Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

7 սեպտեմբերի 2000 թվականի թիվ 38

 

21. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

._________________________________________________________________________.

|       Միջոցառումը           | Կատարողը            |   Ժամկետը           |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|                                                                         |

|                                                                         |

|                           X.  Առողջապահություն                          |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|157. Բացառապես անվճար բժշկական | ՀՀ առողջապահու-     | 2000թ.            |

|օգնություն և  ծառայություններ  | թյան                | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|իրականացնող հիվանդանոցային հաս-| նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|տատությունների ցանկի, մահճակալ-|                     |                   |

|ների թվի հստակեցում և  դրանք ՀՀ|                     |                   |

|կառավարություն ներկայացնելը    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|158. Մարզերում և  կենտրոնական  | ՀՀ առողջապահու-     | 2000թ.            |

|տարածաշրջանային և  մարզկենտ-   | թյան                | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|րոնների պոլիկլինիկաների հագե-  | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ցում ժամանակակից ախտորոշիչ     |                     |                   |

|սարքավորումներով և  սանիտա-    |                     |                   |

|րական մեքենաներով              |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|159. ՀԲ-ի վարկային ծրագրերի    | ՀՀ առողջապահու-     | 2000թ.            |

|շրջանակներում գյուղական 26     | թյան                | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|բժշկական ամբուլատորիաների      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|վերակառուցում, վերանորո-       |                     |                   |

|գում և  վերազինում             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|160. Ընտանեկան բժշկության      | ՀՀ առողջապահու-     | 2000թ.            |

|համակարգի ձևավորում            | թյան                | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|                               | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|161. Բնակչությանը մատուցվող    | ՀՀ առողջապահու-     | 2000թ.            |

i

|բժշկական օգնության փոխհատուց-  | թյան                | հունիսի 3-րդ      |

|ման բազմաձևության  ներդրում    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|(պետական պատվեր, համավճար,     |                     |                   |

|ապահովագրություն, վճարովի ծա-  |                     |                   |

|ռայություններ)                 |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|162. Առողջապահության բնագավա-  | ՀՀ ֆինանսների և     | 2000թ.            |

|ռում կուտակված բյուջետային     | էկոնոմիկայի         | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|պարտքերի մարման ժամանակացույ-  | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ցի հաստատում                   | ՀՀ առողջապահու-     |                   |

|                               | թյան նախարարու-     |                   |

|                               | թյուն               |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                      XI.  Սոցիալական ապահովություն                      |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|163. «Քաղաքացիների սոցիալական | ՀՀ սոցիալական       | 2001թ.            |

i

|ապահովության անհատական ծածկա-  | ապահովության նա-    | հունիսի 2-րդ      |

|գրային համակարգի մասին»  ՀՀ   | խարարություն        | տասնօրյակ         |

|օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարու-  |                     |                   |

|թյուն ներկայացնելը             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|164. (164 կետը հանվել է 28.10.00 թիվ 46 որոշում)                         |

i

|_______________________________|_____________________|___________________|

|165. «Հաշմանդամների վերա-     | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|կանգնման մասին» ՀՀ օրենքի     | ապահովության        | նոյեմբերի 2-րդ    |

|հայեցակարգը ՀՀ կառավարու-      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|թյուն ներկայացնելը             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|166. «Հաշմանդամների վե-       | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|րականգնման մասին» ՀՀ օրեն-    | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|քի նախագիծը ՀՀ կառավարու-      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|թյուն ներկայացնելը             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|167. Միայնակ տարեցների սոցիա-  | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|լական սպասարկման բարելավման և  | ապահովության        | սեպտեմբերի 2-րդ   |

|այդ նպատակով նոր ենթակառուցված-| նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|քի ստեղծման ծրագիրը ՀՀ կառավա- |                     |                   |

|րություն ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|168. «Սոցիալական երաշխիք»    | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|պետական ծառայության մասին ՀՀ   | ապահովության        | նոյեմբերի 1-ին    |

|կառավարություն ներկայացնելը    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|169. Բժշկասոցիալական փոր-      | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|ձաքննության համակարգի կատա-    | ապահովության        | հոկտեմբերի 2-րդ   |

|րելագործման վերաբերյալ նոր-    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|մատիվ իրավական ակտերի նա-      |                     |                   |

|խագծերը ՀՀ կառավարություն      |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|170. «Սոցիալական աջակցու-     | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|թյան տրամադրման մասին» ՀՀ     | ապահովության        | նոյեմբերի 2-րդ    |

|օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավա-     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|րություն ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|171. (171 կետը հանվել է 28.10.00 թիվ 46 որոշում)                         |

i

|_______________________________|_____________________|___________________|

|172. Աղքատության կրճատման      | ՀՀ ֆինանսների և     | 2001թ.            |

|ռազմավարության ամփոփ ծրագիրը   | էկոնոմիկայի         | հոկտեմբերի 2-րդ   |

|ՀՀ կառավարություն ներկայաց-    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|նելը                           | ՀՀ այլ նախարարու-   |                   |

|                               | թյուններ            |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|173. «Աղքատության ընտանե-     | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|կան նպաստի նշանակման և  վճար-  | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|ման կարգի մասին» որոշման      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|նախագիծը ՀՀ կառավարություն     |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|174. «Աղքատության ընտանեկան   | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|նպաստի (սահմանային միավորի,    | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|բազային նպաստի, ընտանիքի յու-  | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|րաքանչյուր անդամին տրվող       |                     |                   |

|հավելման չափի) մասին»  ՀՀ     |                     |                   |

|կառավարության որոշման նախա-    |                     |                   |

|գիծը ՀՀ կառավարություն         |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|175. «Սոցիալական ծառայու-     | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|թյունների տարածքային կենտ-     | ապահովության        | սեպտեմբերի 2-րդ   |

|րոնների համակարգի կատարե-      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|լագործման մասին» ՀՀ կառա-     |                     |                   |

|վարության որոշման նախագիծը     |                     |                   |

|ՀՀ կառավարություն ներկայաց-    |                     |                   |

|նելը                           |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|176. «Բնակչության զբաղվա-     | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

i

|ծության մասին» ՀՀ օրենքում    | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|փոփոխություններ և  լրացում-    | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ներ կատարելու մասին» ՀՀ       |                     |                   |

|օրենքի հայեցակարգը ՀՀ կառա-    |                     |                   |

|վարություն ներկայացնելը        |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|177. «Բնակչության զբաղ-       | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|վածության մասին»  ՀՀ          | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|օրենքում փոփոխություններ       | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|և  լրացումներ կատարելու        |                     |                   |

|մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը     |                     |                   |

|ՀՀ կառավարություն              |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|178. «Աշխատանքի պետական       | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|տեսչության մասին»  ՀՀ         | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|օրենքի հայեցակարգը ՀՀ կա-      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ռավարություն ներկայացնելը      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|179. «Աշխատանքի պետական       | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի   | ապահովության        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|նախագիծը ՀՀ կառավարություն     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|180. Ընտանիքի նկատմամբ         | ՀՀ սոցիալական       | 2001թ. մարտի 3-րդ |

|իրականացվող պետական քաղաքա-    | ապահովության        | տասնօրյակ         |

|կանության հայեցակարգը ՀՀ       | նախարարություն      |                   |

|կառավարություն ներկայացնելը    |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|181. Տուն-ինտերնատներում       | ՀՀ սոցիալական       | 2001թ.            |

|(մանկատներում և  ծերանոցնե-    | ապահովության        | դեկտեմբերի        |

|րում) խնամվողներին սպասարկող   | նախարարություն      | 3-րդ տասնօրյակ    |

|անձնակազմի սահմանային թվաքա-   |                     |                   |

|նակների որոշման նորմատիվ       |                     |                   |

|ակտերի հաստատում               |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|182. «Հայաստանի Հանրապետու-   | ՀՀ սոցիալական       | 2000թ.            |

|թյունում կնոջ նկատմամբ ամեն    | ապահովության        | սեպտեմբերի 2-րդ   |

|տեսակի բռնության վերացման      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|մասին»  հայեցակարգը ՀՀ կա-    |                     |                   |

|ռավարություն ներկայացնելը      |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|183. «Վարձատրվող հասարա-      | ՀՀ սոցիալական       | 2001թ. հունվարի   |

|կական աշխատանքների կազմա-      | ապահովության        | 3-րդ              |

|կերպման մասին» ՀՀ կառավա-     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|րության որոշման նախագիծը       |                     |                   |

|ՀՀ կառավարություն              |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|184. (184 կետը հանվել է 28.10.00 թիվ 46 21) որոշում)

i

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|       XII. Բնակչության միգրացիայի և  փախստականների համնահարցեր          |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|185. Փախստականների կողմից      | ՀՀ կառավարու-       | շարունակաբար      |

|ՀՀ քաղաքացիություն ընդունե-    | թյանն առընթեր       |                   |

|լու գործընթացի ակտիվացում      | միգրացիայի և        |                   |

|և  շարունակում                 | փախստականների       |                   |

|                               | վարչություն         |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                  XIII.  Կրթություն և  գիտություն                        |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|186. 2001/2002 ուս. տար-       | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|վանից 11-ամյա միջնակարգ        | գիտության           | սեպտեմբերի 2-րդ   |

|(լրիվ) ընդհանուր կրթության     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|անցման նպատակահարմարության     |                     |                   |

|հարցը ՀՀ կառավարության         |                     |                   |

|քննարկմանը ներկայացնելը        |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|187. 6-օրյա ուսումնական        | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|շաբաթի անցման նպատակահար-      | գիտության           | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|մարության հարցը ՀՀ կա-         | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ռավարության քննարկմանը         |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|188. Կրթության զարգացման       | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

i

|պետական ծրագիրը ՀՀ կառավա-     | գիտության           | դեկտեմբերի 1-ին   |

|րություն ներկայացնելը          | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|189. Ուսումնական պլանի և       | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|առարկայական ծրագրերի հա-       | գիտության           | դեկտեմբերի        |

|մապատասխանեցում պետական        | նախարարություն      | 1-ին տասնօրյակ    |

| չափանիշներին                  |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|190. Նոր ծրագրերին համա-       | ՀՀ կրթության և      | 2001թ. հունիսի    |

|պատասխան դասագրքերի            | գիտության           | 1-ին տասնօրյակ    |

|ստեղծում                       | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|191. Մանկավարժական կադրե-      | ՀՀ կրթության և      | 2001թ. հունիսի    |

|րի վերապատրաստման հանրա-       | գիտության           | 1-ին տասնօրյակ    |

|պետական ցանցի ստեղծում         | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|192. Բարձրագույն և  միջին      | ՀՀ կրթության և      | մինչև  2002թ.     |

|մասնագիտական պետական ուսում-   | գիտության           | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|նական հաստատությունների        | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ինքնավարության ընդլայնումն     |                     |                   |

|ապահովող իրավական դաշտի        |                     |                   |

|ստեղծում                       |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|193. Պետական պտավերի ձևա-      | ՀՀ կրթության և      | 2001թ.            |

|վորման և  տեղաբաշխման          | գիտության           | հունվարի 2-րդ     |

|կարգի մշակում                  | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|194. «Պետական և  ոչ պե-       | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|տական ուսումնական հաստա-       | գիտության           | նոյեմբերի 2-րդ    |

|տությունների զարգացման հա-     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|մար հավասար պայմանների         |                     |                   |

|ստեղծման մասին»  ՀՀ կառա-     | Լիցենզավորման       |                   |

|վարության որոշման նախագիծը     | և  հավատարմագրման   |                   |

|ՀՀ կառավարություն ներկայաց-    | ծառայություն        |                   |

|նելը                           |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|195. Բարձրագույն և  միջին      | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|մասնագիտական կրթության         | գիտության           | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|պետական չափորոշիչների          | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|մշակում                        |                     |                   |

|                               | Լիցենզավորման և     |                   |

|                               | հավատարմագրման      |                   |

|                               | ծառայություն        |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|196. Կրթության վերջնական       | ՀՀ կրթության և      | 2001թ.            |

|արդյունքի նկատմամբ պետա-       | գիտության           | հոկտեմբերի 1-ին   |

|կան վերահսկողության            | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ապահովում                      |                     |                   |

|                               | Լիցենզավորման       |                   |

|                               | և  հավատարմա-       |                   |

|                               | գրման ծառայու-      |                   |

|                               | թյուն               |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|197. Համահայկական համալ-       | Միջգերատես-         | 2000թ.            |

|սարանի ստեղծման հայեցա-        | չական հանձնա-       | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|կարգը ՀՀ կառավարություն        | ժողով               | տասնօրյակ         |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|198. Գիտության ոլորտի          | ՀՀ կրթության և      | 2001թ.            |

i

|բարելավման հայեցակարգը ՀՀ      | գիտության նախա-     | հուլիսի 1-ին      |

|կառավարություն ներկա-          | րարություն          | տասնօրյակ         |

|յացնելը                        |                     |                   |

|                               | ՀՀ գիտություն-      |                   |

|                               | ների ազգային        |                   |

|                               | ակադեմիա            |                   |

|                               |                     |                   |

|                               | շահագրգիռ գի-       |                   |

|                               | տական կոլեկ-        |                   |

|                               | տիվներ              |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|199. Գիտական հետազոտու-        | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|թյունների, բարձր տեխնոլո-      | գիտության նախա-     | հոկտեմբերի 2-րդ   |

|գիական մշակումների գերա-       | րարություն          | տասնօրյակ         |

|կայությունների որոշում,        |                     |                   |

|գիտության թեմատիկ և  հեն-      | ՀՀ գիտություն-      |                   |

|քային ֆինանսավորման            | ների ազգային        |                   |

|սկզբունքների մշակում           | ակադեմիա            |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|200. Հիմնարար և  սոցիալ-       | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|քաղաքական գիտությունների       | գիտության           | դեկտեմբերի 1-ին   |

|ասպարեզում կատարվող հե-        | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|տազոտությունների կողմնո-       |                     |                   |

|րոշում դեպի հասարակության      | ՀՀ գիտություն-      |                   |

|կարիքներից բխող կիրառական      | ների ազգային        |                   |

|խնդիրները                      | ակադեմիա            |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|201. Բուհական հետազոտական      | ՀՀ կրթության և      | մինչև  2001թ.     |

|և  կրթական ծրագրերի ինտեգ-     | գիտության           | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|րացում, մագիստրոսական և        | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ասպիրանտական ատենախոսական      |                     |                   |

|թեմատիկայի նպատակաուղղում      |                     |                   |

|դեպի տեխնոլոգիական նորաս-      |                     |                   |

|տեղծության`  Հայաստանի         |                     |                   |

|համար արդիական խնդիրները       |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|202. Կրթության ոլորտի տեղե-    | ՀՀ կրթության և      | մինչև  2002թ.     |

|կատվական ապահովում             | գիտության           | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|                               | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|203. Սփյուռքահայ կրթօջախ-      | ՀՀ կրթության և      | 2000թ.            |

|ների քարտեզագրում և  տե-       | գիտության           | նոյեմբերի 3-րդ    |

|ղեկատվական բազայի ստեղծում     | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|             XIY.  Մշակույթ, երիտասարդության հարցեր և  սպորտ             |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|204. «Մշակութային             | ՀՀ մշակույթի,       | 2000թ.            |

|օրենսդրության հիմունքների      | երիտասարդու-        | հոկտեմբերի 2-րդ   |

|մասին» ՀՀ օրենքի նախագի-      | թյան հարցերի և      | տասնօրյակ         |

|ծը ՀՀ կառավարություն           | սպորտի              |                   |

|ներկայացնելը                   | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|205. «Պատմության և  մշա-      | ՀՀ մշակույթի,       | 2000թ.            |

|կույթի անշարժ հուշարձան-       | երիտասարդու-        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|ների պետական հաշվառման,        | թյան հարցերի և      | տասնօրյակ         |

|պահպանության, հնագիտական       | սպորտի նախարա-      |                   |

|պեղումների, ամրակայման,        | րություն            |                   |

|վերականգնման և  օգտա-          |                     |                   |

|գործման կանոնակարգը ՀՀ         | ՀՀ պատմության և     |                   |

|կառավարություն                 | մշակույթի հու-      |                   |

|ներկայացնելը                   | շարձանների պահ-     |                   |

|                               | պանության և         |                   |

|                               | օգտագործման         |                   |

|                               | վարչություն         |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|206. «երիտասարդական և         | ՀՀ մշակույթի,       | 2000թ.            |

|մանկական հասարակական           | երիտասարդու-        | նոյեմբերի 2-րդ    |

|կազմակերպություններին          | թյան հարցերի և      | տասնօրյակ         |

|պետական աջակցության            | սպորտի              |                   |

|մասին»  ՀՀ օրենքի նա-         | նախարարություն      |                   |

|խագիծը ՀՀ կառավարություն       |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|207. «Ֆիզիկական կուլտու-      | ՀՀ մշակույթի,       | 2000թ.            |

|րայի և  սպորտի մասին»         | երիտասարդու-        | հոկտեմբեր 1-ին    |

|ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ          | թյան հարցերի և      | տասնօրյակ         |

|կառավարություն                 | սպորտի              |                   |

|ներկայացնելը                   | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|208. Սփյուռքի հետ համագոր-     | ՀՀ մշակույթի,       | 2000թ.            |

|ծակցության զարգացման մի-       | երիտասարդու-        | հոկտեմբերի 2-րդ   |

|ջոցառումների ծրագիրը ՀՀ        | թյան հարցերի և      | տասնօրյակ         |

|կառավարություն                 | սպորտի              |                   |

|ներկայացնելը                   | նախարարություն      |                   |

|_________________________________________________________________________|

|208.1. Համահայկական|  Սփյուռքի հետ        |  ՀՀ արտաքին       |2000 թ.   |

i

|(միջազգային)       |  Հայաստանի           |  գործերի          |դեկտեմբերի|

|երիտասարդական      |  երիտասարդության,    |  նախարարություն   |2-րդ      |

|կենտրոնի ստեղծման  |  երիտասարդական       |  ՀՀ մշակույթի,    |տասնօրյակ |

|ծրագիրը            |  հասարակական         |  երիտասարդության  |          |

|Հայաստանի          |  կազմակերպությունների|  հարցերի և        |          |

|Հանրապետության     |  համագործակցության   |  սպորտի           |          |

|կառավարություն     |  ամրապնդում և        |  նախարարություն   |          |

|ներկայացնելը       |  զարգացում           |                   |          |

|  (208.1 կետը լրաց. 28.10.00 թիվ 46 որոշում)                  |          |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                XY. Տեղեկատվություն և  գրահրատարակչություն               |

|                                                                         |

|              XYI. Քաղաքաշինություն և  տարածքային կառավարում             |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|209. «Տարածքային կառավար-     | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|ման մասին» ՀՀ օրենքի          | կառավարման և        | նոյեմբերի 3-րդ    |

|նախագիծը ՀՀ կառավարու-         | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|թյուն ներկայացնելը             | գործունեությու-     |                   |

|                               | նը համակարգող       |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|210. «Տեղական ինքնակա-        | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|ռավարման մասին»  ՀՀ           | կառավարման և        | նոյեմբերի 3-րդ    |

|օրենքում փոփոխություններ       | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|և  լրացումներ կատարելու        | գործունեությու-     |                   |

|վերաբերյալ ՀՀ կառավարու-       | նը համակարգող       |                   |

|թյուն առաջարկություն           | նախարարություն      |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|211. «Վարչատարածքային         | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|բաժանման մասին»  ՀՀ           | կառավարման և        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|օրենքում փոփոխություն-         | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|ներ և  լրացումներ կատա-        | գործունեությու-     |                   |

|րելու վերաբերյալ ՀՀ            | նը համակարգող       |                   |

|կառավարություն առաջար-         | նախարարություն      |                   |

|կություն ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|212. Սահմանամերձ, բարձր        | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|լեռնային բնակավայրերի          | կառավարման և        | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|զարգացման նպատակային ծրագ-     | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|րերի իրականացումն ապահո-       | գործունեությու-     |                   |

|վող մարզային ծրագրերի          | նը համակարգող       |                   |

|մշակում                        | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|213. Մինչև  2002 թվականը       | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|աղետի գոտու վերականգնման       | կառավարման և        | սեպտեմբերի 2-րդ   |

|հաստատված ծրագրի իրականա-      | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|ցումն ապահովելու վերաբեր-      | գործունեությու-     |                   |

|յալ ՀՀ կառավարություն          | նը համակարգող       |                   |

|առաջարկություն ներկայաց-       | նախարարություն      |                   |

|նելը                           |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|214. ՀՀ տարածքը արտածին        | ՀՀ տարածքային       | 2001թ. մարտի      |

|վտանգավոր երկրաբանական         | կառավարման և        | 1-ին տասնօրյակ    |

|երևույթներից  պաշտպա-          | քաղաքաշինության     |                   |

|նության ոլորտում կառա-         | գործունեությու-     |                   |

|վարման համակարգի հայե-         | նը համակարգող       |                   |

|ցակարգային ծրագիրը ՀՀ          | նախարարություն      |                   |

|կառավարություն                 |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|215. Քաղաքաշինական             | ՀՀ տարածքային       | 2002թ.            |

|կադաստրի ձևավորում             | կառավարման և        | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|                               | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|                               | գործունեությու-     |                   |

|                               | նը համակարգող       |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|216. Պետական քաղաքաշի-         | ՀՀ տարածքային       | 2002թ.            |

|նական կադաստրի տեղագրա-        | կառավարման և        | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|գեոդեզիական և  քարտե-          | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|զագրական ապահովում             | գործունեությու-     |                   |

|                               | նը համակարգող       |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|217. Սահմանամերձ բնակա-        | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|վայրերում ռմբակոծություն-      | կառավարման և        | հոկտեմբերի 3-րդ   |

|ների հետևանքով  վնասված        | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|բնակելի տների բնակիչների       | գործունեությունը    |                   |

|բնակարանային պայմանների        | համակարգող          |                   |

|բարելավման ծրագիրը ՀՀ          | նախարարություն      |                   |

|կառավարություն                 |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|218. Համատիրություններին       | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|պետական աջակցության տրա-       | կառավարման և        | հոկտեմբերի 2-րդ   |

|մադրման ուղղությունները        | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|և  միջոցառումները ՀՀ կա-       | գործունեությունը    |                   |

|ռավարություն ներկայացնելը      | համակարգող          |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|219. Կամուրջների և  այլ        | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|ինժեներական կառուցվածքնե-      | կառավարման և        | նոյեմբերի 1-ին    |

|րի տեխնիկական վիճակի           | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|ուսումնասիրություն դրանից      | գործունեությու-     |                   |

|բխող միջոցառումների ծրա-       | նը համակարգող       |                   |

|գիրը» ՀՀ կառավարություն       | նախարարություն      |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|                               | ՀՀ տրանսպորտի և     |                   |

|                               | կապի                |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|                               |                     |                   |

|                               | ՀՀ կառավարությանն   |                   |

|                               | առընթեր արտակարգ    |                   |

|                               | իրավիճակների        |                   |

|                               | վարչություն         |                   |

|                               |                     |                   |

|                               | Երևանի  քաղաքապե-   |                   |

|                               | տարան               |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|220. Բնական աղետների և         | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|արտակարգ իրավիճակների          | կառավարման և        | նոյեմբերի 2-րդ    |

|հետևանքով  շենքերին և          | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|շինություններին                | գործունեությունը    |                   |

|հասցված վնասի չափի             | համակարգող          |                   |

|գնահատման կարգը ՀՀ             | նախարարություն      |                   |

|կառավարություն                 |                     |                   |

|ներկայացնելը                   | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|                               | էկոնոմիկայի         |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|221. Խմելու ջրի և              | ՀՀ տարածքային       | 2000թ.            |

|կոյուղու համակարգի             | կառավարման և        | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|ֆինանսական առողջացման          | քաղաքաշինության     | տասնօրյակ         |

|ծրագիրը ՀՀ կառավա-             | գործունեությունը    |                   |

|րություն ներկայացնելը          | համակարգող          |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|                               |                     |                   |

|                               | ՀՀ ֆինանսների և     |                   |

|                               | էկոնոմիկայի         |                   |

|                               | նախարարություն      |                   |

|_________________________________________________________________________|

|                                                                         |

|                                                                         |

|                                                                         |

|                    XYIII. Իրավական դաշտի զարգացում                      |

|                                                                         |

|_________________________________________________________________________|

|222. «Իրավական ակտերի         | ՀՀ արդարադատու-     | 2000թ.            |

|մասին»  ՀՀ օրենքի             | թյան                | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|նախագիծը ՀՀ կառավարու-         | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|թյուն ներկայացնելը             |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|223. «Ժողովներ, հանրահա-      | ՀՀ արդարադատու-     | 2000թ.            |

|վաքներ, երթեր և  ցույցեր       | թյան                | սեպտեմբերի 3-րդ   |

|անցկացնելու մասին»  ՀՀ        | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-       |                     |                   |

|վարություն ներկայացնելը        |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|224. «Նոտարիատի մասին» ՀՀ    | ՀՀ արդարադատու-     | 2001թ.            |

i

|օրենքի նախագիծը ՀՀ             | թյան                | հունվարի 3-րդ     |

|կառավարություն                 | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|225. «Գիտությունների          | ՀՀ արդարադատու-     | 2000թ.            |

|ազգային ակադեմիայի մասին»     | թյան                | դեկտեմբերի 2-րդ   |

|ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ          | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|կառավարություն                 | (ՀՀ գիտություն-     |                   |

|ներկայացնելը                   | ների ազգային        |                   |

|                               | ակադեմիայի հետ      |                   |

|                               | համատեղ)            |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|226. «Օպերատիվ-հետախու-       | ՀՀ արդարադատու-     | 2000թ.            |

|զական գործունեության մա-       | թյան                | հոկտեմբերի 3-րդ   |

|սին» ՀՀ օրենքի նախագիծը       | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ՀՀ կառավարություն              |                     |                   |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|227. «Պետական սեփականու-      | ՀՀ արդարադատու-     | 2000թ.            |

|թյուն համարվող հողերի          | թյան                | հոկտեմբերի 3-րդ   |

|օտարման կարգի մասին»  ՀՀ      | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|օրենքի նախագիծը ՀՀ կառա-       |                     |                   |

|վարություն ներկայացնելը        |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|228. «Ազգային անվտանգու-      | ՀՀ ազգային          | 2000թ. դեկտեմբերի |

|թյան մարմինների մասին» ՀՀ     | անվտանգության       | 1-ին տասնօրյակ    |

|օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավա-     | նախարարություն      |                   |

|րություն ներկայացնելը          |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|229. «Սահմանապահ զորքերի      | ՀՀ ազգային          | 2000թ.            |

|մասին» ՀՀ օրենքի նախագի-      | անվտանգության       | դեկտեմբերի 1-ին   |

|ծը ՀՀ կառավարություն           | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|ներկայացնելը                   |                     |                   |

|_______________________________|_____________________|___________________|

|230. «Արժեքների անվտանգ       | ՀՀ ֆինանսների և     | 2000թ.            |

|փոխադրում իրականացնող          | էկոնոմիկայի         | դեկտեմբերի 3-րդ   |

|կազմակերպությունների           | նախարարություն      | տասնօրյակ         |

|մասին»  ՀՀ օրենքի նախա-       | (ՀՀ կենտրոնական     |                   |

|գիծը ՀՀ կառավարություն         | բանկի հետ           |                   |

|ներկայացնելը                   | համատեղ)            |                   |

._________________________________________________________________________.

 

(161, 163, 164, 171, 176, 177, 178, 179, 184, 188, 224, 225 կետերը փոփ. 28.10.00 թիվ 46, 28.10.00 թիվ 46 (19), 29.11.00 թիվ 54, 09.12.00 թիվ 55,

14.12.00 թիվ 56 որոշումներ)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.09.2000
N 38
Արձանագրային որոշում