Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.04....
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.04.5 «ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, ՀՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆ ...

 

 

110.1329.251217

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2017 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11017502

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1329-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0811.04.5 «ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, ՀՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0811.04.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ` ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ, ՀՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(5-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉՈՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ            |

|           ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                 |

|_____________________________________________________________________|

|292|Մոդուլի դասիչը       |ՀԲԱ-5-17-022                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|293|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |չորացման համակարգերի նախագծման և           |

|   |                     |շինարարության կազմակերպման կարողություններ,|

|   |                     |ինչպես նաև  տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ այդ   |

|   |                     |աշխատանքները ժամանակակից պահանջներին       |

|   |                     |համապատասխան իրականացնելու համար:          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|294|Մոդուլի տևողությունը |54 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|295|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀԲԱ-5-17-024 «Ոռոգման փակ  |

|   |                     |համակարգի նախագծման և  շինարարության       |

|   |                     |կազմակերպման հմտություններ» մոդուլը:       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|296|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի    |

|   |                     |համար սահմանված կատարման չափանիշների       |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|297|Ուսումնառության      |Ներկայացնել չորացման համակարգերի տեսակները |

|   |արդյունք 1           |և  բնութագրերը                             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|298|Կատարման չափանիշներ  |1) չորացման աշխատանքների անհրաժեշտությունը |

|   |                     |հիմնավորում է,                             |

|   |                     |2) չորացման կազմակերպման                   |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, |

|   |                     |3) չորացման բաց համակարգի բնութագրումը     |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |4) չորացման փակ համակարգի բնութագրումը     |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |5) չորացման համակարգի կառուցվածքային       |

|   |                     |տարրերի բնութագրումը ճիշտ է,               |

|   |                     |6) չորացման համակարգի կառուցման            |

|   |                     |բնապահպանական հետևանքները  ճիշտ է          |

|   |                     |մեկնաբանում:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|299|Ուսումնառության      |Նախապատրաստել նախագծի համար անհրաժեշտ      |

|   |արդյունք 2           |ելակետային տվյալները, կատարել հաշվարկներ   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|300|Կատարման չափանիշներ  |1) ըստ համակարգերի տեսակների ելակետային    |

|   |                     |տվյալների ցանկն ամբողջական է,              |

|   |                     |2) ելակետային տվյալների աղբյուրները ճիշտ է |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |3) ըստ առաջադրանքի ելակետային տվյալները    |

|   |                     |ճիշտ են հավաքագրված,                       |

|   |                     |4) հավաքագրված տվյալների տեսակավորումը և   |

|   |                     |խմբավորումը լիարժեք է,                     |

|   |                     |5) նախնական նախագծի համար ըստ ելակետային   |

|   |                     |տվյալների հաշվարկները ճիշտ է,              |

|   |                     |6) ելակետային տվյալները և  հաշվարկները     |

|   |                     |ձևավորված  են սահմանված կարգով:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|301|Ուսումնառության      |Կազմել չորացման համակարգի նախագիծ          |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|302|Կատարման չափանիշներ  |1) համաձայնեցված նախնական նախագծի          |

|   |                     |վերլուծությունը ճիշտ է կատարում,           |

|   |                     |2) հիմնական նախագծի համար անհրաժեշտ        |

|   |                     |հաշվարկները ճիշտ է կատարում,               |

|   |                     |3) հիմնական նախագծի համար անհրաժեշտ        |

|   |                     |վերանայվող և  լրացուցիչ հաշվարկների ցանկը  |

|   |                     |ճիշտ է ձևավորում,                          |

|   |                     |4) համակարգի առանձին հանգույցների գծագրերը |

|   |                     |ճիշտ է կատարում,                           |

|   |                     |5) համակարգի գծագրերը ամբողջական են և  ճիշտ|

|   |                     |ձևավորված,                                 |

|   |                     |6) համակարգի շահագործման պլանը ճիշտ է      |

|   |                     |կազմում,                                   |

|   |                     |7) ըստ գծագրերի նյութական ծախսերի հաշվարկը |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |8) ըստ գծագրի աշխատանքային ծավալները       |

|   |                     |ճիշտ են,                                   |

|   |                     |9) նախահաշիվը ճիշտ է կազմում,              |

|   |                     |10) համակարգի տնտեսական արդյունավետության  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |11) նախագծի բացատրական մասը ամբողջական է,  |

|   |                     |12) նախագծում ապահովված են բնապահպանական և |

|   |                     |կենսագործունեության անվտանգության          |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |13) նախագիծը ձևավորված  է որպես ամբողջական |

|   |                     |փաստաթուղթ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|303|Ուսումնառության      |Կազմել չորացման համակարգի շինարարական      |

|   |արդյունք 4           |աշխատանքների պլան և  ժամանակացույց         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|304|Կատարման չափանիշներ  |1) նախագծի իրականացման գործընթացի          |

|   |                     |   վերլուծությունն ամբողջական է,           |

|   |                     |2) շինարարական աշխատանքների տեսակավորումը  |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |3) շինարարական աշխատանքների                |

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է սահմանում,       |

|   |                     |4) շինարարական աշխատանքների օրացուցային    |

|   |                     |պլանը ճիշտ է կազմել,                       |

|   |                     |5) ըստ աշխատանքի տեսակների տեխնիկական      |

|   |                     |միջոցների և  նյութերի ընտրությունը ճիշտ է: |

|___|_____________________|___________________________________________|

|305|Ուսումնառության      |Կազմակերպել չորացման համակարգերի           |

|   |արդյունք 5           |շինարարական աշխատանքները                   |

|___|_____________________|___________________________________________|

|306|Կատարման չափանիշներ  |1) չորացման համակարգի շինարարական          |

|   |                     |աշխատանքների տեխնոլոգիական ընթացքը ըստ     |

|   |                     |աշխատանքի փուլերի որոշակիացված է,          |

|   |                     |2) ըստ շինարարության փուլերի նյութերի      |

|   |                     |մատակարարման պահանջագրերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |3) շինանյութերի քանակի և  որակի նկատմամբ   |

|   |                     |հսկողությունն ապահովված է,                 |

|   |                     |4) աշխատանքների ընթացքում հսկողական        |

|   |                     |գործողությունների մեխանիզմը մշակված է,     |

|   |                     |5) միջանկյալ փորձարկումների ժամանակացույցը |

|   |                     |կազմված է,                                 |

|   |                     |6) շինարարական աշխատանքների հարցերով       |

|   |                     |աշխատողների հրահանգավորումը կատարված է,    |

|   |                     |7) ըստ աշխատանքի փուլերի շինարարության     |

|   |                     |ընդունման քայլերը ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |8) փորձարկման աշխատանքները ճիշտ է          |

|   |                     |կատարվում,                                 |

|   |                     |9) շինարարության ընթացքում պահպանվում է    |

|   |                     |բնապահպանական և  աշխատանքի անվտանգության   |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |10) փորձարկումների արդյունքները սահմանված  |

|   |                     |կարգով գրանցվում է,                        |

|   |                     |11) շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը|

|   |                     |ճիշտ է լրացնում:                           |

|_____________________________________________________________________|

|     ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՌՈԳՄԱՆ ԲԱՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ           |

|           ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                 |

|_____________________________________________________________________|

|307|Մոդուլի դասիչը       |ՀԲԱ-5-17-023                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|308|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |ոռոգման բաց համակարգի տարբեր տեսակների     |

|   |                     |նախագծման և  շինարարական աշխատանքների      |

|   |                     |կազմակերպման գործնական հմտություններ, տալ  |

|   |                     |անհրաժեշտ գիտելիքներ:                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|309|Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ                                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|310|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀԲԱ-5-17-005 «Մեքենաներ և  |

|   |                     |մեխանիզմներ», ՀԲԱ-5-17-008 «Հողաբարելավման |

|   |                     |աշխատանքների հիմունքներ» և  ՀԲԱ-5-17-013   |

|   |                     |«Հիդրավլիկական հաշվարկների կատարման        |

|   |                     |հմտություններ» մոդուլները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|311|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի    |

|   |                     |համար սահմանված կատարման չափանիշների       |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|312|Ուսումնառության      |Ներկայացնել ոռոգման բաց համակարգի նկարագիրը|

|   |արդյունք 1           |և  բնութագրիչները                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|313|Կատարման չափանիշներ  |1) բաց համակարգով ոռոգման                  |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, |

|   |                     |2) ոռոգման բաց համակարգի բնութագրիչների    |

|   |                     |մեկնաբանությունը ճիշտ է,                   |

|   |                     |3) ոռոգման բաց համակարգի կառուցվածքային    |

|   |                     |տարրերի բնութագրումը ճիշտ է,               |

|   |                     |4) ոռոգման բաց համակարգի կառուցման         |

|   |                     |բնապահպանական հետևանքները  ճիշտ է          |

|   |                     |մեկնաբանում:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|314|Ուսումնառության      |Նախապատրաստել ոռոգման բաց համակարգի        |

|   |արդյունք 2           |նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային       |

|   |                     |տվյալներ, կատարել հաշվարկներ               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|315|Կատարման չափանիշներ  |1) ոռոգման բաց համակարգի նախագծման համար   |

|   |                     |անհրաժեշտ ելակետային տվյալների ցանկն       |

|   |                     |ամբողջական է,                              |

|   |                     |2) ելակետային տվյալների աղբյուրները ճիշտ է |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |3) ըստ առաջադրանքի ելակետային տվյալները    |

|   |                     |ճիշտ է հավաքագրում,                        |

|   |                     |4) հավաքագրված տվյալների տեսակավորումը և   |

|   |                     |խմբավորումը լիարժեք է,                     |

|   |                     |5) ելակետային տվյալների հիման վրա համակարգի|

|   |                     |նախնական նախագծի հաշվարկները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) նախնական նախագծի համար գծագրերը կատարել |

|   |                     |է ճիշտ,                                    |

|   |                     |7) նախագծման ելակետային տվյալները և        |

|   |                     |հաշվարկները ձևավորված  է սահմանված կարգով, |

|   |                     |8) նախնական նախագծի վրա հետագա աշխատանքների|

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է ներկայացնում:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|316|Ուսումնառության      |Կազմել ոռոգման բաց համակարգի նախագիծ       |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|317|Կատարման չափանիշներ  |1) ոռոգման բաց համակարգի համաձայնեցված     |

|   |                     |նախնական նախագծի վերլուծությունը ճիշտ է    |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |2) ոռոգման բաց համակարգի հիմնական նախագծի  |

|   |                     |համար հաշվարկները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |3) հիմնական նախագծի համար լրացուցիչ և      |

|   |                     |վերանայվող հաշվարկների ցանկը ճիշտ է        |

|   |                     |ձևավորում,                                 |

|   |                     |4) ոռոգման բաց համակարգի առանձին           |

|   |                     |հանգույցների գծագրերը ճիշտ է կատարում,     |

|   |                     |5) համակարգի ամբողջական գծագիրը ճիշտ է     |

|   |                     |ձևավորում,                                 |

|   |                     |6) ըստ գծագրի նյութական ծախսերի հաշվարկը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |7) ըստ գծագրի աշխատանքային ծախսերի հաշվարկը|

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |8) ոռոգման բաց համակարգի կառուցման ծախսերի |

|   |                     |նախահաշիվը ճիշտ է կազմում,                 |

|   |                     |9) համակարգի շահագործման պլանը ճիշտ է      |

|   |                     |կազմում,                                   |

|   |                     |10) համակարգի տնտեսական արդյունավետության  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |11) նախագծի բացատրական մասը ամբողջական է,  |

|   |                     |12) նախագծում պահպանված են բնապահպանական և |

|   |                     |կենսագործունեության անվտանգության          |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |13) նախագիծը ձևավորված  է որպես ամբողջական |

|   |                     |փաստաթուղթ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|318|Ուսումնառության      |Կազմել ոռոգման բաց համակարգի շինարարական   |

|   |արդյունք 4           |աշխատանքների պլան և  ժամանակացույց         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|319|Կատարման չափանիշներ  |1) հիմնական նախագծի իրականացման            |

|   |                     |աշխատանքների վերլուծությունն ամբողջական է, |

|   |                     |2) շինարարական աշխատանքների խմբերի         |

|   |                     |տեսակավորումը հիմնավոր է,                  |

|   |                     |3) շինարարական աշխատանքների կատարման       |

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է սահմանում,       |

|   |                     |4) շինարարական աշխատանքների օրացուցային    |

|   |                     |պլանը ճիշտ է կազմել,                       |

|   |                     |5) ըստ աշխատանքների խմբերի տեխնիկական      |

|   |                     |միջոցների և  նյութերի ընտրությունը         |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |6) աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական    |

|   |                     |պահանջների պահպանումը նախատեսված է:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|320|Ուսումնառության      |Կազմակերպել ոռոգման բաց համակարգի          |

|   |արդյունք 5           |շինարարական աշխատանքներ                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|321|Կատարման չափանիշներ  |1) ոռոգման բաց համակարգի շինարարական       |

|   |                     |աշխատանքների տեխնոլոգիական ընթացքը ըստ     |

|   |                     |աշխատանքի փուլերի որոշակիացված է,          |

|   |                     |2) ըստ շինարարության փուլերի նյութերի      |

|   |                     |մատակարարման պահանջագրերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |3) շինանյութերի քանակի և  որակի նկատմամբ   |

|   |                     |հսկողությունն ապահովված է,                 |

|   |                     |4) աշխատանքների ընթացքում հսկողական        |

|   |                     |գործողությունների մեխանիզմը մշակված է,     |

|   |                     |5) միջանկյալ փորձարկումների ժամանակացույցը |

|   |                     |կազմված է,                                 |

|   |                     |6) շինարարական աշխատանքների հարցերով       |

|   |                     |աշխատողների հրահանգավորումը կատարված է,    |

|   |                     |7) ըստ աշխատանքի փուլերի շինարարության     |

|   |                     |ընդունման քայլերը ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |8) փորձարկման աշխատանքները ճիշտ է          |

|   |                     |կատարվում,                                 |

|   |                     |9) շինարարության ընթացքում պահպանվում է    |

|   |                     |բնապահպանական և  աշխատանքի անվտանգության   |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |10) փորձարկումների արդյունքները սահմանված  |

|   |                     |կարգով գրանցվում է,                        |

|   |                     |11) շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը|

|   |                     |ճիշտ է լրացնում:                           |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՌՈԳՄԱՆ ՓԱԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ            |

|           ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                 |

|_____________________________________________________________________|

|322|Մոդուլի դասիչը       |ՀԲԱ-5-17-024                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|323|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |ոռոգման փակ համակարգի տարբեր տեսակների     |

|   |                     |նախագծման և  շինարարական աշխատանքների      |

|   |                     |կազմակերպման գործնական հմտություններ, տալ  |

|   |                     |անհրաժեշտ գիտելիքներ:                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|324|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|325|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀԲԱ-5-17-023 «Ոռոգման բաց  |

|   |                     |համակարգի նախագծման և  շինարարության       |

|   |                     |կազմակերպման հմտություններ» մոդուլը:       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|326|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի    |

|   |                     |համար սահմանված կատարման չափանիշների       |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է             |

|___|_____________________|___________________________________________|

|327|Ուսումնառության      |Ներկայացնել ոռոգման փակ համակարգի          |

|   |արդյունք 1           |նկարագիրը և  բնութագրիչները                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|328|Կատարման չափանիշներ  |1) փակ համակարգով ոռոգման                  |

|   |                     |առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, |

|   |                     |2) ոռոգման փակ համակարգի բնութագրիչների    |

|   |                     |մեկնաբանությունը ճիշտ է,                   |

|   |                     |3) ոռոգման փակ համակարգի կառուցվածքային    |

|   |                     |տարրերի բնութագրումը ճիշտ է,               |

|   |                     |4) ոռոգման փակ համակարգի կառուցման         |

|   |                     |բնապահպանական հետևանքները  ճիշտ է          |

|   |                     |մեկնաբանում:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|329|Ուսումնառության      |Նախապատրաստել ոռոգման փակ համակարգի        |

|   |արդյունք 2           |նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային       |

|   |                     |տվյալներ, կատարել հաշվարկներ               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|330|Կատարման չափանիշներ  |1) ոռոգման փակ համակարգի նախագծման համար   |

|   |                     |անհրաժեշտ ելակետային տվյալների ցանկն       |

|   |                     |ամբողջական է,                              |

|   |                     |2) ելակետային տվյալների աղբյուրները ճիշտ է |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |3) ըստ առաջադրանքի ելակետային տվյալները    |

|   |                     |ճիշտ է հավաքագրում,                        |

|   |                     |4) հավաքագրված տվյալների տեսակավորումը և   |

|   |                     |խմբավորումը լիարժեք է,                     |

|   |                     |5) ելակետային տվյալների հիման վրա համակարգի|

|   |                     |նախնական նախագծի հաշվարկները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) նախնական նախագծի համար գծագրերը կատարել |

|   |                     |է ճիշտ,                                    |

|   |                     |7) նախագծման ելակետային տվյալները և        |

|   |                     |հաշվարկները ձևավորված  է սահմանված կարգով, |

|   |                     |8) նախնական նախագծի վրա հետագա աշխատանքների|

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է ներկայացնում:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|331|Ուսումնառության      |Կազմել ոռոգման փակ համակարգի նախագիծ       |

|   |արդյունք 3           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|332|Կատարման չափանիշներ  |1) ոռոգման փակ համակարգի համաձայնեցված     |

|   |                     |նախնական նախագծի վերլուծությունը ճիշտ է    |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |2) ոռոգման փակ համակարգի հիմնական նախագծի  |

|   |                     |համար հաշվարկները ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |3) հիմնական նախագծի համար լրացուցիչ և      |

|   |                     |վերանայվող հաշվարկների ցանկը ճիշտ է        |

|   |                     |ձևավորում,                                 |

|   |                     |4) ոռոգման փակ համակարգի առանձին           |

|   |                     |հանգույցների գծագրերը ճիշտ է կատարում,     |

|   |                     |5) համակարգի ամբողջական գծագիրը ճիշտ է     |

|   |                     |ձևավորում,                                 |

|   |                     |6) ըստ գծագրի նյութական ծախսերի հաշվարկը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |7) ըստ գծագրի աշխատանքային ծախսերի հաշվարկը|

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |8) ոռոգման փակ համակարգի կառուցման ծախսերի |

|   |                     |նախահաշիվը ճիշտ է կազմում,                 |

|   |                     |9) համակարգի շահագործման պլանը ճիշտ է      |

|   |                     |կազմում,                                   |

|   |                     |10) համակարգի տնտեսական արդյունավետության  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |11) նախագծի բացատրական մասը ամբողջական է,  |

|   |                     |12) նախագծում պահպանված են բնապահպանական և |

|   |                     |կենսագործունեության անվտանգության          |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |13) նախագիծը ձևավորված  է որպես ամբողջական |

|   |                     |փաստաթուղթ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|333|Ուսումնառության      |Կազմել ոռոգման փակ համակարգի շինարարական   |

|   |արդյունք 4           |աշխատանքների պլան և  ժամանակացույց         |

|___|_____________________|___________________________________________|

|334|Կատարման չափանիշներ  |1) հիմնական նախագծի իրականացման            |

|   |                     |աշխատանքների վերլուծությունն ամբողջական է, |

|   |                     |2) շինարարական աշխատանքների խմբերի         |

|   |                     |տեսակավորումը հիմնավոր է,                  |

|   |                     |3) շինարարական աշխատանքների կատարման       |

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է սահմանում,       |

|   |                     |4) շինարարական աշխատանքների օրացուցային    |

|   |                     |պլանը ճիշտ է կազմել,                       |

|   |                     |5) ըստ աշխատանքների խմբերի տեխնիկական      |

|   |                     |միջոցների և  նյութերի ընտրությունը         |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |6) աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական    |

|   |                     |պահանջների պահպանումը նախատեսված է:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|335|Ուսումնառության      |Կազմակերպել ոռոգման փակ համակարգի          |

|   |արդյունք 5           |շինարարական աշխատանքներ                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|336|Կատարման չափանիշներ  |1) ոռոգման փակ համակարգի շինարարական       |

|   |                     |աշխատանքների տեխնոլոգիական ընթացքը ըստ     |

|   |                     |աշխատանքի փուլերի որոշակիացված է,          |

|   |                     |2) ըստ շինարարության փուլերի նյութերի      |

|   |                     |մատակարարման պահանջագրերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |3) շինանյութերի քանակի և  որակի նկատմամբ   |

|   |                     |հսկողությունն ապահովված է,                 |

|   |                     |4) աշխատանքների ընթացքում հսկողական        |

|   |                     |գործողությունների մեխանիզմը մշակված է,     |

|   |                     |5) միջանկյալ փորձարկումների ժամանակացույցը |

|   |                     |կազմված է,                                 |

|   |                     |6) շինարարական աշխատանքների հարցերով       |

|   |                     |աշխատողների հրահանգավորումը կատարված է,    |

|   |                     |7) ըստ աշխատանքի փուլերի շինարարության     |

|   |                     |ընդունման քայլերը ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |8) փորձարկման աշխատանքները ճիշտ է          |

|   |                     |կատարվում,                                 |

|   |                     |9) շինարարության ընթացքում պահպանվում է    |

|   |                     |բնապահպանական և  աշխատանքի անվտանգության   |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |10) փորձարկումների արդյունքները սահմանված  |

|   |                     |կարգով գրանցվում է,                        |

|   |                     |11) շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը|

|   |                     |ճիշտ է լրացնում:                           |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ        |

|    ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»           |

|_____________________________________________________________________|

|337|Մոդուլի դասիչը       |ՀԲԱ-5-17-025                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|338|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի   |

|   |                     |նախագծման և  շինարարական աշխատանքների      |

|   |                     |կազմակերպման գործնական հմտություններ, տալ  |

|   |                     |անհրաժեշտ գիտելիքներ:                      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|339|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|340|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀԲԱ-5-17-005 «Մեքենաներ և  |

|   |                     |մեխանիզմներ» և  ՀԲԱ-5-17-014               |

|   |                     |«Հիդրոերկրաբանական հաշվարկների կատարման    |

|   |                     |հմտություններ» մոդուլները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|341|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի    |

|   |                     |համար սահմանված կատարման չափանիշների       |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|342|Ուսումնառության      |Ներկայացնել ջրամատակարարման և  ջրարբիացման |

|   |արդյունք 1           |համակարգի նկարագիրը և  բնութագրիչները      |

|___|_____________________|___________________________________________|

|343|Կատարման չափանիշներ  |1) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում,         |

|   |                     |2) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |բնութագրիչների մեկնաբանությունը ճիշտ է,    |

|   |                     |3) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |կառուցվածքային տարրերի բնութագրումը ճիշտ է,|

|   |                     |4) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |կառուցման բնապահպանական հետևանքները  ճիշտ է|

|   |                     |մեկնաբանում:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|344|Ուսումնառության      |Նախապատրաստել ջրամատակարարման և            |

|   |արդյունք 2           |ջրարբիացման համակարգի նախագծման համար      |

|   |                     |անհրաժեշտ ելակետային տվյալներ, կատարել     |

|   |                     |հաշվարկներ                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|345|Կատարման չափանիշներ  |1) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային       |

|   |                     |տվյալների ցանկն ամբողջական է,              |

|   |                     |2) ելակետային տվյալների աղբյուրները ճիշտ է |

|   |                     |ներկայացնում,                              |

|   |                     |3) ըստ առաջադրանքի ելակետային տվյալները    |

|   |                     |ճիշտ է հավաքագրում,                        |

|   |                     |4) հավաքագրված տվյալների տեսակավորումը և   |

|   |                     |խմբավորումը լիարժեք է,                     |

|   |                     |5) ելակետային տվյալների հիման վրա համակարգի|

|   |                     |նախնական նախագծի հաշվարկները ճիշտ է        |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |6) նախնական նախագծի համար գծագրերը կատարել |

|   |                     |է ճիշտ,                                    |

|   |                     |7) նախագծման ելակետային տվյալները և        |

|   |                     |հաշվարկները ձևավորված  է սահմանված կարգով, |

|   |                     |8) նախնական նախագծի վրա հետագա աշխատանքների|

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է ներկայացնում:    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|346|Ուսումնառության      |Կազմել ջրամատակարարման և  ջրարբիացման      |

|   |արդյունք 3           |համակարգի նախագիծ                          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|347|Կատարման չափանիշներ  |1) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |համաձայնեցված նախնական նախագծի             |

|   |                     |վերլուծությունը ճիշտ է կատարում,           |

|   |                     |2) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |հիմնական նախագծի համար հաշվարկները ճիշտ է  |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |3) հիմնական նախագծի համար լրացուցիչ և      |

|   |                     |վերանայվող հաշվարկների ցանկը ճիշտ է        |

|   |                     |ձևավորում,                                 |

|   |                     |4) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |առանձին հանգույցների գծագրերը ճիշտ է       |

|   |                     |կատարում,                                  |

|   |                     |5) համակարգի ամբողջական գծագիրը ճիշտ է     |

|   |                     |ձևավորում,                                 |

|   |                     |6) ըստ գծագրի նյութական ծախսերի հաշվարկը   |

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |7) ըստ գծագրի աշխատանքային ծախսերի հաշվարկը|

|   |                     |ճիշտ է,                                    |

|   |                     |8) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |կառուցման ծախսերի նախահաշիվը ճիշտ է        |

|   |                     |կազմում,                                   |

|   |                     |9) համակարգի շահագործման պլանը ճիշտ է      |

|   |                     |կազմում,                                   |

|   |                     |10) համակարգի տնտեսական արդյունավետության  |

|   |                     |հաշվարկը ճիշտ է,                           |

|   |                     |11) նախագծի բացատրական մասը ամբողջական է,  |

|   |                     |12) նախագծում պահպանված են բնապահպանական և |

|   |                     |կենսագործունեության անվտանգության          |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |13) նախագիծը ձևավորված  է որպես ամբողջական |

|   |                     |փաստաթուղթ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|348|Ուսումնառության      |Կազմել ջրամատակարարման և  ջրարբիացման      |

|   |արդյունք 4           |համակարգի շինարարական աշխատանքների պլան և  |

|   |                     |ժամանակացույց                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|349|Կատարման չափանիշներ  |1) հիմնական նախագծի իրականացման            |

|   |                     |աշխատանքների վերլուծությունն ամբողջական է, |

|   |                     |2) շինարարական աշխատանքների խմբերի         |

|   |                     |տեսակավորումը հիմնավոր է,                  |

|   |                     |3) շինարարական աշխատանքների կատարման       |

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է սահմանում,       |

|   |                     |4) շինարարական աշխատանքների օրացուցային    |

|   |                     |պլանը ճիշտ է կազմել,                       |

|   |                     |5) ըստ աշխատանքների խմբերի տեխնիկական      |

|   |                     |միջոցների և  նյութերի ընտրությունը         |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |6) աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական    |

|   |                     |պահանջների պահպանումը նախատեսված է:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|350|Ուսումնառության      |Կազմակերպել ջրամատակարարման և  ջրարբիացման |

|   |արդյունք 5           |համակարգի շինարարական աշխատանքներ          |

|___|_____________________|___________________________________________|

|351|Կատարման չափանիշներ  |1) ջրամատակարարման և  ջրարբիացման համակարգի|

|   |                     |շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական     |

|   |                     |ընթացքը ըստ աշխատանքի փուլերի              |

|   |                     |որոշակիացված է,                            |

|   |                     |2) ըստ շինարարության փուլերի նյութերի      |

|   |                     |մատակարարման պահանջագրերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |3) շինանյութերի քանակի և  որակի նկատմամբ   |

|   |                     |հսկողությունն ապահովված է,                 |

|   |                     |4) աշխատանքների ընթացքում հսկողական        |

|   |                     |գործողությունների մեխանիզմը մշակված է,     |

|   |                     |5) միջանկյալ փորձարկումների ժամանակացույցը |

|   |                     |կազմված է,                                 |

|   |                     |6) շինարարական աշխատանքների հարցերով       |

|   |                     |աշխատողների հրահանգավորումը կատարված է,    |

|   |                     |7) ըստ աշխատանքի փուլերի շինարարության     |

|   |                     |ընդունման քայլերը ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |8) փորձարկման աշխատանքները ճիշտ է          |

|   |                     |կատարվում,                                 |

|   |                     |9) շինարարության ընթացքում պահպանվում է    |

|   |                     |բնապահպանական և  աշխատանքի անվտանգության   |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |10) փորձարկումների արդյունքները սահմանված  |

|   |                     |կարգով գրանցվում է,                        |

|   |                     |11) շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը|

|   |                     |ճիշտ է լրացնում:                           |

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՐՈՎ ՀԻԴՐՈՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ        |

|         ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»                |

|_____________________________________________________________________|

|352|Մոդուլի դասիչը       |ՀԲԱ-5-17-026                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|353|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել    |

|   |                     |հողային պատվարով հիդրոհանգույցի նախագծման  |

|   |                     |և  շինարարության կազմակերպման              |

|   |                     |կարողություններ, ինչպես նաև  տալ անհրաժեշտ |

|   |                     |գիտելիքներ այդ աշխատանքները ժամանակակից    |

|   |                     |պահանջներին համապատասխան իրականացնելու     |

|   |                     |համար:                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|354|Մոդուլի տևողությունը |72 ժամ                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|355|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ|

|   |                     |է ուսումնասիրել ՀԲԱ-5-17-005 «Մեքենաներ և  |

|   |                     |մեխանիզմներ», ՀԲԱ-5-17-014                 |

|   |                     |«Հիդրոերկրաբանական հաշվարկների կատարման    |

|   |                     |հմտություններ» և  ՀԲԱ-5-17-018             |

|   |                     |«Ջրատնտեսական հաշվարկների կատարման         |

|   |                     |հմտություններ» մոդուլները:                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|356|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը             |

|   |կարգը                |ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի    |

|   |                     |համար սահմանված կատարման չափանիշների       |

|   |                     |բավարար մակարդակի ապահովումն է:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|357|Ուսումնառության      |Ներկայացնել հողային պատվարները             |

|   |արդյունք 1           |                                           |

|___|_____________________|___________________________________________|

|358|Կատարման չափանիշներ  |1) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհանգույցի      |

|   |                     |սխեման,                                    |

|   |                     |2) ճիշտ է դասակարգում հողային պատվարների   |

|   |                     |տիպերը և  տեսակները,                       |

|   |                     |3) հիդրոհանգույցի իրականացման              |

|   |                     |անհրաժեշտությունը ճիշտ է մեկնաբանում,      |

|   |                     |4) ճիշտ է մեկնաբանում հիդրոհանգույցի       |

|   |                     |կառուցման բնապահպանական հետևանքները:       |

|___|_____________________|___________________________________________|

|359|Ուսումնառության      |Նախապատրաստել նախագծման համար օգտագործվող  |

|   |արդյունք 2           |ելակետային տվյալներ և  կատարել համապատասխան|

|   |                     |հաշվարկներ                                 |

|___|_____________________|___________________________________________|

|360|Կատարման չափանիշներ  |1) ըստ առաջադրանքի ելակետային տվյալների    |

|   |                     |ցանկն ամբողջական է,                        |

|   |                     |2) ելակետային տվյալների աղբյուրը ճիշտ է    |

|   |                     |ընտրում,                                   |

|   |                     |3) ըստ առաջադրանքի ելակետային տվյալները    |

|   |                     |ամբողջությամբ հավաքագրված է,               |

|   |                     |4) հավաքագրված տվյալների տեսակավորումը և   |

|   |                     |խմբավորումը լիարժեք է,                     |

|   |                     |5) նախնական նախագծի համար ըստ ելակետային   |

|   |                     |տվյալների հաշվարկները ճիշտ է,              |

|   |                     |6) ելակետային տվյալները և  հաշվարկները     |

|   |                     |ձևավորված  են սահմանված կարգով:            |

|___|_____________________|___________________________________________|

|361|Ուսումնառության      |Ընտրել նախնական նախագծի համար պահանջվող    |

|   |արդյունք 3           |հողային պատվարի լայնական կտրվածքի ձևը  և   |

|   |                     |չափերը                                     |

|___|_____________________|___________________________________________|

|362|Կատարման չափանիշներ  |1) հողային պատվարի լայնական կտրվածքի ձևերը |

|   |                     |ճիշտ է ներկայացնում,                       |

|   |                     |2) ճիշտ է ընտրել անջրպետների կատարի նիշերը,|

|   |                     |չափերը և  կոնստրուկցիան,                   |

|   |                     |3) պատվարի լայնական կտրվածքի ընտրության    |

|   |                     |պայմանները ճիշտ է մեկնաբանում,             |

|   |                     |4) ըստ իրավիճակի լայնական կտրվածքի ձևի     |

|   |                     |ընտրությունը ճիշտ է,                       |

|   |                     |5) ընտրված մեծությունների համար նախնական   |

|   |                     |հաշվարկները ճիշտ է կատարում,               |

|   |                     |6) ջրամբարային հիդրոհանգույցի մեջ մտնող    |

|   |                     |բոլոր կառուցվածքները հատակագծում ճիշտ է    |

|   |                     |դասավորել,                                 |

|   |                     |7) ճիշտ է կատարել սահքի կայունության       |

|   |                     |հաշվարկները:                               |

|___|_____________________|___________________________________________|

|363|Ուսումնառության      |Կազմել հողային պատվարով հիդրոհանգույցի     |

|   |արդյունք 4           |նախագիծ                                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|364|Կատարման չափանիշներ  |1) համաձայնեցված նախնական նախագծի          |

|   |                     |վերլուծությունը ճիշտ է կատարում,           |

|   |                     |2) հիմնական նախագծի համար անհրաժեշտ        |

|   |                     |լրացուցիչ և  վերանայվող հաշվարկների ցանկը  |

|   |                     |ճիշտ է ձևավորում,                          |

|   |                     |3) հիմնական նախագծի համար անհրաժեշտ        |

|   |                     |հաշվարկները ճիշտ է կատարել,                |

|   |                     |4) ճիշտ է կատարում համակարգի առանձին       |

|   |                     |հանգույցների գծագրերը,                     |

|   |                     |5) համակարգի գծագրերը ամբողջական են և  ճիշտ|

|   |                     |ձևավորված,                                 |

|   |                     |6) ըստ գծագրերի նյութական ծախսերը և        |

|   |                     |աշխատանքների ծավալները ճիշտ են հաշվված,    |

|   |                     |7) նախահաշիվը ճիշտ է կազմում,              |

|   |                     |8) համակարգի շահագործման պլանը ճիշտ է      |

|   |                     |կազմել,                                    |

|   |                     |9) ճիշտ է կատարել համակարգի տնտեսական      |

|   |                     |արդյունավետության հաշվարկը,                |

|   |                     |10) նախագծի բացատրական մասը ամբողջական է,  |

|   |                     |11) նախագծում ապահովված են բնապահպանական և |

|   |                     |կենսագործունեության անվտանգության          |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |12) նախագիծը ձևավորված  է որպես ամբողջական |

|   |                     |փաստաթուղթ:                                |

|___|_____________________|___________________________________________|

|365|Ուսումնառության      |Կազմել հողային պատվարով հիդրոհանգույցի     |

|   |արդյունք 5           |շինարարական աշխատանքների պլան և            |

|   |                     |ժամանակացույց                              |

|___|_____________________|___________________________________________|

|366|Կատարման չափանիշներ  |1) նախագծի իրականացման գործընթացի          |

|   |                     |վերլուծությունը ամբողջական է,              |

|   |                     |2) շինարարական աշխատանքների տեսակավորումը  |

|   |                     |հիմնավոր է,                                |

|   |                     |3) շինարարական աշխատանքների                |

|   |                     |հաջորդականությունը ճիշտ է սահմանված,       |

|   |                     |4) շինարարական աշխատանքների օրացուցային    |

|   |                     |պլանը ճիշտ է կազմել,                       |

|   |                     |5) ըստ աշխատանքի տեսակների տեխնիկական      |

|   |                     |միջոցների և  նյութերի ընտրությունը ճիշտ է, |

|   |                     |6) աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական    |

|   |                     |պահանջների պահպանումը նախատեսված է:        |

|___|_____________________|___________________________________________|

|367|Ուսումնառության      |Կազմակերպել հողային պատվարով հիդրոհանգույցի|

|   |արդյունք 6           |շինարարական աշխատանքներ                    |

|___|_____________________|___________________________________________|

|368|Կատարման չափանիշներ  |1) հողային պատվարով հիդրոհանգույցի         |

|   |                     |շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական     |

|   |                     |ընթացքը ըստ աշխատանքի փուլերի              |

|   |                     |որոշակիացված է,                            |

|   |                     |2) ըստ շինարարության փուլերի նյութերի      |

|   |                     |մատակարարման պահանջագրերը ճիշտ է կազմում,  |

|   |                     |3) շինանյութերի քանակի և  որակի նկատմամբ   |

|   |                     |հսկողությունն ապահովված է,                 |

|   |                     |4) աշխատանքների ընթացքում հսկողական        |

|   |                     |գործողությունների մեխանիզմը մշակված է,     |

|   |                     |5) միջանկյալ փորձարկումների ժամանակացույցը |

|   |                     |կազմված է,                                 |

|   |                     |6) շինարարական աշխատանքների հարցերով       |

|   |                     |աշխատողների հրահանգավորումը կատարված է,    |

|   |                     |7) ըստ աշխատանքի փուլերի շինարարության     |

|   |                     |ընդունման քայլերը ճիշտ է կատարում,         |

|   |                     |8) փորձարկման աշխատանքները ճիշտ է          |

|   |                     |կատարվում,                                 |

|   |                     |9) շինարարության ընթացքում պահպանվում է    |

|   |                     |բնապահպանական և  աշխատանքի անվտանգության   |

|   |                     |պահանջները,                                |

|   |                     |10) փորձարկումների արդյունքները սահմանված  |

|   |                     |կարգով գրանցվում է,                        |

|   |                     |11) շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը|

|   |                     |ճիշտ է լրացնում:                           |

|_____________________________________________________________________|

 

---------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության և գիտության նախարարություն
17.11.2017
N 1329-Ն
Հրաման