Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ Հ ...

 

 14.03.1996 - 27.10.1996

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 հոկտեմբերի 1995 թ. թիվ 261

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1995 թվականի մարտի 15-ի «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական ինստիտուտի վերակազմավորման մասին» թիվ 140 որոշման`

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կանոնադրությունը /կցվում է/:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1995 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ

27-Ի ԹԻՎ 261 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը /այսուհետև` համալսարան/ պետական բարձրագույն ուսումնական, գիտական, բուժական հաստատություն է, որը վերակազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1995 թվականի մարտի 15-ի «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական ինստիտուտի վերակազմավորման մասին» թիվ 140 որոշմամբ և ենթարկվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը:

2. Համալսարանն իրավաբանական անձ է, ունի Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կլոր կնիք ու դրոշմակնիք:

3. Համալսարանի լրիվ անվանումն է`

 

   հայերեն`    Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության

               Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

               /ՊԲՀ/

 

ռուսերեն`

 

անգլերեն`  Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi of

ministry of health of the Republic of Armenia

 

4. Համալսարանի գտնվելու վայրն է` Երևան, 375025, Կորյունի փողոց, թիվ 2:

 

II. Համալսարանի խնդիրներն ու

գործառույթները

 

5. Համալսարանի հիմնական խնդիրներն են`

ա/ առողջապահության համակարգի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստումը.

բ/ հետդիպլոմային մասնագիտացումը և մասնագետների որակավորման բարձրացումը.

գ/ առողջապահության բնագավառի գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստումը.

դ/ բժշկագիտության, դեղագիտության և առողջապահության բնագավառի հիմնարար և կիրառական գիտությունների զարգացումը.

ե/ բժշկագիտության և դեղագիտության, ինչպես նաև գործնական առողջապահության նվաճումների քարոզչությունը, լուսավորչական և բարեգործական գործունեությունը.

զ/ բնակչությանը մասնագիտացված բժշկական օգնություն ցույց տալը:

6. Համալսարանն իր առջև դրված խնդիրներին համապատասխան`

ա/ որոշում է համալսարանի կառուցվածքը, կառավարման մարմինների համակարգը և կառավարման սկզբունքները, կազմում է ուսումնական, ֆինանսատնտեսական պլաններ ու ծրագրեր, մշակում իր գործունեությանն առնչվող այլ հիմնադրույթներ.

բ/ համագործակցում է միջազգային համապատասխան կազմակերպությունների հետ, պայմանագրեր կնքում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետական և ոչ պետական ուսումնական և գիտահետազոտական հաստատությունների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների ու քաղաքացիների հետ.

գ/ իրականացնում է հրատարակչական գործունեություն, հրատարակում գիտական աշխատություններ, ժողովածուներ, դասագրքեր, ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ, գիտահանրամատչելի գրականություն, առողջապահության համակարգի աշխատողների համար մեթոդական ցուցումներ ու մշակումներ, տեղեկատու նյութեր, թերթեր և այլն:

 

III. Համալսարանի կառավարումը

 

7. Համալսարանի կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությանը համապատասխան:

8. Համալսարանի գործունեության հիմնական հարցերի քննարկման և որոշման համար ստեղծվում է համալսարանի խորհուրդ:

9. Համալսարանի խորհրդի կազմի մեջ մտնում են` ռեկտորը /նախագահ/, պրոռեկտորները, գիտական քարտուղարը, արհմիութենական կազմակերպության նախագահը, ուսանողական խորհրդի նախագահը, ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների վարիչները, կլինիկաների ղեկավարները, համալսարանի համակարգի հիվանդանոցների և կենտրոնների տնօրենները` ի պաշտոնե, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ներկայացուցիչները, որոնք սահմանված կարգով ընտրվում են ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների կողմից` հինգ տարի ժամանակով /սովորողների թվաքանակը պետք է կազմի խորհրդի ընդհանուր թվի 15 տոկոսը/:

10. Համալսարանի խորհրդի նիստերն ուսումնական տարվա ընթացքում անցկացվում են առնվազն երկու անգամ: Խորհրդի նիստերը համարվում են իրավազոր, եթե դրանց մասնակցում են խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը:

Որոշումներն ընդունվում են մասնակիցների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:

Համալսարանի խորհուրդը`

ա/ որոշում է համալսարանի գործունեության գլխավոր ուղղությունները. լուծում համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման հիմնահարցերը.

բ/ հաստատում է համալսարանի կառուցվածքը և կանոնակարգը, ըստ մասնագիտությունների ուսումնական պլանները, քննարկում համալսարանի գիտական գործունեության գլխավոր ուղղությունները, շնորհում համալսարանի պատվավոր կոչումներ և մրցանակներ, սահմանում անվանական կրթաթոշակներ.

գ/ որոշում է կայացնում ֆակուլտետների, ամբիոնների, լաբորատորիաների և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ստեղծման, վերակառուցման և լուծարման, համալսարանի մասնագիտությունների անվանացանկում սահմանված կարգով փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ.

դ/ հաստատում է ուսումնական գործընթացի տարեկան արդյունքները, քննարկում և սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն է ներկայացնում համալսարանի տարեկան ծախսերը և որոշում արտաբյուջետային միջոցների օգտագործման կարգը.

ե/ հաստատում է համալսարանի միջազգային գործունեության ուղղությունները.

զ/ հաստատում է իր աշխատակարգը.

է/ սահմանված կարգով շնորհում է համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում.

ը/ լուծում է սույն կանոնադրությունից բխող համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ հարցեր:

Խորհրդի որոշումները կենսագործվում են ռեկտորի հրամանով:

11. Համալսարանի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է ռեկտորը, որին պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը:

12. Համալսարանի ռեկտորը`

ա/ իր իրավասության սահմաններում գործում է համալսարանի անունից, ներկայացնում համալսարանը պետական և ոչ պետական մարմիններում, ձեռնարկություններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում և միջազգային ասպարեզում.

բ/ կազմակերպում է համալսարանի կառավարման մարմինների աշխատանքը` ապահովելով ներքին օղակների ներդաշնակ գործունեությունը.

գ/ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին ու մյուս աշխատողներին.

դ/ հաստատում է սահմանված կարգով ուսանողների ընդունելությունը, հրամաններ արձակում ուսանողներին կուրսից կուրս փոխադրվելու, կուրսում թողնելու, հեռացնելու, վերականգնելու, համապատասխան արձակուրդ ձևակերպելու և որակավորման աստիճան շնորհելու վերաբերյալ.

ե/ արձակում է հրամաններ ու տալիս ցուցումներ, որոնց կատարումը պարտադիր է համալսարանի ուսանողների և աշխատողների համար.

զ/ հաստատում է համալսարանի հաստիքացուցակը և ծախսերի նախահաշիվը.

է/ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

13. Համալսարանի ռեկտորն ունի տեղակալներ /պրոռեկտորներ/, որոնց թվաքանակը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը: Պրոռեկտորին պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը` ռեկտորի ներկայացմամբ: Պրոռեկտորների միջև պարտականությունների բաշխումը կատարում է ռեկտորը:

14. Համալսարանի ռեկտորը և պրոռեկտորներն իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնելու գիտամանկավարժական գործունեություն.

15. Համալսարանի խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում իր կանոնակարգով իրեն ընձեռած լիազորությունների շրջանակներում գործում է համալսարանի ռեկտորատը, որի կազմի մեջ մտնում են ռեկտորը, պրոռեկտորները, ֆակուլտետների դեկանները, համալսարանի կազմի մեջ մտնող հիվանդանոցների և կենտրոնների տնօրենները, ուսանողական խորհրդի նախագահը և ռեկտորի որոշմամբ` այլ պաշտոնատար անձինք:

Ռեկտորատը վերահսկում է համալսարանի խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքը:

Ռեկտորատի որոշումները կենսագործվում են ռեկտորի հրամաններով:

16. Համալսարանի կազմի մեջ մտնող հիվանդանոցների և կենտրոնների ընդհանուր ղեկավարությունն իրականացնում է համալսարանի կլինիկական խորհուրդը, որը գործում է համալսարանի խորհրդի կողմից հաստատված կանոնադրությամբ:

Համալսարանի կլինիական խորհրդի կազմի մեջ են մտնում ռեկտորը /նախագահ/, համապատասխան պրոռեկտորները և ֆակուլտետների դեկանները, կլինիկական հիվանդանոցների և կենտրոնների տնօրեններն ու խորհրդի կողմից ընտրված այլ անձինք: Կլինիկական խորհրդի որոշումները հաստատվում են ռեկտորի հրամանով:

17. Համալսարանի ուսանողության ինքնակառավարման և նրանց ընկերային շահերը ներկայացնող մարմինը ուսանողական խորհուրդն է, որը`

ա/ ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը.

բ/ համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանն է ներկայացնում ուսանողներին առնչվող հարցեր:

18. Համալսարանի ուսանողական խորհրդի կազմավորման կարգը սահմանվում է համալսարանի խորհրդի հաստատած կանոնակարգով:

 

IV. Համալսարանի կառուցվածքը

 

19. Համալսարանում ուսուցումը կազմակերպող և իրականացնող ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումը ֆակուլտետն է:

20. Ֆակուլտետն ստեղծվում, վերակառուցվում և լուծարվում է համալսարանի խորհրդի որոշմամբ:

21. Ֆակուլտետի կազմում գործում են ամբիոններ և այլ ուսումնագիտական ու բժշկական ստորաբաժանումներ:

22. Ֆակուլտետն ուսումնական գործընթացը պլանավորում ու կազմակերպում է համապատասխան մասնագիտությունների գծով:

23. Ֆակուլտետը ղեկավարում է դեկանը, որին 5 տարի ժամկետով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում համալսարանի ռեկտորը:

24. Ֆակուլտետի դեկանը`

ա/ ներկայացնում է ֆակուլտետը համալսարանում և այլ ձեռնարկություններում, հիմնարկներում ու կազմակերպություններում.

բ/ սահմանված կարգով համալսարանի ռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացնում դեկանի տեղակալին աշխատանքի նշանակելու և աշխատանքից ազատելու, ուսանողներին կուրսում թողնելու, հեռացնելու, վերականգնելու համապատասխան արձակուրդ ձևակերպելու վերաբերյալ:

25. Համալսարանի ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման գլխավոր ստորաբաժանումը ամբիոնն է, որը միավորում է մասնագիտական ընդհանրություն ունեցող դասախոսներին ու հետազոտողներին: Ամբիոնների գործունեությունն իրականացվում է համալսարանի կանոնակարգին համապատասխան:

26. Ամբիոնը ղեկավարում է վարիչը, որին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության հաստատած կարգով մինչև 5 տարի ժամկետով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում համալսարանի ռեկտորը:

27. Համալսարանի կազմում գործում են հիվանդանոցներ և կենտրոններ, որոնց կանոնադրությունները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը:

28. Համալսարանն իր կառուցվածքում կարող է ունենալ մասնաճյուղեր, բաժանմունքներ, գիտական կենտրոններ, ուսումնափորձնական տնտեսություններ, հիվանդանոցներ, կլինիկաներ, ձեռնարկություններ և առողջապահական այլ ստորաբաժանումներ: Դրանց կարգավիճակը, փոխհարաբերությունները միմյանց և համալսարանի հետ կազմավորվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և իրենց կանոնադրություններով:

 

V. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը

 

29. Ուսանողների ընդունելությունը համալսարան կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

30. Համալսարանում իրականացվում է միայն ցերեկային ուսուցում:

31. Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է երկու կիսամյակով և յուրաքանչյուրն ավարտվում է քննաշրջանով:

32. Համալսարանում սահմանվում են ուսուցման հետևյալ տեսակները` դասախոսություն, գործնական /սեմինար/ և լաբորատոր պարապմունքներ, խորհրդատվություն, ուսումնական և արտադրական պրակտիկա:

33. Համալսարանում հետդիպլոմային ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

VI. Որակավորման և գիտական աստիճանները

 

34. Համալսարանում ուսուցման յուրաքանչյուր աստիճանի շրջանավարտներին տրվում է համապատասխան որակավորում և ավարտական վկայական /դիպլոմ/: Ուսուցման մեկ աստիճանից մյուսին անցումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

35. Գիտական աստիճաններ շնորհվում են համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդները` հիմք ընդունելով ատենախոսության պաշտպանությունը: Մասնագիտական խորհուրդներն ստեղծվում և գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

VII. Համալսարանի աշխատակիցները և սովորողները

 

36. Համալսարանի աշխատակիցներն են` դասախոսները, գիտական, ուսումնաօժանդակ, վարչատնտեսական աշխատողները: Համալսարանի աշխատակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են համալսարանի կանոնակարգով` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

37. Համալսարանի կլինիկական ամբիոնների և կլինիկաների աշխատակիցները սահմանված կարգով իրականացնում են նաև բժշկական գործունեություն:

38. Համալսարանի սովորողներն են` ուսանողները, ասպիրանտները, օրդինատորները, ինտերները և ունկնդիրները:

Համալսարանի սովորողներին սահմանված կարգով շնորհվում է համապատասխան որակավորման աստիճան:

Սովորողների պարտականություններն ու իրավունքները սահմանվում են համալսարանի կանոնակարգով` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

39. Համալսարանի սովորողներն իրավունք ունեն`

ա/ օգտվելու մասնագիտացված լսարաններից, լաբորատորիաներից, գրադարանից և և համալսարանի մարզական, առողջարարական, մշակութային ու հանրակացարանային համալիրներից, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության բոլոր ծառայություններից.

բ/ առաջադրելու ներկայացուցիչներ համալսարանի ընտրովի մարմիններում.

գ/ ստեղծելու համալսարանի կանոնակարգին չհակասող ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները.

դ/ համատեղելու ուսումը և աշխատանքը համալսարանի համակարգում:

40. Սովորողները պարտավոր են`

ա/ ենթարկվել ներհամալսարանական կարգապահական կանոններին, խնամքով վերաբերվել և օգտագործել համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների գույքը, գրադարանային ֆոնդն ու լաբորատոր սարքերը.

բ/ հաճախել ուսումնական պլանով նախատեսված պարապմուքներին.

գ/ ժամանակին կատարել բոլոր առաջադրանքները, հանձնել ստուգարքներն ու քննությունները:

41. Պետական պատվերով համալսարան ընդունված ուսանողների ուսուցումն անվճար է: Պետական պատվերից դուրս ընդունված ուսանողների, այլ բուհերից տեղափոխվածների, ինչպես նաև երկրորդ մասնագիտությամբ ուսուցումը վճարովի է:

Ուսման վարձի չափն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշում է համալսարանի ռեկտորատը:

Անվճար ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողները կրթաթոշակ են ստանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ուսուցումն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով` համաձայն կնքված պայմանագրերի, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այլ բան չի սահմանված:

 

VIII. Համալսարանի գիտական գործունեությունը

 

42. Համալսարանն օժանդակում է հիմնարար և կիրառական գիտությունների բոլոր այն ճյուղերի զարգացմանը, որոնք կազմում են մասնագետների պատրաստման գործընթացի բաղկացուցիչ մասը:

43. Համալսարանի գիտական գործունեությունը ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից`

ա/ պետական բյուջեից.

բ/ հանրապետության և օտարերկրյա ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց միջոցներից.

գ/ բարեգործական նպատակով տրամադրվող միջոցներից.

դ/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ աղբյուրներից:

44. Գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցում են համալսարանի աշխատողները` դասախոսները, ասպիրանտները և կլինիկական օրդինատորները, գիտական աշխատողները, ինչպես նաև ուսանողներ և հրավիրված այլ անձինք:

45. Համալսարանը կազմակերպում է գիտական համաժողովներ և սեմինարներ:

 

IX. Համալսարանի գույքը և ֆինանսատնտեսական

գործունեությունը

 

46. Համալսարանի գույքն են կազմում դրա հիմնական, շրջանառու և դրամական միջոցները, արժույթը, օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցներ:

47. Համալսարանը Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործում և տնօրինում է իրեն պատկանող գույքն ու ֆինանսական միջոցները:

48. Համալսարանի գույքի ձեռքբերման աղբյուրներն են`

ա/ պետական բյուջեից տրվող հատկացումները.

բ/ ծառայությունների մատուցումից, ինչպես նաև հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված տնտեսական գործունեության այլ ձևերից ստացված եկամուտները.

գ/ բարեգործական ներդրումները, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների ու քաղաքացիների նվիրատվությունները:

49. Համալսարանի ֆինանսական միջոցները կազմավորվում են բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից և օգտագործվում են գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

50. Համալսարանի համակարգում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են ստեղծվել իրենց գործունեությամբ համալսարանի խնդիրներին և նպատակներին համապատասխանող ձեռնարկություններ:

 

X. Համալսարանի գործունեության դադարեցումը

 

51. Համալսարանի վերակառուցումն ու լուծարումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

50. Համալսարանի համակարգում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են ստեղծվել իրենց գործունեությամբ համալսարանի խնդիրներին և նպատակներին համապատասխանող ձեռնարկություններ:

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
27.10.1995
N 261
Որոշում