Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

7 սեպտեմբերի 2000 թվականի թիվ 38

 

21. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

._________________________________________________________________________.

|       Միջոցառումը           | Կատարողը            |   Ժամկետը           |

._________________________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|                                                                         |

|                         Y. Անշարժ գույքի շուկա                          |

|                                                                         |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|77. «Հողի հարկի մասին»       | ՀՀ կառավարությանն   |  Հողային          |

|ՀՀ օրենքի նախագծի հավել-       | առընթեր անշարժ      |  օրենսգրքի ըն-    |

|վածով նախատեսված հողերի        | գույքի կադաստրի     |  դունումից հետո   |

|գնահատման կարգի լրամշակում     | պետական կոմիտե      |  մեկամսյա         |

|և  ՀՀ ֆինանսների և  էկո-       |                     |  ժամկետում        |

|նոմիկայի նախարարություն        |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|78. Պետական սեփականություն     | Միջգերատեսչական     |  յուրաքանչյուր    |

|հանդիսացող հողերի օտարում      | հանձնաժողով         |  եռամսյակ         |

|և  անհատույց տրամադրում        | (ստեղծվել է ՀՀ      |                   |

|գյուղատնտեսական գործու-        | վարչապետի 2000թ.    |                   |

|նեություն ծավալելու և  բնա-    | մայիսի 23-ի թիվ 128 |                   |

|կելի շինարարության համար,      | որոշմամբ)           |                   |

|այդ նպատակով աճուրդների և      |                     |                   |

|մրցույթների կազմակերպում և     |                     |                   |

|կատարված աշխատանքների մասին    |                     |                   |

|ՀՀ վարչապետին հաշվետվու-       |                     |                   |

|թյուններ ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|79. Անշարժ գույքի շուկայի      | ՀՀ կառավարությանն   |  2000թ.           |

|զարգացման հայեցակարգը ՀՀ       | առընթեր անշարժ      |  հոկտեմբերի 3-րդ  |

|կառավարություն ներկայացնելը    | գույքի կադաստրի     |  տասնօրյակ        |

|                               | պետական կոմիտե      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|80. «Գնահատողների մասին»     | ՀՀ կառավարությանն   |  2000թ.           |

|ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ          | առընթեր անշարժ      |  հոկտեմբերի       |

|կառավարություն ներկայացնելը    | գույքի կադաստրի     |  3-րդ տասնօրյակ   |

|                               | պետական կոմիտե      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|81. Անշարժ գույքի շուկայական   | ՀՀ կառավարությանն   |  2000թ.           |

|գնահատման համակարգի մշակման    | առընթեր անշարժ      |  նոյեմբերի 3-րդ   |

|և  ներդրման նպատակով անշարժ    | գույքի կադաստրի     |  տասնօրյակ        |

|գույքի շուկայի համակարգված     | պետական կոմիտե      |                   |

|դիտարկումների ծրագրի իրակա-    | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|նացում                         | էկոնոմիկայի         |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|82. Հանրապետության որոշ        | ՀՀ պետական          |  2001թ. մայիսից   |

|համայնքներում անշարժ գույքի    | եկամուտների         |  (մեկ տարի)       |

|հարկման նպատակով գնահատման     | նախարարություն      |                   |

|փորձնական ծրագրի իրականացում   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|83. «Անշարժ գույքի հարկի      | ՀՀ կառավարությանն   |  2002թ.           |

|մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը     | առընթեր անշարժ      |  հոկտեմբերի 2-րդ  |

|ՀՀ կառավարություն ներկայաց-    | գույքի կադաստրի     |  տասնօրյակ        |

|նելը                           | պետական կոմիտե      |                   |

|                               | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|                               | էկոնոմիկայի         |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|84. Անշարժ գույքի շուկա-       | ՀՀ կառավարությանն   |  2003թ. հունվարի  |

|յական գնահատման նոր հա-        | առընթեր անշարժ      |  1-ին տասնօրյակ   |

|մակարգի ներդրում               | գույքի կադաստրի     |                   |

|                               | պետական կոմիտե      |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                         YI. Գյուղատնտեսություն                          |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|85. «ՀՀ ագրոպարենային         | ՀՀ գյուղատնտեսու-   |  Յուրաքանչյուր    |

|համակարգում մասնավորե-         | թյան նախարարու-     |  կիսամյակին       |

|ցումն արագացնելու և            | թյուն               |  հաջորդող ամսվա   |

|մասնավոր հատվածին ցուցա-       |                     |  երկրորդ          |

|բերվող աջակցության             |                     |  տասնօրյակ        |

|քաղաքականության ծրագրի»       |                     |                   |

|ժամանակացույցով նախատեսված     |                     |                   |

|միջոցառումների կատարման        |                     |                   |

|ընթացքի մասին հաշվետվու-       |                     |                   |

|թյունը ՀՀ կառավարություն       |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|86. Մասնավորեցման ենթակա       | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|ընկերությունների գույ-         | սության             |  հոկտեմբերի       |

|քագրում և  ՀՀ պետական գույ-    | նախարարություն      |  3-րդ             |

|քի կառավարման նախարարություն   |                     |  տասնօրյակ        |

|դրանց տվյալների փաթեթների      |                     |                   |

|ներկայացման ժամանակացույցի     |                     |                   |

|հաստատում                      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|87. Համակարգի կազմալուծված     | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|ընկերությունների լուծարում     | սության             |  դեկտեմբերի 3-րդ  |

|                               | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|                               | ՀՀ պետական գույքի   |                   |

|                               | կառավարման          |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|88. Գյուղական համայնքներում    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|գյուղացիական միությունների,    | սության             |  հոկտեմբերի       |

|միավորումների և  այլ կազմա-    | նախարարություն      |  2-րդ տասնօրյակ   |

|կերպական ձևերի  ձևավորման      | ՀՀ արդարադատության  |                   |

|համար նպաստավոր պայմանների     | նախարարություն,     |                   |

|ստեղծման վերաբերյալ ՀՀ կա-     | ՀՀ մարզպետարաններ   |                   |

|ռավարություն առաջարկություն-   |                     |                   |

|ներ ներկայացնելը               |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|89. Լոռու և  Շիրակի մարզերի    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|գյուղատնտեսական հողատեսքերի    | սության             |  հոկտեմբերի       |

|կադաստրային զուտ եկամտի և      | նախարարություն      |  2-րդ             |

|հողի արժեքի ճշգրտված տվյալ-    |                     |  տասնօրյակ        |

|ները ՀՀ կառավարություն         |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|90. Գյուղատնտեսական մեծածախ    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|շուկաների համակարգի ստեղծման   | սության             |  նոյեմբերի 3-րդ   |

|ծրագիրը ՀՀ կառավարություն      | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|91. Ներմուծվող պարենային ապ-   | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|րանքները տեղական արտադրության  | սության             |  հոկտեմբերի 1-ին  |

|ապրանքներով փոխարինելուն օժան- | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|դակելու միջոցառումների ՀՀ      |                     |                   |

|կառավարություն ներկայացնելը    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|92. Գյուղացիական տնտեսություն- | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|ներին, սննդի և  վերամշակող     | սության             |  հոկտեմբերի       |

|ձեռնարկություններին արտաքին և  | նախարարություն      |  2-րդ             |

|ներքին շուկաներում հումքի և    |                     |  տասնօրյակ        |

|պատրաստի արտադրանքի գների,     |                     |                   |

|պահանջարկի և  առաջարկի վերա-   |                     |                   |

|բերյալ տեղեկատվական նյութերի   |                     |                   |

|պարբերաբար տրամադրման հնարա-   |                     |                   |

|վորության ստեղծման վերաբերյալ  |                     |                   |

|ՀՀ կառավարություն առաջարկու-   |                     |                   |

|թյուն ներկայացնելը             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|93. Գյուղատնտեսության զար-     | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ. հոկտեմբերի|

|գացման աջակցության հիմնադրա-   | սության             |  3-րդ տասնօրյակ   |

|մի ստեղծման նպատակահարմարու-   | նախարարություն      |                   |

|թյան և  ֆինանսական աղբյուրնե-  | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|րի հարցը ՀՀ կառավարության      | էկոնոմիկայի         |                   |

|քննարկմանը ներկայացնելը        | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|94. Գյուղատնտեսությունում      | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ. հոկտեմբերի|

|ապահովագրական համակարգի        | սության             |  3-րդ տասնօրյակ   |

|զարգացման միջոցառումները       | նախարարություն      |                   |

|ՀՀ կառավարություն              | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|ներկայացնելը                   | էկոնոմիկայի         |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|95. Համայանքների ջրօգ-         | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ. հոկտեմբերի|

|տագործողների սպառողական        | սության             |  2-րդ տասնօրյակ   |

|ընկերությունների գործունեու-   | նախարարություն      |                   |

|թյան արդյունավետության         | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|բարձրացման և  ոռոգման ջրի      | էկոնոմիկայի         |                   |

|վարձավճարների գանձման մե-      | նախարարություն      |                   |

|խանիզմների կատարելագործման     |                     |                   |

|միջոցառումները ՀՀ կառավա-      |                     |                   |

|րություն ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|96. Ոռոգման համակարգի ֆի-      | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ. հոկտեմբերի|

|նանսական առողջացման միջ-       | սության             |  3-րդ տասնօրյակ   |

|նաժամկետ ծրագրի,               | նախարարություն      |                   |

|2001-2005թթ. զարգացման         | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|հիմնական ուղղությունները       | էկոնոմիկայի         |                   |

|ՀՀ կառավարություն              | նախարարություն      |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|97. Փոքր ՀԷԿ-երին ոռոգման      | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|համակարգի կողմից երկրորդա-     | սության             |  նոյեմբերի 2-րդ   |

|յին ջրամատակարարման օրինակե-   | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|լի պայմանագիրը հաստատելու      | ՀՀ էներգետիկայի     |                   |

|մասին ՀՀ կառավարություն        | հանձնաժողով         |                   |

|որոշման նախագիծ ներկայացնելը   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|98. Չոռոգվող գյուղատնտեսական   | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|հողատարածքների լիարժեք         | սության             |  հոկտեմբերի 2-րդ  |

|ոռոգումն ապահովելու համար      | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|անհրաժեշտ միջոցառումների       | ՀՀ մարզպետարան-     |                   |

|ծրագիրը ՀՀ կառավարություն      | ներ                 |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|99. Արփա-Սևան  թունելի         | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|հիմնանորոգման և  անխափան       | սության             |  հոկտեմբերի 1-ին  |

|շահագործման ծրագիրը ՀՀ կա-     | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|ռավարություն ներկայացնելը      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|100. Ջրամբարների վերանորոգ-    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2000թ.           |

|ման և  անխափան շահագործման     | սության             |  նոյեմբերի 1-ին   |

|ծրագիրը ՀՀ կառավարություն      | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|101. Որոտանի հիդրոհանգույցի    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  մինչև  2002թ.    |

|շինարարության շարունակում և    | սության             |  դեկտեմբերի       |

|ավարտում                       | նախարարություն      |  3-րդ             |

|                               |                     |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|102. Արթիկի ջրամբարի շինա-     | ՀՀ գյուղատնտե-      |  մինչև  2002թ.    |

|րարության շարունակում և        | սության             |  դեկտեմբերի 3-րդ  |

|ավարտում                       | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|103. Խաչիկ գյուղի ջրագծի       | ՀՀ գյուղատնտե-      |  մինչև  2002թ.    |

|շինարարության շարունակում և    | սության             |  դեկտեմբերի 3-րդ  |

|ավարտում                       | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|104. Ալդարա-Շվանիձորի ոռոգ-    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  մինչև  2002թ.    |

|ման համակարգի 1-ին փուլի       | սության             |  դեկտեմբերի       |

|շինարարության շարունակում      | նախարարություն      |  3-րդ տասնօրյակ   |

|և  ավարտում                    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|105. Համաշխարհային բանկի       | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2001թ.           |

i

|վարկի հաշվին իրականացվող       | սության             |  փետրվարի         |

|«ՀՀ ոռոգման համակարգերի       | նախարարություն      |  1-ին տասնօրյակ   |

|վերականգնման ծրագրի» 1-ին     |                     |                   |

|փուլի ավարտում և  նոր`  ՀՀ     |                     |                   |

|ոռոգման համակարգի զարգացման    |                     |                   |

|ծրագիրը (2-րդ փուլի) ՀՀ        |                     |                   |

|կառավարություն ներկայացնելը    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|106. Գյուղատնտեսության զար-    | ՀՀ գյուղատնտե-      |  2001թ. փետրվարի  |

|գացման միջազգային հիմնադրամի   | սության             |  3-րդ տասնօրյակ   |

|վարկի հաշվին իրականացվող`      | նախարարություն      |                   |

|հյուսիս-արևմտյան  շրջանների    |                     |                   |

|գյուղատնտեսական ծառայություն-  |                     |                   |

|ների զարգացման ծրագրի ավար-    |                     |                   |

|տում և  նոր ծրագիրը (2-րդ      |                     |                   |

|փուլի) ՀՀ կառավարություն       |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|107. Համաշխարհային բանկի       | ՀՀ գյուղատնտե-      |  մինչև  2000թ.    |

|վարկի հաշվին իրականացվող`      | սության             |  դեկտեմբերի 3-րդ  |

|գյուղատնտեսության բարեփո-      | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|խումների աջակցության ծրագրի    |                     |                   |

|շարունակում և  ավարտում        |                     |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                         YII. Բնապահպանություն                           |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|108. Ջրային պաշարների կա-      | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ. մարտի     |

|ռավարման և  օգտագործման        | թյան                |  2-րդ տասնօրյակ   |

|հայեցակարգը ՀՀ կառավարու-      | նախարարություն      |                   |

|թյուն ներկայացնելը             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|109. «Ընդերքի մասին» նոր     | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ.           |

|օրենսգրքի նախագիծը ՀՀ կա-      | թյան                |  օգոստոսի 1-ին    |

|ռավարություն ներկայացնելը      | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|110. ՀՀ հանքահումքային         | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ.           |

i

|հենքի ռացիոնալ օգտագործման     | թյան                |  4-րդ եռամսյակ    |

|և  պահպանության 2000-2010թթ.   | նախարարություն      |                   |

|ծրագիրը ՀՀ կառավարություն      | ՀՀ արդյունաբե-      |                   |

|ներկայացնելը                   | րության և  առևտրի   |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|                               | ՀՀ գիտությունների   |                   |

|                               | ազգային ակադեմիա    |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|111. Օգտակար հանածոների        | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ.           |

|պահուստային հանքավայրերի       | թյան                |  4-րդ եռամսյակ    |

|տեղեկատվական նյութերի կազ-     | նախարարություն      |                   |

|մում                           |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|112. Անտառային նոր օրենսգրքի   | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ. մարտի 1-ին|

|նախագիծը ՀՀ կառավարություն     | թյան                |  տասնօրյակ        |

|ներկայացնելը                   | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|113. Բնական կենսապաշարների     | ՀՀ բնապահպանու-     |  2000թ.           |

|օգտագործման կարգը ՀՀ կառա-     | թյան                |  սեպտեմբերի 3-րդ  |

|վարություն ներկայացնելը        | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|114. Վայրի բույսերի և          | ՀՀ բնապահպանու-     |  2000թ. նոյեմբերի |

|կենդանիների արտահանման և       | թյան                |  3-րդ տասնօրյակ   |

|ներմուծման կարգը ՀՀ կառա-      | նախարարություն      |                   |

|վարություն ներկայացնելը        |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|115. Անապատացման դեմ պայ-      | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ. հունիսի   |

|քարի գործողությունների ազ-     | թյան                |  2-րդ տասնօրյակ   |

|գային ծրագիրը ՀՀ կառավարու-    | նախարարություն      |                   |

|թյուն ներկայացնելը             | ՀՀ շահագրգիռ        |                   |

|                               | նախարարություններ   |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|116. Հայաստանում կապարաց-      | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ. հունիսի   |

|ված բենզինի օգտագործումից      | թյան                |  1-ին տասնօրյակ   |

|հրաժարվելու ազգային ծրագիրը    | նախարարություն      |                   |

|ՀՀ կառավարություն              |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|117. «Թափոնների մասին»       | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ. հոկտեմբերի|

|ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կա-      | թյան                |  2-րդ տասնօրյակ   |

|ռավարություն ներկայացնելը      | նախարարություն      |                   |

|                               | այլ մարմիններ       |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|118. «Քիմիական նյութերի       | ՀՀ բնապահպանու-     |  2002թ.           |

|մասին»  ՀՀ օրենքի նախագիծը    | թյան                |  դեկտեմբերի       |

|ՀՀ կառավարություն              | նախարարություն      |  3-րդ տասնօրյակ   |

|ներկայացնելը                   | այլ մարմիններ       |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|119. (119 կետը հանվել է 09.12.00 թիվ 55 արձանագրային որոշում)            |

i

|_______________________________|_____________________|___________________|

|120. Բնապահպանական օրենսդը-    | ՀՀ բնապահպանու-     |  2001թ. մարտի     |

|րության կատարման նկատմամբ      | թյան                |  2-րդ տասնօրյակ   |

|վերահսկողության իրականացման    | նախարարություն      |                   |

|կարգը ՀՀ կառավարություն        |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|121. Շրջակա միջավայրին պատ-    | ՀՀ ֆինանսների և     |  2001թ.           |

|ճառված վնասի փոխհատուցման      | էկոնոմիկայի         |  հոկտեմբերի 2-րդ  |

|հարցերը կանոնակարգող նորմատիվ  | նախարարություն      |  տասնօրյակ        |

|ակտերի փաթեթը ՀՀ կառավարու-    | ՀՀ բնապահպանու-     |                   |

|թյուն ներկայացնելը             | թյան                |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                           YIII.  Էներգետիկա                             |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|122. Սյունիք-Կենտրոն էլեկտրա-  | ՀՀ էներգետիկայի     |  2001թ. մայիսի    |

|հաղորդման գծի ուժեղացում       | նախարարություն      |  1-ին             |

|(Ագարակ-2 ենթակայան)           |                     |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|123. Էլեկտրաէներգիայի          | ՀՀ էներգետիկայի     |  2003թ.           |

|հաղորդման ցանցերի վերա-        | նախարարություն      |  դեկտեմբեր        |

|կանգնում                       |                     |  3-րդ տասնօրյակ   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|124. Էներգետիկայի բնագավա-     | ՀՀ էներգետիկայի     |  2002թ. ապրիլի    |

|ռի անհետաձգելի միջոցառումնե-   | նախարարություն      |  1-ին տասնօրյակ   |

|րի իրականացում  (Քանաքեռի      |                     |                   |

|ՀԷԿ-ի վերականգնում)            |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|125. Բարձր լարման ենթակայան-   | ՀՀ էներգետիկայի     |  2003թ.           |

|ների վերակառուցում (Կամո և     | նախարարություն      |  հոկտեմբեր 3-րդ   |

|Վանաձոր-2)                     |                     |  տասնօրյակ        |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|126. Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ       | ՀՀ էներգետիկայի     | 13.07.-05.11.00թ. |

|էներգաբլոկի անվտանգության      | նախարարություն      | (ՊՆՆ-2000)        |

|աստիճանի բարձրացում            |                     |                   |

|                               |                     | 31.12.2000թ.      |

|                               |                     |                   |

|                               |                     | 2001-2002թթ.      |

|                               |                     | յուրաքանչյուր     |

|                               |                     | ամսվա 20-30-ը     |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|127. Բնակչության և  հանրային   | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|սպառողների գազամատակարարման    | նախարարություն      | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|վերականգնում                   |                     | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|128. Իրան-Հայաստան գազամուղի   | ՀՀ էներգետիկայի     | շինարարության     |

|կառուցում                      | նախարարություն      | սկիզբը`  2001թ.   |

|                               | ՀՀ արտաքին գոր-     | հունվարի 2-րդ     |

|                               | ծերի                | տասնօրյակ         |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|129. Ջեռուցման համակարգի       | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|ֆինանսական առողջացման ծրա-     | նախարարություն      | հոկտեմբերի 3-րդ   |

|գիրը ՀՀ կառավարություն         | ՀՀ ֆինանսների և     | տասնօրյակ         |

|ներկայացնելը                   | էկոնոմիկայի         |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|                               | ՀՀ տարածքային       |                   |

|                               | կառավարման և        |                   |

|                               | քաղաքաշինության     |                   |

|                               | գործունեությունը    |                   |

|                               | համակարգող          |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|130. Կենտրոնացված ջերմամա-     | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|տակարարման հայեցակարգը ՀՀ      | նախարարություն      | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|կառավարություն ներկայացնելը    |                     | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|131. Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ       | ՀՀ էներգետիկայի     | 2001թ.            |

|էներգաբլոկի շինարարության      | նախարարություն      | դեկտեմբերի        |

|ավարտի հարցի լուծում`          | ՀՀ ֆինանսների և     | 3-րդ տասնօրյակ    |

|հետագա մասնավորեցման           | էկոնոմիկայի         |                   |

|նկատառումով                    | նախարարություն      |                   |

|                               | ՀՀ պետական գույ-    |                   |

|                               | քի կառավարման       |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|132. Երևանի  ՋԷԿ-ում           | ՀՀ էներգետիկայի     | աշխատանքների      |

|շոգեգազային էներգաբլոկի        | նախարարություն      | սկիզբը`  2001թ.   |

|կառուցում                      | ՀՀ ֆինանսների և     | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|                               | էկոնոմիկայի         | տասնօրյակ         |

|                               | նախարարություն      | կառուցման         |

|                               |                     | ժամկետը`  18-20   |

|                               |                     | ամիս              |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|133. «Հայաստան-Վրաստանի       | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|սահմանակետ» բարձրավոլտ        | նախարարություն      | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|էլեկտրահաղորդման գծի           |                     | տասնօրյակ         |

|կառուցում                      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|134. Մասնավոր ներդրումների     | ՀՀ էներգետիկայի     | յուրաքանչյուր     |

|ներգրավմամբ փոքր ՀԷԿ-երի       | նախարարություն      | կիսամյակին        |

|կառուցման աշխատանքների         |                     | հաջորդող ամսվա    |

|ընթացքի վերաբերյալ ՀՀ          |                     | 10-20             |

|վարչապետին հաշվետվություն-     |                     |                   |

|ներ ներկայացնելը               |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|135. Էներգետիկայի այլընտ-      | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ. դեկտեմբերի |

|րանքային աղբյուրների հետա-     | նախարարություն      | 3-րդ տասնօրյակ    |

|զոտում և  օգտագործում ու       | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|կատարված աշխատանքների          | էկոնոմիկայի         |                   |

|արդյունքները ՀՀ                | նախարարություն      |                   |

|կառավարության ներկայացնելը     |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|136. Մեղրու ՀԷԿ-ի նախա-        | ՀՀ էներգետիկայի     | սկիզբը`  2001թ.   |

|գծման ավարտ և  ռազմավա-        | նախարարություն      | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|րական ներդրողի ներգրավում      |                     | տասնօրյակ         |

|                               |                     | կառուցման         |

|                               |                     | ժամկետը`  5.5     |

|                               |                     | տարի              |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|137. Բաշխիչ ցանցերի            | Մասնավորեցման       | 2001թ. հունիսի    |

i

|սեփականաշնորհման ավարտի        | մրցութային          | 3-րդ տսնօրյակ     |

|ապահովում                      | հանձնաժողով         |                   |

|                               | ՀՀ էներգետիկայի     |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|138. Բաշխիչ ցանցերի մասնա-     | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|վորեցմամբ պայմանավորված`       | նախարարություն      | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|դրանց դեբիտորական և  կրե-      | ՀՀ ֆինանսների և     | տասնօրյակ         |

|դիտորական  պարտքերի վերա-      | էկոնոմիկայի         |                   |

|կառուցման միջոցառումների       | նախարարություն      |                   |

|ծրագիրը ՀՀ կառավարություն      |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|139. «Էներգախնայողության      | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|մասին» ՀՀ օրենքի լրամը-       | նախարարություն      | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|շակված նախագիծը ՀՀ կա-         |                     | տասնօրյակ         |

|ռավարություն ներկայացնելը      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|140.  (140 կետը հանվել է 14.12.00 թիվ 56 արձանագրային որոշում)           |

i

|_______________________________|_____________________|___________________|

|141. «Էներգետիկայի մասին»    | ՀՀ էներգետիկայի     | 2000թ.            |

|ՀՀ օրենքում փոփոխություն-      | նախարարություն      | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|ների վերաբերյալ ՀՀ կառավա-     | (ՀՀ էներգետիկայի    | տասնօրյակ         |

|րություն առաջարկություն        | հանձնաժողովի հետ    |                   |

|ներկայացնելը                   | համատեղ)            |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                         IX.  Տրանսպորտ և  կապ                           |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|142. Բոլոր ավտոտրանսպոր-       | ՀՀ տրանսպորտի       | 2000թ.            |

|տային ընկերությունների         | և  կապի             | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|(բացառությամբ զորային տիպի     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ավտոշարասյուների) մասնավո-     |                     |                   |

|րեցման գործընթացի ավարտի       |                     |                   |

|ապահովում և  արդյունքները      |                     |                   |

|ՀՀ կառավարություն              |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|143. «Երկաթուղու մասին»      | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2000թ.            |

|ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ          | կապի                | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|կառավարություն ներկայաց-       | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|նելը                           |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|144. «Տրանսպորտի մասին»      | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2000թ.            |

|ՀՀ օրենքում փոփոխություն-      | կապի                | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|ների և  լրացումների վերա-      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|բերյալ ՀՀ կառավարություն       |                     |                   |

|առաջարկություն ներկայացնելը    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|145. Օդային օրենսգրքի նա-      | ՀՀ կառավարությանն   | 2001թ.            |

i

|խագիծը ՀՀ կառավարություն       | առընթեր քաղ. ավիաց. | մարտի 3-րդ        |

|ներկայացնելը                   | գլխ. վարչություն    | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|146. «Երևանի  «Զվարթնոց»    | ՀՀ կառավարությանն   | 2000թ.            |

|միջազգային օդանավակայան»      | առընթեր քաղաքացիական| դեկտեմբերի 3-րդ   |

|ՊՓԲԸ-ն բեռնային համալիրի       | ավիացիայի           | տասնօրյակ         |

|կարգավիճակի և  բեռնաշրջանա-    | գլխավոր             |                   |

|ռության ավելացման միջոցա-      | վարչություն         |                   |

|ռումները ՀՀ կառավարություն     |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|147. «Հայկական ավիաուղի-      | ՀՀ կառավարությանն   | 2000թ.            |

i

|ներ» ավիաընկերության          | առընթեր քաղաքացիական| նոյեմբերի 3-րդ    |

|մրցութային մասնավորեցման       | ավիացիայի           | տասնօրյակ         |

|ռազմավարությունը ՀՀ կառա-      | գլխավոր             |                   |

|վարություն ներկայացնելը        | վարչություն         |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

| (148, 146 կետերը հանվել են 28.10.00 թիվ 46 (22) որոշում)                |

i

|_______________________________|_____________________|___________________|

|150. «ԱրմենԹել» ՀՁ» փակ     | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2000թ.            |

i

|բաժնետիրական ընկերության       | կապի                | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|բաժնետոմսերի գնման պայմա-      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|նագրով նախատեսված ներդրումա-   |                     |                   |

|յին ծրագրի իրականացման ըն-     |                     |                   |

|թացքի մասին» ՀՀ կառավարու-    |                     |                   |

|թյան որոշման նախագիծը ՀՀ       |                     |                   |

|կառավարություն ներկայացնելը    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|151. «Հայաստանի Հանրապետու-   | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2001թ.            |

i

|թյան ամբողջ տարածքում Հայաս-   | կապի                | մայիսի 3-րդ       |

|տանի ազգային հեռուստատեսու-    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|թյան ծրագրի սփռումն ապահովե-   |                     |                   |

|լու միջոցառումների մասին»     |                     |                   |

|ՀՀ կառավարության որոշման նախա- |                     |                   |

|գիծը ՀՀ կառավարություն ներ-    |                     |                   |

|կայացնելը                      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|152. «Հայաստանի Հանրապետու-   | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2001թ.            |

|թյան ամբողջ տարածքում Հայաս-   | կապի                | մայիսի 3-րդ       |

|տանի ազգային ռադիոյի ծրագրի    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|սփռումն ապահովելու միջոցառում- |                     |                   |

|ների մասին» ՀՀ կառավարության  |                     |                   |

|որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա-    |                     |                   |

|րություն ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|153. Մայրուղիների վերականգնը-  | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2000թ.            |

|ման վարկային ծրագրի իրականա-   | կապի                | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|ցում                           | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|154. Տրանսպորտային վարկային    | ՀՀ տրանսպորտի և     | մինչև  2004թ.     |

|ծրագրի իրականացում             | կապի                | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|                               | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|155. Եղեգնաձոր-Երևան-Սևան-     | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2000թ.            |

|Դիլիջան-Վանաձոր-Ալավերդի-      | կապի                | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|Այրում 366 կմ ավտոճանապարհի    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|վերանորոգման և  Սևանի  2257    |                     |                   |

|մետր թունելի շինարարության     |                     |                   |

|ավարտի ծրագրի շուրջ Լինսի հիմ- |                     |                   |

|նադրամի հետ բանակցությունների  |                     |                   |

|ավարտ                          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|156. ՏՐԱՍԵԿԱ ծրագրի շրջանակնե- | ՀՀ տրանսպորտի և     | 2000թ.            |

|րում ՏԱՍԻՍ-ի «Հեռահաղորդակ-   | կապի                | սեպտեմբերի 2-րդ   |

|ցության ցանց կովկասյան երկաթ-  | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|գծերի համար» ՄՍ-9901 ծրագրի   |                     |                   |

|իրականացում                    |                     |                   |

._________________________________________________________________________.

(105, 106, 110, 111, 119, 137, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 կետերը փոփ. 22.09.00 թիվ 40, 28.10.00 թիվ 46, 29.11.00 թիվ 54, 29.11.00 թիվ 54, 09.12.00 թիվ 55, 14.12.00 թիվ 56, 21.12.00 թիվ 57 արձանագրային որոշումներ)

 

----------------------------------------------------

հեղինակաների կողմից - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.09.2000
N 38
Արձանագրային որոշում