Հետադարձ կապ
Կարող եք ուղարկել Ձեր հարցերը, առաջարկությունները կամ դիտողությունները ԻՐՏԵԿ կայքէջի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքը անպայման հաշվի կառնվի կայքէջի հետագա տարբերակների մշակման ընթացքում։
Ձեր անունը
Էլ. Փոստ*    
Թեմա
Հաղորդագրություն*  
Մուտքագրեք պատկեր. նիշերը*    
Իրավական տեղեկատվական կենտրոն (ԻՐՏԵԿ) ՓԲԸ
Հասցե: 0033, Հայաստան, Երևան, Ա.Ավետիսյան 63, տարածք 42/1 (մուտքը Վաղարշյան փողոցից),
Հեռախոս: +374 11 322080 Էլ. փոստ: [email protected]