Սեղմել Esc փակելու համար:
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

8 սեպտեմբերի 2020 թվականի թիվ 96-Ն

 

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ և 7-րդ կետերի, 7-րդ մասի, 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 7-րդ մասի դրույթներով` Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի

    հանձնաժողովի նախագահ                   Տ. Հակոբյան

 

2020 թ. սեպտեմբերի 8

ք. Երևան

 

Հավելված N 1

Հաստատված է

Հեռուստատեսության և ռադիոյի

հանձնաժողովի

2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի

թիվ 96-Ն որոշմամբ

 

ԿԱՐԳ

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման ընթացակարգը:

2. Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորումն իրականացնում է Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով)` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և սույն կարգի համաձայն:

3. Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա (այսուհետ` լիցենզիա) ստանալու համար կարող են դիմել իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք:

4. Լիցենզիան տրվում է տասը տարի գործողության ժամկետով` երկարաձգման հնարավորությամբ:

5. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, գործողության ժամկետի երկարաձգումը և կրկնօրինակի տրամադրումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով:

 

2. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

6. Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման համար ներկայացվում է ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու դիմում (այսուհետ` Դիմում)` համաձայն Ձև N 1-ի և անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

7. Դիմումին կցվում են`

1) դիմումատուի հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները,

2) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ,

3) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր:

8. Դիմումին կից փաստաթղթերը ներկայացվում են թելակարված, համարակալված, վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա փակցված պիտակով` «Բաղկացած է... թերթից» գրառմամբ («...» նշվում է թերթերի քանակը), ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում):

9. Փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, այլ իրավական ակտերին և սույն կարգով սահմանված պահանջներին:

10. Դիմումատուն, օրենքով սահմանված կարգով, պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության համար:

11. Փաստաթղթերը Հանձնաժողով կարող են ներկայացվել պատվիրված նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ, կամ առձեռն` ստացականով:

12. Դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերում սխալներ, ջնջումներ, վրիպակներ հայտնաբերելու դեպքում Հանձնաժողովը դրանք ստանալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում, դիմումատուին պատշաճ կերպով տեղեկացնում է այդ մասին` դրանց շտկման նպատակով: Դիմումատուն իրավունք ունի սույն մասում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում, Հանձնաժողով ներկայացնել փաստաթղթերը` առանց նշված թերությունների:

 

3. ԴԻՄՈՒՄԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

 

13. Հանձնաժողովն իր նիստում քննարկում է Դիմումը և որոշում է ընդունում այն մուտքագրելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում:

14. Դիմումը բավարարելու կամ մերժելու մասին որոշումը դիմումատուին ուղարկվում է որոշումն ընդունելուց հետո` եռօրյա ժամկետում:

15. Որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

16. Դիմումատուն լիցենզիա տրամադրելու մասին Հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո` 20-օրյա ժամկետում վճարում է «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված պետական տուրք:

17. Սույն կարգի 16-րդ կետում նշված պետական տուրքի վճարումից հետո` տասնօրյա ժամկետում Հանձնաժողովը դիմումատուին տալիս է լիցենզիա:

18. Պետական տուրքը չվճարելը հիմք է լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը Հանձնաժողովի կողմից ուժը կորցրած ճանաչելու համար:

 

4. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

 

19. Դիմումը մերժվում է, եթե`

1) ներկայացված փաստաթղթերը թերի, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված են.

2) փաստաթղթերը չեն համապատասխանում «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի և իրավական այլ ակտերի պահանջներին.

3) դիմումատուն չի վերացրել Հանձնաժողովի կողմից նշված թերությունները.

4) բացակայում են տեսալսողական տեղեկատվության հեռարձակման տեխնիկական հնարավորությունները:

 

Ձև N 1

Ցանցային օպերատորի գործունեության

լիցենզավորման կարգի

 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի

հանձնաժողովի նախագահ

______________________________ին

(անուն, ազգանուն)

 

ԴԻՄՈՒՄ

Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու

 

Դիմումատուի անվանումը

__________________________________________________________________

 

Գտնվելու/հաշվառման վայրը

________________________________________________________________

 

Հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

_______________________________________________________

 

Սփռման տարածքը

______________________________________________________________

 

Վերահաղորդման եղանակը .Մալուխային .IPTV .Բջջային .ՕTT

 

.Այլ_______________________

 

Վերահաղորդվող տեսալսողական ծրագրերի թիվը

______________________________________________

 

Կից փաստաթղթեր` ________ թերթ:

 

Դիմումատու

_______________________________  ________________

    (անուն, ազգանուն)                 (ստորագրություն)

 

Կ. Տ. (կնիքի առկայության դեպքում)

 

___ ________ ___________

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Հավելված N 2

Հաստատված է

Հեռուստատեսության և ռադիոյի

հանձնաժողովի

2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի

թիվ 96-Ն որոշմամբ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ __________________

(լիցենզիայի սերիան և համարը)

 

    ք. ___________                 ______ _____________ _________

                                (լիցենզիան տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

տրվում է ____________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը,

ազգանունը)

 

գործունեության

    տեսակը         ____________________________________________________

                   (իրավաբանական անձի գտնվելու կամ ֆիզիկական անձի

                   հաշվառման վայրը)

 

սփռման տարածքը _____________________________________________________

 

լիցենզիայի գործողության

    ժամկետը                 ___________________________________

                                    

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ

    ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ        _______________ Կ. Տ. ___________________

                               (ստորագրություն)       (անուն, ազգանուն)

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 11 սեպտեմբերի 2020 թվական:

 

 

pin
Հեռուստառադիոհանձնաժողով
08.09.2020
N 96-Ն
Որոշում