Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3-Ը ...

 
i

(ուժը կորցրել է բացառությամբ կանոնակարգ 3-ի 6-րդ բաժնի 6.1-ից 6.7 կանոնների` 25.03.03 թիվ 126-Ն որոշում)

050.0146.310501

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

31 մայիսի 2001 թվականի թիվ 146

 

i

«ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

 

1. Հաստատել «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը նոր խմբագրությամբ (կցվում է):

i

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 232 որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը նոր խմբագրությամբ` բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով:

3. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի անձնակազմի կառավարման և արտաքին կապերի վարչությանը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում կազմակերպել կանոնակարգ 3-ի ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունը:

4. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործերի կառավարչությանը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում կազմակերպել կանոնակարգ 3-ի հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն առանձին գրքույկներով հրատարակումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է ընդունման պահից:

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2001 թ. մայիսի 31-ի թիվ 146 որոշմամբ

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3 ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

ԲԱԺԻՆ 1. ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Կանոն 1.1

 

i

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի համաձայն, բանկերը և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերը ՀՀ կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների ներքոհիշյալ ձևերը` նշված պարբերականությամբ:

 

     Հաշվետվության անվանումը                  Հաշվե-    Ներկայացման

                                              տվության  հաճախականու-

                                              համարը    թյունը

  1                      2                     3         4

 

  1  Հաշվեկշիռ                                 1        ամսական,

                                                        տարեկան

  2  Հաշվեկշիռ                                 2        շաբաթական

  3  Հաշվետվություն Ն11, Ն12, Ն21, Ն22, Ն3,    3        ամսական

Ն41, Ն42  և ընդհանուր կապիտալի

նվազագույն չափի նորմատիվների վերաբերյալ

  4  Հաշվետվություն ՀՀ կենտրոնական բանկում     4        14-օրյա

պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի

վերաբերյալ

  5  Հաշվետվություն բանկի եկամուտների և        5        ամսական,

     ծախսերի վերաբերյալ                                 եռամսյակային,

                                                        տարեկան

  6  Հաշվետվություն վարկային ներդրումների,     6        ամսական

դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն

արժեթղթերի վերաբերյալ

  7  Հաշվետվություն արտարժույթի տնօրինման      7        շաբաթական

նորմատիվի վերաբերյալ

  8  Հաշվետվություն ներգրավված և  տեղաբաշխված  8        ամսական

միջոցների ժամկետային կառուցվածքի

վերաբերյալ

  9  Հաշվետվություն ակտիվների և                9        ամսական

պարտավորությունների ժամկետայնության

վերաբերյալ

 10  Հաշվետվություն կանոնադրական հիմնադրամի    10       կիսամյակային

     ձևավորման  վերաբերյալ                              և

                                                        յուրաքանչյուր

                                                        փոփոխության

                                                        դեպքում

 11  Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի         11       եռամսյակային,

     փոփոխության վերաբերյալ                             տարեկան

 12  Հաշվետվություն բանկի դրամական միջոցների   12       եռամսյակային,

     հոսքերի վերաբերյալ                                 տարեկան

 13  Հաշվետվություն դրամարկղային               13       ամսական

շրջանառության վերաբերյալ

 14  Հաշվետվություն «խոշոր» պարտապանների       14       ամսական

վերաբերյալ 15 Հաշվետվություն արտարժույթի և չեկերի առք 15

     ու վաճառքի  վերաբերյալ                             շաբաթական

 16  Հաշվետվություն արտասահմանյան և            16       ամսական

հայրենական բանկերի հետ «լորո» և

«նոստրո» հաշիվների վերաբերյալ

 17  Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա           17       շաբաթական

ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված

միջոցների միջին տոկոսադրույքների

վերաբերյալ

 18  Հաշվետվություն բանկի և  ոչ ռեզիդենտների   18       եռամսյակային

միջև իրականացվող գործառնությունների

վերաբերյալ

 19  Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու         19       օրական

վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ

 20  Հաշվետվություն հաճախորդների, նրանց        20       ամսական

հաշիվների, կատարված փոխանցումների,

մատուցված վճարային ծառայությունների և

վճարային գործիքների վերաբերյալ

 21  Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման       21       յուրաքանչյուր

     արդյունքների վերաբերյալ                            թողարկման

                                                        համար

 22  Հաշվետվություն բանկի կողմից թողարկված     22       տարեկան

արժեթղթերի և կատարված ներդրումների

վերաբերյալ

 23  Վարկային ներդրումների ամփոփագիր           23       անհրաժեշտության

                                                        դեպքում

 24  Տեղեկանք բանկի սեփականությունը            24       եռամսյակային

հանդիսացող և վերջինիս գործունեության

համար չօգտագործվող նյութական ակտիվների

(հիմնական միջոցների և այլ նյութական

ակտիվների, այդ թվում` գրավի տնօրինման

արդյունքում կամ այլ պահանջներից առաջացած

սեփականացված ակտիվների, շահագործումից

դուրս և այլ հիմնական միջոցների)

վերաբերյալ

 25  «Խոշոր» պարտատերերի վերաբերյալ            28       ամսական

(1.1 կանոնը խմբ. 25.12.01 թիվ 334 որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԲԱԺԻՆ 2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄԸ

 

Կանոն 2.01

Հաշվետվությունները կազմվում են ձևաթղթի (բլանկի) վրա և հաստատվում ստորագրություններով ու կնիքով: Ձևաթղթի հետ մեկտեղ, բացառությամբ թիվ 21 և 22 ձևերի, հաշվետվությունները ներկայացվում են նաև մագնիսական կրիչների (դիսկետների) վրա կամ հաղորդվում են էլեկտրոնային փոստով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող ֆայլերին համապատասխան:

Շաբաթական հաշվետվությունները, բացի թիվ 7 և թիվ 4 ձևերից, ձևաթղթի վրա չեն ներկայացվում:

Հաշվետվություններում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթվերը (օրինակ` շաբաթական հաշվետվություններում նշվում է կիրակի օրվա ամսաթիվը, իսկ ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում` ամսվա վերջին օրվա ամսաթիվը): Ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր. ամիս. տարի (օրինակ` 31/01/2001 թ.):

 

Կանոն 2.02

Բանկերը հաշվետվությունները մագնիսական կրիչների վրա կամ էլեկտրոնային փոստով ներկայացնելիս ֆայլերը կոդավորում են ըստ կանոն 2.03-ի:

Ֆայլի կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 

Օրինակ` 14200_02.xls ֆայլը «Հայագրոբանկի» թիվ 2 հաշվետվությունն է, 16300_10.xls ֆայլը` «Հայէկոնոմբանկի» թիվ 10 հաշվետվությունը և այլն: Կոդավորման նշված կարգի պահպանումը պարտադիր է: ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող ֆայլերը, բացի տվյալ օրը ներկայացվող հաշվետվության ձևերից, այլ տեղեկատվություն չպետք է պարունակեն:

 

Կանոն 2.3

 

i

Բանկերի անվանումների հնգանիշ կոդերը

.____________________________________________________________________.

|  |Բանկի անվանումը         |Բանկի|   |  Բանկի անվանումը      | Բանկի|

|  |                        |կոդը |   |                       | կոդը |

|__|________________________|_____|___|_______________________|______|

|1 |«Ակունք բանկ» ՓԲԸ       |10600| 16| «Լենդբանկ» ՓԲԸ        |18400 |

|2 |«Ադանա» բանկ ՍՊԸ        |10900| 17| «Կրեդիտ-Երևան  բանկ»  |18700 |

|  |                        |     |   | ԲԲԸ                   |      |

|3 |«Հայինվեստբանկ» ՓԲԸ     |11500| 18| «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ    |19300 |

|4 |«Անելիք բանկ» ՍՊԸ       |11800| 19| «ՌիԱ-Բանկ» ՓԲԸ        |19900 |

|5 |«Արդշինբանկ» ԲԲԸ        |12100| 20| «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ       |20500 |

|6 |«Գլաձորբանկ» ՓԲԸ        |12400| 21| ԻԻՀ «Մելլաթ բանկ»     |20800 |

|  |                        |     |   | դուստր բանկ ՓԲԸ       |      |

|7 |«Հայագրոբանկ» ԲԲԸ       |14200| 22| «Կրեդիտ-Սերվիս բանկ»  |21100 |

|  |                        |     |   | ՍՊԸ                   |      |

|8 |«Միավորված բանկ» ԲԲԸ    |14500| 23| ««ԻԹԲ» Միջազգային     |21400 |

|  |                        |     |   | Առևտրային  Բանկ» ՓԲԸ  |      |

|9 |«Հայկապ» բանկ ՍՊԸ       |15100| 24| «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ    |21700 |

|  |                        |     |   | Հայաստան» ՓԲԸ         |      |

|10|«Հայներարտբանկ» ՓԲԸ     |15700| 25| «Հայգյուղփոխբանկ»     |22000 |

|  |                        |     |   | կոոպերատիվ            |      |

|11|«Հայխնայբանկ» ՓԲԸ       |16000| 26| «Արցախբանկ» ԲԲԸ       |22300 |

|12|«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ     |16300| 27| «Տրաստբանկ» ՓԲԸ       |22900 |

|13|«Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ     |16600| 28| «Հունաստանի           |23500 |

|  |                        |     |   | Առևտրային    Բանկ     |      |

|  |                        |     |   | (Հայաստան)» ՓԲԸ       |      |

|14|«Միջազգային Ինվեստիցիոն |17500| 29| «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ     |23800 |

|  |Բանկ» ՓԲԸ               |     |   |                       |      |

|15|«Զարգացման Հայկական     |18100| 30| «Յունիբանկ» ՓԲԸ       |24100 |

|  |բանկ» ԲԲԸ               |     |   |                       |      |

.____________________________________________________________________.

(2.3 կանոնը խմբ. 25.12.01 թիվ 334 որոշում)

 

Կանոն 2.04

Թիվ 1 և 2 ձևերը լրացվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետ համաձայնեցված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանը և մեկնաբանությունները» մեթոդական ցուցումներին համապատասխան` հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների, և միայն ձևաթղթի վրա յուրաքանչյուր ենթաբաժնի վերջում նշվում է հանրագումարը:

«I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն «ԿԲ կանոնակարգ 2-ի» պահանջների: Հետհաշվեկշռային և ծանուցման հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե բանկն աշխատել է նաև շաբաթ կամ կիրակի օրը` ապա նաև այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Բանկի կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվեկշռում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

Հաշվետվությանը կից եռամսյակային կտրվածքով պարտադիր ներկայացվում է տեղեկանք` բանկի սեփականությունը հանդիսացող և վերջինիս գործունեության համար չօգտագործվող նյութական ակտիվների (հիմնական միջոցների և այլ նյութական ակտիվների, այդ թվում` գրավի տնօրինման արդյունքում կամ այլ պահանջներից առաջացած սեփականացված ակտիվների, շահագործումից դուրս և այլ հիմնական միջոցների) վերաբերյալ (ձև թիվ 24): Տեղեկանքը լրացվում է հազար դրամներով` եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:

 

Կանոն 2.05 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 3 ձևը բաղկացած է 4 էջից (մագնիսական կրիչով` 4 sheet-ից): Առաջին էջում ամփոփվում է նորմատիվների փաստացի մեծությունը: «Ընդհանուր կապիտալ (համախառն)» սյունակում լրացվում է «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի համար հաշվարկվող կապիտալի մեծությունը:

Մեկ փոխառուի և բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով բանկի ռիսկի առավելագույն չափը, անկախ նորմատիվի խախտման փաստից, արտացոլվում է 8-րդ և 9-րդ սյունակներում: Եթե նորմատիվները խախտվել են մի քանի փոխառուների (անձանց) գծով, ապա հաջորդ տողերում ցույց են տրվում խախտում առաջացրած բոլոր գումարները: Հաշվետվությանը կից բանկը պարտադիր ներկայացնում է տեղեկանք` խախտում առաջացրած բոլոր գումարների տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության կամ բացակայության մասին: Տեղեկանքը պետք է ստորագրվի բանկի վարչության նախագահի (գործադիր տնօրենի) և գլխավոր հաշվապահի կողմից:

Ձևի հաջորդ էջերում լրացվում են նորմատիվների հաշվարկի համար օգտագործվող ցուցանիշների բաղկացուցիչները:

 

Կանոն 2.06 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 3 հաշվետվությունը բաղկացած է 4 էջից (ֆայլով` 4 sheet-ից): Առաջին էջում ամփոփվում է նորմատիվների փաստացի մեծությունը: «Ընդհանուր կապիտալ» սյունակում լրացվում է «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի համար հաշվարկվող կապիտալի մեծությունը:

Մեկ փոխառուի և բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով բանկի ռիսկի առավելագույն չափը, անկախ նորմատիվի խախտման փաստից, արտացոլվում է 7-րդ և 8-րդ սյունակներում: Եթե նորմատիվները խախտվել են մի քանի փոխառուների (անձանց) գծով, ապա հաջորդ տողերում ցույց են տրվում խախտում առաջացրած բոլոր գումարները: Հաշվետվությանը կից բանկը պարտադիր ներկայացնում է տեղեկանք` խախտում առաջացրած բոլոր գումարների տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության կամ բացակայության մասին: Տեղեկանքը պետք է ստորագրվի բանկի վարչության նախագահի (գործադիր տնօրենի) և գլխավոր հաշվապահի կողմից:

Ձևի հաջորդ էջերում լրացվում են նորմատիվների հաշվարկի համար օգտագործվող ցուցանիշների բաղկացուցիչները:

 

Կանոն 2.07

Թիվ 4 հաշվետվության մեջ բոլոր արժույթներով ներգրավված միջոցները ներկայացվում են համատեղ` մեկ էջի (մագնիսական կրիչով մեկ sheet-ի) վրա, դրամական արտահայտությամբ, հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների: Արտարժույթով ներգրավված միջոցների խմբավորումը կատարվում է «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված արտարժութային խմբերի համաձայն` «I խմբի արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ»:

 

Կանոն 2.08

Թիվ 5 ձևը լրացվում է աճողական տվյալներով` տարեսկզբից ստացված տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների, կատարված տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի, ակտիվների հնարավոր կորուստների գծով պահուստներին կատարված հատկացումների, դուրս գրված ակտիվների վերադարձից առաջացած գումարների չափով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները, իսկ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում, համապատասխանաբար, նախորդ եռամսյակի և նախորդ տարվա տվյալները:

 

Կանոն 2.09 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 6 ձևը լրացվում է վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի հաշվեկշռային մնացորդի գումարի չափով:

Միջբանկային վարկերի հաշվարկում ընդգրկվում են նաև միջբանկային ավանդները:

Հաշվետվության «I. Վարկային ներդրումներն ըստ ժամկետների» բաժինը լրացվում է հետևյալ կերպ.

«Ժամկետային վարկեր» մասում բանկի ժամկետային վարկային ներդրումները ցույց են տրվում ըստ վարկերի պայմանագրային ժամկետների:

Եթե վարկը երկարաձգվել է, ապա այն ցույց է տրվում հաջորդ` «Երկարաձգված վարկեր» մասում ըստ երկարաձգված օրերի` համապատասխան սյունակում: Ընդ որում, եթե վարկը երկարաձգվել է մի քանի անգամ, ապա հաշվի է առնվում ընդհանուր երկարաձգումը: Օրինակ, եթե վարկը երկարաձգվել է 3 անգամ` 40-ական օրով, ապա վարկի գումարը ցույց է տրվում «90-179 օր» սյունակում:

Ժամկետանց վարկերը ցույց են տրվում ըստ ժամկետանցի անցման օրերի` համապատասխան սյունակներում: Օրինակ, եթե վարկը ժամկետանց է արդեն 60 օր, ապա վարկի գումարը ցույց է տրվում «Ժամկետանց վարկեր» մասի «60-ից 89 օր» սյունակում:

Միևնույն վարկը ցույց է տրվում նշված երեք մասերից միայն մեկում (այսինքն` եթե վարկն արդեն երկարաձգվել կամ ժամկետանց է, ապա այն ցույց է տրվում համապատասխան մասում, իսկ «Ժամկետային վարկեր» մասում ըստ վարկի պայմանագրային ժամկետի այլևս ցույց չի տրվում):

1-ին («Վարկային ներդրումներ ընդամենը») և 2-րդ (»Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր ընդամենը») կետերը (բացառությամբ ենթակետերի) և 3-րդ կետն ամբողջությամբ լրացվում են համաձայն վարկային պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների` ներառյալ երկարաձգումները և ժամկետանց օրերը:

Հաշվետվության «II. Վարկային ռիսկի դիմաց հաշվարկվող պահուստաֆոնդի չափը» բաժինը լրացվում է հետևյալ կերպ.

Վարկերի հանրագումարը ըստ ռիսկի խմբերի պետք է համապատասխանի 1-ին մասի վարկային ներդրումների գումարին: Տրված վարկերի համար աղյուսակի 5-րդ սյունակում լրացվում է պահուստի հաշվեկշռային մեծությունը` վարկերի յուրաքանչյուր խմբի դիմաց առկա միջոցների չափով:

Առաջնակարգ ապահովված, այլ ապահովվածություն ունեցող, ապահովվածություն չունեցող վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և արժեթղթերի դասերի հաշվառումը ու նրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից համատեղ հաստատված կարգերին համապատասխան:

 

Կանոն 2.10 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

 

i

Թիվ 6 ձևը լրացվում է վարկային ներդրումների, բանկերում տեղաբաշխված ավանդների, դեբիտորական պարտքերի, ինվեստիցիոն արժեթղթերի հաշվեկշռային մնացորդների և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների մնացորդների գումարների չափով: Հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ ֆինանսական գործարքները:

Հաշվետվության «I. Վարկային ներդրումները և դեբիտորական պարտքերն ըստ ժամկետների» աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

«1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ» տողում լրացվում են միայն աղյուսակի վերջին երկու սյունակները (ընդամենը):

«Ժամկետային ակտիվներ» տողում լրացվում են բանկի ընդհանուր ժամկետային վարկերի, միջբանկային ավանդների, ֆակտորինգի և լիզինգի գումարներն ըստ պայմանագրային ժամկետների: Առանձին տողերով ցույց են տրվում վարկերը և միջբանկային ավանդները:

«Երկարաձգված ակտիվներ» տողում ցույց են տրվում բանկի ընդհանուր վարկերի, միջբանկային ավանդների, ֆակտորինգի և լիզինգի գումարներն ըստ երկարաձգված օրերի` համապատասխան սյունակում: Ընդ որում, եթե ակտիվը երկարաձգվել է մի քանի անգամ, ապա հաշվի է առնվում ընդհանուր երկարաձգումը: Օրինակ` եթե ակտիվը երկարաձգվել է 3 անգամ` 40-ական օրով, ապա վարկի գումարը ցույց է տրվում «91-180 օր» սյունակում: Առանձին տողերով ցույց են տրվում վարկերը և միջբանկային ավանդները:

«Ժամկետանց ակտիվներ» տողում ցույց են տրվում բանկի ժամկետանց վարկերի, միջբանկային ավանդների, ֆակտորինգի և լիզինգի գումարներն ըստ ժամկետանց օրերի` համապատասխան սյունակներում: Օրինակ` եթե ակտիվը ժամկետանց է արդեն 60 օր, ապա գումարը ցույց է տրվում տողի «մինչև 90 օր» սյունակում: Առանձին տողերով ցույց են տրվում վարկերը և միջբանկային ավանդները:

Միևնույն ակտիվը ցույց է տրվում նշված երեք տողերից մեկում (այսինքն, եթե ակտիվն արդեն երկարաձգվել կամ ժամկետանց է, ապա այն ցույց է տրվում համապատասխան տողում): Ընդ որում, «1. Ընդամենը... «տողի վերջին երկու սյունակների թվերը պետք է հավասար լինեն 1.1, 1.2 և 1.3 տողերի «Ընդամենը» սյունակի համապատասխան թվերի գումարին:

«2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ» տողում նշվում է ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված բոլոր վերոնշյալ ակտիվների գումարը, և լրացվում են միայն աղյուսակի վերջին երկու սյունակները (ընդամենը): 2.1, 2.2 և 2.3 տողերում նշվում են ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված ակտիվներն ըստ համապատասխան դասակարգման: Այդ տողերը լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ 1.1, 1.2 և 1.3 տողերը:

«3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ ըստ ճյուղերի» տողի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պարտապանի ճյուղային պատկանելիության և պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների` գումարած երկարաձգված և ժամկետանց օրերը:

Օրինակ` եթե ակտիվը տրամադրվել է գյուղատնտեսությանը 150 օր սկզբնական ժամկետով, գումարը գրանցվում է 3.2 տողում, «91-ից 180 օր» սյունակում: Եթե տվյալ ակտիվը երկարաձգվում է 180 օրով, գումարը տեղափոխվում է «271-ից 360 օր» սյունակ, իսկ 40 օր ժամկետանց դառնալու դեպքում` «361 օր և ավելի» սյունակ:

Ընդ որում, «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ ըստ ճյուղերի» տողում լրացվում են միայն վերջին երկու սյունակները (ընդամենը), իսկ «3.1 Արդյունաբերություն» տողի բոլոր սյունակների թվերը հավասար են այդ ենթաբաժնի բոլոր ենթակետերի թվերի գումարին:

Աղյուսակի 12-րդ սյունակի բոլոր տողերում թվերը պետք է հավասար լինեն 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 10-րդ սյունակների համապատասխան տողերի թվերի գումարին:

Աղյուսակի 13-րդ սյունակի բոլոր տողերում թվերը պետք է հավասար լինեն 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 11-րդ սյունակների համապատասխան տողերի թվերի գումարին»:

«II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» աղյուսակում լրացվում են տրված վարկերը, միջբանկային ավանդները, դեբիտորական պարտքերը և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածները: Ընդ որում, «վարկեր» սյունակի «Ընդամենը» տողի գումարը պետք է հավասար լինի առաջին աղյուսակի 1.1, 1.2 և 1.3 ենթակետերի վարկերի և միջբանկային ավանդների հանրագումարին:

«II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» և «III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների չափը» աղյուսակներում վարկերի, միջբանկային ավանդների, դեբիտորական պարտքերի, վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների և արժեթղթերի դասերի հաշվառումը ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի ու ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից համատեղ հաստատված կարգերին համապատասխան:

(2.10 կանոնը խմբ. 25.12.01 թիվ 334 որոշում)

 

Կանոն 2.11

«Արտարժույթի տնօրինման նորմատիվի վերաբերյալ» թիվ 7 հաշվետվության մեջ լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունը օրվա վերջին» և «Արտարժույթի տնօրինման նորմատիվի սահմանաչափը» սյունակները:

3-րդ` «I խումբ արտարժութային դիրք» և 4-րդ` «II խումբ արտարժութային դիրք» սյունակները լրացնելիս արտարժույթը խմբավորվում է համաձայն «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված արտարժութային խմբերի:

5-րդ` «Համախառն արտարժութային դիրք» և 6-րդ` «II խումբ արտարժութային դիրք» սյունակները լրացվում են «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով ընդհանուր կապիտալի համար սահմանված սահմանաչափերին համապատասխան:

 

Կանոն 2.12 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 8 հաշվետվությունը լրացվում է ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների համար` ըստ պայմանագրի ժամկետների (ներառյալ երկարաձգումները և ժամկետանց օրերը):

«Ներգրավված միջոցներ» աղյուսակում հակադարձ ռեպո գործարքները ընդգրկվում են ըստ պայմանագրի կողմ հանդիսացող հաճախորդի պատկանելիության` համապատասխան տողերում` «Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ», «Ֆիզիկական անձանց ավանդներ» կամ «Տնտեսավարող սուբյեկտների ավանդներ»:

Հաշվեկշռի «Այլ պարտավորություններ» բաժնում հաշվառված ներգրավված միջոցները նույնպես այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են ըստ հաճախորդի պատկանելիության համապատասխան տողերում:

«Պահանջներ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են միջբանկային ավանդներն ու վարկերը և այլ պահանջները բանկերի նկատմամբ:

Այն ակտիվները (օրինակ` պետական գանձապետական արժեթղթեր, ֆակտորինգ, ֆինանսական լիզինգ և այլն), որոնք հաշվեկշռում հաշվառվում են զեղչատոկոսով, այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են զուտ (մնացորդային) արժեքով:

Թիվ 8 հաշվետվության մեջ հաշվեգրումները (վճարվելիք (ստացվելիք) տոկոսներ, հաշվարկված այլ գումարներ) չեն ընդգրկվում:

 

Կանոն 2.13 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 8 հաշվետվությունը լրացվում է տեղաբաշխված և ներգրավված միջոցների համար` ըստ պայմանագրի ժամկետների (ներառյալ երկարաձգումները և ժամկետանց օրերը):

«Ներգրավված միջոցներ» աղյուսակում հակադարձ ռեպո համաձայնագրերը և պարտավորությունները ռեպո համաձայնագրերի գծով ընդգրկվում են ըստ պայմանագրի կողմ հանդիսացող հաճախորդի պատկանելիության` համապատասխան տողերում` «Բանկերից ներգրավված միջոցներ», «Ֆիզիկական անձանց ավանդներ» կամ «Տնտեսավարող սուբյեկտների ավանդներ»:

Հաշվեկշռի «Այլ պարտավորություններ» բաժնում հաշվառված ներգրավված միջոցները նույնպես այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են ըստ հաճախորդի պատկանելիության համապատասխան տողերում:

«Պահանջներ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են միջբանկային ավանդներն ու վարկերը և այլ պահանջները բանկերի նկատմամբ:

Այն ակտիվները (օրինակ` պետական գանձապետական արժեթղթեր, ֆակտորինգ, ֆինանսական լիզինգ և այլն), որոնք հաշվեկշռում հաշվառվում են զեղչատոկոսով, այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են զուտ (մնացորդային) արժեքով:

«Տեղաբաշխված միջոցներ» աղյուսակում ռեպո համաձայնագրերը և հակադարձ ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթերն ընդգրկվում են ըստ պայմանագրի կողմ հանդիսացող հաճախորդի պատկանելիության համապատասխան տողերում` «Պահանջներ բանկերի նկատմամբ», «Վարկեր ֆիզիկական անձանց» կամ «Վարկեր տնտեսությանը»:

«Այլ ներգրավված միջոցներ» և «Այլ տեղաբաշխված միջոցներ» տողերում հաշվառվում են այն ներգրավված ու տեղաբաշխված միջոցները, որոնք ընդգրկված չեն մնացած հոդվածներում:

Թիվ 8 հաշվետվության մեջ հաշվեգրումները (վճարվելիք (ստացվելիք) տոկոսներ, հաշվարկված այլ գումարներ), կանխիկ դրամական միջոցները, գալիք ժամանակաշրջանի եկամուտները և ծախսերը, ինչպես նաև հիմնական միջոցների և այլ նյութական ու ոչ նյութական ակտիվների արժեքները չեն ընդգրկվում:

Թիվ 8 հաշվետվության մեջ «1 Ֆիզիկական անձանց ավանդների հաշիվների մեծության վերաբերյալ» աղյուսակներում տեղեկատվությունը լրացվում է այն ֆիզիկական անձանց ավանդների վերաբերյալ, որոնք բանկում ունեն բացված ընթացիկ և (կամ) ժամկետային հաշիվներ:

 

Կանոն 2.14 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 9 հաշվետվությունը լրացվում է ըստ պայմանագրով նախատեսված տեղաբաշխված և ներգրավված միջոցների մարմանը մնացած ժամկետների:

«Պահանջներ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ» տողում լրացվում են բանկերի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկում բացված թղթակցային հաշիվների միջոցները, տեղաբաշխված ավանդները, այլ պահանջները ՀՀ կենտրոնական բանկի նկատմամբ: «Պահանջներ ՀՀ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ՀՀ բանկերում բացված թղթակցային «նոստրո» հաշիվների միջոցները, ՀՀ միջբանկային ավանդներն ու վարկերը և այլ պահանջները ՀՀ բանկերի նկատմամբ:

Այն ակտիվները (օրինակ` պետական գանձապետական արժեթղթեր, ֆակտորինգ, ֆինանսական լիզինգ և այլն), որոնք հաշվեկշռում հաշվառվում են զեղչատոկոսով, այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են մնացորդային արժեքով:

«Եթե ներգրավված միջոցները ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, ապա համարվում են ցպահանջ:

Թիվ 9 հաշվետվության մեջ ներգրավված միջոցների կազմում չեն ընդգրկվում պետական արժեթղթերի գրավադրմամբ և հակադարձ ռեպո պայմանագրի համաձայն ներգրավված միջոցները, բանկերի կանոնադրական հիմնադրամի համալրման նպատակով հավաքագրված միջոցները, նաև պարտավորություններն այն մասով, որոնք հանդիսանում են ապահովվածություն տեղաբաշխված միջոցների համար:

Հաշվային պլանի «Այլ պարտավորություններ» բաժնում հաշվառված այն պարտավորությունները, որոնք հաշվեգրումների արդյունք չեն, լրացվում են ըստ հաճախորդների պատկանելիության` համապատասխան տողերում: «Պարտավորություններ այլ անձանց նկատմամբ» տողում լրացվում են այն պարտավորությունները, որոնք բանկի ծախսերով կատարված հաշվեգրումների արդյունք են և այն պարտավորությունները, որոնց` ըստ հաշվետերերի պատկանելիությունը հաշվետվության ներկայացման օրվա դրությամբ դեռևս պարզաբանված չեն` համապատասխան փաստաթղթերի բացակայության հետևանքով:

Եթե տեղաբաշխված միջոցները ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, ապա համարվում են 180 օրից ավելի մարման ժամկետ ունեցող:

Թիվ 9 հաշվետվության մեջ տեղաբաշխված միջոցների կազմում չեն ընդգրկվում բանկերի կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշիվները, սառեցված հաշիվները, հետգնման պայմանագրով վաճառված արժեթղթերի գումարները, հիմնական միջոցներն ու ոչ նյութական ակտիվները և նրանց ձեռքբերման նպատակով կատարված կանխավճարները, նաև տեղաբաշխված միջոցներն այն մասով, որոնց համար համապատասխան պարտավորությունները հանդիսանում են ապահովվածություն:

«Կանխիկ դրամական միջոցներ» տողում լրացվում են նաև բանկի կողմից ձեռք բերված ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները: Ոսկու ոչ ստանդարտացված ձուլակտորները, ճանապարհին գտնվող դրամական միջոցները, ճանապարհին գտնվող կանխիկին հավասարեցված վճարային քարտերը, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից չհամաձայնեցված վճարային քարտերը թիվ 9 հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում:

«Պահանջներ ՀՀ կառավարության նկատմամբ» տողում լրացվում են բանկի կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական արժեթղթերը (բացառությամբ գրավադրված և հետգնման պայմանագրով վաճառված արժեթղթերի), հետգնման պայմանագրի համաձայն տնօրինվող պետական արժեթղթերը (ըստ տնօրինման ժամկետի): Կառավարության նկատմամբ այլ պահանջները (կանխավճարներ հարկերի գծով, հետաձգված հարկերի գծով առաջացած ակտիվներ և այլն) հաշվետվության մեջ պետք է արտացոլվեն կառավարության նկատմամբ պարտավորությունների (հաշվեգրումներ, հետաձգված հարկային պարտավորություններ և այլն) հետ հաշվանցված (կանխավճարից հանած պարտավորության գումարը): Եթե պարտավորության գումարը գերազանցում է կանխավճարի չափը, ապա տարբերություն կազմող գումարը լրացվում է «Պարտավորություններ այլ անձանց նկատմամբ» տողի ցպահանջ սյունակում: Եթե կանխավճարի չափը գերազանցում է պարտավորության գումարը, ապա տարբերություն կազմող գումարը լրացվում է «Պահանջներ այլ անձանց նկատմամբ» տողի ցպահանջ սյունակում:

Հաշվետվության «Այլ արժեթղթեր» տողում լրացվում են բանկի կողմից այլ անձանց (բանկերի և այլ կազմակերպությունների) կանոնադրական հիմնադրամներում ունեցած բաժնեմասերը և փայամասնակցությունները, ինչպես նաև վաճառքի և վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված արժեթղթերը:

«Պահանջներ այլ անձանց նկատմամբ» տողում լրացվում են հաշվային պլանի «Այլ ակտիվներ» բաժնի «Այլ ակտիվներ» հաշվում առկա միջոցները, «Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ» և «Առհաշիվ տրված գումարներ և կանխավճարներ» բաժիններում հաշվառված միջոցները, բացառությամբ «Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ», «Ֆինանսական լիզինգի գծով ստացվելիք գումարներ» և «Գալիք ժամանակաշրջանի ծախսեր» ենթաբաժինների: «Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ» և «Ֆինանսական լիզինգի գծով ստացվելիք գումարներ» ենթաբաժինների միջոցները հաշվետվության մեջ լրացվում են առանձին տողում:

«Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ», «Առհաշիվ տրված գումարներ և կանխավճարներ» բաժիններում և «Այլ ակտիվներ» բաժնի «Այլ ակտիվներ» հաշվում հաշվառված այն միջոցները, որոնք պահանջ են բանկերի նկատմամբ, պետք է ընդգրկվեն հաշվետվության «Պահանջներ բանկերի նկատմամբ» համապատասխան տողերում:

Հաշվետվության «այդ թվում» բաժինները արտացոլվում են արտարժույթի I և II խմբերի արտարժույթներով` վերածված հազար դրամների: Արտարժույթի խմբավորումը կատարվում է համաձայն «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված արտարժութային խմբերի:

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են ոչ ֆիքսված տոկոսադրույքներով (այսինքն` այդ միջոցների տոկոսադրույքները վերանայվում են շուկայի տոկոսադրույքների ցանկացած փոփոխությունների դեպքում):

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում միջոցները լրացվում են ըստ տոկոսադրույքների վերանայմանը մնացած ժամկետների, այլ ոչ թե ըստ մարմանը մնացած ժամկետների:

Օրինակ 1. եթե բանկը ներգրավել է մինչև 5 տարի մարման ժամկետով դեպոզիտ, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ դեպոզիտի գումարը պետք է լրացվի «90-119 օր» սյունակում, իսկ հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում նույն դեպոզիտի գումարը կարտացոլվի «60-89 օր» սյունակում:

Օրինակ 2. եթե բանկը ներգրավել է մինչև 3 տարի մարման ժամկետով դեպոզիտ, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են շուկայի ցանկացած փոփոխության դեպքում, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ դեպոզիտի գումարը պետք է լրացվի «Ցպահանջ» սյունակում:

«Ֆիքսված տոկոսադրույքներով» տողում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել և տեղաբաշխվել են ֆիքսված տոկոսադրույքներով: Ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցներն արտացոլվում են ըստ նրանց մարմանը մնացած ժամկետների»:

 

Կանոն 2.15 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

 

i

Թիվ 9 հաշվետվությունը լրացվում է ըստ պայմանագրով նախատեսված` ակտիվների և պարտավորությունների մարմանը մնացած ժամկետների:

Հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում ակտիվների և պարտավորությունների այն մասերը (այդ թվում` ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտքերն ու պահանջները), որոնք հանդիսանում են ապահովվածություն համապատասխան ակտիվների և պարտավորությունների համար, ինչպես նաև վերջիններիս ապահովված մասերը:

«Պահանջներ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ» տողում լրացվում են բանկերի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկում բացված թղթակցային հաշիվների միջոցները, տեղաբաշխված ավանդները, այլ պահանջները ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ:

«Պահանջներ ՀՀ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ՀՀ բանկերում բացված թղթակցային «նոստրո» հաշիվների միջոցները, ՀՀ միջբանկային ավանդներն ու վարկերը և այլ պահանջները ՀՀ բանկերի նկատմամբ:

Այն ակտիվները (օրինակ` պետական գանձապետական արժեթղթեր, ֆակտորինգ, ֆինանսական լիզինգ և այլն), որոնք հաշվեկշռում հաշվառվում են զեղչատոկոսով, այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են մնացորդային արժեքով:

Պարտավորությունների ժամկետանց սյունակը լրացվում է միայն այն պարտավորությունների մասով, որոնք սահմանված ժամկետին չեն վճարվել բանկի մեղքով, իսկ այլ ժամկետանց պարտավորությունները լրացվում են «ցպահանջ» սյունակում:

Եթե պարտավորությունները ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, ապա համարվում են ցպահանջ:

Հաշվային պլանի «Այլ պարտավորություններ» բաժնում հաշվառված այն պարտավորությունները, որոնք հաշվեգրումների արդյունք չեն, լրացվում են ըստ հաճախորդների պատկանելիության` համապատասխան տողերում: «Պարտավորություններ այլ անձանց նկատմամբ» տողում լրացվում են այն պարտավորությունները, որոնք բանկի ծախսերով կատարված հաշվեգրումների արդյունք են և այն պարտավորությունները, որոնց` ըստ հաշվետերերի պատկանելիությունը հաշվետվության ներկայացման օրվա դրությամբ դեռևս պարզաբանված չէ` համապատասխան փաստաթղթերի բացակայության հետևանքով:

«Հետհաշվեկշռային հոդվածներ» տողում լրացվում է «Երաշխիքներ և երաշխավորություններ» և «Այլ հետհաշվեկշռային պարտավորություններ» տողերի հանրագումարը, բացառությամբ այն հետհաշվեկշռային պարտավորությունների, որոնց դիմաց տվյալ բանկի հաշվեկշռի պարտավորություններ կարգում սառեցված են (ապահովվածություն են հանդիսանում) գումարներ: Ընդ որում, «Այլ հետհաշվեկշռային պարտավորություններ» տողում ընդգրկվում են ակրեդիտիվների, վարկային գծերի ու վարկային քարտերի չօգտագործված մասերի գումարները:

Եթե ակտիվները ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, ապա համարվում են 180 օրից ավելի մարման ժամկետ ունեցող:

Թիվ 9 հաշվետվության մեջ ակտիվների կազմում չեն ընդգրկվում սառեցված հաշիվները (բացառությամբ պայմանական` որոշակի ժամկետով սառեցված հաշիվների, որոնք հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ սառեցման ժամկետների), հիմնական միջոցներն ու ոչ նյութական ակտիվները և նրանց ձեռքբերման նպատակով կատարված կանխավճարները, ինչպես նաև հետագայում ծախսերով ձևակերպման ենթակա կանխավճարները:

«Կանխիկ դրամական միջոցներ» տողում լրացվում են նաև բանկի կողմից ձեռք բերված ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները: Ոսկու ոչ ստանդարտացված ձուլակտորները, ճանապարհին գտնվող դրամական միջոցները, ճանապարհին գտնվող կանխիկին հավասարեցված վճարային քարտերը, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ չհաստատված վճարային քարտերը հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում:

«Պահանջներ ՀՀ կառավարության նկատմամբ» տողում լրացվում են բանկի կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական արժեթղթերը (բացառությամբ գրավադրված և հակադարձ ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթերի), ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված պետական արժեթղթերը (ըստ տնօրինման ժամկետի): Կառավարության նկատմամբ այլ պահանջները (կանխավճարներ հարկերի գծով, հետաձգված հարկերի գծով առաջացած ակտիվներ և այլն) հաշվետվության մեջ պետք է արտացոլվեն կառավարության նկատմամբ պարտավորությունների (հաշվեգրումներ, հետաձգված հարկային պարտավորություններ և այլն) հետ հաշվանցված (կանխավճարից հանած պարտավորության գումարը): Եթե պարտավորության գումարը գերազանցում է կանխավճարի չափը, ապա տարբերություն կազմող գումարը լրացվում է «Պարտավորություններ այլ անձանց նկատմամբ» տողի «ցպահանջ» սյունակում: Եթե կանխավճարի չափը գերազանցում է պարտավորության գումարը, ապա տարբերություն կազմող գումարը լրացվում է «Պահանջներ այլ անձանց նկատմամբ» տողի «ցպահանջ» սյունակում:

Հաշվետվության «Այլ արժեթղթեր» տողում լրացվում են բանկի կողմից այլ անձանց (բանկերի և այլ կազմակերպությունների) կանոնադրական հիմնադրամներում ունեցած բաժնեմասերը և փայամասնակցությունները, ինչպես նաև վաճառքի և վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված արժեթղթերը:

«Պահանջներ այլ անձանց նկատմամբ» տողում լրացվում են Հաշվային պլանի «Այլ ակտիվներ» բաժնի «Այլ ակտիվներ» հաշվում առկա միջոցները, «Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ» և «Առհաշիվ տրված գումարներ և կանխավճարներ» բաժիններում հաշվառված միջոցները, բացառությամբ «Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ», «Լիզինգի գծով ստացվելիք գումարներ» և «Գալիք ժամանակաշրջանի ծախսեր» ենթաբաժինների: «Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ» և «Լիզինգի գծով ստացվելիք գումարներ» ենթաբաժինների միջոցները հաշվետվության մեջ լրացվում են առանձին տողում:

«Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ», «Առհաշիվ տրված գումարներ և կանխավճարներ» բաժիններում և «Այլ ակտիվներ» բաժնի «Այլ ակտիվներ» հաշվում հաշվառված այն միջոցները, որոնք պահանջ են բանկերի նկատմամբ, պետք է ընդգրկվեն հաշվետվության «Պահանջներ բանկերի նկատմամբ» համապատասխան տողերում:

Հաշվետվության «այդ թվում» բաժինները արտացոլվում են արտարժույթի I և II խմբերի արտարժույթներով` վերածված հազար դրամների: Արտարժույթի խմբավորումը կատարվում է համաձայն «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված արտարժութային խմբերի:

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են ոչ ֆիքսված տոկոսադրույքներով (այսինքն` այդ միջոցների տոկոսադրույքները վերանայվում են շուկայական տոկոսադրույքների ցանկացած փոփոխության դեպքում):

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում միջոցները լրացվում են ըստ տոկոսադրույքների վերանայմանը մնացած ժամկետների, այլ ոչ թե ըստ մարմանը մնացած ժամկետների:

Օրինակ 1. եթե բանկը ներգրավել է մինչև 5 տարի մարման ժամկետով ավանդ, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ ավանդի գումարը պետք է լրացվի «90-119 օր» սյունակում, իսկ հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում նույն ավանդի գումարը կարտացոլվի «60-89 օր» սյունակում:

Օրինակ 2. եթե բանկը ներգրավել է մինչև 3 տարի մարման ժամկետով ավանդ, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են շուկայի ցանկացած փոփոխության դեպքում, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ ավանդի գումարը պետք է լրացվի «Ցպահանջ» սյունակում:

«Ֆիքսված տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել և տեղաբաշխվել են ֆիքսված տոկոսադրույքներով: Ակտիվները և պարտավորությունները արտացոլվում են ըստ մարմանը մնացած ժամկետների:

I խմբի արտարժույթով և II խմբի արտարժույթով տողերում հաշվի են առնվում նաև «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ի համաձայն արտարժույթի տնօրինման նորմատիվի հաշվարկի մեջ ընդգրկվող հետհաշվեկշռային անավարտ գործարքների նկատմամբ պարտավորությունները և պահանջները (սփոթ, սվոփ, ֆյուչերս, ֆորվարդ), ըստ գործարքի կատարման ժամկետների, համապատասխան սյունակներում:

«I խմբի արտարժույթով», «II խմբի արտարժույթով», «Ֆիքսված տոկոսադրույքներով», «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» և «Այդ թվում` անտոկոս» տողերում ակտիվները և պարտավորություններն արտացոլվում են հաշվեկշռային ակտիվների և պարտավորությունների ամբողջ մնացորդային արժեքով (հաշվի չառնելով սույն հաշվետվության մնացած մասերում չընդգրկվող տարրերը):

«Այդ թվում` անտոկոս» տողերում լրացվում են այն ֆիքսված տոկոսադրույքներով միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են առանց տոկոսների վճարման (ստացման) պայմանի:

(2.15 կանոնը խմբ. 25.12.01 թիվ 334 որոշում)

 

Կանոն 2.16 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 10 հաշվետվությունը լրացվում է.

- բաց բաժնետիրական բանկերի կողմից` 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող

բաժնետերերի մասին: Մնացած բաժնետերերի բաժնեմասը լրացվում է մեկ տողով:

- Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

հանդիսացող և կոոպերատիվ բանկերի կողմից` բոլոր փայատերերի

(բաժնետերերի, անդամների) մասին:

Հաշվետվության «Սեփականության ձևը» սյունակը լրացվում է մասնակցի կազմակերպաիրավական ձևին համապատասխան` «պետական», «ոչ պետական» և «ֆիզիկական անձ»:

Բանկը պարտավոր է կանոնադրական հիմնադրամում փոփոխություններ չլինելու դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելու փոխարեն յուրաքանչյուր կիսամյակ առանձին գրությամբ հայտնել այդ մասին:

Բանկը պարտավոր է թիվ 10 հաշվետվությունը ներկայացնել նաև այն դեպքում (անկախ կանոնադրական հիմնադրամում կատարված փոփոխություններից), երբ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի համապատասխան որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել սույն հաշվետվության ձևում` կանոն 4.07-ում սահմանված ժամկետում:

 

Կանոն 2.17 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 10 հաշվետվությունը լրացվում է.

- բաց բաժնետիրական բանկերի կողմից` 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող

բաժնետերերի մասին: Մնացած բաժնետերերի բաժնեմասը լրացվում է երկու

տողով, ընդ որում, ռեզիդենտների մասնակցությունը լրացվում է առաջին

տողով, իսկ ոչ ռեզիդենտները` երկրորդ տողով:

- Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող և կոոպերատիվ բանկերի կողմից` բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) մասին:

Հաշվետվության «Սեփականության ձևը» սյունակը լրացվում է մասնակցի կազմակերպաիրավական ձևին համապատասխան` «պետական», «ոչ պետական» և «ֆիզիկական անձ»:

«Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)» սյունակում անվանումները լրացվում են «Ռեզիդենտ» կամ «Ոչ ռեզիդենտ» բառերով:

Բանկը պարտավոր է կանոնադրական հիմնադրամում փոփոխություններ չլինելու դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելու փոխարեն յուրաքանչյուր կիսամյակ առանձին գրությամբ հայտնել այդ մասին:

Բանկը պարտավոր է թիվ 10 հաշվետվությունը ներկայացնել նաև այն դեպքում (անկախ կանոնադրական հիմնադրամում կատարված փոփոխություններից), երբ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի համապատասխան որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել սույն հաշվետվության ձևում` կանոն 4.05-ում սահմանված ժամկետում:

 

Կանոն 2.18

Թիվ 11 հաշվետվությունում ներկայացվում է բանկի ընդհանուր կապիտալի (նվազագույն չափի հաշվարկման համար օգտագործվող) կազմի մեջ մտնող տարրերի մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում, այդ տարրերի կրած փոփոխությունները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում և ընդհանուր կապիտալի տարրերի մեծությունը ժամանակաշրջանի վերջում: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են նախորդ եռամսյակի վերջին օրվա տվյալները, իսկ տարեկան հաշվետվության մեջ` նախորդ տարվա տվյալները:

 

Կանոն 2.19 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 12 հաշվետվությունը լրացվում է դրամական հոսքի պարզաբանման ուղղակի մեթոդով: Հաշվետվությունում բանկի կողմից ստացված կանխիկ դրամի հոսքը խմբավորվում է 3 բաժիններում` դրամական հոսք գործառնական, ներդրումային և ֆինանսական գործունեությունից:

Առաջին բաժնում (դրամական հոսք գործառնական գործունեությունից) լրացվում է բանկի կողմից ստացված եկամուտներով և կատարված ծախսերով պայմանավորված դրամական հոսքը:

Երկրորդ բաժնում (դրամական հոսք ներդրումային գործունեությունից) արտացոլվում է բանկի հաշվեկշռային ակտիվների կազմի փոփոխությամբ պայմանավորված դրամական հոսքը, որը ներառում է պետական և ոչ պետական արժեթղթերի, վարկային և ինվեստիցիոն ներդրումների, տեղաբաշխված ավանդների, լիզինգի, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների շարժը:

Այս բաժնի «Նախկինում դուրս գրված վարկերի վերադարձ» հոդվածում չեն ընդգրկվում գրավի տնօրինման հետևանքով մարված վարկերի գումարները:

Երրորդ բաժնում լրացվում է բանկի հաշվեկշռային պարտավորությունների և կապիտալի փոփոխությամբ պայմանավորված դրամական հոսքը:

«Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են նախորդ եռամսյակի վերջին օրվա տվյալները, իսկ տարեկան հաշվետվության մեջ` նախորդ տարվա տվյալները:

Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված զուտ միջոցները բաղկացած են կանխիկ դրամական միջոցներից, թղթակից բանկերի զուտ ցպահանջ հաշիվներից և բանկի` ՀՀ կենտրոնական բանկում գտնվող թղթակցային հաշվի միջոցներից: Թղթակից բանկերի զուտ ցպահանջ միջոցներում ընդգրկվում է թղթակցային «նոստրո» հաշիվների և «լորո» հաշիվների տարբերությունը:

Հաշվետվությանը կից պարտադիր ներկայացվում է ծանոթագրություն ոչ դրամական այն գործառնությունների վերաբերյալ, որոնք կրում են ներդրումային կամ ֆինանսական բնույթ, սակայն կապված չեն դրամական հոսքերի հետ: Այդպիսի գործառնություններ են համարվում, օրինակ, վարկերի մարումը գրավների տնօրինման միջոցով, ակտիվների ձեռքբերումը (վաճառքը) ապառիկ ձևով, բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի մարումը բաժնետոմսերի թողարկման հաշվին և այլն:

Ծանոթագրությունը պետք է ստորագրվի բանկի վարչության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի կողմից:

 

Կանոն 2.20 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 12 հաշվետվությունը լրացվում է դրամական հոսքի պարզաբանման ուղղակի մեթոդով: Հաշվետվությունում բանկի կողմից ստացված կանխիկ դրամի հոսքը խմբավորվում է 3 բաժիններում` դրամական հոսք գործառնական, ներդրումային և ֆինանսական գործունեությունից:

Առաջին բաժնում (դրամական զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից) արտացոլվում են բանկի հիմնական գործունեության հետ կապված, ինչպես նաև ստացված եկամուտներով և կատարված ծախսերով պայմանավորված դրամական հոսքերը: Այս բաժնի «Նախկինում դուրս գրված վարկերի վերադարձ» հոդվածում չեն ընդգրկվում գրավի տնօրինման հետևանքով մարված վարկերի գումարները:

Երկրորդ բաժնում (դրամական զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից) արտացոլվում է դրամական հոսքը, որը ներառում է մինչև մարման ժամկետը պահվող ժամկետային և անժամկետ արժեթղթերում ներդրումների (բացառությամբ վաճառքի և վերավաճառքի), բանկերում տեղաբաշխված ավանդների, հիմնական միջոցների և այլ ներդրումային բնույթ կրող ակտիվների շարժը:

Երրորդ բաժնում (դրամական զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից) արտացոլվում են ՀՀ կենտրոնական բանկից և այլ բանկերից ստացված վարկերի, ստացված այլ փոխառությունների, լիզինգով ստացված միջոցների, բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի, կապիտալի փոփոխությամբ պայմանավորված դրամական հոսքերը:

Դրամական միջոցների հոսքերը, որոնք առաջացել են արտարժույթով կատարված գործառնությունների հետևանքով, պետք է գրանցվեն բանկի հաշվետվական արժույթով` արտարժույթի գումարի նկատմամբ կիրառելով հաշվետվական արժույթի և արտարժույթի միջև դրամական միջոցների հոսքերի օրվա դրությամբ առկա փոխանակման փոխարժեքը: Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա արտացոլվում է դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում` տվյալ ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում գոյացած դրամական միջոցների համապատասխանեցման նպատակով: Այդ գումարը ցույց է տրվում գործառնական, ներդրումային և ֆինանսական գործունեության արդյունքում գոյացած դրամական միջոցների հոսքերից առանձին:

«Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են նախորդ եռամսյակի վերջին օրվա տվյալները, իսկ տարեկան հաշվետվության մեջ` նախորդ տարվա տվյալները:

Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված զուտ միջոցները բաղկացած են կանխիկ դրամական միջոցներից, «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով նախատեսված կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթերից, թղթակից բանկերի զուտ ցպահանջ միջոցներից, բանկի` ՀՀ կենտրոնական բանկում գտնվող թղթակցային հաշվի միջոցներից և ՀՀ կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված ավանդներից, ինչպես նաև պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերից (զուտ հաշվեկշռային արժեքով, բացառությամբ գրավադրվածների): Թղթակից բանկերի զուտ ցպահանջ միջոցներում ընդգրկվում է թղթակցային «նոստրո» հաշիվների և «լորո» հաշիվների տարբերությունը:

Հաշվետվությանը կից պարտադիր ներկայացվում է ծանոթագրություն ոչ դրամական այն գործառնությունների վերաբերյալ, որոնք կապված չեն դրամական հոսքերի հետ: Այդպիսի գործառնություններ են համարվում, օրինակ, վարկերի մարումը գրավների տնօրինման միջոցով, ակտիվների ձեռքբերումը (վաճառքը) ապառիկ ձևով, բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի մարումը բաժնետոմսերի թողարկման հաշվին և այլն:

Ծանոթագրությունը պետք է ստորագրվի բանկի վարչության նախագահի (գործադիր տնօրենի) և գլխավոր հաշվապահի կողմից:

 

Կանոն 2.21

Թիվ 13 հաշվետվության 3-րդ և 6-րդ հոդվածներում պետք է ընդգրկվեն այլ բանկերից ստացված (բանկերին հանձնված) գումարները: Այս հոդվածներում չեն արտացոլվում տվյալ բանկի ներբանկային գործառնությունները (մայր բանկից մասնաճյուղերին, մի մասնաճյուղից մյուս մասնաճյուղին, ինչպես նաև մայր բանկի կամ մասնաճյուղերի կողմից գործառնական գրասենյակներին տրված ամրացումները և նրանցից ստացած գումարները և այլն):

Դրամարկղի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին (հոդված 8) պետք է համապատասխանի «Կանխիկ դրամական միջոցներ դրամարկղում», «Կանխիկ դրամական միջոցներ գործառնական գրասենյակում» և «Կանխիկ դրամական միջոցներ բանկոմատներում» հաշվեկշռային հաշիվների հանրագումարին:

 

Կանոն 2.22 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 14 հաշվետվությունը լրացվում է մեկ փոխառուի այն պարտավորությունների գծով (ներառյալ ֆակտորինգային պարտավորությունները), որոնց հանրագումարը (12-րդ սյունակ) գերազանցում է բանկի հաշվետու ամսվա միջին օրական ընդհանուր կապիտալի 5%-ը:

Եթե փոխառուն ֆիզիկական անձ է, ապա «Սեփականության ձև» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ֆիզիկական անձ», փոխառուի բաժնեմասերի 50%-ից ավելին պետությանը պատկանելու դեպքում` «պետական», մնացած դեպքերում` «ոչ պետական»:

Հաշվետվության վերջին սյունակի «Ռիսկի համապատասխան կշռով» հոդվածում լրացվում է տվյալ փոխառուի այն պարտավորությունների գումարը, որը «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված կշիռներով ընդգրկվում է ռիսկի նորմատիվների (Ն3, Ն41,Ն42) հաշվարկի մեջ:

Հաշվետվության մեջ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ սյունակները պետք է լրացվեն միայն մեծատառերով և առանց չակերտների:

 

Կանոն 2.23 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 14 հաշվետվությունը լրացվում է մեկ պարտապանի (ընդ որում, պարտապաններին են հավասարեցվում նաև այն անձինք, որոնց գծով բանկը ստանձնել է լրացուցիչ պայմանական հետհաշվեկշռային պարտավորություններ` տրամադրվել է երաշխիք, բացվել է ակրեդիտիվ կամ առկա են նմանատիպ այլ դեպքեր) այն պարտավորությունների գծով (ներառյալ ֆակտորինգային պարտավորությունները), որոնց հանրագումարը (12-րդ սյունակ) գերազանցում է բանկի հաշվետու ամսվա միջին օրական ընդհանուր կապիտալի 5%-ը:

Եթե պարտապանը ֆիզիկական անձ է, ապա «Սեփականության ձև» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ֆիզիկական անձ», պարտապանի բաժնեմասերի 50%-ից ավելին պետությանը պատկանելու դեպքում` «պետական», մնացած դեպքերում` «ոչ պետական»:

«Այլ պարտավորություններ» սյունակում նշվում են բանկի բոլոր այն հաշվեկշռային և (կամ) հետհաշվեկշռային պարտավորությունները (օրինակ` ակրեդիտիվներ), որոնք նշված չեն հաշվետվության նախորդ սյունակներում:

Հաշվետվության վերջին սյունակի «Ռիսկի համապատասխան կշռով» հոդվածում լրացվում է տվյալ պարտապանի և վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց պարտավորությունների գումարը «ԿԲ կանոնակարգ 2»-ով սահմանված կշիռներով:

Հաշվետվության մեջ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ սյունակները պետք է լրացվեն միայն մեծատառերով և առանց չակերտների:

 

Կանոն 2.24 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 15 (շաբաթական) հաշվետվությունը բաղկացած է 2 բաժնից: Հաշվետվության լրացման ժամանակ գործարքի միջին փոխարժեքը որոշվում է միջին կշռվածի մեթոդով:

Հաշվետվության I բաժնում լրացվում են արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները:

«Գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում են արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները երկնիշ կոդերով, որի առաջին նիշը որոշվում է ըստ գործարքի իրականացման վայրի` հետևյալ եղանակով.

1. Գործառնություններ միջբանկային շուկայում,

2. Գործառնություններ ֆոնդային բորսայում,

3. Ներբանկային գործառնություններ (առանց գործառնական գրասենյակների),

4. Գործառնական գրասենյակներ,

Երկրորդ նիշը որոշվում է ըստ գործարքի տեսակի.

1. Սփոթ

2. Ֆորվարդ

3. Ֆյուչերս

4. Սվոպ

Օրինակ` 2.3 կոդը բնորոշում է ֆոնդային բորսայում ֆյուչերսային գործարքը:

«Փոխարկվող արժույթներ (գնվող / վաճառվող)» սյունակում լրացվում են փոխարկվող համապատասխան արժույթների ISO կոդերը (օրինակ` ԱՄՆ-ի դոլար` USD, հայկական դրամ` AMD, անգլիական ֆունտ ստեռլինգ` GBP և այլն): Յուրաքանչյուր գործարք լրացվում է` ելնելով նրա նպատակից. եթե իրականացվել է արտարժույթի գնման գործարք, ապա «Փոխարկվող արժույթներ (գնվող/վաճառվող)» սյունակի համարիչում նշվում է գնվող արտարժույթի ISO կոդը, և լրացվում առքի ծավալն ու առքի միջին փոխարժեքը: Եթե իրականացվել է արտարժույթի վաճառքի գործարք, ապա «Փոխարկվող արժույթներ (գնվող/վաճառվող)» սյունակի հայտարարում նշվում է վաճառվող արտարժույթի ISO կոդը, և լրացվում վաճառքի ծավալն ու վաճառքի միջին փոխարժեքը:

«Ընդամենը» սյունակում լրացվում է ամբողջ շաբաթվա ընթացքում իրականացված գործարքների հանրագումարը` խմբավորված ըստ արտարժույթի տեսակի, գործարքի տեսակի և ծավալի, միջին փոխարժեքի:

II բաժնում լրացվում են չեկերի առք ու վաճառքի ծավալները:

Հաշվետվության մեջ գործարքների ծավալները նշվում են առանց տասնորդական միավորների, իսկ փոխարժեքները` հարյուրերորդական միավորներով:

 

Կանոն 2.25 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 15 (շաբաթական) հաշվետվությունը բաղկացած է 2 բաժնից: Հաշվետվության լրացման ժամանակ գործարքի միջին փոխարժեքը որոշվում է միջին կշռվածի մեթոդով:

Հաշվետվության I բաժնում լրացվում են արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները:

«Գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում են արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները երկնիշ կոդերով, որի առաջին նիշը որոշվում է ըստ գործարքի իրականացման վայրի հետևյալ եղանակով.

1. Գործառնություններ միջբանկային շուկայում,

2. Գործառնություններ ֆոնդային բորսայում,

3. Ներբանկային գործառնություններ (առանց գործառնական գրասենյակների),

4. Գործառնական գրասենյակներում,

5. Այլ վայրերում:

Երկրորդ նիշը որոշվում է ըստ գործարքի տեսակի.

1. Սփոթ

2. Ֆորվարդ

3. Ֆյուչերս

4. Սվոպ

Օրինակ` 2.3 կոդը բնորոշում է ֆոնդային բորսայում ֆյուչերսային գործարքը:

«Փոխարկվող արժույթներ (գնվող / վաճառվող)» սյունակում լրացվում են փոխարկվող համապատասխան արժույթների ISO կոդերը (օրինակ` ԱՄՆ-ի դոլար` USD, հայկական դրամ` AMD, անգլիական ֆունտ ստեռլինգ` GBP և այլն): Յուրաքանչյուր գործարք լրացվում է` ելնելով նրա նպատակից. եթե իրականացվել է արտարժույթի գնման գործարք, ապա «Փոխարկվող արժույթներ (գնվող/վաճառվող)» սյունակի համարիչում նշվում է գնվող արտարժույթի ISO կոդը, և լրացվում առքի ծավալն ու առքի միջին փոխարժեքը: Եթե իրականացվել է արտարժույթի վաճառքի գործարք, ապա «Փոխարկվող արժույթներ (գնվող/վաճառվող)» սյունակի հայտարարում նշվում է վաճառվող արտարժույթի ISO կոդը, և լրացվում վաճառքի ծավալն ու վաճառքի միջին փոխարժեքը:

Արտարժույթի առք ու վաճառքի միջին փոխարժեքները լրացվում են հետևյալ կերպ.

ա) եթե գործարքի (առքի կամ վաճառքի) մի կողմը հանդիսանում է ԱՄՆ դոլար, այսինքն` արտարժույթը գնվում կամ վաճառվում է ԱՄՆ դոլարի դիմաց, ապա փոխարժեքը նշվում է 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց: Օրինակ, եթե գնվում կամ վաճառվում է ռուսական ռուբլի ԱՄՆ դոլարի դիմաց, ապա այդ գործարքի փոխարժեքը նշվում է հետևյալ կերպ. 30 ռուսական ռուբլի 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց:

Բացառություն են կազմում միայն ֆունտ ստեռլինգի առք ու վաճառքի գործարքները: Այս դեպքում փոխարժեքը նշվում է 1 ֆունտ ստեռլինգի դիմաց: Օրինակ, եթե գնվում կամ վաճառվում է ֆունտ ստեռլինգ ԱՄՆ դոլարի դիմաց, ապա այդ գործարքի փոխարժեքը նշվում է հետևյալ կերպ. 1.58 դոլար` 1 ֆունտ ստեռլինգի դիմաց:

բ) Եթե գործարքին (առքին կամ վաճառքին) չի մասնակցում ԱՄՆ դոլարը, ապա փոխարժեքը նշվում է այն արժույթի 1 միավորի դիմաց, որի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ավելի բարձր է: Օրինակ, եթե գնվում կամ վաճառվում է գերմանական մարկ ֆրանսիական ֆրանկի դիմաց, ապա այդ գործարքի փոխարժեքը նշվում է հետևյալ կերպ. 3.35 ֆրանսիական ֆրանկ 1 գերմանական մարկի դիմաց:

«Ընդամենը» սյունակում լրացվում է ամբողջ շաբաթվա ընթացքում իրականացված գործարքների հանրագումարը` խմբավորված ըստ արտարժույթի տեսակի, գործարքի տեսակի և ծավալի, միջին փոխարժեքի:

II բաժնում լրացվում են չեկերի առք ու վաճառքի ծավալները:

Հաշվետվության մեջ գործարքների ծավալները նշվում են առանց տասնորդական միավորների, իսկ փոխարժեքները` հարյուրերորդական միավորներով:

 

Կանոն 2.26

Թիվ 16 հաշվետվության մեջ ՀՀ կենտրոնական բանկում բացված թղթակցային հաշիվները չեն ընդգրկվում: Եթե բանկի թղթակցային հաշիվները մեկ ուրիշ բանկում արտարժույթի մի քանի տեսակով են (multy), ապա յուրաքանչյուր արժույթով մնացորդը լրացվում է առանձին տողով: ԱՊՀ երկրներում գործող թղթակից բանկերի անվանումները լրացվում են ռուսերեն, «ընդ որում «գտնվելու վայրը» սյունակում գրվում է միայն քաղաքի անունը, օրինակ` ՄՕՍԿՎԱ, իսկ այլ երկրներում գործող բանկերի անվանումները` անգլերեն:

Հաշվետվության մեջ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում բոլոր անվանումները լրացվում են առանց չակերտների, միայն մեծատառերով և հետևյալ տառատեսակներով, օրինակ` ՍԲՍ ԱԳՐՕ ՐՕՍՍԻՅԱ ՄՕՍԿՎԱ (տառատեսակ` Baltica Cyrillic), GENERAL BANK BELGIUM BRUSSELS (տառատեսակ` Times Armenian):

 

Կանոն 2.27 (ուժի մեջ է մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը)

Թիվ 17 հաշվետվությունը լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր ավանդային, վարկային, ռեպո և հակադարձ ռեպո պայմանագրերի հիման վրա` հազար միավորներով: Երկարաձգված վարկերը (ավանդները) հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: Շաբաթվա ընթացքում տրված վարկերի միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ = (Վ1 *Տ 1+Վ2 *Տ 2+ ... + Վm *Տ m) / (Վ1+Վ2+...+Վm), որտեղ Վ-ն տրված վարկերի ծավալն է, Տ-ն` տրված վարկերի տարեկան տոկոսները, 1-m-ը` տրված վարկերի քանակը:

Ավանդների դիմաց վճարվող միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Մտ = (Ա1 *Տ 1+Ա2 *Տ 2+ ... + Աn *Տ n)/(Ա1+Ա2+...+Աn), որտեղ Ա-ն ավանդների ծավալներն է, Տ -ն` ավանդների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսները, 1-n-ը` ավանդների քանակը: Ձևերը լրացվում են տարեկան տոկոսադրույքներով:

Ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների մեջ մտնում են միայն առևտրային բանկերի հետ արժեթղթերի հետգնման պայմանագրերով տեղաբաշխված և ներգրավված միջոցները: Հետգնման պայմանագրերով գործարքների դեպքում վաճառողը պարտավորվում է հետ գնել միևնույն կամ նմանատիպ արժեթուղթ` հաստատուն գնով ավելի ուշ ամսաթվով: Ռեպո գործարքի կայացման դեպքում բանկը հանդես է գալիս իբրև արժեթղթերի գնորդ, հակադարձ ռեպո գործարքի դեպքում` իբրև վաճառող:

Շաբաթվա ընթացքում կայացած ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների միջին ռեպո տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ = (Ռ1 *Տ 1+Ռ2 *Տ 2+...+Ռn *Տ n)/(Ռ1+Ռ2+...+Ռn), որտեղ Ռ-ն կնքված ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների ծավալն է, Տ-ն` կնքված ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների ռեպո-տոկոսադրույքները, 1-n-ը` կայացած գործարքների քանակը:

Առանձին աղյուսակում լրացվում են այն բանկերի անվանումները, որոնց հետ իրականացվել են գործարքները` նշելով ներգրավված կամ տեղաբաշխված միջոցի ծավալը, ժամկետը և միջին տարեկան տոկոսադրույքը` ըստ արժույթի տեսակի:

 

Կանոն 2.28 (ուժի մեջ է 2002 թ. հունվարի 1-ից)

Թիվ 17 հաշվետվությունը լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր ավանդային, վարկային, ռեպո և հակադարձ ռեպո պայմանագրերի, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված կամ տեղաբաշխված միջոցների հիման վրա` հազար միավորներով: Երկարաձգված վարկերը (ավանդները) հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ կատարված գործարքները հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: Շաբաթվա ընթացքում տրված վարկերի միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ = (Վ1 *Տ 1+Վ2 *Տ 2+ ... + Վm *Տ m) / (Վ1+Վ2+...+Վm), որտեղ Վ-ն տրված վարկերի ծավալն է, Տ-ն տրված վարկերի տարեկան տոկոսները, 1-m-ը` տրված վարկերի քանակը:

Ավանդների դիմաց վճարվող միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Մտ = (Ա1 *Տ 1+Ա2 *Տ 2+ ... + Աn *Տ n)/(Ա1+Ա2+...+Աn), որտեղ Ա-ն` ավանդների ծավալներն է, Տ -ն` ավանդների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսները, 1-n-ը` ավանդների քանակը: Ձևերը լրացվում են տարեկան տոկոսադրույքներով:

Ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների մեջ մտնում են արժեթղթերի հետգնման պայմանագրերով տեղաբաշխված և ներգրավված միջոցները: Հետգնման պայմանագրերով գործարքների դեպքում վաճառողը պարտավորվում է հետ գնել միևնույն կամ նմանատիպ արժեթուղթ` հաստատուն գնով ավելի ուշ ամսաթվով: Ռեպո գործարքի կայացման դեպքում բանկը հանդես է գալիս իբրև արժեթղթերի գնորդ, հակադարձ ռեպո գործարքի դեպքում` իբրև վաճառող:

Շաբաթվա ընթացքում կայացած ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների միջին ռեպո տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ = (Ռ1 *Տ 1+Ռ2 *Տ 2+...+Ռn *Տ n)/(Ռ1+Ռ2+...+Ռn), որտեղ Ռ-ն` կնքված ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների ծավալն է, Տ-ն` կնքված ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների ռեպո տոկոսադրույքները, 1-n-ը` կայացած գործարքների քանակը:

Առանձին աղյուսակում լրացվում են այն բանկերի անվանումները, որոնց հետ իրականացվել են գործարքները` նշելով ներգրավված կամ տեղաբաշխված միջոցի ծավալը, ժամկետը և միջին տարեկան տոկոսադրույքը` ըստ արժույթի տեսակի:

«Այլ արտարժույթներ» տողերը լրացվում են դրամական արտահայտությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով:

 

---------------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
31.05.2001
N 146
Որոշում