Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ Չ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

011.0095.110900

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը որոշում է`

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի երկրորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի (11 սեպտեմբերի - 13 դեկտեմբերի) օրակարգում ընդգրկել հետևյալ օրենսդրական նախաձեռնությունները.

 

   ՀԱՐՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ              ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԸ            ԳԼԽԱԴԱՍԱՅԻՆ

                                                        ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

1.»Օտարերկրյա                 Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

ներդրումների մասին»           09.11.1999            բյուջետային և

ՀՀ օրենքում փոփոխություն                             տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                      մշտական հանձնաժողով

(երկրորդ ընթերցում)

 

2. ՀՀ քաղաքացիական             Կառավարություն        Պետական-իրավական

դատավարության օրենսգրքում      09.11.1999            հարցերի, ֆինանսա-

փոփոխություններ և  լրա-        18.11.1999            վարկային, բյուջե-

ցումներ կատարելու մասին                              տային և  տնտեսական

(երկրորդ ընթերցում)                                  հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

3. «Կրթության մասին» ՀՀ      ԱԺ պատգամավոր         Գիտության, կրթության,

օրենքում փոփոխություններ       Վ. Բաղդասարյան        մշակույթի և  երիտա-

և  լրացումներ կատարելու        22.12.1999            սարդության հարցերի

մասին  (երկրորդ ընթերցում)                           մշտական հանձնաժողով

 

4. «Կրթության մասին» ՀՀ      ԱԺ պատգամավոր         Գիտության, կրթության,

օրենքում փոփոխություններ       Վ. Բաղդասարյան        մշակույթի և  երիտա-

և  լրացումներ կատարելու        22.12.1999            սարդության հարցերի

մասին (երկրորդ ընթերցում)                            մշտական հանձնաժողով

 

5. «ՀՀ Ազգային ժողովի         ԱԺ պատգամավորներ      Ֆինանսավարկային,

վերահսկիչ պալատի մասին»       Ա. Բաղդասարյան        բյուջետային և

ՀՀ օրենքում լրացումներ և       Ս. Բարսեղյան          տնտեսական հարցերի

փոփոխություններ կատարելու      Ս. Երիցյան            մշտական հանձնաժողով

մասին  (երկրորդ ընթերցում)     Գ. Գասպարյան

                               23.11.1999

 

6. ՀՀ Ազգային ժողովի           ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

կանոնակարգ  (երկրորդ           Վ. Դալլաքյան            հարցերի մշտական

ընթերցում)                     Վ. Բոստանջյան           հանձնաժողով

                               Վ. Խաչատրյան

                               Գ. Մինասյան

                               Ա. Գրիգորյան

                               Գ. Հարությունյան

                               02.03.2000

 

7. Հայաստանի Հանրապետու-       ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյան քրեական օրենսգրքում       Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

և  Վարչական իրավախախտում-      Վ. Դալլաքյան            հանձնաժողով

ների վերաբերյալ ՀՀ             27.01.2000

օրենսգրքում փոփոխություն- ներ կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

8. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ    ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

օրենքում լրացում կատարելու     Ս. Ավետիսյան            բյուջետային և

մասին (երկրորդ ընթերցում)      16.03.2000              տնտեսական հարցերի,

                                                       Գիտության,

                                                       կրթության,

                                                       մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

9. «Կրթության մասին» ՀՀ      ԱԺ պատգամավոր           Գիտության,

օրենքում լրացում կատարելու     Գ. Սահակյան             կրթության,

մասին (երկրորդ ընթերցում)      05.04.2000              մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

10. Տնտեսական մրցակցության     Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

պաշտպանության մասին            01.06.2000              բյուջետային և

(երկրորդ ընթերցում)                                    տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

11. Հեռուստատեսության և        ԱԺ պատգամավորներ        Գիտության,

ռադիոյի մասին                  Ս. Երիցյան              կրթության,

(երկրորդ ընթերցում)            Հ. Հարությունյան        մշակույթի և

                               Ս. Ավետիսյան            երիտասարդության

                               Յ. Մանուկյան            հարցերի մշտական

                               Գ. Սահակյան             հանձնաժողով

                               Մ. Մելիքյան

                               Վ. Գրիգորյան

                               Դ. Հովհաննիսյան

                               Հ. Գրիգորյան

                               Ա. Հովհաննիսյան

                               Շ. Քոչարյան

                               14.04.2000

 

12. Հայաստանի Հանրապետության   Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

քրեական օրենսգրքում և          03.05.2000              բյուջետային և

Վարչական իրավախախտումների                              տնտեսական հարցերի,

վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում                              Պետական-իրավական

փոփոխություններ կատարելու                              հարցերի մշտական

մասին (երկրորդ ընթերցում)                              հանձնաժողովներ

 

13. Շահումով խաղերի և          Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

խաղատների մասին                10.05.2000              բյուջետային և

(երկրորդ ընթերցում)                                    տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

14. «ՀՀ քաղաքացիների          ԱԺ պատգամավոր           Սոցիալական,

պետական կենսաթոշակային         Հրանուշ Հակոբյան        առողջապահության և

ապահովության մասին» ՀՀ        15.06.1999              բնության

օրենքում փոփոխություններ                               պահպանության

և  լրացումներ կատարելու                                հարցերի մշտական

մասին                                                  հանձնաժողով

 

15. Պետական նպաստների          Կառավարություն          Սոցիալական,

մասին                          23.06.1999              առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

16. «Տեղական տուրքերի         ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

և  վճարների մասին»  ՀՀ        Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

օրենքում լրացումներ և          Ա. Աղաջանյան            տնտեսական հարցերի

փոփոխություններ                Ս. Երիցյան              մշտական

կատարելու մասին                Ս. Ավետիսյան            հանձնաժողով

                               Գ. Գասպարյան

                               24.06.1999

 

17. «Բաժնետիրական ընկե-       Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

րությունների մասին» ՀՀ        13.07.1999              բյուջետային և

օրենքում փոփոխություններ                               տնտեսական հարցերի

և  լրացումներ կատարելու                                մշտական

մասին                                                  հանձնաժողով

 

18. «Հեռահաղորդակցու-         Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

թյան մասին» ՀՀ օրենքում       27.08.1999              բյուջետային և

փոփոխություններ կատարելու                              տնտեսական հարցերի

մասին                                                  մշտական հանձնաժողով

 

19. Հարկ վճարողների            Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

հարկվող օբյեկտները և           27.08.1999              բյուջետային և

հարկային պարտականու-                                   տնտեսական հարցերի

թյուններն անուղղակի                                    մշտական հանձնաժողով

եղանակով գնահատելու կարգի մասին

 

20. «Հայաստանի Հանրապետության  Կառավարություն         Ֆինանսավարկային,

բյուջետային համակարգի մասին»   27.08.1999             բյուջետային և

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և                          տնտեսական հարցերի

լրացումներ կատարելու մասին                             մշտական հանձնաժողով

 

21. Հողի հարկի մասին           Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

                               27.08.1999              բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

22. «Ապահովագրության          Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում փոփո-      27.08.1999              բյուջետային և

խություններ և  լրացումներ                              տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                        մշտական հանձնաժողով

 

23. Արդարադատության            Կառավարություն          Պետական-իրավական

խորհրդի մասին                  27.08.1999              հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

24. Բարեգործության մասին       Կառավարություն          Սոցիալական,

                               27.08.1999              առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

                                                       Ֆինանսավարկային,

                                                       բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

25. «Բնակչության զբաղ-        Կառավարություն          Սոցիալական առող-

վածության մասին» ՀՀ           27.08.1999              ջապահության և

օրենքում փոփոխություն-                                 բնության պահպա-

ներ և  լրացումներ կատա-                                նության հարցերի

րելու մասին                                            մշտական հանձնաժողով

 

26. «Օտարերկրյա պետու-        ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյուններից և  միջազգային       Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

կազմակերպություններից          Ս. Ավետիսյան            հանձնաժողով

ստացված փոխառությունների       Ա. Աղաջանյան

և  վարկերի օգտագործման         Ս. Երիցյան

մասին» ՀՀ կառավարության       Գ. Գասպարյան

հաշվետվությունը Ազգային        Ս. Բարսեղյան

Ժողովի նիստերի օրակարգ         01.09.1999

ընդգրկելու մասին»  ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ

 

27. ՀՀ Ազգային ժողովի          ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

պատգամավորների կարգավիճակի     Ֆ. Խառատյան             հարցերի մշտական

մասին                          Յ. Մանուկյան            հանձնաժողով

                               07.09.1999

 

28. Տեղական ինքնակառա-         ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

վարման մասին                   Վ. Զատիկյան             հարցերի մշտական

                               Ս. Միքայելյան           հանձնաժողով

                               Ռ. Գևորգյան

                               Հ. Հակոբյան

                               17.09.1999

 

29. Հայաստանի Հանրապե-         ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

տության ընտրական օրենս-        Ֆ. Խառատյան             հարցերի մշտական

գըրքում փոփոխություններ        25.09.1999              հանձնաժողով

մտցնելու մասին

 

30. «Ռազմական դրության        ԱԺ պատգամավոր           Պաշտպանության,

մասին» ՀՀ օրենքում լրացում    Վ. Դալլաքյան            ազգային անվտան-

կատարելու մասին                05.10.1999              գության և  ներքին

                                                       գործերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

31. «Զինապարտության           ԱԺ պատգամավոր           Պաշտպանության,

մասին»  ՀՀ օրենքում           Վ. Դալլաքյան            ազգային անվտանգու-

լրացումներ կատարելու           05.10.1999              թյան և  ներքին

մասին                                                  գործերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

32. Հայաստանի Հանրապե-         Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

տության հողային օրենսգիրք      18.10.1999              բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի,

                                                       Պետական-իրավական

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

33. «Երևանյան  լույսեր»      ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

հանրախանութ սահմանափակ         Վ. Խաչատրյան            բյուջետային և

պատասխանատվությամբ ընկե-       25.10.1999              տնտեսական հարցերի

րությանը փոքր օբյեկտների                               մշտական հանձնաժողով

համար նախատեսված վճարման տարաժամկետ սանդղակով վճարում կատարելու թույլ- տվություն տալու մասին

 

34. «Բանկերի և  բանկային      Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

գործունեության մասին» ՀՀ      18.11.1999              բյուջետային և

օրենքում փոփոխություններ                               տնտեսական հարցերի

և  լրացումներ կատարելու                                մշտական հանձնաժողով

մասին

 

35. «Ավելացված արժեքի         ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

հարկի մասին»  ՀՀ օրենքում                             բյուջետային և

լրացումներ կատարելու մասին                             տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

36. «ՀՀ պետական գույքի        ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

մասնավորեցման 1998-2000        Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

թվականների ծրագրի մասին»      Գ. Գասպարյան            տնտեսական հարցերի

ՀՀ օրենքի 1998-2000թթ.         Ս. Երիցյան              մշտական հանձնաժողով

մասնավորեցման առաջարկվող       Ա. Աղաջանյան

պետական ընկերությունների       Ս. Բարսեղյան

(ձեռնարկությունների)           02.12.1999

ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

37. «Մարդու իմունային         ԱԺ պատգամավոր           Սոցիալական, առողջա-

անբավարարության վիրուսից       Վ. Դալլաքյան            պահության և

առաջացած հիվանդության          09.12.1999              բնության պահպանու-

կանխարգելման մասին»  ՀՀ                               թյան հարցերի

օրենքում փոփոխություններ                               մշտական հանձնաժողով

և լրացումներ կատարելու մասին

 

38. «ՀՀ պետական և  ծառա-      ԱԺ պատգամավոր           Սոցիալական,

յողական գաղտնիքի մասին»       Վ. Դալլաքյան            առողջապահության և

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ    09.12.1999              բնության պահպանու-

և  լրացումներ կատարելու                                թյան հարցերի,

մասին                                                  Պաշտպանության,

                                                       ազգային անվտան-

                                                       գության և ներքին

                                                       գործերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

39. ՀՀ քաղաքացիական            ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

դատավարության                  Ա. Բաղդասարյան          հարցերի,

օրենսգրքի երրորդ բաժինն        Գ. Գասպարյան            Ֆինանսավարկային,

իրավաբանական անձանց և          Ս. Երիցյան              բյուջետային և

քաղաքացիների սնանկության       13.12.1999              տնտեսական հարցերի

գործերի վարույթին վերաբե-                              մշտական

րող նոր`  երկրորդ ենթա-                                հանձնաժողովներ

բաժնով լրացնելու մասին

 

40. «ՀՀ պետական ձեռնար-       ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

կությունների և  անավարտ        Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

շինարարության օբյեկտների       Ս. Երիցյան              տնտեսական հարցերի

սեփականաշնորհման և             Ա. Աղաջանյան            մշտական հանձնաժողով

ապապետականացման 1996-97թթ.     Ս. Բարսեղյան

ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի       Գ. Գասպարյան

1996թ. սեփականաշնորհման        13.12.1999

առաջարկվող պետական ձեռ- նարկությունների և անա- վարտ շինարարության օբյեկտների ցանկում փո- փոխություններ կատարելու մասին

 

41. ՀՀ առևտրաարդյունա-         ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

բերական պալատի մասին           Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

                               Ս. Երիցյան              տնտեսական հարցերի

                               Ս. Բարսեղյան            մշտական հանձնաժողով

                               Գ. Գասպարյան

                               16.12.1999

 

42. ՀՀ Ազգային ժողովի          ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

պատգամավորի կարգավիճակի        Լ. Ալեքսանյան           հարցերի մշտական

մասին                          Հ. Աբրահամյան           հանձնաժողով

                               Վ. Մաթևոսյան

                               Գ. Մելիքյան

                               Գ. Ոսկանյան

                               20.12.1999

 

43. Որբ, առանց ծնողների և      ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական,

զոհված ազատամարտիկների         Ա. Բաղդասարյան          առողջապահության և

խնամքի մնացած երեխաների ու     Ս. Երիցյան              բնության պահպանու-

անձանց սոցիալական պաշտպա-      Ս. Բարսեղյան            թյան հարցերի

նության լրացուցիչ երաշխիք-     Գ. Գասպարյան            մշտական հանձնաժողով

ների մասին                     24.12.1999

 

44. «Բնապահպանական և          Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

բնօգտագործման վճարների         27.12.1999              բյուջետային և

մասին»  ՀՀ օրենքում                                   տնտեսական հարցերի,

փոփոխություններ և  լրա-                                Սոցիալական,

ցումներ կատարելու                                      առողջապահության և

մասին                                                  բնության պահպանու-

                                                       թյան հարցերի

                                                       մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

45. «ՀՀ Սահմանադրու-          ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյան 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ,         Պ. Բոշնաղյան            հարցերի մշտական

6-րդ  և   7-րդ գլուխ-          Գ. Թադևոսյան            հանձնաժողով

ները փոխելու մասին» ՀՀ        Ֆ. Խառատյան

օրենքի նախագիծը հանրա-         Լ. Հակոբյան

քվեի դնելու մասին» ՀՀ         Գ. Մանուկյան

Ազգային ժողովի որոշման         Յ. Մանուկյան

նախագիծ                        Ն. Պետրոսյան

                               Խ. Սարգսյան

                               Հ. Ոսկանյան

                               17.01.2000

 

46. «Մթնոլորտային օդի         Կառավարություն          Սոցիալական,

պահպանության մասին»           25.01.2000              առողջապահության

ՀՀ օրենքում փոփոխություն-                              և  բնության

ներ և  լրացումներ կատարե-                              պահպանության

լու մասին                                              հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

47. «Եկամտահարկի մասին»      ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում փոփոխություն-      Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

ներ կատարելու մասին            Գ. Գասպարյան            տնտեսական հարցերի

                               Ս. Բարսեղյան            մշտական հանձնաժողով

                               Ս. Երիցյան

                               Ա. Աղաջանյան

                               27.01.2000

 

48. Կոնցեսիայի պայմանա-        ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

գրերի մասին                    Վ. Խաչատրյան            բյուջետային և

                               01.02.2000              տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

49. Տնտեսական մրցակցու-        ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

թյան պաշտպանության մասին       Վ. Խաչատրյան            բյուջետային և

                               01.02.2000              տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

50. ՀՀ բնական մենաշնորհ-       ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

ների մասին                     Վ. Խաչատրյան            բյուջետային և

                               01.02.2000              տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

51. ՀՀ քրեական դատավա-         ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

րության օրենսգրքում փո-        Վ. Մկրտչյան             հարցերի մշտական

փոխություններ և  լրա-          Ս. Սարգսյան             հանձնաժողով

ցումներ կատարելու մասին        Գ. Հարությունյան

                               Մ. Մկրտչյան

                               07.02.2000

 

52. «Հաստատագրված             ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

վճարների մասին»  ՀՀ           Խ. Սուքիասյան           բյուջետային և

օրենքում փոփոխություններ       10.02.2000              տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                        մշտական հանձնաժողով

 

53. ՀՀ քրեական դատավա-         ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

րության օրենսգրքում            Ռ. Գևորգյան             հարցերի մշտական

լրացում կատարելու մասին        Վ. Դալլաքյան            հանձնաժողով

                               Մ. Մալխասյան

                               14.02.2000

 

54. «ՀՀ Ազգային ժողովի        ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 20      Ռ. Գևորգյան             հարցերի մշտական

հոդվածում փոփոխություն         Վ. Դալլաքյան            հանձնաժողով

կատարելու մասին                Մ. Մալխասյան

                               14.02.2000

 

55. «ՀՀ տոների և  հիշատակի    ԱԺ պատգամավոր           Պետական-իրավական

օրերի մասին» ՀՀ օրենքում      Վ. Դալլաքյան            հարցերի մշտական

լրացում կատարելու մասին        09.12.1999              հանձնաժողով

 

56. Վարչական իրավախախտում-     ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

ների վերաբերյալ ՀՀ             Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

օրենսգիրք                      Գ. Գասպարյան            հանձնաժողով

                               Ա. Աղաջանյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               20.01.2000

 

57. «ՀՀ տոների և  հիշատակի    ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

օրերի մասին» ՀՀ օրենքում      Լ. Հակոբյան             հարցերի մշտական

փոփոխություններ կատարելու      Հ. Ոսկանյան             հանձնաժողով

մասին                          Գ. Թադևոսյան

                               Պ. Բոշնաղյան

                               Խ. Սարգսյան

                               22.02.2000

 

58. «ՀՀ տոների և  հիշա-       ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

տակի օրերի մասին»  ՀՀ         Լ. Հակոբյան             հարցերի մշտական

օրենքում փոփոխություններ       Հ. Ոսկանյան             հանձնաժողով

կատարելու մասին                Գ. Թադևոսյան

                               Պ. Բոշնաղյան

                               Խ. Սարգսյան

                               22.02.2000

 

59. «ՀՀ տոների և  հիշա-       ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

տակի օրերի մասին»  ՀՀ         Լ. Հակոբյան             հարցերի մշտական

օրենքում փոփոխություններ       Հ. Ոսկանյան             հանձնաժողով

կատարելու մասին                Գ. Թադևոսյան

                               Պ. Բոշնաղյան

                               Խ. Սարգսյան

                               22.02.2000

 

60. Օտարերկրյա պետու-          ԱԺ պատգամավորներ        Արտաքին հարաբե-

թյուններից և  միջազգային       Ա. Բաղդասարյան          րությունների,

կազմակերպություններից          Ա. Աղաջանյան            Ֆինանսավարկային,

ստացվող փոխառությունների       Ս. Բարսեղյան            բյուջետային և

և  վարկերի հետ կապված          Ս. Ավետիսյան            տնտեսական հարցերի,

միջազգային պայմանագրերի        Ս. Երիցյան              Պետական-իրավական

վավերացման մասին               Գ. Գասպարյան            հարցերի մշտական

                               22.02.2000              հանձնաժողովներ

 

61. Ոստիկանության մասին        ԱԺ պատգամավորներ        Պաշտպանության,

                               Վ. Հովհաննիսյան         ազգային անվտան-

                               Հ. Հակոբյան             գության և  ներքին

                               Ս. Բարսեղյան            գործերի,

                               Հ. Գրիգորյան            Պետական-իրավական

                               Ն. Գևորգյան             հարցերի մշտական

                               Ռ. Գևորգյան             հանձնաժողովներ

                               Գ. Եղիազարյան

                               Հ. Խաչատրյան

                               Է. Ծատուրյան

                               Ա. Հակոբյան

                               Է. Մադաթյան

                               Մ. Մալխասյան

                               Ա. Մխիթարյան

                               Ն. Պետրոսյան

                               Խ. Սարգսյան

                               Դ. Վարդանյան

                               Գ. Կոստանյան

                               02.03.2000

 

62. Ֆինանսական առողջաց-        ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

ման հավաստի երաշխիքներ         Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

ունեցող պետական արդյու-        Ս. Բարսեղյան            տնտեսական հարցերի

նաբերական կազմակերպու-         Ս. Երիցյան              մշտական հանձնաժողով

թյունների և  իրավաբանական      Ա. Աղաջանյան

անձանց նախորդ տարիների         Գ. Գասպարյան

ապառքները որպես բյուջե-        Ս. Ավետիսյան

տային վարկ ձևակերպելու         24.03.2000

մասին

 

63. ՀՀ քաղաքացիական            Կառավարություն          Պետական-իրավական

օրենսգրքում լրացում            04.04.2000              հարցերի մշտական

կատարելու մասին                                        հանձնաժողով

 

64. «ՀՀ քաղաքացիական          Կառավարություն          Պետական-իրավական

օրենսգիրքը գործողության        04.04.2000              հարցերի մշտական

մեջ դնելու մասին» ՀՀ                                  հանձնաժողով

օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

65. «Բնակչության զբաղվա-      ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական,

ծության մասին»  ՀՀ օրեն-      Ա. Բարսեղյան            առողջապահության և

քում լրացում կատարելու         Գ. Ոսկանյան             բնության

մասին                          11.04.2000              պահպանության

                                                       հարցերի,

                                                       Պաշտպանության,

                                                       ազգային

                                                       անվտանգության և

                                                       ներքին գործերի

                                                       մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

66. «Եկամտահարկի մասին»      Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում փոփոխություն       14.04.2000              բյուջետային և

և  լրացում կատարելու մասին                             տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

67. «Եկամտահարկի մասին»      ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացումներ         Խ. Սուքիասյան           բյուջետային և

կատարելու մասին                22.12.1999              տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

68. Գրավատների և  գրավա-       Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

տնային գործունեության          10.05.2000              բյուջետային և

մասին                                                  տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

69. ՀՀ քաղաքացիական            Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

օրենսգրքում փոփոխություն       10.05.2000              բյուջետային և

կատարելու մասին                                        տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

70. Արհեստակցական              ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

կազմակերպությունների մասին     Վ. Դալլաքյան            հարցերի,

                               Վ. Բոստանջյան           Սոցիալական,

                               Գ. Ոսկանյան             առողջապահության և

                               Գ. Խաչատրյան            բնության

                               19.04.2000              պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

71. ՀՀ քաղաքացիների            ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

խնայողական ավանդների           Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

վերականգնման և  իրավական       Ս. Ավետիսյան            տնտեսական հարցերի,

պաշտպանության երաշխիքների      Գ. Գասպարյան            Սոցիալական,

մասին                          Ս. Բարսեղյան            առողջապահության

                               Ա. Աղաջանյան            և  բնության

                               Ս. Երիցյան              պահպանության

                               19.04.2000              հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

72. «Բնակչությանը             ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական,

բժշկական օգնության և  սպա-     Ա. Բաղդասարյան          առողջապահության և

սարման մասին»  ՀՀ օրեն-       Ս. Ավետիսյան            բնության պահպա-

քում լրացումներ կատարելու      Գ. Գասպարյան            նության հարցերի

մասին                          Ս. Բարսեղյան            մշտական հանձնաժողով

                               Ա. Աղաջանյան

                               Ս. Երիցյան

                               19.04.2000

 

73. «Ավելացված արժեքի         ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

հարկի մասին»  ՀՀ օրենքում     Ս. Ավետիսյան            բյուջետային և

լրացում կատարելու մասին        Գ. Ոսկանյան             տնտեսական հարցերի

                               Մ. Մկրտչյան             մշտական հանձնաժողով

                               Հ. Հակոբյան

                               Գ. Խաչատրյան

                               Գ. Հարությունյան

                               Կ. Կարապետյան

                               Մ. Մաթևոսյան

                               Մ. Ղազարյան

                               Ե. Կարապետյան

                               Հ. Նալբանդյան

                               19.04.2000

 

74. Հանրաքվեի մասին            ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

                               Վ. Դալլաքյան            հարցերի մշտական

                               Վ. Բոստանջյան           հանձնաժողով

                               19.04.2000

 

75. Ադրբեջանի Հանրապետու-      ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյունից բռնագաղթված և          Ա. Բաղդասարյան          հարցերի,

Հայաստանի Հանրապետության       Ա. Աղաջանյան            Ֆինանսավարկային,

քաղաքացիություն ձեռք բերած     Ս. Ավետիսյան            բյուջետային և

անձանց բնակարանային պայ-       Գ. Գասպարյան            տնտեսական հարցերի,

մանների բարելավման մասին       Ս. Երիցյան              Սոցիալական,

                               Ս. Բարսեղյան            առողջապահության և

                               21.04.2000              բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

76. Մարդու իրավունքների        Կառավարություն          Պետական-իրավական

պաշտպանի մասին                 27.04.2000              հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

77. «Եկամտահարկի մասին»      ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացում կա-        Վ. Գրիգորյան            բյուջետային և

տարելու մասին                  26.04.2000              տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

78. «Նախկին ԽՍՀՄ խնայ-        ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

բանկի հայկական բաժանմուն-      Հ. Բաբուխանյան          բյուջետային և

քում և  ֆինանսավարկային        26.04.2000              տնտեսական հարցերի

այլ կազմակերպությունների                               մշտական հանձնաժողով

կողմից քաղաքացիներից ընդունված ավանդների կորստյան դեպքերը ուսում- նասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ

 

79. «Կրթության մասին» ՀՀ     ԱԺ պատգամավորներ        Գիտության,

օրենքում փոփոխություններ       Ա. Գրիգորյան            կրթության,

և  լրացումներ կատարելու        Մ. Բադալյան             մշակույթի և

մասին                          Ա. Կետիկյան             երիտասարդության

                               Ղ. Ուլիխանյան           հարցերի մշտական

                               27.04.2000              հանձնաժողով

 

80. ՀՀ քրեական                 ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

օրենսգրքում լրացում            Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

կատարելու մասին                Գ. Գասպարյան            հանձնաժողով

                               Ս. Բարսեղյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ա. Աղաջանյան

                               28.04.2000

 

81. Գյումրի քաղաքի             ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

վերականգնման մասին             Ս. Ավետիսյան            հարցերի,

                               Ս. Սուքիասյան           Ֆինանսավարկային,

                               Վ. Գևորգյան             բյուջետային և

                               Ս. Սաղաթելյան           տնտեսական հարցերի

                               Ս. Բալասանյան           մշտական

                               28.04.2000              հանձնաժողովներ

 

82. «Արտակարգ իրավի-          ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

ճակներում բնակչության          Ս. Ավետիսյան            հարցերի,

պաշտպանության մասին» ՀՀ       Մ. Սուքիասյան           Ֆինանսավարկային,

օրենքում լրացումներ            Վ. Գևորգյան             բյուջետային և

կատարելու մասին                Ս. Սաղաթելյան           տնտեսական հարցերի

                               Ս. Բալասանյան           մշտական

                               28.04.2000              հանձնաժողովներ

 

83. ՀՀ պետբյուջեի նկատմամբ     ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

հարկերի գծով ձեռնարկու-        Վ. Այվազյան             բյուջետային և

թյունների պարտքերը որպես       Վ. Գևորգյան             տնտեսական հարցերի

հարկային վարկ ձևակերպելու      Է. Մադաթյան             մշտական հանձնաժողով

մասին                          Ե. Կարապետյան

                               Մ. Գասպարյան

                               28.04.2000

 

84. «Պետական տուրքի մասին»   ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացումներ և       Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

փոփոխություններ կատարելու      Ս. Աղաջանյան            տնտեսական հարցերի

մասին                          Ս. Բարսեղյան            մշտական հանձնաժողով

                               Գ. Գասպարյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               12.04.2000

 

85. Երկրաշարժից տուժած         ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

բնակավայրերի վերականգնման      Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

մասին                          Ա. Աղաջանյան            տնտեսական հարցերի,

                               Ս. Բարսեղյան            Պետական-իրավական

                               Գ. Գասպարյան            հարցերի մշտական

                               Ս. Երիցյան              հանձնաժողովներ

                               Ս. Ավետիսյան

                               12.04.2000

 

86. «Դատախազության            ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

գործունեության մասին           Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

ամենամյա հաղորդում լսելու      Ս. Երիցյան              հանձնաժողով

համար ՀՀ գլխավոր դատախազին     Ս. Ավետիսյան

Ազգային ժողով հրավիրելու       Գ. Գասպարյան

մասին»  ՀՀ Ազգային ժողովի     Ա. Աղախանյան

որոշման նախագիծ                04.10.1999

 

87. Աղետի գոտու վերականգնման   ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

մասին                          Վ. Դալլաքյան            բյուջետային և

                               Վ. Բոստանջյան           տնտեսական հարցերի,

                               02.05.2000              Պետական-իրավական

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

88. ՀՀ քաղաքացիների խնայո-     ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

ղական ավանդների վերա-          Հ. Ոսկանյան             բյուջետային և

կանգնման մասին                 Ֆ. Խառատյան             տնտեսական հարցերի,

                               Պ. Բոշնաղյան            Սոցիալական առող-

                               Գ. Թադևոսյան            ջապահության և

                               Յ. Մանուկյան            բնության պահպանու-

                               Գ. Մանուկյան            թյան հարցերի մշտական

                               Ն. Պետրոսյան            հանձնաժողովներ

                               Խ. Սարգսյան

                               12.04.2000

 

89. «ՀՀ բյուջետային համա-     Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

կարգի մասին»  և   «Պետա-     30.05.2000              բյուջետային և

կան տուրքի մասին»  ՀՀ                                 տնտեսական հարցերի

օրենքներում փոփոխություն-                              մշտական հանձնաժողով

ներ և լրացումներ կատարե- լու մասին

 

90. Ներքին շուկայի             Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

պաշտպանության մասին            01.06.2000              բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

91. «Հայրենական մեծ           ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական,

պատերազմի վետերանների          Հ. Ոսկանյան             առողջապահության և

մասին»  ՀՀ օրենքում           Ֆ. Խառատյան             բնության պահպանու-

փոփոխություններ և              Պ. Բոշնաղյան            թյան հարցերի,

լրացումներ կատարելու           Գ. Թադևոսյան            Ֆինանսավարկային,

մասին                          Յ. Մանուկյան            բյուջետային և

                               Գ. Մանուկյան            տնտեսական հարցերի

                               Ն. Պետրոսյան            մշտական

                               Խ. Սարգսյան             հանձնաժողովներ

                               01.06.2000

 

92. «Հեռահաղորդակցության      ԱԺ պատգամավորներ        Գիտության,

մասին» ՀՀ օրենքում փոփո-      Ա. Բաղդասարյան          կրթության,

խություններ և  լրացումներ      Գ. Գասպարյան            մշակույթի և

կատարելու մասին                Ս. Բարսեղյան            երիտասարդության

                               Ա. Աղաջանյան            հարցերի,

                               Ս. Ավետիսյան            Ֆինանսավարկային,

                               Ս. Երիցյան              բյուջետային և

                               Ա. Հարությունյան        տնտեսական հարցերի

                               05.06.2000              մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

93. «Բնակչությանը բժշկա-      ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական,

կան օգնության և  սպասարկ-      Գ. Թադևոսյան            առողջապահության և

ման մասին»  ՀՀ օրենքում       Ա. Բարսեղյան            բնության պահպա-

լրացում կատարելու մասին        Ղ. Ուլիխանյան           նության հարցերի

                               Ա. Գրիգորյան            մշտական հանձնաժողով

                               19.04.2000

 

94. «Աղետի գոտու վերա-        ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

կանգնման 1989-2000թթ.          Վ. Դալլաքյան            հարցերի մշտական

աշխատանքներն ուսումնասիրող     Մ. Մկրտչյան             հանձնաժողով

Ազգային ժողովի ժամանակավոր     Վ. Հովհաննիսյան

հանձնաժողով ստեղծելու          Ա. Արշակյան

մասին»  Ազգային ժողովի        Ս. Զաքարյան

որոշման նախագիծ                Վ. Մկրտչյան

                               Հ. Բաբուխանյան

                               Ա. Սադոյան

                               Հ. Ոսկանյան

                               08.06.2000

 

95. Սպառողների իրավունք-       Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

ների պաշտպանության մասին       16.05.2000              բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի,

                                                       Գիտության,

                                                       կրթության,

                                                       մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

96. «Շահութահարկի մասին»     ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացում կա-        Վ. Բաղդասարյան          բյուջետային և

տարելու մասին                  15.06.2000              տնտեսական հարցերի,

                                                       Գիտության,

                                                       կրթության,

                                                       մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

97. ՀՀ ընտրական օրենս-         ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

գրքում փոփոխություններ         Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

կատարելու մասին                Դ. Լոքյան               հանձնաժողով

                               Ա. Արշակյան

                               Ա. Սադոյան

                               Հ. Բաբուխանյան

                               Հ. Ոսկանյան

                               Գ. Գասպարյան

                               15.06.2000

 

98. «ՀՀ ընտրական              ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

օրենսգիրք»  ՀՀ օրենքում       Մ. Մալխասյան            հարցերի մշտական

փոփոխություններ կատարելու      Յ. Գևորգյան             հանձնաժողով

մասին                          Ա. Միքայելյան

                               15.06.2000

 

99. Օտարերկրյա պետություն-     ԱԺ պատգամավոր           Պետական-իրավական

ներից և  միջազգային կազմա-     Վ. Դալլաքյան            հարցերի մշտական

կերպություններից ստացված       15.06.2000              հանձնաժողով

փոխառությունների ու վար- կերի օգտագործման արդյու- նավետությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին

 

100. «Ավելացված արժեքի        Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

հարկի մասին» ՀՀ օրենսգրքում   19.06.2000              բյուջետային և

փոփոխություն կատարելու                                 տնտեսական հարցերի

մասին                                                  մշտական հանձնաժողով

 

101. «Պետական տուրքի          Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխու-   19.06.2000              բյուջետային և

թյուններ և  լրացումներ կատա-                           տնտեսական հարցերի

րելու մասին                                            մշտական հանձնաժողով

 

102. «Զինապարտության մասին»    ԱԺ պատգամավոր         Պաշտպանության,

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ      Վ. Հովհաննիսյան       ազգային

և  լրացումներ կատարելու          20.06.2000            անվտանգության և

մասին                                                  ներքին գործերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

103. Քաղաքացիական ծառա-        Կառավարություն          Պետական-իրավական

յության մասին                  21.06.2000              հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

104. ՀՀ Նախագահի, ինչպես       Կառավարություն          Պետական-իրավական

նաև  օրենսդիր, գործադիր,       27.06.2000              հարցերի,

դատական իշխանության,                                   Ֆինանսավարկային,

տեղական ինքնակառավարման                                բյուջետային և

մարմինների, կենտրոնական                                տնտեսական հարցերի

բանկի ղեկավար աշխատողների,                             մշտական

կենտրոնական ընտրական                                   հանձնաժողովներ

հանձնաժողովի նախագահի և անդամների գույքի, եկա- մուտների և ծախսերի հայ- տարարագրման մասին

 

105. «Զինապարտության          ԱԺ պատգամավորներ        Պաշտպանության,

մասին» ՀՀ օրենքում            Շ. Քոչարյան             ազգային

լրացում կատարելու մասին        Գ. Սահակյան             անվտանգության և

                               Հ. Հարությունյան        ներքին գործերի,

                               Ս. Ավետիսյան            Գիտության,

                               Հ. Գրիգորյան            կրթության,

                               Վ. Գրիգորյան            մշակույթի և

                               Ա. Հովհաննիսյան         երիտասարդության

                               Մ. Միքայելյան           հարցերի մշտական

                               Ս. Իսրայելյան           հանձնաժողովներ

                               Գ. Կոստանդյան

                               Վ. Հովհաննիսյան

                               Մ. Մովսիսյան

                               27.06.2000

 

106. «Հայաստանի ազգային       ԱԺ պատգամավոր           Պետական-իրավական

արխիվային ֆոնդի մասին»        Վ. Դալլաքյան            հարցերի,

ՀՀ օրենքում փոփոխու-           30.06.2000              Գիտության,

թյուններ և  լրացումներ                                 կրթության,

կատարելու մասին                                        մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

107. 1995թ.  ՀՀ Ազգային        ԱԺ պատգամավոր           Պետական-իրավական

ժողովի և  1996թ. ՀՀ            Հ. Բաբուխանյան          հարցերի մշտական

Նախագահի ընտրություննե-        30.06.2000              հանձնաժողով

րում զանգվածային խախ- տումներն ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժա- մանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին

 

108. «Պետական և  ծառա-        Կառավարություն          Պաշտպանության,

յողական գաղտնիքի մասին»       06.07.2000              ազգային

ՀՀ օրենքում փոփոխու-                                   անվտանգության և

թյուններ և  լրացումներ                                 ներքին գործերի

կատարելու մասին                                        մշտական հանձնաժողով

 

109. Գեոդեզիայի և  քար-        Կառավարություն          Գիտության,

տեզագրության մասին             06.07.2000              կրթության,

                                                       մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

110. «ՀՀ ազգային արխի-        Կառավարություն          Գիտության,

վային ֆոնդի մասին» ՀՀ         06.07.2000              կրթության,

օրենքում լրացում կատարելու                             մշակույթի և

մասին                                                  երիտասարդության

                                                       հարցերի,

                                                       Պաշտպանության,

                                                       ազգային

                                                       անվտանգության և

                                                       ներքին գործերի,

                                                       մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

111. «ՀՀ վարչատարած-          Կառավարություն          Պետական-իրավական

քային բաժանման մասին»         06.07.2000              հարցերի մշտական

ՀՀ օրենքում փոփոխու-                                   հանձնաժողով

թյուններ կատարելու մասին

 

112. «Անանիա Շիրակացու        Կառավարություն          Պետական-իրավական

մեդալի մասին»  ՀՀ             06.07.2000              հարցերի մշտական

օրենքում փոփոխություն                                  հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

113. ՀՀ քրեական                Կառավարություն          Պետական-իրավական

օրենսգրքում փոփոխու-           06.07.2000              հարցերի մշտական

թյուններ և  լրացում                                    հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

114. Հիդրոօդերևութա-           Կառավարություն          Գիտության,

բանական գործունեության         06.07.2000              կրթության,

մասին                                                  մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

115. «ՀՀ հաշմանդամների        Կառավարություն          Սոցիալական,

սոցիալական պաշտպանության       07.07.2000              առողջապահության

մասին» ՀՀ օրենքում փո-                                և  բնության

փոխություններ կատարելու                                պահպանության

մասին                                                  հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

116. ՀՀ աշխատանքային           Կառավարություն          Սոցիալական,

օրենսգրքում փոփոխու-           07.07.2000              առողջապահության և

թյուն կատարելու մասին                                  բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

117. «Բնակչության             Կառավարություն          Սոցիալական,

բժշկական օգնության և           07.07.2000              առողջապահության և

սպասարկման մասին»  ՀՀ                                 բնության

օրենքում փոփոխություն                                  պահպանության

կատարելու մասին                                        հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

118. «ՀՀ քաղաքացիների         Կառավարություն          Սոցիալական,

պետական կենսաթոշակային         07.07.2000              առողջապահության և

ապահովության մասին» ՀՀ                                բնության պահպա-

օրենքում փոփոխություն                                  նության հարցերի

կատարելու մասին                                        մշտական հանձնաժողով

 

119. Սևանա  լճի մասին          ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական

                               Գ. Թադևոսյան            առողջապահության և

                               Վ. Դալլաքյան            բնության պահպանու-

                               Ա. Բարսեղյան            թյան հարցերի

                               Պ. Բոշնաղյան            մշտական հանձնաժողով

                               Վ. Բոստանջյան

                               20.07.2000

 

120. «Կրթության մասին»       ԱԺ պատգամավորներ        Գիտության,

ՀՀ օրենքում փոփոխություն-      Գ. Սահակյան             կրթության,

ներ և  լրացումներ կատա-        Պ. Հովհաննիսյան         մշակույթի և

րելու մասին                    Ս. Երիցյան              երիտասարդության

                               Ա. Հովհաննիսյան         հարցերի

                               Հ. Հարությունյան        մշտական հանձնաժողով

                               Հ. Գրիգորյան

                               Շ. Քոչարյան

                               20.07.2000

 

121. «Պետական և  ծառա-        Կառավարություն          Պաշտպանության,

յողական գաղտնիքի մասին»       24.07.2000              ազգային

ՀՀ օրենքում փոփոխություն                               անվտանգության և

կատարելու մասին                                        ներքին գործերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

122. Գիտական և  գիտատեխ-       Կառավարություն          Գիտության,

նիկական գործունեության         24.07.2000              կրթության,

մասին                                                  մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

123. ՀՀ բնապահպանական          ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

նշանակություն ունեցող          Ֆ. Բերիկյան             բյուջետային և

պոմպակայանների մասին           28.07.2000              տնտեսական հարցերի,

                                                       Սոցիալական,

                                                       առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

124. Պարտադիր սոցիալական       Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

ապահովագրության վճարները       01.08.2000              բյուջետային և

օրենքով սահմանված ժամկե-                               տնտեսական հարցերի

տում չկատարելու համար                                  մշտական հանձնաժողով

հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարները վերահաշվարկելու մասին

 

125. Օտարերկրյա պետու-         ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

թյուններից և  միջազգային       Վ. Դալլաքյան            բյուջետային և

կազմակերպություններից ստաց-    Վ. Բոստանջյան           տնտեսական հարցերի

ված փոխառությունների,          01.08.2000              մշտական հանձնաժողով

վարկերի և դրամաշնորհների օգտագործման նկատմամբ վերա- հսկողության մասին

 

126. «Պետական տուրքի մասին»   Կառավարություն         Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ     01.08.2000             բյուջետային և

և  լրացումներ կատարելու                                տնտեսական հարցերի

մասին                                                  մշտական հանձնաժողով

 

127. «Գույքահարկի մասին»     Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ    10.08.2000              բյուջետային և

կատարելու մասին                                        տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

128. Փոքր և  միջին ձեռ-        Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

նարկատիրությանը պետական        01.08.2000              բյուջետային և

աջակցության մասին                                      տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

129. «Արմենիա» հյուրա-       ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

նոցային համալիրի պետական       Ա. Բաղդասարյան          բյուջետային և

բաժնեմաս հանդիսացող            Յ. Մանուկյան            տնտեսական հարցերի

20օ/օ-ը կոլեկտիվին մաս-        Կ. Կարապետյան           մշտական հանձնաժողով

նավորեցնելու մասին             Վ. Մանուկյան

                               Դ. Լոքյան

                               Ա. Գեղամյան

                               Ա. Կարապետյան

                               21.06.2000

 

130. 2001 թվականի պետա-        Կառավարություն          ԱԺ մշտական

կան բյուջեի մասին                                      հանձնաժողովներ,

                                                       Վերահսկիչ պալատ

 

131. Ազգային ժողովի            Ֆինանսավարկային,        Ֆինանսավարկային,

Վերահսկիչ պալատի 2001          բյուջետային և           բյուջետային և

թվականի տարեկան ծրագրի         տնտեսական հարցերի       տնտեսական հարցերի

մասին                          մշտական հանձնաժողով     մշտական հանձնաժողով

 

132. ՀՀ էներգետիկայի           ՀՀ էներգետիկ            Ֆինանսավարկային,

հանձնաժողովի 2001 թվականի      հանձնաժողով             բյուջետային և

տարեկան ծրագրի մասին                                   տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

133. ՀՀ միջազգային             ՀՀ Նախագահ              Արտաքին հարաբերու-

պայմանագրերի                                           թյունների մշտական

վավերացում                                             հանձնաժողով

 

134. Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի

ընտրություն                       _____                        ______

 

11 սեպտեմբերի 2000 թվականի

Ն-095-2

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
11.09.2000
N Ն-095-2
Որոշում