Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.05....
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.05.5 «ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811. ...

 

 

110.1328.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017501

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1328-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.05.5 «ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811.05.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ-ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 Թ. ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 199-Ն ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ»            |

|_____________________________________________________________________|

|220|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-018                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|221|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը մշակվել է գյուղական            |

|   |                     |բնակավայրերի հատակագծման տեսական           |

|   |                     |հիմունքների, մասնավորապես, գյուղական       |

|   |                     |բնակավայրերի տարբեր գործառնական տարածքների |

|   |                     |ընտրության կարգի ու նորմաների մասին        |

|   |                     |ուսանողին բավարար գիտելիքներ տալու և  դրանք|

|   |                     |գործնականում կիրառելու հմտություններ       |

|   |                     |ձևավորելու  նպատակով:  Մոդուլի             |

|   |                     |ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի մոտ    |

|   |                     |կձևավորվի  հատակագծման վրա ազդող շրջակա    |

|   |                     |միջավայրի գործոնների որոշարկման            |

|   |                     |կարողություններ, ինչպես նաև  հատակագծման   |

|   |                     |նախագծի կազմման սկզբունքային մոտեցումները  |

|   |                     |գործնականում կիրառելու հմտություններ:      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|222|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|223|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|224|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|225|ՈՒսումնառության      |Պարզաբանել բնակչության թվաքանակի շարժընթացի|

|   |արդյունք 1           |և  հեռանկարային փոփոխման միտումները        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|226|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում «բնակչություն» և       |

|   |                     |բնակչության շարժ» հասկացությունները,       |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության         |

|   |                     |շարժընթացի վրա ազդող սոցիալական և          |

|   |                     |տնտեսաքաղաքական գործոնները,                |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում բնակչության            |

|   |                     |տարաբնակեցման ձևերն  ու համակարգերը,       |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության         |

|   |                     |թվաքանակի փոփոխման հեռանկարային պատկերը,   |

|   |                     |5) ճիշտ է մեկնաբանում գյուղական            |

|   |                     |բնակավայրերի հասարակական դերը:             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|227|ՈՒսումնառության      |Մեկնաբանել գյուղական բնակավայրերի բնակելի  |

|   |արդյունք 2           |ֆոնդի հաշվարկման սկզբունքները              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|228|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում գյուղական բնակավայրերի |

|   |                     |բնակելի ֆոնդի կառուցվածքը,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում բնակելի ֆոնդի          |

|   |                     |հաշվարկման սկզբունքները,                   |

|   |                     |3) հասարակական շենքերի ու կառույցների      |

|   |                     |սահմանները ճիշտ է անցկացնում և             |

|   |                     |հստակեցնում,                               |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում բնակելի և  արտադրական    |

|   |                     |գոտիների մակերեսները,                      |

|   |                     |5) ճիշտ է տարանջատում տարածքի գործառնական, |

|   |                     |բնակելի, արտադրական և  կանաչ գոտիները,     |

|   |                     |6) ճիշտ է բացատրում տարածքի գոտիավորման    |

|   |                     |միավորների ընտրությունն` ըստ իրավիճակի:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|229|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել գյուղական բնակավայրերի         |

|   |արդյունք 3           |հատակագծման և  կառուցապատման նախագծային    |

|   |                     |նորմաները                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|230|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում բնակելի տների       |

|   |                     |տեղաբաշխման պայմաններն ու նորմաները,       |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հասարակական և       |

|   |                     |սոցիալական նշանակության շենքերի և          |

|   |                     |շինությունների տեղաբաշխման պայմաններն ու   |

|   |                     |նորմաները,                                 |

|   |                     |3) ճիշտ է կազմում բնակելի գոտու գրաֆիկական |

|   |                     |նախագիծ,                                   |

|   |                     |4) ճիշտ է կազմում արտադրական գոտու         |

|   |                     |գրաֆիկական նախագիծ,                        |

|   |                     |5) իրականացնում է հատակագծման նախագծի      |

|   |                     |տեխնիկատնտեսական գնահատում,                |

|   |                     |6) կազմում է հաշվետվություն կատարված       |

|   |                     |նախագծային աշխատանքների վերաբերյալ:        |

|_____________________________________________________________________|

|             ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|231|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-019                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|232|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |հողային հարաբերությունների պետական         |

|   |                     |կարգավորման կատարելագործման, հողի          |

|   |                     |տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական |

|   |                     |ձևերի  զարգացման, հողերի բերրիության և     |

|   |                     |հողօգտագործման արդյունավետության           |

|   |                     |բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության |

|   |                     |համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման |

|   |                     |և  բարելավման սկզբունքների, հողերի         |

|   |                     |պահպանությունը, հողային օրենսդրության      |

|   |                     |կիրառման սահմանների ու հողօգտագործման      |

|   |                     |նկատմամբ վերահսկողության իրականացման       |

|   |                     |միջոցառումների վերաբերյալ գիտելիքներ և     |

|   |                     |դրանք գործնականում կիրառելու               |

|   |                     |կարողություններ                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|233|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|234|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|235|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|236|ՈՒսումնառության      |Բնութագրել հողային իրավունքի աղբյուրները   |

|   |արդյունք 1           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|237|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է պարզաբանում հողային իրավունքի հետ|

|   |                     |առնչվող ՀՀ Սահմանադրության համապատասխան    |

|   |                     |հոդվածները,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողային իրավունքը   |

|   |                     |կարգավորող ՀՀ հողային օրենսդրությունը,     |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հողային իրավունքը   |

|   |                     |կարգավորող այլ նորմատիվ իրավական ակտերը:   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|238|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել հողային օրենսդրության կիրառման,|

|   |արդյունք 2           |հողերի օգտագործման և  պահպանման նկատմամբ   |

|   |                     |իրականացվող վերահսկողության իրավական       |

|   |                     |կարգավորման համակարգը                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|239|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողերի օգտագործման  |

|   |                     |և  պահպանման նկատմամբ պետական              |

|   |                     |վերահսկողության խնդիրները,                 |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողերի օգտագործման  |

|   |                     |և  պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն     |

|   |                     |իրականացնող մարմինները,                    |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում մարզպետարանի և      |

|   |                     |համայնքապետարանի, որպես ղեկավարի,          |

|   |                     |իրավասությունները հողերի օգտագործման և     |

|   |                     |պահպանման նկատմամբ իրականացվող             |

|   |                     |վերահսկողության բնագավառում:               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|240|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել հողամասերի սեփականատերերի և    |

|   |արդյունք 3           |օգտագործողների իրավունքներն ու             |

|   |                     |պարտականությունները                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|241|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողամասերի          |

|   |                     |սեփականատերերի և  օգտագործողների           |

|   |                     |իրավունքները,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողամասերի          |

|   |                     |սեփականատերերի և  օգտագործողների           |

|   |                     |պարտականությունները:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|242|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել պետության և  համայնքների       |

|   |արդյունք 4           |սեփականություն հանդիսացող հողամասերի       |

|   |                     |օտարման գործընթացները                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|243|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում պետության և         |

|   |                     |համայնքների սեփականություն հանդիսացող      |

|   |                     |հողամասերի օտարումն իրականացնող լիազոր     |

|   |                     |մարմինները,                                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում պետության և         |

|   |                     |համայնքների սեփականություն հանդիսացող      |

|   |                     |հողամասերի օտարման գործընթացը,             |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում պետության և         |

|   |                     |համայնքների սեփականություն հանդիսացող      |

|   |                     |հողամասերի վաճառքը,                        |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում հողամասերի վաճառքի  |

|   |                     |աճուրդի կազմակերպումն ու իրականացումը:     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|244|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել հողային վեճերի լուծման իրավական|

|   |արդյունք 5           |կարգավորումը                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|245|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողամասերի նկատմամբ |

|   |                     |իրավունքների պաշտպանությունը,              |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողային վեճերի      |

|   |                     |լուծման իրավական կարգավորման սկզբունքները: |

|_____________________________________________________________________|

|             ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|246|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-020                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|247|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |«աշխարհագրական քարտեզ» և  «տեղանքի         |

|   |                     |հատակագիծ» հասկացությունների վերաբերյալ    |

|   |                     |գիտելիքներ և  դրանց կիրառման ոլորտները     |

|   |                     |հստակեցնելու, հիմնական տարրերն             |

|   |                     |ուսումնասիրելու և  տարբերությունները       |

|   |                     |բացահայտելու, ինչպես նաև  պարզ չափագրումներ|

|   |                     |կատարելու, քարտեզներ ու հատակագծեր         |

|   |                     |ընթերցելու և  կազմելու, դրանց վրա պարզ     |

|   |                     |չափագրումներ ու հաշվարկներ կատարելու       |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|248|Մոդուլի տևողությունը |18 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|249|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական|

|   |                     |մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|250|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|251|ՈՒսումնառության      |Ներկայացնել «աշխարհագրական քարտեզ» և       |

|   |արդյունք 1           |«տեղանքի հատակագիծ» հասկացությունների      |

|   |                     |սահմանումները և  դրանց հիմնական տարրերը    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|252|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում «աշխարհագրական քարտեզ» |

|   |                     |հասկացությունը,                            |

|   |                     |2) ճիշտ է սահմանում «տեղանքի հատակագիծ»    |

|   |                     |հասկացությունը,                            |

|   |                     |3) ճիշտ է սահմանում «հորիզոնի և  «ազիմուտի»|

|   |                     |հասկացությունները,                         |

|   |                     |4) ճիշտ է սահմանում «մասշտաբ»              |

|   |                     |հասկացությունը և  տալ դրա արտահայտչաձևերը. |

|   |                     |(թվային, անվանական, գծային),               |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիական ցանցի   |

|   |                     |(աստիճանացանցի) տարրերը. միջօրեական,       |

|   |                     |զուգահեռական:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|253|ՈՒսումնառության      |Դասակարգել աշխարհագրական քարտեզները        |

|   |արդյունք 2           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|254|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում քարտեզների          |

|   |                     |դասակարգումն` ըստ մասշտաբի,                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում քարտեզների          |

|   |                     |դասակարգումն` ըստ բովանդակության,          |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում քարտեզների          |

|   |                     |դասակարգումն` ըստ նշանակության,            |

|   |                     |4) ճիշտ է մեկնաբանում աշխարհագրական քարտեզի|

|   |                     |պայմանական նշանները:                       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|255|ՈՒսումնառության      |Մեկնաբանել աշխարհագրական քարտեզի և  տեղանքի|

|   |արդյունք 3           |հատակագծի տարբերությունները                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|256|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում քարտեզի վրա         |

|   |                     |մակերևույթի  անհարթությունների (ռելիեֆի)   |

|   |                     |պատկերման սկզբունքը,                       |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում հատակագծի վրա          |

|   |                     |մակերևույթի  անհարթությունների պատկերման   |

|   |                     |սկզբունքը,                                 |

|   |                     |3) ճիշտ է մեկնաբանում քարտեզի և  հատակագծի |

|   |                     |տարբերություններն ըստ երկրագնդի            |

|   |                     |մակերևույթի  գնդաձևության  հաշվառման/      |

|   |                     |անտեսման, հորիզոնի կողմերի արտահայտման,    |

|   |                     |մասշտաբների մեծության ու                   |

|   |                     |մանրամասնությունների պատկերման խորության:  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|257|ՈՒսումնառության      |Չափագրել քարտեզի և  հատակագծի վրա          |

|   |արդյունք 4           |հեռավորություններն ու մակերեսները          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|258|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում թվային մասշտաբից       |

|   |                     |անվանական և  գծային մասշտաբ ստանալու       |

|   |                     |սկզբունքը,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է հաշվարկում քարտեզի և  հատակագծի  |

|   |                     |վրա չափագրված հեռավորությունների ու        |

|   |                     |մակերեսների իրական արժեքները:              |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ          |

|                          ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ»                                 |

|_____________________________________________________________________|

|259|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5 -17- 021                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|260|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը մշակվել Է հողաշինարարության    |

|   |                     |հիմունքները և  խնդիրները, ՀՀ հողային ֆոնդը,|

|   |                     |դրա կազմը, արդյունավետ օգտագործման         |

|   |                     |հիմնախնդիրներն ու հողաշինարարության ձևերն  |

|   |                     |ուսումնասիրելու նպատակով, ինչն անհրաժեշտ է |

|   |                     |ապագա մասնագետի մասնագիտական գործունեության|

|   |                     |համար:                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|261|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|262|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀՂՇ 5-17-018 «Գյուղական    |

|   |                     |բնակավայրերի նախագծում» մոդուլը:           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|263|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|264|ՈՒսումնառության      |Պարզաբանել հողաշինարարության հիմնական      |

|   |արդյունք 1           |դրույթները, խնդիրները և  և  ժամանակակից    |

|   |                     |ձևերը                                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|265|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում հողաշինարարության      |

|   |                     |հիմնական դրույթները,                       |

|   |                     |2) ճիշտ է վերլուծում հողաշինարարության     |

|   |                     |խնդիրները,                                 |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հողաշինարարության   |

|   |                     |բովանդակությունը,                          |

|   |                     |4) ճիշտ է տարանջատում հողաշինարարության    |

|   |                     |ժամանակակից ձևերը:                         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|266|ՈՒսումնառության      |Գնահատել ՀՀ հողային ֆոնդի կազմը և          |

|   |արդյունք 2           |ակնկալվող փոփոխությունները                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|267|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է մեկնաբանում ՀՀ հողային ֆոնդի     |

|   |                     |ներկայիս կազմի առանձնահատկությունները,     |

|   |                     |2) ճիշտ է վերլուծում պահուստային հողերի    |

|   |                     |ներկայիս վիճակը,                           |

|   |                     |3) ճիշտ է բացահայտում պահուստային հողերի   |

|   |                     |օգտագործման հեռանկարները:                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|268|ՈՒսումնառության      |Սահմանել հողերի նպատակային և  հողատեսքերի  |

|   |արդյունք 3           |գործառնական նշանակությունները              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|269|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է տարբերակում հողերը ըստ նպատակային|

|   |                     |նշանակության,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է սահմանում «հողամաս»              |

|   |                     |հասկացությունը                             |

|   |                     |3) ճիշտ է տարանջատում հողերը ըստ           |

|   |                     |հողատեսքերի,                               |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում հողերի և  հողատեսքերի   |

|   |                     |փոխակերպում:                               |

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»           |

|_____________________________________________________________________|

|270|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17- 022                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|271|Մոդուլի նպատակը      |Այս մոդուլը մշակվել Է ներհամայնքային       |

|   |                     |հողաշինարարության բովանդակությունը և       |

|   |                     |խնդիրները, ներհամայնքային հողաշինարարական  |

|   |                     |նախագծերի օգնությամբ համայնքների հողային   |

|   |                     |ֆոնդի առավել ամբողջական, արդյունավետ ու    |

|   |                     |նպատակային օգտագործման                     |

|   |                     |առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու     |

|   |                     |նպատակով: Այն կօգնի նաև  ուսումնասիրել     |

|   |                     |նախագծերի կազմման կարգը և  կատարել         |

|   |                     |տնտեսագիտական հիմնավորումներ:              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|272|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|273|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀՂՇ 5-17-019 «Հողային      |

|   |                     |իրավունք» և  ՀՂՇ 5-17-021                  |

|   |                     |«Հողաշինարարություն և  հողաշինարարական     |

|   |                     |նախագծում» մոդուլները:                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|274|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|275|Ուսումնառության      |Ներկայացնել ներհամայնքային                 |

|   |արդյունք 1           |հողաշինարարության բովանդակությունը և       |

|   |                     |խնդիրները                                  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|276|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ներհամայնքային      |

|   |                     |հողաշինարարության բովանդակությունը,        |

|   |                     |2) ճիշտ է վերլուծում ներհամայնքային        |

|   |                     |հողաշինարարության խնդիրները,               |

|   |                     |3) ճիշտ է կիրառում համայնքի հողային ֆոնդի  |

|   |                     |առավել արդյունավետ ու նպատակային           |

|   |                     |օգտագործման միջոցառումները:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|277|Ուսումնառության      |Կատարել ցանքաշրջանառությունների տարածքի    |

|   |արդյունք 2           |կազմակերպում                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|278|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում ցանքաշրջանառությունների|

|   |                     |տարածքային կազմակերպման խնդիրները,         |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում դաշտերի և  տեղամասերի   |

|   |                     |նախագծում,                                 |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում դաշտային ճանապարհների,  |

|   |                     |դաշտապաշտպան անտառաշերտերի և               |

|   |                     |ջրամատակարարման կառուցվածքների տեղաբաշխում,|

|   |                     |4) մշակում է հողապաշտպան հակաէրոզիոն       |

|   |                     |միջոցառումների քարտացուցակ,                |

|   |                     |5) կատարում է ցանքաշրջանառությունների      |

|   |                     |տարածքային կազմակերպման արդյունավետության  |

|   |                     |տնտեսական հիմնավորում:                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|279|Ուսումնառության      |Կատարել բազմամյա տնկարկների տարածքային     |

|   |արդյունք 3           |կազմակերպում                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|280|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում բազմամյա տնկարկների`   |

|   |                     |պտղատու, խաղողի և  հատապտղային այգիների    |

|   |                     |տարածքային կազմակերպման խնդիրները,         |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում տեղամասերի նախագծում,   |

|   |                     |3) ճիշտ է տեղաբաշխում այգամիջյան           |

|   |                     |ճանապարհները, այգապաշտպան անտառաշերտերը և  |

|   |                     |ջրամատակարարման կառուցվածքները:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|281|Ուսումնառության      |Կատարել բնական կերային հողատեսքերի         |

|   |արդյունք 4           |տարածքային կազմակերպում                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|282|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է սահմանում բնական կերային         |

|   |                     |հողատեսքերի տարածքային կազմակերպման        |

|   |                     |խնդիրները,                                 |

|   |                     |2) ճիշտ է նախագծում խոտհարքաշրջանառության  |

|   |                     |և  արոտաշրջանառության սխեմաներ,            |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում նախիրային և             |

|   |                     |անասնահոտային տեղամասերի նախագծում,        |

|   |                     |4) ճիշտ է նախագծում փռված (զագոնային)      |

|   |                     |արածեցման տեղամասերը:                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|283|Ուսումնառության      |Կատարել նախագիծը բնության մեջ փոխադրելու   |

|   |արդյունք 5           |աշխատանքներ                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|284|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողաշինարարական     |

|   |                     |նախագիծը բնության մեջ փոխադրելու եղանակներն|

|   |                     |ու մեթոդները,                              |

|   |                     |2) ճիշտ է կազմում նախագիծը բնության մեջ    |

|   |                     |փոխադրելու աշխատանքային գծագիր,            |

|   |                     |3) ճիշտ է կազմում նախագիծը բնության մեջ    |

|   |                     |փոխադրելու հանձնման և  ընդունման ակտ,      |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում կատարված            |

|   |                     |աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:    |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐ, ՀՈՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵՎ      |

|                          ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ»                                 |

|_____________________________________________________________________|

|285|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17- 023                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|286|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |հողային կադաստրի խնդիրների, զարգացման      |

|   |                     |փուլերի, հողային կադաստրի վարման հիմնական  |

|   |                     |սկզբունքների, հողերի պետական գրանցման      |

|   |                     |գործառույթների և  հաշվառման հիմնական       |

|   |                     |սկզբունքների, հողերի դասակարգման ձևերի     |

|   |                     |վերաբերյալ գիտելիքներ և  դրանք գործնականում|

|   |                     |կիրառելու կարողություններ:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|287|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|288|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը |

|   |                     |պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՀՂՇ      |

|   |                     |5-17-007 «Հողաշինարարական գծագրություն» և  |

|   |                     |ՀՂՇ 5 -17-019 «Հողային իրավունք»           |

|   |                     |մոդուլները:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|289|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար ված կատարման |

|   |                     |չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:|

|___|_____________________|___________________________________________|

|290|Ուսումնառության      |Ներկայացնել պետական հողային կադաստրի       |

|   |արդյունք 1           |նպատակը, առարկան և  խնդիրները              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|291|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում պետական հողային     |

|   |                     |կադաստրի նպատակը և  առարկան,               |

|   |                     |2) ճիշտ է պարզաբանում պետական հողային      |

|   |                     |կադաստրի խնդիրները,                        |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում պետական հողային     |

|   |                     |կադաստրը` որպես հողային հարաբերությունների |

|   |                     |կարգավորման, հողօգտագործման և              |

|   |                     |հողաշինարարության կազմակերպման հիմնական    |

|   |                     |օղակ,                                      |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում պետական հողային     |

|   |                     |կադաստրի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում:         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|292|Ուսումնառության      |Մեկնաբանել պետական հողային կադաստրի վարման |

|   |արդյունք 2           |հիմնական սկզբունքները, հողերի դասակարգման  |

|   |                     |ձևերը                                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|293|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում պետական հողային     |

|   |                     |կադաստրի վարման հիմնական սկզբունքները,     |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողերի դասակարգման  |

|   |                     |ձևերը:                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|294|Ուսումնառության      |Պարզաբանել հողերի պետական գրանցման         |

|   |արդյունք 3           |խնդիրներն ու բովանդակությունը              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|295|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողերի պետական      |

|   |                     |գրանցման խնդիրներն ու բովանդակությունը,    |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողերի պետական      |

|   |                     |գրանցման հիմնական փաստաթղթերը,             |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում անշարժ գույքի       |

|   |                     |սեփականության իրավունքի վկայականի լրացման  |

|   |                     |կարգը:                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|296|Ուսումնառության      |Ներկայացնել հողերի հաշվառման նշանակությունն|

|   |արդյունք 4           |ու բովանդակությունը                        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|297|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հողերի հաշվառման    |

|   |                     |նշանակությունն ու բովանդակությունը,        |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողերի հաշվառման    |

|   |                     |հիմնական փաստաթղթերը,                      |

|   |                     |3) ճիշտ է ներկայացնում հողերի հաշվառման    |

|   |                     |ձևերը,                                     |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում հողերի քանակական և  |

|   |                     |որակական հաշվառումը:                       |

|_____________________________________________________________________|

|ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ»      |

|_____________________________________________________________________|

|298|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-024                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|299|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |տեղական նշանակության ճանապարհների նախագծման|

|   |                     |և  շինարարության հիմնական տարրերի,         |

|   |                     |գյուղական համայնքներում տեղական            |

|   |                     |նշանակության ճանապարհային ցանցի տեղաբաշխման|

|   |                     |առանձնահատկությունների վերաբերյալ          |

|   |                     |գիտելիքներ և  դրանք գործնականում կիրառելու |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|300|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|301|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀՂՇ 5-17-010 «Գրունտների   |

|   |                     |մեխանիկա և  շինարարական նյութեր» մոդուլը:  |

|___|_____________________|___________________________________________|

|302|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|303|ՈՒսումնառության      |Դասակարգել տեղական նշանակության            |

|   |արդյունք 1           |ճանապարհները ըստ ներհամայնքային            |

|   |                     |հողաշինարարական նախագծերի և  կադաստրային   |

|   |                     |քարտեզների                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|304|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է վերլուծում տրանսպորտի դերն ու    |

|   |                     |նշանակությունը գյուղատնտեսական             |

|   |                     |արտադրությունում,                          |

|   |                     |2) ճիշտ է դասակարգում հանրապետական և       |

|   |                     |տեղական նշանակության ճանապարհները:         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|305|ՈՒսումնառության      |Կատարել տեղական նշանակության ճանապարհային  |

|   |արդյունք 2           |ցանցի հետազոտում և  նախագծում              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|306|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կատարում տեղական նշանակության    |

|   |                     |ճանապարհային ցանցի տեղաբաշխում,            |

|   |                     |2) ճիշտ է կատարում ճանապարհների տարեկան    |

|   |                     |բեռնվածության և  բեռնաշրջանառության        |

|   |                     |հաշվարկ,                                   |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում ճանապարհների            |

|   |                     |հեռանկարային բեռնվածության և               |

|   |                     |բեռնաշրջանառության հաշվարկ,                |

|   |                     |4) ճիշտ է որոշում տեղական նշանակության     |

|   |                     |ճանապարհներով իրականացվող երթևեկության     |

|   |                     |ինտենսիվությունը:                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|307|ՈՒսումնառության      |Կիրառել ճանապարհների հատակագծման հիմնական  |

|   |արդյունք 3           |տարրերը                                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|308|Կատարման չափանիշներ  |1) հատակագծի վրա ճիշտ է անցկացնում         |

|   |                     |ճանապարհային ուղեգծերը,                    |

|   |                     |2) հատակագծի վրա շրջանային և  անցումային   |

|   |                     |կորերն ու դրանց տարրերը ճիշտ է անցկացնում, |

|   |                     |3) շրջանային և  անցումային կորերի հիմնական |

|   |                     |տարրերի հաշվարկը ճիշտ է կատարում:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|309|ՈՒսումնառության      |Կազմել ճանապարհների երկայնական և  լայնական |

|   |արդյունք 4           |պրոֆիլները                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|310|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է կազմում ճանապարհների երկայնական  |

|   |                     |կտրվածքի պրոֆիլ,                           |

|   |                     |2) ճիշտ է կազմում ճանապարհների լայնական    |

|   |                     |կտրվածքի պրոֆիլ,                           |

|   |                     |3) ճիշտ է հաշվում երկայնական               |

|   |                     |թեքությունները, բանվորական և  նախագծային   |

|   |                     |նիշերը,                                    |

|   |                     |4) ճիշտ է հաշվում հողային աշխատանքների     |

|   |                     |ծավալները,                                 |

|   |                     |5) ճիշտ է կատարում ուղղաձիգ և  գոգավոր     |

|   |                     |կորերի հաշվարկ:                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|311|ՈՒսումնառության      |Կատարել ջրահեռացման հիդրավլիկական          |

|   |արդյունք 5           |հաշվարկներ                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|312|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհների վրա ջրի|

|   |                     |վնասակար ազդեցությունը և  հողային պաստառի  |

|   |                     |խոնավացման աղբյուրները,                    |

|   |                     |2) ճիշտ է հաշվարկում ջրահեռացման           |

|   |                     |կառույցների նախագծման ժամանակ ջրային հոսքի |

|   |                     |ծախսը,                                     |

|   |                     |3) ճիշտ է կատարում հիդրավլիկական հաշվարկ`  |

|   |                     |փոքր կամուրջների և  ճանապարհային           |

|   |                     |խողովակների կիրառման դեպքում:              |

|_____________________________________________________________________|

|         ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ»               |

|_____________________________________________________________________|

|313|Մոդուլի դասիչը       |ՀՂՇ 5-17-025                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|314|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |քարտեզագրության, քարտեզագրական             |

|   |                     |պրոյեկցիաների, քարտեզների մաթեմատիկական    |

|   |                     |հիմքը կազմելու եղանակների, տարածքի         |

|   |                     |մակերևույթի  անհարթությունների միագումար   |

|   |                     |համակարգի կամ ռելիեֆի ձևաբանական           |

|   |                     |պայմանների առանձնահատկությունների,         |

|   |                     |քարտեզագրման սկզբունքների վերաբերյալ       |

|   |                     |գիտելիքներ և  դրանք գործնականում կիրառելու |

|   |                     |կարողություններ:                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|315|Մոդուլի տևողությունը |36 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|316|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀՂՇ 5-17-020               |

|   |                     |«Քարտեզագրություն» մոդուլը:                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|317|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված    |

|   |                     |կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի     |

|   |                     |ապահովումն է:                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|318|Ուսումնառության      |Ներկայացնել հողային ռեսուրսների քարտեզների |

|   |արդյունք 1           |ու քարտեզագրական ելանյութերը               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|319|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում «քարտեզագրության»   |

|   |                     |սահմանումն ու բաղադրիչները,                |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում հողային ռեսուրսների |

|   |                     |քարտեզների և  քարտեզագրման նպատակը,        |

|   |                     |3) ճիշտ է բացատրում հողային ռեսուրսների    |

|   |                     |քարտեզագրման խնդիրները,                    |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում հողային ռեսուրսների |

|   |                     |քարտեզագրման ելակետային նյութերը,          |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում քարտեզագրման        |

|   |                     |ելանյութերի հավաքման սխեման:               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|320|Ուսումնառության      |Կիրառել հողային ռեսուրսների քարտեզների     |

|   |արդյունք 2           |մաթեմատիկական հիմքի տարրերը                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|321|Կատարման չափանիշներ  |1) կարող է ընտրել հողային ռեսուրսների      |

|   |                     |քարտեզներին համապատասխան մասշտաբ,          |

|   |                     |2) կարող է քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի վրա |

|   |                     |անցկացնել մակերևույթի  անհարթություններն   |

|   |                     |արտահայտող հորիզոնականները,                |

|   |                     |3) կարող է քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի վրա |

|   |                     |անցկացնել ջրագրական ցանցի տարրերը,         |

|   |                     |4) կարող է քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի վրա |

|   |                     |անցկացնել հողաբուսական ծածկի եզրագծերը,    |

|   |                     |5) կարող է քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի վրա |

|   |                     |անցկացնել ճանապարհները,                    |

|   |                     |6) կարող է քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի վրա |

|   |                     |անցկացնել վարչատարածքային և  համայնքային   |

|   |                     |սահմանները:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|322|Ուսումնառության      |Ներկայացնել քարտեզագրական պրոյեկցիաների և  |

|   |արդյունք 3           |պայմանական նշանների ընտրության սկզբունքները|

|___|_____________________|___________________________________________|

|323|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է բացատրում քարտեզագրական          |

|   |                     |պրոյեկցիայի դերը,                          |

|   |                     |2) ճիշտ է ներկայացնում քարտեզագրական       |

|   |                     |պրոյեկցիաների տեսակները,                   |

|   |                     |3) ճիշտ է ընտրում նախագծվող քարտեզին       |

|   |                     |անհրաժեշտ քարտեզագրական պրոյեկցիան,        |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում նախագծվող քարտեզի   |

|   |                     |մակերեսի դասավորման մշակումն` ըստ ընտրված  |

|   |                     |մասշտաբի և  քարտեզագրական պրոյեկցիայի,     |

|   |                     |5) կարող է կազմել նախագծվող քարտեզի        |

|   |                     |բացատրագիրը,                               |

|   |                     |6) ճիշտ է կազմում նախագծվող թեմատիկ        |

|   |                     |քարտեզների համար ընտրված պայմանական        |

|   |                     |նշանների ցանկը:                            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|324|Ուսումնառության      |Ներկայացնել տարածքի մակերևույթի            |

|   |արդյունք 4           |ձևակազմական  բաղադրիչների քարտեզագրման     |

|   |                     |սկզբունքները                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|325|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում որոշարկված տարածքի` |

|   |                     |ըստ բարձրաչափական գոտիների տեղաբաշխման     |

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |2) ճիշտ է բացատրում տարածքի բարձրաչափական  |

|   |                     |գոտիների առանձնացման միջակայքերը և         |

|   |                     |սկզբունքները,                              |

|   |                     |3) ճիշտ է սահմանում «բացարձակ բարձրություն»|

|   |                     |և  «հարաբերական բարձրություն»              |

|   |                     |հասկացությունները,                         |

|   |                     |4) ճիշտ է ներկայացնում տարածքի             |

|   |                     |բարձրաչափական տարբեր գոտիների              |

|   |                     |պիտանելիությունը,                          |

|   |                     |5) ճիշտ է ներկայացնում որոշարկված տարածքի  |

|   |                     |մակերևույթի`  ըստ մասնատվածության          |

|   |                     |տեղաբաշխման առանձնահատկությունները,        |

|   |                     |6) ճիշտ է ներկայացնում տարածքի մակերևույթի |

|   |                     |հորիզոնական մասնատվածության դասակարգման    |

|   |                     |միջակայքերը,                               |

|   |                     |7) կարող է արտահայտել տարածքի մակերևույթի  |

|   |                     |ուղղաձիգ մասնատվածության դասակարգման       |

|   |                     |միջակայքերը,                               |

|   |                     |8) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր              |

|   |                     |մասնատվածությամբ մակերևույթների            |

|   |                     |պիտանելիությունը,                          |

|   |                     |9) կարող է քարտեզագրական հիմքի վրա         |

|   |                     |առանձնացնել մակերևույթի  տարբեր            |

|   |                     |մասնատվածությամբ եզրագծերը (կոնտուրները),  |

|   |                     |10) ճիշտ է ներկայացնում որոշարկված տարածքի`|

|   |                     |ըստ մակերևույթի  թեքությունների տեղաբաշխման|

|   |                     |առանձնահատկությունները,                    |

|   |                     |11) ճիշտ է ներկայացնում տարածքի            |

|   |                     |մակերևույթի  թեքությունների դասակարգման    |

|   |                     |միջակայքերն ու սկզբունքները,               |

|   |                     |12) ճիշտ է ներկայացնում մակերևույթի        |

|   |                     |թեքության հաշվարկման բանաձևը,              |

|   |                     |13) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր թեքությամբ  |

|   |                     |մակերևույթների  (լանջերի) պիտանելիությունը,|

|   |                     |14) ճիշտ է ներկայացնում տեղագրական         |

|   |                     |քարտեզների թեքությունների սանդղակից        |

|   |                     |օգտվելու կարգը,                            |

|   |                     |15) կարող է քարտեզագրական հիմքի վրա        |

|   |                     |առանձնացնել մակերևույթի  տարբեր թեքությամբ |

|   |                     |եզրագծերը (կոնտուրները),                   |

|   |                     |16) ճիշտ է ներկայացնում որոշարկված տարածքի |

|   |                     |մակերևույթի`  ըստ դիրքադրությունների       |

|   |                     |տեղաբաշխման առանձնահատկությունները,        |

|   |                     |17) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր             |

|   |                     |դիրքադրությամբ մակերևույթների              |

|   |                     |պիտանելիությունը,                          |

|   |                     |18) կարող է քարտեզագրական հիմքի վրա        |

|   |                     |առանձնացնել մակերևույթի  տարբեր            |

|   |                     |դիրքադրությամբ եզրագծերը (կոնտուրները):    |

|_____________________________________________________________________|

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության և գիտության նախարարություն
17.11.2017
N 1328-Ն
Հրաման