Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՎԵՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

 

13 հոկտեմբերի 2020 թվականի N 09-Ն

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՎԵՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Ղեկավարվելով «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել`

1) գերեզմանի տրամադրման և սպասարկման պայմանագրի տիպային ձևը` համաձայն հավելված 1-ի.

2) վերահուղարկավորման և վրահուղարկավորման թույլտվության տիպային ձևերը` համաձայն հավելված 2-ի.

2. Սահմանել, որ սույն հրամանի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը տարածվում է միայն մասնավոր գերեզմանատներում հողատարածքի տրամադրման և ծառայությունների մատուցման վրա:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ս. Պապիկյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարի

2020 թվականի 13 հոկտեմբերի

N 09-ն հրամանի

 

ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ք./գ.__________

N_______________

«____» ___________ 20___թ.

 

«______________________»-ը (իրավաբանական անձ/անհատ ձեռնարկատեր), որպես գերեզմանատան տնօրինություն, ի դեմս ______________-ի, որը գործում է ________________,(այսուհետ` Կատարող) մի կողմից, և _____________________________ը (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար, սերիա, տրման ամսաթիվ, ում կողմից է տրված), որպես հուղարկավորության կազմակերպումը ստանձնող անձ, (այսուհետ` Պատվիրատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

1. Պայմանագրի առարկան

 

Սույն պայմանագրով Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուին հատկացնել ՀՀ________________ (մարզ/համայնք), «_________________________» գերեզմանատնում _______ քառ. մ. հողատարածք սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող գերեզմանատան հատակագծի կամ հատակագծի հատվածի (սխեմայի) համաձայն` հուղարկավորության համար հատկացված տարածքի մատնանշումով, իսկ աճյունասափորը հուշապատում տեղադրելու համար` հուշապատի _______ խորշի մատնանշումով, հուղարկավորումը կատարելուց հետո սույն պայմանագրի 3.1. կետում նշված ժամանակահատվածում պահպանել և սպասարկել գերեզմանը` ապահովելով գերեզմանի մաքրության, անվտանգության աշխատանքներ, ինչպես նաև` կողմերի համաձայնությամբ մատուցել 2.1. կետով նախատեսված ծառայություններ, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնում նշված գումարը:

 

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

 

2.1. Կողմերի համաձայնությամբ Կատարողը պարտավոր է մատուցել հետևյալ ծառայությունները`

2.1.1. կազմակերպել և իրականացնել ավտոդիատարով դիակի տեղափոխման ծառայություններ,

2.1.2. իրականացնել հոգեհանգստի արարողություն,

2.1.3. կազմակերպել աճյունասափորի տեղադրումը գերեզմանատան հուշապատում,

2.1.4. ապահովել ծաղիկների, ծաղկեպսակների և հոգեհանգստի ու հուղարկավորության համար անհրաժեշտ այլ պարագաների տրամադրման աշխատանքներ,

2.1.5. կազմակերպել դիակի դիակիզման միջոցով հուղարկավորության աշխատանքներ,

2.1.6. իրականացնել կանաչապատման աշխատանքներ,

2.1.7. Պատվիրատուի ցանկությամբ մատուցել հուղարկավորության հետ կապված այլ ծառայություններ:

2.2 Կատարողը պարտավոր է պահպանել և սպասարկել Պատվիրատուի և Կատարողի կողմից սահմանված ժամկետներում գերեզմանի մաքրության, դրան հարակից տարածքների անվտանգության աշխատանքները,

2.3. Պատվիրատուն պարտավոր է ծառայությունների դիմաց վճարել սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնում նշված գումարը:

2.4. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

2.4.1. ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի ծառայությունների ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու նրա գործունեությանը,

2.4.2. հրաժարվել վճարել սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնում նշված գումարը, ինչպես նաև պահանջել պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում և դիակի վերահուղարկավորություն մեկ այլ գերեզմանատանը, եթե Կատարողը պատշաճ կարգով չի իրականացնում ստանձնած պարտավորությունները:

 

3. Պայմանագրի ժամկետը

 

3.1. Սույն պայմանագիրը կնքվում է _________ տարի ժամկետով, բայց ոչ պակաս, քան 15 տարի ժամկետով:

3.2. Սույն պայմանագրի 3.1. կետում նշված ժամկետի ավարտին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում Կատարողը պարտավոր է սեղմ ժամկետում միջոցներ ձեռնարկել պայմանագրի մյուս կողմին պայմանագրի ժամկետի ավարտի մասին ծանուցելու համար:

3.3. Սույն պայմանագրի 3.1. կետում նշված ժամկետի ավարտին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում Պատվիրատուն կարող է Կատարողի հետ կնքել նոր պայմանագիր կամ իր հաշվին իրականացնել վերահուղարկավորություն այլ գերեզմանատանը կամ իրականացնել դիակիզում:

3.4. Սույն պայմանագրի 3.3. կետին համապատասխան նոր պայմանագիր չկնքելու կամ վերահուղարկավորություն կամ դիակիզում չկատարելու դեպքում Կատարողը կարող է`

3.4.1. կրկին օգտագործել գերեզմանի տարածքը` կատարելով վրահուղարկավորում.

3.4.2. տարածքն օգտագործել` մահացածի աճյունը (աճյունի մնացորդները) գերեզմանից հանելուց հետո այն դիակիզելու, գերեզմանահորն անմիջապես ախտահանելու և աճյունասափորը հուշապատի մեջ անժամկետ տեղադրելու պայմանով:

 

4. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

 

4.1. Սույն պայմանագրի գինը, որը կարող է վճարվել ամբողջությամբ կամ տարեկան ըստ կողմերի միջև սահմանված ժամանակացույցի, կազմում է __________ ՀՀ դրամ, որից`

4.1.1. _________ ՀՀ դրամ` հողահատկացման դիմաց վճարը, որն իր մեջ ներառում է պայմանագրի 2.2. կետով սահմանված պարտադիր ծառայությունների մատուցումը:

4.1.2._________ՀՀ դրամ` պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարը,

 

5. Վեճերի լուծման կարգը

 

5.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

 

6. Եզրափակիչ դրույթներ

 

6.1. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել և լրացվել Կողմերի համաձայնությամբ: Սույն պայմանագրի բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները պետք է կատարվեն գրավոր և ստորագրվեն կողմերի կամ նրանց ներկայացուցիչների կողմից: Կնքված համաձայնագրերը հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

6.2. Սույն պայմանագրին կից ներկայացվում է հատակագիծը, որի վրա մատնանշվում է հուղարկավորման համար հատկացված տարածքը և այն կազմում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

6.3. Սույն պայմանագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկական օրինակ:

 

7. Կողմերի հասցեները, վավերապայմանները և ստորագրությունները

 

    «Կատարող»                                   «Պատվիրատու»

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարի

2020 թվականի 13 հոկտեմբերի

N 09-ն հրամանի

 

ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ 1

 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N ՎԵՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Տրված`___ _______ 20 թ.

 

«____________________» գերեզմանատան տնօրինությունը տալիս է թույլտվություն _________________________-ին (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար, սերիա, տրման ամսաթիվ, ում կողմից է տրված) վերջինիս և գերեզմանատան տնօրինության միջև կնքված պայմանագրին կից ներկայացված հատակագծում կամ հատակագծի հատվածում (սխեմայում) մատնանշված հուղարկավորման համար հատկացված _____________ տարածքից վերահուղարկավորում իրականացնելու համար:

 

    ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ             ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ

 

ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ 2

 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N ՎԵՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Տրված`___ _______ 20 թ.

 

«____________________» գերեզմանատան տնօրինությունը տալիս է թույլտվություն __________________________-ին (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար, սերիա, տրման ամսաթիվ, ում կողմից է տրված) իր կողմից շահագործվող «___________________» գերեզմանատանը կատարել վերահուղարկավորում գերեզմանատան տնօրինության կողմից հատկացված _______________ տարածքում:

 

    ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ             ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ

 

ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ 3

 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N ՎՐԱՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Տրված`___ _______ 20 թ.

 

«_____________________» գերեզմանատան տնօրինությունը տալիս է թույլտվություն _______________________-ին (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար, սերիա, տրման ամսաթիվ, ում կողմից է տրված) վերջինիս և գերեզմանատան տնօրինության միջև կնքված պայմանագրով հատկացված ____________ տարածքում կատարելու վրահուղարկավորում:

 

    ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ             ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 26 հոկտեմբերի 2020 թվական:

 

 

pin
Տարածքային կառ. եւ ենթակառու
13.10.2020
N 09-Ն
Հրաման