Սեղմել Esc փակելու համար:
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0214.01.4 «ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

11 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 31-Ն

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0214.01.4 «ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0214.01.01.4 «ՈՍԿԵՐԻՉ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 850-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(5-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ»            |

|_____________________________________________________________________|

|192.|Մոդուլի դասիչը             |ՈՍԿ-4-20-016                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|193.|Մոդուլի նպատակը            |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ      |

|    |                           |ձևավորել  վնասված ոսկերչական և      |

|    |                           |ժողովրդական արհեստների գեղարվեստական|

|    |                           |իրերի նորոգման կարողություններ:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|194.|Մոդուլի տևողությունը       |18 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|195.|Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  |

|    |                           |ՈՍԿ-4-20-012 «Ոսկերչական քարերի     |

|    |                           |տեսակավորում, տեղադրում և  իրի      |

|    |                           |նախշազարդում», ՈՍԿ-4-20-013         |

|    |                           |«Շղթայագործման աշխատանքների         |

|    |                           |կատարում», ՈՍԿ-4-20-014 «Սառը       |

|    |                           |արծնեպատման (էմալապատման)           |

|    |                           |աշխատանքների կատարում», ՈՍԿ-4-20-015|

|    |                           |«Ոսկերչական զարդի վերջնամշակում,    |

|    |                           |աշխատատեղի մաքրում, գործիքների      |

|    |                           |դասավորում, կատարված աշխատանքի      |

|    |                           |հանձնում» մոդուլները:               |

|____|___________________________|____________________________________|

|196.|Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|197.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Գնահատել ոսկերչական կամ ժողովրդական |

|    |                           |արվեստների գեղարվեստական իրի        |

|    |                           |նորոգման հնարավորությունը           |

|____|___________________________|____________________________________|

|198.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ոսկերչական կամ ժողովրդական|

|    |                           |արվեստների գեղարվեստական իրի        |

|    |                           |նորոգման հնարավորությունը,          |

|    |                           |2) ճիշտ է ձևակերպում  նորոգման      |

|    |                           |աշխատանքների վերաբերյալ պատվիրատուի |

|    |                           |հետ կնքվող համաձայնագիրը,           |

|    |                           |3) ստուգում է նորոգման ենթակա իրի   |

|    |                           |հարգը և  քարերի որակը:              |

|____|___________________________|____________________________________|

|199.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Ընտրել տվյալ իրի նորոգման համար     |

|    |                           |անհրաժեշտ տեխնոլոգիաները            |

|____|___________________________|____________________________________|

|200.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ընտրում նորոգվող իրի համար|

|    |                           |անհրաժեշտ մետաղի համաձուլվածքը և    |

|    |                           |ոսկերչական քարերը` եթե այդպիսիք կան,|

|    |                           |2) ճիշտ է ընտրում նորոգման համար    |

|    |                           |անհրաժեշտ գործողությունները:        |

|____|___________________________|____________________________________|

|201.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Կատարել նորոգման համար անհրաժեշտ    |

|    |                           |աշխատանքներ                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|202.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է կատարում անհրաժեշտ        |

|    |                           |աշխատանքները,                       |

|    |                           |2) ստուգում է նորոգված իրի          |

|    |                           |համապատասխանությունը նորմերին,      |

|    |                           |3) ապահովում է իրի գեղեցիկ          |

|    |                           |ապրանքային տեսքը,                   |

|    |                           |4) պահպանում է անվտանգության        |

|    |                           |տեխնիկայի կանոնների պահանջները և    |

|    |                           |կորուստների թույլատրելի սահմանները: |

|_____________________________________________________________________|

|              ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|203.|Մոդուլի դասիչը             |ՈՍԿ-4-20-017                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|204.|Մոդուլի նպատակը            |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ      |

|    |                           |ձևավորել  բիզնես գործունեություն    |

|    |                           |իրականացնելու համար անհրաժեշտ       |

|    |                           |գործնական հմտություններ: Դրանք      |

|    |                           |ներառում են ինքնուրույն բիզնես      |

|    |                           |կազմակերպելու և  վարելու համար      |

|    |                           |անհրաժեշտ գործողությունների         |

|    |                           |իրականացման հմտություններ, որոնցում |

|    |                           |հաշվի է առնված ինչպես գործարար      |

|    |                           |ոլորտին հատուկ սկզբունքները, այնպես |

|    |                           |էլ բիզնես գործունեությունը          |

|    |                           |կարգավորող իրավական դաշտի           |

|    |                           |առանձնահատկությունները              |

|____|___________________________|____________________________________|

|205.|Մոդուլի տևողությունը       |72 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|206.|Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլի 1 և  2 ուսումնառության  |

|    |                           |արդյունքներն ուսումնասիրելու համար  |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չէ: Մյուս ուսումնառության      |

|    |                           |արդյունքների ուսումնասիրությունը    |

|    |                           |նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի |

|    |                           |մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց |

|    |                           |հետո, որպեսզի դրանց գործնական       |

|    |                           |ձեռքբերումները օգտագործվեն          |

|    |                           |համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար:|

|____|___________________________|____________________________________|

|207.|Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |սահմանված կատարման չափանիշների      |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է      |

|____|___________________________|____________________________________|

|208.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել հիմնավորված             |

|    |                           |բիզնես-գաղափարի ձևավորման           |

|    |                           |գործընթացը                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|209.|Կատարման չափանիշներ        |1) բիզնես-գործունեության էությունը  |

|    |                           |ճիշտ է մեկնաբանում,                 |

|    |                           |2) բիզնես-գործունեության տեսլականը, |

|    |                           |նպատակը և  ռազմավարությունը ճիշտ է  |

|    |                           |սահմանում,                          |

|    |                           |3) բիզնես-գործունեության համար      |

|    |                           |նախընտրելի անձնային հատկանիշների    |

|    |                           |կարևորությունը  հիմնավորում է,      |

|    |                           |4) բիզնես-գործունեության համար      |

|    |                           |սեփական հնարավորությունների         |

|    |                           |գնահատումը ճիշտ է,                  |

|    |                           |5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է |

|    |                           |մեկնաբանում,                        |

|    |                           |6) բիզնես-գաղափարի ձևավորման        |

|    |                           |գործընթացի բաղադրիչների իմաստը ճիշտ |

|    |                           |է մեկնաբանում,                      |

|    |                           |7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է   |

|    |                           |ձևավորված  բիզնես-գաղափարները,      |

|    |                           |8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի        |

|    |                           |գնահատումը ճիշտ է:                  |

|____|___________________________|____________________________________|

|210.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման|

|    |                           |և  գրանցման կարգը, կառավարման       |

|    |                           |գործընթացը                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|211.|Կատարման չափանիշներ        |1) կազմակերպության                  |

|    |                           |կազմակերպական-իրավական ձևերի        |

|    |                           |բնութագիրը ճիշտ է,                  |

|    |                           |2) կազմակերպության աշխատանքը        |

|    |                           |կարգավորող իրավական ակտերի          |

|    |                           |պահանջների ընկալումը ճիշտ է,        |

|    |                           |3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի |

|    |                           |հաջորդականությունը ճիշտ է           |

|    |                           |մեկնաբանում,                        |

|    |                           |4) կազմակերպության ստեղծման համար   |

|    |                           |պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը    |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |5) կազմակերպության կառավարման       |

|    |                           |անհրաժեշտությունը և  խնդիրները ճիշտ |

|    |                           |է մեկնաբանում,                      |

|    |                           |6) կառավարման ֆունկցիաների          |

|    |                           |բնութագրերը ճիշտ է,                 |

|    |                           |7) կառավարման ոճերի բնութագրերը     |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |8) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների |

|    |                           |ձևավորման  մոտեցումները ճիշտ է,     |

|    |                           |9) աշխատատեղերի ձևավորման  և        |

|    |                           |պարտականությունների բաշխման         |

|    |                           |մոտեցումները հիմնավոր է,            |

|    |                           |10) աշխատողների ընտրության կարգը    |

|    |                           |հիմնավոր է,                         |

|    |                           |11) կազմակերպության կառավարմանն     |

|    |                           |առնչվող փաստաթղթերի ձևավորումը      |

|    |                           |ամբողջական և  հիմնավոր է,           |

|    |                           |12) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և   |

|    |                           |բովանդակությունը իրավաբանորեն       |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |13) կառավարման արդյունավետության    |

|    |                           |գնահատման մոտեցումները հիմնավոր է:  |

|____|___________________________|____________________________________|

|212.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Կատարել շուկայի հետազոտման և        |

|    |                           |գնահատման գործողություններ          |

|____|___________________________|____________________________________|

|213.|Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է մեկնաբանում «շուկա»       |

|    |                           |հասկացությունը,                     |

|    |                           |2) շուկայի հետազոտման               |

|    |                           |անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,    |

|    |                           |3) շուկայի հետազոտման հիմնական      |

|    |                           |ուղղությունները բացահայտում է,      |

|    |                           |4) շուկայի հետազոտման գործընթացի    |

|    |                           |փուլերը ճիշտ է բնութագրում,         |

|    |                           |5) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման   |

|    |                           |մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է,  |

|    |                           |6) շուկայական պահանջարկի ծավալի     |

|    |                           |բացահայտման մոտեցումները ճիշտ է,    |

|    |                           |7) շուկայի վրա ազդող գործոնների և   |

|    |                           |գնորդի վարքագծի գնահատումը ճիշտ է,  |

|    |                           |8) շուկայական մրցակցության          |

|    |                           |գնահատումը հիմնավոր է,              |

|    |                           |9) շուկայի հատվածավորումը           |

|    |                           |իրատեսական է,                       |

|    |                           |10) մարքեթինգի գաղափարների /4P և    |

|    |                           |7P/ նշանակությունը ճիշտ է           |

|    |                           |բացահայտում,                        |

|    |                           |11) մարքեթինգային ռազմավարության    |

|    |                           |մշակման մոտեցումները հիմնավորված է: |

|____|___________________________|____________________________________|

|214.|Ուսումնառության արդյունք 4 |Բնութագրել կազմակերպության          |

|    |                           |ռեսուրսները և  գնահատել օգտագործման |

|    |                           |արդյունավետությունը                 |

|____|___________________________|____________________________________|

|215.|Կատարման չափանիշներ        |1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը|

|    |                           |և  կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում,  |

|    |                           |2) կազմակերպության ռեսուրսների      |

|    |                           |խմբերի միջև  օպտիմալ                |

|    |                           |հարաբերակցության ապահովման          |

|    |                           |անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,    |

|    |                           |3) նյութական ռեսուրսների խմբերի     |

|    |                           |տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է,   |

|    |                           |4) աշխատանքային ռեսուրսների         |

|    |                           |բնութագիրը և  դրանց առնչվող         |

|    |                           |ցուցանիշների մեկնաբանությունը       |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |5) աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման |

|    |                           |էությունը ճիշտ է բացատրում,         |

|    |                           |նորմաների մեծության ձևավորման       |

|    |                           |մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում,      |

|    |                           |6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված|

|    |                           |հասկացությունների բացատրությունը    |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման |

|    |                           |աղբյուրների առանձնահատկությունները  |

|    |                           |ճիշտ է մեկնաբանում,                 |

|    |                           |8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության|

|    |                           |հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է, |

|    |                           |9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի |

|    |                           |օգտագործման արդյունավետության       |

|    |                           |ցուցանիշների հաշվարկը և             |

|    |                           |արդյունքների գնահատումը ճիշտ է,     |

|    |                           |10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման  |

|    |                           |արդյունավետության ցուցանիշների      |

|    |                           |հաշվարկը և  արդյունքների գնահատումը |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |11) աշխատանքային ռեսուրսների        |

|    |                           |օգտագործման արդյունավետության       |

|    |                           |ցուցանիշների հաշվարկը և             |

|    |                           |արդյունքների գնահատումը ճիշտ է,     |

|    |                           |12) ռեսուրսների օգտագործման         |

|    |                           |վերաբերյալ պարզ վերլուծական         |

|    |                           |գործողությունները և  ըստ            |

|    |                           |արդյունքների եզրահանգումները        |

|    |                           |հիմնավոր է:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|216.|Ուսումնառության արդյունք 5 |Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել   |

|    |                           |ապրանքի /ծառայության/ գինը          |

|____|___________________________|____________________________________|

|217.|Կատարման չափանիշներ        |1) «ծախս» հասկացության              |

|    |                           |բովանդակությունը ճիշտ է             |

|    |                           |մեկնաբանում,                        |

|    |                           |2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը,    |

|    |                           |3) ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի   |

|    |                           |տեսակները և  վավերապայմանները ճիշտ է|

|    |                           |ներկայացնում,                       |

|    |                           |4) ծախսերի տարբեր խմբերի            |

|    |                           |հաշվապահական ձևակերպումները  ճիշտ է,|

|    |                           |5) ապրանքների տարբեր տեսակների և    |

|    |                           |ծառայությունների տարբեր խմբերի համար|

|    |                           |պահանջվող ծախսերի կազմը հիմնավոր է  |

|    |                           |ներկայացնում,                       |

|    |                           |6) ապրանքի կամ ծառայության          |

|    |                           |ինքնարժեքի մեջ ներառվող ծախսերի     |

|    |                           |հոդվածները ճիշտ է ներկայացնում,     |

|    |                           |7) ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների     |

|    |                           |մեծության հաշվարկման                |

|    |                           |մեթոդաբանությունը ճիշտ է կիրառում,  |

|    |                           |8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության|

|    |                           |միավորի ինքնարժեքը,                 |

|    |                           |9) ինքնարժեքի իջեցման               |

|    |                           |հնարավորությունները ճիշտ է          |

|    |                           |գնահատում,                          |

|    |                           |10) ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի|

|    |                           |տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է,   |

|    |                           |11) անհատական գնից շուկայական գնի   |

|    |                           |անցման տրամաբանությունը բացատրում է:|

|____|___________________________|____________________________________|

|218.|Ուսումնառության արդյունք 6 |Մշակել բիզնես պլան և                |

|    |                           |գործողությունների ծրագիր            |

|____|___________________________|____________________________________|

|219.|Կատարման չափանիշներ        |1) բիզնես գործունեության համար      |

|    |                           |բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը      |

|    |                           |հիմնավորում է,                      |

|    |                           |2) բիզնես պլանի բաժինների           |

|    |                           |բովանդակության մեկնաբանությունները  |

|    |                           |ճիշտ է,                             |

|    |                           |3) բիզնես պլանի մշակման համար       |

|    |                           |անհրաժեշտ ելակետային տվյալների կազմը|

|    |                           |և  ձեռք բերման աղբյուրները ճիշտ է   |

|    |                           |ներկայացնում,                       |

|    |                           |4) ճիշտ է կատարում SWOT             |

|    |                           |վերլուծություն,                     |

|    |                           |5) SWOT վերլուծության արդյունքները  |

|    |                           |կիրառում է բիզնես պլանը մշակելու    |

|    |                           |գործընթացում,                       |

|    |                           |6) բիզնես պլանով նախատեսվող         |

|    |                           |միջոցառումները հիմնավորված է,       |

|    |                           |7) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող  |

|    |                           |գործողությունների ծրագիրը,          |

|    |                           |ժամանակացույցը հիմնավոր է,          |

|    |                           |8) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող  |

|    |                           |ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է   |

|    |                           |սահմանվել,                          |

|    |                           |9) բիզնես պլանով նախատեսված         |

|    |                           |միջոցառումների իրականացման ռիսկերը  |

|    |                           |և  դրանց հաղթահարման քայլերը        |

|    |                           |հիմնավոր են:                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|220.|Ուսումնառության արդյունք 7 |Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել      |

|    |                           |ֆինանսական հաշվետվություններ        |

|____|___________________________|____________________________________|

|221.|Կատարման չափանիշներ        |1) հարկային օրենսդրության հիմնական  |

|    |                           |դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում,      |

|    |                           |2) հարկային օրենսդրության հիմնական  |

|    |                           |հասկացությունները ճիշտ է բացատրում, |

|    |                           |3) հարկերի և  տուրքերի մեծությունը  |

|    |                           |հաշվելու համար կիրառվող ելակետային  |

|    |                           |ցուցանիշների հաշվարկը ճիշտ է        |

|    |                           |կատարում,                           |

|    |                           |4) հարկերի և  տուրքերի մեծությունը  |

|    |                           |ճիշտ է հաշվարկում,                  |

|    |                           |5) հարկերի վճարման ժամկետների       |

|    |                           |գնահատումը համապատասխանում է        |

|    |                           |օրենսդրության պահանջներին,          |

|    |                           |6) ֆինանսական հաշվետվությունների    |

|    |                           |կազմը ճիշտ է ներկայացնում,          |

|    |                           |7) անհրաժեշտ ֆինանսական             |

|    |                           |հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում, |

|    |                           |8) ստուգումների իրականացման իրավական|

|    |                           |ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում, |

|    |                           |9) ստուգումների հետ կապված          |

|    |                           |տնտեսվարողի իրավունքներն ու         |

|    |                           |պարտականությունները ճիշտ է          |

|    |                           |ներկայացնում:                       |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0214.01.4

«Ոսկերչություն» մասնագիտության 0214.01.01.4 «Ոսկերիչ» որակավորման

օրինակելի ուսումնական պլան

 

._____________________________________________________________________.

|N  |Առարկայախմբեր,           |Շաբաթ- |Ուսանողի  |Պարտադիր  |Ուսուցման|

|   |առարկաներ  և             |ների   |առավելա-  |լսարանա-  |երաշխա-  |

|   |մոդուլներ                |թիվը   |գույն     |յին պարապ-|վորվող   |

|   |                         |       |բեռնվա-   |մունքներ, |տարին    |

|   |                         |       |ծությունը,|ժամ       |         |

|   |                         |       |ժամ       |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,    |       |          |          |         |

|   |ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ  |       |          |          |         |

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ     |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Հայոց լեզվի և  խոսքի     |       |108       |72        |1        |

|   |մշակույթի հիմունքներ     |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |Քաղաքագիտության և        |       |27        |18        |1        |

|   |սոցիոլոգիայի հիմունքներ  |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |Իրավունքի հիմունքներ     |       |54        |36        |1        |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|4. |Պատմություն              |       |54        |36        |1        |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|5. |Օտար լեզու               |       |90        |60        |1        |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|6. |Ֆիզկուլտուրա             |       |84        |56        |1        |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|7. |Լանդշաֆտագիտության և     |       |54        |36        |1        |

|   |էկոլոգիայի հիմունքներ    |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|8. |Քաղաքացիական             |       |42        |28        |1        |

|   |պաշտպանության և  արտակարգ|       |          |          |         |

|   |իրավիճակների հիմնահարցեր |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |513       |342       |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Հաղորդակցություն         |       |54        |36        |1        |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |Անվտանգություն և  առաջին |       |54        |36        |1        |

|   |օգնություն               |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |Համակարգչային            |       |54        |36        |1        |

|   |օպերատորություն          |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |162       |108       |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Մասնագիտական ներածություն|       |27        |18        |1        |

|   |և  նյութագիտություն      |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |Գծագրություն և  եռաչափ   |       |54        |36        |1        |

|   |կառուցումներ             |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |Էսքիզ, գծանկար և         |       |54        |36        |1        |

|   |գունանկար                |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|4. |Ոսկերչական զարդերի 3Դ    |       |27        |18        |1        |

|   |մոդելավորման հիմունքներ  |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|5. |Ոսկերչական իրի համար     |       |27        |18        |1        |

|   |նախատեսված համաձուլվածքի |       |          |          |         |

|   |հաշվարկում և  պատրաստում |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|6. |Նախապատրաստուկների       |       |36        |24        |1        |

|   |ստացում գլոցման և        |       |          |          |         |

|   |լարաձգման եղանակով       |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|7. |Նախապատրաստուկների և     |       |72        |48        |1        |

|   |մանրակների պատրաստում    |       |          |          |         |

|   |փականագործական           |       |          |          |         |

|   |աշխատանքների եղանակով    |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|8. |Մանրակների պատրաստում    |       |36        |24        |1        |

|   |ոսկերչական մոմի փորագրման|       |          |          |         |

|   |եղանակով                 |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|9. |Մանրակների պատրաստում    |       |54        |36        |1        |

|   |ձուլման եղանակով         |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|10.|Մանրակների պատրաստում    |       |54        |36        |1        |

|   |հյուսվածքային տեխնիկայի  |       |          |          |         |

|   |(ֆիլիգրան) եղանակով      |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|11.|Ձեռներեցություն          |       |108       |72        |1        |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |549       |366       |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ      |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|1. |Ոսկերչական զարդի հավաքում|       |54        |36        |1        |

|   |և  մշակում               |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|2. |Ոսկերչական քարերի        |       |54        |36        |1        |

|   |տեսակավորում, տեղադրում, |       |          |          |         |

|   |իրի նախշազարդում         |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|3. |Շղթայագործման            |       |27        |18        |1        |

|   |աշխատանքների կատարում    |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|4. |Սառը արծնեպատման         |       |27        |18        |1        |

|   |(էմալապատման)            |       |          |          |         |

|   |աշխատանքների կատարում    |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|5. |Ոսկերչական զարդի         |       |27        |18        |1        |

|   |վերջնամշակում, աշխատատեղի|       |          |          |         |

|   |մաքրում, գործիքների      |       |          |          |         |

|   |դասավորում, կատարված     |       |          |          |         |

|   |աշխատանքի հանձնում       |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|6. |Նորոգման աշխատանքների    |       |27        |18        |1        |

|   |կատարում                 |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |       |216       |144       |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆՏՐՈՎԻ                  |       |54        |36        |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ        |       |18        |12        |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |28     |1512      |1008      |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ         |       |100       |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՊՐԱԿՏԻԿԱ                 |10     |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ   |2      |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ          |1      |          |          |         |

|   |ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ             |       |          |          |         |

|___|_________________________|_______|__________|__________|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |41     |          |          |         |

._____________________________________________________________________.

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 22 սեպտեմբերի 2020 թվական:

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
11.09.2020
N 31-Ն
Հրաման