Սեղմել Esc փակելու համար:
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ...

 

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

2 հունիսի 2000 թվականի N 102

 

i

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ի կատարումն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 17 հոդվածի և հիմք ընդունելով նույն օրենքի 4 և 17 հոդվածները հրամայում եմ`

1. Հաստատել «Կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման կարգը» (կցվում է):

2. Սահմանել, որ սույն հրամանով հաստատված կարգը տարածվում է իրավաբանական անձանց (բացի բանկերից), օտարերկրյա կազմակերպությունների մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև պետական և համայնքային հիմնարկների վրա:

 

 

Լ. Բարխուդարյան
Երևան

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների
և էկոնոմիկայի նախարարության
2000թ. ________________
թիվ ______ հրամանով

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույնով սահմանվում է կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման ենթակա օբյեկտների կազմը և պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգն ու ժամկետները:

1.2. Սույն կարգը տարածվում է իրավաբանական անձանց (բացի բանկերից), օտարերկրյա կազմակերպությունների մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև պետական և համայնքային հիմնարկների (այսուհետև` կազմակերպություններ) վրա:

1.3. Գույքագրման նպատակը ակտիվների և պարտավորությունների փաստացի առկայության (մնացորդների) և հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլված տվյալների համեմատման միջոցով կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատության ապահովումն է:

1.4. Գույքագրման ենթակա են կազմակերպության ակտիվները և պարտավորությունները:

Գույքագրման ենթակա են նաև կազմակերպության արտահաշվեկշռում հաշվառման ենթակա ակտիվները և պարտավորությունները (օրինակ` ի պահ ընդունված ապրանքանյութական արժեքները, վերամշակման ընդունված նյութերը, վարձակալված հիմնական միջոցները, դուրս գրված դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը), ինչպես նաև կազմակերպությանը պատկանող, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չհաշվառված ակտիվներն ու պարտավորությունները:

1.5. Գույքագրման անցկացումը պարտադիր է հետևյալ դեպքերում և ժամկետներում`

ա) տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելուց առաջ` հաշվետու տարվա նոյեմբերի 1-ից ոչ շուտ: Հիսուն հազար և ավելի կտոր գիրք գրականություն ունեցող գրադարանային ֆոնդինը` հուլիսի 1-ից ոչ ուշ.

բ) կազմակերպության վերակազմակերպման և լուծարման դեպքերում` լուծարման գործընթացի սկզբի դրությամբ.

գ) տարերային աղետների, հրդեհների, վթարների և այլ պատճառների հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների դեպքերում` հնարավոր սեղմ ժամկետներում.

դ) գույքի հափշտակման, փչացման և կորստի փաստերի բացահայտման դեպքերում` անմիջապես.

ե) նյութական պատասխանատու անձի փոփոխման դեպքերում` գույքի ընդունման-հանձնման օրը.

զ) օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

1.6. Պարտադիր գույքագրումների ժամանակ գույքագրման ենթակա են`

ա) տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելուց առաջ` կազմակերպության բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները: Հիմնական միջոցների գույքագրումը կարող է իրականացվել երեք տարին մեկ անգամ: Հիսուն հազար և ավելի կտոր գիրք գրականություն ունեցող գրադարանային ֆոնդինը` հինգ տարին մեկ անգամ.

բ) կազմակերպության վերակազմակերպման, լուծարման դեպքում` կազմակերպության բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները.

գ) տարերային աղետների, հրդեհների, վթարների կամ այլ պատճառների հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների դեպքում` աղետի ենթարկված ստորաբաժանումների ակտիվները.

դ) գույքի հափշտակման, փչացման և կորստի փաստերի հայտնաբերման դեպքում` տվյալ նյութական պատասխանատու անձի պատասխանատվության տակ գտնվող ամբողջ գույքը.

ե) նյութական պատասխանատու անձանց փոփոխման դեպքում` ընդունվող-հանձնվող գույքը.

զ) օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում` համապատասխան ակտիվները և պարտավորությունները:

 

2. ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

2.1. Գույքագրման անցկացման համար կազմակերպությունում ստեղծվում է գույքագրման հանձնաժողով:

Մեծ ծավալի աշխատանքների առկայության դեպքում ակտիվների և պարտավորությունների միաժամանակյա գույքագրման համար կարող են ստեղծվել գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողովներ:

2.2. Գույքագրման հանձնաժողովների կազմը սահմանվում է (հաստատվում է) կազմակերպության ղեկավարի հրամանով (հավելվածներ թիվ 1 և թիվ 2), որը, եթե կազմակերպությունը վարում է գույքագրման հրամանների կատարման վերահսկիչ գիրք, գրանցվում է այգ գրքում (հավելված 3):

Սույն կարգի հավելվածներում բերված ձևերը հանդիսանում են օրինակելի ձևեր:

Գույքագրման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են կազմակերպության կառավարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, հաշվապահական ծառայության աշխատողներ, այլ մասնագետներ (տնտեսագետներ, ինժեներներ, տեխնոլոգներ և այլն):

Գույքագրման հանձնաժողովի կազմում կարող են ընդգրկվել նաև կազմակերպության ներքին աուդիտորական ծառայության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև անկախ աուդիտորական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և հրավիրված այլ մասնագետներ:

2.3. Մինչև փաստացի գույքագրում սկսելը, գույքագրման հանձնաժողովը պետք է ստանա գույքագրումը սկսելու պահի դրությամբ ակտիվների մուտքի և ելքի վերջին բոլոր փաստաթղթերը (դեռևս հաշվապահություն չհանձնված) կամ դրանց շարժի վերաբերյալ հաշվետվությունները:

Ռեեստրներին (հաշվետվություններին) կցված բոլոր մուտքի և ելքի փաստաթղթերը մակագրվում են գույքագրման հանձնաժողովի նախագահի կողմից` նշելով «մինչև գույքագրումը «առ... (ամսաթիվը)»: Դրանք հիմք են հանդիսանում հաշվապահության կողմից գույքագրման սկզբի դրությամբ գույքի մնացորդները հաշվառման տվյալներով որոշելու համար:

Նյութական պատասխանատու անձինք տալիս են հայտարարություն այն մասին, որ մինչև գույքագրում սկսելը ակտիվների (գույքի) մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն կամ փոխանցված են հանձնաժողովին, և իրենց պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր արժեքները մուտքագրված են, իսկ բաց թողնվածները` ելքագրված: Նման հայտարարություն տալիս են նաև այն անձինք, որոնց տրվել են առհաշիվ գումարներ և (կամ) լիազորագիր` գույք ձեռք բերելու (ստանալու) համար:

2.4. Առկա ակտիվների և պարտավորությունների վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են գույքագրման ցուցակներում կամ գույքագրման ակտերում (այսուհետև` գույքագրման ցուցակ), որոնք կազմվում են առնվազն երկու օրինակից` մեկական օրինակ տրվում է հաշվապահությանը և նյութական պատասխանատու անձին (անձանց):

Գույքագրման ցուցակների և ակտերի օրինակելի ձևերը բերված են սույն կարգի NN 6-15 հավելվածներում: Եթե սույն կարգի հավելվածներում տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության համար չկա գույքագրման ցուցակի օրինակելի ձև, ապա կազմակերպությունն ինքնուրույն է կազմում գույքագրման ցուցակ` ելնելով սույն կարգի հավելվածներում ներկայացված ձևերից:

2.5. Գույքագրման հանձնաժողովն ապահովում է ակտիվների ու պարտավորությունների փաստացի մնացորդների ամբողջական և ճշգրիտ գրանցումը գույքագրման ցուցակներում:

2.6. Գույքագրման ժամանակ գույքի փաստացի առկայությունը որոշվում է չափելու, կշռելու և հաշվելու միջոցով:

Արգելվում է գույքագրման ցուցակներում գրանցել գույքի մնացորդների վերաբերյալ տվյալները նյութական պատասխանատու անձանց բանավոր խոսքի կամ հաշվառման տվյալների հիման վրա` առանց դրանց փաստացի առկայության ստուգման:

Կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է ստեղծել բոլոր պայմանները սահմանված ժամկետներում գույքի փաստացի առկայության լրիվ և ճիշտ ստուգումն ապահովելու համար:

Մատակարարի չվնասված փաթեթավորմամբ պահվող գույքի քանակը կարող է որոշվել փաստաթղթերի հիման վրա` առանձին խմբաքանակների ընտրանքային ստուգմամբ: Կուտակված (դիզված) նյութերի զանգվածը (ծավալը) կարելի է որոշել չափումների և տեխնիկական հաշվարկների միջոցով:

Գույքագրման ժամանակ, երբ կշռվում են մեծ քանակությամբ պաշարներ, կշռումների տեղեկագրերը վարում են գույքագրման հանձնաժողովի անդամներից մեկը և նյութական պատասխանատու անձը` առանձին-առանձին: Աշխատանքային օրվա վերջում (կամ կշռման ավարտին) այդ տեղեկագրերը համեմատվում են, և ճշգրտված հանրագումարը մտցվում է գույքագրման ցուցակ: Չափումների ակտերը, տեխնիկական հաշվարկները և կշռումների տեղեկագրերը կցում են գույքագրման ցուցակին:

2.7. Ակտիվների փաստացի առկայության ստուգումը կատարվում է նյութական պատասխանատու անձի պարտադիր մասնակցությամբ` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրա մասնակցության ապահովումն անհնարին է:

2.8. Գույքագրման ցուցակները կարող են կազմվել ինչպես տպագրված, այնպես էլ ձեռագիր:

Գույքագրման ցուցակները լրացվում են պարզ և ընթեռնելի:

Գույքագրվող ակտիվների անվանումը և չափի միավորները պետք է համապատասխանեն կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման մեջ ընդունված անվանացուցակին և չափի միավորներին:

Գույքագրման ցուցակի յուրաքանչյուր էջի վերջում տառերով գրվում են ակտիվների հերթական համարները և տվյալ էջում գրանցված ակտիվների ընդհանուր հանրագումարը բնեղեն արտահայտությամբ` անկախ այն բանից, թե ինչպիսի չափման միավորներով (հատ, կիլոգրամ, մետր և այլն) են արտահայտված այդ ակտիվները:

Սխալներն ուղղվում են գույքագրման ցուցակի բոլոր օրինակներում` սխալ գրանցման վրա գիծ քաշելով և վերևում ճիշտը գրելով: Ուղղումը համաձայնեցվում է գույքագրման հանձնաժողովի բոլոր անդամների և նյութական պատասխանատու անձանց հետ և ստորագրվում է նրանց կողմից:

Գույքագրման ցուցակներում չի թույլատրվում թողնել չլրացված տողեր, իսկ վերջին էջի ազատ տողերի վրա գիծ է քաշվում:

Գույքագրման ցուցակի վերջին էջում նշում է կատարվում գների ստուգման, հանրագումարների հաշվարկման մասին` այդ ստուգումը կատարողների ստորագրություններով:

2.9. Գույքագրման ցուցակները ստորագրում են գույքագրման հանձնաժողովի բոլոր անդամները և նյութական պատասխանատու անձինք: Գույքագրման ցուցակի վերջում նյութական պատասխանատու անձինք գրառում են կատարում` ակտիվների ստուգումը հանձնաժողովի կողմից իրենց ներկայությամբ իրականացնելու, հանձնաժողովի անդամների նկատմամբ որևիցե բողոք չունենալու և ցուցակում նշված ակտիվները ի պահ ընդունելու վերաբերյալ:

Նյութական պատասխանատու անձանց փոփոխվելու դեպքում, ակտիվների փաստացի առկայությունը ստուգելիս, ակտիվներն ընդունողը ստորագրում է ստացածի, իսկ հանձնողը` հանձնածի համար:

2.10. Ի պահ ընդունված, վերամշակման ընդունված և վարձակալված ակտիվների համար կազմվում են առանձին գույքագրման ցուցակներ:

2.11. Երբ ակտիվների գույքագրումը տևում է մեկ օրից ավելի, հանձնաժողովը հեռանալու պահին կնքում է շինությունը, որտեղ պահվում են ակտիվները: Ընդմիջումների ժամանակ գույքագրման ցուցակները պահվում են պահարանի մեջ, փակ սենյակում, որտեղ կատարվում է գույքագրումը:

2.12. Երբ գույքագրումից հետո նյութական պատասխանատու անձինք գույքագրման ցուցակներում հայտնաբերում են սխալներ, ապա այդ մասին անմիջապես (մինչև շինության բացվելը) հայտնում են գույքագրման հանձնաժողովի նախագահին: Գույքագրման հանձնաժողովը ստուգում է նշված փաստերը և վերջիններիս հաստատման դեպքում, սահմանված կարգով, կատարում է բացահայտված սխալների ուղղում:

2.13. Փչացած, ոչ պիտանի ակտիվների համար գույքագրման հանձնաժողովը կազմում է առանձին ակտ` նշելով ոչ պիտանիության պատճառները և առաջարկություններով հանդերձ ներկայացնում է կազմակերպության ղեկավարին:

2.14. Գույքագրման ավարտից հետո գույքագրման անցկացման ճշտությունը ստուգելու համար կազմակերպության ղեկավարի կարգադրությամբ կարող են անցկացվել վերահսկիչ ստուգումներ` գույքագրման հանձնաժողովի անդամների և նյութական պատասխանատու անձանց ներկայությամբ, մինչև պահեստների կամ այն սենյակների բացելը, որտեղ կատարվել է գույքագրումը:

Գույքագրման վերահսկիչ ստուգման արդյունքները ձևակերպվում են ակտով (հավելված թիվ 4) և գրանցվում գույքագրման վերահսկիչ ստուգումների հաշվառման գրքում (հավելված թիվ 5):

2.15. Այն ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը, որոնց համար սույն կարգում սահմանված չեն գույքագրման կանոններ, իրականացվում է ելնելով սույն կարգի դրույթներից:

 

3. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

3.1. Հիմնական միջոցների գույքագրում

3.1.1. Մինչև գույքագրում սկսելը պետք է ստուգել.

ա) վերլուծական հաշվառման գրանցամատյանների (գույքային քարտեր, գույքային գրքեր, գույքային ցուցակներ և այլն) առկայությունը և վիճակը,

բ) տեխնիկական անձնագրերի և տեխնիկական այլ փաստաթղթերի առկայությունը և վիճակը,

գ) վարձակալության հանձնված կամ վարձակալված, ինչպես նաև ի պահ հանձնված կամ ընդունված հիմնական միջոցների փաստաթղթերի առկայությունը: Փաստաթղթերի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել դրանց ստացումը կամ ձևակերպումը:

Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատայաններում կամ տեխնիկական փաստաթղթերում անճշտությունների և տարբերությունների հայտնաբերման դեպքում պետք է կատարել համապատասխան ուղղումներ և ճշգրտումներ:

3.1.2. Հիմնական միջոցների գույքագրման ժամանակ հանձնաժողովը զննում է օբյեկտները և գույքագրման ցուցակներում գրանցում դրանց լրիվ անվանումները, համառոտ բնութագիրը (նշանակությունը, հիմնական տեխնիկական կամ շահագործման ցուցանիշները և այլն), թողարկման (կառուցման) տարեթիվը, գույքային, գործարանային և անձնագրային համարները:

Հիմնական միջոցների (այդ թվում հողամասերի, ջրավազանների և բնական ռեսուրսների այլ օբյեկտների) գույքագրման ժամանակ հանձնաժողովը ստուգում է հիմնական միջոցների օբյեկտների նկատմամբ կազմակերպության սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը:

Գյուղատնտեսության մեջ բազմամյա տնկարկների գույքագրումը կատարվում է ըստ տեսակների, նշանակության և տեղաբաշխվածության, իսկ դրանց սորտատեսակները գրանցվում են նաև ըստ տնկման տարիների, զբաղեցրած տարածքների և տնկարկների (թփուտների քանակության):

3.1.3. Հաշվառման մեջ չվերցված կամ այնպիսի օբյեկտների բացահայտման դեպքում, որոնց գծով հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյաններում բացակայում են կամ նշված են դրանք բնութագրող ոչ ճիշտ տվյալներ, հանձնաժողովը պետք է գույքագրման ցուցակներում գրանցի այդ օբյեկտների վերաբերյալ ճշգրտված տվյալներ:

Գույքագրմամբ բացահայտված չհաշվառված օբյեկտների գնահատումը պետք է կատարվի ելնելով կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունից` հիմնվելով կամ կազմակերպությունում առկա համանման օբյեկտների գների, կամ դրա իրական արժեքի վրա (իրական արժեքն այն գումարն է, որով ակտիվը սովորական առևտրական գործարքի ընթացքում կարող է փոխանակվել իրազեկ և պատրաստակամ կողմերի միջև): Դրանց մաշվածությունը որոշվում է ըստ օբյեկտի իրական տեխնիկական վիճակի: Գնահատման և մաշվածության վերաբերյալ տվյալները ձևակերպվում են համապատասխան ակտերով:

Հիմնական միջոցները գույքագրման ցուցակներում գրանցվում են ըստ անվանումների` օբյեկտի հիմնական նշանակությանը համապատասխան: Եթե նախորդող գույքագրումից հետո փոփոխվել է օբյեկտի հիմնական նշանակությունը, ապա օբյեկտը գույքագրման ցուցակում գրանցվում է նոր նշանակությանը համապատասխան:

Երբ բացահայտվում են կապիտալ բնույթի աշխատանքները հաշվապահական հաշվառման մեջ չարտացոլելու դեպքեր, գույքագրման հանձնաժողովի կողմից համապատասխան փաստաթղթերի միջոցով որոշվում է օբյեկտի հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունը, և կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են գույքագրման ցուցակներում:

3.1.4. Նույնատիպ տնտեսական գույքը, գործիքները, հաստոցները և այլ հիմնական միջոցները, որոնք ունեն նույն արժեքը և միաժամանակ են մուտքագրվել կազմակերպության նույն կառուցվածքային ստորաբաժանում, գույքագրման ցուցակում գրանցվում են ըստ անվանումների` նշելով այդ առարկաների քանակը:

3.1.5. Գույքագրման պահին կազմակերպության տարածքից դուրս գտնվող հիմնական միջոցները (հեռավոր երթուղում գտնվող տրանսպորտային միջոցներ` ավտոմեքենաներ, երկաթուղու շարժակազմ, կապիտալ նորոգման ուղարկված մեքենաներ ու սարքավորումներ և այլն) գույքագրվում են մինչև դրանց ժամանակավոր բացակայությունը կամ կազմակերպության տարածք վերադարձնելուց անմիջապես հետո:

3.1.6. Շահագործման և վերականգնման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների համար գույքագրման հանձնաժողովը կազմում է առանձին գույքագրման ցուցակ` նշելով դրանց շահագործման հանձնելու ամսաթիվը և ոչ պիտանիության վիճակին հասնելու պատճառները (լրիվ մաշվածություն, փչացում և այլն):

Ըստ նշանակման չօգտագործվող, սահմանված կարգով չպահպանվող հիմնական միջոցների համար գույքագրման հանձնաժողովը կազմում է առանձին գույքագրման ցուցակ` նշելով դրանց ձեռքբերման, շահագործման հանձնելու և շահագործումից հանձնելու ամսաթիվը, ըստ նշանակման չօգտագործման և սահմանված կարգով չպահպանման պատճառները, ինչպես նաև համապատասխան առաջարկություններ` դրանց նպատակային օգտագործման վերաբերյալ:

3.1.7. Սեփական հիմնական միջոցների գույքագրմանը զուգընթաց գույքագրվում են նաև ի պահ ընդունված և վարձակալված հիմնական միջոցները:

Հիմնական միջոցների նշված օբյեկտների համար կազմվում է առանձին գույքագրման ցուցակ` հղում անելով պատասխանատու պահպանության կամ վարձակալության ընդունումը հաստատող փաստաթղթերին:

 

3.2. Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում

Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրման ժամանակ ստուգվում է`

 • կազմակերպության կողմից դրանց օգտագործման իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը.
 • հաշվապահական հաշվառման մեջ դրանց ճիշտ և ժամանակին արտացոլումը:

3.3. Ֆինանսական ներդրումների գույքագրումը

3.3.1. Ֆինանսական ներդրումների գույքագրման ժամանակ ստուգվում են արժեթղթերի (այդ թվում բաժնետոմսերի) ձեռք բերման, կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում մասնակցության դիմաց կատարված փաստացի ծախսումները, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններին տրված փոխառությունները և դրանք հաստատող համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունը:

3.3.2. Արժեթղթերի գույքագրման ժամանակ ստուգվում է`

 • արժեթղթերի ձևակերպման ճշտությունը.
 • արժեթղթերի պահպանվածությունը (փաստացի առկայության և հաշվապահական հաշվառման տվյալների համեմատման միջոցով):

3.3.3. Կազմակերպությունում ի պահ ընդունված արժեթղթերի գույքագրումը կատարվում է դրամարկղում եղած դրամական միջոցների գույքագրման հետ միաժամանակ:

3.3.4. Արժեթղթերի գույքագրումը կատարվում է ըստ առանձին թողարկողների` ակտում նշելով դրանց անվանումը, սերիան, համարը, անվանական արժեքը, մարման ժամկետները, քանակը և ընդհանուր գումարը: Յուրաքանչյուր արժեթղթի վավերապայմանները համեմատվում են կազմակերպության հաշվապահությունում պահվող ցուցակների (ռեեստրների, գրքերի) տվյալների հետ:

3.3.5. Մասնագիտացված կազմակերպություններին (բանկեր, դեպոզիտարիաներ և այլն) ի պահ հանձնված արժեթղթերի գույքագրման ժամանակ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման համապատասխան հաշիվներում հաշվառվող մնացորդները համեմատվում են այդ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից տրված քաղվածքների տվյալների հետ:

3.3.6. Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունը (բաժնեմասը), ինչպես նաև այլ կազմակերպություններին տրված փոխառությունները գույքագրման ժամանակ պետք է հավաստվեն փաստաթղթերով:

 

3.4. Պաշարների գույքագրում

3.4.1. Պաշարները (բացառությամբ անավարտ արտադրության) գույքագրման ցուցակների մեջ գրանցվում են ըստ առանձին անվանումների` նշելով տեսակները, խումբը, քանակը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ:

3.4.2. Մեկ նյութական պատասխանատու անձի կողմից պահպանվող, տարբեր մեկուսացված շինություններում գտնվող պաշարների գույքագրումը կատարվում է հաջորդաբար` ըստ պահպանման վայրերի: Պաշարների ստուգումից հետո մուտքը շինություն արգելվում է (օրինակ` կնքվում է), որից հետո հանձնաժողովն իր աշխատանքները շարունակում է հաջորդ շինությունում (պահեստում):

3.4.3. Հանձնաժողովը պահեստապետի կամ նյութական պատասխանատու այլ անձանց ներկայությամբ ստուգում է պաշարների փաստացի առկայությունը դրանց հաշվման, կշռման և չափման միջոցով:

3.4.4. Գույքագրման ժամանակ ստացված պաշարներն ընդունվում են նյութական պատասխանատու անձանց կողմից` գույքագրման հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ և մուտքագրվում են գույքագրումից հետո` ռեեստրով կամ ապրանքային հաշվետվությամբ: Այդ պաշարները գրանցվում են «Գույքագրման ժամանակ ստացված պաշարներ» անվանմամբ, առանձին ցուցակում, որում նշվում է մուտքագրման ամսաթիվը, մատակարարի անվանումը, մուտքի փաստաթղթերի ամսաթիվը և համարը, պաշարների անվանումը, քանակը, գնման գինը, գումարը: Միաժամանակ մուտքի փաստաթղթի վրա գույքագրման հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությամբ կատարվում է նշում. «Գույքագրումից հետո»` հղում կատարելով այն ցուցակի ամսաթվի վրա, որում գրանցված են այդ պաշարները:

3.4.5. Գույքագրման ընթացքում պաշարների բացթողում իրականացվում է կազմակերպության ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի գրավոր թույլտվությամբ և գույքագրման հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ:

Այդ պաշարները գրանցվում են «Գույքագրման ընթացքում բաց թողնված պաշարներ» անվանմամբ առանձին գույքագրման ցուցակում: Այդ ցուցակը կազմվում է այնպես, ինչպես գույքագրման ժամանակ ստացված պաշարներինը: Ելքի փաստաթղթերի վրա գույքագրման հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությամբ կատարվում է համանման նշում:

3.4.6. Առաքված, ճանապարհին և այլ կազմակերպությունների պահեստներում գտնվող պաշարների գույքագրումը կատարվում է համապատասխան հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում արտացոլված գումարների հիմնավորվածության ստուգմամբ:

Այդ պաշարների հաշվառման հաշիվներում կարող են մնալ միայն պատշաճ կերպով ձևակերպված համապատասխան փաստաթղթերով հաստատված գումարները: Նշված հաշիվները նախապես պետք է ստուգվեն թղթակցող մյուս հաշիվների հետ:

Առաքված, ճանապարհին և այլ կազմակերպությունների պահեստներում գտնվող պաշարների համար կազմվում են առանձին գույքագրման ցուցակներ: Ճանապարհին գտնվող պաշարների ցուցակում, ըստ յուրաքանչյուր առանձին առաքման, գրանցվում են հետևյալ տվյալները` պաշարների անվանումը, քանակը, գումարը, առաքման ամսաթիվը, ինչպես նաև այն փաստաթղթերի անվանումը և համարները, որոնց հիման վրա այդ պաշարները հաշվառվում են համապատասխան հաշիվներում:

3.4.7. Ի պահ (վերամշակման) ընդունված (հանձնված) պաշարները գույքագրման ցուցակում գրանցվում են ի պահ ընդունելու (հանձնելու) փաստաթղթերի հիման վրա: Գույքագրման ցուցակում նշվում է դրանց անվանումը, քանակը, տեսակը, գումարը, պահպանության ընդունելու ամսաթիվը, պահպանման տեղը, փաստաթղթերի համարները և կազմման ամսաթվերը:

3.4.8. Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք և արագամաշ առարկաները գույքագրվում են ըստ դրանց գտնվելու վայրի և այն նյութական պատասխանատու անձանց, որոնց մոտ դրանք պահպանվում են:

Գույքագրումն անցկացվում է յուրաքանչյուր առարկայի զննման միջոցով: Արագամաշ առարկաները գույքագրման ցուցակների մեջ գրանցվում են հաշվապահական հաշվառման մեջ ընդունված անվանացանկին համապատասխան անվանումներով:

Աշխատողներին անհատական օգտագործման համար տրված փոքրարժեք և արագամաշ առարկաների գույքագրման համար թույլատրվում է կազմել խմբային գույքագրման ցուցակներ` նշելով այդ առարկաների համար պատասխանատու անձանց (անուն, ազգանուն), որոնց համար բացված են անձնական քարտեր և գույքագրման ցուցակներում առկա են նրանց ստորագրությունները:

Հատուկ հագուստը և սպիտակեղենը, որոնք ուղարկվել են վերանորոգման և լվացման, գրանցվում են գույքագրման ցուցակում` այդ ծառայություններն իրականացնող կազմակերպության անդորրագրերի կամ տեղեկագիր-ապրանքագրերի հիման վրա:

3.4.9. Տարան գույքագրման ցուցակում գրանցվում է ըստ տեսակի, նպատակային նշանակության, որակական վիճակի (նոր, նախկինում օգտագործված, վերանորոգման ենթակա և այլն):

 

3.5. Անավարտ արտադրության (անավարտ կապիտալ շինարարության) և գալիք ժամանակաշրջանի ծախսերի գույքագրում

3.5.1. Անավարտ արտադրության գույքագրման ժամանակ անհրաժեշտ է`

 • որոշել արտադրությունում գտնվող նախակատարվածքների (դետալների, ագրեգատների, հանգույցների), ինչպես նաև պատրաստման և հավաքման առումով անավարտ արտադրանքի փաստացի առկայությունը.
 • որոշել անավարտ արտադրության (նախակատարվածքների) փաստացի ավարտվածության (կոմպլեկտայնության) աստիճանը.
 • բացահայտել չեղյալ հայտարարված, ինչպես նաև դադարեցված պատվերների գծով անավարտ արտադրության մնացորդները:

3.5.2. Արտադրության առանձնահատկություններից կախված` անավարտ արտադրության գույքագրումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է պահեստ հանձնել արտադրամասերին ոչ անհրաժեշտ նյութերը, գնովի դետալները և կիսապատրաստուքները, ինչպես նաև բոլոր այն նախակատարվածքները (դետալներ, ագրեգատներ, հանգույցներ), որոնց մշակումը տվյալ փուլում ավարտվել է:

3.5.3. Անավարտ արտադրության նախակատարվածքների (դետալների, ագրեգատների, հանգույցների) մնացորդների ստուգումը կատարվում է փաստացի հաշվման, կշռման և չափման միջոցով:

Գույքագրման ցուցակները կազմվում են յուրաքանչյուր առանձնացված ստորաբաժանման (արտադրամաս, տեղամաս, բաժին) համար առանձին` նշելով նախակատարվածքների անվանումը, դրանց պատրաստվածության փուլը կամ աստիճանը, քանակը կամ ծավալը, իսկ շինմոնտաժային աշխատանքների համար` աշխատանքի ծավալն ըստ անավարտ օբյեկտների, դրանց կառուցվածքային տարրերի:

3.5.4. Աշխատատեղերում գտնվող, սակայն դեռևս մշակման չենթարկված հումքը, նյութերն ու գնովի կիսապատրաստուքներն անավարտ արտադրության գույքագրման ցուցակներում չեն ներառվում և գույքագրվում ու գրանցվում են առանձին ցուցակներում:

3.5.5. Խոտանված դետալներն անավարտ արտադրության գույքագրման ցուցակի մեջ չեն ներառվում, և դրանց գծով կազմվում են առանձին ցուցակներ:

3.5.6. Իրենից ոչ միատարր զանգված կամ նյութերի խառնուրդ (արդյունաբերության համապատասխան ճյուղերում) ներկայացնող անավարտ արտադրությունը գույքագրման ցուցակներում, ինչպես նաև համեմատական տեղեկագրերում գրանցվում է երկու քանակական ցուցանիշներով` այդ զանգվածի կամ խառնուրդի քանակով և դրա բաղադրության մեջ մտնող հումքի կամ նյութերի քանակով (ըստ առանձին անվանումների): Հումքի կամ նյութերի քանակը որոշվում է տեխնիկական հաշվարկներով:

Գյուղատնտեսության մեջ բուսաբուծության անավարտ արտադրության գույքագրումը կատարվում է ըստ կուլտուրաների, ցանքի տեսակների, աշխատանքների, ընդ որում բազմամյա խոտաբույսերի տարածքները գույքագրվում են ըստ ցանքի տարիների:

Անասնապահության անավարտ արտադրության գույքագրումը կատարվում է ըստ դրանց տեսակների, արտադրական ենթակառուցվածքների և ըստ նյութական պատասխանատու անձանց (ինկուբացիա, մեղվափեթակներում թողնվող ձմեռվա կերապաշար):

3.5.7. Անավարտ կապիտալ շինարարության գույքագրման ժամանակ բացահայտվում են անավարտ կապիտալ շինարարության առկայությունն ու ծավալները` դրանց փաստացի ստուգմամբ:

Անավարտ կապիտալ շինարարության գույքագրման ցուցակներում նշվում է օբյեկտի անվանումը և այդ օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների ծավալը` ըստ աշխատանքների յուրաքանչյուր առանձին տեսակի, կառուցվածքային տարրերի և այլն:

Անավարտ կապիտալ շինարարության գույքագրման ժամանակ գույքագրման հանձնաժողովը ստուգում է`

 • անավարտ կապիտալ շինարարության կազմում չեն հաշվառվում արդյոք մոնտաժի հանձնված, սակայն փաստացի մոնտաժը դեռ չսկսած սարքավորումներ.
 • շինարարությունը ժամանակավորապես դադարեցված և սառեցված (կոնսերվացված) օբյեկտների վիճակը, ինչպես նաև բացահայտում է դրանց սառեցման կամ դադարեցման պատճառները և հիմքերը:

3.5.8. Ավարտված և ամբողջությամբ կամ մասամբ շահագործվող օբյեկտների համար, որոնց շահագործման հանձնումը ձևակերպված չէ համապատասխան փաստաթղթերով, կազմվում են հատուկ գույքագրման ցուցակներ: Առանձին գույքագրման ցուցակներ են կազմվում նաև այն օբյեկտների համար, որոնց շինարարությունն ավարտված է, սակայն ինչ-ինչ պատճառով շահագործման հանձնված չեն: Գույքագրման ցուցակներում նշվում են նաև շահագործման հանձնելու ուշացման պատճառները:

3.5.9. Շինարարությունը դադարեցված օբյեկտների, ինչպես նաև չիրականացված շինարարական աշխատանքների համար կատարված նախագծահետազոտական աշխատանքների համար կազմվում են գույքագրման ցուցակներ, որոնց մեջ նշվում են տվյալներ կատարված աշխատանքների բնույթի և արժեքի մասին` նշելով շինարարության դադարեցման պատճառները: Դրա համար օգտագործվում են համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթեր (գծագիր, նախահաշիվ, ֆինանսական նախահաշիվներ), աշխատանքների, փուլերի հանձնման ակտեր, շինարարության օբյեկտների վրա կատարված աշխատանքների հաշվառման մատյաններ և այլ փաստաթղթեր:

3.5.10. Գույքագրման հանձնաժողովը փաստաթղթերի հիման վրա պարզում և գույքագրման ցուցակներում գրանցում է այն գումարները, որոնք ենթակա են գալիք ժամանակաշրջանի ծախսերի հաշվում արտացոլման և համաձայն կազմակերպությունում մշակված հաշվարկների և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փաստաթղթերով հիմնավորված ժամկետի ընթացքում և արտադրության (շրջանառության) ծախսումներով կամ ծախսերով դուրս գրման:

 

3.6. Կենդանիների գույքագրումը

3.6.1. Մթերատու և բանող անասունները գրանցվում են գույքագրման ցուցակներում, որտեղ նշվում է անասունի համարը (համարակալ, խարան), անասունի մականունը, ծննդյան տարեթիվը, ցեղը, բտվածությունը, կենդանի քաշը (բացի ձիերից, ջորիներից, որոնց քաշը չի նշվում) և սկզբնական արժեքը:

Խոշոր եղջերավոր անասունների, բանող անասունների, խոզերի (մերուներ և արուներ) տեսակները գույքագրման ցուցակներում ներառվում են անհատապես: Հիմնական հոտի մնացած կենդանիները, որոնք հաշվառվում են խմբային կարգով, գույքագրման ցուցակի մեջ գրանցվում են տարիքային և սեռային խմբերով` նշելով յուրաքանչյուր խմբի գլխաքանակը և կենդանի քաշը:

3.6.2. Խոշոր եղջերավոր անասունների, ցեղական ձիերի և բանող անասունների մատղաշները գույքագրման ցուցակի մեջ գրանցվում են անհատապես` նշելով գույքային համարը, մականունը, սեռը, գույնը և ցեղատեսակը:

Բտվող անասունները, խոզերի, ոչխարների և այծերի մատղաշները, թռչունները և այլ տեսակի կենդանիները, որոնք հաշվառվում են խմբային կարգով, գույքագրման ցուցակում գրանցվում են հաշվառման գրանցամատյաններում ընդունված անվանացուցակի համաձայն` նշելով յուրաքանչյուր խմբի գլխաքանակը և կենդանի քաշը:

3.6.3. Ըստ կենդանիների տեսակների գույքագրման ցուցակները կազմվում են առանձին-առանձին` ըստ ֆերմաների, արտադրամասերի, բաժանմունքների, հաշվառման խմբերի և նյութական պատասխանատու անձանց:

 

3.7. Դրամական միջոցների, դրամական փաստաթղթերի և խիստ հաշվառման բլանկների գույքագրումը

3.7.1. Դրամարկղի գույքագրման ժամանակ ստուգվում է դրամական միջոցների և դրամարկղում գտնվող այլ արժեքների փաստացի առկայությունը: Ստուգվում են նաև խիստ հաշվառման բլանկները: Դրամարկղում դրամական միջոցների փաստացի առկայության ստուգման ժամանակ հաշվառվում են կանխիկ դրամական միջոցները (մետաղադրամ, թղթադրամ), արժեթղթերը, դրամական փաստաթղթերը (հանգստյան տների, առողջարանների ուղեգրեր, փոստային նամականիշներ, ակցիզային դրոշմանիշներ, վիճակախաղերի, շահումներով խաղերի տոմսեր, օդային ուղևորների պետական տուրքի անդորրագրեր, երթևեկության տոմսեր և այլն):

3.7.2. Դրամական միջոցների գույքագրման ակտում ցույց են տրվում գույքագրման օրվա դրությամբ արժեքների փաստացի և ըստ հաշվառման տվյալների մնացորդները, որոնց հիման վրա որոշվում են գույքագրման արդյունքները:

Դրամական փաստաթղթերի (հանգստյան տների, առողջարանների ուղեգրերը, փոստային դրոշմանիշները, պետական տուրքի դրոշմանիշները և այլն) առկայության ստուգման ժամանակ պարզում են դրանցից յուրաքանչյուրի իսկությունը, արժեքը և ձևակերպման ճշտությունը: Ստուգումն իրականացվում է ըստ փաստաթղթերի առանձին տեսակների` ակտում նշելով դրանց սերիան, համարները, քանակը և ընդհանուր գումարը: Դրամական փաստաթղթերից յուրաքանչյուրի վավերապայմանները համադրվում են հաշվառման գրանցամատյաններում եղած գրանցումների հետ:

3.7.3. Արժեթղթերի (արժեթղթերի սերտիֆիկատների), խիստ հաշվառման բլանկների փաստացի առկայության ստուգումն իրականացվում է ըստ դրանց տեսակների (օրինակ` բաժնետոմսերի գծով` արտոնյալ և հասարակ, անվանական և ըստ ներկայացնողի)` հաշվի առնելով այս կամ այն տեսակի բլանկների սկզբնական և վերջնական համարները, ինչպես նաև ըստ դրանց պահպանման տեղի և նյութական պատասխանատու անձանց:

3.7.4. Ճանապարհին գտնվող դրամական միջոցների գույքագրումը կատարվում է հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում գրանցված գումարների և բանկի, փոստային բաժանմունքների անդորրագրերի տվյալների, բանկի ինկասատորներին հասույթի հանձնման ուղեկցող տեղեկագրերի պատճենների և այլ համապատասխան փաստաթղթերի համեմատման միջոցով:

3.7.5. Բանկերի հաշվարկային (ընթացիկ), արժութային և հատուկ հաշիվներում գտնվող դրամական միջոցների գույքագրումն իրականացվում է կազմակերպության համապատասխան հաշվապահական հաշիվներում գտնվող մնացորդային գումարների և բանկերի քաղվածքների տվյալների համեմատման միջոցով:

 

3.8. Հաշվարկների գույքագրումը

3.8.1. Բանկերի, բյուջեի, սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի, գնորդների, մատակարարների, առհաշիվ գումարներ ստացած անձանց, աշխատողների, այլ դեբիտորների և կրեդիտորների հետ հաշվարկների գույքագրումը կատարվում է հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում գրանցված գումարների հիմնավորվածության ստուգման միջոցով, որոնք սովորաբար պետք է հաստատված լինեն փոխադարձ ստուգման ակտերով, կազմակերպությունների միջև կատարված նամակագրությամբ կամ այլ ձևով:

3.8.2. Ճանապարհին գտնվող կամ չապրանքագրված (չփաստաթղթավորված) մատակարարումների գծով մատակարարների հետ հաշվարկները ստուգվում են փաստաթղթերով` համաձայնեցնելով համապատասխան թղթակցող հաշիվներում կատարված գրանցումների հետ:

3.8.3. Աշխատողների հետ հաշվարկների գույքագրման ժամանակ բացահայտվում են աշխատավարձի գծով չվճարված գումարները, որոնք ենթակա են ավանդադրման, ինչպես նաև աշխատողներին կատարված գերավճարների գումարները և դրանց առաջացման պատճառները:

3.8.4. Առհաշիվ տրված գումարների գույքագրման ժամանակ ստուգվում են առհաշիվ անձանց հաշվետվությունները, ինչպես նաև տրված կանխավճարները` ըստ յուրաքանչյուր առհաշիվ անձի:

3.8.5. Գույքագրման հանձնաժողովը փաստաթղթային ստուգմամբ պետք է նաև պարզի`

 • բանկերի, ֆինանսական և հարկային մարմինների, այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև կազմակերպության առանձին հաշվեկշռով առանձնացված կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ հաշվարկների ճշտությունը.
 • հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլված պակասորդների, հափշտակումների գծով պարտավորությունների գումարների ճշտությունն ու հիմնավորվածությունը.
 • դեբիտորական, կրեդիտորական և ավանդադրված պարտքերի գումարների ճշտությունը և հիմնավորվածությունը, ներառյալ անհուսալի, ինչպես նաև հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի գումարները

3.9. Պահուստների գույքագրում

Պահուստների գույքագրման ժամանակ ստուգվում է կազմակերպությունում ստեղծված պահուստների (աշխատողների արձակուրդների գալիք վճարումների, պարգևատրումների, հիմնական միջոցների վերանորոգումների, դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների և այլն) ճշտությունը:

 

4.1. Գույքագրման համեմատական տեղեկագրերի կազմումը

4.1.1. Ակտիվների գույքագրման արդյունքների բացահայտման համար կազմակերպության հաշվապահության կողմից կազմվում են համապատասխան համեմատական տեղեկագրեր (հավելվածներ 16 և 17):

4.1.2. Համեմատական տեղեկագրերը կազմվում են այն ակտիվների համար, որոնց գույքագրման ժամանակ բացահայտվել են շեղումներ հաշվառման տվյալներից:

Համեմատական տեղեկագրերում արտացոլվում են գույքագրման արդյունքները, այսինքն` հաշվապահական հաշվառման և գույքագրման ցուցակների տվյալների միջև տարբերությունները:

Պաշարների ավելցուկների և պակասորդների գումարները համեմատական տեղեկագրերում ցույց են տրվում հաշվապահական հաշվառման մեջ դրանց գնահատմանը համապատասխան:

Գույքագրման արդյունքների ձևակերպման համար կարող են օգտագործվել միասնական գրանցամատյաններ, որտեղ միացված են գույքագրման ցուցակների և համեմատական տեղեկագրերի ցուցանիշները:

Կազմակերպությանը չպատկանող, բայց հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլված ակտիվների (վարձակալված, վերամշակման կամ ի պահ ընդունված) համար կազմվում են առանձին համեմատական տեղեկագրեր:

Համեմատական տեղեկագրերը կարող են կազմվել ինչպես տպագրված, այնպես էլ ձեռագիր` պարզ և ընթեռնելի:

 

4.2. Գույքագրման տարբերությունների և գույքագրման արդյունքների ձևակերպում

4.2.1. Ակտիվների փաստացի առկայության և հաշվառման մեջ արտացոլված տվյալների` գույքագրմամբ բացահայտված շեղումների կարգավորման համար առաջարկությունները գույքագրման հանձնաժողովի կողմից ներկայացվում են կազմակերպության ղեկավարին: Գույքագրմամբ բացահայտված շեղումների կարգավորման վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացնում է կազմակերպության ղեկավարը:

4.2.2. Գույքագրմամբ բացահայտված ավելցուկները, պակասորդները և արժեքների փչացումներից կորուստները ձևակերպվում են հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

4.2.3. Գույքագրման արդյունքում բացահայտված պաշարների ավելցուկների և պակասորդների վերատեսակավորման միջոցով հաշվանցում կարող է թույլատրվել միայն բացառության կարգով` գույքագրման միևնույն ժամանակաշրջանում, միևնույն նյութական պատասխանատու անձի մոտ` միևնույն անվանումով և միևնույն քանակությամբ պաշարների համար:

Թույլատրված վերատեսակավորման մասին նյութական պատասխանատու անձինք մանրամասն բացատրություններ են ներկայացնում գույքագրման հանձնաժողովին:

4.2.4. Հաշվետու տարում կատարված գույքագրումների արդյունքները ընդհանրացվում են գույքագրման արդյունքների տեղեկագրում (հավելված 18):

4.2.5. Գույքագրման արդյունքներն արտացոլվում են այն ժամանակաշրջանի (տարվա) հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների մեջ, որին վերաբերում է գույքագրումը:

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 1

 

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության  2000թ.__________________
թիվ______հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՀՐԱՄԱՆ  ԹԻՎ                             «____»________ 200 ___ թ.

 

Գույքագրում անցկացնելու համար ստեղծել գույքագրման հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1. Հանձնաժողովի նախագահ _________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
2. Հանձնաժողովի անդամներ _________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
_________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
_________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
_________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
Կազմակերպության ղեկավար   _____________________      ______________
        (ստորագրություն)                                    (ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 2

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՀՐԱՄԱՆ  ԹԻՎ                             «____»________ 200 ___ թ.

 

Գույքագրում անցկացնելու համար ստեղծել գույքագրման աշխատանքային հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1. Հանձնաժողովի նախագահ _________________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
2. Հանձնաժողովի անդամներ _________________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
__________________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
__________________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
__________________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
Գույքագրման ենթակա են ____________________________________________________
(ակտիվներ և պարտավորություններ)
____________________________________________________________________________
Գույքագրումը սկսել ______________________ ավարտել __________________________
                                                  (ամսաթիվը)                     (ամսաթիվը)
Գույքագրման անցկացման պատճառները _______________________________________
(վերահսկիչ ստուգում, նյութական պատասխանատու անձանց փոփոխություն և այլն)
Գույքագրման տվյալները հանձնել հաշվապահություն ոչ ուշ, քան ______ 200 ___ թ.
Կազմակերպության ղեկավար _____________________   ______________________
                                                                      (ստորագրություն)             (ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 3

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ԳԻՐՔ

 

Հ/Հ Գույքագրվող արտադրա-
մասի, տեղա-
մասի, պահեստի (և այլն) անվա-
նումը
Նյութա-
կան պատաս-
խանատու անձանց ազգանուն-
ները
Հրաման Գույքագրման հանձնաժո-
ղովի կազմը (նախագահի և անդամների ազ-
գանուն
ները)
Ստորա-
գրություն հրամանի ստացման հա-
մար
Գույքագրվող գույքի անվա-
նումը
Գույքագրու-
մը սկսելու ամսաթիվը
ամ-
սա-
թի-
վը
հա-
մա-
րը
ըստ հրա-
մա-
նի
փաս-
տա-
ցի
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
 Գիծ
                   

 

Գույքագրումը ավարտելու ամսաթիվը Նշումներ գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ Կազմակեր-
պության ղեկավարի կողմից արդյունքների հաստատման ամսաթիվը
Պակասորդի համար ձեռնարկված միջոցառումներ Նը-
շում-
ներ
Նախնական արդյունքներ Վերջնական արդյունքներ բովան-
դակու-
թյունը
ամսա-
թիվը
ըստ հրա-
մանի
փաս-
տացի
ամսա-
թիվը
գումարը ամսա-
թիվը
գումարը
պակա-
սորդ
ավել-
ցուկ
պակա-
սորդ
ավել-
ցուկ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                       
                       
 Գիծ
                       

 

Գույքագրման անցկացման հրամանների կատարման վերահսկիչ գիրք
_____________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը)
Սկսված է _______ 200 ___ թ.
Ավարտված է _____ 200 ___ թ.

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 4

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ԱԿՏ

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրումն իրականացվել է «______________» 200 ____ թ. հանձնաժողովի կողմից հետևյալ կազմով`
Հանձնաժողովի նախագահ __________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ __________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
___________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
___________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
___________________________________________
(պաշտոնը, ա. ա.)
Վերահսկիչ ստուգմամբ, որն իրականացվել է ___________________________
_____________________________________________ կողմից հաստատվել է
(պաշտոնը, ա. ա.)
I. Գույքագրման ցուցակում նշված է _________________________________
անվանում գույք, _________________________ գումարով 
II. Ստուգման արդյունքները

 

Համարը ըստ ցուցակի Վերահսկիչ ստուգման
ենթարկված ակտիվների
անվանում-
ները
Ըստ գույքագրման ցուցակների Փաստացի առկայությունը վերահսկիչ ստուգման արդյունքներով  Ստուգման արդյունքները
(+ ավել, - պակաս)
քա-
նակը
գինը* գու-
մարը*
քա-
նակը
գինը* գու-
մարը*
քա-
նակը
գինը* գու-
մարը*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
 Գիծ
  Ընդամենը x x   x x   x x  

 

Ստորագրություններ.

 

Վերահսկիչ ստուգումն իրականացնող անձ _________________________

Գույքագրման հանձնաժողովի նախագահ __________________________

Գույքագրման հանձնաժողովի անդամներ __________________________


* Լրացվում է առևտրի և հասարակական սննդի կազմակերպություններում` ակտիվների գույքագրումների վերահսկիչ ստուգումների ժամանակ

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 5

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳԻՐՔ

 

Հեր-
թա-
կան հա-
մա-
րը
Վե-
րահսկիչ ստու-
գումն իրակա-
նացնող աշխա-
տակցի ազգա-
նունը և պաշ-
տոնը
Ստուգ-
վող արտադ-
րամասի տեղա-
մասի, պահեստի (և այլն) անվա-
նումը
Նյու-
թա-
կան պա-
տաս-
խա-
նա-
տու ան-
ձի 
ազ-
գա-
նու-
նը 
Վե-
րահսկիչ ստու-
գում-
ների իրակա-
նացման ամսա-
թիվը
Ըստ գույ-
քագրման տեղե-
կագրի
Ստուգ-
ված է
Վերահսկիչ ստուգման արդյունքները Ղեկա-
վարու-
թյան որոշումը վե-
րահսկիչ ստուգ-
ման արդյունք-
ների վերա-
բերյալ
Վե-
րահսկիչ ստու-
գումն իրակա-
նացնող անձի ստորա-
գրու-
թյունը
քա-
նա-
կը
գու-
մա-
րը

քա-
նա-

կը

գու-
մա-
րը
պակա-
սորդ
ավել-
ցուկ

քա-
նա-

կը

գու-
մա-
րը
քա-
նա-
կը
գու-
մա-
րը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
                             
                             
 Գիծ
                             

 

Գույքագրման վերահսկիչ ստուգումների հաշվառման գիրք
_____________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը)
Սկսված է _______ 200 ___ թ.
Ավարտված է _____ 200 ___ թ.

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 6

 

Ձև N գ-1

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ______հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ N ____

 

Կառուցվածքային միավոր __________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և  ամսաթիվ) ______________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը ____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը ________________________________
Հիմնական միջոցներ _______________________________________________
Գտնվելու վայրը  ___________________________________________________

 

Գույքագրման սկզբում հիմնական միջոցների մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր հիմնական միջոցները մուտքագրված են, իսկ բաց թողնվածները` ելքագրված:

 

Հիմնական միջոցների պահպանման

համար պատասխանատու անձ

(անձինք)
_________________
(պաշտոնը)_________________
(ստորագրություն)_________________
(ա. ա.)
_________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)

 

 

Հեր-
թա-
կան հա-
մա-
րը
Օբյեկտի անվանումը և համառոտ բնութագիրը Թողարկման (կառուցման) տարեթիվը Համարը Փաստա-
ցի առկայու-
թյունը
Հաշվապա-
հական հաշվառ-
ման տվյալ-
ներով
գույ-
քա-
յին
գոր-
ծա-
րա-
նա-
յին
անձ-
նագրի
քա-
նա-
կը
արժե-
քը
(դրամ)
քա-
նա-
կը
արժե-
քը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Գիծ 
                   
Ընդամենը        

 

 

Ընդամենը ցուցակով.

հերթական համարների քանակը

__________________________________
(տառերով)
միավորների ընդհանուր քանակը
__________________________________
(տառերով)
հերթական համարների քանակը

__________________________________
(տառերով)

 

Հանձնաժողովի նախագահ

_________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ _________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)
_________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)
_________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)
_________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)

 

Գույքագրման ցուցակում N___ից մինչև N___ը թվարկված բոլոր հիմնական միջոցների փաստացի առկայությունը ստուգված և ցուցակում գրանցված է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում նշված հիմնական միջոցները գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո:

 

Հիմնական միջոցների պահպանման համար պատասխանատու անձ (անձինք)_________________
(պաշտոնը)


_________________
(ստորագրություն)


_________________
(ա. ա.)
_________________
(պաշտոնը)
_________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)
Ցուցակում նշված տվյալները և հաշվարկները ստուգեց


_________________
(պաշտոնը)_________________
(ստորագրություն)_________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 7

 

Ձև N գ-2

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՊԻՏԱԿ ԹԻՎ _____

 

Կառուցվածքային միավոր __________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և ամսաթիվ) _______________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը ____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը ________________________________

 

 

Պաշարների պահպանման տեղը Պաշարներ Չա-
փի
միա-
վո-
րը
Քանակը
դարակա-
շարի հա-
մարը
դա-
րա-
կի
հա-
մա-
րը
խոր-
շի հա-
մա-
րը
անվանումը, տեսակը, մակ-
նիշը, գծագրի համարը
անվա-
նա-
ցուցա-
կային հա-
մարը
թը-
վե-
րով
տա-
ռե-
րով
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
 Գիծ
               

 

Հանձնաժողովի անդամ
_______________
(պաշտոնը)

_______________________________
(ստորագրություն)

_______________
(ա. ա.)
Պահպանման համար պատասխանատու անձ


_______________
(պաշտոնը)_______________________________
(ստորագրություն)_______________
(ա. ա.)

 

(Հակառակ երեսը)

 

Հերթա-
կան հա-
մարը
Ամսա-
թիվը
Փաս-
տաթղթի համարը
Մուտք Ելք Մնա-
ցորդ
Հանձնաժողովի անդամի ստորագրու-
թյունը
1 2 3 4 5 6 7
             
 Գիծ
             

 

Մնացորդի (բնեղեն) սկզբնական գրանցումից հետո մինչև N___հերթական գրանցումը (ներառյալ) ապրանքանյութական արժեքների շարժը և հաշվարկված մնացորդը ստուգված են և համապատասխանում են քարտայինին

 

Փաստացի մնացորդ «___» ___________ 200 թ._________ քանակությամբ
(տառերով)
Նյութական պատասխանատու անձ

_______________
(պաշտոնը)


_________________________
(ստորագրություն)


_____________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_________________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 8

 

Ձև N գ-3

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ ԹԻՎ _____

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և  ամսաթիվ)________________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Գույքագրման սկզբում պաշարների մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր պաշարները մուտքագրված են, իսկ բաց թողնվածները` ելքագրված:

 

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք).
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)

 

Հեր-
թա-
կան հա-
մարը
Պաշարներ Չա-
փի միա-
վորը
Փաստացի առկայությունը Հաշվապա-
հական հաշվառ-
ման տվյալներով
անվա-
նումը, տե-
սակը, խում-
բը
անվանա-
ցուցա-
կային հա-
մարը
քա-
նա-
կը
ընդհա-
նուր արժեքը
(դրամ)
քա-
նա-
կը
ընդհա-
նուր ար-
ժեքը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
 Գիծ
Ընդամենը                      

 

Ընդամենը ըստ ցուցակի`

հերթական համարների քանակը

_______________________________________________
(տառերով)
միավորների փաստացի ընդհանուր քանակը


____________________________________________
(տառերով)
փաստացի գումարը (դրամ)

_____________________________________________
(տառերով)

 

Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

_______________________________
(ստորագրություն)

_______________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

_______________________________
(ստորագրություն)

_______________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)

 

Գույքագրման ցուցակում N___ից մինչև N___ը թվարկված բոլոր պաշարների փաստացի առկայության ստուգումը և ցուցակի մեջ գրանցումը հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում թվարկված պաշարները գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո: Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)

 

                        _______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
Ցուցակում նշված տվյալները
և հաշվարկները ստուգեց
_______________
(պաշտոնը)
_______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 9

 

Ձև N գ-4

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԱՌԱՔՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ ԹԻՎ
____

 

Կառուցվածքային միավոր __________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և  ամսաթիվ)_______________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը ____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը ________________________________

 

Հեր-
թա-
կան հա-
մա-
րը
Գնորդ (վճա-
րող)
Պաշարներ Առաք-
ման ամսա-
թիվը
Ապրանքատրանսպորտային կամ հաշվար-
կավճարային փաստաթուղթ
անվա-
նումը, տեսա-
կը, խումբը
անվա-
նացու-
ցակային համարը
ամ-
սա-
թի-
վը
հա-
մա-
րը
գու-
մարը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7 8
           
Գիծ
Ընդամենը  

 

Ընդամենը ակտով (դրամ)
_________________________________________
(տառերով)
Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

________________________
(ստորագրություն)

___________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

________________________
(ստորագրություն)

___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 10

 

Ձև N գ-5

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ. __________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

Ի ՊԱՀ (ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ (ՀԱՆՁՆՎԱԾ) ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ ԹԻՎ _____

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և  ամսաթիվ) _______________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Պաշարների գույքագրման սկզբում մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր պաշարները մուտքագրված են, իսկ բաց թողնվածները` ելքագրված:

 

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
_______________
(պաշտոնը)
_________________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_________________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)

 

Հերթա-
կան հա-
մարը
Ընդունող (հանձնող)
կազմակերպության անվանումը
Պաշարներ Չա-
փի միա-
վո-
րը
Քա-
նա-
կը
անվանումը, տեսակը, խումբը անվանացուցա-
կային համարը
1 2 3 4 5 6
           
 Գիծ
Ընդամենը  

 

Գու-
մարը
(դրամ)
Պաշարները ի պահ ընդունելու
(հանձնելու)
ամսաթիվը
Պահպանման տեղը Ընդունման փաստաթուղթ
ան-
վա-
նու-
մը
ամ-
սա-
թի-
վը
հա-
մա-
րը
7 8 9 10 11 12
           
 Գիծ
   

 

Ընդամենը ցուցակով (դրամ) _______________________________________
  (տառերով)
________________________________________________________________
Հանձնաժողովի նախագահ _____________
(պաշտոնը)
___________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ _____________
(պաշտոնը)
___________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_____________
(պաշտոնը)
___________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)
_____________
(պաշտոնը)
___________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)

 

Գույքագրման ցուցակում N ___ ից մինչև N ___ ը թվարկված բոլոր պաշարների փաստացի առկայության ստուգումը և ցուցակի մեջ գրանցումը հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում նշված պահպանության տրված պաշարները գտնվում են իմ (մեր) պահպանության ներքո:

 

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
Ցուցակում նշված տվյալները և հաշվարկները ստուգեց


_______________
(պաշտոնը)________________________
(ստորագրություն)___________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 11

 

Ձև N գ-6

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ԳՏՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ ԹԻՎ ____

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և  ամսաթիվ)_______________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Հերթա-
կան հա-
մարը
Պաշարներ Չափի միա-
վորը
Քա-
նա-
կը
անվանումը,
տեսակը,
խումբը
անվանացու-
ցակային հա-
մարը
1 2 3 4 5
         
 Գիծ
         

 

Առաք-
ման
ամսա-
թիվը
Մատա-
կարար
Ապրանքատրանսպորտային կամ հաշ-
վարկավճարային փաստաթուղթ
ամսա-
թիվը
հա-
մարը
գու-
մարը
(դրամ)
6 7 8 9 10
       
 Գիծ
Ընդամենը  

 

Ընդամենը ակտով (դրամ)______________________________________________
  (տառերով)
_____________________________________________________
Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

________________________
(ստորագրություն)

___________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

________________________
(ստորագրություն)

___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
Ակտում նշված տվյալները և հաշվարկները ստուգեց


_______________
(պաշտոնը)________________________
(ստորագրություն)___________________
(ա. ա.)

«__» __ 200 _ թ.

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 12

 

Ձև N գ-7

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ. __________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

____________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԳԱԼԻՔ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԾԱԽՍԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ ԹԻՎ___

 

Կառուցվածքային միավոր __________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և  ամսաթիվ)________________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Չափի միավորը` դրամ

Հերթական համարը Ծախսի տեսակը Ծախսերի սկզբնական գումարը Ծախսերի առաջացման ամսաթիվը Ծախսերի մարման ժամկետը
(ամիսներով)
Դուրս գրման ենթակա հաշվարկային գումարը
1 2 3 4 5 6
           
Գիծ
          

 

Մինչև գույքագրում սկսելը դուրսգրված (մարված) ծախսեր Հաշվառման տվյալներով գույքագրման սկզբի դրությամբ ծախսերի մնացորդը Գալիք ժամանակաշրջա-
նում մարման ենթակա ծախսերի հաշվարկային մնացորդը
Գույքագրման արդյունքները
ենթակա է դուրս գրման ավելորդ դուրս գրում
(ենթակա է վերականգնման)
7 8 9 10 11
         
Գիծ
         

 

Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

__________________
(ստորագրություն)

___________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

_________________
(ստորագրություն)

___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
__________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
__________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 13

 

Ձև N գ-8

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ ԹԻՎ ___

 

Կառուցվածքային միավոր __________________________________________
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և ամսաթիվ)_______________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը ____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը ________________________________

 

Գույքագրման սկզբում կանխիկ դրամական միջոցների մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր կանխիկ դրամական միջոցները մուտքագրված են, իսկ բաց թողնվածները` ելքագրված:

 

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)
_______________
(պաշտոնը)
__________________
(ստորագրություն)
____________________
(ա. ա.)

 

Գույքագրման ընթացքում հաստատվել է հետևյալը.
1. կանխիկ դրամ __________________________դրամ
2. կանխիկ արտարժույթ __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. փոստային դրոշմանիշներ _________________________ դրամ
6. _________________________ դրամ
Ընդամենը ______________________________
(տառերով)

Ըստ հաշվառման տվյալների ______________________________________________

(տառերով)
_________________________________________________________________________
Գույքագրման արդյունքները, ավելցուկ ________ դրամ պակասորդ _______ դրամ
Դրամարկղային օրդերների վերջին համարները. մուտքի թիվ ___ելքի թիվ ___

 

Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

________________________
(ստորագրություն)

__________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

________________________
(ստորագրություն)

__________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
_________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
__________________
(ա. ա.)

 

Հաստատում եմ, որ ակտում նշված դրամական միջոցները գտնվում են իմ պատասխանատու պահպանության ներքո:

 

Նյութական պատասխանատու անձ    
  _______________
(պաշտոնը)
______________________
(ստորագրություն)
______________________
(ա. ա.)

 

Պակասորդների և ավելցուկների պատճառների բացատրությունները
______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

 

Նյութական պատասխանատու անձ    
  _______________
(պաշտոնը)
______________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ղեկավարի որոշումը
______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ստորագրություն ___________________

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 14

 

Ձև N գ-9

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ______հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԽԻՍՏ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԼԱՆԿՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ ԹԻՎ ___

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և ամսաթիվ)________________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Գույքագրման սկզբում արժեթղթերի մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը հանձնված են հաշվապահություն: Իմ (մեր) պատասխանատվությամբ ստացված բոլոր արժեթղթերը և խիստ հաշվառման բլանկները մուտքագրված են, իսկ բաց թողնվածները` ելքագրված:

 

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)    
  _______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
________________________
(ստորագրություն)
___________________
(ա. ա.)

 

Հերթա-
կան հա-
մարը
Արժեթուղթ, խիստ
հաշվառման բլանկ
Չափի միավորը Փաստացի առկայությունը
 համարը
(ներ)ը
սերիան անվանական արժեքը (դրամ) քա-
նակը
գու-
մարը
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Գիծ
               
Ընդամենը     

 

Հաշվապահական հաշվառման տվյալներով Գույքագրման արդյունքները
հա-
մարը
սե-
րիան
անվա-
նական արժեքը (դրամ)
քա-
նակը
գու-
մարը
ավելցուկ պակասորդ
հա-
մարը
սե-
րիան
քա-
նակը
գումարը
(դրամ)
հա-
մարը
սե-
րիան
քա-
նակը
գու-
մարը
(դրամ)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                         
Գիծ
                         
x x x x       x x     x x

 

Ընդամենը ըստ ցուցակի.  
  հերթական համարների քանակը
_______________________________
(տառերով)
  միավորների ընդհանուր քանակը
_______________________________
(տառերով)
  փաստացի գումարով (դրամ)
_______________________________

 

Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

____________________
(ստորագրություն)

_____________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

____________________
(ստորագրություն)

_____________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
____________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
____________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)

 

Գույքագրման ցուցակում N-ից մինչև N-ը ցուցակում թվարկված բոլոր արժեթղթերի և խիստ հաշվառման բլանկների փաստացի առկայության ստուգումը և ցուցակի մեջ գրանցումը հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է իմ (մեր) ներկայությամբ, որի հետ կապված գույքագրման հանձնաժողովի նկատմամբ ոչ մի բողոք չունեմ (չունենք): Ցուցակում նշված արժեթղթերը և խիստ հաշվառման բլանկները գտնվում են իմ (մեր) պատասխանատու պահպանության ներքո:

 

Նյութական պատասխանատու անձ (անձինք)    
  _______________
(պաշտոնը)
_____________________
(ստորագրություն)
_______________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_____________________
(ստորագրություն)
_______________________
(ա. ա.)

Ցուցակում նշված տվյալները

և հաշվարկները ստուգեց
_______________
(պաշտոնը)_____________________
(ստորագրություն)_______________________
(ա. ա.)

 

Պակասորդների և ավելցուկների պատճառների բացատրությունները

______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Նյութական պատասխանատու անձ    
  ______________
(պաշտոնը)
_____________________
(ստորագրություն)
______________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ղեկավարի որոշումը
______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 ___________________          ____________________
    (ստորագրություն)                  (ա. ա.)

 

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 15

 

Ձև N գ-10

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԴԵԲԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՒ ԿՐԵԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱԿՏ N ____

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և ամսաթիվ)________________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Չափման միավոր. դրամ

 

I. ԸՍՏ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ

 

Դեբի-
տորի անվա-
նումը
Հաշվի հա-
մարը
Հաշվեկշռում հաշվառվող Արտահաշվեկշռում հաշվառվող
Ընդա-
մենը
Այդ թվում Ընդա-
մենը
Այդ թվում
դեբի-
տորների կողմից ընդուն-
ված
դեբի-
տորների կողմից չընդուն-
ված
դեբի-
տորների կողմից ընդուն-
ված
դեբիտոր-
ների կող-
մից չընդուն-
ված
հայցային վաղեմու-
թյան ժամ-
կետը լրա-
ցած
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
Գիծ
                 
Ընդամենը              

 

2. ԸՍՏ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ

 

Կրեդի-
տորի անվա-
նումը
Հաշվի հա-
մարը
Հաշվեկշռում հաշվառվող Արտահաշվեկշռում հաշվառվող
Ընդա-
մենը
Այդ թվում` պարտք Ընդա-
մենը
Այդ թվում` պարտք
կրեդիտոր-
ների հետ համաձայ-
նեցված
կրեդի-
տորների
հետ չհամաձայ-
նեցված
կրեդի-
տորների
հետ համաձայ-
նեցված
կրեդի-
տորների հետ չհամաձայ-
նեցված
հայ-
ցային վաղե-
մու-
թյան ժամ-
կետը լրացած
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
Գիծ
                 
 Ընդամենը              

 

Հանձնաժողովի նախագահ
_______________
(պաշտոնը)

_____________________
(ստորագրություն)

_____________________
(ա. ա.)
Հանձնաժողովի անդամներ
_______________
(պաշտոնը)

_____________________
(ստորագրություն)

____________________
(ա. ա.)
_______________
(պաշտոնը)
_____________________
(ստորագրություն)
_____________________
(ա. ա.)

 

Ձև գ-10-ին

կից հավելված

 

ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԴԵԲԻՏՈՐՆԵՐԻ
ՈՒ ԿՐԵԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ
N______ ԱԿՏԻՆ ԿԻՑ

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N _____

 

Գրանցման հերթական համարը Դեբիտորի, կրեդիտորի անվանումը և հասցեն Պարտքի
առաջաց-
ման պատճառը
Պարտքի
առա-
ջացման ամսաթիվը
Պարտքի գումարը
(դրամ)
Պարտքը հաստատող փաստաթղթի
դեբիտո-
րական
կրեդիտո-
րական
անվա-
նումը
ամսա-
թիվը
հա-
մարը
                 
                 
                 
                 

 

Հաշվապահ _______________________________
(ստորագրություն)
_______________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 16

 

Ձև N գ-11

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N____

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և ամսաթիվ)_________________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը _____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը _________________________________

 

Հեր-
թա-
կան
հա-
մարը
Օբյեկտի անվանումը և համառոտ բնութագիրը  Թողարկման (կառուցման) տարին Համարը Գույքագրման արդյունքները
ավելցուկ պակասորդ
գույ-
քա-
յին
գոր-
ծա-
րան-
ային
անձ-
նագրա-
յին
քա-
նա-
կը
ար-
ժեքը
(դրամ)
քա-
նա-
կը
ար-
ժեքը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Գիծ
                   

 

Հաշվապահ _____________________
(ստորագրություն)
____________________
(ա. ա.)
Գույքագրման արդյունքների հետ համաձայն եմ` նյութական պատասխանատու անձ


_____________________
(ստորագրություն)____________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 17

 

Ձև N գ-12

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ______հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

 

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N ____

 

Կառուցվածքային միավոր ___________________________________________
(արտադրամաս, տեղամաս, պահեստ և այլն)
Գույքագրման անցկացման հիմքը
(համար և ամսաթիվ)________________________________________________
(հրաման, որոշում, կարգադրություն)
Գույքագրումն սկսելու ամսաթիվը ____________________________________
Գույքագրումն ավարտելու ամսաթիվը ________________________________

 

Հեր-
թա-
կան
հա-
մա-
րը
Հերթա-
կան
համա-
րը ըստ
գույ-
քագըր-
ման
ցու-
ցակի
Պաշարները Չա-
փի
միա-
վո-
րը
Գույքագրման արդյունքները
անվա-
նումը,
խում-
բը,
տե-
սակը
ան-
վանա-
ցուցա-
կային
հա-
մարը
ավելցուկ պակասորդ
քա-
նա-
կը
գու-
մարը
(դրամ)
քա-
նա-
կը
գու-
մարը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
  Գիծ
                 
Ընդամենը
       

 

Կարգավորված է հաշվառման գրանցումների ճշտման հաշվին Վերատեսակավորում
ավելցուկ պակասորդ պակասորդների ծածկման համար հաշվանցված ավելցուկներ 
քա-
նակը
գու-
մարը
(դրամ)
պատվերի, հոդվածի հաշվի համարը քա-
նակը
գու-
մարը
(դրամ)
պատվերի, հոդվածի հաշվի համարը  քա-
նակը
գու-
մարը
(դրամ)
հաշվանցված պակասորդ-
ների հերթա-
կան համարը
10 11 12 13 14 15 16 17 18
                 
Գիծ
    x     x     x

 

Վերատեսակավորում Մուտքագրվում են
վերջնական ավելցուկները
Վերջնական
պակասորդ-
ներ
ավելցուկներով ծածկված պակասորդ Հաշվանց-
ված
ավելցուկի
հերթա-
կան հա-
մարը
քա-
նա-
կը
գու-
մարը
(դրամ)
քա-
նա-
կը
գու-
մարը
(դրամ)
հաշ-
վի
հա-
մա-
րը
քա-
նա-
կը
գու-
մարը
(դրամ)
19 20 21 22 23 24 25 26
               
Գիծ
    x     x    

 

Հաշվապահ _________________
(ստորագրություն)
____________________
(ա. ա.)
Գույքագրման արդյունքների հետ համաձայն եմ` նյութական պատասխանատու անձ

________________
(ստորագրություն)


____________________
(ա. ա.)

 

Կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների գույքագրման կարգի

 

Հավելված թիվ 18

 

Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարության 2000թ.__________________
թիվ ______ հրամանով որպես օրինակելի ձև

 

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N

 

Հաշվի անվանումը Հաշվի համարը Գույքագրմամբ բացահայտված արդյունքները   Հաս-
տատ-
վել է
գույքի
փչա-
ցում
Ունեցվածքի պակասորդի և փչացման ընդհանուր գումարից
պակա-
սորդ
ավել-
ցուկ
հաշ-
վանցված է ըստ վերատե-
սակավոր-
ման
դուրս է գրված կորստի նորմա-
ների սահման-
ներում
վե-
րագըր-
ված է մեղա-
վոր անձանց
դուրս է գրվել որպես ծախս կորստի նորմա-
ները գերա-
զանցող մասով
չպարզա-
բանված կորուստ-
ներ
գու-
մար
գու-
մար 
գու-
մար
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Հիմնական միջոցներ                  
2. Ոչ նյութական ակտիվ-
ներ
                 
3. Ֆինանսական ներդրումներ                  
4. Հումք և նյութեր, վառելիք, շինանյութ, պահեստամասեր                  
5. Աճեցվող և բտվող կենդանիներ                  
6. Փոքրարժեք և արագամաշ առարկաներ                  
7. Հիմնական արտադրություն, սեփական արտադրու-
թյան կիսապատրաս-
տուքներ
                 
8. Պատրաստի արտադրանք, ապրանքներ                  
9. Դրամարկղ, դրամական փաստաթղթեր և այլ արժեքներ                  
10. Այլ հաշիվներ                  

 

Ղեկավար__________________ Գլխավոր հաշվապահ_____________ Գույքագրման հանձնաժողովի նախագահ____________________

 

 

 

 

 

pin
Ֆինանսների (նախկին Ֆինանս. և էկոն.
02.06.2000
N 102
Հրաման