Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ Հ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

011.0137.050201

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի երկրորդ գումարման հինգերորդ նստաշրջանի (5 փետրվարի - 13 հունիսի) օրակարգում ընդգրկել հետևյալ օրենսդրական նախաձեռնությունները.

 

       Հարցի անվանումը       Ներկայացնողը       Գլխադասային հանձնաժողովը

 

1. ՀՀ Նախագահի առարկու-      ՀՀ նախագահ        Պետական-իրավական հարցերի

թյունները և  ա ռաջարկու-     18.01.2001        մշտական հանձնաժողով

թյունները  «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ

 

2. Քաղաքացիական ծառայու-     Կառավարություն    Պետական-իրավական հարցերի

թյան մասին                   21.06.2000        մշտական հանձնաժողով

(քվեարկություն)

 

3. Հայաստանի Հանրապետու-      ԱԺ պատգամավոր-   Պետական-իրավական հարցերի

թյան քրեական օրենսգրքում      ներ              մշտական հանձնաժողով

և  Վարչական իրավախախտում-     Ա. Բաղդասարյան

ների վերաբերյալ ՀՀ օրենս-     Վ. Դալլաքյան

գրքում փոփոխություններ        27.01.2000

կատարելու մասիի (երկրորդ ընթերցում)

 

4. Ոստիկանության մասին        ԱԺ պատգամավոր-   Պաշտպանության, ազգային

(երկրորդ ընթերցում)           ներ              անվտանգության և  ներքին

                              Վ. Հովհաննիսյան  գործերի, Պետական-իրավական

                              Հ. Հակոբյան      հարցերի մշտական

                              Ս. Բարսեղյան     հանձնաժողովներ

                              Հ. Գրիգորյան

                              Ն. Գևորգյան

                              Ռ. Գևորգյան

                              Գ. Եղիազարյան

                              Հ. Խաչատրյան

                              Է. Ծատուրյան

                              Ա. Հակոբյան

                              Մ. Մալխասյան

                              Ա. Մխիթարյան

                              Ն. Պետրոսյան

                              Խ. Սարգսյան

                              Գ. Կոստանդյան

                              02.03.2000

 

5. Հանրաքվեի մասին            ԱԺ պատգամավոր-   Պետական-իրավական հարցերի

(երկրորդ ընթերցում)           ներ              մշտական հանձնաժողով

                              Վ. Դալլաքյան

                              Վ. Բոստանջյան

                              19.04.2000

 

6. Հիդրոօդերևութաբանական      Կառավարություն   Գիտության, կրթության,

գործունեության մասին          06.07.2000       մշակույթի և  երիտասար-

(երկորդ ընթեցրում)                             դության հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

7. «ՀՀ պետական ձեռնար-       ԱԺ պատգամավոր    Ֆինանսավարկային,

կությունների և  անավարտ       Վ. Դալլաքյան     բյուջետային և  տնտեսական

շինարարության օբյեկտների      29.08.2000       հարցերի մշտական հանձնաժողով

սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1995թ. ծրագրի մասին» ՀՀ ԱԺ որոշման մեջ և «ՀՀ պետական ձեռնարկություն- ների և անավարտ շինարա- րության օբյեկտների սե- փականաշնորհման և ապա- պետականացման 1996-1997թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

 

8. «ՀՀ քաղաքացիների           ԱԺ պատգամավոր   Սոցիալական, առողջապահության

պետական կենսաթոշակային         Հրանուշ Հակոբ-  և  բնության պահպանության

ապահովության մասին» ՀՀ                յան     հարցերի մշտական հանձնաժողով

օրենքում փոփոխություններ       15.06.1999

և լրացումներ կատարելու մասին

 

9. Պետական նպաստների մասին     Կառավարու-      Սոցիալական, առողջապահու-

                               թյուն           թյան և  բնության պահպա-

                               23.06.1999      նության հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

10. «Տեղական տուրքերի և       ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

վճարների մասին» ՀՀ օրենքում   վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

լրացումներ և  փոփոխություն-    Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական

ներ կատարելու մասին            Ա. Աղաջանյան    հանձնաժողով

                               Ս. Երիցյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               Գ. Գասպարյան

                               24.06.1999

 

11. «Հեռահաղորդակցության      Կառավարու-      Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում փոփո-      թյուն           բյուջետային և  տնտեսական

խություններ կատարելու մասին    27.08.1999      հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

12. «Հայաստանի Հանրապետու-    Կառավարու-      Ֆինանսավարկային,

թյան բյուջետային համակարգի     թյուն           բյուջետային և  տնտեսական

մասին»  ՀՀ օրենքում           27.08.1999      հարցերի մշտական

փոփոխություններ և  լրացում-                    հանձնաժողով

ներ կատարելու մասին

 

13. Հողի հարկի մասին           Կառավարու-      Ֆինանսավարկային,

                               թյուն           բյուջետային և  տնտեսական

                               27.08.1999      հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

14. Արդարադատության խորհրդի    Կառավարու-      Պետական-իրավական հարցերի

մասին                          թյուն           մշտական հանձնաժողով

                               27.08.1999

 

15. Բարեգործության մասին       Կառավարու-      Սոցիալական, առողջապահու-

                               թյուն           թյան և  բնության պահպա-

                               27.08.1999      նության, Ֆինանսավարկային,

                                               բյուջետային և տնտեսական

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

16. «Բնակչության զբաղվա-      Կառավարու-      Սոցիալական, առողջապահու-

ծության մասին» ՀՀ օրեն-       թյուն           թյան և  բնության պահպա-

քում փոփոխություններ և         27.08.1999      նության հարցերի մշտական

լրացումներ կատարելու մասին                     հանձնաժողով

 

17. «Օտարերկրյա պետություն-  ԱԺ պատգամավոր- Պետական-իրավական հարցերի

ներից և  միջազգային կազմա-     ներ             մշտական հանձնաժողով

կերպություններից ստացված       Ա. Բաղդասարյան

փոխառությունների և  վարկերի    Ս. Ավետիսյան

օգտագործման մասին» ՀՀ կա-     Ա. Աղաջանյան

ռավարության հաշվետվությունը    Ս. Երիցյան

Ազգային ժողովի նիստերի         Գ. Գասպարյան

օրակարգ ընդգրկելու մասին»     Ս. Բարսեղյան

ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման      01.09.1999

նախագիծ

 

18. ՀՀ Ազգային ժողովի պատ-     ԱԺ պատգամավոր-  Պետական-իրավական հարցերի

գամավորների կարգավիճակի        ներ             մշտական հանձնաժողով

մասին                          Ֆ. Խառատյան

                               Յ. Մանուկյան

                               07.09.1999

                               27.01.2000

 

19. Հայաստանի Հանրապետության  ԱԺ պատգամավոր  Պետական-իրավական հարցերի

ընտրական օրենսգրքում փոփոխու-  Ֆ. Խառատյան     մշտական հանձնաժողով

թյուններ մտցնելու մասին        25.09.1999

 

20. Հայաստանի Հանրապետության  Կառավարություն Ֆինանսավարկային,

հողային օրենսգիրք              18.10.1999      բյուջետային և  տնտեսական

                               13.12.2000      հարցերի, Պետական-իրավական

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

21. «Բանկերի և  բանկային      Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

գործունեության մասին»  ՀՀ     18.11.1999      բյուջետային և  տնտեսական

օրենքում փոփոխություններ և                     հարցերի մշտական

լրացումներ կատարելու մասին                     հանձնաժողով

 

22. «ՀՀ պետական գույքի մաս-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

նավորեցման 1998-2000 թվական-   վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

ների ծրագրի մասին» ՀՀ         Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական

օրենքի 1998-2000թթ. մասնա-     Գ. Գասպարյան    հանձնաժողով

վորեցման առաջարկվող պետական    Ս. Երիցյան

ընտրությունների (ձեռնարկու-    Ա. Աղաջանյան

թյունների) ցանկում փոփոխու-    Ս. Բարսեղյան

թյուններ կատարելու մասին       02.12.1999

 

23. ՀՀ քաղաքացիական դատավա-    ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի,

րության օրենսգրքի երրորդ       վորներ          Ֆինանսավարկային,

բաժինն իրավաբանական անձանց     Ա. Բաղդասարյան  բյուջետային և  տնտեսական

և  քաղաքացիների սնանկության    Գ. Գասպարյան    հարցերի մշտական

գործերի վարույթին վերաբերող    Ս. Երիցյան      հանձնաժողովներ

նոր`  երկրորդ ենթաբաժնով       13.12.1999

լրացնելու մասին

 

24. «ՀՀ պետական ձեռնարկու-    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

թյունների և  անավարտ շինա-     վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

րարության օբյեկտների սեփա-     Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական

կանաշնորհման և  ապապետակա-     Ս. Երիցյան      հանձնաժողով

նացման 1996-97թթ. ծրագրի       Ա. Աղաջանյան

մասին» ՀՀ օրենքի 1996թ.       Ս. Բարսեղյան

սեփականաշնորհման առաջարկվող    Գ. Գասպարյան

պետական ձեռնարկությունների     13.12.1999

և անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկում փոփոխու- թյուններ կատարելու մասին

 

25. ՀՀ առևտրաարդյունաբերա-     ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

կան պալատի մասին               վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական հանձնաժողով

                               Ս. Երիցյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               Գ. Գասպարյան

                               16.12.1999

 

26. Որբ, առանց ծնողների և      ԱԺ պատգամա-     Սոցիալական, առողջապահու-

զոհված ազատամարտիկների խնամքի  վորներ          թյան և  բնության պահպա-

մնացած երեխաների ու անձանց     Ա. Բաղդասարյան  նության հարցերի մշտական

սոցիալական պաշտպանության       Ս. Երիցյան      հանձնաժողով

լրացուցիչ երաշխիքների մասին    Ս. Բարսեղյան

                               Գ. Գասպարյան

                               24.12.1999

 

27. «ՀՀ Սահմանադրության       ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ  և      վորներ          մշտական հանձնաժողով

7-րդ գլուխները փոխելու մա-     Պ. Բոշնաղյան

սին» ՀՀ օրենքի նախագիծը       Գ. Թադևոսյան

հանրաքվեի դնելու մասին» ՀՀ    Ֆ. Խառատյան

Ազգային ժողովի որոշման նախա-   Գ. Մանուկյան

գիծ                            Յ. Մանուկյան

                               Ն. Պողոսյան

                               Խ. Սարգսյան

                               Հ. Ոսկանյան

                               17.01.2000

 

28. «Մթնոլորտային օդի         Կառավարություն  Սոցիալական, առողջապահության

պահպանության մասին» ՀՀ        25.01.2000      և  բնության պահպանության

օրենքում փոփոխություններ և                     հարցերի մշտական հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

29. ՀՀ քրեական դատավարության   ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգրքում փոփոխություններ    վորներ          մշտական հանձնաժողով

և լրացումներ կատարելու մասին  Վ. Մկրտչյան

Ս. Սարգսյան

Գ. Հարությունյան

Մ. Մկրտչյան

07.02.2000

 

30. Վարչական իրավախախտումների  ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք        վորներ          մշտական հանձնաժողով

                               Ա. Բաղդասարյան

                               Գ. Գասպարյան

                               Ա. Աղաջանյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               20.01.2000

 

31. «ՀՀ տոների և  հիշատակի    ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

օրերի մասին» ՀՀ օրենքում      վորներ          մշտական հանձնաժողով

փոփոխություններ կատարելու      Հ. Ոսկանյան

մասին                          Գ. Թադևոսյան

                               Պ. Բոշնաղյան

                               Խ. Սարգսյան

                               22.02.2000

 

32. Օտարերկրյա պետություննե-  ԱԺ պատգամավոր- Արտաքին հարաբերությունների,

րից և  միջազգային կազմակեր-    ներ             Ֆինանսավարկային, բյուջետա-

պություններից ստացվող փոփո-    Ա. Բաղդասարյան  յին և  տնտեսական հարցերի,

խությունների և  վարկերի հետ    Ա. Աղաջանյան    Պետական-իրավական հարցերի

կապված միջազգային պայմանագ-    Ս. Բարսեղյան    մշտական հանձնաժողովներ

րերի վավերացման մասին          Ս. Ավետիսյան

                               Ս. Երիցյան

                               Գ. Գասպարյան

                               22.02.2000

 

33. Ֆինանսական առողջացման      ԱԺ պատգամավոր-  Ֆինանսավարկային,

հավաստի երաշխիքներ ունեցող     ներ             բյուջետային և  տնտեսական

պետական արդյունաբերական        Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական

կազմակերպությունների և         Ս. Բարսեղյան    հանձնաժողով

իրավաբանական անձանց նախորդ     Ս. Երիցյան

տարիների ապառքները որպես       Ա. Աղաջանյան

բյուջետային վարկ ձևակերպելու  Գ. Գասպարյան

մասին                          Ս. Ավետիսյան

                               24.03.2000

 

34. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգըր- Կառավարություն Պետական-իրավական հարցերի

քում լրացում կատարելու մասին   04.04.2000      մշտական հանձնաժողով

 

35. «ՀՀ քաղաքացիական օրենս-  Կառավարություն Պետական-իրավական հարցերի

գիրքը գործողության մեջ դնելու  04.04.2000      մշտական հանձնաժողով

մասին»  ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

36. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ  Կառավարություն Ֆինանսավարկային,

օրենքում փոփոխություն և        14.04.2000      բյուջետային և  տնտեսական

լրացում կատարելու մասին                        հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

37. ՀՀ քաղաքացիների խնայողա-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

կան ավանդների վերականգնման     վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

և  իրավական պաշտպանության      Ա. Բաղդասարյան  հարցերի, Սոցիալական,

երաշխիքների մասին              Ս. Ավետիսյան    առողջապահության և

                               Գ. Գասպարյան    բնության պահպանության

                               Ս. Բարսեղյան    հարցերի մշտական

                               Ա. Աղաջանյան    հանձնաժողովներ

                               Ս. Երիցյան

                               19.04.2000

 

38. Մարդու իրավունքների        Կառավարություն  Պետական-իրավական հարցերի

պաշտպանի մասին                 27.04.2000      մշտական հանձնաժողով

 

39. «Նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

հայկական բաժանմունքում և       վոր             բյուջետային և  տնտեսական

ֆինանսավարկային այլ կազմա-     Հ. Բաբուխանյան  հարցերի մշտական

կերպությունների կողմից քա-     26.04.2000      հանձնաժողով

ղաքացիներից ընդունված ավանդ- ների կորստյան դեպքերը ուսում- նասիրող ժամանակավոր հանձնա- ժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ

 

40. «Կրթության մասին»  ՀՀ    ԱԺ պատգամավոր-  Գիտության, կրթության,

օրենքում փոփոխություններ և     ներ             մշակույթի և  երիտասար-

լրացումներ կատարելու մասին     Ա. Գրիգորյան    դության հարցերի մշտական

                               Մ. Բադալյան     հանձնաժողով

                               Ա. Կետիկյան

                               Ղ. Ուլիխանյան

                               27.04.2000

 

41. ՀՀ քրեական օրենսգրքում     ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

լրացում կատարելու մասին        վորներ          մշտական հանձնաժողով

                               Ա. Բաղդասարյան

                               Գ. Գասպարյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ա. Աղաջանյան

                               28.04.2000

 

42. ՀՀ պետբյուջեի նկատմամբ     ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

հարկերի գծով ձեռնարկություն-   վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

ների պարտքերը որպես հարկային   Վ. Այվազյան     հարցերի մշտական

վարկ ձևակերպելու  մասին        Վ. Գևորգյան     հանձնաժողով

                               Ե. Կարապետյան

                               Մ. Գասպարյան

                               28.04.2000

 

43. «Դատախազության գործու-    ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

նեության մասին ամենամյա        վորներ          մշտական հանձնաժողով

հաղորդում լսելու համար ՀՀ      Ա. Բաղդասարյան

գլխավոր դատախազին Ազգային      Ս. Երիցյան

ժողով հրավիրելու մասին» ՀՀ    Ս. Ավետիսյան

Ազգային ժողովի որոշման         Գ. Գասպարյան

նախագիծ                        Ա. Աղախանյան

                               04.10.1999

 

44. ՀՀ քաղաքացիների խնայո-     ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

ղական ավանդների վերականգնման   վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

մասին                          Հ. Ոսկանյան     հարցերի, Սոցիալական,

                               Ֆ. Խառատյան     առողջապահության և

                               Պ. Բոշնաղյան    բնության պահպանության

                               Գ. Թադևոսյան   հարցերի մշտական

                               Յ. Մանուկյան    հանձնաժողովներ

                               Ն. Պետրոսյան

                               Խ. Սարգսյան

                               12.04.2000

 

45. Ներքին շուկայի պաշտպա-     Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

նության մասին                  01.06.2000      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

46. «Հայրենական մեծ պատե-     ԱԺ պատգամա-     Սոցիալական, առողջապահու-

րազմի վետերանների մասին»      վորներ          թյան և  բնության պահպա-

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ    Հ. Ոսկանյան     նության հարցերի,

և  լրացումներ կատարելու մասին  Ֆ. Խառատյան     Ֆինանսավարկային, բյուջե-

                               Պ. Բոշնաղյան    տային և  տնտեսական

                               Գ. Թադևոսյան   հարցերի մշտական

                               Յ. Մանուկյան    հանձնաժողովներ

                               Գ. Մանուկյան

                               Ն. Պետրոսյան

                               Խ. Սարգսյան

                               01.06.2000

 

47. «Հեռահաղորդակցության      ԱԺ պատգամա-     Գիտության, կրթության,

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխու-   վորներ          մշակույթի և  երիտասար-

թյուններ և  լրացումներ         Ա. Բաղդասարյան  դության հարցերի,

կատարելու մասին                Գ. Գասպարյան    Ֆինանսավարկային, բյուջե-

                               Ս. Բարսեղյան    տային և  տնտեսական

                               Ա. Աղաջանյան    հարցերի մշտական հանձնա-

                               Ս. Ավետիսյան    ժողովներ

                               Ս. Երիցյան

                               Ա. Հարությունյան

                               05.06.2000

 

48. «Աղետի գոտու վերականգ-    ԱԺ պատգամավոր-  Պետական-իրավական հարցերի

նման 1989-200թթ. աշխատանք-     ներ             մշտական հանձնաժողով

ներն ուսումնասիրող Ազգային     Վ. Դալլաքյան

ժողովի ժամանակավոր հանձնաժո-   Մ. Մկրտչյան ղով ստեղծելու մասին» Ազգային Վ. Հովհաննիսյան

ժողովի որոշման նախագիծ         Ա. Արշակյան

                               Ս. Զաքարյան

                               Վ. Մկրտչյան

                               Հ. Բաբուխանյան

                               Ա. Սադոյան

                               Հ. Ոսկանյան

                               08.06.2000

 

49. Սպառողների իրավունքների    Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

պաշտպանության մասին            16.05.2000      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

50. «Շահութահարկի մասին»     ԱԺ պատգամավոր   Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում լրացում կատա-      Վ. Բաղդասարյան  բյուջետային և  տնտեսական

րելու մասին                    15.06.2000      հարցերի, Գիտության և

                                               կրթության, մշակույթի և

                                               երիտասարդության հարցերի

                                               մշտական հանձնաժողովներ

 

51. Օտարերկրյա պետություննե-  ԱԺ պատգամավոր  Պետական-իրավական հարցերի

րից և  միջազգային կազմակեր-    Վ. Դալլաքյան    մշտական հանձնաժողով

պություններից ստացված փոխա-    15.06.2000

ռությունների ու վարկերի օգտագործման արդյունավետու- թյունն ուսումնասիրող Ազգա- յին ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին

 

52. ՀՀ Նախագահի, ինչպես նաև  Կառավարություն Պետական-իրավական հարցերի,

օրենսդիր, գործադիր, դատական    27.06.2000      Ֆինանսավարկային, բյու-

իշխանության, տեղական ինքնակա-                  ջետային և  տնտեսական

ռավարման մարմինների, կենտրո-                   հարցերի մշտական

նական բանկի ղեկավար աշխատող-                   հանձնաժողովներ

ների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և անդամների գույքի, եկամուտ- ների և ծախսերի հայտարարա- գրման մասին

 

53. «1995թ. ՀՀ Ազգային        ԱԺ պատգամավոր   Պետական-իրավական հարցերի

ժողովի և 1996թ. ՀՀ նախագահի   Հ. Բաբուխանյան  մշտական հանձնաժողով

ընտրություններում զանգվածա-    30.06.2000

յին խախտումներն ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակա- վոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ

 

54. «Պետական և ծառայողական  Կառավարություն Պաշտպանության, ազգային

գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում   06.07.2000      անվտանգության և  ներքին

փոփոխություններ և  լրացում-                    գործերի մշտական

ներ կատարելու մասին                            հանձնաժողով

 

55. Գեոդեզիայի և  քարտեզագ-    Կառավարություն  Գիտության, կրթության,

րության մասին                  06.07.2000      մշակույթի և  երիտասար-

                                               դության հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

56. «ՀՀ ազգային արխիվային     Կառավարություն  Գիտության, կրթության,

ֆոնդի մասին» ՀՀ օրենքում      06.07.2000      մշակույթի և  երիտասար-

լրացում կատարելու մասին                        դության հարցերի,

                                               Պաշտպանության, ազգային

                                               անվտանգության և ներքին

                                               գործերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

57. Սևանա  լճի մասին           ԱԺ պատգամավոր-  Սոցիալական, առողջապահու-

                               ներ             թյան և  բնության պահպա-

                               Գ. Թադևոսյան   նության հարցերի մշտական

                               Վ. Դալլաքյան    հանձնաժողով

                               Ա. Բարսեղյան

                               Պ. Բոշնաղյան

                               Վ. Բոստանջյան

                               20.07.2000

 

58. «Պետական և ծառայողական  Կառավարություն Պաշտպանության, ազգային

գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում   24.07.2000      անվտանգության և  ներքին

փոփոխություն կատարելու մասին                   գործերի մշտական հանձնաժողով

 

59. ՀՀ բնապահպանական նշանա-    ԱԺ պատգամավոր   Ֆինանսավարկային,

կություն ունեցող պոմպակայան-   Ֆ. Բերիկյան     բյուջետային և  տնտեսական

ների մասին                     28.07.2000      հարցերի, Սոցիալական,

                                               առողջապահության և բնության

                                               պահպանության հարցերի

                                               մշտական հանձնաժողովներ

 

60. Պարտադիր սոցիալական ապա-  Կառավարություն Ֆինանսավարկային,

հովագրության վճարումները       01.08.2000      բյուջետային և  տնտեսական

օրենքով սահմանված ժամկետում                    հարցերի մշտական

չկատարելու համար հաշվարկված                    հանձնաժողով

տույժերի և տուգանքների գու- մարները վերահաշվարկելու մասին

 

61. Օտարերկրյա պետություննե-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

րից և  միջազգային կազմակեր-    վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

պություններից ստացված փոխա-    Վ. Դալլաքյան    հարցերի մշտական

ռությունների, վարկերի և        Վ. Բոստանջյան   հանձնաժողով

դրամաշնորհների օգտագործման     01.08.2000

նկատմամբ վերահսկողության մա- սին

 

62. «Արմենիա» հյուրանոցային  ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

համալիրի պետական բաժնեմաս հան- վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

դիսացող 20 օ/օ-ը կոլեկտիվին    Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական

մասնավորեցնելու մասին          Յ. Մանուկյան    հանձնաժողով

                               Կ. Կարապետյան

                               Վ. Մանուկյան

                               Ա. Գեղամյան

                               Ա. Կարապետյան

                               21.06.2000

 

63. «ՀՀ քաղաքացիության մա-    Կառավարություն  Պետական-իրավական հարցերի

սին» ՀՀ օրենքում փոփոխու-     11.08.2000      մշտական հանձնաժողով

թյուն կատարելու մասին

 

64. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք     ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

                               վորներ          մշտական հանձնաժողով

                               Վ. Դալլաքյան

                               Գ. Հարությունյան

                               Հ. Բաբուխանյան

                               Ա. Վարդանյան

                               Կ. Բալայան

                               Հ. Մուրադյան

                               Մ. Բադալյան

                               Վ. Մկրտչյան

                               Ս. Զաքարյան

                               19.09.2000

 

65. «ՀՀ քրեական դատավարու-    ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

թյան օրենսգիրք» ՀՀ օրենքում   վորներ          մշտական հանձնաժողով

լրացումներ և  փոփոխություն-    Ա. Բաղդասարյան

ներ կատարելու մասին            Գ. Գասպարյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               Ս. Երիցյան

                               31.03.2000

 

66. Իրավաբանական անձանց և      ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

անհատ ձեռնարկատերերի պետական   վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

ռեգիստրի մասին                 Ա. Բաղդասարյան  հարցերի մշտական

                               Ա. Աղաջանյան    հանձնաժողով

                               Ս. Բարսեղյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ա. Հարությունյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               Գ. Գասպարյան

                               17.10.2000

 

67. Նվազագույն ամսական աշխա-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

տավարձի մասին                  վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Մ. Գասպարյան    հարցերի մշտական

                               Վ. Գրիգորյան    հանձնաժողով

                               17.07.2000

 

68. «ՀՀ հաշմանդամների սոցիա- Կառավարություն Սոցիալական, առողջապահու-

լական պաշտպանության մասին»    26.10.2000      թյան և  բնության

ՀՀ օրենքում փոփոխություն կա-                   պահպանության հարցերի

տարելու մասին                                  մշտական հանձնաժողով

 

69. «Պարզեցված հարկերի մա-    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

սին» ՀՀ օրենքում փոփոխու-     վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

թյուններ և  լրացումներ կատա-   Հ. Խաչատրյան    հարցերի մշտական

րելու մասին                    Հ. Բաբուխանյան  հանձնաժողով

                               17.10.2000

 

70. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ  ԱԺ պատգամավոր  Ֆինանսավարկային,

օրենքում փոփոխություններ       Հրանուշ Հակոբ-  բյուջետային և  տնտեսական

կատարելու մասին                        յան     հարցերի մշտական

                               05.06.2000      հանձնաժողով

 

71. «ՀՀ քաղաքացիների պետա-    ԱԺ պատգամա-     Սոցիալական, առողջապահու-

կան կենսաթոշակային ապահո-      վորներ          թյան և  բնության պահպա-

վության մասին» ՀՀ օրենքում    Ա. Վարդանյան    նության հարցերի մշտական

փոփոխություններ կատարելու      Ա. Պետրոսյան    հանձնաժողով

մասին                          Մ. Մաթևոսյան

                               Ա. Ռուստամյան

                               Մ. Միքայելյան

                               Վ. Հովհաննիսյան

                               07.07.2000

 

72. «Փախստականների մասին»    Կառավարություն  Սոցիալական, առողջապա-

ՀՀ օրենքում լրացումներ կա-     23.10.2000      հության և  բնության

տարելու մասին                                  պահպանության հարցերի

                                               մշտական հանձնաժողով

 

73. «Պետական տուրքի մասին»  Կառավարություն Պաշտպանության, ազգային

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ    23.10.2000      անվտանգության և  ներքին

և  լրացումներ կատարելու                        գործերի, Ֆինանսավարկային,

մասին                                          բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

74. «Դատախազության մասին»    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ    վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

և  լրացումներ կատարելու        Վ. Դալլաքյան    հարցերի, Պետական-իրավական

մասին                          Գ. Հարություն-  հարցերի մշտական

                                        յան    հանձնաժողովներ

                               26.10.2000

 

75. «Զինապարտության մասին»  ԱԺ պատգամավոր  Պաշտպանության, ազգային

ՀՀ օրենքում փոփոխություն       Ղ. Ուլիխանյան   անվտանգության և  ներքին

կատարելու մասին                Ա. Գրիգորյան    գործերի, Սոցիալական,

                               30.10.2000      առողջապահության և

                                               բնության պահպանության

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

76. 2000 թվականի երաշտի        ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

հետևանքների  վերացման մասին    վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Վ. Դալլաքյան    հարցերի,

                               Վ. Բոստանջյան   Պետական-իրավական հարցերի

                               Գ. Հարություն-  մշտական հանձնաժողովներ

                                        յան

                               Կ. Բալայան

                               Ա. Սադոյան

                               Հ՛ Ոսկանյան

                               Վ. Զատիկյան

                               Ֆ. Խառատյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               Գ. Խաչատրյան

                               Մ. Մկրտչյան

                               Ս. Զաքարյան

                               Մ. Բադալյան

                               Վ. Մաթևոսյան

                               Լ. Ալեքսանյան

                               Վ. Գյուլզադյան

                               Ս. Իսրայելյան

                               Ս. Սարգսյան

                               Ա. Հովհաննիսյան

                               Գ. Ոսկանյան

                               Ա. Ալոյան

                               Ա. Բարսեղյան

                               26.10.2000

 

77. Հողի հարկի արտոնություն-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

ներ սահմանելու մասին           վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Ս. Ավետիսյան    հարցերի մշտական

                               Վ. Գյուլզադյան  հանձնաժողով

                               Գ. Ոսկանյան

                               Գ. Խաչատրյան

                               Վ. Խաչիկյան

                               Ա. Բարսեղյան

                               Գ. Գասպարյան

                               Խ. Սարգսյան

                               Վ. Մաթևոսյան

                               Լ. Ալեքսանյան

                               Մ. Բադալյան

                               Մ. Մկրտչյան

                               Ս. Բալասանյան

                               Հ. Հակոբյան

                               30.10.2000

 

78. Ինքնակամ կառուցված շեն-    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

քերի, շինությունների իրավա-    վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

կան կարգավիճակի մասին          Ա. Բաղդասարյան  հարցերի, Պետական-իրավական

                               Ա. Աղաջանյան    հարցերի մշտական

                               Ս. Երիցյան      հանձնաժողովներ

                               Գ. Գասպարյան

                               Ա. Հարություն-

                                       յան

                               Ս. Բարսեղյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               Ա. Ալոյան

                               30.10.2000

 

79. «Տեղական ինքնակառավար-    ԱԺ պատգամա-         Պետական-իրավական

ման մասին» ՀՀ օրենքում        վորներ              հարցերի, Ֆինանսավար-

լրացում կատարելու մասին        Վ. Այվազյան         կային, բյուջետային և

                               Վ. Գյուլզագյան      տնտեսական հարցերի

                               Ս. Բալասանյան       մշտական հանձնաժողովներ

                               26.10.2000

 

80. ՀՀ պետական բյուջեի         ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

նկատմամբ հարկերի գծով ընկե-    վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

րությունների և  կազմակերպու-   Վ. Դալլաքյան    հարցերի մշտական

թյունների պարտքերը որպես       Վ. Բոսանջյան    հանձնաժողով

հարկային վարկ ձևակերպելու      02.05.2000

մասին

 

81. «Բնակչության զբաղվածու-   ԱԺ պատգամա-     Սոցիալական, առողջապահու-

թյան մասին» ՀՀ օրենքում       վորներ          թյան և  բնության պահպա-

լրացումներ և  փոփոխություն-    Ա. Բաղդասար-    նության հարցերի մշտական

ներ կատարելու մասին                   յան      հանձնաժողով

                               Գ. Գասպարյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               Ա. Աղաջանյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ա. Հարություն-

                                        յան

                               20.06.2000

 

82. ՀՀ քրեակատարողական         Կառավարություն  Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգիրք                      02.11.2000      մշտական հանձնաժողով

 

83. ՀՀ քրեակատարողական         Կառավարություն  Պետական-իրավական հարցերի

օրենսգիրքը գործողության մեջ    02.11.2000      մշտական հանձնաժողով

դնելու մասին

 

84. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգըր- Կառավարություն Պետական-իրավական հարցերի

քում փոփոխություն կատարելու    06.11.2000      մշտական հանձնաժողով

մասին

 

85. Ընկերությունների կողմից    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

վճարվող բնապահպանական վճար-    վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

ների նպատակային օգտագործման    Վ. Դալլաքյան    հարցերի, Սոցիալական,

համար                          Վ. Բոստանջյան   առողջապահության և

                               Հ. Ոսկանյան     բնության պահպանության

                               Գ. Հարություն-  հարցերի մշտական

                                         յան   հանձնաժողովներ

                               Վ. Հովհաննիս-

                                         յան

                               Մ. Մկրտչյան

                               Ս. Զաքարյան

                               07.11.2000

 

86. «Բնապահպանական և  բնօգ-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային, բյուջե-

տագործման վճարների մասին»     վորներ          տային և  տնտեսական

ՀՀ օրենքում լրացումներ         Վ. Դալլաքյան    հարցերի, Սոցիալական,

կատարելու մասին                Վ. Բոստանջյան   առողջապահության և

                               Հ. Ոսկանյան     բնության պահպանության

                               Գ. Հարություն-  հարցերի մշտական

                                        յան    հանձնաժողովներ

                               Վ. Հովհաննիս-

                                        յան

                               Մ. Մկրտչյան

                               Ս. Զաքարյան

                               07.11.2000

 

87. «ՀՀ պետական բյուջետա-     ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային, բյուջե-

յին համակարգի մասին»  ՀՀ      վորներ          տային և  տնտեսական

օրենքում լրացում կատարելու     Վ. Դալլաքյան    հարցերի, Սոցիալական,

մասին                          Վ. Բոստանջյան   առողջապահության և

                               Հ. Ոսկանյան     բնության պահպանության

                               Գ. Հարություն-  հարցերի մշտական

                                        յան    հանձնաժողովներ

                               Վ. Հովհաննիս-

                                        յան

                               Մ. Մկրտչյան

                               Ս. Զաքարյան

                               07.11.2000

 

88. «Կրթության մասին»  ՀՀ    ԱԺ պատգամա-     Գիտության, կրթության,

օրենքում փոփոխություններ և     վորներ          մշակույթի և  երիտասար-

լրացումներ կատարելու մասին     Վ. Բաղդասարյան  դության հարցերի մշտական

                               Ս. Ավետիսյան    հանձնաժողով

                               Մ. Մաթևոսյան

                               Խ. Սարգսյան

                               Կ. Կարապետյան

                               Գ. Խաչատրյան

                               Վ. Բոստանջյան

                               Մ. Գասպարյան

                               Գ. Ոսկանյան

                               Վ. Հովհաննիս-

                                        յան

                               Ա. Աղաջանյան

                               Գ. Գասպարյան

                               Ս. Բարսեղյան

                               08.11.2000

                               14.12.2000

 

89. Ժողովներ, հանրաքվեներ,     Կառավարություն  Պետական-իրավական հարցերի

երթեր և  ցույցեր անցկացնելու   09.11.2000      մշտական հանձնաժողով

կարգի մասին

 

90. Լիցենզավորման մասին        Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

                               12.11.2000      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

91. Երկաթուղային տրանսպորտի    Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

մասին                          12.11.2000      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

92. Սահմանամերձ տարածաշրջան-   ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

ների մասին                     վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Վ. Դալլաքյան    հարցերի,

                               Վ. Բոստանջյան   Պետական-իրավական հարցերի

                               18.11.2000      մշտական հանձնաժողովներ

 

93. ՀՀ հողային հաշվեկշռի       ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

մասին                          վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Վ. Դալլաքյան    հարցերի մշտական

                               Վ. Բոստանջյան   հանձնաժողով

                               16.11.2000

 

94. Աշխատանքի վարձատրության    ԱԺ պատգամա-     Ֆինանսավարկային,

մասին                          վորներ          բյուջետային և  տնտեսական

                               Վ. Դալլաքյան    հարցերի, Սոցիալական,

                               Վ. Բոստանջյան   առողջապահության, բնության

                               16.11.2000      պահպանության հարցերի

                                               մշտական հանձնաժողովներ

 

95. ՀՀ մի շարք օրենքներում     Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

փոփոխություններ և  լրացումներ  23.11.2000      բյուջետային և  տնտեսական

կատարելու մասին                                հարցերի,

                                               Պետական-իրավական հարցերի

                                               մշտական հանձնաժողովներ

 

96. Իրավաբանական անձանց պետա- Կառավարություն Ֆինանսավարկային,

կան գրանցման մասին             23.11.2000      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի,

                                               Պետական-իրավական հարցերի

                                               մշտական հանձնաժողովներ

 

97. Ինքնակամ կառուցված շենքե-  ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի,

րի և  շինությունների հաշվառ-   վորներ          Ֆինանսավարկային,

ման և  գրանցման մասին          Վ. Այվազյան     բյուջետային և  տնտեսական

                               Մ. Գասպարյան    հարցերի մշտական

                               29.11.2000      հանձնաժողովներ

 

98. «Կրթության մասին»  ՀՀ    ԱԺ պատգամա-     Գիտության, կրթության,

օրենքում փոփոխություններ և     վորներ          մշակույթի և  երիտասարդու-

լրացումներ կատարելու մասին     Շ. Քոչարյան     թյան հարցերի մշտական

                               Մ. Միքայելյան   հանձնաժողով

                               Դ. Հովհաննիս-

                                        յան

                               Հ. Հարություն-

                                        յան

                               Գ. Սահակյան

                               Յ. Մանուկյան

                               Ս. Ավետիսյան

                               Վ. Գրիգորյան

                               Ս. Երիցյան

                               Ռ. Հովսեփյան

                               01.12.2000

 

99. «Զինապարտության մասին»  ԱԺ պատգամավոր  Պաշտպանության, ազգային ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու Վ. Հովհաննիսյան անվտանգության և ներքին

մասին                          01.12.2000      գործերի, Սոցիալական,

                                               առողջապահության և

                                               բնության պահպանության

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

100. Անցումային ժամանակաշըր-  ԱԺ պատգամավոր  Պետական-իրավական հարցերի

ջանում (մինչև  1992 թվականի    Խ. Սուքիասյան   մշտական հանձնաժողով

հունվարի 12-ը) գերագույն դա-   01.12.2000 տարանի քաղաքացիական գործերով դատական կոլեգիայի, գերագույն դատարանի նախագահության լիազո- րություններով վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և տնտեսական գոր- ծերով պալատի որոշումների վե- րանայման և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

 

101. «Տեղական ինքնակառավար-  ԱԺ պատգամավոր  Պետական-իրավական հարցերի,

ման մասին» ՀՀ օրենքում փո-    Վ. Այվազյան     Ֆինանսավարկային,

փոխություններ կատարելու մասին  06.12.2000      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

102. Հրդեհային անվտանգության  Կառավարություն Պաշտպանության, ազգային

մասին                          13.12.2000      անվտանգության և  ներքին

                                               գործերի մշտական հանձնաժողով

 

103. «Դատարանակազմության      Կառավարություն  Պետական-իրավական հարցերի

մասին»  ՀՀ օրենքում փոփոխու-  15.12.2000      մշտական հանձնաժողով

թյուններ կատարելու մասին

 

104. ՀՀ քաղաքացիական դատավա-   ԱԺ պատգամա-     Պետական-իրավական հարցերի

րության օրենսգրքում և          վորներ          մշտական հանձնաժողով

«Դատարանակազմության մասին»   Մ. Բադալյան

ՀՀ օրենքում լրացումներ կա-     Վ. Խաչիկյան

տարելու մասին                  Ա. Գրիգորյան

                               19.12.2000

 

105. «Մամուլի և  զանգվածային  ԱԺ պատգամա-     Գիտության, կրթության,

լրատվության մյուս միջոցների    վորներ          մշակույթի և  երիտասար-

մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվա-    Վ. Դալլաքյան    դության հարցերի,

ծում փոփոխություններ և         Վ. Բոստանջյան   Պետական-իրավական հարցերի

լրացումներ կատարելու մասին     Ս. Զաքարյան     մշտական հանձնաժողովներ

                               04.01.2000

 

106. «Հեռուստատեսության և     ԱԺ պատգամավոր-  Գիտության, կրթության,

ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում    ներ             մշակույթի և  երիտասար-

փոփոխություններ և  լրացումներ  Վ. Դալլաքյան    դության հարցերի,

կատարելու մասին                Վ. Բոստանջյան   Պետական-իրավական հարցերի

                               Ս. Զաքարյան     մշտական հանձնաժողովներ

                               04.01.2000

 

107. «Արվեստանոցների մասնա-  ԱԺ պատգամավոր- Ֆինանսավարկային,

վորեցման (սեփականաշնորհման)    ներ             բյուջետային և  տնտեսական

մասին» ՀՀ օրենքում լրացում    Շ. Քոչարյան     հարցերի, Գիտության,

կատարելու մասին                Ս. Իսրայելյան   կրթության, մշակույթի և

                               Հ. Գրիգորյան    երիտասարդության հարցերի

                               Ս. Ավետիսյան    մշտական հանձնաժողովներ

                               Ռ. Հովսեփյան

                               Ռ. Ամիրխանյան

                               Մ. Միքայելյան

                               Դ. Հովհաննիս-

                                       յան

                               23.01.2001

 

108. Էներգետիկայի մասին        Կառավարություն  Ֆինանսավարկային,

                               02.02.2001      բյուջետային և  տնտեսական

                                               հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

109. «Հեռուստատեսության և     Կառավարություն  Գիտության, կրթության,

ռադիոյի մասին»  ՀՀ օրենքում   03.02.2001      մշակույթի և  երիտասարդու-

փոփոխություններ կատարելու                      թյան հարցերի մշտական

մասին                                          հանձնաժողով

 

110. ՀՀ պետական գույքի մասնա- Կառավարություն Ֆինանսավարկային,

վորեցման 2001-2003թթ. ծրագրի   28.12.2000      բյուջետային և  տնտեսական

մասին                                          հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

111. ՀՀ պետական գույքի մասնա- Կառավարություն Ֆինանսավարկային,

վորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի                   բյուջետային և  տնտեսական

կատարման 1999 թվականի տարեկան                  հարցերի մշտական հանձնաժողով

հաշվետվության մասին

 

112. Ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի

նախագահի ընտրություն              _______              ________

 

113. 2000 թվականի բյուջեի      Կառավարություն  ԱԺ մշտական հանձնաժողովներ,

կատարման մասին                                 Վերահսկիչ պալատ

 

114. Վերահսկիչ պալատի          Վերահսկիչ պալատ Ֆինանսավարկային,

2000 թվականի տարեկան հաշ-                      բյուջետային և  տնտեսական

վետվությունը                                   հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

115. Կենտրոնական բանկի         Կենտրոնական     Ֆինանսավարկային,

2000 թվականի հաշվետվության     բանկ            բյուջետային և  տնտեսական

հրապարակումը                                   հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

116. ՀՀ 2001-2003թթ. պետական  Կառավարություն Պետական-իրավական հարցերի,

վիճակագրական աշխատանքների      25.12.2000      Ֆինանսավարկային,

եռամսյա ծրագիրը հաստատելու                     բյուջետային և  տնտեսական

մասին                                          հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողովներ

 

117. Կենտրոնական բանկի         Կենտրոնական     Ֆինանսավարկային,

դրամավարկային քաղաքականու-     բանկ            բյուջետային և  տնտեսական

թյան 2001թ. ծրագրի մասին                       հարցերի մշտական

                                               հանձնաժողով

 

118. Ազգային ժողովի չորրորդ    Պետական-իրա-    Պետական-իրավական հարցերի

նստաշրջանի քվեարկությունների   վական հարցերի   մշտական հանձնաժողով

կեսից ավելիին անհարգելի        մշտական

բացակայած պատգամավորների       հանձնաժողով

մասին

 

119. Ժամանակավոր հաշվիչ

հանձնաժողովի ընտրություն           _____               _____

 

120. ՀՀ միջազգային             ՀՀ Նախագահ      Արտաքին հարաբերություն-

պայմանագրերի վավերացում                        ների մշտական հանձնաժողով

 

(նոր 1-4 կետերը լրաց. 02.04.01 թիվ Ն-162-2 որոշում)

i

1. «Բռնադատվածների մասին»    ԱԺ պատգամավորներ        Սոցիալական,

ՀՀ օրենքում փոփոխություն       Կ. Բալայան              առողջապահության և

կատարելու մասին                Ա. Վարդանյան            բնության

                               Վ. Հովհաննիսյան         պահպանության

                               Ա. Ռուստամյան           հարցերի,

                               Ա. Պետրոսյան            Պետական-իրավական

                               Մ. Միքայելյան           հարցերի մշտական

                               Մ. Մաթևոսյան            հանձնաժողովներ

                               Ռ. Հովսեփյան

                               23.02.2001

 

2. «Գիտական և                 ԱԺ պատգամավոր           Գիտության,

գիտատեխնիկական                 Վ. Դալլաքյան            կրթության,

գործունեության մասին»         23.02.2001              մշակույթի և

ՀՀ օրենքում                                            երիտասարդության

փոփոխություններ և                                      հարցերի մշտական

լրացումներ կատարելու                                   հանձնաժողով

մասին

 

3. «Երկարամյա ծառայության     ԱԺ պատգամավոր           Սոցիալական,

աշխատանքային կենսաթոշակներ     Ֆ. Բերիկյան             առողջապահության և

նշանակելու պայմանների          01.03.2001              բնության

մասին» ՀՀ օրենքում                                    պահպանության

փոփոխություններ կատարելու                              հարցերի,

մասին                                                  Գիտության,

                                                       կրթության,

                                                       մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

4. Հակագնագոյացման             Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

(հակադեմփինգային) և            01.06.2000              բյուջետային և

փոխհատուցման միջոցների                                 տնտեսական հարցերի,

մասին                                                  մշտական հանձնաժողով

 

(նոր 1-6 կետերը լրաց. 16.04.01 թիվ Ն-169-2 որոշում)

 

i

1. Կենսաապահովման նվազագույն   ԱԺ պատգամավորներ        Ֆինանսավարկային,

զամբյուղի և  կենսաապահովման    Ա. Վարդանյան            բյուջետային և

նվազագույն բյուջեի մասին       Կ. Բալայան              տնտեսական հարցերի,

                               Վ. Հովհաննիսյան         Սոցիալական,

                               Մ. Մաթևոսյան            առողջապահության և

                               Ա. Պետրոսյան            բնության

                               Մ. Միքայելյան           պահպանության

                               Ռ. Հովսեփյան            հարցերի մշտական

                               Ա. Ռուստամյան           հանձնաժողովներ

                               23.02.2001

 

2. «Վարչական իրավախախ-        Կառավարություն          Պետական-իրավական

տումների վերաբերյալ ՀՀ         02.03.2001              հարցերի մշտական

օրենսգրքում, ՀՀ քրեական                                հանձնաժողով

և քրեական դատավարության օրենսգրքերում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

3. Գիտության, կրթության,       ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

ժուռնալիստիկայի,               Ա. Բաղդասարյան          հարցերի,

մշակույթի, արվեստի,            Ա. Հարությունյան        Գիտության,

առողջապահության,               Ա. Աղաջանյան            կրթության,

ֆիզիկական կուլտուրայի          Ա. Ալոյան               մշակույթի և

բնագավառում ՀՀ պատվավոր        Գ. Գասպարյան            երիտասարդության

կոչումների մասին               Ս. Բարսեղյան            հարցերի մշտական

                               Ս. Երիցյան              հանձնաժողովներ

                               Ս. Ավետիսյան

                               27.02.2001

                               06.04.2001

 

4. ՀՀ դեղամիջոցներից և         Կառավարություն          Սոցիալական,

դեղանյութերից գանձվող          9.04.2001               առողջապահության և

ավելացված արժեքի հարկի                                 բնության

գումարների ծախսման                                     պահպանության

ուղղությունների մասին                                  հարցերի,

                                                       Ֆինանսավարկային,

                                                       բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

5. Առևտրաարդյունաբերական       Կառավարություն          Ֆինանսավարկային,

պալատի մասին                   22.03.2001              բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական հանձնաժողով

 

6. «Լեզվի մասին» ՀՀ          ԱԺ պատգամավոր           Գիտության,

օրենքում լրացումներ            Տ. Սահակյան             կրթության,

կատարելու մասին                08.12.2000              մշակույթի և

                                                       երիտասարդության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

5 փետրվարի 2001 թվականի

Ն-137-2

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
05.02.2001
N Ն-137-2
Որոշում