Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 8-Ի N ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

14 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 536-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 8-Ի N 95-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 95-Ն որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի ապրիլի 1-ից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

    ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                   Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

 

14 դեկտեմբերի 2022 թ.

ք. Երևան

 

«Հավելված

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ի

N 536-Ն որոշմամբ

 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

ԲԱԺԻՆ I
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1
ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները (այսուհետ` ԳՄՕԿ) կանոնակարգում են` Մատակարարի կողմից Բաժանորդին Բնական գազի մատակարարման (այսուհետ` գազամատակարարում), Գազամատակարարման ցանցին միացման, Գազամատակարարման ցանցի և Գազասպառման համակարգի վերակառուցման (փոփոխությունների) հետ կապված Մատակարարի և Բաժանորդի, Մատակարարի և Դիմող անձի փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև Գազամատակարարման ցանցի հետ կապված այլ խնդիրներ:

2. ԳՄՕԿ-ում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.

1) Առևտրային հաշվառքի սարք` առևտրային հաշվառման նպատակով հաշվառման քարտում ամրագրված Հաշվառքի սարք.

2) Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում` Չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ փաստված Առևտրային հաշվառքի սարքի առանձին դետալների խափանումները կամ դրանց վնասվածքները, կամ Առևտրային հաշվառքի սարքի կնիքների բացակայությունը, կամ դրանց կեղծված կամ վնասված լինելը, կամ Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի նկատմամբ որևէ անձի կողմից այլ ներգործությունները.

3) Բաժանորդ` Բնական գազի սպառման պահանջարկ ունեցող անձ, որը Պայմանագիր է կնքել Մատակարարի հետ կամ գտնվում է այդ գործընթացում.

4) Բնական գազ` բնական գազին ներկայացվող նորմատիվ պահանջներին համապատասխանող բնական գազ.

5) Բնակիչ-բաժանորդ` ֆիզիկական անձ հանդիսացող Բաժանորդ, որի ներտնային Գազասպառման համակարգը գտնվում է բազմաբնակարան շենքի բնակարանում կամ առանձնատանը.

6) Գազասպառման համակարգ` Սահմանազատման կետից հետո տեղադրված գազատարները, գազակարգավորիչ կետերը, գազօգտագործող տեղակայանքները, հսկման-չափման սարքավորումները, օդատար և ծխատար ուղիները, ներառյալ խողովակները, ու դրանց սարքավորումները.

7) Գազամատակարարման ցանց` Բնական գազի փոխադրման և բաշխման ցանցեր.

8) Գազի համակարգ` Գազամատակարարման ցանցի և Գազասպառման համակարգերի համալիր.

9) Գազամատակարարման ցանցի ընդլայնում` Միացման նպատակով Գազամատակարարման ցանցի գործող գազատարի շարունակումը, ճյուղավորումը (բնակչության դեպքում` 5.0 գծամետրը գերազանցող), թողունակության մեծացումը կամ գազակարգավորիչ նոր կետերի կառուցումը, կամ վերակառուցումը.

10) Գազամատակարարման ցանցին միացում (Միացում)` Գազամատակարարման ցանցին Գազասպառման համակարգի միացում կամ կատարված միացման փոփոխություն.

11) Դիմող անձ` անձ, որը դիմում է Միացման համար: Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի միացման դեպքում Դիմող անձ է հանդիսանում կառուցապատողը.

12) Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդ` Բաժանորդ, որը Բնական գազը սպառում է կենցաղային նպատակների համար.

13) Կազմակերպություն-բաժանորդ` իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, ինչպես նաև Բնակիչ-բաժանորդ չհանդիսացող` ոչ կենցաղային սպառում ունեցող ֆիզիկական անձ.

14) Հանձնաժողով` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

15) Հաշվառման կետ` Սահմանազատման կամ դրան մոտակա կետ, որում տեղադրված է Առևտրային հաշվառքի սարքը, իսկ ԳՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերում Վերստուգիչ հաշվառքի սարքը.

16) Հաշվարկային ամիս` ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 11:00-ին և ավարտվում է հաջորդ օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 11:00-ին.

17) Հաշվառքի սարք` Չափագիտական մարմնի կողմից ստուգաչափված և վկայագրված (կնքված) Բնական գազի ծախսի չափման միջոց` իր հաշվառման հանգույցով, որը կարող է կիրառվել առանձին կամ լրացուցիչ սարքերի հետ միասին.

18) Մատակարար` Բնական գազի բաշխման գործունեության լիցենզիա ունեցող անձ.

19) Միացման պայմանագիր` Մատակարարի և Դիմող անձի միջև Միացման համար ԳՄՕԿ-ի N 1 հավելվածի համաձայն կնքվող պայմանագիր.

20) Միացման վճար` Միացման համար Դիմող անձից գանձվող վճար.

21) Չափագիտական մարմին` «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքով սահմանված պետական չափագիտական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն.

22) Պայմանագիր` Հանձնաժողովի հաստատած օրինակելի ձևին համապատասխան` Բնական գազի մատակարարման պայմանագիր.

23) Սահմանազատման կետ` Մատակարարի և Բաժանորդի հաշվեկշռային պատկանելիության տարանջատման կետը, իսկ բնակչության դեպքում` Առևտրային հաշվառքի սարքի ելքը (բկանցքը).

24) Վերստուգիչ հաշվառքի սարք` հաշվառման քարտում վերստուգիչ հաշվառման նպատակով ամրագրված Հաշվառքի սարք.

25) Տեխնիկական պայմաններ` Միացման համար անհրաժեշտ նախագծման պայմաններ, որոնք տրամադրվում են ըստ Գազասպառման համակարգի առավելագույն սպառման ծավալների` ելնելով Գազամատակարարման ցանցի թողունակության, գազամատակարարման հուսալիության, այլ անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը չխախտելու և Դիմող անձի Միացման համար անհրաժեշտ` Գազամատակարարման ցանցի ընդլայնման աշխատանքները նվազագույն ծախսումներով իրականացնելու պայմաններից:

 

ԳԼՈՒԽ 2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

3. Մատակարարի և Բաժանորդի, Մատակարարի և Դիմող անձի փոխհարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով, Միացման պայմանագրով, Պայմանագրով և ԳՄՕԿ-ով:

4. Բնական գազի մատակարարումն իրականացվում է Պայմանագրի հիման վրա:

5. Միացման պայմանագիրը և Պայմանագիրը կնքվում են թղթային, իսկ Բաժանորդի կամ Դիմող անձի համաձայնության դեպքում` էլեկտրոնային եղանակով:

6. Այն դեպքերում, երբ Բաժանորդի Գազասպառման համակարգերը մեկից ավելի են (անկախ դրանց գտնվելու վայրից), Բաժանորդի և Մատակարարի միջև կարող է կնքվել մեկ միասնական Պայմանագիր կամ առանձին Պայմանագիր յուրաքանչյուր Գազասպառման համակարգի համար: Պայմանագիր մեկից ավելի Սահմանազատման կետերի համար կնքելու դեպքում արգելվում է`

1) սահմանազատման կետերից մեկում ԳՄՕԿ-ի կետերի խախտման դեպքում պատասխանատվության միջոցներ կիրառել մյուս Սահմանազատման կետերի մասով.

2) հանձնաժողովի կողմից սահմանված Բնական գազի սակագինը կիրառել տարբեր Սահմանազատման կետերում սպառված Բնական գազի ամսական քանակները գումարելու միջոցով:

Սահմանազատման նոր կետ ավելացնելը կամ Բաժանորդի կողմից գործող Սահմանազատման կետերից որևէ մեկից հրաժարվելը հիմք չի կարող հանդիսանալ Պայմանագիրը լուծելու համար:

7. Չի թույլատրվում Բաժանորդներից, Դիմող անձանցից պահանջել կատարել վճարումներ, տրամադրել հատուցում, ներկայացնել տեղեկատվություն և փաստաթղթեր կամ նրանց ծանրաբեռնել պարտավորություններով, եթե դրանք սահմանված չեն ԳՄՕԿ-ով, Պայմանագրով, Միացման Պայմանագրով կամ Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերով:

8. Մատակարարը պարտավոր է ապահովել Բաժանորդի գազամատակարարումը` ԳՄՕԿ-ի համաձայն:

9. Այլ անձի պատկանող Գազասպառման համակարգի միջոցով միացած Բաժանորդի պարագայում այլ անձի պատկանող Գազասպառման համակարգի` Մատակարարի կամքից անկախ պատճառներով ապահավաքակցման դեպքում Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում այդ ապահավաքակցման արդյունքում Բաժանորդի նկատմամբ ստանձնած ԳՄՕԿ-ով, Միացման պայմանագրով և Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման համար:

10. Մատակարարն իր պաշտոնական կայքում հրապարակում է գազիֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղերի, տարածքային տեղամասերի և ծառայությունների հասցեները, հեռախոսահամարները, ինչպես նաև մասնաճյուղերի էլեկտրոնային փոստերի հասցեները:

11. Գազասպառման համակարգերի հավաքակցման, փորձարկման, գործարկման, գործող ցանցին միացման, գազամատակարարման ժամանակ վթարների (պատահարների) վերացման և նորոգման, տեխնիկական սպասարկման, Առևտրային և հսկիչ հաշվառքի սարքերի ցուցմունքների (ծախսերի) գրանցման, օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալու, Առևտրային և հսկիչ հաշվառքի սարքերի (հանգույցներ) կնիքների առկայությունը կամ ամբողջականությունը ստուգելու աշխատանքների կատարման համար Մատակարարի լիազոր ներկայացուցիչները Պայմանագրի հիման վրա և դրանով սահմանված պայմաններով կարող են մուտք գործել համապատասխան տարածք միայն անձի լիազորությունները հավաստող լուսանկարով վկայականի ներկայացման դեպքում: Գազասպառման համակարգերում և ներշենքային տարածքում վթարի (պատահարի) դեպքում կամ Գազասպառման համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով Բաժանորդը կամ այլ իրավասու անձը ապահովում է Մատակարարի ներկայացուցիչների շուրջօրյա մուտք: Բաժանորդի (օգտագործողի) Գազասպառման համակարգի տարածքում Մատակարարի ներկայացուցիչները պարտավոր են պահպանել Բաժանորդի ներքին կանոնակարգը:

12. ԳՄՕԿ-ով Բաժանորդի մասնակցությունը նախատեսող դեպքերում, երբ Բաժանորդին ներկայացնում է այլ անձ, վերջինիս լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթը ներկայացվում է Մատակարարին:

 

ԳԼՈՒԽ 3
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

 

13. ԳՄՕԿ-ի շրջանակում` Մատակարարի և Բաժանորդի, Մատակարարի և Դիմող անձի միջև տեղեկությունների փոխանակումը, ինչպես նաև փաստաթղթերի հանձնումն իրականացվում է պատշաճ ձևով:

14. Տեղեկությունների փոխանակումն ու փաստաթղթերի հանձնումը համարվում է պատշաճ ձևով իրականացված, եթե դրանք հանձնվել են ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով (թղթակցությունը ստացողի մոտ նման համակարգի առկայության դեպքում), պատվիրված փոստով (այդ թվում` ստանալու մասին ծանուցմամբ), էլեկտրոնային փոստի (այդ թվում` Բաժանորդի կամ Դիմող անձի կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի միջոցով) կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ միջոցներով (այդ թվում` Բաժանորդի կամ Դիմող անձի կողմից նշված հեռախոսահամարին հաղորդագրություն ուղարկելով), որոնք թույլ են տալիս հաստատել հասցեատիրոջ կողմից թղթակցությունը ստանալու կամ օրենքով սահմանված դեպքերում պատշաճ ծանուցված լինելու փաստը, եթե ԳՄՕԿ-ով տեղեկացման կամ փաստաթղթերի հանձնման այլ ձև նախատեսված չէ:

15. Բաժանորդը պարտավոր է Մատակարարին անհապաղ հայտնել իր հասցեի, ներառյալ` էլեկտրոնային փոստի հասցեի կամ հաղորդակցության այլ միջոցի տվյալի փոփոխության մասին: Նման հաղորդման բացակայության դեպքում տեղեկությունները փոխանակվում և փաստաթղթերն ուղարկվում են հասցեատիրոջ վերջին հայտնի հասցեով, և հասցեատերը կրում է փոփոխության մասին չտեղեկացնելու անբարենպաստ հետևանքների ռիսկը:

16. Այն դեպքում, երբ հասցեատերը հրաժարվում է փոստային առաքմամբ ուղարկված թղթակցությունն ստանալուց կամ թղթակցության ստացումը հավաստող փաստաթուղթը ստորագրելուց, կամ որևէ պատճառով պատվիրված նամակով ուղարկված թղթակցությունը վերադարձվում է, ապա թղթակցությունը համարվում է հասցեատիրոջը պատշաճ հանձնված ուղարկողի կողմից http://www.azdarar.am հասցեում և իր պաշտոնական կայքում հասցեատիրոջը հասցեագրված թղթակցության առկայության և դրա բովանդակությանը ծանոթանալու հնարավորության վերաբերյալ հայտարարություններից վերջինը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երրորդ օրը:

17. Մատակարարը, Բաժանորդը և Դիմող անձը պատասխանատվություն են կրում իրենց ներկայացրած տեղեկությունների հավաստիության համար:

18. Մատակարարի և Բաժանորդի, Մատակարարի և Դիմող անձի միջև փոխանակված տեղեկությունների ու փաստաթղթերի մեջ հայտնաբերված սխալները ենթակա են ուղղման հայտնաբերումից և փոխադարձ տեղեկացումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այլ ժամկետ ԳՄՕԿ-ով սահմանված չէ:

19. Մատակարարի և Բաժանորդի, Մատակարարի և Դիմող անձի միջև փոխանակված, ինչպես նաև վերջիններիս կողմից Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հրապարակային են, եթե դրանք օրենքի համաձայն չեն համարվում գաղտնի:

20. ԳՄՕԿ-ի 18-րդ կետով սահմանված տեղեկությունները (փաստաթղթերը) կարող են հրապարակվել օրենքով սահմանված կարգով: Հրապարակած կողմը պատասխանատվություն է կրում այդպիսի տեղեկությունների (փաստաթղթերի) հրապարակման վերաբերյալ օրենսդրության պահանջների խախտման համար:

21. ԳՄՕԿ-ով նախատեսված ցանկացած տեղեկություն կամ փաստաթուղթ պետք է պահպանվի առնվազն հինգ տարի ժամկետով, եթե տվյալ տեսակի տեղեկությունների, փաստաթղթերի պահպանության համար ԳՄՕԿ-ով կամ օրենսդրությամբ ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ:

22. Մատակարարը, Բաժանորդը և Դիմող անձը ԳՄՕԿ-ի դրույթները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում օրենքով, ԳՄՕԿ-ով, Միացման Պայմանագրով և Պայմանագրով սահմանված կարգով:

23. Մատակարարը, Բաժանորդը և Դիմող անձը ԳՄՕԿ-ով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս մաժորի:

24. ԳՄՕԿ-ի իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում է) ԳՄՕԿ-ով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ պայմաններին`

1) չի գտնվում պարտավորությունը խախտած կողմի վերահսկողության ներքո.

2) ֆորս մաժորի ազդեցության ներքո գործող կողմը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և գործադրել ջանքերը (այդ թվում` նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված) նշված հանգամանքները կամ դեպքերը (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ դրանցից խուսափելու համար:

25. ԳՄՕԿ-ի իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժորային դեպքեր են`

1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում` ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, սողանքներ), ատոմային, քիմիական կամ կենսաբանական աղտոտումը, գործադուլները, հասարակական անկարգությունները.

2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ներխուժումներ, զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու գործողությունները կամ շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի ունեցել կամ չէր կարող ողջամտորեն կանխատեսվել.

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունն այն դեպքում, երբ դրա արդյունքում չի տրամադրվել, երկարաձգվել պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ պարտավորությունը խախտած կողմը գործել է համաձայն օրենսդրության.

4) հանրապետություն գազի ներկրման ընդհատումները, եթե այդ ընդհատումները հետևանք չեն Մատակարարի գործողությունների:

26. Ֆորս մաժոր առաջանալու դեպքում ֆորս մաժորի ազդեցության ներքո գործող կողմը մյուս կողմին այդ մասին տեղեկացնում է ֆորս մաժորի մասին իրազեկվելու պահից կամ իր նկատմամբ ազդեցությունից տասը օրվա ընթացքում: Ծանուցում չիրականացրած կողմը կրում է չծանուցման հետ կապված բացասական հետևանքների ռիսկը:

27. ԳՄՕԿ-ի 25-րդ կետը չի սահմանափակում Մատակարարի, Բաժանորդի և Դիմող անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով` սույն գլխի պահանջները բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:

28. Մատակարարի, Բաժանորդի և Դիմող անձի միջև առաջացող բոլոր վեճերը (տարաձայնությունները) կարգավորվում են բանակցությունների միջոցով:

29. Վեճը (տարաձայնությունը) կողմերի համաձայնությամբ չկարգավորվելու դեպքում կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է դիմել Հանձնաժողով` վերջինիս իրավասությունների շրջանակում վիճարկվող հարցերը լուծելու խնդրանքով կամ վեճի լուծումը հանձնել իրավասու դատարան, եթե կողմերի համաձայնությամբ չի որոշվել գործը հանձնել արբիտրաժի լուծմանը:

 

ԲԱԺԻՆ II
ՄԻԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 4
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

30. Միացումն իրականացվում է սույն բաժնով սահմանված կարգով` Միացման պայմանագրով կամ Տեխնիկական պայմանների հիման վրա:

31. Գազասպառման համակարգը Գազամատակարարման ցանցին միացվում է Դիմող անձի դիմումի (այսուհետ` Դիմում) հիման վրա, որը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը.

1) ֆիզիկական անձանց դեպքում` Դիմող անձի անունը, ազգանունը, օրենսդրությամբ սահմանված` անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` նաև անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը հաստատող` պետական միասնական գրանցամատյանից վերցրած համապատասխան քաղվածքի պատճենը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գազամատակարարվող տարածքի տեղակայման վայրը, Դիմող անձի ծանուցման հասցեն, հեռախոսահամարը, դիմումով ներկայացվող պահանջը, դիմումի ներկայացման ամսաթիվը, Դիմող անձի ստորագրությունը.

2) իրավաբանական անձի դեպքում` Դիմող անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, ծանուցման հասցեն, ղեկավարի կամ ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթը, գազամատակարարվող տարածքի տեղակայման վայրը, հեռախոսահամարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, Դիմումով ներկայացվող պահանջը, Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը, Դիմող անձի ներկայացուցչի ստորագրությունը.

3) գազամատակարարվող տարածքի` հողամասի, շենքի, շինության նկատմամբ Դիմող անձի իրավունքները կամ իրավունքների ձեռքբերումը հաստատող (հավաստող) փաստաթղթեր, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում` գազամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունքները հաստատող (հավաստող) փաստաթղթեր.

4) սպառման տեսակը (կենցաղային, ոչ կենցաղային).

5) շինության էսքիզը կամ տարածքի հատակագիծը.

6) գազասարքավորումների վերաբերյալ տեղեկատվություն (տեսակ, քանակ, իսկ ոչ կենցաղային սպառում ունեցող Դիմող անձանց դեպքում` նաև ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ).

7) լիազորագիր, եթե դիմումը ներկայացվում է լիազորված անձի միջոցով.

8) այլ անձի Գազասպառման համակարգի միջոցով Միացման դեպքում` այդ Գազասպառման համակարգի սեփականատիրոջ գրավոր համաձայնությունը:

32. Այլ անձի Գազասպառման համակարգի միջոցով Միացում կարող է իրականացվել բացառապես Գազասպառման համակարգի սեփականատիրոջը պատկանող տարածքից դուրս գտնվող գազատարի հատվածից: Ընդ որում, Գազասպառման համակարգի սեփականատիրոջ կողմից տրամադրված այդ համակարգի միջոցով Միացման համաձայնությունը չեղարկման ենթակա չէ` այդ թվում սեփականատիրոջ փոփոխման դեպքում:

33. Դիմումը Մատակարարին ներկայացվում է գրավոր` այդ թվում էլեկտրոնային եղանակով` այն ուղղելով Մատակարարի պաշտոնական կայքում տեղակայված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

34. Հանձնաժողովը Դիմող անձի և Մատակարարի շահերի հավասարակշռման նպատակով կարող է ընդունել Միացման վերաբերյալ անհատական որոշումներ` Մատակարարի կամ Դիմող անձի դիմումի (կից հիմնավորումներով) հիման վրա` վերջիններիս համաձայնության դեպքում: Անհատական որոշումը չի կարող պարունակել խտրական մոտեցում նմանատիպ այլ դեպքերի համեմատությամբ:

35. Բնակավայրերի, փողոցների, թաղամասերի գազիֆիկացումն իրականացվում է Մատակարարի ներդրումային ծրագրի շրջանակում կամ համայնքի կողմից: Համայնքի կողմից գազիֆիկացման պարագայում կառուցված գազատարի և Գազամատակարարման ցանցի ներմիացման աշխատանքները կատարվում են Մատակարարի վերահսկողությամբ և մասնակցությամբ, իսկ կառուցված Գազամատակարարման ցանցը հանդիսանում է համայնքի սեփականությունը, դրա շահագործման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները կատարվում են Մատակարարի կողմից` համայնքի հետ կնքված գույքի անհատույց օգտագործման մասին պայմանագրի հիման վրա:

36. Բնակելի թաղամասերի, փողոցների, տարածքների կառուցապատման, առանձին շենքերի ու շինությունների վերակառուցման կամ այլ նախաձեռնության դեպքերում դրանցում գործող Գազի համակարգերի վերակառուցումը կատարվում է կառուցապատողի կամ նախաձեռնողի միջոցներով` Մատակարարի հետ համաձայնեցված նախագծով և նրա վերահսկողությամբ:

 

ԳԼՈՒԽ 5
ՄԻԱՑՈՒՄ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ

 

37. Սույն գլխով կարգավորվում են գազիֆիկացված բնակավայրերում, թաղամասերում, փողոցներում (այսուհետ` Գազիֆիկացված տարածք) գտնվող Դիմող անձանց Գազասպառման համակարգերի Միացման հետ կապված հարաբերությունները, բացառությամբ ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների կամ 100 մ3 և ավելի ժամային սպառում ունեցող անձանց:

38. Գազիֆիկացված տարածքում Միացումն իրականացվում է Միացման պայմանագրով: Միացմանն ուղղված աշխատանքներն իրականացնում է Մատակարարը, իսկ դրանց արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցները (գույքը) հանդիսանում են վերջինիս սեփականությունը: Գազիֆիկացված տարածքում Միացման համար Դիմող անձը Մատակարարին վճարում է Միացման վճար:

39. Բնակչության դեպքում մինչև 5.0 գծամետր երկարությամբ գազատարի կառուցման դեպքում Միացման պայմանագիր չի կնքվում, և Մատակարարը Դիմումը ստանալուց հետո, եթե բացակայում են ԳՄՕԿ-ի 42-րդ կետով նախատեսված Դիմումի մերժման հիմքերը, 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է Միացումը` ԳՄՕԿ-ի 57-րդ կետով նախատեսված կարգով ծանուցելով Դիմող անձին, ինչից հետո վերջինիս հետ ԳՄՕԿ-ի 8-րդ գլխով սահմանված կարգով կարող է կնքվել Պայմանագիր:

40. Մատակարարը, Դիմումն ստանալուց հետո, եթե բացակայում են ԳՄՕԿ-ի 42-րդ կետով նախատեսված Դիմումի մերժման հիմքերը, ԳՄՕԿ-ի 41-րդ կետում սահմանված ժամկետներում`

1) մշակում է Տեխնիկական պայմանները.

2) հաշվարկում է Միացման վճարը.

3) Դիմող անձին է ներկայացնում միակողմանի կնքված Միացման պայմանագրի երկու օրինակ:

41. Դիմումն ստանալու օրվանից մինչև Դիմող անձին միակողմանի կնքված Միացման պայմանագիր ներկայացնելու առավելագույն ժամկետը չի կարող գերազանցել`

1) 15 աշխատանքային օրը, եթե Դիմող անձը կենցաղային սպառում ունեցող անձ է.

2) 20 աշխատանքային օրը, եթե Դիմող անձը ոչ կենցաղային սպառում ունեցող անձ է.

3) 30 աշխատանքային օրը, եթե Դիմող անձը նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ թաղամասի կառուցապատող է:

42. Դիմումի` ԳՄՕԿ-ին անհամապատասխանության դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ Դիմող անձի Միացումը հակասում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, Մատակարարը դիմումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժում է այն` համապատասխան գրավոր հիմնավորումներով:

43. Դիմող անձը Մատակարարից միակողմանի կնքված Միացման պայմանագիրը ստանալու օրվանից 30 օրվա ընթացքում Մատակարարին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված Միացման պայմանագրի մեկ օրինակը` կցելով Միացման պայմանագրում ամրագրված Միացման վճարի 80 տոկոսի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, ինչը Մատակարարի կողմից ստանալուց հետո Միացման պայմանագիրը համարվում է կնքված: Դիմող անձի կողմից Միացման պայմանագիրն ստանալու օրվանից 30 օրյա ժամկետում դրա ստորագրված օրինակն ու Միացման վճարի 80 տոկոսի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը Մատակարարին չներկայացվելու դեպքում Միացման պայմանագրի կնքման առաջարկությունը համարվում է չընդունված:

44. Դիմող անձը Միացման վճարի կամ դրա մի մասի վճարման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է գրավոր պահանջել Մատակարարից վերադարձնել այն: Նշված ժամկետի ավարտից հետո վճարված գումարը Դիմող անձի պահանջի դեպքում վերադարձման ենթակա է միայն Միացման պայմանագրի համաձայն Միացման աշխատանքների կատարմանն ուղղված Մատակարարի կրած փաստացի ծախսերի հատուցման պայմանով` պահանջի պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սույն կետի համաձայն` վճարված գումարի վերադարձման դեպքում Մատակարարը լուծում է Միացման պայմանագիրը:

45. Միացման վճարի մեծությունն ընդունվում է հավասար Միացման աշխատանքների, ներառյալ դրա Տեխնիկական պայմանների մշակման, խոշորացված նախահաշվի կազմման, նախագծման, կառուցման և կարգաբերման, Գազամատակարարման ցանցի ընդլայնման, Առևտրային հաշվառքի սարքի տեղակայման համար աշխատանքների խոշորացված նախահաշվի արժեքին:

46. Միացման վճարը ենթակա է ճշգրտման` ելնելով Միացման աշխատանքների համար անհրաժեշտ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքից:

47. Ճշգրտված Միացման վճարի և վճարված գումարի դրական տարբերությունը Դիմող անձի կողմից ենթակա է վճարման մինչև Պայմանագրի կնքման նպատակով Մատակարարին դիմելը, իսկ բացասական տարբերությունը Մատակարարի կողմից ենթակա է վերադարձման Դիմող անձին` ԳՄՕԿ-ի 57-րդ կետում նշված ծանուցման պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

48. Գազիֆիկացված բազմաբնակարան շենքերում գտնվող տարածքների Միացման դեպքում Միացման պայմանագիր չի կնքվում և Միացման վճար չի գանձվում: Նշված պարագայում կողմերն առաջնորդվում են ԳՄՕԿ-ի 8-րդ գլխով սահմանված ընթացակարգերով:

49. Եթե Մատակարարը, ելնելով Գազամատակարարման ցանցի հետագա հեռանկարային զարգացման անհրաժեշտությունից, նախատեսում է կառուցել Դիմող անձի Միացման համար անհրաժեշտ հարաչափերը գերազանցող Գազամատակարարման ցանց, ապա այդ մասով Մատակարարի կողմից կատարվելիք ծախսերը Միացման վճարի հաշվարկում չեն ներառվում:

50. Մատակարարը պարտավոր է իր պաշտոնական կայքում հրապարակել Միացման ծախսային հնարավոր բոլոր բաղադրիչների համար կիրառվող գները, որոնք կիրառելի են միայն Մատակարարի պաշտոնական կայքում հրապարակվելուց հետո:

51. Պայմանագիր կնքելու օրվանից Մատակարարը Միացման վճարը ձևակերպում է որպես տվյալ Միացման կետում սպառվելիք Բնական գազի արժեքի դիմաց կանխավճար, որը յուրաքանչյուր ամիս նվազեցվում է տվյալ հասցեի Հաշվառման կետում (կետերում) Բաժանորդին (անկախ հետագայում Բաժանորդի փոփոխությունից) մատակարարված Բնական գազի արժեքից` Բաժանորդի կողմից տվյալ ամսում սպառված Բնական գազի արժեքի (առանց ԱԱՀ) հինգ տոկոսի չափով` մինչև դրա ամբողջական մարումը:

52. Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի Միացման դեպքում Միացման վճարի գումարը հավասարաչափ բաշխվում է շենքի շահագործման հանձնման պահին առկա Միացման կետերի միջև և ձևակերպվում է յուրաքանչյուր Միացման կետի համար Պայմանագիր կնքած անձի համար տվյալ կետում սպառվելիք Բնական գազի արժեքի դիմաց կանխավճար:

53. Բազմաբնակարան շենքերի կամ թաղամասերի կառուցապատողների կողմից բնակարանները կամ բնակելի տներն այլ անձանց օտարելու դեպքում կառուցապատողների վճարած Միացման վճարի գումարը ձևակերպվում է բնակարանը կամ բնակելի տունը կառուցապատողից ձեռք բերած անձի հաշվին, եթե վերջինս օրենքով սահմանված կարգով կնքել է կառուցապատողի հետ Միացման վճարի համապատասխան մասի նկատմամբ պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր, որի վերաբերյալ կառուցապատողը պայմանագիրը կնքելու պահից մեկամսյա ժամկետում պարտավոր է ծանուցել Մատակարարին` ներկայացնելով այդ պայմանագրի պատճենը:

54. Միացման վճարի արդյունքում ձևավորված կանխավճարն այլ եղանակով վերադարձման կամ փոխհատուցման ենթակա չէ, այդ թվում` նույն Բաժանորդի այլ Միացման կետում մատակարարված Բնական գազի արժեքից նվազեցման միջոցով:

55. Այն պարագայում, երբ կառուցվող Գազամատակարարման ցանցի ուղեգծի հաստատման և համապատասխան թույլտվությունների ստացման փուլում փոփոխվում են Միացման վճարի հաշվարկման համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթերը կամ տեխնիկական հարաչափերը, որոնք հանգեցնում են Միացման պայմանագրով ամրագրված Միացման վճարի ավելի քան 20 տոկոսով ավելացման, Մատակարարը, այդ փոփոխությունների մասին տեղեկանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ԳՄՕԿ-ի 9-րդ գլխի համաձայն կազմում է Միացման պայմանագրում Միացման վճարի փոփոխության վերաբերյալ միակողմանի ստորագրված լրացուցիչ համաձայնագիր` 2 օրինակից և ներկայացնում Դիմող անձին: Դիմող անձը լրացուցիչ համաձայնագիրն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրված մեկ օրինակը վերադարձնում է Մատակարարին` կցելով Միացման վճարի ավելացած մասի 80 տոկոսի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը: Առաջարկն ստանալու պահից` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Դիմող անձի կողմից ստորագրած համաձայնագրի և վճարումը հավաստող փաստաթղթի օրինակը Մատակարարի կողմից փաստացի չստանալու դեպքում վերջինս լուծում է Միացման պայմանագիրը, որի պարագայում Միացման վճարի արդեն իսկ վճարված մասը Միացման պայմանագիրը լուծվելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ենթակա է վերադարձման:

56. ԳՄՕԿ-ի 55-րդ կետով սահմանված կարգով Միացման պայմանագիրը համարվում է փոփոխված` Դիմող անձի կողմից նույն կետում նշված համաձայնագրի ստորագրված մեկ օրինակը և Միացման վճարի ավելացած մասի 80 տոկոսի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը Մատակարարի կողմից ստանալու պահից:

57. Մատակարարը Միացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումից հետո այդ աշխատանքների ավարտի մասին ծանուցում է Դիմող անձին` ծանուցման մեջ նշելով Միացման աշխատանքների ավարտի ամսաթիվը, ինչպես նաև Պայմանագրի կնքման համար ԳՄՕԿ-ի համաձայն ակցեպտ և պահանջվող փաստաթղթեր ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին: Ընդ որում, Միացման պայմանագրի կնքման, իսկ ԳՄՕԿ-ի 55-րդ կետի համաձայն Միացման պայմանագրի փոփոխման դեպքում դրա փոփոխման պահից մինչև սույն կետին համապատասխան ծանուցում ներկայացնելու առավելագույն ժամկետը չի կարող գերազանցել`

1) 30 աշխատանքային օրը, եթե Դիմող անձը կենցաղային սպառում ունեցող անձ է.

2) 90 աշխատանքային օրը, եթե Դիմող անձը ոչ կենցաղային սպառում ունեցող անձ է.

3) 120 աշխատանքային օրը, եթե Դիմող անձը նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ թաղամասի կառուցապատող է:

 

ԳԼՈՒԽ 6
ՄԻԱՑՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ

 

58. Չգազիֆիկացված բնակավայրերում գտնվող Գազասպառման համակարգերը, կամ համայնքի վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանից դուրս գտնվող Գազասպառման համակարգերը կամ ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների կամ 100 մ3 և ավելի ժամային սպառում ունեցող Բաժանորդների Գազասպառման համակարգերը Գազամատակարարման ցանցին միացվում են Տեխնիկական պայմանների հիման վրա, իսկ Միացման աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցները (գույքը) հանդիսանում են Դիմող անձի սեփականությունը (այսուհետ` Տեխնիկական պայմաններով միացում):

59. Տեխնիկական պայմաններով միացման դեպքում Միացման աշխատանքներն իրականացվում են Դիմող անձի միջոցների հաշվին` օրենսդրության համաձայն համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից: Միացման աշխատանքները կատարվում են Մատակարարի հետ համաձայնեցված նախագծով` տեխնիկական կանոնակարգերի, շինարարական նորմերի ու կանոնների պահանջներին համապատասխան:

60. Դիմումի ներկայացումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Մատակարարը տրամադրում է Տեխնիկական պայմանները կամ համապատասխան հիմնավորումներով գրավոր մերժում է դրանց տրամադրումը, եթե Դիմումը, այդ թվում` ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները չեն համապատասխանում ԳՄՕԿ-ի պահանջներին կամ Տեխնիկական պայմանների տրամադրումը հակասում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին:

61. Տեխնիկական պայմանների գործողության ժամկետը սահմանվում է մեկ տարի: Տեխնիկական պայմանների գործողության ժամկետը Մատակարարն իրավասու է երկարաձգել մեկ տարով` այդ մասին Դիմող անձի` մինչև Տեխնիկական պայմանների գործողության ժամկետի ավարտը ներկայացրած դիմումի հիման վրա: Տեխնիկական պայմանների երկարաձգման դիմումի մերժման դեպքում Մատակարարը ներկայացնում է մերժման պատճառները և հիմնավորումները:

62. Գազասպառման համակարգի առանձնահատկություններով պայմանավորված (չընդհատվող արտադրական ցիկլով աշխատող կազմակերպություններ, ջերմոցներ և այլն) և Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված դեպքերում Տեխնիկական պայմաններով կարող է առաջարկվել որոշակի ժամկետով այլընտրանքային վառելիքի պաշար ունենալու անհրաժեշտություն:

63. Տեխնիկական պայմաններով միացման դեպքում Գազասպառման համակարգի Միացման նախագիծը համաձայնեցվում է Մատակարարի հետ: Մատակարարը ներկայացված նախագծի վերաբերյալ իր գրավոր դիրքորոշումը հայտնում է ոչ ուշ, քան նախագիծը ստանալուց հետո`

1) 5-օրյա ժամկետում` II ռիսկայնության աստիճանի (կատեգորիայի) օբյեկտների դեպքում.

2) 10-օրյա ժամկետում` III ռիսկայնության աստիճանի (կատեգորիայի) օբյեկտների դեպքում.

3) 15-օրյա ժամկետում` IV ռիսկայնության աստիճանի (կատեգորիայի) օբյեկտների դեպքում:

64. Մատակարարը ԳՄՕԿ-ի 63-րդ կետի համաձայն իրեն ներկայացված նախագծի վերաբերյալ բացասական դիրքորոշում հայտնելու պարագայում ներկայացնում է համապատասխան հիմնավորումները:

65. Միացման աշխատանքները սույն գլխով նախատեսված ընթացակարգով ավարտելուց հետո Դիմող անձի հետ ԳՄՕԿ-ի 8-րդ գլխով սահմանված կարգով կարող է կնքվել Պայմանագիր:

 

ԳԼՈՒԽ 7
ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

 

66. Գազասպառման համակարգերի նախագծման, կառուցման և կարգաբերման (այդ թվում` առկա համակարգերի փոփոխության) աշխատանքներն իրականացվում են Դիմող անձի միջոցների հաշվին` օրենսդրության համաձայն համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից:

67. Բնակչության և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների դեպքում ԳՄՕԿ-ի 66-րդ կետում նշված աշխատանքներն իրականացվում են Մատակարարի հետ համաձայնեցված նախագծի հիման վրա, որին պետք է կցվի ծխաօդատար ուղիների պիտանելիության ակտը:

68. Մատակարարը, ԳՄՕԿ-ի 67-րդ կետի համաձայն իրեն համաձայնեցման ներկայացված նախագծի վերաբերյալ իր գրավոր դիրքորոշումը հայտնում է ոչ ուշ քան այն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բացասական դիրքորոշման դեպքում ներկայացվում են նաև մերժման հիմքերը:

69. Գազասպառման համակարգերի Տեխնիկական պայմանները կարող են փոփոխվել միայն կողմերի փոխհամաձայնությամբ` հետևյալ պայմաններով.

1) Մատակարարի նախաձեռնությամբ Գազամատակարարման ցանցում կատարված փոփոխությունների հետևանքով Բաժանորդների Գազասպառման համակարգերում փոփոխությունների կատարման ծախսերը կատարում է Մատակարարը.

2) Բաժանորդի նախաձեռնությամբ Գազասպառման համակարգի, այդ թվում` Հաշվառման կամ Սահմանազատման կետի, ինժեներական կառույցների փոփոխությունների (վերատեղադրում, վերակառուցում, կարգաբերում և այլն), Հաշվառքի սարքերի վերահավաքակցման համար անհրաժեշտ ծախսերը կատարում է Բաժանորդը:

 

ԳԼՈՒԽ 8
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄ

 

70. Պայմանագիրը հրապարակային է, որը կնքվում է Բաժանորդի կողմից Հանձնաժողովի հաստատած օրինակելի ձևին համապատասխան ներկայացված ակցեպտի հիման վրա և ուժի մեջ է մտնում Մատակարարի կողմից ակցեպտը հաստատվելու պահից:

71. Պայմանագիրը կնքվում է անորոշ ժամկետով` բացառությամբ ԳՄՕԿ-ով նախատեսված դեպքերի:

72. Ակցեպտը Մատակարարին ներկայացվում է գրավոր ձևով` թղթային փաստաթղթի տեսքով (ձեռագիր ստորագրությամբ), կամ էլեկտրոնային հաղորդակցության այնպիսի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս Մատակարարին հաստատելու դրա իսկությունը և ճշգրիտ որոշելու, որ այն ելնում է Բաժանորդից, այդ թվում` Բաժանորդի էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված տեսքով կամ Բաժանորդի կողմից նախապես տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեից` անկախ էլեկտրոնային թվային ստորագրության առկայությունից:

73. Ակցեպտին կից Բաժանորդի դեպքում ենթակա է ներկայացման`

1) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն` Բնակիչ-բաժանորդի դեպքում.

2) գազամատակարարվող տարածքի` շենքի, շինության նկատմամբ Բաժանորդի իրավունքները կամ իրավունքների ձեռքբերումը հավաստող (հաստատող) փաստաթղթի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում` գազամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունքները հավաստող (հաստատող) փաստաթուղթ, բացառությամբ ԳՄՕԿ-ի 76-րդ կետով նախատեսված դեպքի.

3) ճշգրտված Միացման վճարի և վճարված կանխավճարի տարբերության վճարումը հավաստող փաստաթուղթ` Միացման պայմանագրով միացած Բաժանորդի դեպքում.

4) օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականի կամ լիազորված մարմնի կողմից տրված Գազասպառման համակարգի գործարկման եզրակացության պատճենը.

5) բնակչության և բազմաբնակարան շենքում գտնվող կազմակերպությունների առաջին անգամ Բաժանորդ դառնալու դեպքում` Գազասպառման համակարգի կառուցման ավարտը հավաստող` օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր, որոնց ցանկը և ձևերը տեղակայված են Մատակարարի պաշտոնական կայքում:

74. Ակցեպտի վերադարձման` ԳՄՕԿ-ի 75-րդ կետով նախատեսված հիմքերի բացակայության դեպքում Մատակարարն ակցեպտն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր հաստատում է այն և Բաժանորդին տեղեկացնում Պայմանագիրը կնքված լինելու մասին:

75. Մատակարարը ԳՄՕԿ-ի 74-րդ կետով սահմանված ժամկետում համապատասխան գրավոր հիմնավորումներով վերադարձնում է ակցեպտը Բաժանորդին, եթե`

1) ներկայացված ակցեպտը չի համապատասխանում Հանձնաժողովի սահմանած օրինակելի ձևին կամ ԳՄՕԿ-ի պահանջներին.

2) Բաժանորդին Բնական գազի մատակարարումը հակասում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին.

3) Գազասպառման համակարգը կառուցված է քաղաքաշինական նորմերի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին ոչ համապատասխան` բացառությամբ բնակչության և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների.

4) բնակչության և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների Գազասպառման համակարգը կառուցված է Մատակարարի հետ համաձայնեցված նախագծին ոչ համապատասխան:

76. Այն պարագայում, երբ գազամատակարարվող տարածքի` շենքի, շինության նկատմամբ իրավունքն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի կարող ստանալ պետական գրանցում, քանի դեռ կարգաբերման աշխատանքների համար Բնական գազ չի մատակարարվում, Պայմանագիրը կնքվում է այդ փաստաթղթի փոխարեն ներկայացնելով տարածքի շինարարության թույլտվության պատճենը և Գազասպառման համակարգում օգտագործվող հզորությունների հիման վրա Մատակարարի կողմից հաշվարկված` մեկ ամսվա Բնական գազի կանխավճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը: Պայմանագրի կնքման պահից մեկամսյա ժամկետում գազամատակարարվող տարածքի` շենքի, շինության նկատմամբ իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը չներկայացնելու դեպքում Պայմանագիրը լուծվում է:

77. Պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո Մատակարարը ԳՄՕԿ-ի 160-րդ կետին համապատասխան Բաժանորդի համար բացում և վարում է էլեկտրոնային հաշվառման քարտ` իր համարանիշով, վերջինիս տրամադրելով հաշվառման քարտի համարը և դրա տվյալներին հասանելիությունն ապահովող անձնական էջի մուտքանունը և ծածկագիրը:

78. Մատակարարը Պայմանագրի կնքումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Բաժանորդի կողմից ավելի ուշ ժամկետ չի նշվում, իրականացնում է ներմիացման աշխատանքները (անհրաժեշտության դեպքում) և ապահովում Բաժանորդին գազամատակարարմամբ (դրա հնարավորությամբ):

 

ԳԼՈՒԽ 9
ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ, ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

79. Կողմերի համաձայնությամբ Միացման պայմանագրում և Պայմանագրում, այդ թվում` ակցեպտում (այսուհետ` Պայմանագրեր) փոփոխություններ կարող են կատարվել գրավոր` պայմանով, որ չեն հակասի Հանձնաժողովի կողմից հաստատված և գործող օրինակելի ձևին և Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերին:

80. Հանձնաժողովի կողմից Պայմանագրերի նոր օրինակելի ձևեր հաստատվելու կամ դրանցում փոփոխություններ, լրացումներ կատարվելու դեպքում կնքված Պայմանագրերը Հանձնաժողովի համապատասխան իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից համարվում են նոր կամ փոփոխված ձևին համապատասխան կնքված կամ փոփոխված:

81. ԳՄՕԿ-ի 80-րդ կետի համաձայն Պայմանագրերի նոր օրինակելի ձևերի հաստատման կամ դրանցում կատարված փոփոխությունների մասին Մատակարարը ծանուցում է Բաժանորդներին և Դիմող անձանց` Հանձնաժողովի սահմանած կարգով և ժամկետում:

82. Պայմանագրերը լուծվում են`

1) կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ.

2) Դիմող անձի (Բաժանորդի) կողմից միակողմանի` այդ մասին Մատակարարին տեղեկացնելու, ինչպես նաև մատակարարված Բնական գազի և մատուցված ծառայության դիմաց ամբողջությամբ վճարելու պայմանով.

3) Մատակարարի կողմից միակողմանի`

ա. բնակիչ Դիմող անձի (Բաժանորդի) մահվան, իրավաբանական անձ Դիմող անձի (Բաժանորդի) լուծարման դեպքում.

բ. Միացման պայմանագրի կնքման մերժման կամ ակցեպտի վերադարձման` ԳՄՕԿ-ով նախատեսված հիմքերի բացահայտման դեպքում.

գ. գազամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունք ունեցող անձի գրավոր պահանջի դեպքում, եթե Դիմող անձը (Բաժանորդը) չունի ԳՄՕԿ-ով պահանջվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իր իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ` Դիմող անձին (Բաժանորդին) նախապես տեղեկացնելու պայմանով, բացառությամբ ԳՄՕԿ-ի 84-րդ կետով նախատեսված դեպքի.

դ. ԳՄՕԿ-ի համաձայն կնքված ժամանակավոր Պայմանագրերի գործողության ժամկետի ավարտվելու դեպքում` այդ մասին Դիմող անձին (Բաժանորդին) նախապես տեղեկացնելու պայմանով.

ե. օրենքով, ԳՄՕԿ-ով, Պայմանագրերով և Հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` այդ մասին Դիմող անձին (Բաժանորդին) նախապես տեղեկացնելու պայմանով:

83. Միացման պայմանագրի լուծման դեպքում Մատակարարը և Դիմող անձը իրականացնում են Միացման վճարի վերջնահաշվարկ` հաշվի առնելով փաստացի կատարված ծախսերը` բացառությամբ ԳՄՕԿ-ի 55-րդ կետով նախատեսված դեպքի:

84. Գազամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ վեճի առկայության դեպքում ԳՄՕԿ-ի 82-րդ կետի 3-րդ ենթակետի, գե պարբերության համաձայն Պայմանագրերի լուծման հարցը որոշվում է վեճն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծելուց հետո:

85. Այն պարագայում, երբ գազամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ վեճը ծագել է կամ դրա առկայության մասին Մատակարարը տեղեկացել է ԳՄՕԿ-ի 82-րդ կետի 3-րդ ենթակետի, գե պարբերության համաձայն Պայմանագրերի լուծումից և նոր իրավատիրոջ հետ Պայմանագրերի կնքումից հետո, վեճի առկայության մասին Մատակարարի տեղեկանալու պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում նոր կնքված Պայմանագրերի գործողությունը համարվում է կասեցված և նախկին Բաժանորդի հետ նախկին պայմաններով կնքված են համարվում ժամանակավոր Պայմանագրեր` մինչև վեճի` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերջնական լուծումը, ինչի վերաբերյալ նույն ժամկետում Մատակարարը տեղեկացնում է կողմերին:

86. Պայմանագրերի փոփոխումը կամ լուծումը կողմերին չի ազատում մինչ այդ դրանով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:

 

ԲԱԺԻՆ III
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ, ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 10
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

87. Բնական գազի հաշվառմանը ներկայացվող պահանջները նպատակ ունեն ապահովել առևտրային հաշվառման ամբողջականությունը, անընդհատությունը, թափանցիկությունը և միասնականությունը:

88. Բնական գազի առևտրային հաշվառումն իրականացնում է Մատակարարը` ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:

89. Հաշվառքի սարքին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ԳՄՕԿ-ով և ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով:

90. Յուրաքանչյուր Հաշվառման կետ պետք է կահավորված լինի Հաշվառքի սարքով:

91. Բաժանորդը Մատակարարին տրամադրում է մուտքի իրավունք իր տարածք` Հաշվառքի սարքերի հետ կապված ԳՄՕԿ-ով սահմանված գործողությունների կատարման համար: Մատակարարը Բաժանորդի տարածք մուտք գործելու համար վերջինիս պատշաճ տեղեկացնում է ոչ պակաս, քան 24 ժամ առաջ, բացառությամբ ԳՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերի: Մատակարարը Բաժանորդի հետ համաձայնեցնում է այդ գործողությունների կատարման ժամկետը: Բաժանորդի տարածք մուտք գործելու համար Մատակարարի ներկայացուցիչը Բաժանորդին ներկայացնում է իր լիազորությունները հավաստող լուսանկարով վկայականը: Բաժանորդի տարածքում Հաշվառքի սարքերի հետ կապված գործողությունները կատարվում են վերջինիս ներկայացուցչի մասնակցությամբ: Մուտքի կրկնակի անհիմն մերժման դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի ԳՄՕԿ-ի համաձայն նախապես տեղեկացնելով Բաժանորդին` դադարեցնել (սահմանափակել) վերջինիս գազամատակարարումը:

 

ԳԼՈՒԽ 11
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ, ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

 

92. Առևտրային հաշվառքի սարքը հնարավորության դեպքում տեղակայվում է անհատական արկղում կամ շինությունում, այնպես, որ ապահովի Հաշվառքի սարքի ցուցմունքի (գրանցված ծախսի) տեսանելիությունը: Նշված արկղը կամ շինության մուտքը ենթակա է կնքման Մատակարարի կողմից: Բաժանորդը ևս իրավունք ունի կնքել արկղը կամ շինության մուտքը:

93. Վերստուգիչ հաշվառքի սարքը կարող է տեղադրվել ինչպես Մատակարարի, այնպես էլ Բաժանորդի նախաձեռնությամբ` նախաձեռնողի միջոցների հաշվին: Մատակարարը Վերստուգիչ հաշվառքի սարքը կարող է տեղադրել Բաժանորդի Գազասպառման համակարգի հատվածում, եթե վերջինս համաձայն է, իսկ անհամաձայնության դեպքում` Գազամատակարարման ցանցի հատվածում: Կողմերից որևէ մեկը իրավունք չունի մերժել հաշվառման քարտում Վերստուգիչ հաշվառքի սարքի ամրագրումը: Վերստուգիչ հաշվառքի սարքի արկղը կարող է կնքվել ինչպես Մատակարարի, այնպես էլ Բաժանորդի կողմից: Վերստուգիչ հաշվառքի սարքի վերանորոգման և ստուգաչափման ծախսերը իրականացվում է սեփականատիրոջ միջոցներով:

94. Հաշվառքի սարքերը պետք է տեղակայվեն այնպես, որ նվազագույնի հասցվի դրանց մեխանիկական վնասվածքների կամ միջավայրի վնասակար ազդեցության հնարավորությունը և կողմնակի անձանց (արտաքին) միջամտության հնարավորությունը Հաշվառքի սարքի Միացման սխեմային և դրա աշխատանքին:

95. Առևտրային հաշվառքի սարքերի շահագործման ընթացքում դրանց ամբողջականության, պահպանման ծախսերը և պահպանման պատասխանատվությունը կրում է Բաժանորդը, եթե վերջինս բազմաբնակարան շենքում գտնվող Բաժանորդ չէ, Առևտրային հաշվառքի սարքը տեղակայված է Բաժանորդի սեփականությունը հանդիսացող կամ տնօրինվող տարածքներում և այդ մասին նշված է հաշվառման քարտում:

96. Բաժանորդի Գազասպառման համակարգում շահագործվող սարքավորումների և Առևտրային հաշվառքի սարքի համապատասխանության գնահատման նպատակով Մատակարարը իրավունք ունի Բաժանորդին նախապես, ոչ ուշ քան 2 օր առաջ պատշաճ ձևով ծանուցելով համատեղ իրականացնել ժամանակաչափման աշխատանքներ:

97. Ոչ Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի կողմից Բնական գազի սպառման պայմանների կամ ծախսային ռեժիմների փոփոխությամբ պայմանավորված Առևտրային հաշվառքի սարքերի տեսակի կամ տիպաչափի փոփոխության դեպքում Առևտրային հաշվառքի սարքը կարող է փոխարինվել ինչպես Բաժանորդի, այնպես էլ Մատակարարի նախաձեռնությամբ:

98. Ոչ Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի համար նախատեսված Առևտրային հաշվառքի սարքի ձեռքբերման ծախսերը կրում է Բաժանորդը: Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդների համար նախատեսված Առևտրային հաշվառքի սարքի ձեռքբերման ծախսերը բոլոր դեպքերում կրում է Մատակարարը, բացառությամբ Բնական գազի ճնշման և ջերմաստիճանի էլեկտրոնային ճշտիչների, որի ձեռքբերման ծախսերը կրում է նախաձեռնող կողմը: Շահագործվող Առևտրային հաշվառքի սարքերի հետ համատեղելի էլեկտրոնային ճշտիչների տեսակների և արտադրող կազմակերպությունների ցանկը Մատակարարը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում: Առևտրային հաշվառքի սարքի տեղակայման, փոխարինման, սպասարկման և նորոգման ծախսերը (բացառությամբ ԳՄՕԿ-ի 107-րդ կետով նախատեսված դեպքերի)` անկախ դրա պատկանելությունից կրում է Մատակարարը:

99. Կենցաղային սպառում ունեցող Բաժանորդը Առևտրային հաշվառքի սարքը էլեկտրոնային ճշտիչով համալրելու համար դիմում է ներկայացնում ինչպես Մատակարարին, այնպես էլ էլեկտրոնային ճշտիչ արտադրող կազմակերպություններից որևէ մեկին: Նշված կազմակերպությունը Բաժանորդի հետ Առևտրային հաշվառքի սարքը էլեկտրոնային ճշտիչով համալրելու պայմանագիր է կնքում և դիմում Մատակարարին ներկայացնելով պայմանագիրը համապատասխան Հաշվառքի սարք տրամադրելու համար: Էլեկտրոնային ճշտիչով համալրված Առևտրային հաշվառքի սարքը կազմակերպության կողմից Մատակարարին վերադարձնելուց հետո ոչ ուշ քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Մատակարարը փոխարինում է Բաժանորդի Գազասպառման համակարգում տեղակայված Առևտրային հաշվառքի սարքը:

 

ԳԼՈՒԽ 12
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՈՒՄ (ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ)

 

100. Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափումը (փոխարինումը) կարող է իրականացվել ինչպես Բաժանորդի, այնպես էլ Մատակարարի նախաձեռնությամբ: Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտությունը փաստվում է Չափագիտական մարմնի կողմից ստուգաչափման արդյունքների վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության հիման վրա` Առևտրային հաշվառքի սարքի հերթական կամ արտահերթ ստուգաչափման արդյունքում:

101. Մատակարարը Առևտրային հաշվառքի սարքի հերթական ստուգաչափումն իրականացնում է` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում:

102. Մատակարարը պարտավոր է Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման (այդ թվում նորի տեղակայման) ժամկետների մասին ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օր առաջ պատշաճ ձևով ծանուցել Բաժանորդին: Մատակարարն իրավունք ունի Առևտրային հաշվառքի սարքն ապահավաքակցել առանց Բաժանորդին նախապես ծանուցելու, եթե հայտնաբերել է, որ Բաժանորդը Բնական գազը սպառում է Առևտրային հաշվառքի սարքի ակնհայտ խախտմամբ: Նման դեպքում Մատակարարը Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման մասին Բաժանորդին պարտավոր է պատշաճ ձևով ծանուցել անմիջապես` առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, և ներկայացնել Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման իր հիմնավորումները:

103. Բաժանորդն իրավունք ունի Մատակարարին նախապես տեղեկացնելու միջոցով պահանջել, որ Մատակարարը Առևտրային հաշվառքի սարքի հետ կապված որևէ աշխատանք, ներառյալ` դրա ստուգաչափումը (փոխարինումը) և ապահավաքակցումը իրականացնի իր ներկայությամբ` նախապես փոխհամաձայնեցված ժամկետում, սակայն ոչ ուշ քան Մատակարարի նշած ժամկետից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սույն կետում սահմանված ժամկետում Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափմանը (փոխարինմանը) կամ ապահավաքակցմանը այդ մասին պատշաճ ձևով ծանուցված Բաժանորդի չներկայանալու դեպքում այդ աշխատանքներն իրականացվում են նրա բացակայությամբ:

104. Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման դեպքում Մատակարարը`

1) ԳՄՕԿ-ի 102-րդ կետով սահմանված կարգով տեղեկացնում է Բաժանորդին.

2) կազմում է Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի (գրանցված ծախսի), դրա ամբողջականության կամ վնասված լինելու մասին արձանագրություն (ակտ), որը ստորագրում են Մատակարարը և Բաժանորդը: Արձանագրության (ակտի) որևէ դրույթին Բաժանորդի անհամաձայնության դեպքում այդ մասին արձանագրությունում (ակտում) կատարվում է համապատասխան նշում` նկարագրելով անհամաձայնության պատճառները: Արձանագրությունը (ակտը) կազմվում է երկու օրինակից` մեկական յուրաքանչյուր կողմի համար: Բաժանորդի չներկայանալու դեպքում Մատակարարը արձանագրությանը (ակտին) կցում է Բաժանորդին ծանուցելու մասին հաստատող փաստաթուղթը և արձանագրության (ակտի) մեջ կատարում համապատասխան նշում` Բաժանորդի Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցմանը չներկայանալու մասին.

3) Առևտրային հաշվառքի սարքերի ստուգաչափման դեպքում Մատակարարը տեղակայում է իր սեփականությունը հանդիսացող այլ համարժեք Առևտրային հաշվառքի սարք, բացառությամբ RG տիպի Առևտրային հաշվառքի սարքերի, որի տվյալներն ամրագրվում են հաշվառման քարտում: Այն դեպքում, երբ Առևտրային հաշվառքի սարքը հանդիսանում է Բաժանորդի սեփականությունը, ապա Մատակարարն իր սեփականությունը հանդիսացող համարժեք Առևտրային հաշվառքի սարքը տեղակայում է ժամանակավոր` մինչև Բաժանորդի Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափումը:

105. Հաշվառքի սարքի արտահերթ ստուգաչափման դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցումից ոչ ուշ, քան 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բաժանորդին ներկայացնել Չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացության պատճենը, իսկ Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցումից ոչ ուշ, քան 35 աշխատանքային օրվա ընթացքում` առձեռն կամ պատվիրված նամակով Բաժանորդին ներկայացնել հերթական կամ արտահերթ ստուգաչափման դեպքում Բաժանորդին մատակարարված Բնական գազի վերահաշվարկին առնչվող ամբողջ տեղեկատվությունը:

106. Մատակարարը պարտավոր է Բաժանորդից Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափման վերաբերյալ գրավոր դիմումն ստանալուց ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահավաքակցել Առևտրային հաշվառքի սարքը` առնվազն 1 օր առաջ Բաժանորդին պատշաճ ձևով ծանուցելուց հետո:

107. Բաժանորդը երկու տարվա ընթացքում Մատակարարին մեկից ավելի անգամ Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու դեպքում, երբ Չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ չի հաստատվել Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում, ինչպես նաև եթե ստուգաչափման արդյունքում վերահաշվարկ է կատարվում ԳՄՕԿ-ի 134-րդ կետի համաձայն, ապա Առևտրային հաշվառքի սարքի արտահերթ ստուգաչափման հետ կապված ծախսերը կրում է Բաժանորդը:

108. Սույն գլխում ամրագրված դրույթները չեն սահմանափակում Բաժանորդի իրավունքը` Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգումը սեփական միջոցների հաշվին պատվիրելու Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման իրավունք ունեցող այլ կազմակերպությունների: Նման դեպքում Մատակարարը պարտավոր է ապահովել սույն կետով սահմանված Բաժանորդի իրավունքը, որն իրականացվում է հետևյալ ընթացակարգով.

1) Մատակարարը Բաժանորդի գրավոր դիմումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բաժանորդի հետ համատեղ ապահավաքակցում, փաթեթավորում և կնքված տեսքով Բաժանորդին է հանձնում Առևտրային հաշվառքի սարքը` այն ժամանակավորապես փոխարինելով այլ` համարժեք Առևտրային հաշվառքի սարքով: Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցմանը Բաժանորդի չներկայանալու դեպքում Մատակարարը կազմում է Բաժանորդի չներկայանալու մասին արձանագրություն: Այդ դեպքում Առևտրային հաշվառքի սարքը չի ապահավաքակցվում.

2) Բաժանորդը ոչ ուշ, քան ապահավաքակցմանը հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում Մատակարարին է վերադարձնում ստուգաչափված և Չափագիտական մարմնի կողմից վկայագրված (կնքված) Առևտրային հաշվառքի սարքը և դրա փորձաքննության արդյունքների մասին իրավասու կազմակերպության գրավոր եզրակացությունը, որը պետք է հաստատված լինի Չափագիտական մարմնի կողմից: Այն դեպքում, երբ ներկայացված փորձաքննական եզրակացությամբ փաստվել է Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում, Մատակարարը ԳՄՕԿ-ի 14-րդ գլխով սահմանված կարգով կատարում է վերահաշվարկ.

3) Սույն կետով նախատեսված դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի ներկա գտնվել Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափմանը (փորձաքննությանը): Եթե Մատակարարը ցանկություն է հայտնել մասնակցել Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափմանը (փորձաքննությանը), Բաժանորդը պարտավոր է առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ Մատակարարին ԳՄՕԿ-ով նախատեսված ծանուցման պատշաճ ձևերից որևէ մեկով ծանուցել դրա իրականացման ժամկետների և վայրի մասին: Առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափման (փորձաքննության) ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով տեղեկացված Մատակարարի ստուգաչափմանը չներկայանալը այն չիրականացնելու հիմք չէ.

4) այն դեպքում, երբ Բաժանորդը 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում Մատակարարին չի վերադարձնում Առևտրային հաշվառքի սարքը, ապա Մատակարարն իրավունք ունի Բաժանորդի նկատմամբ կիրառելու տույժ` վերջին մեկ տարվա ընթացքում առավելագույն ծախս ունեցած ամսվա Բնական գազի արժեքի կրկնապատիկի չափով, իսկ այդ ժամանակահատվածում ծախս չունենալու դեպքում` դրան նախորդող տարվա առավելագույն ծախս ունեցած ամսվա Բնական գազի արժեքի կրկնապատիկի չափով: Եթե Բաժանորդի Առևտրային հաշվառքի սարքը նոր է տեղադրված և դեռ Հաշվարկային ամիսը չի լրացել, ապա Բաժանորդի նկատմամբ տույժը հաշվարկվում է Առևտրային հաշվառքի սարքի փոխարինմանը հաջորդող առաջին ծախս ունեցած ամսվա Բնական գազի արժեքի կրկնապատիկի չափով: Միևնույն ժամանակ, Մատակարարն իրավունք ունի Բաժանորդից պահանջելու հասցված վնասի փոխհատուցում` ներառյալ Առևտրային հաշվառքի սարքի արժեքի, վերջինիս ապահավաքակցման հետ կապված և այլ ծախսերը:

109. Առևտրային հաշվառքի սարքի փոխարինման դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնել Կենցաղային սպառում ունեցող Բաժանորդների գազամատակարարումը ոչ ավելի, քան 2 ժամ տևողությամբ, իսկ ոչ Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի դեպքում` ոչ ավելի, քան 6 ժամ:

 

ԲԱԺԻՆ IV
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿ

 

ԳԼՈՒԽ 13
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄ

 

110. Բաժանորդներին Հաշվարկային ամսում մատակարարված Բնական գազի քանակը որոշվում է վերջինիս Առևտրային հաշվառքի սարքի գրանցած ցուցմունքների (գրանցված ծախսի) տարբերության միջոցով` բերված հաշվարկային ամսվա ժամանակահատվածի: Բաժանորդներին մատակարարված Բնական գազի քանակը ճշգրտվում է «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքով սահմանված պետական չափագիտական հսկողության և վերահսկողության ենթակա ոլորտներում կիրառվող չափումների կատարման մեթոդիկաներով` բացառությամբ Բնակիչ-բաժանորդների և այն Կենցաղային սպառում ունեցող Բաժանորդներին մատակարարված Բնական գազի քանակից, որոնց Առևտրային հաշվառքի սարքը համալրված չէ Բնական գազի ճնշման և ջերմաստիճանի էլեկտրոնային ճշտիչով:

 

111. Եթե Առևտրային հաշվառքի սարքը տեղակայված է Սահմանազատման կետից դուրս` Գազասպառման համակարգի հատվածում, ապա Առևտրային հաշվառքի սարքով հաշվառված Բնական գազի քանակին գումարվում է դրա տեղակայման և Սահմանազատման կետերի միջև առաջացած Բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի և վթարային կորուստների մեծությունը: Եթե Առևտրային հաշվառքի սարքը տեղակայված է Սահմանազատման կետից դուրս` Գազամատակարարման ցանցի հատվածում, ապա Առևտրային հաշվառքի սարքով հաշվառված Բնական գազի քանակից նվազեցվում է դրա տեղակայման և Սահմանազատման կետերի միջև առաջացած Բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի և վթարային կորուստների մեծությունը: Տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների մեծությունը հաշվարկվում է Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված` Բնական գազի բաշխման ցանցերում տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների հաշվարկի մեթոդիկայի համաձայն:

112. Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը (գրանցված ծախսը) գրանցում է Մատակարարը` տվյալ Հաշվարկային ամսվա վերջին չորս կամ հաջորդ ամսվա առաջին երկու օրվա ընթացքում: Մատակարարը պարտավոր է Բաժանորդի Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը (գրանցված ծախսը) գրանցել նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ, եթե վերջինս ներկայացրել է գրավոր պահանջ: Այդ դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը (գրանցված ծախսը) գրանցել Բաժանորդի ներկայացուցչի հետ համատեղ` փոխհամաձայնեցված ժամկետում` տվյալ Հաշվարկային ամսվա վերջին չորս կամ հաջորդ ամսվա առաջին երկու օրվա ընթացքում: Մատակարարն իրավունք ունի Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը (գրանցված ծախսը) գրանցել առանց Բաժանորդի ներկայացուցչի, եթե պատշաճ ձևով տեղեկացվելուց հետո վերջինս չի ներկայացել Առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի (գրանցված ծախսի) գրանցմանը:

 

-----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
Հանրային ծառայ. կարգ. հանձնաժողով
14.12.2022
N 536-Ն
Որոշում