Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» Օ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

06.05.2024 -

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է 2024 թվականի հունվարի 16-ին

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածում`

1) առաջին պարբերությունը «Սույն» բառից առաջ լրացնել «1.» թվով, իսկ հասկացությունները համապատասխանաբար համարակալել 1-30 թվերով.

2) «առևտրի օբյեկտ» հասկացությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով.

«2.1) առևտրային ցանց` «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կամ 3-րդ կետով սահմանված չափանիշներին համապատասխանող տնտեսավարող սուբյեկտ.».

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ մասով.

«2. Սույն օրենքում օգտագործվող մյուս հասկացությունները և տերմինները կիրառվում են սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին», «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքներով, ինչպես նաև այլ օրենքներով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված իմաստով:»:

 

i

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.4-րդ գլխով.

 

«ԳԼՈՒԽ 4.4
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՐԴԱՐ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 15.8. Առևտրային ցանցի և մատակարարների հարաբերություններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները

 

1. Արգելվում են առևտրային ցանցի կողմից խտրական պայմանների սահմանումը և կիրառումը մատակարարների հետ հարաբերությունների հաստատման, ընթացիկ ու դադարեցման գործընթացում, բացառությամբ եթե Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պատճառաբանված որոշմամբ առկա է ողջամիտ և օբյեկտիվ տարբերության հիմք` պայմանավորված նաև տնտեսական պայմաններով (գործոններով) կամ առանձին խմբի կարգավիճակով:

 

Հոդված 15.9. Առևտրային ցանցի պաշտոնական կայքը

 

1. Առևտրային ցանցն ունի պաշտոնական կայք:

2. Առևտրային ցանցը պաշտոնական կայքում հրապարակում է`

1) հավանական մատակարարի ապրանքի ընտրության նվազագույն պահանջները և սկզբունքները.

2) առևտրային ցանցի կողմից իրացման ենթակա ապրանքատեսակների ցանկը.

3) առևտրային ցանցում ապրանքի ցուցադրման պայմանները.

4) մատակարարման հարաբերությունների դադարեցման հիմքերը:

 

Հոդված 15.10. Մատակարարի ապրանքի ընտրության նվազագույն պահանջները և սկզբունքները, նոր մատակարարների մուտքն առևտրային ցանց

 

1. Առևտրային ցանցերը սահմանում են հավանական մատակարարների ապրանքի ընտրության նվազագույն պահանջներ և սկզբունքներ: Նվազագույն պահանջները և սկզբունքները կարող են սահմանվել ըստ ապրանքատեսակների` պայմանով, որ մատակարարի համար ընկալելի լինի տվյալ պահանջի կամ սկզբունքի վերաբերելիությունը կոնկրետ ապրանքատեսակին:

2. Մատակարարի ապրանքի ընտրությունն իրականացվում է առևտրային ցանցի նախաձեռնությամբ կամ հավանական մատակարարի գրավոր առևտրային առաջարկի ուսումնասիրության արդյունքում` հաշվի առնելով առևտրային ցանցի հրապարակած` մատակարարի ապրանքին ներկայացվող նվազագույն պահանջները և սկզբունքները:

3. Առևտրային ցանցը գրավոր առևտրային առաջարկը քննարկում է այն ստանալուց հետո` ոչ ուշ, քան 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այն դեպքում, երբ մատակարարի ապրանքի ընտրության համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ գործողություններ (փորձաքննության իրականացում և այլն), ապա ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 15 աշխատանքային օրով, եթե նշված գործողության իրականացման համար անհրաժեշտ չէ այլ ժամկետ, որի մասին առևտրային ցանցը գրավոր տեղեկացնում է առևտրային առաջարկ ներկայացրած հավանական մատակարարին:

4. Առևտրային ցանցը հավանական մատակարարի ապրանքի ընտրության վերաբերյալ բացասական որոշման մասին գրավոր տեղեկացնում է առաջարկ ներկայացնողին` հիմնավորելով առևտրային ցանցի հրապարակած նվազագույն պահանջներին և սկզբունքներին չհամապատասխանելը:

5. Առևտրային ցանցի կողմից հավանական մատակարարին լրացուցիչ` մատակարարման պայմանագրի հետ չկապված ծառայությունների պարտադրումը կամ դրանցից հրաժարվելու հիմքով մատակարարման պայմանագիր կնքելուց հրաժարվելն արգելվում է:

 

Հոդված 15.11. Առևտրային ցանցի հետ կնքվող պայմանագրի էական պայմանները

 

1. Մատակարարման պայմանագիրը կնքվում է գրավոր:

2. Պայմանագիրն առնվազն պարունակում է`

1) պայմանագրի գինը, որը, ի թիվս այլնի, ներառում է առևտրային ցանցի կողմից կատարվող բոլոր վճարները կամ գնի սահմանման կարգը.

2) վճարման կարգը, ժամկետները կամ դրանց որոշման կարգը.

3) պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև պայմանագրի դադարեցման և միակողմանի լուծման կարգը և հիմքերը.

4) պիտանիության ժամկետում չիրացված ապրանքների վերադարձման հնարավորություն նախատեսված լինելու դեպքում` դրանց վերադարձման կարգը:

3. Առևտրային ցանցը պաշտոնական կայքում կարող է հրապարակել մատակարարների հետ կնքվող պայմանագրի բովանդակությունը:

 

Հոդված 15.12. Առևտրային ցանցին մատակարարված ապրանքների համար վճարման պայմանները և կարգը

 

1. Առևտրային ցանցը մատակարարին վճարումը կատարում է ոչ ուշ, քան`

1) սննդամթերքի համար` 30 օրվա ընթացքում.

2) ոչ պարենային ապրանքների համար` 60 օրվա ընթացքում:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետների հաշվարկն սկսվում է օրենքով և պայմանագրով սահմանված կարգով մատակարարված ապրանքի ընդունման և մատակարարի կողմից հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման պահից:

3. Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ կարող են սահմանվել սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսվածից վճարման ավելի սեղմ ժամկետներ:

 

Հոդված 15.13. Ապրանքի ցուցադրման պայմաններն առևտրային ցանցում

 

1. Առևտրային ցանցը սահմանում է ապրանքի ցուցադրման պայմանները, այդ թվում` ապրանքի գովազդման, ակցիաների իրականացման, արտոնությունների սահմանման կամ ապրանքի առաջխաղացմանն ուղղված այլ միջոցառումների իրականացման պայմանները, այդ թվում` ցուցադրման տարբերակները և դրանց համար սահմանված վճարները:

2. Ապրանքի ցուցադրման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են գրավոր պայմանագրով, որը կարող է լինել նաև մատակարարման պայմանագրի մաս:

3. Ապրանքի ցուցադրման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող պայմանագիրն առնվազն պարունակում է`

1) ապրանքի ցուցադրման նկարագիրը, առանձնահատկությունները և ապրանքի առաջխաղացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման պայմանները.

2) պայմանագրի գինը, որը, ի թիվս այլնի, ներառում է առևտրային ցանցի կողմից կատարվող` ցուցադրման պայմաններին առնչվող բոլոր վճարները կամ գնի սահմանման կարգը.

3) վճարման կարգը, ժամկետները կամ դրանց որոշման կարգը:»:

 

i

Հոդված 3. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը «4.3-րդ գլխի» բառերից հետո լրացնել «, 4.4-րդ գլխի,» բառերով:

 

Հոդված 4. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից երեք ամիս հետո:

2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով լրացվող` Օրենքի 15.12-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետները մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ծագած պարտավորությունների դեպքում հաշվարկվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Վ. Խաչատուրյան


2024 թ. փետրվարի 2
Երևան
ՀՕ-30-Ն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 5 փետրվարի 2024 թվական:

 

pin
ՀՀ 16.01.2024
N ՀՕ-30-Ն օրենք