Գտնվել է  61  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

ՀՀ օրենսգրքեր

status
1.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 06.12.1985
status
2.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.05.1998, ՀՕ-239
status
3.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 01.07.1998, ՀՕ-248
status
4.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 06.07.2000, ՀՕ-83
status
5.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 02.05.2001, ՀՕ-185
status
6.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.06.2002, ՀՕ-373-Ն
status
7.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 18.04.2003, ՀՕ-528-Ն
status
8.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-124-Ն
status
9.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-123-Ն
status
10.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 24.12.2004, ՀՕ-60-Ն
status
11.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 24.10.2005, ՀՕ-211-Ն
status
12.
ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 28.11.2011, ՀՕ-280-Ն
status
13.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.12.2013, ՀՕ-139-Ն
status
14.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
status
15.
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ
Օրենսգիրք,   Բելոռուսի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղազախստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղրղզստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ռուսաստանի Դաշնություն, 11.04.2017
Հայաստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
status
16.
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Օրենսգիրք,   Հայաստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Բելոռուսի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղազախստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղրղզստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ռուսաստանի Դաշնություն, 11.04.2017
status
17.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.02.2018, ՀՕ-110-Ն
status
18.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
19.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /1-46 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
20.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /47-91 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
21.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /92-141 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
22.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /142-198 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
23.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /199-252 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
24.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /253-313 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
25.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ /313.1-363 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961