Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

329.0238.180500

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

21 ապրիլի 2000 թվականի թիվ 238

 

i

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հունվարի 7-ի թիվ 3 որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայում իրականացվող գործունեության լիցենզավորման կարգի» 13-րդ կետը (ՀՀ կառավարության 25.05.99թ. թիվ 345 որոշման խմբագրությամբ)

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

Հաստատել «Արժեթղթերի շուկայի մասնագետի որակավորում շնորհելու կարգը» (կցվում է):

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ

ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ

«21» ապրիլի 2000թ.

Թիվ 238 հրամանով

 

ԿԱՐԳ

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը մշակված է ՀՀ կառավարության 07.01.98թ. թիվ 3 որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայում իրականացվող գործունեության լիցենզավորման կարգի» համաձայն և սահմանում է արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց վերը նշված կարգի 13-րդ կետով սահմանված աշխատողներին, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող անկախ ինվեստիցիոն բրոքերներին և դիլերներին արժեթղթերի շուկայի մասնագետի որակավորում շնորհելու կարգը:

2. Սույն կարգի համաձայն արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն է համարվում գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով անհրաժեշտ է ստանալ լիցենզիա:

Մասնագիտական որակավորում ստանալու նպատակը արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից ներդրողների և արժեթղթերի շուկայի այլ մասնակիցների նկատմամբ իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման ապահովումն է:

3. Արժեթղթերի շուկայի մասնագետի որակավորումը շնորհվում է սույն կարգով սահմանված կանոններով անցկացվող որակավորման քննության հիման վրա:

4. Արժեթղթերի շուկայի մասնագետի որակավորման քննությանը մասնակցելու իրավունք ունի ցանկացած գործունակ ֆիզիկական անձ, որը.

- քննության հայտ ներկայացնելու պահի դրությամբ չունի չմարված դատվածություն,

- կատարել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական տուրքի վճարումը:

5. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունները.

ա) լիազորված մարմին` ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչություն.

բ) որակավորման հավաստագիր` արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող անձին, սույն կարգի համաձայն, տրված որակավորման փաստաթուղթ.

գ) հանձնաժողով` սույն կարգի համաձայն ստեղծված արժեթղթերի շուկայի մասնագետի որակավորման քննություն անցկացնող հանձնաժողով:

 

II. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

6. Արժեթղթերի շուկայի մասնագետների որակավորման քննությանը մասնակցելու համար դիմորդը լիազորված մարմին է ներկայացնում հայտ` հավելված 1-ում բերված ձևի համաձայն, ինչպես նաև «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը:

7. Լիազորված մարմինն իրավունք ունի հարցման միջոցով ստուգել դիմորդի ներկայացրած փաստաթղթերում նշված տեղեկությունների արժանահավատությունը:

8. Դիմորդի հայտը մերժվում է, եթե ներկայացված փաստաթղթերը ամբողջական չեն կամ դրանց մեջ տեղ է գտել ակնհայտ ապատեղեկատվություն:

9. Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ առարկություններ չլինելու դեպքում դիմորդին թույլատրվում է մասնակցել որակավորման առաջիկա քննությանը:

10. Լիազորված մարմինը կազմում է քննության մասնակիցների ցուցակը և որակավորման քննության օրը` քննությունից առաջ ներկայացնում հանձնաժողովին:

Քննության մասնակիցների ցուցակում ընդգրկվում են քննության անցկացման օրվանից առնվազն երկու օր առաջ հայտ ներկայացրած դիմորդները:

11. Քննություններն անց են կացվում յուրաքանչյուր ամսվա առաջին չորեքշաբթի օրը: ՔՆնության սկիզբը ժամը 11.00 է:

12. Քննություններն անց են կացվում տեստային եղանակով` համակարգչի միջոցով:

13. Քննական տեստերում առաջադրվող հարցերի ցանկը (հարցաշարը) կազմվում է լիազորված մարմնի կողմից և հաստատվում լիազորված մարմնի ղեկավարի կողմից:

14. Հարցաշարում ընդգրկված հարցերը կազմվում են ելնելով ինչպես արժեթղթերի շուկայի տեսչությունից, այնպես էլ արժեթղթերի շուկան կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենքներից և այլ իրավական ակտերից:

15. Որակավորման քննությանը նախապատրաստվելու համար դիմորդին տրամադրվում է անհրաժեշտ գրականության ցանկը:

16. Դիմորդը քննության է ներկայանում անձնագրով: Առանց անձնագրի ներկայացած կամ քննությանը ուշացած դիմորդը համարվում է քննությանը չներկայացած:

17. Տվյալ քննությանը չներկայացած դիմորդն ընդգրկվում է հաջորդ քննության մասնակիցների ցուցակում: Կրկնակի անգամ քննությանը չներկայացած դիմորդը հանվում է քննության մասնակիցների ցուցակից և հետագայում կարող է մասնակցել քննությանը ընդհանուր հիմունքներով:

18. Քննական տեստը բաղկացած է 16 հարցերից, որոնք ընտրվում են համակարգչային ծրագրի միջոցով: Դրանց պատասխանելու համար դիմորդին տրվում է 30 րոպե ժամանակ:

19. Մինչև քննության սկիզբը դիմորդը ծանոթացվում է համակարգչի միջոցով որակավորման քննության անցկացման կանոններին:

20. Քննության ավարտից հետո օպերատորը դիմորդի ներկայությամբ տպող սարքի միջոցով տպում է քննության արդյունքները երկու օրինակից, որոնց հիման վրա կազմվում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը: Արդյունքների մեկ օրինակը դիմորդի ստորագրությամբ հանձնվում է հանձնաժողովին, իսկ մյուսը տրվում է դիմորդին: Քննական արդյունքները հաստատվում են և հայտարարվում հանձնաժողովի կողմից:

21. Դիմորդն իրավունք ունի քննության արդյունքը հայտարարելուց անմիջապես հետո բողոքարկել հանձնաժողովին: Հանձնաժողովի կողմից որոշում կայացնելուց հետո կրկնակի բողոքարկումը չի քննարկվում:

22. Քննության արդյունքներով անբավարար գնահատված դիմորդը կարող է ընդհանուր հիմունքներով մասնակցել հաջորդ քննությանը:

 

III. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 

23. Հանձնաժողովի կազմը հաստատվում է լիազորված մարմնի կողմից և ընդգրկում է` ի պաշտոնե ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչության պետին (նախագահ), ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչության պետի տեղակալներին, ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչության արժեթղթերի շուկայի կարգավորման վարչության պետին և վերահսկման վարչության պետին, արժեթղթերի շուկայի կարգավորման վարչության արժեթղթերի շուկայում գործունեություն իրականացնող անձանց լիցենզավորման բաժնի պետին (քարտուղար), ֆոնդային բորսաների և ֆոնդային ստորաբաժանում ունեցող այլ բորսաների, արժեթղթերի շուկայի մասնակիցների միության և «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ՓԲԸ-ի ղեկավարներին:

24. Հանձնաժողովը հետևում է որակավորման քննության ընթացքին և հաստատում քննության արդյունքները` համապատասխան որոշմամբ:

25. Հանձնաժողովի աշխատանքներն իրականացվում են որակավորման քննության օրերին հրավիրված նիստերի միջոցով: Հանձնաժողովի նիստը համարվում է կայացած, եթե նիստին ներկա են հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին: Հանձնաժողովի նիստում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ որոշումները ընդունվում են նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի ձայնը համարվում է որոշիչ:

26. Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները պարտադիր ստորագրվում են հանձնաժողովի նիստերին ներկա բոլոր անդամների կողմից:

 

IY. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼԸ

 

27. Քննության արդյունքներով բավարար գնահատված դիմորդների համար սահմանվում են մասնագետների որակավորման հետևյալ կարգերը.

ա) 1-ին կարգի մասնագետ, երբ դիմորդը ճիշտ է պատասխանել հարցերի ընդհանուր քանակի 90 օ/օ-ից ավելիին (15, 16 հարց),

բ) 2-րդ կարգի մասնագետ, երբ դիմորդը ճիշտ է պատասխանել ընդհանուր հարցերի առնվազն 75 օ/օ-ին (12-14 հարց):

28. Դիմորդը քննության արդյունքներով համարվում է անբավարար գնահատված, եթե ճիշտ չի պատասխանել ընդհանուր հարցերի ավելի քան 25 օ/օ-ին:

29. Առաջին կարգի մասնագետի որակավորում է շնորհվում նաև հանձնաժողովի անդամներին և լիազորված մարմնի այն աշխատակիցներին, որոնք լիազորված մարմնում ունեն առնվազն մեկ տարվա անընդհատ մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

30. Արժեթղթերի շուկայում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենը (ղեկավարը) և նրա տեղակալները, ինչպես նաև անկախ ինվեստիցիոն բրոքերները և դիլերները պարտադիր պետք է որակավորված լինեն որպես առաջին կարգի մասնագետ:

31. Սույն կարգի 27-րդ կետում նշված անձանց տրվում են որակավորման հավաստագրեր երեք տարի ժամկետով, իսկ 29-րդ կետում նշված անձանց` անժամկետ:

32. Որակավորման հավաստագիրը պետք է ներառի.

մասնագետի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որակավորման կարգը, հավաստագրի հերթական համարը, տրման ամսաթիվը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ, ինչպես նաև հատուկ նշում այն մասին, որ հավաստագիրը ենթակա չէ փոխանցման կամ այլ ձևով այլ անձանց օտարման:

33. Որակավորման հավաստագիրը վավերացվում է հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությամբ և կնքվում է լիազորված մարմնի կնիքով:

34. Որակավորման հավաստագրի ձևակերպումը և դրան հանձնումը մասնագետին իրականացվում է քննությունից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

35. Լիազորված մարմինը վարում է հավաստագրերի գրանցամատյան, որի մեջ գրի են առնվում մասնագետի անունը, ազգանունը, որակավորման կարգը, հավաստագրի տրման ամսաթիվը և հերթական համարը:

36. Լիազորված մարմինը իրավունք ունի նախնական ծանուցմամբ մասնագետին տրված որակավորման հավաստագիրը ուժը կորցրած ճանաչել, եթե.

ա) մասնագետը տվյալ որակավորումը ստանալուց հետո դատապարտվել է ծանր հանցագործության կամ անզգուշությամբ կատարված տնտեսական հանցագործության համար,

բ) մասնագետի կողմից խախտվել է արժեթղթերի շուկան կարգավորող ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջները:

Լիազորված մարմինը ուժը կորցրած է ճանաչում նաև այն իրավաբանական անձանց գործադիր տնօրենների և նրանց տեղակալների որակավորման հավաստագրերը, որոնց արժեթղթերի շուկայում իրականացվող գործունեության լիցենզիան սահմանված կարգով ուժը կորցրած է ճանաչվել:

 

ՀԱՅՏ

Արժեթղթերի շուկայի մասնագետների որակավորման

քննությանը մասնակցելու

 

I. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

Անուն, ազգանուն

 

Հասցե, հեռախոսահամարներ

 

Ծննդյան թիվը (ամիս, ամսաթիվ)

 

Քաղաքացիությունը

 

Անձնագրի սերիան և համարը

 

II. Կրթությունը (ուսումնական հաստատության անվանումը,

մասնագիտությունը և ավարտելու տարին)

 

III. Վերջին հինգ տարիներին աշխատանքային փորձը (կազմակերպության

անվանումը, պաշտոնը)

 

IY. Հայտ ներկայացնելու պահի դրությամբ դատապարտվել եք ծանր

հանցագործության կամ անզգուշությամբ կատարված տնտեսական

հանցագործության համար և ունեք չմարված դատվածություն

 

Y. Նշեք առնվազն երեք անձանց անունը, ազգանունը, հասցեն և

հեռախոսահամարները, որոնք անձամբ ճանաչում են Ձեզ և որևէ ձևով

կապված չեն այս առաջարկի հետ.

 

1.

2.

3.

 

YU. Ես հավաստիացնում եմ, որ սույն հայտում պարունակվող

տեղեկությունները ստույգ են և լիակատար գիտակցում եմ, որ նրանում

որևէ էական փաստի սխալ ներկայացում կամ բացթողում կարող է

հանգեցնել հայտի մերժմանը կամ որակավորման հավաստագրի ուժը

կորցրած ճանաչելուն:

 

Դիմորդի ստորագրությունը

 

«_____»__________ 2000թ.

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՂՄԻՑ

18.  05.  2000թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 32900044

 

 

pin
Արժեթղթերի հանձնաժողով
21.04.2000
N 238
Հրաման