Սեղմել Esc փակելու համար:
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

 

Հաստատված է

Հայարտոնագրի

1994թ. հունվարի 27-ի

N-3 հրամանով

 

Լրախմբագրված տեքստը

հաստատված է Հայարտոնագրի

1996թ. հունիսի 10-ի

N-22 հրամանով

 

ԿԱՐԳ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

 

1. Սույն կարգը սահմանված է «Արտոնագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդվածի 5-րդ մասի, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետի 1995թ. դեկտեմբերի 18-ի N-350 որոշմամբ հաստատված ՀՀ արտոնագրային վարչության կանոնադրության 2-րդ կետի համաձայն գյուտի, օգտակար սարքի, արդյունաբերական նմուշի (այսուհետև` լիցենզի օբյեկտ) օգտագործման իրավունքի փոխանցման պայմանագրերի (այսուհետև` լիցենզային պայմանագիր) քննարկումն ու գրանցումն իրականացնելու համար:

2. Լիցենզային պայմանագրերը կարող են կնքվել տվյալ լիցենզի օբյեկտի արտոնագրային հայտի ներկայացման օրվանից սկսած արտոնագրի գործողության ողջ ժամկետում:

3. Լիցենզային պայմանագրի գրանցումը կատարվում է պատշաճ ձևով լրացված և լիցենզատուի ու լիցենզառուի կողմից ստորագրված դիմումի հիման վրա (ձևը կցվում է), որը ներկայացվում է Հայարտոնագիր:

Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բնակության հիմնական վայր ունեցող քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա իրավաբանական անձինք և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունները լիցենզային պայմանագրի գրանցման հետ կապված գործերը վարում են Հայարտոնագրում Հանրապետությունում հիմնական բնակության կամ գտնվելու վայր ունեցող և իրենց գրանցված արտոնագրային հավատարմատարի միջոցով:

Դիմումին կից ներկայացվում են`

ա) լիցենզային պայմանագրի պատճենը.

բ) պայմանագրի գրանցման համար սահմանված չափով տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ

գ) լիազորագիրը, եթե կողմը ներկայացված է Հայարտոնագրում գրանցված հավատարմատարի միջոցով:

4. Լիցենզային պայմանագրի գրանցման մասին դիմումն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում Հայարտոնագիրը ստուգում է դրա համապատասխանությունը սույն կարգի 3-րդ կետի պահանջներին և անհամապատասխանության դեպքում ծանուցագիր է ուղարկում կողմերին` բացակայող կամ ճշգրտված նյութերը երկամսյա ժամկետում ներկայացնելու առաջարկությամբ:

Նշված ժամկետում պահանջված նյութերը չներկայացնելու դեպքում լիցենզային պայմանագրի գրանցման դիմումը համարվում է չտրված:

5. Սույն կարգի 3-րդ կետի պայմաններին բավարարելու դեպքում դիմումը Հայարտոնագրի կողմից ընդունվում է քննարկման, և մեկամսյա ժամկետում որոշում է կայացվում գրանցման վերաբերյալ:

6. Դիմումի քննարկման ընթացքում ստուգվում է`

ա) լիցենզի օբյեկտի իրավական կարգավիճակը.

բ) լիցենզային պայմանագրի կնքման օրինականությունը, այդ թվում` այլ անձանց իրավունքների խախտման բացակայությունը.

գ) պայմանագրի մեջ անհիմն սահմանափակումների առկայությունը, որոնք կարող են վնաս հասցնել ՀՀ տնտեսական շահերին, անհրաժեշտության դեպքում հաշվի առնելով ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների կարծիքը:

7. Լիցենզային պայմանագրի գրանցման մասին որոշում կայացնելուց հետո Հայարտոնագիրը`

ա) լիցենզային պայմանագիրը գրանցում է համապատասխան գրանցամատյանում.

բ) կողմերին է ուղարկում լիցենզային պայմանագրի գրանցման մասին որոշումը.

գ) հրապարակման է նախապատրաստում տեղեկատվություն լիցենզային պայմանագրի գրանցման մասին:

Եթե լիցենզային պայմանագիրը կնքված է արտոնագրային հայտի հիման վրա, ապա պայմանագրի գրանցման մասին որոշման պատճենը և այդ պայմանագրից բխող անհրաժեշտ տեղեկությունները (լիցենզատուի և լիցենզառուի անվանումը, պայմանագրի գործողության սահմանները` տարածքը, գործողության ժամկետը, ծավալը և այլն) փոխանցվում են Հայարտոնագրի համապատասխան բաժին` տվյալ հայտի նյութերին կցելու:

Այս դեպքում գրանցված լիցենզային պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը հրապարակվում է տվյալ հայտով արտոնագիր տալուց հետո:

8. Լիցենզային պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Հայարտոնագրի կողմից դրա գրանցման պահից:

Եթե արտոնագրային հայտի հիման վրա լիցենզային պայմանագրի գրանցումից հետո տվյալ հայտով արտոնագիր չի տրվում, ապա այդ պայմանագրի գրանցումը չեղյալ է ճանաչվում Հայարտոնագրի կողմից, ինչի մասին ծանուցվում են կողմերը:

Լիցենզային պայմանագրի գրանցման վերաբերյալ Հայարտոնագրի որոշումները կարող են գանգատարկվել դատական կարգով:

9. Լիցենզային պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման կամ դրա գործողության երկարաձգման մասին դատարանի կողմից կամ լիցենզատուի և լիցենզառուի փոխհամաձայնությամբ կայացված որոշման մասին մեկամսյա ժամկետում կողմերը պետք է հայտնեն Հայարտոնագիր, որը համապատասխան գրառում է կատարում լիցենզային պայմանագրերի գրանցամատյանում և այդ մասին տեղեկատվություն է հրապարակում իր պաշտոնական տեղեկագրում:

10. Գրանցված լիցենզային պայմանագրի գործին կարելի է ծանոթանալ և դրանից քաղվածքներ ստանալ միայն լիցենզատուի և լիցենզառուի համատեղ գրավոր թույլտվությամբ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

արտոնագրային վարչություն

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

N_______________ գյուտի (օգտակար սարքի, արդյունաբերական նմուշի)

արտոնագրով հայտ N_________________ «_______» ___________ 199     թ.

լիցենզային պայմանագիրը գրանցելու մասին

 

Մենք` ներքոստորագրյալներս

______________________________________________________________________

ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը,

 

______________________________________________________________________

 

ազգանունը կամ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը __________________________________________________________ լիցենզատուի

 

բնակության վայրը, հասցեն և այլ տվյալներ _____________________________

 

______________________________________________________________________

 

քաղաքացիությունը ______________________________________________________

 

Խնդրում ենք գրանցել նշված արտոնագրով պաշտպանված (արտոնագրային հայտով ներկայացված) գյուտի (օգտակար սարքի, արդյունաբերական նմուշի) օգտագործման նպատակով կնքված լիցենզային պայմանագիրը:

 

Լիցենզային պայմանագրի բնույթը

հասարակ, բացառիկ (ընդգծել):

 

Նամակագրության հասցե

 

    Լիցենզատուի հետ                    Լիցենզառուի հետ

______________________                _______________________

______________________                _______________________

______________________                _______________________

 

----------------------               ------------------------

 ստորագրություն, թվական            լիցենզատուի կամ նրա կողմից

                               լիազորված անձի անունը, հայրանունը,

                               ազգանունը, իրավաբանական անձի

                               դեպքում` նաև պաշտոնը

Կ. Տ *

 

 _______________________     __________________________________

    ստորագրություն, թվական    լիցենզառուի կամ նրա կողմից լիազորված

                              անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը,

                              իրավաբանական անձի դեպքում` նաև պաշտոնը

 

Կ. Տ. *

 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերը 1. __________________ ........ էջ 2. __________________ ........ էջ 3. __________________ ........ էջ

ընդամենը ................... էջ

 

-----------------------

* Իրավաբանական անձի դեպքում

 

Հայաստանի Հանրապետության

արտոնագրային վարչություն

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

N __________________ գյուտի (օգտակար սարքի, արդյունաբերական նմուշի) արտոնագրով, հայտ N __________________ «_____» _____________________ 19____ թ.

լիցենզային պայմանագիրը գրանցելու մասին

 

«_____»____________19____ թ.

 

Քննարկելով

______________________________________________________________________

 

_________________________________________________________ (լիցենզատու) ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը

 

և ___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________(լիցենզառու)

ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը

 

միջև նշված արտոնագրով պաշտպանված (արտոնագրային հայտով ներկայացված) գյուտի, (օգտակար սարքի, արդյունաբերական նմուշի) օգտագործման նպատակով կնքված լիցենզային պայմանագրի գրանցման մասին դիմումը, Հայարտոնագիրը

 

որոշեց

 

գրանցել պայմանագիրը լիցենզային պայմանագրերի գրանցամատյանում:

 

Գրանցման համարը __________________________________________________

Գրանցման թվականը _________________________________________________

 

Հայարտոնագրի պետ

Կ. Տ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՂՄԻՑ

28.06.1996թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 36960035 яяяяяяяя

 

 

pin
Արտոնագրային վարչություն
10.06.1996
Կարգ