Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0716.12....
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0716.12.5 «ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ԷԼԵԿՏՐԱՔԱՐՇԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

8 սեպտեմբերի 2021 թվականի N 67-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0716.12.5 «ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ԷԼԵԿՏՐԱՔԱՐՇԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0716.12.01.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿ` ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ԷԼԵԿՏՐԱՔԱՐՇԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՈՒՅԼՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՍՏԵՑՎԱԾՔՆԵՐ, ՉԱՓԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ|

|              ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱ, ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ»                     |

|_____________________________________________________________________|

|31. |Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-003                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|32. |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  ընդհանուր գիտելիքներ      |

|    |                           |մեքենամասերի մակերևույթների  մշակման|

|    |                           |ճշտության, մշակված մակերևույթների   |

|    |                           |մաքրության ու որակի, մեքենամասի     |

|    |                           |նոմինալ, սահմանային և  իրական       |

|    |                           |չափերի, թույլտվածքների և            |

|    |                           |նստեցվածքների, ճշտության դասերի,    |

|    |                           |հիմնական չափագիտական                |

|    |                           |հասկացությունների վերաբերյալ, ինչպես|

|    |                           |նաև  լոկոմոտիվային տնտեսության մեջ  |

|    |                           |օգտագործվող հիմնական չափիչ          |

|    |                           |գործիքներին տիրապետելու և  դրանցով  |

|    |                           |համապատասխան չափումներ կատարելու    |

|    |                           |կարողություններ:                    |

|____|___________________________|____________________________________|

|33. |Մոդուլի տևողությունը       |40 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|34. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|35. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|36. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Բացատրել մեքենամասերի (դետալների)   |

|    |                           |չափերի թույլտվածքների և             |

|    |                           |նստեցվածքների համակարգը             |

|____|___________________________|____________________________________|

|37. |Կատարման չափանիշներ        |1) բացատրում է մեքենամասերի մշակման |

|    |                           |ճշտությունը կանխորոշող պայմանները,  |

|    |                           |2) բացատրում է մշակվող մեքենամասերի |

|    |                           |մաքրությանը և  որակին ներկայացվող   |

|    |                           |հիմնական պահանջները,                |

|    |                           |3) պարզաբանում է մեքենամասերի       |

|    |                           |համափոխարինելիության սկզբունքը,     |

|    |                           |4) մեկնաբանում է մեքենամասի նոմինալ,|

|    |                           |սահմանային և  իրական չափերը:        |

|____|___________________________|____________________________________|

|38. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Հաշվարկել թույլտվածքները            |

|____|___________________________|____________________________________|

|39. |Կատարման չափանիշներ        |1) սահմանում է թույլտվածք և         |

|    |                           |նստեցվածք հասկացությունները, չափերի |

|    |                           |շեղումները (վերին, ներքին և         |

|    |                           |իրական), բացակն ու ձգվածքը,         |

|    |                           |2) ներկայացնում է թույլտվածքների    |

|    |                           |համակարգը և  սահմանում վերջինս      |

|    |                           |լիսեռի ու անցքի համակարգերի բաժանման|

|    |                           |հատկանիշները,                       |

|    |                           |3) թվարկում է թույլտվածքների        |

|    |                           |համակարգի ճշտության աստիճանները     |

|    |                           |(կվալիտետները),                     |

|    |                           |4) օգտվում է թույլտվածքների         |

|    |                           |աղյուսակներից,                      |

|    |                           |5) հաշվարկում է լիսեռի թույլտվածքն` |

|    |                           |ըստ տրված գծագրի կամ խնդրի պայմանի, |

|    |                           |անցքի թույտվածքը և  հնարավոր        |

|    |                           |նվազագույն բացակը կամ ձգվածքը:      |

|____|___________________________|____________________________________|

|40. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Տիրապետել չափումների տեխնիկային`    |

|    |                           |արդյունավետ կիրառելով հիմնական չափիչ|

|    |                           |գործիքները                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|41. |Կատարման չափանիշներ        |1) բացատրում է չափումը և  սահմանում |

|    |                           |օգտագործվող ժամանակակից չափման      |

|    |                           |միավորները,                         |

|    |                           |2) ներկայացնում է չափման մեթոդները  |

|    |                           |և  դրանց իրականացման եղանակները,    |

|    |                           |3) բացատրում է ձողակարկինի          |

|    |                           |կառուցվածքը և  դրանով իրականացնում է|

|    |                           |հանձնարարված չափումները,            |

|    |                           |4) օգտվում է միկրոմետրից և          |

|    |                           |չափաձողից, մեկնաբանում վերջիններիս  |

|    |                           |չափման ճշտությունը,                 |

|    |                           |5) օգտվում է ունիվերսալ             |

|    |                           |անկյունաչափից, կալիբրներից,         |

|    |                           |բացակաչափից, շաբլոններից և          |

|    |                           |պարուրակաչափերից:                   |

|____|___________________________|____________________________________|

|42. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ներկայացնել սերտիֆիկացման           |

|    |                           |նշանակությունը և  կարգը             |

|____|___________________________|____________________________________|

|43. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է սերտիֆիկացման     |

|    |                           |նշանակությունը երկաթուղու անվտանգ   |

|    |                           |շահագործման համար,                  |

|    |                           |2) ներկայացնում է սերտիֆիկացման     |

|    |                           |ենթակա օբյեկտները,                  |

|    |                           |3) ներկայացնում է սերտիֆիկացման     |

|    |                           |կարգը:                              |

|_____________________________________________________________________|

|        ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»              |

|_____________________________________________________________________|

|44. |Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-004                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|45. |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  գիտելիքներ                |

|    |                           |էլեկտրատեխնիկայի հիմնական           |

|    |                           |հասկացությունների, հաստատուն և      |

|    |                           |փոփոխական հոսանքների էլեկտրական     |

|    |                           |շղթաների, դրանցում ընթացող          |

|    |                           |էլեկտրամագնիսական երևույթների       |

|    |                           |վերաբերյալ, ինչպես նաև  ձևավորել    |

|    |                           |էլեկտրական և  մագնիսական շղթաներ    |

|    |                           |հաշվարկելու, հավաքելու և  հիմնական  |

|    |                           |պարամետրերը որոշելու                |

|    |                           |կարողություններ:                    |

|____|___________________________|____________________________________|

|46. |Մոդուլի տևողությունը       |42 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|47. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|48. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|49. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Բացատրել էլեկտրական և  մագնիսական   |

|    |                           |դաշտերի առաջացումը և  բնութագրերը   |

|____|___________________________|____________________________________|

|50. |Կատարման չափանիշներ        |1) բացատրում է էլեկտրական դաշտի     |

|    |                           |առաջացումը,                         |

|    |                           |2) բացատրում է մագնիսական դաշտի     |

|    |                           |առաջացումը,                         |

|    |                           |3) ներկայացնում է էլեկտրական և      |

|    |                           |մագնիսական դաշտերի բնութագրերը:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|51. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի       |

|    |                           |էլեկտրական շղթայի հիմնական          |

|    |                           |հասկացությունները և  հաշվարկել      |

|    |                           |շղթայի պարամետրերը, հավաքել շղթա    |

|____|___________________________|____________________________________|

|52. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է հաստատուն հոսանքի |

|    |                           |գծային էլեկտրական շղթայի հիմնական   |

|    |                           |հասկացությունները,                  |

|    |                           |2) ներկայացնում է հաստատուն հոսանքի |

|    |                           |գծային էլեկտրական շղթայի            |

|    |                           |աշխատանքային ռեժիմները,             |

|    |                           |3) հաշվում է հաստատուն հոսանքի      |

|    |                           |առաջադրված գծային էլեկտրական շղթայի |

|    |                           |պարամետրերը,                        |

|    |                           |4) ներկայացնում է հաստատուն հոսանքի |

|    |                           |ոչ գծային էլեկտրական շղթայի         |

|    |                           |առանձնահատկությունները,             |

|    |                           |5) հաշվում է հաստատուն հոսանքի      |

|    |                           |առաջադրված ոչ գծային էլեկտրական     |

|    |                           |շղթայի պարամետրերը,                 |

|    |                           |6) հավաքում է հաստատուն հոսանքի     |

|    |                           |շղթան:                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|53. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի       |

|    |                           |էլեկտրական շղթայի հիմնական          |

|    |                           |հասկացությունները, հաշվարկել շղթայի |

|    |                           |պարամետրերը, հավաքել շղթա           |

|____|___________________________|____________________________________|

|54. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է փոփոխական հոսանքի |

|    |                           |շղթայի տարրերն ու պարամետրերը,      |

|    |                           |2) ներկայացնում է փոփոխական հոսանքի |

|    |                           |միաֆազ և  եռաֆազ շղթաների հիմնական  |

|    |                           |հասկացությունները,                  |

|    |                           |3) ներկայացնում է փոփոխական հոսանքի |

|    |                           |միաֆազ և  եռաֆազ շղթաների           |

|    |                           |աշխատանքային ռեժիմները,             |

|    |                           |4) հաշվում է փոփոխական հոսանքի      |

|    |                           |առաջադրված միաֆազ և  եռաֆազ շղթաների|

|    |                           |պարամետրերը,                        |

|    |                           |5) ներկայացնում է ռեզոնանսային      |

|    |                           |երևույթները  փոփոխական հոսանքի      |

|    |                           |շղթայում,                           |

|    |                           |6) հավաքում է փոփոխական հոսանքի     |

|    |                           |շղթան:                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|55. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ներկայացնել չափումների տեխնիկան     |

|____|___________________________|____________________________________|

|56. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է էլեկտրաչափման     |

|    |                           |տեխնիկան, նրա նշանակությունը և      |

|    |                           |դասակարգումը,                       |

|    |                           |2) ներկայացնում է էլեկտրաչափիչ      |

|    |                           |սարքերի կառուցվածքը և  աշխատանքի    |

|    |                           |սկզբունքը,                          |

|    |                           |3) կատարում է դիմադրության, լարման, |

|    |                           |հոսանքի ուժի, հաճախության,          |

|    |                           |հզորության չափումներ` ռեոստատով,    |

|    |                           |վոլտմետրով, ամպերմետրով,            |

|    |                           |հաճախաչափով, վատտմետրով:            |

|_____________________________________________________________________|

|            ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ»                   |

|_____________________________________________________________________|

|57. |Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-005                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|58. |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  գիտելիքներ մեխանիկայի     |

|    |                           |հիմունքների` ստատիկայի, կինեմատիկայի|

|    |                           |և  դինամիկայի սկզբունքների,         |

|    |                           |շարժումների, ուժային համակարգերի,   |

|    |                           |հզորության և  դրանց կիրառումների,   |

|    |                           |մեխանիզմների, մեքենաների և          |

|    |                           |սարքավորման կառուցվածքի և  հաշվարկի |

|    |                           |սկզբունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև |

|    |                           |ձևավորել  լոկոմոտիվային             |

|    |                           |տնտեսություններում լոկոմոտիվների    |

|    |                           |տեխնիկական սպասարկման և  նորոգման   |

|    |                           |գործընթացներում օգտագործվող         |

|    |                           |տեխնոլոգիական սարքավորումներում     |

|    |                           |առաձգական տարրերը և  միացությունները|

|    |                           |կիրառելու կարողություններ:          |

|____|___________________________|____________________________________|

|59. |Մոդուլի տևողությունը       |52 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|60. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ   |

|    |                           |անհրաժեշտ է ուսումնասիրել           |

|    |                           |ԵԷՏՇ-5-21-002 «Նյութագիտության      |

|    |                           |հիմունքներ» և  ԵԷՏՇ-5-21-003        |

|    |                           |«Թույլտվածքներ և  նստվածքներ, չափիչ |

|    |                           |գործիքներ և  չափումների տեխնիկան»   |

|    |                           |մոդուլները:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|61. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |սահմանված կատարման չափանիշների      |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|62. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել կիրառական մեխանիկայի    |

|    |                           |ուսումնասիրության օբյեկտները, դրանց |

|    |                           |տարրերի մոդելները և  մեխանիզմների   |

|    |                           |կառուցվածքային վերլուծությունը      |

|____|___________________________|____________________________________|

|63. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է կիրառական         |

|    |                           |մեխանիկայի ուսումնասիրության        |

|    |                           |օբյեկտները` մեքենա, մեխանիկական սարք|

|    |                           |և  մեխանիզմ համակարգերը, դրանց      |

|    |                           |դասակարգումը և  կիրառության         |

|    |                           |ոլորտները,                          |

|    |                           |2) ներկայացնում է առաջադրված        |

|    |                           |մեխանիզմների հիմնական տեսակները,    |

|    |                           |3) ներկայացնում է շարժման և         |

|    |                           |հավասարակշռության պայմաններում      |

|    |                           |մարմինների փոխազդեցությունների      |

|    |                           |ընդհանուր օրինաչափությունները:      |

|____|___________________________|____________________________________|

|64. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել մեխանիզմների և          |

|    |                           |մեքենամասերի ամրության հիմնական     |

|    |                           |հաշվարկները                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|65. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է ամրության         |

|    |                           |հաշվարկների նպատակը, խնդիրները և    |

|    |                           |հիմնական հասկացությունները,         |

|    |                           |2) ներկայացնում է ձգման և  սեղմման  |

|    |                           |դեպքում առաջացող լարումները,        |

|    |                           |դեֆորմացիաները,                     |

|    |                           |3) ներկայացնում է սահքի դեֆորմացիայի|

|    |                           |դեպքում լարումները և                |

|    |                           |դեֆորմացիաները,                     |

|    |                           |4) ներկայացնում է ոլորման դեպքում   |

|    |                           |լարումները և  դեֆորմացիաները,       |

|    |                           |5) ներկայացնում է ծռման դեպքում     |

|    |                           |լարումները և  դեֆորմացիաները,       |

|    |                           |6) ներկայացնում է բարդ լարվածային   |

|    |                           |վիճակը և  ամրության տեսությունները: |

|____|___________________________|____________________________________|

|66. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Կիրառել առաձգական տարրերը և         |

|    |                           |միացությունները տեխնոլոգիական       |

|    |                           |սարքավորումներում                   |

|____|___________________________|____________________________________|

|67. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է առաձգական տարրերի |

|    |                           |տեսակները և  կիրառման բնագավառները, |

|    |                           |2) ներկայացնում մեքենաներում և      |

|    |                           |սարքավորումներում օգտագործվող       |

|    |                           |միացությունները,                    |

|    |                           |3) կիրառում է եռակցված, զոդված և    |

|    |                           |սոսնձված միացությունները,           |

|    |                           |4) կիրառում է գամավոր               |

|    |                           |միացությունները և  դրանց կիրառումը, |

|    |                           |5) կիրառում է պարուրակային          |

|    |                           |միացությունները և  դրանց կիրառումը, |

|    |                           |6) կիրառում է երիթավոր,             |

|    |                           |բազմաերիթավոր և  բութակավոր         |

|    |                           |միացությունները և  դրանց կիրառումը, |

|    |                           |7) օգտագործում է միացությունների    |

|    |                           |ստանդարտները:                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|68. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ներկայացնել մեխանիզմների, մեքենաների|

|    |                           |և  սարքերի կառուցվածքը, կիրառման    |

|    |                           |բնագավառները                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|69. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում և  վերլուծում է     |

|    |                           |մեխանիզմների, մեքենաների և  սարքերի |

|    |                           |կառուցվածքը,                        |

|    |                           |2) ներկայացնում է մեքենաների և      |

|    |                           |մեխանիզմների մեխանիկական            |

|    |                           |շարժաբերների դերը, կառուցվածքը և    |

|    |                           |տարբեր մեքենաների համար դրանց       |

|    |                           |ընտրության սկզբունքը,               |

|    |                           |3) ներկայացնում է մեխանիկական       |

|    |                           |փոխանցումների տեսակները` լծակավոր,  |

|    |                           |բռունցքային, ճկուն օղակներով, շփական|

|    |                           |և  ատամնավոր, դրանց կիրառության     |

|    |                           |բնագավառները և  հաշվարկի հիմնական   |

|    |                           |տարրերը,                            |

|    |                           |4) ներկայացնում է մեքենաների և      |

|    |                           |սարքերի կառուցվածքում օգտագործվող   |

|    |                           |հիմնական մեքենամասերի` լիսեռների,   |

|    |                           |սռնիների, առանցքակալների և          |

|    |                           |կցորդիչների դերը, հիմնական տեսակները|

|    |                           |և  կիրառությունները:                |

|_____________________________________________________________________|

|              ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԵՌՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»                    |

|_____________________________________________________________________|

|70. |Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-006                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|71. |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  գիտելիքներ բեռների        |

|    |                           |դասակարգման, դրանց փաթեթավորմանը և  |

|    |                           |ամրացմանը ներկայացվող պահանջների,   |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման գործընթացների,  |

|    |                           |օգտագործվող տեխնիկական միջոցների    |

|    |                           |վերաբերյալ:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|72. |Մոդուլի տևողությունը       |34 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|73. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|74. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է  |

|    |                           |կատարված աշխատանքի հիման վրա` հաշվի |

|    |                           |առնելով նաև  յուրաքանչյուր արդյունքի|

|    |                           |կատարման չափանիշների մակարդակի      |

|    |                           |ապահովումը:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|75. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել բեռների տեսակները և     |

|    |                           |դրանց դասակարգման սկզբունքները      |

|____|___________________________|____________________________________|

|76. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է բեռների տեսակները |

|    |                           |և  դրանց դասակարգման ընդհանուր      |

|    |                           |սկզբունքները,                       |

|    |                           |2) ճիշտ է ներկայացնում է բեռների    |

|    |                           |որակական հատկանիշները:              |

|____|___________________________|____________________________________|

|77. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել բեռների փաթեթավորմանը,  |

|    |                           |ամրացմանը և  բեռնմանը ներկայացվող   |

|    |                           |պահանջները                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|78. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է վտանգավոր բեռների |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ         |

|    |                           |փոխադրական տարային և  փաթեթավորմանը |

|    |                           |ներկայացվող առանձնահատուկ           |

|    |                           |պահանջները,                         |

|    |                           |2) ներկայացնում է                   |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման գործընթացում    |

|    |                           |բեռներն ամրացնելու սկզբունքները և   |

|    |                           |ձևերը,                              |

|    |                           |3) ներկայացնում է բեռնարկղերի       |

|    |                           |տեսակները և  դրանց նշանակությունը:  |

|____|___________________________|____________________________________|

|79. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Ներկայացնել տարբեր տեսակի բեռների   |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման գործընթացի      |

|    |                           |առանձնահատկությունները              |

|____|___________________________|____________________________________|

|80. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է ծանրաքաշ և  ոչ    |

|    |                           |գաբարիտային բեռների                 |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման                 |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  կանոնները,|

|    |                           |2) ներկայացնում է վտանգավոր և       |

|    |                           |պայթյունավտանգ բեռների              |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման                 |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  կանոնները,|

|    |                           |3) ներկայացնում է շուտ փչացող       |

|    |                           |բեռների բեռնման-բեռնաթափման         |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  կանոնները,|

|    |                           |4) ներկայացնում է սորուն և  հատային |

|    |                           |բեռների բեռնման-բեռնաթափման         |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  կանոնները,|

|    |                           |5) ներկայացնում է հեղուկ բեռների    |

|    |                           |բեռնման-բեռնաթափման                 |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  կանոնները,|

|    |                           |6) ներկայացնում է բեռնարկղերի և     |

|    |                           |հատային բեռների բեռնման-բեռնաթափման |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  կանոնները:|

|_____________________________________________________________________|

|    ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ»          |

|_____________________________________________________________________|

|81. |Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-007                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|82. |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  վառելիքաքսանյութերի,      |

|    |                           |տեխնիկական հեղուկների և             |

|    |                           |հիդրոհաղորդակների վերաբերյալ        |

|    |                           |գիտելիքներ և  շահագործման ընթացքում |

|    |                           |դրանք կիրառելու կարողություններ:    |

|____|___________________________|____________________________________|

|83. |Մոդուլի տևողությունը       |38 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|84. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|85. |Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|86. |Ուսումնառության արդյունք 1 |Բացատրել վառելիքաքսանյութերի և      |

|    |                           |տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը|

|____|___________________________|____________________________________|

|87. |Կատարման չափանիշներ        |1) բացատրում է վառելիքաքսանյութերի  |

|    |                           |նշանակությունը երկաթուղու շարժակազմի|

|    |                           |շահագործման արդյունավետության       |

|    |                           |բարձրացման գործընթացում,            |

|    |                           |2) բացատրում է տեխնիկական հեղուկների|

|    |                           |նշանակությունը վագոնների            |

|    |                           |հուսալիության և  երկարակեցության    |

|    |                           |ապահովման համար,                    |

|    |                           |3) ներկայացնում է                   |

|    |                           |վառելիքաքսանյութերի և  տեխնիկական   |

|    |                           |հեղուկների նշանակությունը           |

|    |                           |լոկոմոտիվների անվտանգ շահագործումը  |

|    |                           |ապահովելիս:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|88. |Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել ներքին այրման           |

|    |                           |շարժիչներում օգտագործվող            |

|    |                           |վառելանյութերի դասակարգումը,        |

|    |                           |մակնշումը, կիրառումը                |

|____|___________________________|____________________________________|

|89. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է վառելանյութերին   |

|    |                           |ներկայացվող տեխնիկա-շահագործական    |

|    |                           |պահանջները,                         |

|    |                           |2) ներկայացնում է վառելանյութերի    |

|    |                           |որակի նորմավորված ցուցանիշները,     |

|    |                           |3) ներկայացնում է դիզելային         |

|    |                           |վառելանյութերի դասակարգումը,        |

|    |                           |մակնշումը և  կիրառումը:             |

|____|___________________________|____________________________________|

|90. |Ուսումնառության արդյունք 3 |Ներկայացնել քսանյութերի             |

|    |                           |դասակարգումը, մակնշումը և  կիրառման |

|    |                           |բնագավառները                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|91. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է շարժիչային        |

|    |                           |քսանյութերի դասակարգումը, մակնշումը |

|    |                           |և  կիրառման բնագավառները,           |

|    |                           |2) ներկայացնում է                   |

|    |                           |շարժահաղորդակներում կիրառվող        |

|    |                           |քսանյութերի տեսակները և  կիրառման   |

|    |                           |բնագավառները,                       |

|    |                           |3) ներկայացնում է քսուքների         |

|    |                           |տեսակները և  կիրառման բնագավառները: |

|____|___________________________|____________________________________|

|92. |Ուսումնառության արդյունք 4 |Ներկայացնել տեխնիկական հեղուկների   |

|    |                           |նշանակությունը, տեսակները, կիրառման |

|    |                           |բնագավառները                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|93. |Կատարման չափանիշներ        |1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչներում |

|    |                           |օգտագործվող հովացնող հեղուկների     |

|    |                           |նշանակությունը, դասակարգումը և      |

|    |                           |մակնշումը,                          |

|    |                           |2) ճիշտ է ներկայացնում վագոնային    |

|    |                           |տնտեսություններում կիրառվող         |

|    |                           |տեխնիկական հեղուկների               |

|    |                           |նշանակությունը, դասակարգումը,       |

|    |                           |մակնշումը:                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|94. |Ուսումնառության արդյունք 5 |Ներկայացնել վառելիքաքսանյութերի և   |

|    |                           |տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և  |

|    |                           |լիցքավորումը                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|95. |Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է վառելանյութերի    |

|    |                           |պահպանումը, լիցքավորումը և          |

|    |                           |բեռնաթափումը,                       |

|    |                           |2) ներկայացնում է քսանյութերի       |

|    |                           |պահպանումը, լիցքավորումը և          |

|    |                           |բեռնաթափումը,                       |

|    |                           |3) ներկայացնում է տեխնիկական        |

|    |                           |հեղուկների պահպանումը, լիցքավորումը |

|    |                           |և  բեռնաթափումը:                    |

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻԴՐՈՊՆԵՎՄԱՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»             |

|_____________________________________________________________________|

|96. |Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-008                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|97. |Մոդուլի նպատակը            |Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  |

|    |                           |ձևավորել  ընդհանուր գիտելիքներ      |

|    |                           |պնևմատիկայի  և  հիդրավլիկայի        |

|    |                           |հիմնական օրենքների, դրանց գործնական |

|    |                           |կիրառման, հիդրոպնևմոսարքավորումների |

|    |                           |հաշվարկի հիմունքների, նախագծման     |

|    |                           |հիմունքների, կառուցվածքային և       |

|    |                           |աշխատանքի առանձնահատկությունների    |

|    |                           |վերաբերյալ:                         |

|____|___________________________|____________________________________|

|98. |Մոդուլի տևողությունը       |60 ժամ                              |

|____|___________________________|____________________________________|

|99. |Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|100.|Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |սահմանված կատարման չափանիշների      |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|101.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել պնևմատիկայի  և          |

|    |                           |հիդրավլիկայի հիմնական               |

|    |                           |հասկացությունները և  սահմանումները  |

|____|___________________________|____________________________________|

|102.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է գազերի և          |

|    |                           |հեղուկների ֆիզիկական                |

|    |                           |հատկությունները,                    |

|    |                           |2) ներկայացնում է հիդրոստատիկայի    |

|    |                           |օրենքները, հիդրոստատիկ ճնշումը և    |

|    |                           |դրա հատկությունները,                |

|    |                           |3) ներկայացնում է հեղուկների շարժման|

|    |                           |հիմնական հասկացությունը, էներգիայի  |

|    |                           |պահպանման օրենքը հեղուկների համար,  |

|    |                           |4) ներկայացնում է Բեռնուլիի         |

|    |                           |հավասարումը իրական հեղուկի ամբողջ   |

|    |                           |հոսանքի համար,                      |

|    |                           |5) ներկայացնում է Բեռնուլիի         |

|    |                           |հավասարումը իդեալական գազերի համար: |

|____|___________________________|____________________________________|

|103.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել պնևմահաղորդակների       |

|    |                           |նշանակությունը, կառուցվածքը և       |

|    |                           |աշխատանքի սկզբունքը                 |

|____|___________________________|____________________________________|

|104.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է երկաթուղային      |

|    |                           |տրանսպորտում կիրառվող               |

|    |                           |պնևմահաղորդակների  նշանակությունը,  |

|    |                           |դասակարգումը, հիմնական տարրերը և    |

|    |                           |ընդհանուր կառուցվածքը,              |

|    |                           |2) ներկայացնում է երկաթուղային      |

|    |                           |տրանսպորտում կիրառվող               |

|    |                           |պնևմահաղորդակների  գործողության     |

|    |                           |սկզբունքը,                          |

|    |                           |3) ներկայացնում է պնևմոմեքենաների   |

|    |                           |հիմնական տեսակները, կառուցվածքը,    |

|    |                           |աշխատանքի սկզբունքը և  շահագործման  |

|    |                           |առանձնահատկությունները,             |

|    |                           |4) ներկայացնում է պնևմոհաղորդակների |

|    |                           |տեխնիկական սպասարկմանը և            |

|    |                           |շահագործմանը ներկայացվող պահանջները |

|    |                           |և  առանձնահատկությունները:          |

|____|___________________________|____________________________________|

|105.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Ներկայացնել հիդրոհաղորդակների       |

|    |                           |նշանակությունը, կառուցվածքային      |

|    |                           |առանձնահատկությունները              |

|____|___________________________|____________________________________|

|106.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է հիդրոհաղորդակների,|

|    |                           |նշանակությունը, դասակարգումը և      |

|    |                           |ներկայացվող պահանջները,             |

|    |                           |2) ներկայացնում է բաց և  փակ        |

|    |                           |հիդրոհաղորդակների աշխատանքի         |

|    |                           |սկզբունքը և  կառուցվածքային         |

|    |                           |առանձնահատկությունները,             |

|    |                           |3) ներկայացնում է ծավալային         |

|    |                           |գործողության պոմպերի և              |

|    |                           |հիդրոշարժիչների նշանակությունը,     |

|    |                           |դասակարգումը, կառուցվածքային        |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  աշխատանքը,|

|    |                           |4) ներկայացնում է ուժային           |

|    |                           |հիդրոգլանների և  հիդրշարժիչների     |

|    |                           |նշանակությունը, դասակարգումը,       |

|    |                           |կառուցվածքային                      |

|    |                           |առանձնահատկությունները և  աշխատանքը,|

|    |                           |5) ներկայացնում է հիդրոհաղորդակի    |

|    |                           |հաշվարկի և  ագրեգատների ընտրության  |

|    |                           |հիմունքները,                        |

|    |                           |6) ներկայացնում է հիդրոհաղորդակների |

|    |                           |տեխնիկական սպասարկմանը և            |

|    |                           |շահագործմանը ներկայացվող պահանջները |

|    |                           |և  առանձնահատկությունները:          |

|_____________________________________________________________________|

|       ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ»             |

|_____________________________________________________________________|

|107.|Մոդուլի դասիչը             |ԵԷՏՇ-5-21-009                       |

|____|___________________________|____________________________________|

|108.|Մոդուլի նպատակը            |Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ      |

|    |                           |ձևավորել  ընդհանուր գիտելիքներ      |

|    |                           |երկաթուղային տրանսպորտի բոլոր       |

|    |                           |տնտեսությունների և  հիմնական        |

|    |                           |կառուցվածքների ու սարքավորումների   |

|    |                           |մասին գիտելիքներ և  դրանք           |

|    |                           |գործնականում կիրառելու              |

|    |                           |կարողություններ:                    |

|____|___________________________|____________________________________|

|109.|Մոդուլի տևողությունը       |102 ժամ                             |

|____|___________________________|____________________________________|

|110.|Մուտքային պահանջները       |Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար   |

|    |                           |սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ   |

|    |                           |պետք չեն:                           |

|____|___________________________|____________________________________|

|111.|Մոդուլի գնահատման կարգը    |Մոդուլի ընդունելի կատարողականը      |

|    |                           |յուրաքանչյուր արդյունքի համար       |

|    |                           |նախատեսված կատարման չափանիշների     |

|    |                           |բավարար մակարդակի ապահովումն է:     |

|____|___________________________|____________________________________|

|112.|Ուսումնառության արդյունք 1 |Ներկայացնել գծային տնտեսության      |

|    |                           |աշխատանքների սկզբունքները           |

|____|___________________________|____________________________________|

|113.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է երկաթուղագծի      |

|    |                           |կառուցվածքը, պլանը և  պրոֆիլը, գծի  |

|    |                           |ներքին և  վերին կառուցվածքները,     |

|    |                           |2) ներկայացնում է հողապաստառը,      |

|    |                           |բալաստային շերտը և  արհեստական      |

|    |                           |կառույցները,                        |

|    |                           |3) ներկայացնում է կոճերը (շպալի)    |

|    |                           |ռելսերը և  ռելսային աղուրի (կօլեի)  |

|    |                           |կառուցվածքը և  պահպանումը,          |

|    |                           |4) ներկայացնում է ուղիների          |

|    |                           |միացումները (սլաքային փոխադրիչներ), |

|    |                           |5) ներկայացնում է գծանցների         |

|    |                           |նշանակությունը:                     |

|____|___________________________|____________________________________|

|114.|Ուսումնառության արդյունք 2 |Ներկայացնել վագոնային տնտեսության   |

|    |                           |աշխատանքների սկզբունքները           |

|____|___________________________|____________________________________|

|115.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է վագոնային         |

|    |                           |տնտեսության կառուցվածքը,            |

|    |                           |2) ներկայացնում է վագոնների         |

|    |                           |դասակարգումն` ըստ նշանակության,     |

|    |                           |3) ներկայացնում է ավտոմատիկ կցման և |

|    |                           |հարվածա-լծական սարքեր,              |

|    |                           |4) ներկայացնում է ավտոարգելակները:  |

|____|___________________________|____________________________________|

|116.|Ուսումնառության արդյունք 3 |Ներկայացնել լոկոմոտիվային           |

|    |                           |տնտեսության աշխատանքների            |

|    |                           |սկզբունքները                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|117.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է լոկոմոտիվային     |

|    |                           |տնտեսության կառուցվածքը,            |

|    |                           |2) ներկայացնում է լոկոմոտիվների     |

|    |                           |դասակարգումը,                       |

|    |                           |3) ներկայացնում է լոկոմոտիվների     |

|    |                           |զննումը և  նորոգումը,               |

|    |                           |4) ներկայացնում է էլեկտրագնացքի դերն|

|    |                           |ու նշանակությունը:                  |

|____|___________________________|____________________________________|

|118.|Ուսումնառության արդյունք 4 |Ներկայացնել էլեկտրամատակարարման     |

|    |                           |ուղեմասի աշխատանքների սկզբունքները  |

|____|___________________________|____________________________________|

|119.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է էլեկտրական քարշի  |

|    |                           |առանձնահատկությունները,             |

|    |                           |2) ներկայացնում է էներգիայի         |

|    |                           |մատակարարումը էլեկտրական            |

|    |                           |երթուղիներին,                       |

|    |                           |3) ներկայացնում է էլեկտրական        |

|    |                           |երթուղիների շարժակազմը:             |

|____|___________________________|____________________________________|

|120.|Ուսումնառության արդյունք 5 |Ներկայացնել ավտոմատիկայի,           |

|    |                           |հեռուստամեխանիկայի և  կապի          |

|    |                           |ձեռնարկության աշխատանքների          |

|    |                           |սկզբունքները                        |

|____|___________________________|____________________________________|

|121.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է ազդարարման,       |

|    |                           |կենտրոնացման և  ուղեփակման (ԱԿՈՒ)   |

|    |                           |սարքավորումների կառուցվածքը և       |

|    |                           |տեխնիկական սպասարկումը,             |

|    |                           |2) ներկայացնում է ազդարարման        |

|    |                           |էությունը և  դասակարգումը,          |

|    |                           |3) ներկայացնում է ազդանշանների      |

|    |                           |ցուցադրիչները և  բնութագրերը,       |

|    |                           |4) ներկայացնում է կապի բոլոր        |

|    |                           |տեսակները:                          |

|____|___________________________|____________________________________|

|122.|Ուսումնառության արդյունք 6 |Ներկայացնել կայարանային տնտեսության |

|    |                           |աշխատանքների սկզբունքները           |

|____|___________________________|____________________________________|

|123.|Կատարման չափանիշներ        |1) ներկայացնում է բաժանման կետերը և |

|    |                           |դրանց դասակարգումը,                 |

|    |                           |2) ներկայացնում է կայարանային       |

|    |                           |ուղիները,                           |

|    |                           |3) ներկայացնում է կայարանի          |

|    |                           |տեխնիկական կարգադրիչ ակտը,          |

|    |                           |4) ներկայացնում է երթուղիների       |

|    |                           |շահագործման աշխատանքների            |

|    |                           |հիմունքները:                        |

|_____________________________________________________________________|

 

----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
08.09.2021
N 67-Ն
Հրաման