X

Արագ որոնում

Ակտի բառերը, տեսակը, ընդունող մարմինը, ընդունման ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով
Համար
Տարի
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.05.2024, ՎԴ1/0159/05/21
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐԿԱՌՈՒ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ՕՏԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԱՅԴ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՊԵՍ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼ, ԿՐՈՒՄ Է ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.05.2024, ՎԴ/2961/05/20
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ «ԿԱՆԱՉ ՈՒՂԻ» ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՄԲ ԱՊՐԱՆՔԻ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՈՒՄ ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԵԼՈՒ ԴԵՊՔ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼԻՍ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒԻ ԵՎ(ԿԱՄ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ՄԵՂՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.05.2024, ՎԴ/2009/05/20
Տեսնել բոլորը
Համակարգի իրավական բազան տրված է  18.07.2024  -ի դրությամբ
Համակարգի իրավական բազան պարունակում է  157845  փաստաթուղթ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.12.2006, ՀՕ-245-Ն
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.12.2010, ՀՕ-246-Ն
Տեսնել բոլորը
ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՑՎԱԾ ԱԿՏԵՐԸ