Սեղմել Esc փակելու համար:
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1032.01.4 «ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» Մ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

19 հունիսի 2020 թվականի N 14-Ն

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1032.01.4 «ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1032.01.02.4 «ՊԱՐԵԿ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(6-րդ մաս)

 

|____|___________________________|____________________________________|

|220.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել ոստիկանական ծառայության |

|    |                           |էթիկական բնույթը և  սկզբունքները,   |

|    |                           |բարեվարքության հիմնահարցը           |

|____|___________________________|____________________________________|

|221.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում ոստիկանական  |

|    |                           |ծառայության բարոյական բնույթը և     |

|    |                           |բովանդակությունը,                   |

|    |                           |2) ճիշտ է ներկայացնում ոստիկանական  |

|    |                           |ծառայության էթիկայի սկզբունքներն ու |

|    |                           |արժեքները,                          |

|    |                           |3) ճիշտ է մեկնաբանում ոստիկանական   |

|    |                           |ծառայության ընթացքում նպատակի և     |

|    |                           |միջոցի փոխհարաբերակցության հարցը,   |

|    |                           |4) ներկայացնում է կոռուպցիոն ռիսկերը|

|    |                           |ոստիկան-քաղաքացի                    |

|    |                           |փոխհարաբերություններում և  դրա      |

|    |                           |քայքայիչ ազդեցությունը ոստիկանության|

|    |                           |բարեվարքության վրա:                 |

|____|___________________________|____________________________________|

|222.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Տիրապետել ՀՀ ոստիկանության ծառայողի |

|    |                           |էթիկայի կանոններին և  ծառայողական   |

|    |                           |էթիկետին                            |

|____|___________________________|____________________________________|

|223.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է ՀՀ ոստիկանության  |

|    |                           |ծառայողի էթիկայի կանոնները,         |

|    |                           |2) ճիշտ է մեկնաբանում ոստիկանին     |

|    |                           |ներկայացվող էթիկական պահանջները,    |

|    |                           |3) պահպանում է ոստիկանի մասնագիտական|

|    |                           |էթիկայի կանոնները,                  |

|    |                           |4) դրսևորում  է բարեվարքություն,    |

|    |                           |օրինակելի վարքագիծ,                 |

|    |                           |5) ճիշտ է ներկայացնում              |

|    |                           |փոխհարաբերությունների էթիկական      |

|    |                           |հիմքերը, էթիկետը և  ծառայողական     |

|    |                           |տակտը:                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|224.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Ներկայացնել հանդուրժողականությունը, |

|    |                           |ոչ խտրական և  պատշաճ վերաբերմունքը  |

|    |                           |մասնագիտական գործունեության         |

|    |                           |ընթացքում                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|225.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է բացատրում                 |

|    |                           |հանդուրժողականության և  ոչ խտրական  |

|    |                           |վերաբերմունքի նշանակությունը        |

|    |                           |ոստիկանության աշխատանքում,          |

|    |                           |2) ցուցաբերում է անաչառություն,     |

|    |                           |անկողմնակալություն,                 |

|    |                           |հանդուրժողականություն,              |

|    |                           |3) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի    |

|    |                           |արդյունավետության ու որակի ապահովման|

|    |                           |ընդհանուր սկզբունքները,             |

|    |                           |4) դրսևորում  է անհրաժեշտ վարքագիծ  |

|    |                           |թիմային աշխատանքի առաջադրված        |

|    |                           |իրավիճակում` ցուցաբերելով           |

|    |                           |փոխօգնություն, համբերատարություն,   |

|    |                           |նվիրվածություն աշխատանքին և         |

|    |                           |ծառայակիցներին,                     |

|    |                           |5) դրսևորում  է անկողմնակալություն, |

|    |                           |հարգում է մարդու իրավունքները,      |

|    |                           |պատիվն ու արժանապատվությունը,       |

|    |                           |6) բացահայտում և  ճիշտ է սահմանում  |

|    |                           |խնդիրը տրված իրավիճակում,           |

|    |                           |7) առաջարկում է ճիշտ լուծումներ     |

|    |                           |առաջադրված խնդրահարույց իրավիճակում |

|    |                           |և  գնահատում արդյունքը:             |

|_____________________________________________________________________|

|              ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ                    |

|             ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|226.|Մոդուլի դասիչը             |ՈՍՏԳ-3-20-020                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|227.|Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է 1032.01.4     |

|    |                           |«Ոստիկանական գործ» մասնագիտության   |

|    |                           |1032.01.02.4 «Պարեկ» որակավորման    |

|    |                           |սովորողի մոտ ձևավորել  ֆիզիկական և  |

|    |                           |իրավաբանական անձանց հետ արդյունավետ |

|    |                           |հարաբերություններ կառուցելու,       |

|    |                           |իրավախախտումների դեմ պայքարում      |

|    |                           |բնակչությանը ներգրավելու գործնական  |

|    |                           |կարողություններ:                    |

|____|___________________________|____________________________________|

|228.|Մոդուլի տևողությունը       |16 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|229.|Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական հմտություններ և           |

|    |                           |կարողություններ չեն պահանջվում:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|230.|Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|231.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել ժողովրդավարական         |

|    |                           |ոստիկանության հիմնարար սկզբունքները |

|    |                           |և  դրանց նշանակությունը             |

|    |                           |ոստիկանության հանդեպ հարգանքի,      |

|    |                           |վստահության և  հասարակական          |

|    |                           |աջակցության ձեռքբերման գործում      |

|____|___________________________|____________________________________|

|232.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում ոստիկանության|

|    |                           |գործունեության հրապարակայնության    |

|    |                           |սկզբունքի բովանդակությունը,         |

|    |                           |2) ճիշտ է ներկայացնում ոստիկանության|

|    |                           |գործունեության հաշվետվողականության  |

|    |                           |և  թափանցիկության սկզբունքների      |

|    |                           |բովանդակությունը,                   |

|    |                           |3) կարողանում է տարբերել            |

|    |                           |«ոստիկանական ուժ» և  «ոստիկանական   |

|    |                           |ծառայություն» հասկացությունները և   |

|    |                           |բացատրել դրանց էությունը,           |

|    |                           |4) կարողանում է տարբերել ոստիկանական|

|    |                           |գործունեության «արձագանքող»         |

|    |                           |մոտեցումը «նախաձեռնող» մոտեցումից և |

|    |                           |բացատրել դրանց էությունը,           |

|    |                           |5) ճիշտ է պատկերացնում վստահության  |

|    |                           |ձևավորման  նպատակով հանրության      |

|    |                           |սպասելիքներն ու իր անելիքները:      |

|____|___________________________|____________________________________|

|233.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Դրսևորել  անհրաժեշտ վերաբերմունք    |

|    |                           |սպասարկվող տարածքի պետական          |

|    |                           |կառավարման համակարգի և  տեղական     |

|    |                           |ինքնակառավարման                     |

|    |                           |մարմինների, կազմակերպությունների,   |

|    |                           |հասարակական կազմակերպությունների,   |

|    |                           |զանգվածային լրատվամիջոցների և       |

|    |                           |քաղաքացիների նկատմամբ               |

|____|___________________________|____________________________________|

|234.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում ծառայության  |

|    |                           |և  շրջապատի նկատմամբ դրական         |

|    |                           |վերաբերմունքի կարևորությունը,       |

|    |                           |2) կարողանում է ներկայացնել         |

|    |                           |քաղաքացիների նկատմամբ հարգալից      |

|    |                           |վերաբերմունքի և  արդյունավետ        |

|    |                           |հարաբերվելու օրինակներ,             |

|    |                           |3) կարողանում է ճիշտ հաղորդակցվել   |

|    |                           |զանգվածային լրատվության միջոցների   |

|    |                           |ներկայացուցիչների հետ,              |

|    |                           |4) ցուցաբերում է պատասխանատվություն |

|    |                           |առաջադրված իրավիճակներում:          |

|____|___________________________|____________________________________|

|235.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Դրսևորել  քննադատական մտածողություն |

|____|___________________________|____________________________________|

|236.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է գնահատում տեղեկատվության  |

|    |                           |հուսալիության և  զգացմունքայնության |

|    |                           |աստիճանը,                           |

|    |                           |2) ստացված տեղեկատվությունը ճիշտ և  |

|    |                           |արդյունավետ համադրում է առկա        |

|    |                           |գիտելիքների հետ,                    |

|    |                           |3) գործնականում կարողանում է        |

|    |                           |հավասարակշռել հրամանի կատարման      |

|    |                           |պարտականությունն ու իրավիճակի       |

|    |                           |ողջամիտ գնահատմամբ խնդիրները        |

|    |                           |լուծելու անհրաժեշտությունը:         |

|____|___________________________|____________________________________|

|237.|Ուսումնառության արդյունք 4 |Կառավարել ժամանակը, լուծել խնդիրները|

|____|___________________________|____________________________________|

|238.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակի     |

|    |                           |արդյունավետ օգտագործման միջոցները,  |

|    |                           |2) բացահայտում և  ճիշտ է սահմանում  |

|    |                           |տրված իրավիճակում առկա խնդիրը,      |

|    |                           |3) գործնականում ճիշտ է վերլուծում   |

|    |                           |խնդիրը, տալիս է լուծման ճիշտ        |

|    |                           |տարբերակ և  գնահատում արդյունքը     |

|    |                           |(SARA մոդելը),                      |

|    |                           |4) տիրապետում է ազդարարման          |

|    |                           |համակարգին:                         |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՏՈՒԿ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»  |

|_____________________________________________________________________|

|239.|Մոդուլի դասիչը             |ՈՍՏԳ-4-20-021                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|240.|Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է 1032.01.4     |

|    |                           |«Ոստիկանական գործ» մասնագիտության   |

|    |                           |1032.01.02.4 «Պարեկ» որակավորման    |

|    |                           |սովորողներին տալ տեսական գիտելիքներ |

|    |                           |ոստիկանության օպերատիվ կառավարման   |

|    |                           |կենտրոնի, ոստիկանության կապի        |

|    |                           |միջոցների, տեսագրիչների և           |

|    |                           |տեղեկատվական անվտանգության          |

|    |                           |վերաբերյալ, սովորողների մոտ         |

|    |                           |զարգացնել օպերատիվ կառավարման       |

|    |                           |կենտրոնի և  տվյալների բազաների հետ  |

|    |                           |աշխատելու, հայտնաբերված վարչական    |

|    |                           |իրավախախտումների վերաբերյալ         |

|    |                           |էլեկտրոնային ծանուցումներ ստեղծելու,|

|    |                           |դրանք արագ խմբագրելու, ռադիոկապի,   |

|    |                           |տեսագրիչների և  այլ սարքավորումների |

|    |                           |օգտագործման մարտավարական հնարքների  |

|    |                           |գործնական հմտություններ:            |

|____|___________________________|____________________________________|

|241.|Մոդուլի տևողությունը       |24 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|242.|Մուտքային պահանջները       | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար  |

|    |                           | նախնական հմտություններ և           |

|    |                           | կարողություններ չեն պահանջվում:    |

|____|___________________________|____________________________________|

|243.|Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|244.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել օպերատիվ կառավարման     |

|    |                           |կենտրոնի գործառույթները (հիմնական   |

|    |                           |տեղեկություններ)                    |

|____|___________________________|____________________________________|

|245.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում օպերատիվ     |

|    |                           |կառավարման կենտրոնի կառուցվածքը և   |

|    |                           |աշխատանքի սկզբունքը,                |

|    |                           |2) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվական |

|    |                           |անվտանգության խնդիրները:            |

|____|___________________________|____________________________________|

|246.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Ճիշտ օգտագործել պարեկային և         |

|    |                           |հետիոտնային կարգախմբերի կողմից      |

|    |                           |օգտագործվող տեխնիկական միջոցները    |

|____|___________________________|____________________________________|

|247.|Կատարման չափանիշներ        |1) կարողանում է ճիշտ կատարել սարքերի|

|    |                           |կարգավորումը,                       |

|    |                           |2) կարողանում է կիրառել             |

|    |                           |ոստիկանությունում օգտագործվող       |

|    |                           |ռադիոկայանները,                     |

|    |                           |3) կարողանում է կիրառել տեսագրման   |

|    |                           |միջոցները,                          |

|    |                           |4) կարողանում է կիրառել             |

|    |                           |ոստիկանությունում օգտագործվող այլ   |

|    |                           |տեխնիկական միջոցներ:                |

|____|___________________________|____________________________________|

|248.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Ցուցաբերել օպերատիվ կառավարման      |

|    |                           |կենտրոնի հետ աշխատելու հմտություններ|

|____|___________________________|____________________________________|

|249.|Կատարման չափանիշներ        |1) կարողանում է ճիշտ օգտվել         |

|    |                           |ոստիկանության և  պարեկային          |

|    |                           |ոստիկանության տվյալների բազաներից,  |

|    |                           |2) կարողանում է ճիշտ կատարել        |

|    |                           |հերթափոխի գրանցումը համակարգում,    |

|    |                           |3) կարողանում է համակարգի           |

|    |                           |օգտագործմամբ ստանալ դեպքի վայր      |

|    |                           |հասնելու ուղղությունները և          |

|    |                           |ճանապարհները,                       |

|    |                           |4) ճիշտ է ներկայացնում դեպքի վայրում|

|    |                           |պարեկային ոստիկանության աշխատանքի   |

|    |                           |հաջորդականությունը,                 |

|    |                           |5) ճիշտ է ներկայացնում ծանուցման    |

|    |                           |ստեղծումը, խմբագրումը և  հերթափոխի  |

|    |                           |զեկույցը կատարված աշխատանքի         |

|    |                           |վերաբերյալ,                         |

|    |                           |6) կարողանում է հայտնել իրավախախտման|

|    |                           |վերաբերյալ և  փոխել իր կարգավիճակը: |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1032.01.4

«Ոստիկանական գործ» մասնագիտության 1032.01.4 «Պարեկ» որակավորման

օրինակելի ուսումնական պլան

 

._____________________________________________________________________.

|N  |Առարկայախմբեր,           |Շաբաթ- |Ուսանողի  |Պարտադիր  |Ուսուցման|

|   |առարկաներ  և             |ների   |առավելա-  |լսարանա-  |երաշխա-  |

|   |մոդուլներ                |թիվը   |գույն     |յին պարապ-|վորվող   |

|   |                         |       |բեռնվա-   |մունքներ, |տարին    |

|   |                         |       |ծությունը,|ժամ       |         |

|   |                         |       |ժամ       |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,    |       |          |          |         |

|   |ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ  |       |          |          |         |

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ     |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Ռուսաց լեզու             |       |    15    |    10    |    1    |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |Օտար լեզու (անգլերեն)    |       |    15    |    10    |    1    |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |Քաղաքացիական             |       |    15    |    10    |    1    |

|   |պաշտպանություն և         |       |          |          |         |

|   |արտակարգ                 |       |          |          |         |

|   |իրավիճակների             |       |          |          |         |

|   |հիմնահարցեր              |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |    45    |    30    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Անվտանգություն և  առաջին |       |    36    |    24    |    1    |

|   |օգնություն               |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |    36    |    24    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |ՀՀ սահմանադրական         |       |    54    |    36    |    1    |

|   |իրավունքի                |       |          |          |         |

|   |հիմունքներ, մարդու       |       |          |          |         |

|   |իրավունքներ և            |       |          |          |         |

|   |ոստիկանություն           |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |ՀՀ քրեական իրավունք      |       |    54    |    36    |    1    |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |ՀՀ քրեական դատավարության |       |    27    |    18    |    1    |

|   |իրավունք                 |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|4. |Կրիմինոլոգիա             |       |    33    |    22    |    1    |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|5. |Կրիմինալիստիկա           |       |    36    |    24    |    1    |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|6. |Օպերատիվ հետախուզական    |       |    12    |     8    |    1    |

|   |գործունեություն          |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|7. |Դատական բժշկություն և    |       |    12    |     8    |    1    |

|   |դատական հոգեբուժություն  |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|8. |Մասնավոր իրավունքի       |       |    15    |    10    |    1    |

|   |հիմունքներ               |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |   243    |   162    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ      |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Հատուկ ֆիզիկական         |       |   120    |    80    |    1    |

|   |պատրաստականություն       |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |Կրակային                 |       |    66    |    44    |    1    |

|   |պատրաստականություն       |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |Ծառայության իրականացման  |       |    63    |    42    |    1    |

|   |մարտավարություն          |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|4. |Ծառայողական              |       |    18    |    12    |    1    |

|   |կարգապահություն          |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|5. |Վարչական իրավունք        |       |    45    |    30    |    1    |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|6. |Ոստիկանության վարչական   |       |   156    |   104    |    1    |

|   |գործունեություն          |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|7. |Ճանապարհային             |       |    48    |    32    |    1    |

|   |երթևեկության             |       |          |          |         |

|   |անվտանգության ապահովում  |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|8. |Արտակարգ իրավիճակներում  |       |    33    |    22    |    1    |

|   |ավտոտրանսպորտային        |       |          |          |         |

|   |միջոցների վարում         |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|9. |Համայնքային              |       |    12    |     8    |    1    |

|   |ոստիկանության            |       |          |          |         |

|   |գործունեության           |       |          |          |         |

|   |հիմունքներ               |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|10.|Մասնագիտական             |       |    54    |    36    |    1    |

|   |հոգեբանություն և         |       |          |          |         |

|   |հաղորդակցման             |       |          |          |         |

|   |հմտություններ            |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|11.|Ոստիկանության ծառայողների|       |    21    |    14    |    1    |

|   |էթիկա և  բարեվարքություն |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|12.|Ոստիկանության և          |       |    24    |    16    |    1    |

|   |հասարակության            |       |          |          |         |

|   |փոխհամագործակցություն    |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|13.|Հատուկ տեխնիկա և         |       |    36    |    24    |    1    |

|   |տեղեկատվական             |       |          |          |         |

|   |անվտանգություն           |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |   696    |   464    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆՏՐՈՎԻ                  |       |    51    |    34    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ        |       |     9    |     6    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |  20   |  1080    |   720    |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ         |       |   100    |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՊՐԱԿՏԻԿԱ                 |   3   |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ   |   1   |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ          |   1   |          |          |         |

|   |ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ             |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |  25   |          |          |         |

._____________________________________________________________________.

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 24 օգոստոսի 2020 թվական:

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
19.06.2020
N 14-Ն
Հրաման