Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 20...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

011.0134.061200

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2001 թվականի տարեկան ծրագիրը:

 

6 դեկտեմբերի 2000 թվականի,

Ն-134-2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

._________________________________________________________________________.

|Հ/Հ |    Ուսումնասիրության        | Ուսումնասիրու-  | Ուսումնասիրության  |

|    |          առարկան            | թյան բնույթը    | ժամանակահատվածը    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|1   |             2               |      3          |        4           |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|1   |«2000 թվականի ՀՀ պետական    | Ամփոփ           | Ըստ Հայաստանի      |

|    |բյուջեի կատարման մասին»     | վերլուծություն  | Հանրապետության     |

|    |ՀՀ կառավարության հաշվետ-     |                 | Ազգային ժողովի     |

|    |վության համապատասխանու-      |                 | վերահսկիչ պալատի   |

|    |թյունը ՀՀ պետական բյուջե-    |                 | կանոնադրության 2   |

|    |տային համակարգի մասին» ՀՀ   |                 | հոդվածով սահմանված |

|    |պետական բյուջեի և  դրանում   |                 | ժամկետների         |

|    |կատարված փոփոխությունների    |                 |                    |

|    |մասին ՀՀ օրենքների           |                 |                    |

|    |պահանջներին                  |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|2   |ՀՀ կենտրոնական բանկի 2000թ.  | Ամփոփ           | Ըստ Հայաստանի      |

|    |տարեկան հաշվետվության        | վերլուծություն  | Հանրապետության     |

|    |համապատասխանությունը ՀՀ      |                 | Ազգային ժողովի     |

|    |օրենքներով սահմանված         |                 | վերահսկիչ պալատի   |

|    |դրույթներին                  |                 | կանոնադրության 2   |

|    |                             |                 | հոդվածով սահմանված |

|    |                             |                 | ժամկետների         |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|3   |ՀՀ պետական գույքի մասնա-     | Ամփոփ           | Ըստ Հայաստանի      |

|    |վորեցման ծրագրի կատարման     | վերլուծություն  | Հանրապետության     |

|    |մասին ՀՀ կառավարության       |                 | Ազգային ժողովի     |

|    |հաշվետվության համապատաս-     |                 | վերահսկիչ պալատի   |

|    |խանությունը ՀՀ պետական       |                 | կանոնադրության 2   |

|    |գույքի մասնավորեցման         |                 | հոդվածով սահմանված |

|    |ծրագրի մասին ՀՀ օրենքով      |                 | ժամկետների         |

|    |սահմանված դրույթներին        |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|4   |ՀՀ պետական բյուջեի 2000      | Ամփոփ           | Ըստ «Հայաստանի    |

|    |թվականի առաջին կիսամյակի     | վերլուծություն  | Հանրապետության     |

|    |կատարման ընթացքի մասին ՀՀ    |                 | Ազգային ժողովի     |

|    |կառավարության տեղեկատվու-    |                 | վերահսկիչ պալատի   |

|    |թյան համապատասխանությունը    |                 | մասին» ՀՀ օրենքի  |

|    |ՀՀ պետական բյուջետային       |                 | 16 հոդվածով սահ-   |

|    |համակարգի մասին, ՀՀ պետական  |                 | մանված ժամկետների  |

|    |բյուջեի և  դրանում կատարված  |                 |                    |

|    |փոփոխությունների մասին ՀՀ    |                 |                    |

|    |օրենքների, ՀՀ պետական        |                 |                    |

|    |բյուջեի կատարման եռամսյա-    |                 |                    |

|    |կային համամասնությունների    |                 |                    |

|    |վերաբերյալ ՀՀ կառավարության  |                 |                    |

|    |որոշման պահանջներին          |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|5   |Օտարերկրյա պետություններից   | Ամփոփ           | Ըստ «Հայաստանի    |

|    |և  միջազգային կազմակերպու-   | վերլուծություն  | Հանրապետության     |

|    |թյուններից ստացված փոխառու-  |                 | Ազգային ժողովի     |

|    |թյունների և  վարկերի օգտա-   |                 | վերահսկիչ պալատի   |

|    |գործման ընթացքի մասին ՀՀ     |                 | մասին» ՀՀ օրենքի  |

|    |կառավարության և  համապա-     |                 | 16 հոդվածով        |

|    |տասխան պետական լիազոր        |                 | սահմանված          |

|    |մարմինների պաշտոնական        |                 | ժամկետների         |

|    |տեղեկատվության համապատաս-    |                 |                    |

|    |խանությունը փոխառություն-    |                 |                    |

|    |ների և  վարկերի տրամադրման   |                 |                    |

|    |պայմանագրերով, համաձայնագ-   |                 |                    |

|    |րերով և  այլ փաստաթղթերով    |                 |                    |

|    |սահմանված պայմաններին        |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|6   |ՀՀ պետական գույքի մասնավո-   | Ամփոփ           | Ըստ «Հայաստանի    |

|    |րեցման մասին ՀՀ կառավարու-   | վերլուծություն  | Հանրապետության     |

|    |թյան և  համապատասխան պետա-   |                 | Ազգային ժողովի     |

|    |կան լիազոր մարմինների պաշ-   |                 | վերահսկիչ պալատի   |

|    |տոնական տեղեկատվության       |                 | մասին» ՀՀ օրենքի  |

|    |համապատասխանությունը ՀՀ      |                 | 16 հոդվածով        |

|    |պետական գույքի մասնավորեցման |                 | սահմանված          |

|    |ծրագրի մասին ՀՀ օրենքի       |                 | ժամկետների         |

|    |պահանջներին                  |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7   |ՀՀ պետական իշխանության և     | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |տեղական ինքնակառավարման      | թյուն մոնիտո-   | ընթացքում          |

|    |մարմիններում բյուջետային     | րինգի           |                    |

|    |միջոցների օգտագործման        | արդյունքներով   |                    |

|    |նպատակայնությունն ու         |                 |                    |

|    |արդյունավետությունը: Պետական |                 |                    |

|    |բյուջեի առանձին հոդվածներով  |                 |                    |

|    |նախատեսված և  փաստացի կա-    |                 |                    |

|    |տարման միջև  համապատասխա-    |                 |                    |

|    |նությունը:                   |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.1 |Օտարերկրյա պետությունների    | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |և  միջազգային կազմակերպու-   | թյուն մոնիտո-   | ընթացքում          |

|    |թյունների տրամադրած          | րինգի           |                    |

|    |շնորհների և  պետական լիազոր  | արդյունքներով   |                    |

|    |մարմիններին տրամադրված       |                 |                    |

|    |օգնությունների օգտագործման   |                 |                    |

|    |նպատակայնությունն ու         |                 |                    |

|    |արդյունավետությունը          |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.2 |Տեղական ինքնակառավարման      | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |մարմինների կողմից բյուջետա-  | թյուն մոնիտո-   | ընթացքում          |

|    |յին միջոցների, վարկերի և     | րինգի           |                    |

|    |ներգրավված այլ փոխառու մի-   | արդյունքներով   |                    |

|    |ջոցների ծախսման օրինականու-  |                 |                    |

|    |թյունը, բյուջետային պարտա-   |                 |                    |

|    |վորությունների կատարումն ու  |                 |                    |

|    |հաստիքանախահաշվային կարգա-   |                 |                    |

|    |պահության պահպանումը         |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.3 |ՀՀ կազմակերպություններին     | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |տրամադրված բյուջետային       | թյուն           | ընթացքում          |

|    |վարկերի օգտագործումն ու      | մոնիտորինգի     |                    |

|    |սպասարկումը, պետական         | արդյունքներով   |                    |

|    |երաշխիքները                  |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.4 |Պետական ձեռնարկությունների   | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |և  անավարտ շինարարության     | թյուն           | ընթացքում          |

|    |օբյեկտների սեփականաշնոր-     | մոնիտորինգի     |                    |

|    |հումից ստացված միջոցների     | արդյունքներով   |                    |

|    |օգտագործումը                 |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.5 |ՀՀ սոցիալական ապահովագ-      | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |րության պետական հիմնադրամի   | թյուն           | ընթացքում          |

|    |կողմից սոցիալական ապահովագ-  | մոնիտորինգի     |                    |

|    |րության միջոցների հավա-      | արդյունքներով   |                    |

|    |քագրման, տեղաբաշխման և       |                 |                    |

|    |կենսաթոշակառուների ցուցակ-   |                 |                    |

|    |ների ճշգրտման ուղղությամբ    |                 |                    |

|    |իրականացվող միջոցառումների   |                 |                    |

|    |արդյունավետությունը          |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.6 |ՀՀ սոցիալական ապահովության   | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |նախարարության աշխատանքի և    | թյուն           | ընթացքում          |

|    |զբաղվածության կենտրոնի       | մոնիտորինգի     |                    |

|    |կողմից կատարվող գործընթաց-   | արդյունքներով   |                    |

|    |ների արդյունավետությունը     |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.7 |ՀՀ կազմակերպություններին     | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |պետական բյուջեից տրամադրված  | թյուն           | ընթացքում          |

|    |սուբսիդիաների օգտագործումը   | մոնիտորինգի     |                    |

|    |                             | արդյունքներով   |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.8 |Սևանա  լճի էկոլոգիական       | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |վիճակի և  նրա պահպանման      | թյուն           | ընթացքում          |

|    |ուղղությամբ իրականացվող      | մոնիտորինգի     |                    |

|    |միջոցառումների արդյունա-     | արդյունքներով   |                    |

|    |վետությունը                  |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.9 |Հանրապետության անտառային     | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |տնտեսության վիճակի և  նրա    | թյուն           | ընթացքում          |

|    |պահպանման ուղղությամբ        | մոնիտորինգի     |                    |

|    |իրականացվող միջոցառումների   | արդյունքներով   |                    |

|    |արդյունավետությունը          |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.10|Գյուղատնտեսական բարեփո-      | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |խումների աջակցման վարկային   | թյուն           | ընթացքում          |

|    |ծրագրի միջոցների օգտագործ-   | մոնիտորինգի     |                    |

|    |ման նպատակայնությունն ու     | արդյունքներով   |                    |

|    |արդյունավետությունը          |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.11|Պատվարների անվտանգության     | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |վարկային ծրագրի միջոցների    | թյուն           | ընթացքում          |

|    |օգտագործման նպատակայնու-     | մոնիտորինգի     |                    |

|    |թյունն ու արդյունավետու-     | արդյունքներով   |                    |

|    |թյունը                       |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.12|Նախորդ բյուջետային տարիների  | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |արդյունքներով առաջացած       | թյուն           | ընթացքում          |

|    |պարտքերի մարումը             | մոնիտորինգի     |                    |

|    |                             | արդյունքներով   |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.13|Կառուցվածքային բարեփոխում-   | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |ների տեխնիկական աջակցու-     | թյուն           | ընթացքում          |

|    |թյան վարկային ծրագրի նպա-    | մոնիտորինգի     |                    |

|    |տակայնությունն ու            | արդյունքներով   |                    |

|    |արդյունավետությունը          |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.14|ՀՀ պետական բյուջեից կատար-   | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |վող կապիտալ ծախսերի          | թյուն           | ընթացքում          |

|    |նպատակայնությունն ու         | մոնիտորինգի     |                    |

|    |արդյունավետությունը          | արդյունքներով   |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|7.15|Պետական գույքի մասնավո-      | Վերահսկողու-    | 2001 թվականի       |

|    |րեցման ընթացքի համապա-       | թյուն           | ընթացքում          |

|    |տասխանությունը ծրագրին,      | մոնիտորինգի     |                    |

|    |օրենքներով և  նորմատիվ       | արդյունքներով   |                    |

|    |ակտերով սահմանված պայման-    |                 |                    |

|    |ներին                        |                 |                    |

|____|_____________________________|_________________|____________________|

|8   |ՀՀ Ազգային ժողովի վերա-      | Ամփոփ           | 2001 թվականի       |

|    |հսկիչ պալատի և               | վերլուծություն  | ընթացքում          |

|    |օտարերկրյա պետություն-       |                 |                    |

|    |ների Գերագույն Վերահսկիչ     |                 |                    |

|    |Ատյանների աշխատանքի փորձը    |                 |                    |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
06.12.2000
N Ն-134-2
Որոշում