Սեղմել Esc փակելու համար:
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/03. «ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/03. «ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ Հ ...

 

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
29 դեկտեմբերի 2008 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05008405

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ

 

16 դեկտեմբերի 2008 թ. թիվ 356-Ն

  

«ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 141-րդ հոդվածը և 207-րդ հոդվածի 1-ին կետը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/03-ը` համաձայն հավելվածի (կցվում է):

i

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագրքի» 108-րդ, 109-րդ, 110-րդ գլուխները, 111.1-րդ, 111.2-րդ, 111.4-րդ, 111.5-րդ կետերը, 112-րդ, 113-րդ, 114-րդ գլուխները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան


2008 թ. դեկտեմբերի 23
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի
թիվ 356-Ն որոշման

 

«ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/03

 

ԲԱԺԻՆ  I
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կարգավորվող շուկայի օպերատորի (այսուհետ` օպերատոր) կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները, Կենտրոնական բանկի կողմից օպերատորից տեղեկանք, բացատրություն և այլ փաստաթղթեր պահանջելու կարգը:

2. Սույն կանոնակարգում սահմանված հաշվետվությունների լրացման դրույթներով այլ բան սահմանված չլինելու դեպքում հաշվետվություններում ներառվող գումարներն արտահայտվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով (արտարժույթով արտահայտված գումարները վերահաշվարկվում են հաշվետու օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված` ՀՀ դրամի նկատմամբ համապատասխան արտարժույթի հաշվարկային փոխարժեքով)` մեկ Հայաստանի Հանրապետության դրամի ճշտությամբ:

(2-րդ կետը փոփ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 2
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) «Ամսաթիվ»` ամսաթիվը, ամիսն ու տարեթիվը (01/01/2008 թ.):

2) «Հաշվետու օր»` յուրաքանչյուր օր, որի ընթացքում օպերատորը իրականացրել է գործունեություն:

3) «Հաշվետու տարի»` հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը: Օպերատորի համար առաջին հաշվետու տարի է համարվում օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու օրվանից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը:

4) «Հաշվետու եռամսյակ»` օրացուցային տարվա սկզբից երեք ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Օպերատորի համար առաջին հաշվետու եռամսյակ է համարվում օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջն ընկած ժամանակաշրջանը:

5) «Հաշվետու ժամանակաշրջան»` հաշվետու օր, հաշվետու եռամսյակ կամ հաշվետու տարի:

6) «Օրենք»` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:

7) «Պետական արժեթղթեր»` Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր:

8) «Վարկային ռեսուրս»` Հայաստանի Հանրապետության դրամով կամ արտարժույթով արտահայտված դրամական այն միջոցները, որոնք Շուկայի մի մասնակիցը որոշակի ժամկետով և տոկոսադրույքով Օպերատորի կանոններով սահմանված կարգով որպես փոխառություն նախատեսում է տրամադրել Շուկայի այլ մասնակցի:

9) «Ռեպո գործարք»` արժեթղթերի վաճառքի (առքի) գործարքը` հետգնման (հետ վաճառելու) պայմանով:

10) «Ռեպո-ուղղակի գործարք»` առևտրի մասնակիցների միջև կնքվող ռեպո գործարքի առաջին քայլը, համաձայն որի դրամական միջոցների փոխառուն վաճառում է արժեթղթերը դրամական միջոցների փոխատուին:

11) (11-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 03.01.2013 թվականից` 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշում)

12) «Հասցեական առաջարկ»` առևտրային նստաշրջանի ընթացքում առևտրի մասնակցի կողմից մեկ այլ կոնկրետ (իրեն հայտնի) առևտրի մասնակցի առևտրային համակարգի միջոցով ուղարկված` բաժնային և (կամ) ոչ բաժնային արժեթղթերի առուվաճառքի կամ ռեպո գործարքների կնքման առաջարկ, որի ակցեպտավորման դեպքում առևտրային համակարգում գրանցվում է գործարքի կնքում:

13) «Հարթակ»` շուկայի հատված, որի համար Օպերատորի առևտրային համակարգում ստեղծված է համապատասխան միջավայր` շուկայի տվյալ հատվածում ֆինանսական գործիքներով կազմակերպվող առևտուրն առանձին չափանիշներին համապատասխան իրականացնելու նպատակով:

14) (14-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 01.06.2015 թվականից` 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

15) (15-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 01.06.2015 թվականից` 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

16) «Վարկային ռեսուրսների շուկայի մասնակից»` այն բանկերը, որոնք Օպերատորի հետ ունեն վարկային ռեսուրսների առևտրին մասնակցության վերաբերյալ գործող պայմանագիր և որոնց Օպերատորի կանոններին համապատասխան թույլատրվել է մասնակցելու վարկային ռեսուրսներով Օպերատորի կողմից կազմակերպվող առևտրին:

(3-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, ինչպես նաև կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոններում կիրառվող նշանակությունը:

(4-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն որոշում)

 

ԲԱԺԻՆ  II
ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 1
ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Օպերատորը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները` նշված պարբերականությամբ.

 

Հաշվետվության թիվը

Հաշվետվության անվանումը

Ներկայացման հաճախականությունը

1

2

3

1.

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

եռամսյակային տարեկան

2.

Հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին

եռամսյակային տարեկան

3.

Հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

եռամսյակային տարեկան

4.

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

եռամսյակային տարեկան

5.

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

եռամսյակային տարեկան

6.

Հաշվետվություն կարգավորվող շուկայում առևտրի ընթացքում կնքված գործարքների վերաբերյալ` ըստ գործարքների

օրական

7.

Հաշվետվություն կարգավորվող շուկայի մասնակիցներին (անդամներին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման վերաբերյալ

Յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

8.

Հաշվետվություն կարգավորվող շուկայի մասնակիցներին (անդամներին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվության կասեցման և (կամ) կասեցման դադարեցման վերաբերյալ

Յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

9.

Հաշվետվություն կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության և (կամ) թույլտվության դադարեցման վերաբերյալ

Յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

10.

Հաշվետվություն կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման և (կամ) թույլտվության կասեցման դադարեցման վերաբերյալ

Յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

11.

Հաշվետվություն կարգավորվող շուկայի մասնակիցների (անդամների) կողմից ներկայացված հայտերի վերաբերյալ

օրական

12.

Կարգավորվող շուկայում պետական արժեթղթերով և արտարժույթով գործարքների կնքման նպատակով դեպոնացված (լրացուցիչ դեպոնացված, ապադեպոնացված) միջոցների վերաբերյալ

օրական

13. (13-րդ կետն ուժը կորցրել է 03.01.2013 թվականից` 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշում)

14.

Հաշվետվություն պետական պարտատոմսերի առք ու վաճառքի գնանշումների միջին օրական եկամտաբերությունների վերաբերյալ

օրական

15. Հաշվետվություն պետական պարտատոմսերի թողարկումների և աճուրդների վերաբերյալ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

(5-րդ կետը փոփ. 08.09.09 թիվ 271-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 2
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

6. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով (Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված հասցեով)` Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված օրինակելի նմուշին (ֆայլին) համապատասխան, որոնց ձևերը սահմանված են սույն կանոնակարգի Հավելված 1-Հավելված 11-ով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու կամ դրա խափանման դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման էլեկտրոնային համակարգով: Այդ համակարգերի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային այլ կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

(6-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

7. Հաշվետվությունների անվանումները պետք է կոդավորվեն:

8. Հաշվետվության անվանման կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 

Հաշվետվության անվանման կոդ 

ընդ որում` «Հաշվետվության համարը» սյունակում լրացվում է տվյալ հաշվետվության 5-րդ կետով սահմանված «Հաշվետվության թիվը» (Թիվ 1. հաշվետվության լրացման դեպքում սույն սյունակում լրացվում է 01, Թիվ 2-ի դեպքում` 02 և այլն): Կոդավորման նշված կարգի պահպանումը պարտադիր է:

9. Օպերատորի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները պետք է պարունակեն թվային հավաստագրեր, եթե դրանք չեն ուղարկվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

10. Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե օպերատորը աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օր, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները, եթե սույն կանոնակարգով հաշվետվության կոնկրետ ձևի համար այլ բան սահմանված չէ:

11. Օրական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու օրվա ժամը 17:00-ը, որում ներառվում են հաշվետու օրվա ընթացքում կնքված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները: Ընդ որում, եթե օրական հաշվետվություններում ներառվող տեղեկություններում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ապա հաշվետվությունները ներկայացվում են դատարկ` միայն նշելով օպերատորի անվանումը և հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը:

(11-րդ կետը փոփ. 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշում)

12. Եռամսյակային հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

13. Աուդիտի եզրակացությամբ հաստատված տարեկան հաշվետվությունները ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո 4-ամսյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան հրապարակումից 5 օր հետո:

(13-րդ կետը փոփ. 08.09.09 թիվ 271-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշումներ)

14. Թիվ 7, 8, 9 և 10 հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև յուրաքանչյուր փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ավարտը, իսկ Թիվ 15 հաշվետվությունը` մինչև յուրաքանչյուր փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվա ավարտը:

(14-րդ կետը փոփ. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

15. Եթե հաշվետվության ներկայացման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվության ներկայացման ժամկետի ավարտի օր է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

16. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող, սույն կանոնակարգով սահմանված ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի համաձայն, ընդ որում, մի քանի ճշգրտված տարբերակների ներկայացման դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին տարբերակը:

17. Հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը պետք է հնարավոր լինի ընթերցել էլեկտրոնային ֆորմատով, չպետք է լրացվի «յունիկոդ»-ով, երկու լրացված ամբողջական տողերի (ոչ յուրաքանչյուր սյունակի երկու լրացված տողերի) միջև դատարկ տողեր չպետք է լինեն, և այն պետք է զերծ լինի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունից: Սույն կետի պահանջը չի գործում, եթե հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունն առկա է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված ֆայլերում:

18. Հաշվետվությունները լրացվում են միայն հայերեն տառերով (տառատեսակ` Թայմզ Արմենիան): Բացառություն են կազմում բանկերի Սվիֆտ կոդերը, Տելեքս համարները, արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերը, արժեթղթերի հապավումները, արժույթի ISO կոդերը և այլ կոդերը:

19. Օպերատորի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում պարունակվող տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական:

 

ԳԼՈՒԽ 3
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻՑ ՏԵՂԵԿԱՆՔ, ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

20. Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի օպերատորից, նրա պաշտոնատար անձանցից ծանուցմամբ պահանջել օպերատորի, առևտրի մասնակիցների, հաշվետու թողարկողների և (կամ) նրանց գործունեության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկանք, բացատրություն և (կամ) այլ փաստաթղթեր:

21. Օպերատորին ծանուցում կարող է տրվել թղթային եղանակով, հեռախոսագրի, Կենտրոնական բանկի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի, Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի, հաշվետվությունների ընդունման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կամ կապի` սահմանված այլ պահուստային միջոցներով, ընդ որում, թղթային եղանակով ծանուցման փաստաթուղթը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի օպերատորի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի կողմից:

22. Օպերատորը կամ նրա պաշտոնատար անձը պարտավոր է պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքը, բացատրությունը և (կամ) փաստաթուղթը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն կանոնակարգի 21-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Կենտրոնական բանկի կողմից տրված ծանուցման մեջ ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ:

(22-րդ կետը փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

23. Օպերատորը պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքը, բացատրությունը և (կամ) փաստաթուղթը ներկայացնում է թղթային եղանակով կամ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու դեպքում դրանք ներկայացվում են ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման համակարգով: Այդ համակարգերի խափանման դեպքում պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքը, բացատրությունը և (կամ) փաստաթուղթը ներկայացվում է մագնիսական կամ էլեկտրոնային այլ կրիչով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

24. Օպերատորի լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել Կենտրոնական բանկի օպերատորի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում` հաշվետվությունների և սույն գլխով պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքի, բացատրության և (կամ) փաստաթղթի վերաբերյալ պարզաբանումներ ու մեկնաբանություններ տալու համար:

 

ԲԱԺԻՆ  III
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 4
ԹԻՎ 1-ԹԻՎ 5 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

i

25. Թիվ 1-թիվ 5 հաշվետվությունները լրացվում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և միջազգային ստանդարտների ուղեցույցներին համապատասխան` հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների: Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունների Թիվ 5 հաշվետվության ձևի 5.3.4 կետի («Ֆինանսական արդյունքների հաշվետվությանը կից ծանոթագրություններ») «Ֆինանսական արդյունքների հաշվետվությանը կից ծանոթագրությունների այլ բացահայտումներ» բաժնում պետք է ներառվեն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ով սահմանված Աղյուսակ 23-ով և Աղյուսակ 24-ով պահանջվող տեղեկությունները:

(25-րդ կետը փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 5
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 6 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(5-րդ գլուխը խմբ. 07.12.10 թիվ 325-Ն որոշում)

 

26. Թիվ 6 հաշվետվությունում լրացվում են կարգավորվող շուկայում բաժնային և (կամ) ոչ բաժնային արժեթղթերով, վարկային ռեսուրսներով կնքված գործարքների և ռեպո գործարքների և (կամ) արդեն կնքված գործարքների պայմաններում փոփոխությունների (այսուհետ` փոփոխված գործարքներ) վերաբերյալ տեղեկությունները (անկախ տվյալ գործարքի մարման ժամկետից): Ընդ որում, սույն հաշվետվության իմաստով գործարքների պայմաններում փոփոխություններ են համարվում սույն հաշվետվության 3-րդ աղյուսակում տվյալ գործարքի վերաբերյալ նախկինում ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունները: Փոփոխված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացնելիս սույն հաշվետվության 3-րդ աղյուսակում լրացվում են ինչպես բոլոր փոփոխված տեղեկությունները (բացառությամբ «Գործարքին տրված հերթական տարբերակիչ համարը» սյունակի, որտեղ լրացվում են առաջնային գործարքի «Գործարքին տրված հերթական տարբերակիչ համարը»), այնպես էլ այն տեղեկությունները, որոնք չեն փոփոխվել: Թիվ 6 հաշվետվությունը չի ներկայացվում մարման գործարքների համար: Ընդ որում, սույն հաշվետվությունում գործարքները լրացվում են այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն), որով կնքվել են գործարքները:

(26-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

26.1. Թիվ 6 հաշվետվության համաձայն` բոլոր թվերը կլորացվում են 5 նիշի ճշտությամբ:

(26.1-ին կետը լրաց. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

27. Թիվ 6 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակից:

(27-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն որոշում)

27.1 Թիվ 6 հաշվետվության առաջին աղյուսակում լրացվում են կարգավորվող շուկայում արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հաշվետու օր» մասում լրացվում է գործարքների կնքման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (օրինակ` 01/01/2013):

2) «Գնորդը ում հաշվին է գործարքը կնքել» սյունակում լրացվում է այն անձի` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի հաշվին գնորդը կնքել է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «սեփական» կամ «հաճախորդ»:

3) «Գնորդի կոդը» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի ներքո արժեթղթի գնորդին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

4) «Գործարքի կնքման ժամը» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի կնքման ժամը` ժամ:րոպե:վայրկյան հաջորդականությամբ (13:50:55):

4.1) «Գործարքի կատարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքի վերջնահաշվարկի ամսաթիվը (մասնավորապես` 01/01/2015):

5) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»:

6) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

6.1) «Արժեթղթի ծավալն անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը:

7) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է մեկ արժեթղթի առուվաճառքի (տեղաբաշխման հարթակում գործարքների կնքման դեպքում` տեղաբաշխման) գինը (ներառյալ` հաշվեգրված տոկոսները): Ծավալային արժեթղթերի (արժեթղթեր, որոնք չունեն քանակ, այլ միայն ծավալ, օրինակ` պետական արժեթղթերը) համար սույն սյունակը չի լրացվում:

8) «Քանակը» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքով գնված կամ վաճառված արժեթղթերի քանակը հատերով, ընդ որում, ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

9) «Ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի և գործարքի առարկա արժեթղթերի քանակի արտադրյալը: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

10) «Գործարքի արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը:

11) «Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը» ոչ ծավալային ֆիքսված տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և (կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով (մեթոդաբանությամբ): Ոչ ծավալային լողացող տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային լողացող տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում` գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված ընթացիկ արժեկտրոնի զեղչման դրույքը (ընթացիկ արժեկտրոնը (առաջիկա վճարվելիք արժեկտրոնը) զեղչելու համար օգտագործվող շուկայական տոկոսադրույքը)` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և (կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով: Սույն սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (օրինակ` հասարակ բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի (բաժնետոմսերի) կամ դրանցում մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ փաստաթղթերի համար և այլն): Ընդ որում, արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը հաշվարկվում է գործարքի կատարման (վերջնահաշվարկի) օրվա դրությամբ:

12) «Վաճառողի կոդը» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի ներքո արժեթղթի վաճառողին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

13) «Վաճառողը ում հաշվին է գործարքը կնքել» սյունակում լրացվում է այն անձի` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի հաշվին վաճառողը կնքել է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «սեփական» կամ «հաճախորդ»:

14) «Շուկայի տեսակը» սյունակում նշվում է կարգավորվող շուկայի կողմից Օրենքով և իր կանոններով սահմանված կարգով կազմակերպվող այն շուկայի անվանումը, որտեղ տվյալ գործարքը կնքվել է:

15) «Շուկայի հարթակը» սյունակում նշվում է կարգավորվող շուկայի կողմից կազմակերպվող շուկայի այն հարթակի անվանումը, որտեղ տվյալ գործարքը կնքվել է, եթե կարգավորվող շուկայի կողմից կազմակերպվող տվյալ շուկայի համար համապատասխան հարթակ նախատեսված է:

16) «Գործարքին տրված հերթական տարբերակիչ համարը» սյունակում լրացվում է առևտրային համակարգում տվյալ գործարքին տրված կոդը:

(27.1-ին կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

27.2 Թիվ 6 հաշվետվության երկրորդ աղյուսակում լրացվում են կարգավորվող շուկայում վարկային ռեսուրսներով կնքված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հաշվետու օր» մասում լրացվում է գործարքների կնքման ամսաթիվը օր/ամիս/տարի ֆորմատով (օրինակ` 01/01/2013):

2) «Գործարքի արժույթի ISՕ կոդ» սյունակում լրացվում է այն արժույթի ISՕ կոդը, որով արտահայտված է վարկային ռեսուրսը:

3) «Գործարքի գումարը» սյունակում լրացվում է վարկային ռեսուրսով կնքված գործարքով տրամադրվող վարկային ռեսուրսի (դրամական միջոցների) գումարը:

4) «Տարեկան տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է վարկային ռեսուրսներով կնքված տվյալ գործարքի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը` ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ:

5) «Գործարքի կնքման ժամը» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի կնքման ժամը` ժամ:րոպե:վայրկյան հաջորդականությամբ (օրինակ` 13:50:55):

6) «Գործարքի կատարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է վարկային ռեսուրսով կնքված տվյալ գործարքով նախատեսված վարկային ռեսուրսի փաստացի տրամադրման (վերջնահաշվարկի) օրվա ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (օրինակ` 01/01/2013):

7) «Գործարքի մարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է վարկային ռեսուրսով կնքված տվյալ գործարքով նախատեսված հիմնական (մայր) գումարի և հաշվեգրված տոկոսների հետվճարման (վերջնահաշվարկի) ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (օրինակ` 01/01/2013):

8) «Տեղաբաշխող» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի պայմաններին համաձայն վարկային ռեսուրս տրամադրողին (վարկային ռեսուրսի տեղաբաշխողին) Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

9) «Շուկայի հարթակը» սյունակում լրացվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից կազմակերպվող վարկային ռեսուրսների շուկայի այն հարթակի անվանումը, որտեղ տվյալ գործարքը կնքվել է:

10) «Ներգրավող» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի պայմաններին համաձայն վարկային ռեսուրս ստացողին (վարկային ռեսուրսի ներգրավողին) Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

11) «Վարկային ռեսուրսի հապավումը» սյունակում լրացվում է օպերատորի կողմից վարկային ռեսուրսին տրված հապավումը:

12) «Գործարքին տրված հերթական տարբերակիչ համարը» սյունակում լրացվում է առևտրային համակարգում տվյալ գործարքին տրված կոդը:

(27.2-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշումներ)

27.3 Թիվ 6 հաշվետվության երրորդ աղյուսակում լրացվում են կարգավորվող շուկայում կնքված ռեպո-ուղղակի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հաշվետու օր» մասում լրացվում է գործարքների կնքման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (օրինակ` 01/01/2013):

2) «Գնորդը ում հաշվին է գործարքը կնքել» սյունակում լրացվում է այն անձի` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի հաշվին գնորդը կնքել է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «սեփական» կամ «հաճախորդ»:

3) «Գնորդի կոդը» սյունակում լրացվում է տվյալ ռեպո գործարքի ներքո արժեթղթի գնորդին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

4) «Գործարքի կնքման ժամը» սյունակում լրացվում է տվյալ գործարքի կնքման ժամը` ժամ:րոպե:վայրկյան հաջորդականությամբ (13:50:55):

4.1) «Գործարքի կատարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է ռեպո գործարքի (առաջնային առքի/վաճառքի) վերջնահաշվարկի ամսաթիվը (մասնավորապես` 01/01/2015):

5) «Գործարքի բնույթը» սյունակում նշվում է «նոր կնքված», «երկարաձգված», «կրճատված» կամ «այլ»: Ընդ որում, նոր գործարք կնքվելու դեպքում նշվում է «նոր կնքված», արդեն կնքված գործարքների գործողության ժամկետի կրճատման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «կրճատված», երկարաձգման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «երկարաձգված», իսկ արդեն կնքված գործարքների գործողության ժամկետի փոփոխությունների հետ չկապված այլ պայմանների փոփոխության դեպքում նշվում է «այլ»:

6) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»:

7) «Գործարքի առարկա արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

8) «Քանակը» սյունակում լրացվում է տվյալ ռեպո գործարքում ներառված արժեթղթերի քանակը` հատերով, ընդ որում, ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

9) «Ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է ռեպո պայմանագրով սահմանված ռեպո-ուղղակի գործարքի ընդհանուր գումարը:

10) «Գործարքի արժույթի ISՕ կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը:

11) «Տարեկան ռեպո տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո գործարքի տարեկան (տարին` 365 կամ 366 օր` կախված տվյալ ռեպո գործարքի կնքման օրվանից մինչև հաջորդ տարվա նույն օրվան նախորդող օրը ընկած ժամանակահատվածում առկա օրերի քանակը 365 է, թե 366) տոկոսադրույքը` ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

11.1) «Ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է ռեպո գործարքի մարման վերջնաժամկետը (մասնավորապես` 01/01/2015):

12) «Վաճառողի կոդը» սյունակում լրացվում է տվյալ ռեպո գործարքի ներքո արժեթղթի վաճառողին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

13) «Վաճառողը ում հաշվին է գործարքը կնքել» սյունակում լրացվում է այն անձի` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի հաշվին վաճառողը կնքել է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «սեփական» կամ «հաճախորդ»:

14) «Ռեպո-ուղղակի գործարքի տարբերակիչ համարը» սյունակում լրացվում է ռեպո գործարքին օպերատորի կողմից տրված հերթական տարբերակիչ համարը:

(27.3-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 6
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ)` ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 7 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

28. Թիվ 7 հաշվետվությունում լրացվում են կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման վերաբերյալ տեղեկությունները` կարգավորվող շուկայի մասնակցին (անդամին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով կարգավորվող շուկայի մասնակցին (անդամին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման պահ է համարվում մասնակցի` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման ուժի մեջ մտնելու պահը: Սույն հաշվետվական ձևի համաձայն կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության դադարեցումը ընդգրկում է կամավոր, հարկադիր և ինքնաբերաբար դադարեցումները:

29. Թիվ 7 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքներ կնքելու իրավասություն ունեցող ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը» սյունակում լրացվում է կարգավորվող շուկայի տվյալ մասնակցի (անդամի) կազմում գործող ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը, որոնց տվյալ մասնակիցը (անդամը) լիազորել է կարգավորվող շուկայում գործարքներ կնքելու իրավասությամբ:

2) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցության հնարավորություն հեռացված տերմինալով» սյունակում լրացվում է «այո», եթե կարգավորվող շուկայի տվյալ մասնակիցը (անդամը) ունի հնարավորություն շուկայում առևտրին մասնակցել հեռացված տերմինալով և «ոչ», եթե նման հնարավորություն չունի:

i

3) «Շուկայի տեսակը» սյունակում նշվում են կարգավորվող շուկայի կողմից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և իր կանոններով սահմանված կարգով կազմակերպվող այն շուկայի անվանումները, որտեղ տվյալ մասնակցին (անդամին) թույլտվություն է տրամադրվել գործարքներ կնքել (1-ին աղյուսակ) կամ այն շուկաների անվանումները, որտեղ տվյալ մասնակցի` գործարքներ կնքելու թույլտվությունը դադարեցվել է (2-րդ աղյուսակ), մասնավորապես`

«1» - «կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա»,

«2» - «պետական պարտատոմսերի շուկա»,

«3» - «վարկային ռեսուրսների շուկա»:

Եթե, օրինակ, մասնակցին (անդամին) թույլտվություն է տրամադրվել գործարքներ կնքել միայն «կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում», ապա սույն սյունակում լրացվում է «1/», եթե կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում և պետական պարտատոմսերի շուկայում, ապա` «1/2»:

4) «Շուկայի հարթակը» սյունակում նշվում է կարգավորվող շուկայի կողմից կազմակերպվող շուկայի այն հարթակի անվանումը, որտեղ տվյալ մասնակցին (անդամին) թույլտվություն է տրամադրվել գործարքներ կնքել (1-ին աղյուսակ) կամ այն շուկաների անվանումները, որտեղ տվյալ մասնակցի` գործարքներ կնքելու թույլտվությունը դադարեցվել է (2-րդ աղյուսակ):

5) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության դադարեցման իրավական հիմքեր» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտի համապատասխան դրույթները, որոնց հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվությունը դադարեցվել է (համապատասխան օրենքի կամ այլ իրավական ակտի անվանումը, ինչպես նաև համապատասխան հոդվածը (գլուխը), մասը (կետը), կետը (ենթակետը), պարբերությունը` կախված իրավական ակտի համարակալման կառուցվածքից:

6) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման վերջին ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է տվյալ շուկայի մասնակցին (անդամին) վերջին թույլտվության տրամադրման ամսաթիվը: Մասնավորապես, եթե շուկայի մասնակցին (անդամին) առևտրին մասնակցելու թույլտվություն է տրամադրվել 10/11/2006 թ., և այդ թույլտվությունը դադարեցվել է 11/01/2007 թ., հետագայում կրկին տվյալ շուկայի մասնակցին (անդամին) տրամադրվել է առևտրին մասնակցելու թույլտվություն, և առևտրին մասնակցելու թույլտվությունը փաստացի ուժի մեջ է մտել 05/08/2008 թ., ապա սույն սյունակում կլրացվի «05/08/2008»:

(29-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 7
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ)` ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 8 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

30. Թիվ 8 հաշվետվությունում լրացվում են կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվության կասեցման և (կամ) կասեցման դադարեցման վերաբերյալ տեղեկությունները` շուկայի մասնակցին (անդամին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման և (կամ) կասեցման դադարեցման դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով կարգավորվող շուկայի մասնակցին (անդամին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման և (կամ) կասեցման դադարեցման պահ է համարվում մասնակցի` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման (1-ին աղյուսակ) և (կամ) կասեցման դադարեցման (2-րդ աղյուսակ) ուժի մեջ մտնելու պահը:

31. Թիվ 8 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման ժամկետը» սյունակում նշվում են կարգավորվող շուկայի մասնակցին (անդամին) կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման սկիզբը և ավարտը, մասնավորապես, սկիզբը ենթասյունակում նշվում է, օրինակ, 01/01/2008 թ., իսկ ավարտը սյունակում` 01/02/2008 թ.: Եթե կասեցման վերջնաժամկետը (ավարտը) հայտնի չէ, ապա ավարտը ենթասյունակը չի լրացվում:

2) «Առևտրին թույլտվության կասեցման իրավական հիմքերը» սյունակում լրացվում են արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների, իրավական ակտերի և (կամ) այլ իրավական ակտի համապատասխան դրույթները, որոնց հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվությունը կասեցվել է (համապատասխան օրենքի կամ այլ իրավական ակտի անվանումը, ինչպես նաև համապատասխան հոդվածը (գլուխը), մասը (կետը), կետը (ենթակետը), պարբերությունը` կախված իրավական ակտի համարակալման կառուցվածքից:

3) «Առևտրին թույլտվության կասեցման դադարեցման իրավական հիմքերը» սյունակում լրացվում են արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտի համապատասխան դրույթները, որոնց հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու թույլտվության կասեցումը դադարեցվել է (համապատասխան օրենքի կամ այլ իրավական ակտի անվանումը, ինչպես նաև համապատասխան հոդվածը (գլուխը), մասը (կետը), կետը (ենթակետը), պարբերությունը` կախված իրավական ակտի համարակալման կառուցվածքից:

4) «Շուկայի տեսակը» սյունակում նշվում են կարգավորվող շուկայի ենթաշուկաների անվանումները, որտեղ տվյալ մասնակցի (անդամի) կողմից գործարքներ կնքելու թույլտվությունը կասեցվել է (1-ին աղյուսակ) կամ այն, ենթաշուկաների անվանումները, որտեղ գործարքներ կնքելու թույլտվության կասեցումը դադարեցվել է (2-րդ աղյուսակ), մասնավորապես`

«1» - «կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա»,

«2» - «պետական պարտատոմսերի շուկա»,

«3» - «վարկային ռեսուրսների շուկա»:

Եթե, օրինակ, մասնակցի (անդամի)` գործարքներ կնքելու թույլտվությունը կասեցվել է միայն կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում, ապա սույն սյունակում լրացվում է «1/», իսկ եթե կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում և պետական պարտատոմսերի շուկայում, ապա` «1/2» և այլն:

7) «Շուկայի հարթակը» սյունակում նշվում է կարգավորվող շուկայի կողմից կազմակերպվող շուկայի այն հարթակի անվանումը, որտեղ տվյալ մասնակցի (անդամի) կողմից գործարքներ կնքելու թույլտվությունը կասեցվել է (1-ին աղյուսակ) կամ այն ենթաշուկաների անվանումները, որտեղ գործարքներ կնքելու թույլտվության կասեցումը դադարեցվել է (2-րդ աղյուսակ):

(31-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 8
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 9 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

32. Թիվ 9 հաշվետվությունում լրացվում են կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության և (կամ) թույլտվության դադարեցման վերաբերյալ տեղեկությունները` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման պահ է համարվում կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության տրամադրման և (կամ) թույլտվության դադարեցման ուժի մեջ մտնելու պահը: Ընդ որում, սույն հաշվետվությունը լրացվում է այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)` ամբողջական միավորներով, որով տեղաբաշխվել են տվյալ դասի արժեթղթերը:

(32-րդ կետը փոփ. 18.09.12 թիվ 241-Ն որոշում)

33. Թիվ 9 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը, մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն):

2) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

3) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

4) «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին շնորհված հապավումը» սյունակում լրացվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից տվյալ դասի արժեթղթերին շնորհված հապավումը:

5) «Տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր քանակը» սյունակում լրացվում է թողարկողի կողմից տեղաբաշխված տվյալ դասի արժեթղթերի ընդհանուր քանակը` հատերով, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

6) «Տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը» սյունակում լրացվում է թողարկողի կողմից տեղաբաշխված տվյալ դասի արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը: Սույն սյունակը լրացվում է միայն ծավալային արժեթղթերի համար:

7) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ընդհանուր քանակը» սյունակում լրացվում է թողարկողի տվյալ դասի այն արժեթղթերի քանակը` հատերով, որոնք թույլատրվել են կարգավորվող շուկայում առևտրին: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

8) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված միավոր արժեթղթի անվանական արժեքը» սյունակում լրացվում է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված տվյալ դասի միավոր արժեթղթի անվանական արժեքը: Սույն սյունակը ծավալային արժեթղթերի համար չի լրացվում:

9) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալն անվանական արժեքով» հաշվարկվում է որպես կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ընդհանուր քանակի և կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված միավոր արժեթղթի անվանական արժեքի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը:

10) «Բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը» սյունակում նշվում է այն բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը, որտեղ առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերին թույլտվություն է տրամադրվել (1-ին աղյուսակ) կամ այն բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը, որտեղ առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվությունը դադարեցվել է (2-րդ աղյուսակ), մասնավորապես` «բաժնետոմսերի հիմնական ցուցակ», «բաժնետոմսերի երկրորդային ցուցակ», «պարտատոմսերի հիմնական ցուցակ», «պարտատոմսերի երկրորդային ցուցակ», «բաժնետոմսերի ազատ շուկա» կամ «պարտատոմսերի ազատ շուկա»:

11) «Օրենքի համապատասխան դրույթը, որի հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվությունը տրվել է ազդագրի հրապարակման պահանջից բացառությամբ» սյունակում լրացվում է համապատասխան Օրենքի համապատասխան հոդվածը, մասը, կետը, պարբերությունը, որի հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվությունը տրվել է առևտրի ազդագրի հրապարակման պահանջից բացառությամբ: Սույն սյունակը լրացվում է բացառության առկայության դեպքում:

12) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման վերջին ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է տվյալ դասի արժեթղթերին կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման վերջին ամսաթիվը: Մասնավորապես, եթե տվյալ դասի արժեթղթին առևտրին մասնակցելու թույլտվություն է տրամադրվել 10/11/2006 թ. և այդ թույլտվությունը դադարեցվել է 11/01/2007 թ., հետագայում կրկին տվյալ դասի արժեթղթին տրամադրվել է առևտրին մասնակցելու թույլտվություն և առևտրին մասնակցելու թույլտվության վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ է մտել 05/08/2008 թ., ապա սույն սյունակում կլրացվի «05/08/2008»:

13) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության դադարեցման իրավական հիմքերը» սյունակում լրացվում են արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտի համապատասխան դրույթները, որոնց հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվությունը դադարեցվել է (համապատասխան օրենքի կամ այլ իրավական ակտի անվանումը, ինչպես նաև համապատասխան հոդվածը (գլուխը), մասը (կետը), կետը (ենթակետը), պարբերությունը` կախված իրավական ակտի համարակալման կառուցվածքից:

14) «Արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի կոդը, որով տեղաբաշխվել են տվյալ դասի արժեթղթերը:

(33-րդ կետը փոփ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, 05.05.13 թիվ 113-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 9
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 10 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

34. Թիվ 10 հաշվետվությունում լրացվում են կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման և (կամ) թույլտվության կասեցման դադարեցման վերաբերյալ տեղեկությունները` արժեթղթերի` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման և (կամ) թույլտվության կասեցումը դադարեցնելու դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման և (կամ) թույլտվության կասեցումը դադարեցնելու պահ է համարվում համապատասխանաբար կասեցման և (կամ) կասեցման դադարեցման փաստացի ուժի մեջ մտնելու պահը:

35. Թիվ 10 հաշվետվության 1-ին և 2-րդ աղյուսակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

2) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն սյունակը չի լրացվում: Սույն սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

3) «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին շնորհված հապավումը» սյունակում լրացվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից տվյալ դասի արժեթղթերին շնորհված հապավումը:

4) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման ժամկետը» սյունակում նշվում են կարգավորվող շուկայում առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվության կասեցման սկիզբը և ավարտը, մասնավորապես` սկիզբը ենթասյունակում նշվում է, օրինակ, 01/01/08 թ., իսկ ավարտը սյունակում` 01/02/08 թ.: Եթե կասեցման վերջնաժամկետը (ավարտը) հայտնի չէ, ապա ավարտը ենթասյունակը չի լրացվում:

5) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման իրավական հիմքերը» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտի համապատասխան դրույթները, որոնց հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվությունը կասեցվել է (համապատասխան օրենքի կամ այլ իրավական ակտի անվանումը, ինչպես նաև համապատասխան հոդվածը (գլուխը), մասը (կետը), կետը (ենթակետը), պարբերությունը` կախված իրավական ակտի համարակալման կառուցվածքից:

6) «Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման դադարեցման իրավական հիմքերը» սյունակում լրացվում են արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտի համապատասխան դրույթները, որոնց հիման վրա կարգավորվող շուկայում առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվության կասեցումը դադարեցվել է (համապատասխան օրենքի կամ այլ իրավական ակտի անվանումը, ինչպես նաև համապատասխան հոդվածը (գլուխը), մասը (կետը), կետը (ենթակետը), պարբերությունը` կախված իրավական ակտի համարակալման կառուցվածքից:

7) «Բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը» սյունակում նշվում է այն բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը, որտեղ առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվությունը կասեցվել է (1-ին աղյուսակ) կամ այն բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը, որտեղ առևտրին տվյալ դասի արժեթղթերի թույլտվության կասեցումը դադարեցվել է (2-րդ աղյուսակ), մասնավորապես` «բաժնետոմսերի հիմնական ցուցակ», «բաժնետոմսերի երկրորդային ցուցակ», «պարտատոմսերի հիմնական ցուցակ», «պարտատոմսերի երկրորդային ցուցակ», «բաժնետոմսերի ազատ շուկա» կամ «պարտատոմսերի ազատ շուկա»:

(35-րդ կետը փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 10
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 11 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(10-րդ գլուխը խմբ. 07.12.10 թիվ 325-Ն որոշում)

 

36. Թիվ 11 հաշվետվությունը բաղկացած է 4 աղյուսակից, որոնցում լրացվում են կարգավորվող շուկայի մասնակիցների (անդամների) կողմից հաշվետու օրվա ընթացքում կարգավորվող շուկայի առևտրային համակարգ մուտքագրված հայտերի և հասցեական առաջարկների վերաբերյալ տեղեկությունները:

(36-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

37. Թիվ 11 հաշվետվության բոլոր աղյուսակները լրացվում են սույն կետի 1-ից 11-րդ ենթակետերով սահմանված ընդհանուր կանոններին համապատասխան, ինչպես նաև յուրաքանչյուր աղյուսակի համար սույն կանոնակարգի 37.1-37.4 կետերով սահմանված լրացուցիչ կանոններին համապատասխան: Ընդ որում, սույն հաշվետվությունը լրացվում է այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)` ամբողջական միավորներով (5 նիշի ճշտությամբ), որով արտահայտված է շուկայի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտում (հասցեական առաջարկում) նշված արժեթղթերի գինը.

1) «Հաշվետու օր» մասում լրացվում է կարգավորվող շուկայի առևտրային համակարգ հայտերի, իսկ ռեպո գործարքների դեպքում` հասցեական առաջարկների մուտքագրման ամսաթիվը:

2) «Կարգավորվող շուկայի մասնակիցը (անդամը) ում հաշվին է գործարք կնքում» սյունակում լրացվում է այն անձի` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, որի հաշվին շուկայի մասնակիցը (անդամը) կնքելու է գործարքը, կոդի բացակայության դեպքում լրացվում է «սեփական» կամ «հաճախորդ»:

3) «Կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) հաճախորդի ծածկագիրը» սույն սյունակում նշվում է կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) հաճախորդի ծածկագիրը, եթե հայտը ներկայացվել է հաճախորդի հաշվին:

4) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

5) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային», «պետական» կամ «այլ»:

6) «Արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի կոդը, որով արտահայտված է շուկայի մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում (հասցեական առաջարկում) նշված արժեթղթերի գինը:

7) «Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը» ոչ ծավալային ֆիքսված տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և (կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով (մեթոդաբանությամբ): Ոչ ծավալային լողացող տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային լողացող տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում` գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված ընթացիկ արժեկտրոնի զեղչման դրույքը (ընթացիկ արժեկտրոնը (առաջիկա վճարվելիք արժեկտրոնը) զեղչելու համար օգտագործվող շուկայական տոկոսադրույքը)` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և (կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով: Սույն սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (օրինակ` հասարակ բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի (բաժնետոմսերի) կամ դրանցում մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ փաստաթղթերի համար և այլն): Ընդ որում, արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը հաշվարկվում է գործարքի կատարման (վերջնահաշվարկի) օրվա դրությամբ:

8) «Արժեթղթերի ներկայացված քանակը» սյունակում լրացվում է շուկայի մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում (հասցեական առաջարկում) նշված արժեթղթերի քանակը` հատերով: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում: Ընդ որում`

ա. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է «ներկայացում», ապա լրացվում է տվյալ հայտով ներկայացվող արժեթղթերի քանակը,

բ. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է հայտի «փոփոխություն», ապա լրացվում է փոփոխված արժեթղթերի քանակը,

գ. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է «գործարքի կնքում», ապա լրացվում է տվյալ հայտի նախորդող գործողությամբ (հայտի ներկայացում կամ հայտի փոփոխություն) ներկայացված արժեթղթերի քանակը, սակայն եթե նախորդող գործողությամբ տեղի է ունեցել գործարքի կնքում, որը մասնակի է բավարարվել, ապա տվյալ հայտով հերթական գործողության դեպքում որպես ներկայացված արժեթղթերի քանակը նշվում է նախորդ գործարքի արդյունքում հայտի մնացորդային արժեթղթերի քանակը,

դ. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է «օպերատորի կողմից հեռացում», «չբավարարված» կամ «մասնակցի կողմից հեռացում», ապա լրացվում է համապատասխանաբար օպերատորի կողմից հեռացված, չբավարարված կամ մասնակցի կողմից հեռացված արժեթղթերի քանակը:

9) «Արժեթղթերի բավարարված քանակը» սյունակում լրացվում է շուկայի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի (հասցեական առաջարկների) բավարարված մասի արժեթղթերի քանակը` հատերով: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն սյունակը չի լրացվում:

10) «Ներկայացված ծավալը» սյունակում լրացվում է շուկայի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերում (հասցեական առաջարկում) նշված արժեթղթերի անվանական արժեքների հանրագումարը: Ընդ որում`

ա. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է «ներկայացում», ապա լրացվում է տվյալ հայտով ներկայացվող ծավալը,

բ. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է հայտի «փոփոխություն», ապա լրացվում է փոփոխված ծավալը,

գ. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է «գործարքի կնքում», ապա լրացվում է տվյալ հայտի նախորդող գործողությամբ (հայտի ներկայացում կամ հայտի փոփոխություն) ներկայացված ծավալը, սակայն եթե նախորդող գործողությամբ տեղի է ունեցել գործարքի կնքում, որը մասնակի է բավարարվել, ապա տվյալ հայտով հերթական գործողության դեպքում որպես ներկայացված ծավալ նշվում է նախորդ գործարքի արդյունքում հայտի մնացորդային ծավալը,

դ. եթե որպես հայտի գործողություն լրացվում է «օպերատորի կողմից հեռացում», «չբավարարված» կամ «մասնակցի կողմից հեռացում», ապա լրացվում է համապատասխանաբար օպերատորի կողմից հեռացված, չբավարարված կամ մասնակցի կողմից հեռացված ծավալը:

11) «Գործողության կատարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է գործողության կատարման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

12) «Գործողության կատարման ժամը» սյունակում լրացվում է ժամ:րոպե:վայրկյան:

(37-րդ կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

37.1 Թիվ 11 հաշվետվության առաջին աղյուսակում լրացվում են արժեթղթերի առուվաճառքի հայտերի (բացառությամբ կորպորատիվ և պետական արժեթղթերի տեղաբաշխման/հետգնման աճուրդների և (կամ) թողարկումների համար աճուրդների մասնակիցների/թողարկողների կողմից ներկայացված հայտերի) վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հայտի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում լրացվում է առևտրային համակարգում տվյալ հայտին տրված կոդը:

2) «Հայտ ներկայացրած մասնակցի (անդամի) կոդը» սյունակում լրացվում է հայտ ներկայացրած շուկայի մասնակցին (անդամին) Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

3) «Առևտրի մասնակցի կոդը» սյունակում նշվում է հայտ ներկայացրած շուկայի մասնակցի կողմից առևտրին մասնակցելու համար լիազորված այն ֆիզիկական անձի կոդը, որը շուկայի տվյալ մասնակցի անունից մասնակցում է առևտրին:

4) «Զուտ գինը» սյունակը լրացվում է միայն պարտատոմսերի համար, որտեղ նշվում է պարտատոմսի գինը` առանց հաշվեգրված տոկոսների` անվանական արժեքի 100 միավորի հաշվարկով:

5) «Արժեթղթի գինը» սյունակում պարտատոմսերի դեպքում լրացվում է արժեթղթի գինը (ներառյալ` հաշվեգրված տոկոսները)` անվանական արժեքի 100 միավորի հաշվարկով, բաժնետոմսերի դեպքում` մեկ բաժնետոմսի ամբողջական գինը:

6) «Բավարարված ծավալը» սյունակում լրացվում է շուկայի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի բավարարված մասի արժեթղթերի անվանական արժեքների հանրագումարը:

7) «Ներկայացված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հայտի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հայտի ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը:

8) «Բավարարված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հայտի բավարարված մասի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հայտի բավարարված մասի հիման վրա հաշվարկված ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը:

9) «Հայտի տեսակը` կախված գնային պայմաններից» սյունակում նշվում է «լիմիտային» կամ «շուկայական»:

10) «Հայտի տեսակը` կախված քանակական պայմաններից» սյունակում նշվում է «լրիվ բավարարմամբ» կամ «մասնակի բավարարմամբ»:

11) «Հայտի տեսակը` կախված ժամանակային պայմաններից» սյունակում նշվում է «պահել հերթում» կամ «հանել մնացորդը»:

12) «Հայտի տեսակը` կախված ակտիվացման պայմաններից» սյունակում նշվում է «անմիջապես ակտիվացմամբ» կամ «ստոպ»:

13) «Հայտով նախատեսված գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է «արժեթղթերի առք» կամ «արժեթղթերի վաճառք»:

14) «Գործողության տեսակը» սյունակում լրացվում է «ներկայացում», «փոփոխում», «գործարքի կնքում», կամ օպերատորի կանոններով սահմանված առևտրի պայմանների խախտման արդյունքում օպերատորի կողմից հայտի հեռացման դեպքում լրացվում է «օպերատորի կողմից հեռացում», առևտրի նստաշրջանի ավարտի պահին Համակարգի կողմից հայտի հեռացման դեպքում` «չբավարարված», շուկայի մասնակցի (անդամի) կողմից հայտի հեռացման դեպքում` «մասնակցի կողմից հեռացում»:

(37.1-ին կետը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

37.2 Թիվ 11 հաշվետվության երկրորդ աղյուսակում լրացվում են առուվաճառքի և ռեպո գործարքների հասցեական առաջարկների վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հասցեական առաջարկով նախատեսվող գործարքի տարբերակիչ համարը» սյունակում լրացվում է հասցեական առաջարկով նախատեսվող գործարքին կամ ռեպո գործարքին օպերատորի կողմից տրված հերթական տարբերակիչ համարը:

2) «Հասցեական առաջարկ ներկայացրած մասնակցի (անդամի) կոդը» սյունակում լրացվում է հասցեական առաջարկ ներկայացրած մասնակցին (անդամին) Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

3) «Առևտրի մասնակցի կոդը» սյունակում լրացվում է հասցեական առաջարկ ներկայացրած մասնակցի կողմից առևտրին մասնակցելու համար լիազորված այն ֆիզիկական անձի կոդը, որը շուկայի տվյալ մասնակցի անունից մասնակցում է առևտրին:

4) «Արժեթղթի գինը» սյունակում պարտատոմսերի դեպքում լրացվում է արժեթղթի գինը (ներառյալ` հաշվեգրված տոկոսները)` անվանական արժեքի 100 միավորի հաշվարկով, բաժնետոմսերի դեպքում` մեկ բաժնետոմսի ամբողջական գինը: Սույն սյունակը չի լրացվում ռեպո գործարքների դեպքում:

5) «Բավարարված ծավալը» սյունակում լրացվում է շուկայի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հասցեական առաջարկի բավարարված մասի արժեթղթերի անվանական արժեքների հանրագումարը:

6) «Ներկայացված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հասցեական առաջարկում նշված արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հասցեական առաջարկում նշված ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը: Ընդ որում, ռեպո գործարքների հասցեական առաջարկների ներկայացման դեպքում լրացվում է ռեպո-ուղղակի գործարքի պայմանների համաձայն հաշվարկված ընդհանուր գումարը:

7) «Բավարարված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հասցեական առաջարկի բավարարված մասի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հասցեական առաջարկի բավարարված մասի հիման վրա հաշվարկված ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը: Ընդ որում, ռեպո գործարքների հասցեական առաջարկների ներկայացման դեպքում լրացվում է ռեպո-ուղղակի գործարքի պայմանների համաձայն հաշվարկված և ներկայացված հասցեական առաջարկի բավարարված մասի ընդհանուր գումարը:

8) «Ռեպո տոկոսադրույքը (տարեկան)» սյունակում լրացվում է հասցեական առաջարկով ներկայացված ռեպո գործարքի տարեկան տոկոսադրույքը` ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով: Սույն սյունակը լրացվում է միայն ռեպո գործարքների հասցեական առաջարկների դեպքում:

9) «Հասցեական առաջարկով նախատեսված գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է «արժեթղթերի առք» կամ «արժեթղթերի վաճառք»` կախված նրանից, թե տվյալ մասնակիցը (անդամը) հասցեական առաջարկով նախատեսված գործարքի (ռեպո գործարքի) հիմքում ընկած արժեթղթի գնորդ է, թե վաճառող:

10) «Գործողության տեսակը» սյունակում լրացվում է «ներկայացում», «փոփոխում», «փոփոխության հաստատում», «հեռացում», «գործարքի կնքում», «երկարաձգման փոփոխության հաստատում» (այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում ժամկետի երկարաձգման հաստատում` անկախ այլ փոփոխությունների տեղի ունենալու հանգամանքից), «կրճատման փոփոխության հաստատում» (այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում կրճատման հաստատում` անկախ այլ փոփոխությունների տեղի ունենալու հանգամանքից) կամ «մարում»:

11) «Ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

12) «Շուկայի այն մասնակցի կոդը, որին ուղարկվում է հասցեական առաջարկը» սյունակում լրացվում է Կենտրոնական բանկի կողմից առևտրի այն մասնակցին շնորհված կոդը, որին ուղարկվում է գործարքի (ռեպո գործարքի) կնքման հասցեական առաջարկը:

(37.2-րդ կետը լրաց. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն, խմբ. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

37.3 Թիվ 11 հաշվետվության երրորդ աղյուսակում լրացվում են կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման/հետգնման աճուրդների մասնակիցների (անդամների)/թողարկողների կողմից ներկայացված հայտերի վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հայտի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում լրացվում է առևտրային համակարգում տվյալ հայտին տրված կոդը:

2) «Հայտ ներկայացրած մասնակցի (անդամի)/թողարկողի կոդը» սյունակում լրացվում է հայտ ներկայացրած շուկայի մասնակցին կամ թողարկողին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

3) «Առևտրի մասնակցի կոդը» սյունակում նշվում է հայտ ներկայացրած շուկայի մասնակցի կամ թողարկողի կողմից աճուրդին մասնակցելու համար լիազորված այն ֆիզիկական անձի կոդը, որը շուկայի տվյալ մասնակցի կամ թողարկողի անունից մասնակցում է աճուրդին:

4) «Արժեթղթի գինը» սյունակում պարտատոմսերի դեպքում լրացվում է արժեթղթի գինը (ներառյալ` հաշվեգրված տոկոսները)` անվանական արժեքի 100 միավորի հաշվարկով, բաժնետոմսերի դեպքում` մեկ բաժնետոմսի ամբողջական գինը:

5) «Բավարարված ծավալը» սյունակում լրացվում է աճուրդի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի բավարարված մասի արժեթղթերի անվանական արժեքների հանրագումարը:

6) «Ներկայացված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հայտի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հայտի ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը:

7) «Բավարարված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հայտի բավարարված մասի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հայտի բավարարված մասի հիման վրա հաշվարկված ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը:

8) «Հայտի տեսակը` կախված գնային պայմաններից» սյունակում նշվում է «լիմիտային» կամ «շուկայական»:

9) «Հայտի տեսակը` կախված քանակական պայմաններից» սյունակում նշվում է «լրիվ բավարարմամբ» կամ «մասնակի բավարարմամբ»:

10) «Հայտի տեսակը` կախված ժամանակային պայմաններից» սյունակում նշվում է «պահել հերթում» կամ «հանել մնացորդը»:

11) «Հայտի տեսակը` կախված ակտիվացման պայմաններից» սյունակում նշվում է «անմիջապես ակտիվացմամբ» կամ «ստոպ»:

12) «Հայտով նախատեսված գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է «արժեթղթերի առք» կամ «արժեթղթերի վաճառք»:

13) «Գործողության տեսակը» սյունակում լրացվում է «ներկայացում», «փոփոխում», «գործարքի կնքում», կամ օպերատորի կանոններով սահմանված աճուրդի պայմանների խախտման արդյունքում օպերատորի կողմից հայտի հեռացման դեպքում լրացվում է «օպերատորի կողմից հեռացում», առևտրի նստաշրջանի ավարտի պահին Համակարգի կողմից հայտի հեռացման դեպքում` «չբավարարված», մասնակցի (անդամի) կողմից հայտի հեռացման դեպքում` «մասնակցի կողմից հեռացում»:

(37.3-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

37.4 Թիվ 11 հաշվետվության չորրորդ աղյուսակում լրացվում են պետական արժեթղթերի տեղաբաշխման/հետգնման աճուրդների մասնակիցների (անդամների)/թողարկողների կողմից ներկայացված հայտերի վերաբերյալ տեղեկությունները` հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հայտի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում լրացվում է առևտրային համակարգում տվյալ հայտին տրված կոդը:

2) «Հայտ ներկայացրած մասնակցի (անդամի)/թողարկողի կոդը» սյունակում լրացվում է հայտ ներկայացրած մասնակցին կամ թողարկողին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը:

3) «Առևտրի մասնակցի կոդը» սյունակում նշվում է հայտ ներկայացրած շուկայի մասնակցի կամ Թողարկողի կողմից աճուրդին մասնակցելու համար լիազորված այն ֆիզիկական անձի կոդը, որը շուկայի տվյալ մասնակցի կամ թողարկողի անունից մասնակցում է աճուրդին:

4) «Աճուրդի նույնացուցիչը» սյունակը լրացվում է համաձայն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ բաց բաժնետիրական ընկերության` պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոնների:

5) «Զուտ գինը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի գինը` առանց հաշվեգրված տոկոսների` անվանական արժեքի 100 միավորի հաշվարկով:

6) «Արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է արժեթղթի գինը (ներառյալ` հաշվեգրված տոկոսները)` անվանական արժեքի 100 միավորի հաշվարկով:

7) «Բավարարված ծավալը» սյունակում լրացվում է աճուրդի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի բավարարված մասի արժեթղթերի անվանական արժեքների հանրագումարը:

8) «Ներկայացված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հայտի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հայտի ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը:

9) «Բավարարված գումարը» սյունակը հաշվարկվում է որպես ներկայացված հայտի բավարարված մասի արժեթղթի գնի և արժեթղթերի քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ներկայացված հայտի բավարարված մասի հիման վրա հաշվարկված ծավալային արժեթղթերի ընդհանուր գումարը:

10) «Հայտի տեսակը» սյունակում նշվում է «լիմիտային»:

11) «Հայտով նախատեսված գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է «արժեթղթերի առք» կամ «արժեթղթերի վաճառք»:

12) «Գործողության տեսակը» սյունակում լրացվում է «ներկայացում», «փոփոխում», «գործարքի կնքում», կամ օպերատորի կանոններով սահմանված աճուրդի պայմանների խախտման արդյունքում օպերատորի կողմից հայտի հեռացման դեպքում լրացվում է «օպերատորի կողմից հեռացում», առևտրի նստաշրջանի ավարտի պահին Համակարգի կողմից հայտի հեռացման դեպքում` «չբավարարված», մասնակցի (անդամի) կողմից հայտի հեռացման դեպքում` «մասնակցի կողմից հեռացում»:

(37.4-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

 

ԳԼՈՒԽ 11
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԵՊՈՆԱՑՎԱԾ (ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴԵՊՈՆԱՑՎԱԾ, ԱՊԱԴԵՊՈՆԱՑՎԱԾ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 12 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(11-րդ գլխի վերնագիրը փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

 

38. Թիվ 12 հաշվետվությունում լրացվում են շուկայի մասնակիցների (անդամների) կողմից կարգավորվող շուկայում պետական արժեթղթերով և արտարժույթով գործարքների կնքման համար դեպոնացված (լրացուցիչ դեպոնացված, ապադեպոնացված) արժեթղթերի և դրամական միջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները` ամբողջ հաշվետու ժամանակաշրջանի (հաշվետու օրվա) համար:

(38-րդ կետը փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշում)

39. Սույն հաշվետվությունում կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) արժեթղթերի և դրամական միջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ամփոփ, այլ ոչ թե յուրաքանչյուր հաճախորդի համար առանձին: Ընդ որում, սույն հաշվետվությունը լրացվում է այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)` ամբողջական միավորներով, որով արտահայտված են դեպոնացված (լրացուցիչ դեպոնացված, ապադեպոնացված) դրամական միջոցները:

(39-րդ կետը փոփ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

40. Թիվ 12 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հաշվետու օր» մասում լրացվում է փոխադարձ պահանջների և պարտավորությունների որոշման ամսաթիվը:

1.1) «Կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) կոդը» սյունակում նշվում է կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի)` Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը (առկայության դեպքում):

1.2) «Միջոցների սեփականատերը» սյունակում լրացվում է «սեփական»` սեփական արժեթղթերով և (կամ) դրամական միջոցներով գործարքների կնքման համար դեպոնացված (լրացուցիչ դեպոնացված, ապադեպոնացված) արժեթղթերի և (կամ) դրամական միջոցների դեպքում, կամ «հաճախորդ»` հաճախորդի արժեթղթերով և (կամ) դրամական միջոցներով գործարքների կնքման համար դեպոնացված (լրացուցիչ դեպոնացված, ապադեպոնացված) արժեթղթերի և (կամ) դրամական միջոցների դեպքում:

2) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը: Եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

3) «Առևտրային նստաշրջանի սկզբում արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է մինչև առևտրային նստաշրջանը դեպոնացված արժեթղթերի ծավալը:

3.1) «Լրացուցիչ դեպոնացված արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանի ընթացքում դեպոնացված արժեթղթերի ծավալը:

3.2) «Ապադեպոնացված արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանի ընթացքում ապադեպոնացված արժեթղթերի ծավալը:

4) «Առևտրային նստաշրջանի վերջում արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանից հետո մնացած արժեթղթերի ծավալը:

5) «Առաքման կամ ստացման ենթակա արժեթղթերի ծավալը» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանի վերջում և սկզբում առկա արժեթղթերի ծավալների տարբերությունը:

6) «Դրամական միջոցները առևտրային նստաշրջանի սկզբում» սյունակում լրացվում է մինչև առևտրային նստաշրջանը դեպոնացված դրամական միջոցների գումարը:

6.1) «Լրացուցիչ դեպոնացված դրամական միջոցները» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանի ընթացքում դեպոնացված դրամական միջոցների մեծությունը:

6.2) «Ապադեպոնացված դրամական միջոցները» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանի ընթացքում ապադեպոնացված դրամական միջոցների մեծությունը:

7) «Դրամական միջոցների մնացորդը առևտրային նստաշրջանի վերջում» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանից հետո մնացած դրամական միջոցների գումարը:

8) «Վճարման կամ ստացման ենթակա դրամական միջոցները» սյունակում լրացվում է առևտրային նստաշրջանի վերջում և սկզբում առկա դրամական միջոցների գումարների տարբերությունը:

9) «Արժույթի ISՕ կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի կոդը, որով արտահայտված են միջոցները:

(40-րդ կետը փոփ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 12.
ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 13 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(12-րդ գլուխն ուժը կորցրել է 03.01.2013 թվականից` 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշում)

 

 

ԳԼՈՒԽ 13.
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ՕՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 14 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(13-րդ գլուխը լրաց. 06.11.12 թիվ 299-Ն որոշում)

 

43. Թիվ 14 հաշվետվության մեջ լրացվում են հաշվետու օրվա առևտրային նստաշրջանի ընթացքում գնանշված պետական պարտատոմսերի առք ու վաճառքի գնանշումների միջին օրական եկամտաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունները:

(43-րդ կետը լրաց. 6.11.12 թիվ 299-Ն որոշում)

44. Թիվ 14 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Հաշվետու օր» մասում լրացվում է պետական պարտատոմսերի գնանշումների միջին օրական եկամտաբերությունների հաշվարկման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (օրինակ` 01/01/2013):

2) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

3) «Տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր տրանշի պետական պարտատոմսի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով, որը որոշվում է հետևյալ եղանակով. տվյալ օրվա առևտրային նստաշրջանի ընթացքում` ժամը 11:10-ի, 12:00-ի, 13:00-ի, 14:00-ի և 15:00-ի դրությամբ, վերցվում են տվյալ պետական պարտատոմսի լավագույն առքի և վաճառքի գնանշվող տարեկան եկամտաբերությունները և հաշվարկվում դրանց միջին արժեքը, այնուհետև հաշվարկվում է տվյալ միջին արժեքների միջինը: Եթե նշված ժամերից որևէ ժամի դրությամբ չեն գնանշվել լավագույն առքի կամ վաճառքի տարեկան եկամտաբերությունները, ապա այդ պարտատոմսի համար լավագույն առքի և վաճառքի տարեկան եկամտաբերության միջին օրական հաշվարկի համար վերցվում են այդ ժամից հետո մինչև մյուս սահմանված ժամն ընկած ամենամոտ պահին տվյալ պետական պարտատոմսի լավագույն առքի և վաճառքի գնանշվող տարեկան եկամտաբերությունները:

4) «Լավագույն առքի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր տրանշի պետական պարտատոմսի լավագույն առքի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով, որը որոշվում է հետևյալ եղանակով. տվյալ օրվա առևտրային նստաշրջանի ընթացքում` ժամը 11:10-ի, 12:00-ի, 13:00-ի, 14:00-ի և 15:00-ի դրությամբ, վերցվում են տվյալ պետական պարտատոմսի լավագույն առքի գնանշվող տարեկան եկամտաբերությունները և հաշվարկվում դրանց միջին արժեքը: Եթե նշված ժամերից որևէ մեկի դրությամբ չեն գնանշվել առքի տարեկան եկամտաբերությունները, ապա այդ պարտատոմսի համար լավագույն առքի տարեկան եկամտաբերության միջին օրական հաշվարկի համար վերցվում են այդ ժամից հետո մինչև մյուս սահմանված ժամն ընկած ամենամոտ պահին գնանշված լավագույն առքի տարեկան եկամտաբերությունները:

5) «Լավագույն վաճառքի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր տրանշի պետական պարտատոմսի լավագույն վաճառքի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով, որը որոշվում է հետևյալ եղանակով. տվյալ օրվա առևտրային նստաշրջանի ընթացքում` ժամը 11:10-ի, 12:00-ի, 13:00-ի, 14:00-ի և 15:00-ի դրությամբ, վերցվում են տվյալ պետական պարտատոմսի լավագույն վաճառքի գնանշվող տարեկան եկամտաբերությունները և հաշվարկվում դրանց միջին արժեքը: Եթե նշված ժամերից որևէ մեկի դրությամբ չեն գնանշվել վաճառքի տարեկան եկամտաբերությունները, ապա այդ պարտատոմսի համար լավագույն վաճառքի տարեկան եկամտաբերության միջին օրական հաշվարկի համար վերցվում են այդ ժամից հետո մինչև մյուս սահմանված ժամն ընկած ամենամոտ պահին գնանշված լավագույն վաճառքի տարեկան եկամտաբերությունները:

(44-րդ կետը լրաց. 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

 

ԳԼՈՒԽ 14.
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 15 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(14-րդ գլուխը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

 

45. Թիվ 15 հաշվետվության մեջ լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում կազմակերպված պետական պարտատոմսերի թողարկումների կամ աճուրդների վերաբերյալ տեղեկությունները, մասնավորապես` օպերատորի կողմից պետական պարտատոմսերի գրանցման, պետական պարտատոմսերի թողարկումների և աճուրդների կազմակերպման հայտարարությունների և աճուրդների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

(45-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

46. Թիվ 15 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակից, որոնք լրացվում են այն արժույթով (Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)` ամբողջական միավորներով (5 նիշի ճշտությամբ), որով արտահայտված է շուկայի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտում նշված արժեթղթերի անվանական արժեքը:

(46-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

47. Թիվ 15 հաշվետվության 1-ին աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում աճուրդի համակարգում պետական պարտատոմսերի գրանցման կամ գրանցման չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունները: Թիվ 15 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

2) «Համակարգում պարտատոմսի գրանցման կարգավիճակը» սյունակում նշվում է «գրանցված», պետական պարտատոմսի` աճուրդի համակարգում գրանցման դեպքում, կամ լրացվում է «չեղարկված», եթե պետական պարտատոմսի` աճուրդի համակարգում գրանցումը չեղարկվել է:

3) «Համակարգում պարտատոմսի գրանցման/չեղարկման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է աճուրդի համակարգում պետական պարտատոմսերի գրանցման (չեղարկման) ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

4) «Թողարկման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից պետական պարտատոմսերի թողարկման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025): Ընդ որում` թողարկման ամսաթիվը թողարկողի կողմից սահմանված օրացուցային օրն է, որից սկսած հաշվարկվում է առաջին արժեկտրոնը:

5) «Մարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի մարման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

6) «Մարման գումարի վճարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի փաստացի մարման գումարի վճարման (վերջնահաշվարկի) ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

7) «Շրջանառության ժամկետը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի շրջանառության օրերի քանակը:

8) «Թողարկման ծավալը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի թողարկման ընդհանուր ծավալը` արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

9) «Արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի ISO կոդը, որով արտահայտված է պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքը:

10) «Եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է արժեկտրոնի տարեկան եկամտաբերությունը, որն իրենից ներկայացնում է արժեկտրոնային պարտատոմսի համար թողարկողի կողմից սահմանված ֆիքսված տոկոսադրույք:

11) «Արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի վճարման պարբերականությունը (տարեկան պարբերականության դեպքում նշվում է «1», կիսամյակայինի դեպքում` «2», եռամսյակայինի դեպքում` «4», ամսականի դեպքում` «12», այլ դեպքերում` «0»):

(47-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

48. Թիվ 15 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում պետական պարտատոմսերի թողարկումների և աճուրդների կազմակերպման հայտարարության վերաբերյալ տեղեկությունները: Թիվ 15 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

2) «Աճուրդի նույնացուցիչը» սյունակը լրացվում է` համաձայն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ բաց բաժնետիրական ընկերության` պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոնների:

3) «Թողարկում/տեղաբաշխում/հետգնում» սյունակում լրացվում է «տեղաբաշխում», եթե հայտարարությունն առնչվում է պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդի կազմակերպմանը, կամ լրացվում է «հետգնում», եթե հայտարարությունն առնչվում է պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդի կազմակերպմանը, կամ «թողարկում», եթե նախատեսվում է իրականացնել պետական պարտատոմսերի թողարկում:

4) «Հայտարարության հրապարակման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է օպերատորի կողմից պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման (հետգնման) աճուրդի անցկացման կամ թողարկման վերաբերյալ հայտարարության հրապարակման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

5) «Հայտարարության հրապարակման ժամը» սյունակում լրացվում է օպերատորի կողմից պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման (հետգնման) աճուրդի անցկացման կամ թողարկման վերաբերյալ հայտարարության հրապարակման ժամը` ժամ:րոպե:վայրկյան հաջորդականությամբ (13:50:55):

6) «Հայտարարության ստացման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման (հետգնման) աճուրդի անցկացման կամ թողարկման վերաբերյալ թողարկողի հայտարարության` օպերատորի կողմից ստացման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

7) «Աճուրդի մեթոդը» սյունակում կախված աճուրդի իրականացման մեթոդից լրացվում է «բազմակի գնային մեթոդ» կամ «ֆիքսված գնային մեթոդ»:

8) «Տեղաբաշխման աճուրդի տեսակը» սյունակում լրացվում է «տեղաբաշխման աճուրդ» կամ «տեղաբաշխման լրացուցիչ աճուրդ»:

9) «Աճուրդի հայտարարված եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է թողարկողի կողմից աճուրդի կազմակերպման հայտարարությամբ հայտարարված աճուրդի եկամտաբերությունը (առկայության դեպքում):

10) «Ծավալը» սյունակի «Նվազագույնը» և «Առավելագույն» ենթասյունակներում լրացվում են պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման/հետգնման/թողարկման համապատասխանաբար նվազագույն կամ առավելագույն ծավալները (պարտատոմսերի անվանական արժեքը):

11) «Հայտերի ընդունման մեկնարկային ամսաթիվը» և «Հայտերի ընդունման դադարեցման ամսաթիվը» սյունակներում լրացվում են հայտերի ընդունման ժամանակաշրջանի համապատասխանաբար սկզբի և ավարտի ամսաթվերը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

12) «Հայտերի ընդունման մեկնարկային ժամը» և «Հայտերի ընդունման դադարեցման ժամը» սյունակներում լրացվում են հայտերի ընդունման ժամանակաշրջանի համապատասխանաբար սկզբի և ավարտի ժամերը` ժամ:րոպե:վայրկյան հաջորդականությամբ (13:50:55):

13) «Թողարկման/աճուրդի իրականացման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է թողարկման կամ աճուրդի (լրացուցիչ աճուրդի) իրականացման ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

14) «Վերջնահաշվարկի ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է վերջնահաշվարկի (փաստացի իրականացման) ամսաթիվը` օր/ամիս/տարի ֆորմատով (01/01/2025):

(48-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

49. Թիվ 15 հաշվետվության 3-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում աճուրդի համակարգում պետական պարտատոմսերի աճուրդների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները: Թիվ 15 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը:

2) «Աճուրդի նույնացուցիչը» սյունակը լրացվում է` համաձայն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ բաց բաժնետիրական ընկերության` պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոնների:

3) «Աճուրդի կարգավիճակը» սյունակում լրացվում է «կայացած», «չկայացած» կամ «չեղյալ»:

4) «Թույլատրված հայտեր ունեցող մասնակիցների թիվը» սյունակում լրացվում է մասնակիցների կողմից աճուրդի համակարգ ներկայացված հայտերից օպերատորի կողմից ընդունված (թույլատրված) հայտերի թիվը:

5) «Բավարարված հայտեր ունեցող մասնակիցների թիվը» սյունակում լրացվում է աճուրդի արդյունքում բավարարված հայտեր ունեցող մասնակիցների թիվը:

6) «Ներկայացված հայտերի միջին կշռված եկամտաբերությունը» սյունակում նշվում է ներկայացված հայտերի միջին կշռված եկամտաբերությունը:

7) «Ներկայացված ծավալը» սյունակում լրացվում է աճուրդի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերում նշված պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքների հանրագումարը:

8) «Բավարարված ծավալը» սյունակում լրացվում է աճուրդի մասնակցի/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի բավարարված մասի պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքների հանրագումարը:

9) «Աճուրդի միջին կշռված եկամտաբերությունը» սյունակում նշվում է կայացած աճուրդի ընթացքում կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունը:

10) «Աճուրդի կտրման եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է պետական պարտատոմսերի այն եկամտաբերությունը, որից ավելի մեծ (փոքր) արժեք ունեցող եկամտաբերություններով աճուրդի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը չեն բավարարվում:

11) «Կտրման եկամտաբերությամբ ներկայացված ծավալը» սյունակում նշվում է այն հայտերում նշված պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքների հանրագումարը, որոնք ներկայացվել են կտրման եկամտաբերությամբ:

12) «Կտրման եկամտաբերությամբ բավարարված ծավալը» սյունակում նշվում է այն հայտերի բավարարված մասի պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքների հանրագումարը, որոնք ներկայացվել են կտրման եկամտաբերությամբ:

13) «Կտրման եկամտաբերությամբ բավարարված ծավալի դրույքաչափը» սյունակում նշվում է ներկայացված հայտերի բավարարված մասի պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքների հանրագումարի տոկոսային մեծությունը ընդհանուր ներկայացված հայտերի պետական պարտատոմսերի անվանական արժեքների հանրագումարի մեջ (տոկոսային արտահայտությամբ):

14) «Ներկայացված գումարը» սյունակում լրացվում է աճուրդի մասնակիցների/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա հաշվարկված հայտերում նշված պետական պարտատոմսերի ընդհանուր գումարը:

15) «Բավարարված գումարը» սյունակում լրացվում է աճուրդի մասնակիցների/թողարկողի կողմից ներկայացված հայտերի բավարարված մասի հիման վրա հաշվարկված պետական պարտատոմսերի ընդհանուր գումարը:

(49-րդ կետը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

(Հավելվածը փոփ. 08.09.09 թիվ 271-Ն, 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն, 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 1
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

Աղյուսակ 23

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ) ՎՃԱՐՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏ

 

  Ցուցանիշի անվանումը տող Նախորդ տարի (միջանկյալ ժամա-
նակաշրջան` աճողական)
Հաշվետու տարի (միջանկյալ ժամա-
նակաշրջան` աճողական)
Նախորդ տարվա  միջանկյալ ժամա-
նակաշրջան
Հաշվետու տարվա միջանկյալ ժամա-
նակաշրջան
1 Եկամուտներ կարգավորվող շուկայի մասնակիցների (անդամների) միանվագ (մուտքի) վճարներից, այդ թվում` 10        
1.1 Ֆոնդային բորսայի անդամների  միանվագ (մուտքի) վճարներից 20        
1.2 Եկամուտներ կարգավորվող այլ շուկաների մասնակիցների (անդամների) միանվագ (մուտքի) վճարներից 30        
2 Եկամուտներ կարգավորվող շուկայի մասնակիցների (անդամների) առևտրի մասնակցության պարբերական վճարներից, այդ թվում` 40        
2.1 Ֆոնդային բորսայի անդամների առևտրի մասնակցության պարբերական վճարներից 50        
2.2 Կարգավորվող այլ շուկաների մասնակիցների առևտրի մասնակցության պարբերական վճարներից 60        
3. Եկամուտներ կարգավորվող շուկայի մասնակիցների (անդամների) առևտրի մասնակցության պարբերական վճարների գծով ստացված կանխավճարներից, այդ թվում` 70        
3.1 Ֆոնդային բորսայի անդամների առևտրի մասնակցության   պարբերական վճարների գծով ստացված կանխավճարներից 80        
3.2 Կարգավորվող այլ շուկաների մասնակիցների առևտրի մասնակցության   պարբերական վճարների գծով ստացված կանխավճարներից 90        
4. Եկամուտներ կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների միջնորդավճարներից, այդ թվում` 100        
4.1 Ցուցակված բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի  հարթակներում կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 110        
4.2 Պետական պարտատոմսերի հարթակում կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 120        
4.3 Ազատ շուկայի գործիքների հարթակի կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 130        
4.4 Դրամական շուկայի գործիքների հարթակի կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 140        
4.5 Վարկային ռեսուրսների հարթակներում կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 150        
4.6 Ռեպո և հասցեական գործարքների հարթակներում կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 160        
4.7 Արտարժույթի հարթակում կնքված գործարքների միջնորդավճարներից 170        
5.  Եկամուտներ կարգավորվող շուկայի մասնակիցների նկատմամբ կիրառված տույժերից  180        
6.  Եկամուտներ կարգավորվող շուկայի մասնակիցների (անդամների) առևտրի մասնակցությունից բխող այլ վճարներից 190        
  Ընդամենը 200        

(23-րդ աղյուսակը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն որոշումներ)

 

Աղյուսակ 24

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՂՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏ

 

  Ցուցանիշի անվանումը տող Նախորդ տարի (միջանկյալ ժամանակա-
շրջան` աճողական)
Հաշվետու տարի (միջանկյալ ժամանակա-
շրջան` աճողական)
Նախորդ տարվա միջանկյալ ժամանակա-
շրջան
Հաշվետու տարվա միջանկյալ ժամանակա-
շրջան
1. Արժեթղթերի առևտրի թույլտվության միանվագ (մուտքի) վճարներից 10        
2. Արժեթղթերի առևտրի թույլտվության պահպանման պարբերական վճարներից 20        
2.1 Բաժնային արժեթղթերի առևտրի պահպանման պարբերական վճարներից 30        
2.2 Պետական պարտատոմսերի առևտրի պահպանման պարբերական վճարներից 40        
2.3 Ոչ պետական պարտատոմսերի առևտրի պահպանման պարբերական վճարներից 50        
2.4 Այլ արժեթղթերի առևտրի պահպանման պարբերական վճարներից 60        
3. Արժեթղթերի թողարկողների նկատմամբ կիրառված տույժերից 70        
4. Արժեթղթերի թույլտվությունից և դրա պահպանումից բխող այլ վճարներից 80        
  Ընդամենը 90        

(1-ին հավելվածը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, 18.09.12 թիվ 241-Ն որոշումներ)

 

  Հավելված 2
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(օրական)

 

Օպերատորի անվանումը ______________________________

Հաշվետու օր ______________________________

 

Աղյուսակ 1. Արժեթղթերով կնքված գործարքների վերաբերյալ

 

N Գնորդը ում հաշվին է գործարքը կնքել Գնորդի կոդը Գործարքի կնքման ժամը Գործարքի կատարման ամսաթիվը Արժեթղթի դասը Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի ծավալն անվանական արժեքով Միավոր արժեթղթի գինը  Քանակը Ընդհանուր գումարը Գործարքի արժույթի ISՕ կոդը Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը Վաճառողի կոդը Վաճառողը ում հաշվին է գործարքը կնքել Շուկայի տեսակը Շուկայի հարթակը Գործարքին տրված հերթական տարբերակիչ համարը
  1                                                                                                                                    
2                                  
                                 
                                   
                                   
                                   

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար`  
Գլխավոր հաշվապահ` Վաճառողը ում հաշվին է գործարքը կնքել

 

 

 

Աղյուսակ 2. Վարկային ռեսուրսներով կնքված գործարքների վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը__________

Հաշվետու օր ________________

 

N Գործարքի արժույթի ISՕ կոդը Գործար-
քի գու-
մարը
Տարե-
կան տոկո-
սա-
դրույքը
Գործար-
քի կնքման ժամը
Գոր-
ծար-
քի կա-
տար-
ման ամսա-
թիվը
Գոր-
ծար-
քի մար-
ման ամսա-
թիվը
Տեղա-
բաշ-
խող
Շու-
կայի հար-
թակը
Ներ-
գրա-
վող
Վար-
կային ռե-
սուրսի հապա-
վումը
Գործար-
քին տրված հերթա-
կան տարբե-
րակիչ համարը
  1                            
2                      
                     
                       
                       

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար`  
Գլխավոր հաշվապահ` Գլխավոր հաշվապահ`

 

Աղյուսակ 3. Ռեպո գործարքների վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ________

Հաշվետու օր _______________

 

N Գնորդը ում հաշվին է գործարքը կնքել Գնորդի կոդը Գործարքի կնքման ժամը Գործարքի կատարման ամսաթիվը Գործարքի բնույթը Արժեթղթի դասը Գործարքի առարկա արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի ծավալն անվանական արժեքով Քանակը Ընդհանուր գումարը Գործարքի արժույթի ISՕ կոդը Տարեկան ռեպո տոկոսադրույքը Ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը Գործարքի կնքման ամսաթիվը Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը Վաճառողի կոդը Վաճառողը ում հաշվին է կնքել գործարքը Ռեպո-ուղղակի գործարքի տարբերակիչ համարը
  1                                                                                                                                    
2                                    
3                                    
                                   
                                     
                                     

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար`  
Գլխավոր հաշվապահ`

(2-րդ հավելվածը խմբ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, խմբ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 299-Ն, փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն որոշումներ)

 

  Հավելված 3
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 7
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ) ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

Աղյուսակ 1. Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրում

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ___________

 

N Կարգա-
վորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) անվանումը
Կարգա-
վորվող շուկայի օպերատորի կողմից մասնակցին (անդամին) շնորհված առևտրային կոդը
Կարգավորվող շուկայի մասնակցին (անդամին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման ամսաթիվը Գործարքներ կնքելու իրավա-
սություն ունեցող ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը
Կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակ-
ցության հնարա-
վորություն հեռացված տերմինալով
Շուկայի տեսակը Շուկայի հարթակը
1              
2              
             
               
               
               
               
               
               

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

 

Աղյուսակ 2. Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության դադարեցում

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ___________

 

N Կարգա-
վորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) անվանումը
Կարգա-
վորվող շուկայի օպերատորի կողմից մասնակցին (անդամին) շնորհված առևտրային կոդը
Կարգավորվող շուկայի մասնակցին (անդամին)` կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության դադարեցման ամսաթիվը Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության դադարեցման իրավական հիմքերը Շուկայի տեսակը Շուկայի հարթակը Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության տրամադրման
վերջին ամսաթիվը
1              
2              
             
               
               

 

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

 

(3-րդ հավելվածը փոփ. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

 

  Հավելված 4
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ)` ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Աղյուսակ 1. Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցում

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ___________

 

N Կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) անվանումը Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից մասնակցին (անդամին) շնորհված առևտրային կոդը Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման ժամկետը Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման իրավական հիմքերը Շուկայի տեսակը Շուկայի հարթակը
սկիզբ ավարտ
1              
2              
             
               

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

 

Աղյուսակ 2. Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման դադարեցում

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ___________

 

N Կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի) անվանումը Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից մասնակցին (անդամին) շնորհված առևտրային կոդը Կարգավորվող շուկայում
առևտրին թույլտվության
կասեցման ժամկետը
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման դադարեցման իրավական հիմքերը Շուկայի տեսակը Շուկայի հարթակը
սկիզբ ավարտ
1              
2              
             

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

 

(4-րդ հավելվածը փոփ. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

 

Հավելված 5
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 9
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

Աղյուսակ 1. Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության տրամադրում

 

Օպերատորի անվանումը ____________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ____________________

 

N Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի դասը Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից
արժեթղթին շնորհված հապավումը
Տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր քանակը  Արժույթի ISO կոդը Տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը  Կարգավորվող շուկայում առևտրին
թույլատրված արժեթղթերի ընդհանուր քանակը
Կարգավորվող շուկայում առևտրին
թույլատրված միավոր արժեթղթի անվանական արժեքը 
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված
արժեթղթերի ընդհանուր ծավալն անվանական արժեքով 
Բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը Օրենսդրության համապատասխան դրույթը, որի հիման վրա
կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվությունը տրվել է
ազդագրի հրապարակման պահանջից բացառությամբ
Կարգավորվող շուկայում առևտրին
արժեթղթերի թույլտվության տրամադրման ամսաթիվը
Հարթակ
  1                                                                                                                                                              
2                            
                           
                             

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

 

Աղյուսակ 2. Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության դադարեցում

 

Օպերատորի անվանումը ____________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ____________________

 

N Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը  Արժեթղթի դասը Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից
արժեթղթին շնորհված հապավումը
Տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր քանակը  Արժույթի ISO կոդը Տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը  Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված
արժեթղթերի ընդհանուր քանակը 
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված
միավոր արժեթղթի անվանական արժեքը 
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված
արժեթղթերի ընդհանուր ծավալն անվանական արժեքով 
Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի
թույլտվության տրամադրման վերջին ամսաթիվը 
Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի
թույլտվության դադարեցման իրավական հիմքերը
Բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը Հարթակ
  1                                                                                                                                                        
2                            
                             
                             

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

(5-րդ հավելվածը փոփ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, խմբ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 6
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 10
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

Աղյուսակ 1. Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցում

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ___________

 

N Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի դասը Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին շնորհված հապավումը Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման ժամկետը Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման իրավական հիմքերը Բորսայական ցուցակի կամ
ազատ շուկայի անվանումը
սկիզբ ավարտ
1
2

 

Աղյուսակ 2. Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման դադարեցում

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը ___________

 

N Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի դասը Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին շնորհված հապավումը Կարգավորվող շուկայում առևտրին արժեթղթերի թույլտվության կասեցման ժամկետը Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության կասեցման դադարեցման իրավական հիմքերը Բորսայական ցուցակի կամ ազատ շուկայի անվանումը
սկիզբ ավարտ
1
2

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

 

(6-րդ հավելվածը փոփ. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

 

Հավելված 7
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 11
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ (ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(օրական)

 

Աղյուսակ 1. Արժեթղթերի առուվաճառքի հայտերի վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետու օր ______________________

 

Հայտի տարբերակիչ ծածկագիրը Հայտ ներկայացրած մասնակցի (անդամի) կոդը Առևտրի մասնակցի կոդը Կարգավորվող շուկայի մասնակիցը
(անդամը) ում հաշվին է գործարք կնքում 
Կարգավորվող շուկայի մասնակցի
(անդամի) հաճախորդի ծածկագիրը 
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի դասը Արժույթի ISO կոդը Զուտ գինը Արժեթղթի գինը Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը Արժեթղթերի ներկայացված քանակը Արժեթղթերի բավարարված քանակը Ներկայացված ծավալը Բավարարված ծավալը Ներկայացված գումարը Բավարարված գումարը Հայտի տեսակը` կախված գնային պայմաններից Հայտի տեսակը` կախված քանակական պայմաններից Հայտի տեսակը` կախված ժամանակային պայմաններից Հայտի տեսակը` կախված ակտիվացման պայմաններից Հայտով նախատեսված գործարքի տեսակը Գործողության տեսակը Գործողության կատարման ամսաթիվը Գործողության կատարման ժամը
                                                                                                                                                                                                      
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

 

Աղյուսակ 2. Առուվաճառքի և ռեպո գործարքների հասցեական առաջարկների վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետու օր ______________________

 

N Հասցեական առաջարկով նախատեսվող
գործարքի տարբերակիչ համարը
Հասցեական առաջարկ ներկայացրած
մասնակցի (անդամի) կոդը
Առևտրի մասնակցի կոդը Կարգավորվող շուկայի մասնակիցը
(անդամը) ում հաշվին է գործարք կնքում
Կարգավորվող շուկայի մասնակցի
(անդամի) հաճախորդի ծածկագիրը 
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի դասը Արժույթի ISO կոդը Արժեթղթի գինը Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը Արժեթղթերի ներկայացված քանակը Արժեթղթերի բավարարված քանակը Ներկայացված ծավալը Բավարարված ծավալը Ներկայացված գումարը Բավարարված գումարը Ռեպո տոկոսադրույքը (տարեկան) Հասցեական առաջարկով նախատեսված
գործարքի տեսակը
Գործողության տեսակը Գործողության կատարման ամսաթիվը Գործողության կատարման ժամը Ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը Շուկայի այն մասնակցի` կոդը,
որին ուղարկվում է հասցեական առաջարկը
                                                                                                                                                                                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)

 

Աղյուսակ 3. Կորպորատիվ արժեթղթերի աճուրդների հայտերի վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետու օր ______________________

 

Հայտի տարբերակիչ ծածկագիրը Հայտ ներկայացրած մասնակցի (անդամի)
/թողարկողի կոդը
Առևտրի մասնակցի կոդը Կարգավորվող շուկայի մասնակիցը (անդամը)
ում հաշվին է գործարք կնքում 
Կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի)
հաճախորդի ծածկագիրը 
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Արժեթղթի դասը Արժույթի ISO կոդը Արժեթղթի գինը Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը Արժեթղթերի ներկայացված քանակը Արժեթղթերի բավարարված քանակը Ներկայացված ծավալը Բավարարված ծավալը Ներկայացված գումարը Բավարարված գումարը Հայտի տեսակը` կախված գնային պայմաններից Հայտի տեսակը` կախված քանակական պայմաններից Հայտի տեսակը` կախված ժամանակային պայմաններից Հայտի տեսակը` կախված ակտիվացման պայմաններից Հայտով նախատեսված գործարքի տեսակը Գործողության տեսակը Գործողության կատարման ամսաթիվը Գործողության կատարման ժամը
                                                                                                                                                                                                   
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)

 

Աղյուսակ 4. Պետական արժեթղթերի աճուրդների հայտերի վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ___________________________

Հաշվետու օր ______________________

 

Հայտի տարբերակիչ ծածկագիրը Հայտ ներկայացրած մասնակցի
(անդամի) /թողարկողի կոդը
Առևտրի մասնակցի կոդը Կարգավորվող շուկայի մասնակիցը (անդամը)
ում հաշվին է գործարք կնքում 
Կարգավորվող շուկայի մասնակցի (անդամի)
հաճախորդի ծածկագիրը 
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Աճուրդի նույնացուցիչը Արժեթղթի դասը Զուտ գինը  Արժեթղթի գինը Արժույթի ISO կոդը Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը Ներկայացված ծավալը Բավարարված ծավալը Ներկայացված գումարը Բավարարված գումարը Հայտի տեսակը Հայտով նախատեսված գործարքի տեսակը Գործողության տեսակը Գործողության կատարման ամսաթիվը Գործողության կատարման ժամը
                                                                                                                                                                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)

(7-րդ հավելվածը խմբ. 07.12.10 թիվ 325-Ն, խմբ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 299-Ն, 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 8
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի` Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց
ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
կանոնակարգ 5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 12
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԵՊՈՆԱՑՎԱԾ (ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴԵՊՈՆԱՑՎԱԾ, ԱՊԱԴԵՊՈՆԱՑՎԱԾ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(օրական)

 

Օպերատորի անվանումը ____________________

Հաշվետու օր ____________________________

 

N  Կարգա-
վորվող շուկայի մաս-
նակցի (ան-
դամի) անվա-
նումը
Միջոց-
ների սեփա-
կանա-
տերը
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արժե-
թղթի տարբե-
րակիչ ծած-
կագիրը
Առևտրա-
յին նստա-
շրջանի սկզբում արժե-
թղթերի ծավալը
Լրա-
ցուցիչ դեպո-
նացված արժե-
թղթերի ծավալը
Ապա-
դեպո-
նացված արժե-
թղթերի ծավալը
Առե-
վտրա-
յին նստա-
շրջանի վեր-
ջում արժե-
թղթերի ծավալը
Առաք-
ման կամ ստաց-
ման են-
թակա արժե-
թղթերի ծավալը
Դրամա-
կան միջոց-
ները առե-
վտրա-
յին նստա-
շրջանի սկզբում
Վճար-
ման կամ ստաց-
ման ենթակա դրամա-
կան միջոց-
ները
Լրա-
ցուցիչ դեպո-
նացված դրամա-
կան միջոց-
ները
Ապա-
դե-
պոնաց-
ված դրամա-
կան միջոց-
ները
Դրամա-
կան միջոց-
ների մնա-
ցորդը առե-
վտրա-
յին նստա-
շրջանի վերջում
Արժույ-
թի ISՕ կոդը
1                            
2                            
3                            
...                            
                             
                             
                             

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար` __________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

(8-րդ հավելվածը խմբ. 18.09.12 թիվ 241-Ն, խմբ. 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 9
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թ. դեկտեմբերի 16-ի
թիվ 356-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 5/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 13
ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(տարեկան)

(9-րդ հավելվածն ուժը կորցրել է 03.01.2013 թվականից` 06.11.12 թիվ 299-ն որոշում)

 

Հավելված 10
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի
թիվ 356-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 5/03-ի
հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 14
Պետական պարտատոմսերի առք ու վաճառքի գնանշումների տարեկան եկամտաբերությունների միջին օրական հաշվարկի վերաբերյալ
(օրական)

 

Օպերատորի անվանումը____________

Հաշվետու օր_________________

 

  Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով Լավագույն առքի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով Լավագույն վաճառքի տարեկան եկամտաբերությունը` միջին օրական հաշվարկով
1    
2    
3    
...    
     

 

Օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավար`

(10-րդ հավելվաը լրաց. 06.11.12 թիվ 299-Ն, փոփ. 05.05.15 թիվ 113-Ն, 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 11
«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի`
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող
հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման
կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ
5/03-ի հավելվածի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 15
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում)

 

Աղյուսակ 1. Օպերատորի կողմից պետական պարտատոմսերի գրանցման վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ________________

Հաշվետու օր ________________________

 

Արժե-
թղթի տար-
բերա-
կիչ ծածկա-
գիրը
Համա-
կարգում պարտա-
տոմսի գրանց-
ման կարգա-
վիճակը
Համա-
կարգում պարտա-
տոմսի գրանց-
ման
/չեղարկ-
ման ամսա-
թիվը
Թողարկ-
ման
ամսա-
թիվը
Մար-
ման
ամսա-
թիվը
Մարման գումարի վճար-
ման ամսա-
թիվը
Շրջա-
նառու-
թյան ժամ-
կետը
Թողարկ-
ման
ծավալը
Արժույթի ISO կոդը Եկամտա-
բերու-
թյունը
Արժե-
կտրոնի վճարման պար-
բերա-
կանու-
թյունը
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Աղյուսակ 2. Պետական պարտատոմսերի թողարկումների և աճուրդների կազմակերպման հայտարարության վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ________________

Հաշվետու օր ________________________

 

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Աճուրդի նույնացուցիչը Թողարկում /տեղաբաշխում /հետգնում Հայտարարության հրապարակման ամսաթիվը  Հայտարարության հրապարակման ժամը Հայտարարության ստացման ամսաթիվը Աճուրդի մեթոդը Տեղաբաշխման աճուրդի տեսակը Աճուրդի հայտարարված եկամտաբերությունը Ծավալը Հայտերի ընդունման մեկնարկային ամսաթիվը Հայտերի ընդունման մեկնարկային ժամը Հայտերի ընդունման դադարեցման ամսաթիվը Հայտերի ընդունման դադարեցման ժամը Թողարկման /աճուրդի իրականացման ամսաթիվը Վերնահաշվարկի ամսաթիվը
Նվազագույն Առավելագույն
                                                                                                                       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Աղյուսակ 3. Պետական պարտատոմսերի աճուրդների արդյունքների վերաբերյալ

 

Օպերատորի անվանումը ________________

Հաշվետու օր ________________________

 

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը Աճուրդի նույնացուցիչը Աճուրդի կարգավիճակը Հայտ ներկայացրած մասնակիցների թիվը Թույլատրված հայտեր ունեցող մասնակիցների թիվը Բավարարված հայտեր ունեցող մասնակիցների թիվը Ներկայացված հայտերի նվազագույն եկամտաբերությունը Ներկայացված հայտերի առավելագույն եկամտաբերությունը Ներկայացված հայտերի միջին կշռված եկամտաբերությունը Ներկայացված ծավալը Բավարարված ծավալը Աճուրդի միջին կշռված եկամտաբերությունը Աճուրդի կտրման եկամտաբերությունը Կտրման եկամտաբերությամբ ներկայացված ծավալը Կտրման եկամտաբերությամբ բավարարված ծավալը Կտրման եկամտաբերությամբ բավարարված
ծավալի դրույքաչափը
Ներկայացված գումարը Բավարարված գումարը
                                                                                                                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

(11-րդ հավելվածը լրաց. 15.09.17 թիվ 202-Ն որոշում)

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
16.12.2008
N 356-Ն
Որոշում