Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «ՏՎՅԱԼ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ» ՀՀ ԱՆԴԱ ...

 

 

050.0016.230101

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 հունվարի 2001 թվականի թիվ 16

 

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1999 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալների տարածման ընդհանուր ստանդարտին Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելու նախապատրաստական միջոցառումների մասին» թիվ 648 որոշումը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրության վարչության պատվիրակության հետ 2000 թվականի օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 11-ը Երևանում իրականացված աշխատանքները` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի «Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգին» Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խնդիրների ցանկը (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

 

ՑԱՆԿ

ԱՄՀ-Ի «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ

 

N  Խնդրի            Նշումներ     Պատասխանատու    2001 թ.     2001 թ.

   բովանդա-                                      ծրագրային   խնդիրների

   կությունը                     ստորաբաժանում   խնդիրները   իրականացման

                                                             ժամկետները

 

1. Կատարելագործել Վիճակագրության Դրամավարկային  Ներկայացնել Դրամավարկային

   առևտրային      վարչությունը   քաղաքականության և  քննարկել քաղաքականու-

   բանկերի        հանդես է       դեպարտամենտ,    առաջարկու-  թյան         

   հաշվային       գալու          հաշվապահական    թյուններ    դեպարտամենտի

   պլանը,         առաջարկու-     հաշվառման       հաշվային    կողմից

   որպեսզի        թյուններով,    վարչություն,    պլանի       առաջարկու-

   հնարավոր       սակայն         բանկային        կատարելա-   թյունների

   լինի           հաշվային       վերահսկողության գործման     ներկայացումը

   իրականացնել    պլանում        դեպարտամենտ,    վերաբերյալ` մինչև        

   բոլոր          փոփոխություն-  վերստուգիչ      կոնկրետ     2001 թ.      

   ֆինանսական     ների կատարումը խումբ           նշելով      հունիսի 30-ը

   գործիքների     հնարավոր է                     փոփոխու-                 

   դասակարգումն   որոշակի                        թյունները                

   ըստ            ժամկետների                                              

   ռեզիդենտայ-    ընթացքում                                  

նության և

տնտեսության

հատվածների

 

2. Պատրաստել ՀՀ   Ընթացքի մեջ է: Դրամավարկային   Ավարտել     Մինչև  2001 թ.

   դրամավարկային  Խնդրի          քաղաքականության ձեռնարկի    դեկտեմբերի

   և  բանկային    իրականացման    դեպարտամենտ     պատրաստումը վերջը         

   վիճակագրության ավարտը կապված                  և                   

   ձեռնարկ        է ԱՄՀ-ի                        ներկայացնել

                  համապատասխան                   հրատարակու-

                  ձեռնարկի                       թյան

                  հրատարակման

                  հետ, որի

                  արդյունքում

                  կհստակեցվեն

                  դրամավարկային

                  վիճակագրության

                  որոշակի

                  սկզբունքներ

 

3. Հրապարակել                    Դրամավարկային   1) Որոշել    Հրապարակման

   միջբանկային                   քաղաքականության հրապարակման  ենթակա       

   դեպոզիտների                   դեպարտամենտ,    ենթակա       տվյալների

   և  վարկերի                    ֆինանսական      ցուցանիշ-    ցանկը  և     

   տոկոսադրույք-                 գործառնություն- ները և       ֆորմատը`

   ները                          ների            ֆորմատը      մինչև  2001թ.

   Ինտերնետով                    դեպարտամենտ,    2) Ցուցա-    1-ին         

   (շաբաթական                    բանկային        նիշները      եռամսյակի

   կտրվածքով)                    վերահսկողության պարբերաբար   վերջը        

                                 դեպարտամենտ     տեղադրել     Հրապարակումն

                                                 Ինտերնետում  իրականացնել

                                                              մինչև 2-րդ

                                                              եռամսյակի    

                                                              վերջը

 

4. Բոլոր          Խնդրի          Դրամավարկային   Դրամավարկա-  Ցուցանիշների

   դրամավարկային  իրականացման    քաղաքականության յին          փորձնական

   հաշիվները,     հիմնական       դեպարտամենտ,    քաղաքականու- հաշվարկը`

   ներառյալ       նախադրյալներն  ֆինանսական      թյան         մինչև  2001թ.

   միջազգային     առկա են,       գործառնություն- վարչությանը  հունիսի

   պահուստները և  սակայն դրա     ների            և            վերջը,

   պարտավորու-    կատարումն      դեպարտամենտ,    միջազգային   վերլուծու-   

   թյունները,     առնչվում է     վերստուգիչ      կազմակերպու- թյունը`      

   կազմել         ինչպես         խումբ           թյուններին   մինչև        

   հաշվեգրման     կառավարության                  հիմնավորում  դեկտեմբերի

   սկզբունքի      նկատմամբ                       ներկայացնել  վերջը        

   հիման վրա      պահանջների                     համապատասխան

                  8.3 մլրդ դրամ                  ցուցանիշները

                  ցուցանիշի,                     հաշվեգրման

                  այնպես էլ                      սկզբունքով

                  միջազգային                     հաշվառելու

                  պահուստների                    անհրաժեշտու-

                  ծրագրային                      թյան

                  ցուցանիշների                   վերաբերյալ,

                  փոփոխմանը, և                   այդ թվում`   

                  անհրաժեշտ է                    ա) իրականաց-

                  համաձայնեցնել                  նել          

                  կառավարության                  դրամավարկա-

                  և  ԱՄՀ-ի                       յին          

                  Եվրոպական II                   ցուցանիշների

                  դեպարտամենտի                   փորձնական

                  հետ                            հաշվարկ`

                                                 հաշվեգրման   

                                                 սկզբունքով   

                                                 բ) վերլուծել

                                                 կանխիկ և    

                                                 հաշվեգրման   

                                                 սկզբունքով

                                                 հաշվարկված

                                                 թվային       

                                                 շարքերը`

                                                 դրանք        

                                                 համադրելով

                                                 մակրոտնտեսա-

                                                 կան          

                                                 ցուցանիշների

                                                 հետ       

 

5. Ոչ բանկային    Խնդրի          Բանկային        1) Տվյալ     Մինչև  2001թ.

   ֆինանսական     իրականացումը   վերահսկողության հարցի        դեկտեմբերը,

   կազմակերպու-   կախված է ՀՀ    դեպարտամենտ,    լուծման      իրականացումն

   թյունների      համապատասխան   հաշվապահական    նպատակով     ըստ փուլերի`

   համար          օրենսդրական    հաշվառման       աշխատանքային անորոշ

   հաշվետվական    դաշտի          վարչություն,    խումբ                      

   ձևերի          ստեղծումից և   դրամավարկային   ստեղծել ՀՀ                 

   ներդնում       ՀՀ ֆինանսների  քաղաքականության ԿԲ-ի և  ՀՀ

                  և  էկոնոմիկայի դեպարտամենտ,    ֆինանսների  

                  նախարարության  վերստուգիչ      և

                  հետ            խումբ           էկոնոմիկայի

                  համագործակցու-                 նախարարու-  

                  թյունից                        թյան

                                                 համապատասխան

                                                 ստորաբաժա-

                                                 նումների    

                                                 ներկայացու-

                                                 ցիչներից    

                                                 2) Սկսել

                                                 հաշվետվական

                                                 ձևերի      

                                                 մշակման

                                                 աշխատանքները

 

6. Կազմել ՀՀ      Տվյալ խնդրի    Դրամավարկային   Կազմել ՀՀ    Մինչև        

   ֆինանսական     իրականացումը   քաղաքականության ֆինանսական   2001 թ.

   համակարգի      հնարավոր կլինի դեպարտամենտ     համակարգի    հունիսը

   ամփոփ          միայն նախորդ                   ամփոփ

   ցուցանիշները   խնդրի                          հաշվեկշռի

                  իրականացման                    ցանկալի

                  ավարտից հետո                   տեսքը

                                                 (ֆորմատը) և

                                                 ներկայացնել

                                                 ՀՀ ԿԲ

                                                 խորհրդի

                                                 քննարկմանը

7. Տեղադրել                      Դրամավարկային   1) Որոշել    Հրապարակման

   օրական                        քաղաքականության ցուցանիշների ենթակա      

   կտրվածքով ԿԲ                  դեպարտամենտ,    ցանկը և      ցուցանիշները

   հաշվեկշռային                  հաշվարկների     ֆորմատը,     և  ֆորմատը`

   ցուցանիշները                  և  բանկային     որոնք պետք   մինչև       

   ԿԲ «Տնային                    տեխնոլոգիաների  է տեղադրվեն  2001 թ. 1-ին

   էջում»                        զարգացման       «Տնային      եռամսյակի   

                                 դեպարտամենտ     էջում»       վերջը       

                                                 2) Կանոնա-               

                                                 կարգել       Հրապարակումն

                                                 ցուցանիշների իրականացնել

                                                 տեղադրման    մինչև       

                                                 տեխնոլոգիան  2001 թ.     

                                                              սեպտեմբերի  

                                                              վերջը       

                                                                          

8. Կազմել ԿԲ                     Դրամավարկային   Մշակել       Մինչև

   վիճակագրական                  քաղաքականության տվյալների    2001 թ.

   տվյալների                     դեպարտամենտ,    բանկի        դեկտեմբերի

   բանկ, որը                     հաշվարկների     կառուցվածքը  վերջը

   թույլ կտա                     և  բանկային     և  որոշել

   ամբողջությամբ                 տեխնոլոգիաների  տվյալների

   ավտոմատացնել                  զարգացման       մուտքագրման

   տվյալների                     դեպարտամենտ     սկզբունքները

հավաքագրումը

և կազմումը

 

9. Միջին          Խնդրի          Բանկային        2001 թ.      Արդյունքների

   կշռված         իրականացումը   վերահսկողության ՀՀ           ամփոփումը

   տոկոսադրույք-  կապված է ՀՀ    դեպարտամենտ,    ֆինանսական   մինչև

   ների           ֆինանսական     դրամավարկային   շուկայի      2001 թ.

   հրապարակումից  շուկաների      քաղաքականության զարգացման    դեկտեմբերի

   անցնել         զարգացման հետ  դեպարտամենտ,    աստիճանը     վերջը

   տոկոսադրույք-                 ֆինանսական      դեռևս

   ների                          գործառնություն- թույլ չի

   հավաքագրման                   ների            տա նման

   և                             դեպարտամենտ,    խնդիր

   հրապարակման`                  վերստուգիչ      իրականացնել,

   համաձայն ԱՄՀ-ի                խումբ           այնուհանդերձ,

   դրամավարկային                                 անհրաժեշտ

   և  ֆինանսական                                 ենք

   վիճակագրության                                համարում

   ձեռնարկի                                      իրավիճակն

   մեթոդոլոգիայի                                 ուսումնասի-

                                                 րելու

                                                 նպատակով,

                                                 գործարքների

                                                 ծավալների

                                                 և

                                                 տոկոսա-

                                                 դրույքների

                                                 վերաբերյալ

                                                 մեկանգամյա

                                                 հաշվետվական

                                                 ձև մշակել

                                                 և տարվա

                                                 ընթացքում

                                                 մեկ անգամ

                                                 հարցում

                                                 անցկացնել

                                                 բանկերի

                                                 շրջանում

                                                 

10. Միջազգային    Կախված է 4-րդ  Ֆինանսական      Ուսումնասի-  Հաշվարկման

   պահուստների    կետի խնդրի     գործառնությու-  րել ՏՏՀՀ-ի   հնարավորու-

   վերաբերյալ     իրականացումից, նների           պահանջներին  թյունը`

   տվյալները      ինչպես նաև     դեպարտամենտ,    համապատասխան մինչև

   հաշվարկել և    պետական պարտքի դրամավարկային                2001 թ.

   հրապարակել`    վիճակագրու-    քաղաքականության միջազգային   մարտի վերջը,

   համաձայն       թյունը վարող   դեպարտամենտ,    պահուստների  փոխանակման

   Տվյալների      մարմինների հետ վերստուգիչ      հաշվարկման   սխեմայի

   տարածման       համագործակցու- խումբ           հնարավորու-  մշակումը`

   հատուկ         թյունից                        թյունը և     մինչև  

   համակարգի                                     մշակել       2001 թ.

   (ՏՏՀՀ                                         անհրաժեշտ    դեկտեմբերի

   (SDDS))                                       տվյալների    վերջը

   մեթոդոլոգիայի                                 փոխանակման

   և                                             սխեման

սահմանումների

 

11. Կատարելագոր-  Խնդրի          դեպարտամենտ,    Վերլուծել    Մինչև  

   ծել            իրականացումը   հաշվապահական    ֆինանսական   2001 թ.

   ֆինանսական     կապված է ՀՀ    հաշվառման       ածանցյալների դեկտեմբերի

   ածանցյալների   ֆինանսական     վարչություն,    շուկան`      վերջը

   հաշվարկման,    շուկաների      դրամավարկային   մասնավորապես

   հավաքագրման    զարգացման հետ  քաղաքականության ուսումնասի-

   և  տարածման                   դեպարտամենտ     րելով         

   տեխնոլոգիան`                                  տվյալ

   համաձայն                                      գործարքների

   ընդունված                                     շարժառիթները,

   ստանդարտների                                  որոշելու

                                                 ՀՀ ֆինանսական

                                                 ածանցյալների  

                                                 շուկաների

                                                 զարգացածու-   

                                                 թյան          

                                                 աստիճանը:     

                                                 2001 թ. այս   

                                                 շուկայում     

                                                 դեռևս վաղ    

                                                 է կիրառել     

                                                 միջազգային    

                                                 ստանդարտները  

                                                               

12. ՀՀ            Խնդրի          Դրամավարկային   Ուսումնասի-  Մինչև  

   դրամավարկային  իրականացումը   քաղաքականության րել          2001 թ.

   վիճակագրության կախված է ԱՄՀ-ի դեպարտամենտ,    Մակրոպրու-   դեկտեմբերի

   հետագա         կողմից         բանկային        դենցիալ      վերջը

կատարելագործում Մակրոպրուդեն-  վերահսկողության ցուցանիշների (ծրագրի

   Մակրոպրուդեն-  ցիալ           դեպարտամենտ,    համակարգի    շրջանակնե-

   ցիալ           ցուցանիշների   մակրոտնտեսական  /ՄՑՀ/        րում

   ցուցանիշների   համակարգի      և  բանկային     (այնքանով,   խնդրի

   պահանջներին    մշակման        հետազոտություն- որքանով այն  իրականացումը

   համապատասխան   ավարտից        ների կենտրոն    պատրաստի     հնարավոր է

                                                 կլինի        ՄՑՀ-ի     

                                                 2001 թ.      պատրաստ

                                                 ընթացքում)   լինելու

                                                 էությունը և դեպքում

                                                 նրա պրակտիկ  միայն)    

                                                 կիրառման               

                                                 հնարավորու-

                                                 թյունը ՀՀ

                                                 ֆինանսական  

                                                 համակարգի   

                                                 համար       

                                                             

13. ՀՀ            Սկիզբը 2-րդ    Դրամավարկային                Մինչև

   դրամավարկային  կետում նշված   քաղաքականության              2002 թ.

   և  բանկային    խնդրի ավարտից  դեպարտամենտ,                 հունիսի

   վիճակագրության հետո           գործերի                      վերջը

   ձեռնարկի                      կառավարչություն

հրատարակում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
23.01.2001
N 16
Որոշում