Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍՇՏԱԲԻ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՄԱՍՐԻԿ-1 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 օգոստոսի 2020 թվականի N 1327-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՄԱՍՐԻԿ-1 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎՈՂ ՈՒՂՂԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հավանություն տալ Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ-1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակներում, ի թիվս այլոց, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, «ԷֆԱրՎի Մասրիկ» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչրս» Էս. Էլ. - «Էֆէսէլ Սոլար» Էս. Էլ.-ի, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի միջև կնքվող ուղղակի պայմանագրին ուղեկցող նամակին (փոփոխությանը)` համաձայն հավելվածի:

2. Լիազորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին սույն որոշման 1-ին կետում նշված ուղեկցող նամակում, ըստ անհրաժեշտության, կատարել սրբագրական փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ստորագրել այն:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2020 թ. օգոստոսի 14

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2020 թվականի օգոստոսի 13-ի

N 1327-Ա որոշման

 

    DIRECT AGREEMENT SIDE LETTER         ՈՒՂՂԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿ

    (Date) 2020                          () 2020թ.

 

To: THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, որը գործում է

OF ARMENIA acting on behalf of the  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ անունից

REPUBLIC OF ARMENIA

 

    The Ministry of Territorial          ՀՀ Տարածքային կառավարման և  

Administration and Infrastructure of ենթակառուցվածքների նախարարություն

the Republic of Armenia

 

    Armenia, Yerevan 0010, Republic      Հայաստանի Հանրապետություն,

    Square, Government House 3           Երևան  0010, Հանրապետության

                                         Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

    Attention: The Minister              Հանձնել` Նախարարին

    Email:                               Էլ. փոստ`

 

    1. Reference is made to:             Սույնով հղում է կատարվում

 

(a) the Government Support Agreement (a) Կառավարության Աջակցության

    between the Government of the        Համաձայնագրին, որը 2018թ.-ի       

Republic of Armenia acting on behalf հուլիսի 18-ին կնքվել է ՀՀ անունից

    of the Republic of Armenia (the      ՀՀ Կառավարության (այսուհետ`

    «Government»), FRV Masrik CJSC as    «Կառավարություն»), կառուցապատող

    developer (the «Developer») and      ԷֆԱրՎի Մասրիկ ՓԲԸ-ի (այսուհետ`

Fotowatio Renewable Ventures S. L.   «Կառուցապատող») և հովանավորներ

(«FRV») and FSL Solar S. L. (»FSL») Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչրս

    as sponsors (FRV and FSL             Էս. Էլ.-ի (այսուհետ` «ԷֆԱրՎի») ու

collectively, the «Sponsor»), dated  ԷֆԷսԷլ Սոլար Էս. Էլ-ի (այսուհետ`

as of July 18, 2018, as amended and «ԷֆԷսԷլ») (այսուհետ հղումը

    restated on June (18) 2020 (as       տեքստում ԷֆԱրՎի-ին և  ԷֆԷսԷլ-ին

    further amended, modified and        միասին` «Հովանավոր») կողմից,      

supplemented from time to time, the  փոփոխվել և վերախմբագրվել է

    «Government Support Agreement»);     2020թ.-ի հունիսի 18-ին (այսուհետ`

                                         «Կառավարության Աջակցության

                                         Համաձայնագիր»` դրա` ժամանակ առ

                                         ժամանակ կատարված այլ

                                         փոփոխություններով և լրացումներով

                                         հանդերձ),                        

    (b) the direct agreement relating    (b) Կառավարության Աջակցության

    the Government Support Agreement     Համաձայնագրի վերաբերյալ ուղղակի

    between the Developer, the           պայմանագրին, որը 2020թ.-ի հունիսի

    Government, the Sponsor, European    (26)-ին կնքվել է Կառուցապատողի,

    Bank for Reconstruction and          Կառավարության, Հովանավորի, Ավագ

    Development as Senior Lender and     Վարկատու և  Հեջավորման Գործընկեր`

    Hedge Provider, International        Վերակառուցման և  Զարգացման

Finance Corporation as Senior Lender Եվրոպական Բանկի, Ավագ Վարկատու և

and Hedge Provider and International Հեջավորման Գործընկեր` Միջազգային

Finance Corporation in its capacity Ֆինանսական Կորպորացիայի, Ավագ

    as Implementing Entity of the        Վարկատու և  Հեջավորման Գործընկեր`

Finland-IFC Climate Change Program   Ֆինլանդիա-ՄՖԿ Կլիմայի Փոփոխության

as Senior Lender and Hedge Provider Ծրագիրն իրականացնող Միջազգային

    and HSBC Bank Armenia CJSC as the    Ֆինանսական Կորպորացիայի, և  

    Onshore Security Agent dated June    Տեղական Գրավի Գործակալ ԷյչԷսԲիՍի

    (26) 2020 (as further amended,       Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ի կողմից

modified and supplemented from time  (այսուհետ` «Ուղղակի Պայմանագիր»`

    to time, the «Direct Agreement»);    դրա` ժամանակ առ ժամանակ կատարված

                                         այլ փոփոխություններով և

                                         լրացումներով հանդերձ):

(c) a grant that is to be provided   (c) դրամաշնորհի պայմանագրին, որով

to the Developer for the purposes of նախատեսվում է Ծրագրի իրականացման

    the Project pursuant to a grant      նպատակով դրամաշնորհ հատկացնել

agreement to be entered into on or   Կառուցապատողին, և որը կնքվել է

about the date here of between the  սույն Ուղեկցող Նամակի ստորագրման

    Developer and European Bank for      օրը կամ դրանից մի քանի օր հետո

Reconstruction and Development (the  Կառուցապատողի և Վերակառուցման և

    «Grant Provider» and which is        Զարգացման Եվրոպական Բանկի կողմից

    required to benefit from the same    (այսուհետ` «Դրամաշնորհ Տրամադրող»,

security as that provided for loans  որը նախատեսված է, որ պետք է օգտվի

made under the Financing Documents  բոլոր այն ապահովման միջոցներից,

by European Bank for Reconstruction որոնք տրամադրվել են ի ապահովումն

    and Development; and                 այն փոխառու միջոցների, որոնք,

                                         Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի

                                         համաձայն, տրամադրվել են կամ պետք է

                                         տրամադրվեն Վերակառուցման և

                                         Զարգացման Եվրոպական Բանկի կողմից):

    (d) the option granted to FRV La     (d) օպցիոնին, որը տրամադրվել է

    Providencia S. L. (a wholly owned    Կառուցապատողի ներկայիս խոշոր

    subsidiary of FRV), the existing     բաժնետեր ԷֆԱրՎի Լա Պրովիդենսիա

    majority shareholder in the          Էս. Էլ.-ին (այսուհետ` «ԷֆԱրՎիԷլՓի»,

Developer («FRVLP»), which entitles  որն էլ իր հերթին 100 տոկոսով

FRVLP to purchase all the shares of պատկանում է ԷֆԱրՎի-ին), և որի

    FSL in the Developer (the «Call      համաձայն ԷֆԱրՎիԷլՓի-ն իրավունք

    Option») and may be exercised at     ունի, իր հայեցողությամբ կամ,

    FRVLPԺs discretion or as required    Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի

    by the Senior Lenders under the      համաձայն, Ավագ Վարկատուների

    Financing Documents.                 պահանջով, գնել ԷֆԷսԷլ-ին պատկանող`

                                         Կառուցապատողի բաժնետոմսերը

                                         (այսուհետ` «Գնման Օպցիոն»):

    2. Unless a contrary indication      2. Եթե այլ բան նախատեսված չէ, ապա

    appears, a term defined in the       սույն Ուղեկցող Նամակում գործածված

    Direct Agreement has the same        եզրույթներն ունեն ՈՒղղակի

    meaning in this Side Letter. The     Պայմանագրով սահմանված

principles of construction set out   նշանակությունը: Ուղղակի

in the Direct Agreement shall have  Պայմանագրով սահմանված մեկնաբանման

    effect as if set out in this Side    կանոնները հղմամբ ներառվում են

    Letter.                              սույն Ուղեկցող Նամակում:

    3. A person who is not a party to    3. Սույն Ուղեկցող Նամակի կողմ

this Side Letter has no right under  չհանդիսացող անձինք իրավունք չունեն

    the Contracts (Rights of Third       1999թ.-ին Անգլիայի Պայմանագրերի

Parties) Act 1999 to enforce or to   (Երրորդ Անձանց Իրավունքների) մասին

    enjoy the benefit of any term of     օրենքի համաձայն գործադրելու սույն

    this Side Letter.  In accordance     Ուղեկցող Նամակի որևէ  դրույթ կամ

    with the Common Terms Agreement,     օգտվելու սույն Ուղեկցող Նամակով

each of the Senior Lenders and the   վերապահված որևէ իրավունքից:

    Developer designates this Side       Ընդհանուր Դրույթների Մասին

    Letter as a Financing Document.      Պայմանագրի համաձայն` սույն

                                         Ուղեկցող Նամակն Ավագ Վարկատուների

                                         և Կառուցապատողի համաձայնությամբ

                                         համարվում է Ֆինանսավորման

                                         Փաստաթուղթ:  

    4. By execution of                   4. Ստորագրելով

    this Side Letter, each of the        սույն Ուղեկցող Նամակը`

Developer, the Sponsor, the Senior   Կառուցապատողը, Հովանավորը, Ավագ

    Lenders, the Hedge Providers, the    Վարկատուները, Հեջավորման

    Government and the Grant Provider    Գործընկերները, Կառավարությունը և  

agree that the Grant Provider shall  Դրամաշնորհ Տրամադրողը համաձայնում

be a party to the Direct Agreement  են Դրամաշնորհ Տրամադրողին դիտարկել

and shall assume the same rights and որպես Ուղղակի Պայմանագրի կողմ, որն

obligations thereunder as if it were ունի բոլոր այն իրավունքները և

a Senior Lender and to such purpose պարտավորությունները, որոնք ՈՒղղակի

    the Direct Agreement shall be        Պայմանագրով վերապահված են Ավագ

    amended as follows:                  Վարկատուներին: Այդ նպատակով

                                         Ուղղակի Պայմանագրում կատարվում են

                                         հետևյալ փոփոխությունները.  

    (a) The definition of Party shall    (a) Կողմ եզրույթի սահմանումը

    include the Grant Provider.          ներառում է նաև  Դրամաշնորհ

                                         Տրամադրողին:  

    (b) Recital (3) of                   (b) Ուղղակի Պայմանագրի Նախաբանի

    the Direct Agreement shall be        3-րդ կետի վերջում ավելացնել

    amended so that the following is     հետևյալը.   «Դրամաշնորհ Տրամադրողը

    added at the end: «The Grant         դրամաշնորհի պայմանագրի (այսուհետ`

provider will make a grant available «Դրամաշնորհի Պայմանագիր») համաձայն

to the Developer pursuant to a grant դրամաշնորհ կհատկացնի

agreement (the «Grant Agreement»)». Կառուցապատողին»:

    (c) The provision defining the       (c) Ուղղակի Պայմանագրի Նախաբանի

Financing Documents in Recital (4)   4-րդ կետի այն հատվածը, որում

    of the Direct Agreement shall be     սահմանվում են Ֆինանսավորման

    amended to read «The Loan            Փաստաթղթերը, պետք է փոփոխվի և  

Agreements, the Grant Agreement, the շարադրվի հետևյալ խմբագրությամբ.

Common Terms Agreement, the Moveable «Վարկային Պայմանագրերը,

    Property Pledge Agreement and the    Դրամաշնորհի Պայմանագիրը, Ընդհանուր

other Security Documents, along with Դրույթների Մասին Պայմանագիրը,

    the other Financing Documents (as    Շարժական Գույքի Գրավի Պայմանագիրը,

    defined in the Common Terms          մյուս Ապահովման Փաստաթղթերը և  

    Agreement), are collectively         մյուս Ֆինանսավորման Փաստաթղթերը

    referred to here in as the           (Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի

    «Financing Documents»».              սահմանումը տրված է Ընդհանուր

                                         Դրույթների Մասին Պայմանագրում)

                                         սույն Պայմանագրում այսուհետ միասին

                                         կանվանվեն «Ֆինանսավորման

                                         Փաստաթղթեր»»:

(d) In each of Recital (4), Clause   (d) Ուղղակի Պայմանագրի Նախաբանի

1(a), 3, 5(a)(i), 6(b), 7, 13 and 15 4-րդ կետում, 1(a), 3, 5(a)(i),

    of the Direct Agreement, each        6(b), 7, 13 և  15 հոդվածներում

reference to the words «the Senior   «Ավագ Վարկատուները» բառերին

    Lenders» shall be replaced with a    յուրաքանչյուր հղում պետք է

    reference to «the Senior Lenders,    փոխարինվի «Ավագ Վարկատուները,

the Grant Provider» (unless another  Դրամաշնորհ Տրամադրողը» բառերով

    provision of this clause would       (եթե սույն կետով այլ բան

provide otherwise), each reference   նախատեսված չէ), «կամ Ավագ

    to «or a Senior Lender» shall be     Վարկատու» բառերին յուրաքանչյուր

replaced with a reference to «or a   հղում պետք է փոխարինվի «կամ Ավագ

    Senior Lender or the Grant           Վարկատու կամ Դրամաշնորհ Տրամադրող»

Provider», each reference to «each   բառերով, «յուրաքանչյուր Ավագ

Senior Lender» shall be replaced by Վարկատու» բառերին յուրաքանչյուր

a reference to «each of the Senior  հղում պետք է փոխարինվի «Ավագ

    Lenders and the Grant Provider»,     Վարկատուներից յուրաքանչյուրը և  

    ach reference to «any Senior         Դրամաշնորհ Տրամադրողը» բառերով,

    Lender» shall be replaced with a     «ցանկացած Ավագ Վարկատու» բառերին

reference to «any Senior Lender or   յուրաքանչյուր հղում պետք է

the Grant Provider», each reference փոխարինվի «ցանկացած Ավագ Վարկատու

to «any of the Senior Lenders» shall կամ Դրամաշնորհ Տրամադրող» բառերով,

be replaced with a reference to «any «Ավագ Վարկատուներից ցանկացած մեկը»

of the Senior Lenders or the Grant  բառերին յուրաքանչյուր հղում պետք է

Provider», each reference to «that  փոխարինվի «Ավագ Վարկատուներից

Senior Lender» shall be replaced by ցանկացած մեկը կամ Դրամաշնորհ

a reference to «that Senior Lender  Տրամադրողը» բառերով, «այդ Ավագ

or Grant Provider», each reference  Վարկատուն» բառերին յուրաքանչյուր

    to «such Senior Lender» shall be     հղում պետք է փոխարինվի «այդ Ավագ

    replaced by a reference to «such     Վարկատուն կամ Դրամաշնորհ

    Senior Lender or Grant Provider»,    Տրամադրողը» բառերով, «այդպիսի Ավագ

    «or the Senior Lenders» shall be     Վարկատու» բառերին յուրաքանչյուր

replaced by a reference to «or the   հղում պետք է փոխարինվի «այդպիսի

    Senior Lenders or the Grant          Ավագ Վարկատու կամ Դրամաշնորհ

    Provider» and each reference to      Տրամադրող» բառերով, «կամ Ավագ

    «each Senior LenderԺs» shall be      Վարկատուները» բառերին

    replaced by a reference to «each     յուրաքանչյուր հղում պետք է

    Senior LenderԺs, the Grant           փոխարինվի «կամ Ավագ Վարկատուները

    Provider's».                         կամ Դրամաշնորհ Տրամադրողը»

                                         բառերով, «յուրաքանչյուր Ավագ

                                         Վարկատուի» բառերին յուրաքանչյուր

                                         հղում պետք է փոխարինվի

                                         «յուրաքանչյուր Ավագ Վարկատուի կամ

                                         Դրամաշնորհ Տրամադրողի» բառերով:

(e) For the purposes of Clause 13,   (e) 13-րդ հոդվածի համաձայն

the address for notices to the Grant ծանուցումներ ուղարկելու համար

    Provider is:                         Դրամաշնորհ Տրամադրողի հասցեն է`

One Exchange Square London EC2A 2JN  Ուան Էքսջեյնջ հրապարակ 1

    United Kingdom                       Լոնդոն EC2A 2JN

    Telephone: +44 20 7338 6000          Միացյալ Թագավորություն

    E-mail: [email protected] com                Հեռ.` +44 20 7338 6000

Attention: Operation Administration  Էլ. փոստ` [email protected] com

    Department                           Ում` Գործառույթների կառավարման

                                         բաժին

(f) Schedule 3 shall be amended by   (f) Հավելված 3-ում` 4-րդ տողում,

    inserting the following as item 4    ավելացնել հետևյալ  

    and renumbering the subsequent       նախադասությունը, իսկ մնացած

    provisions:  «4. EBRD Grant          տողերի համարակալումը ենթարկել

    Agreement, dated on or about the     համապատասխան փոփոխության.»4. Սույն

date of this Agreement, between the  Պայմանագիրը կնքելու օրը կամ

    Developer and EBRD as the Grant      դրանից մի քանի օր առաջ կամ հետո

    Provider».                           Կառուցապատողի և  ՎԶԵԲ-ի` որպես

                                         Դրամաշնորհ Տրամադրողի միջև

                                         կնքված` ՎԶԵԲ Դրամաշնորհի

                                         Պայմանագիրը»:

5. Clause 13 of the Direct Agreement 5. ՈՒղղակի Պայմանագրի 13-րդ

    shall be amended by replacing the    հոդվածում ՄՖԿ-ի և  ՄՖԿ ՖԿՓԾ-ի

facsimile details in respect of IFC  ֆաքսիմիլ կապի համարի փոխարեն

    and IFC FCCP with the following:     ավելացնել հետևյալը.   

    «E-mail: [email protected] org,     Էլ. փոստ` [email protected] org,

    with                                 վերնագրի տողում նշել ՄՖԿ ներդրման

IFC Investment Number: 41106 in the  համարը` 41106»:

subject line».

6. The Government shall, as soon as 6. Կառավարությունը պարտավոր է Ավագ

    reasonably practicable after a       Վարկատուների, Հեջավորման

request by the Senior Lenders, the   Գործընկերների կամ Դրամաշնորհ

    Hedge Providers or the Grant         Տրամադրողի կողմից պահանջ

Provider, use its best endeavours to առաջադրվելու դեպքում ողջամիտ սեղմ

    ensure that the PSRC and/or the      ժամկետներում գործադրել լավագույն

State Commission for the Protection  ջանքերը, որպեսզի ՀԾԿՀ-ն և/կամ

of Economic Competition and/or any  Տնտեսական մրցակցության

    other Government Authority (as       պաշտպանության պետական հանձնաժողովը

applicable) provides its consent to  և/կամ այլ Պետական Մարմին (կախված

    the acquisition by FRVLP of any      այն հանգամանքից, թե նրանցից որն

shares in the Developer owned by FSL օժտված կլինի համապատասխան

pursuant to the Call Option, if such լիազորությամբ) հավանություն տա

    consent is required by the           Գնման Օպցիոնի համաձայն

    Applicable Law (or that the PSRC     ԷֆԱրՎիԷլՓի-ի կողմից ԷֆԷսԷլ-ին

and/or the State Commission for the  պատկանող` Կառուցապատողի

Protection of Economic Competition  բաժնետոմսերը գնելու համար, եթե

    or any other Government Authority    այդպիսի հավանությունը պահանջվում է

    (as applicable) provides written     Կիրառեի Օրենքների համաձայն (կամ

    confirmation that such consent is    որպեսզի ՀԾԿՀ-ն և/կամ  Տնտեսական

    not required under the Applicable    մրցակցության պաշտպանության

    Law).                                պետական հանձնաժողովը և/կամ  այլ

                                         Պետական Մարմին (կախված այն

                                         հանգամանքից, թե նրանցից որն օժտված

                                         կլինի համապատասխան լիազորությամբ)

                                         գրավոր հաստատի, որ այդպիսի

                                         հավանություն Կիրառելի Օրենքների

                                         համաձայն չի պահանջվում):

    7. The provisions of the Direct      7. ՈՒղղակի Պայմանագրի մնացած բոլոր

Agreement, save as amended by this   դրույթները շարունակում են գործել

Side Letter, continue in full force անփոփոխ:

and effect.

    8. The provisions of clause 13       8. Ուղղակի Պայմանագրի 13-րդ

    (Notices), clause 14 (Binding        (Ծանուցումներ), 14-րդ (Պայմանագրի

Effect), clause 16 (Governing Law;   պարտադիր ուժը), 16-րդ (Կիրառելի

    Dispute Resolution), clause 17       իրավունքը. վեճերի լուծումը), 17-րդ

    (Senior Lender Immunities) and       (Ավագ Վարկատուների

    clause 18 (Sovereign Immunity) of    անձեռնմխելիությունը), 18-րդ

    the Direct Agreement shall be        (Ինքնիշխան անձեռնմխելիություն)

incorporated into this Side Letter   հոդվածներն ամբողջությամբ հղմամբ

as if set out in full in this Side  ներառվում են սույն Ուղեկցող

Letter and as if references in those Նամակում և այդ հոդվածներում

    clauses to «this Agreement» were     հղումները «սույն Պայմանագրին» պետք

    references to this Side Letter.      է համարվեն հղումներ սույն Ուղեկցող

                                         Նամակին:

9. This Side Letter may be executed  9. Սույն Ուղեկցող Նամակը կողմերից

in any number of counterparts, and  յուրաքանչյուրը կարող է ստորագրել`

this has the same effect as if the  իր ստորագրությունը դնելով առանձին

signatures on the counterparts were օրինակի վրա: Բոլոր այդպիսի առանձին

on a single copy of this Side Letter օրինակների վրա դրված

ստորագրությունները կունենան մեկ

միասնական փաստաթղթի վրա դրված

ստորագրությունների ուժ:

    10. This Side Letter and any         10. Սույն Ուղեկցող Նամակը և  

non-contractual obligations arising  դրանից կամ դրա կապակցությամբ բխող

out of or in connection with it are արտապայմանագրային

    governed by English law.             հարաբերությունները կարգավորվում են

                                         Անգլիայի օրենսդրության համաձայն:

11. Kindly acknowledge and confirm   11. Խնդրում ենք հաստատել սույն

your agreement to this Side Letter  Ուղեկցող Նամակին Ձեր

    by signing below.                    համաձայնությունը` ստորագրելով

                                         ստորև:

 

This Side Letter has been executed and delivered as a deed on the date stated at the beginning of this Side Letter.

Սույն Ուղեկցող Նամակը ստորագրվել և տրամադրվել է հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով փաստաթղթի սկզբնամասում նշված ամսաթվին:

 

Executed and delivered as a deed by FRV Masrik CJSC

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է ԷֆԱրՎի Մասրիկ

ՓԲԸ-ի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by Fotowatio Renewable Ventures S. L.

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչրս Էս. Էլ.-ի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by FSL Solar S. L.

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է ԷֆԷսԷլ Սոլար Էս. էլ.-ի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by European Bank for Reconstruction and Development as Senior Lender and Hedge Provider

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է Ավագ Վարկատու և Հեջավորման Գործընկեր Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by European Bank for Reconstruction and Development as Grantor Provider

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է Դրամաշնորհ Տրամադրողի` Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by International Finance Corporation as Senior Lender and Hedge Provider

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է Ավագ Վարկատու և Հեջավորման Գործընկեր Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by International Finance Corporation in its capacity as Implementing Entity of the Finland-IFC Climate Change Program as Senior Lender and Hedge Provider

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է Ավագ Վարկատու և Հեջավորման Գործընկեր, Ֆինլանդիա-ՄՖԿ Կլիմայի Փոփոխության Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպության` Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Executed and delivered as a deed by HSBC Bank Armenia CJSC as the Onshore Security Agent

Հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է ԷյչԷսԲիՍի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ի կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

Acknowledged and Agreed

Հաստատում և համաձայնություն

 

Executed and delivered as a deed by the Government of the Republic of Armenia acting on behalf of the Republic of Armenia

Հայաստանի Հանրապետության անունից հատուկ ձևի պայմանագրի (deed) տեսքով ստորագրվել և տրամադրվել է ՀՀ Կառավարության կողմից

Acting by ()

Ի դեմս`

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.08.2020
N 1327-Ա
Որոշում