Սեղմել Esc փակելու համար:
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1012.01.04 «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

11 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 29-Ն

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1012.01.04 «ՎԱՐՍԱՎԻՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԶԱՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1012.01.01.4 «ՄԱՏՆԱՀԱՐԴԱՐ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Հավելված 1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

կրթության 1012.01.04 «Վարսավիրական

արվեստ և զարդային դիմահարդարում»

մասնագիտության 1012.01.01.4

«Մատնահարդար» որակավորման պետական

կրթական չափորոշչի

 

Աղյուսակ 1

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1012.01.04

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության

1012.01.01.4 «Մատնահարդար» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի

առանցքային հմտությունների մոդուլներ

 

._____________________________________________________________________.

|                ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»                 |

|_____________________________________________________________________|

|1.  |Մոդուլի դասիչը             |ԱՀ-Հ-4-20-001                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|2.  |Մոդուլի նպատակը            |Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի|

|    |                           |անձնական շփման ունակությունները,    |

|    |                           |ակտիվացնել միջանձնային              |

|    |                           |հաղորդակցության հնարավորությունները,|

|    |                           |ձևավորել  աշխատանքային և            |

|    |                           |մասնագիտական գործունեության         |

|    |                           |ընթացքում նպատակային հաղորդակցման,  |

|    |                           |գործնական կապերի ու                 |

|    |                           |հարաբերությունների ստեղծման         |

|    |                           |կարողությունը:                      |

|____|___________________________|____________________________________|

|3.  |Մոդուլի տևողությունը       |36 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|4.  |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|5.  |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |սահմանված կատարման չափանիշների      |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|6.  |Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու |

|    |                           |նշանակությունը անձնական և           |

|    |                           |մասնագիտական նպատակների իրականացման |

|    |                           |համար                               |

|____|___________________________|____________________________________|

|7.  |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման    |

|    |                           |անհրաժեշտությունը անձի              |

|    |                           |ինքնադրսևորման  և  գործարար         |

|    |                           |հաջողությունների համար,             |

|    |                           |2) ներկայացնում է շփման և  անձնական |

|    |                           |հաղորդակցման ձևերը,  բաղադրիչները,  |

|    |                           |3) ներկայացնում է գործնական         |

|    |                           |հաղորդակցման եղանակները,            |

|    |                           |բաղադրիչները,                       |

|    |                           |4) շփման հնարավորությունն ուղղորդում|

|    |                           |է նպատակային հաղորդակցմանը,         |

|    |                           |5) անձնական հատկանիշներն օգտագործում|

|    |                           |է գործնական հաղորդակցության մեջ:    |

|____|___________________________|____________________________________|

|8.  |Ուսումնառության արդյունք 2 |Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը  |

|____|___________________________|____________________________________|

|9.  |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի      |

|    |                           |հաղորդակցման ձևերը,                 |

|    |                           |2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ     |

|    |                           |վարում է զրույց, արձագանքում է      |

|    |                           |հարցադրումներին,                    |

|    |                           |3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և  |

|    |                           |զեկույցներով` ներկայացնում է հստակ  |

|    |                           |և  նպատակային խոսք,                 |

|    |                           |4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում   |

|    |                           |հայտնում է տեսակետ, դրսևորում  է    |

|    |                           |հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է, |

|    |                           |5) մասնակցում է դեբատների և         |

|    |                           |բանավեճերի, պահպանում է             |

|    |                           |համագործակցության                   |

|    |                           |շարունակականությունը:               |

|____|___________________________|____________________________________|

|10. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևեր |

|____|___________________________|____________________________________|

|11. |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի    |

|    |                           |հաղորդակցման ձևերը,                 |

|    |                           |2) կազմում և  ձևակերպում  է գրավոր  |

|    |                           |խոսք` պահպանելով նպատակայնությունն  |

|    |                           |ու էթիկան,                          |

|    |                           |3) օգտագործում է տեղեկատվական       |

|    |                           |տեխնոլոգիաները և  այլ տեխնիկական    |

|    |                           |միջոցները` նպատակային               |

|    |                           |տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,  |

|    |                           |4) կազմում է գրություններ` ըստ      |

|    |                           |հասցեատիրոջ և  նպատակի,             |

|    |                           |5) վարում է տեղեկատվության          |

|    |                           |հավաքագրման և  փոխանցման փաստաթղթեր,|

|    |                           |6) բանավոր հաղորդակցման նյութը      |

|    |                           |փոխարկում է գրավորի,                |

|    |                           |7) գրավոր հաղորդակցման նյութը       |

|    |                           |փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:  |

|____|___________________________|____________________________________|

|12. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ձևավորել  և  զարգացնել միջանձնային  |

|    |                           |հաղորդակցում                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|13. |Կատարման չափանիշներ        |1) նախաձեռնում է անձնական և         |

|    |                           |աշխատանքային շփում` ըստ իրավիճակի և |

|    |                           |զրուցակցի կամ հասցեատիրոջ,          |

|    |                           |2) ստանում, մշակում և  դասակարգում է|

|    |                           |անհրաժեշտ (նպատակային)              |

|    |                           |տեղեկատվությունը,                   |

|    |                           |3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում|

|    |                           |է միջանձնային հաղորդակցում          |

|    |                           |ձևավորելու  համար,                  |

|    |                           |4) օգտագործում է հաղորդակցման       |

|    |                           |հնարքները և  տեխնոլոգիաները`        |

|    |                           |հետաքրքրություն առաջացնելու և       |

|    |                           |շահադրդելու համար,                  |

|    |                           |5) ներգրավվում է                    |

|    |                           |երկխոսություններում,                |

|    |                           |քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, |

|    |                           |հիմնավորում է տեսակետներ,           |

|    |                           |6) պահպանում և  եզրափակում է        |

|    |                           |երկխոսությունը,                     |

|    |                           |7) կարողանում է հաղորդակցվել` հաշվի |

|    |                           |առնելով իրավիճակը և  ունկնդրի       |

|    |                           |հետաքրքրությունները:                |

|____|___________________________|____________________________________|

|14. |Ուսումնառության արդյունք 5 |Խթանել համագործակցության            |

|    |                           |ձևավորումը,  ստեղծել նախապայմաններ  |

|    |                           |շարունակական գործընկերության համար  |

|____|___________________________|____________________________________|

|15. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է համագործակցությանը|

|    |                           |խթանող միջոցառումները (գովազդ,      |

|    |                           |հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ  |

|    |                           |և  այլն),                           |

|    |                           |2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ |

|    |                           |հավաքագրում է անհրաժեշտ             |

|    |                           |տեղեկատվությունը,                   |

|    |                           |3) հավաքագրված տեղեկատվությունն     |

|    |                           |օգտագործում է գործարար հաղորդակցում |

|    |                           |ձևավորելու  համար,                  |

|    |                           |4) օգտագործում է հաղորդակցման       |

|    |                           |հնարքները և  տեխնոլոգիաները`        |

|    |                           |հետաքրքրություն առաջացնելու և       |

|    |                           |շահադրդելու համար,                  |

|    |                           |5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է    |

|    |                           |բերում վստահություն,                |

|    |                           |6) ապահովում է հետադարձ կապի        |

|    |                           |միջոցառումներ:                      |

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»          |

|_____________________________________________________________________|

|16. |Մոդուլի դասիչը             |ԱՀ-ԱԱՕ-4-20-001                     |

|____|___________________________|____________________________________|

|17. |Մոդուլի նպատակը            |Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ      |

|    |                           |ձևավորել  անվտանգության             |

|    |                           |միջոցառումներ իրականացնելու և       |

|    |                           |առաջին օգնություն ցուցաբերելու      |

|    |                           |կարողություններ` աշխատանքային       |

|    |                           |գործունեության ընթացքում և          |

|    |                           |կենցաղում անվտանգության կանոնները   |

|    |                           |պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ        |

|    |                           |պահանջներին համապատասխան կենցաղը և  |

|    |                           |աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական  |

|    |                           |վտանգները և  վթարները կանխարգելելու,|

|    |                           |արտադրական վթարների դեպքում:        |

|____|___________________________|____________________________________|

|18. |Մոդուլի տևողությունը       |36 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|19. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|20. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|21. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել աշխատանքային            |

|    |                           |գործունեության ընթացքում և          |

|    |                           |կենցաղում անվտանգության կանոնները   |

|____|___________________________|____________________________________|

|22. |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության   |

|    |                           |կանոնների սահմանման, իրավական       |

|    |                           |կարգավորման և  պահպանման            |

|    |                           |անհրաժեշտությունը,                  |

|    |                           |2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է |

|    |                           |ներկայացնում անվտանգության կանոնների|

|    |                           |պահանջները,                         |

|    |                           |3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական|

|    |                           |սարքավորումների շահագործման         |

|    |                           |անվտանգության կանոնները,            |

|    |                           |4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային    |

|    |                           |անվտանգության և  հակահրդեհային      |

|    |                           |պաշտպանության կանոնները,            |

|    |                           |5) ճիշտ է ներկայացնում              |

|    |                           |էլեկտրաանվտանգության կանոնները,     |

|    |                           |6) ներկայացնում է անվտանգության     |

|    |                           |կանոնների խախտման հետևանքները,      |

|    |                           |պատասխանատվությունները:             |

|____|___________________________|____________________________________|

|23. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Կազմակերպել կենցաղը և  աշխատանքը    |

|    |                           |սանիտարահիգիենիկ պահանջներին        |

|    |                           |համապատասխան                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|24. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է մարդու առողջության|

|    |                           |և  աշխատանքի ընթացքում              |

|    |                           |աշխատունակության վրա ազդող          |

|    |                           |գործոնները (սանիտարահիգիենիկ,       |

|    |                           |հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, |

|    |                           |սոցիալական-հոգեբանական),            |

|    |                           |2) ներկայացնում է աշխատավայրի       |

|    |                           |սանիտարիայի և  հիգիենայի ընդհանուր  |

|    |                           |նորմերը (միկրոկլիման, ճառագայթումը, |

|    |                           |լուսավորվածությունը, տատանումները և |

|    |                           |այլն)                               |

|    |                           |3) ներկայացնում է աշխատանքի համար   |

|    |                           |անհրաժեշտ նյութերը և  դրանց անվնաս  |

|    |                           |օգտագործումը,                       |

|    |                           |4) ներկայացնում է սանիտարիայի և     |

|    |                           |հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ |

|    |                           |միջոցառումները:                     |

|____|___________________________|____________________________________|

|25. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Կանխել հավանական վտանգները և        |

|    |                           |վթարները, իրականացնել անվտանգության |

|    |                           |միջոցառումներ                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|26. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է կենցաղային և      |

|    |                           |արտադրական վթարների առաջացման       |

|    |                           |պատճառները և  հետևանքները,          |

|    |                           |2) ներկայացնում է արտադրական        |

|    |                           |վթարների կանխման աշխատանքները,      |

|    |                           |3) ներկայացնում է առանձին խմբերի    |

|    |                           |(հաշմանդամություն ունեցող անձինք,   |

|    |                           |հղիներ, անչափահասներ և  այլն)       |

|    |                           |աշխատանքային առանձնահատուկ          |

|    |                           |պայմանները և  վտանգների կանխման     |

|    |                           |սահմանված միջոցառումները,           |

|    |                           |4) ներկայացնում է կենցաղային և      |

|    |                           |արտադրական վթարների ու դժբախտ       |

|    |                           |պատահարների փաստաթղթային            |

|    |                           |ձևակերպումների  կարգը:              |

|____|___________________________|____________________________________|

|27. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ցուցաբերել առաջին օգնություն        |

|____|___________________________|____________________________________|

|28. |Կատարման չափանիշներ        |1) տիրապետում է տարբեր              |

|    |                           |իրավիճակներում առաջին օգնության     |

|    |                           |հիմնական կանոններին,                |

|    |                           |2) առաջին օգնության                 |

|    |                           |գործողությունների քայլերը ճիշտ է    |

|    |                           |ներկայացնում,                       |

|    |                           |3) կատարում է արհեստական շնչառության|

|    |                           |և  սրտի աշխատանքի վերականգնման      |

|    |                           |գործողություն,                      |

|    |                           |4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման|

|    |                           |և  բաց վնասվածքների վիրակապման      |

|    |                           |գործողություն,                      |

|    |                           |5) կատարում է այրվածքների նախնական  |

|    |                           |մշակման և  էլեկտրահարվածին առաջին   |

|    |                           |օգնություն ցուցաբերելու             |

|    |                           |գործողություններ,                   |

|    |                           |6) կատարում է վիրակապման և          |

|    |                           |անշարժացման գործողություն` տարբեր   |

|    |                           |կոտրվածքների դեպքում,               |

|    |                           |7) ներկայացնում է թունավորման տարբեր|

|    |                           |դեպքերում առաջին օգնության          |

|    |                           |կազմակերպման գործողությունները:     |

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»             |

|_____________________________________________________________________|

|29. |Մոդուլի դասիչը             |ԱՀ-ՀՕ-4-20-001                      |

|____|___________________________|____________________________________|

|30. |Մոդուլի նպատակը            |Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի|

|    |                           |համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և |

|    |                           |դրա ծրագրային հնարավորությունները   |

|    |                           |կիրառելու առաջնային                 |

|    |                           |կարողությունները, աշխատանքային      |

|    |                           |գործունեության ընթացքում և  անձնական|

|    |                           |կարիքների շրջանակներում կիրառել     |

|    |                           |համակարգչային օպերացիոն համակարգերի,|

|    |                           |գրասենյակային փաթեթների (Microsoft  |

|    |                           |Office) ծրագրերը, կատարելագործել    |

|    |                           |համացանցից օգտվելու կարողությունները|

|    |                           |և  տեղեկատվական բազաների հետ        |

|    |                           |նպատակային աշխատելու հմտությունները:|

|____|___________________________|____________________________________|

|31. |Մոդուլի տևողությունը       |36 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|32. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|33. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|34. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Կիրառել համակարգչային համալիրում    |

|    |                           |ներառվող բաղադրիչները և  օպերացիոն  |

|    |                           |համակարգը                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|35. |Կատարման չափանիշներ        |1) համակարգչային համալիրում ներառվող|

|    |                           |հիմնական և  լրացուցիչ բաղադրիչները  |

|    |                           |բնութագրում է,                      |

|    |                           |2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և   |

|    |                           |բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու|

|    |                           |և  անջատելու տեխնիկական պայմանները, |

|    |                           |3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ  |

|    |                           |տեխնիկական սարքերից,                |

|    |                           |4) ներկայացնում է օպերացիոն         |

|    |                           |համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, |

|    |                           |5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական |

|    |                           |ծրագրերը,                           |

|    |                           |6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և |

|    |                           |ֆայլը,                              |

|    |                           |7) օգտվում է պատուհանային մենյուի   |

|    |                           |հիմնական հրամաններից,               |

|    |                           |8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ,|

|    |                           |պահպանում, բացում, փակում և         |

|    |                           |տեղադրում է առաջադրված վայրում,     |

|    |                           |9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:   |

|____|___________________________|____________________________________|

|36. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Խմբագրել և  ֆորմատավորել տեքստեր    |

|____|___________________________|____________________________________|

|37. |Կատարման չափանիշներ        |1) հայերեն և  օտար լեզվով տեքստ     |

|    |                           |մուտքագրելու համար ծրագրերը         |

|    |                           |պատրաստել է,                        |

|    |                           |2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ     |

|    |                           |նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,     |

|    |                           |3) տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով   |

|    |                           |կատարում է ուղղումներ, ջնջումներ,   |

|    |                           |լրացումներ, փոփոխություններ,        |

|    |                           |4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն    |

|    |                           |ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ|

|    |                           |է կատարում,                         |

|    |                           |5) կարողանում է տեքստին կից         |

|    |                           |ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ,       |

|    |                           |աղյուսակներ, անիմացիաներ:           |

|____|___________________________|____________________________________|

|38. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Պատրաստել և  խմբագրել աղյուսակներ   |

|____|___________________________|____________________________________|

|39. |Կատարման չափանիշներ        |1) աղյուսակներ կազմելու             |

|    |                           |համակարգչային ծրագրերը և  դրանց     |

|    |                           |կիրառումը ներկայացնում է,           |

|    |                           |2) առաջադրված չափերով կազմում է     |

|    |                           |աղյուսակ և  մուտքագրում տվյալներ,   |

|    |                           |3) աղյուսակում կատարում է           |

|    |                           |ուղղումներ, լրացումներ,             |

|    |                           |փոփոխություններ,                    |

|    |                           |4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում |

|    |                           |է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:   |

|____|___________________________|____________________________________|

|40. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և      |

|    |                           |նկարազարդում                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|41. |Կատարման չափանիշներ        |1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` |

|    |                           |օգտագործելով նաև  Autoshapes        |

|    |                           |պատուհանի պատրաստի ձևերը,           |

|    |                           |2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,  |

|    |                           |3) ֆորմատավորում է գրաֆիկական       |

|    |                           |օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով,|

|    |                           |պտտելով և  չափերը փոխելով,          |

|    |                           |4) խմբավորում է գրաֆիկական          |

|    |                           |օբյեկտները,                         |

|    |                           |5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,    |

|    |                           |6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների |

|    |                           |գունաերանգավորում:                  |

|____|___________________________|____________________________________|

|42. |Ուսումնառության արդյունք 5 |Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել |

|    |                           |ցուցադրություն                      |

|____|___________________________|____________________________________|

|43. |Կատարման չափանիշներ        |1) ցուցադրական ծրագրերը և  դրանց    |

|    |                           |պատուհանի կառուցվածքը ճիշտ է        |

|    |                           |ներկայացնում,                       |

|    |                           |2) մուտքագրում է տեքստ, թվային      |

|    |                           |արժեքներ և  պարզ գործողություններ,  |

|    |                           |3) ներբեռնում է նկարներ,            |

|    |                           |տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ` |

|    |                           |աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,          |

|    |                           |4) կարողանում է առաջադրված թեմայով  |

|    |                           |պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ       |

|    |                           |ցուցադրության համար,                |

|    |                           |5) ցուցադրում է պատրաստված          |

|    |                           |տեղեկատվական նյութը:                |

|____|___________________________|____________________________________|

|44. |Ուսումնառության արդյունք 6 |Աշխատել համացանցում                 |

|____|___________________________|____________________________________|

|45. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է «համացանց»        |

|    |                           |հասկացությունը,                     |

|    |                           |2) օգտագործում է ինտերնետային       |

|    |                           |հիմնական ծրագրերը,                  |

|    |                           |3) ներկայացնում է History,          |

|    |                           |Favorites, Stop, Refresh            |

|    |                           |հրամանների, Back և  Forward         |

|    |                           |կոճակների նշանակությունը,           |

|    |                           |4) փնտրում է առաջադրված տվյալները   |

|    |                           |համացանցի տեղեկատվական բազաներում   |

|    |                           |(որոնողական և  բաց ցանցերից),       |

|    |                           |5) կարողանում է համացանցից          |

|    |                           |ներբեռնել, պահպանել և  օգտագործել   |

|    |                           |տեղեկությունները,                   |

|    |                           |6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում,|

|    |                           |ինտերնետային ծրագրերում և  այլ      |

|    |                           |կայքերում,                          |

|    |                           |7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի |

|    |                           |հնարավորությունները, ուղարկում և    |

|    |                           |ստանում ինֆորմացիա:                 |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1012.01.04

«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության

1012.01.01.4 «Մատնահարդար» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի

ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական

կարողությունների մոդուլներ

 

._____________________________________________________________________.

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՔԵՐԻ ԵՎ ՈՏՔԵՐԻ ՄԱՇԿԻ ՈՒ ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ          |

|             ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և  ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|1.  |Մոդուլի դասիչը             |ՄԱՏՀ-4-20-001                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|2.  |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  գիտելիքներ ձեռքերի և      |

|    |                           |ոտքերի մաշկի ու եղունգների առավել   |

|    |                           |հաճախ հանդիպող հիվանդությունների,   |

|    |                           |դրանց առաջացման պատճառների, դրանց   |

|    |                           |վարակի աղբյուրների ու այդ           |

|    |                           |հիվանդությունների կանխարգելման      |

|    |                           |միջոցների ու միջոցառումների         |

|    |                           |վերաբերյալ: Ձևավորել                |

|    |                           |կարողություններ մաշկի, եղունգների   |

|    |                           |խնամքի միջոցների և  նյութերի        |

|    |                           |վերաբերյալ:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|3.  |Մոդուլի տևողությունը       |44 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|4.  |Մուտքային պահանջները       |Մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ       |

|    |                           |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել           |

|    |                           |ԱՀ-ԱԱՕ-4-20-001 «Անվտանգություն և   |

|    |                           |առաջին օգնություն» մոդուլը:         |

|____|___________________________|____________________________________|

|5.  |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|6.  |Ուսումնառության արդյունք 1 |Տարբերակել եղունգների հիմնական և    |

|    |                           |ժամանակավոր փոփոխություններով       |

|    |                           |պայմանավորված հիվանդությունները` ըստ|

|    |                           |ծագման և  պատճառների                |

|____|___________________________|____________________________________|

|7.  |Կատարման չափանիշներ        |1) թվարկում է եղունգների հաճախակի   |

|    |                           |հանդիպող հիվանդությունների տեսանելի |

|    |                           |նշանները,                           |

|    |                           |2) տարբերակում է հիմնական և         |

|    |                           |ժամանակավոր փոփոխություններով       |

|    |                           |պայմանավորված հիվանդությունները,    |

|    |                           |3) որոշում է ոչ բժշկական            |

|    |                           |միջամտությամբ շտկվող (մատնահարդարման|

|    |                           |աշխատանքների միջոցով) եղունգների    |

|    |                           |ժամանակավոր տեղային խանգարումները և |

|    |                           |վնասվածքները:                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|8.  |Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել ձեռքերի և  ոտքերի մաշկի |

|    |                           |հիմնական և  ժամանակավոր             |

|    |                           |փոփոխություններով պայմանավորված     |

|    |                           |հիվանդությունները` ըստ ծագման և     |

|    |                           |պատճառների                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|9.  |Կատարման չափանիշներ        |1) թվարկում է ձեռքերի և  ոտքերի     |

|    |                           |մաշկի հաճախակի հանդիպող             |

|    |                           |հիվանդությունների տեսանելի նշանները,|

|    |                           |2) տարբերակում է հիմնական և         |

|    |                           |ժամանակավոր փոփոխություններով       |

|    |                           |պայմանավորված հիվանդությունները,    |

|    |                           |3) որոշում է ոչ բժշկական            |

|    |                           |միջամտությամբ շտկվող (մատնահարդարման|

|    |                           |աշխատանքների միջոցով) ձեռքերի և     |

|    |                           |ոտքերի մաշկի ժամանակավոր տեղային    |

|    |                           |խանգարումները և  վնասվածքները:      |

|____|___________________________|____________________________________|

|10. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Ճանաչել և  տարբերակել ձեռքի խնամքի  |

|    |                           |միջոցներն ու նյութերը               |

|____|___________________________|____________________________________|

|11. |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում մաքրող       |

|    |                           |նյութերը` ձեռքի մաշկի, եղունգների,  |

|    |                           |2) ճիշտ է բնութագրում և  ընտրում    |

|    |                           |ձեռքերի մերսման նյութերը` յուղեր,   |

|    |                           |կրեմներ,                            |

|    |                           |3) ճիշտ է ընտրում և  ներկայացնում   |

|    |                           |ձեռքերի ՍՊԱ գործողության նյութերը`  |

|    |                           |վաննաներ խոտաբույսերի օգտագործմամբ  |

|    |                           |և  պարաֆինաթերապիա,                 |

|    |                           |4) ճանաչում և  տարբերակում է ձեռքերի|

|    |                           |համար նախատեսված դիմակները`         |

|    |                           |հանգստացնող, փափկեցնող, խոնավացնող: |

|____|___________________________|____________________________________|

|    |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ճանաչել և  տարբերակել ոտքի խնամքի   |

|    |                           |միջոցներն ու նյութերը               |

|____|___________________________|____________________________________|

|    |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում մաքրող       |

|    |                           |նյութերը` ոտքի մաշկի, եղունգների,   |

|    |                           |2) ճիշտ է բնութագրում և  ընտրում    |

|    |                           |ոտքերի մերսման նյութերը` յուղեր,    |

|    |                           |կրեմներ,                            |

|    |                           |3) ճիշտ է ընտրում և  ներկայացնում   |

|    |                           |ոտքերի ՍՊԱ գործողության նյութերը`   |

|    |                           |վաննաներ խոտաբույսերի օգտագործմամբ  |

|    |                           |և  պարաֆինաթերապիա,                 |

|    |                           |4) ճանաչում և  տարբերակում է ոտքերի |

|    |                           |համար նախատեսված դիմակները`         |

|    |                           |հանգստացնող, փափկեցնող, խոնավացնող: |

|_____________________________________________________________________|

 

-------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
11.09.2020
N 29-Ն
Հրաման