X

Արագ որոնում

Ակտի բառերը, տեսակը, ընդունող մարմինը, ընդունման ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով
Համար
Տարի
ՀՀ ռազմական դրության իրավական ռեժիմ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 21.10.2020, ՀՕ-461-Ն
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 15.11.2017, ՀՕ-195-Ն
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 15.11.2017, ՀՕ-196-Ն
Տեսնել բոլորը
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ Տեսնել բոլորը
Համակարգի իրավական բազան տրված է  22.10.2020  -ի դրությամբ
Համակարգի իրավական բազան պարունակում է  137689  փաստաթուղթ
ՀՀ արտակարգ դրության պարետի որոշումներ Տեսնել բոլորը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.12.2006, ՀՕ-245-Ն
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 26.12.2002, ՀՕ-491-Ն
Տեսնել բոլորը
ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՑՎԱԾ ԱԿՏԵՐԸ