժամանակակից մարքեթինգի         |

|   |արդյունք 3           |սահմանումները, ֆունկցիաները և              |

|   |                     |առանձնահատկությունները                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|170|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում տնտեսավարման        |

|   |                     |շուկայական մեխանիզմի տեսական հիմունքները,  |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում մարքեթինգը`            |

|   |                     |ձեռնարկության գործունեության կազմակերպման  |

|   |                     |համակարգում,                               |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում գովազդը` որպես      |

|   |                     |պահանջարկի ձևավորման  և  իրացման խթանման   |

|   |                     |կարևոր  միջոց:                             |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ        |

|                        ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»                               |

|_____________________________________________________________________|

|171|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5 -17-015                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|172|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը մշակվել է գյուղատնտեսական      |

|   |                     |արտադրության կազմակերպման և  կառավարման    |

|   |                     |ժամանակակից խնդիրները, մեթոդները և         |

|   |                     |սկզբունքներն ուսումնասիրելու նպատակով: Այն |

|   |                     |կօժանդակի նաև  ծանոթանալ աշխատանքի         |

|   |                     |կազմակերպման առաջադիմական ձևերին,          |

|   |                     |գյուղատնտեսական աշխատանքների և             |

|   |                     |աշխատաժամանակի ծախսումների դասակարգման     |

|   |                     |սկզբունքներին:                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|173|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|174|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը |

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-014 «Գյուղատնտեսական արտադրության     |

|   |                     |էկոնոմիկա և  մարքեթինգ» մոդուլը:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|175|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|176|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական արտադրության   |

|   |արդյունք 1           |կազմակերպման հիմունքները                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|177|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |արտադրության կազմակերպման խնդիրներն ու     |

|   |                     |օրինաչափությունները,                       |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում գյուղատնտեսական     |

|   |                     |արտադրության մասնագիտացման և               |

|   |                     |համակենտրոնացման սկզբունքները տարբեր       |

|   |                     |գյուղատնտեսական կազմակերպություններում,    |

|   |                     |3) ճիշտ է վերլուծում դաշտավարության,       |

|   |                     |բանջարաբուծության և  անասնապահության       |

|   |                     |կազմակերպման ներկա մոտեցումները:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|178|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական արտադրության   |

|   |արդյունք 2           |մեջ աշխատանքի կազմակերպման, նորմավորման և  |

|   |                     |վարձատրության մոտեցումները                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|179|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում աշխատանքի կազմակերպման |

|   |                     |ձևերը,  գյուղատնտեսական աշխատանքների և     |

|   |                     |աշխատաժամանակի ծախսումների դասակարգումն`   |

|   |                     |ըստ սահմանված նորմաների,                   |

|   |                     |2) ճիշտ է մեկնաբանում գյուղատնտեսական      |

|   |                     |աշխատանքների նորմավորման և  վարձատրության  |

|   |                     |սկզբունքները:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|180|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղատնտեսական արտադրության   |

|   |արդյունք 3           |կառավարման էությունը և  խնդիրները          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|181|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում գյուղատնտեսական        |

|   |                     |արտադրության կառավարման էությունը,         |

|   |                     |2) ճիշտ է մեկնաբանում գյուղատնտեսական      |

|   |                     |արտադրության կառավարման խնդիրները,         |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման կադրային |

|   |                     |քաղաքականության սկզբունքները,              |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային        |

|   |                     |ռեսուրսների կառավարման սկզբունքները:       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|182|Ուսումնառության      |Ներկայացնել կառավարման գործառույթներն ու   |

|   |արդյունք 4           |դասակարգումը                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|183|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման          |

|   |                     |գործառույթները և  դրանց դասակարգումը,      |

|   |                     |2) ճիշտ է մեկնաբանում Բիզնես-ծրագիրը որպես |

|   |                     |կառավարման կարևոր  գործառույթ,             |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում լիդերության         |

|   |                     |դերակատարությունը, դրա տեսակները և         |

|   |                     |ներկայացվող անհրաժեշտ պահանջները` որպես    |

|   |                     |արտադրության օպերատիվ կառավարում:          |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ»|

|_____________________________________________________________________|

|184|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ-5-17-016                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|185|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել   |

|   |                     |հասարակական երևույթների  վերաբերյալ        |

|   |                     |տեղեկատվության հավաքման, մշակման և         |

|   |                     |արդյունքների ընդհանրացման վիճակագրական     |

|   |                     |մեթոդների կիրառման գործնական հմտություններ:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|186|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|187|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|188|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|189|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել տեղեկատվության հավաքման և      |

|   |արդյունք 1           |ուսումնասիրության համար նախապատրաստման     |

|   |                     |գործընթացը                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|190|Կատարման չափանիշներ  |1) որոշումներ ընդունելու համար             |

|   |                     |տեղեկատվության անհրաժեշտությունը և         |

|   |                     |կարևորությունը  հիմնավորում է,             |

|   |                     |2) տարբերակում է տեղեկությունների տեսակները|

|   |                     |և  դրանց առանձնահատկությունները,           |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկությունների    |

|   |                     |աղբյուրները և  ձեռք բերման ձևերը,          |

|   |                     |4) տեղեկությունների խմբավորումը և          |

|   |                     |ընդհանրացումը ճիշտ է կատարում,             |

|   |                     |5) ճիշտ է կազմում աղյուսակներ,             |

|   |                     |6) ճիշտ է կազմում գրաֆիկներ և  դիագրամներ: |

|___|_____________________|___________________________________________|

|191|ՈՒսումնառության      |Հաշվել հարաբերական և  միջին մեծություններ  |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|192|Կատարման չափանիշներ  |1) հարաբերական և  միջին մեծությունների     |

|   |                     |կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,  |

|   |                     |2) ճիշտ է հաշվում հարաբերական              |

|   |                     |մեծություններ,                             |

|   |                     |3) ճիշտ է հաշվում միջին թվաբանականներ,     |

|   |                     |4) ճիշտ է հաշվում հարմոնիկ միջիններ,       |

|   |                     |5) ճիշտ է հաշվում միջին քառակուսայիններ,   |

|   |                     |6) հաշվարկված միջին մեծությունների իմաստը  |

|   |                     |ճիշտ է մեկնաբանում:                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|193|ՈՒսումնառության      |Բացատրել վարիացիայի երևույթը  և  կատարել   |

|   |արդյունք 3           |հաշվարկներ                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|194|Կատարման չափանիշներ  |1) ուսումնասիրվող երևույթների              |

|   |                     |հատկանիշներում վարիացիայի առկայությունը    |

|   |                     |ճիշտ է բացատրում,                          |

|   |                     |2) ձևավորում  է վարիացիոն շարք,            |

|   |                     |3) ճիշտ է հաշվարկում վարիացիայի            |

|   |                     |ցուցանիշները,                              |

|   |                     |4) ճիշտ է հաշվարկում վարիացիոն շարքի մոդան |

|   |                     |և  մեդիանան,                               |

|   |                     |5) ուսումնասիրվող երևույթներում  գնահատում |

|   |                     |է վարիացիայի մեծությունը,                  |

|   |                     |6) կատարում է հիմնավոր եզրակացություններ:  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|195|ՈՒսումնառության      |Հաշվել ինդեքսներ                           |

|   |արդյունք 4           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|196|Կատարման չափանիշներ  |1) բացատրում է ինդեքսների նշանակությունը   |

|   |                     |և  կիրառումը,                              |

|   |                     |2) ինդեքսների կառուցման կանոնները          |

|   |                     |ներկայացնում է,                            |

|   |                     |3) ինդեքսների տեսակները ճիշտ է             |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |4) անհատական ինդեքսներ ճիշտ է հաշվարկում,  |

|   |                     |5) ընդհանուր ինդեքսներ ճիշտ է հաշվարկում,  |

|   |                     |6) ըստ ինդեքսների կատարում է գործնական     |

|   |                     |եզրահանգումներ:                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|197|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել դինամիկայի շարքերը, կատարել    |

|   |արդյունք 5           |կորելացիոն վերլուծություն                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|198|Կատարման չափանիշներ  |1) տարբերակում է դինամիկայի շարքերի        |

|   |                     |տեսակները,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում դինամիկայի շարքերի     |

|   |                     |տեսակները,                                 |

|   |                     |3) դինամիկայի ցուցանիշները ճիշտ է հաշվում, |

|   |                     |4) ճիշտ է գնահատում դինամիկայի             |

|   |                     |ցուցանիշները,                              |

|   |                     |5) երևույթների  միջև  կապերի տեսակները     |

|   |                     |ներկայացնում և  մեկնաբանում է,             |

|   |                     |6) ճիշտ կազմում և  լուծում է զույգային կապի|

|   |                     |հավասարումներ,                             |

|   |                     |7) ճիշտ է ստանում կորելացիոն կապի          |

|   |                     |հավասարումը,                               |

|   |                     |8) ճիշտ գնահատում է երևույթների  միջև  կապի|

|   |                     |սերտության աստիճանը:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|199|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել ընտրանքային մեթոդը             |

|   |արդյունք 6           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|200|Կատարման չափանիշներ  |1) ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտությունը |

|   |                     |և  առանձնահատկությունը բացատրում է,        |

|   |                     |2) ընտրանքային դիտարկման տեսակները         |

|   |                     |ներկայացնում է,                            |

|   |                     |3) ճիշտ կատարում է ընտրանքային դիտարկում,  |

|   |                     |4) հաշվում է ընտրանքային համախմբի          |

|   |                     |ցուցանիշները,                              |

|   |                     |5) ընտրանքային դիտարկման արդյունքները      |

|   |                     |ընդհանրացնում է:                           |

|_____________________________________________________________________|

|              ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|201|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ-5-17-017                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|202|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար |

|   |                     |անհրաժեշտ գործնական հմտություններ: Դրանք   |

|   |                     |ներառում են ինքնուրույն բիզնես             |

|   |                     |կազմակերպելու և  վարելու համար անհրաժեշտ   |

|   |                     |գործողությունների իրականացման              |

|   |                     |հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված     |

|   |                     |ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ             |

|   |                     |սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես             |

|   |                     |գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի |

|   |                     |առանձնահատկությունները                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|203|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|204|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀՌԿ-5-17-016               |

|   |                     |«Տեղեկությունների մշակման վիճակագրական     |

|   |                     |մեթոդները» մոդուլը                         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|205|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|206|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի    |

|   |արդյունք 1           |ձևավորման  գործընթացը                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|207|Կատարման չափանիշներ  |1) բիզնես-գործունեության էությունը ճիշտ է  |

|   |                     |մեկնաբանում,                               |

|   |                     |2) բիզնես-գործունեության տեսլականը, նպատակը|

|   |                     |և  ռազմավարությունը ճիշտ է սահմանում,      |

|   |                     |3) բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի  |

|   |                     |անձնային հատկանիշների կարևորությունը       |

|   |                     |հիմնավորում է,                             |

|   |                     |4) բիզնես-գործունեության համար սեփական     |

|   |                     |հնարավորությունների գնահատումը ճիշտ է,     |

|   |                     |5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է        |

|   |                     |մեկնաբանում,                               |

|   |                     |6) բիզնես-գաղափարի ձևավորման  գործընթացի   |

|   |                     |բաղադրիչների իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում,    |

|   |                     |7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է          |

|   |                     |ձևավորված  բիզնես-գաղափարները,             |

|   |                     |8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը    |

|   |                     |ճիշտ է:                                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|208|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման և     |

|   |արդյունք 2           |գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|209|Կատարման չափանիշներ  |1) կազմակերպության կազմակերպչաիրավական     |

|   |                     |ձևերի  բնութագիրը ճիշտ է,                  |

|   |                     |2) կազմակերպության աշխատանքը կարգավորող    |

|   |                     |իրավական ակտերի պահանջների ընկալումը       |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի        |

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում,     |

|   |                     |4) կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող|

|   |                     |փաստաթղթերի ձևավորումը  ճիշտ է,            |

|   |                     |5) կազմակերպության կառավարման              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը և  խնդիրները ճիշտ է      |

|   |                     |մեկնաբանում,                               |

|   |                     |6) կառավարման ֆունկցիաների բնութագրերը     |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |7) կառավարման ոճերի բնութագրերը ճիշտ է,    |

|   |                     |8) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների        |

|   |                     |ձևավորման  մոտեցումները ճիշտ է,            |

|   |                     |9) աշխատատեղերի ձևավորման  և               |

|   |                     |պարտականությունների բաշխման մոտեցումները   |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |10) աշխատողների ընտրության կարգը           |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |11) կազմակերպության կառավարմանն առնչվող    |

|   |                     |փաստաթղթերի ձևավորումը  ամբողջական և       |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |12) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և          |

|   |                     |բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է,      |

|   |                     |13) կառավարման արդյունավետության գնահատման |

|   |                     |մոտեցումները հիմնավոր է:                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|210|ՈՒսումնառության      |Կատարել շուկայի հետազոտման և  գնահատման    |

|   |արդյունք 3           |գործողություններ                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|211|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է մեկնաբանում «շուկա»              |

|   |                     |հասկացությունը,                            |

|   |                     |2) շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը    |

|   |                     |հիմնավորում է,                             |

|   |                     |3) շուկայի հետազոտման հիմնական             |

|   |                     |ուղղությունները բացահայտում է,             |

|   |                     |4) շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը   |

|   |                     |ճիշտ է բնութագրում,                        |

|   |                     |5) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների|

|   |                     |ընտրությունը հիմնավոր է,                   |

|   |                     |6) շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման|

|   |                     |մոտեցումները ճիշտ է,                       |

|   |                     |7) շուկայի վրա ազդող գործոնների և  գնորդի  |

|   |                     |վարքագծի գնահատումը ճիշտ է,                |

|   |                     |8) շուկայական մրցակցության գնահատումը      |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |9) շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է,    |

|   |                     |10) մարքեթինգի գաղափարների (4P և  7P)      |

|   |                     |նշանակությունը ճիշտ է բացահայտում,         |

|   |                     |11) մարքեթինգային ռազմավարության մշակման   |

|   |                     |մոտեցումները հիմնավորված է:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|212|ՈՒսումնառության      |Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և   |

|   |արդյունք 4           |գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|213|Կատարման չափանիշներ  |1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը և     |

|   |                     |կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում,            |

|   |                     |2) կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև |

|   |                     |օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման         |

|   |                     |անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,           |

|   |                     |3) նյութական ռեսուրսների խմբերի            |

|   |                     |տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է,          |

|   |                     |4) աշխատանքային ռեսուրսների բնութագիրը և   |

|   |                     |դրանց առնչվող ցուցանիշների                 |

|   |                     |մեկնաբանությունը ճիշտ է,                   |

|   |                     |5) աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման        |

|   |                     |էությունը ճիշտ է բացատրում, նորմաների      |

|   |                     |մեծության ձևավորման  մեխանիզմը ճիշտ է      |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված       |

|   |                     |հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է,   |

|   |                     |7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման        |

|   |                     |աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է  |

|   |                     |մեկնաբանում,                               |

|   |                     |8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության       |

|   |                     |հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է,        |

|   |                     |9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի        |

|   |                     |օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների |

|   |                     |հաշվարկը և  արդյունքների գնահատումը ճիշտ է,|

|   |                     |10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման         |

|   |                     |արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և  |

|   |                     |արդյունքների գնահատումը ճիշտ է,            |

|   |                     |11) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման   |

|   |                     |արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և  |

|   |                     |արդյունքների գնահատումը ճիշտ է,            |

|   |                     |12) ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ|

|   |                     |վերլուծական գործողությունները և  ըստ       |

|   |                     |արդյունքների եզրահանգումները հիմնավոր է:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|214|ՈՒսումնառության      |Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել  ապրանքի |

|   |արդյունք 5           |(ծառայության) գինը                         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|215|Կատարման չափանիշներ  |1) «ծախս» հասկացության բովանդակությունը    |

|   |                     |ճիշտ է մեկնաբանում,                        |

|   |                     |2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը,           |

|   |                     |3) ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները|

|   |                     |և  վավերապայմանները ճիշտ է ներկայացնում,   |

|   |                     |4) ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական      |

|   |                     |ձևակերպումները  ճիշտ է,                    |

|   |                     |5) ապրանքների տարբեր տեսակների և           |

|   |                     |ծառայությունների տարբեր խմբերի համար       |

|   |                     |պահանջվող ծախսերի կազմը հիմնավոր է         |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |6) ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի մեջ  |

|   |                     |ներառվող ծախսերի հոդվածները ճիշտ է         |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |7) ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների մեծության  |

|   |                     |հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ է        |

|   |                     |կիրառում,                                  |

|   |                     |8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության       |

|   |                     |միավորի ինքնարժեքը,                        |

|   |                     |9) ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները  |

|   |                     |ճիշտ է գնահատում,                          |

|   |                     |10) ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի       |

|   |                     |տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է,          |

|   |                     |11) անհատական գնից շուկայական գնի անցման   |

|   |                     |տրամաբանությունը բացատրում է:              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|216|ՈՒսումնառության      |Մշակել բիզնես պլան և  գործողությունների    |

|   |արդյունք 6           |ծրագիր                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|217|Կատարման չափանիշներ  |1) բիզնես գործունեության համար բիզնես պլանի|

|   |                     |անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,           |

|   |                     |2) բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության   |

|   |                     |մեկնաբանությունները ճիշտ է,                |

|   |                     |3) բիզնես պլանի մշակման համար անհրաժեշտ    |

|   |                     |ելակետային տվյալների կազմը և  ձեռք բերման  |

|   |                     |աղբյուրները ճիշտ է ներկայացնում,           |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում SWOT վերլուծություն,    |

|   |                     |5) SWOT վերլուծության արդյունքները կիրառում|

|   |                     |է բիզնես պլանը մշակելու գործընթացում,      |

|   |                     |6) բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները |

|   |                     |հիմնավորված է,                             |

|   |                     |7) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող         |

|   |                     |գործողությունների ծրագիրը, ժամանակացույցը  |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |8) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող         |

|   |                     |ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է          |

|   |                     |սահմանվել,                                 |

|   |                     |9) բիզնես պլանով նախատեսված միջոցառումների |

|   |                     |իրականացման ռիսկերը և  դրանց հաղթահարման   |

|   |                     |քայլերը հիմնավոր են:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|218|ՈՒսումնառության      |Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական  |

|   |արդյունք 7           |հաշվետվություններ                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|219|Կատարման չափանիշներ  |1) հարկային օրենսդրության հիմնական         |

|   |                     |դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում,             |

|   |                     |2) հարկային օրենսդրության հիմնական         |

|   |                     |հասկացությունները ճիշտ է բացատրում,        |

|   |                     |3) հարկերի և  տուրքերի մեծությունը հաշվելու|

|   |                     |համար կիրառվող ելակետային ցուցանիշների     |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է կատարում,                  |

|   |                     |4) հարկերի և  տուրքերի մեծությունը ճիշտ է  |

|   |                     |հաշվարկում,                                |

|   |                     |5) հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը   |

|   |                     |համապատասխանում է օրենսդրության            |

|   |                     |պահանջներին,                               |

|   |                     |6) ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ|

|   |                     |է ներկայացնում,                            |

|   |                     |7) անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները |

|   |                     |ճիշտ է լրացնում,                           |

|   |                     |8) ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի|

|   |                     |պահանջները ճիշտ է բացատրում,               |

|   |                     |9) ստուգումների հետ կապված տնտեսվարողի     |

|   |                     |իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է |

|   |                     |ներկայացնում:                              |

|_____________________________________________________________________|

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության և գիտության նախարարություն
17.11.2017
N 1328-Ն
Հրաման