Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ

 

 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ.Ց. ԳՆՈՒՆԻ

 

«7» օգոստոսի 1996 թ.

--- ----------

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության (այսուհետև` նախարարություն) մարզային տեսչությունը (այսուհետև` տեսչություն) նախարարության ինքնուրույն տարածքային ստորաբաժանում է, որը տվյալ տարածքի կրթական հաստատություններում իրականացնում է տեսչական վերահսկողություն` անկախ գերատեսչական ենթակայությունից և սեփականության ձևից:

2. Տեսչությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, նախարարության հրամաններով, հրահանգներով և սույն կանոնադրությամբ:

Տեսչությունն անմիջականորեն ենթարկվում է նախարարությանը:

3. Տեսչության պահպանման ծախսերը կատարվում են բյուջեի միջոցների հաշվին:

4. Տեսչությունն իրավաբանական անձ է, ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կնիք, դրոշմակնիք, ձևաթղթեր:

5. Տեսչությունը`

ա) վերահսկում է տարածքի կրթական հաստատությունների կողմից կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, նախարարության հրամանների, հրահանգների, ցուցումների ու հանձնարարականների, իրենց կանոնադրությունների պահանջների կատարումը,

բ) վերահսկողություն է իրականացնում տարածքի կրթական հաստատությունների կողմից ուսումնական պլանների, հանրակրթական ուսումնական և դաստիարակչական պետական ծրագրերի կատարման նկատմամբ,

գ) վերահսկում է ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը,

դ) իրականացնում է տարածքի կրթական հաստատությունների ուսումնագիտական և մեթոդական տեղեկատվության ապահովման գործը, կազմակերպում է ղեկավար ու մանկավարժական աշխատողների խորհրդակցություններ, գիտաժողովներ, մանկավարժական ընթերցումներ, ուսումնասիրում ու ամփոփում է կրթական հաստատությունների ղեկավարման և մանկավարժական աշխատանքի օրինակելի փորձն ու կազմակերպում դրա ներդրումը, տարածումը,

ե) տարածքի պետական հաստատություններում մանկավարժական կադրերի նկատմամբ պահանջարկի վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարություն, աշխատանք տանում կրթական հաստատությունները մանկավարժական կադրերով համալրելու ուղղությամբ,

զ) կազմակերպում է տարածքի պետական կրթական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման ու ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները, սահմանված կարգով մասնակցում դրանց իրականացմանը,

է) նախարարության ենթակա հանրակրթական հաստատությունների տնօրենների նշանակման և ազատման վերաբերյալ սահմանված կարգով առաջարկություն է ներկայացնում նախարարություն,

ը) սահմանված կարգով տեսչական ստուգումներ է կատարում մարզի պետական կրթական հաստատություններում, մասնակցում նաև մարզային կրթության բաժնի գործունեության տեսչավորմանը,

թ) վերահսկում է պետական հանրակրթական չափորոշիչների պահպանումը պետական և ոչ պետական կրթական հաստատություններում,

ժ) վերահսկում է պետական կրթական հաստատություններում ընդունելության, դասարանից դասարան փոխադրման, գիտելիքների ստուգման, ավարտական քննությունների անցկացման գործը,

ի) աջակցում է կրթության զարգացման տարածքային ուսումնական կենտրոնների ստեղծմանը, նրա խնդիրների իրականացմանը, օգտագործում նրա բազան իր գործառույթների կատարման համար,

լ) մարզային կրթության բաժինների, տեղական ինքնակառավարման կրթության մարմինների հետ համատեղ`

կազմակերպում է առարկայական օլիմպիադաներ, մարզական և մշակութային միջոցառումներ, մրցույթներ.

կազմակերպում է կրթական հաստատություններին անհրաժեշտ դասագրքերով, ձեռնարկներով, ուսումնամեթոդական նորմացույց ապահովելու գործը.

մասնակցում է անչափահասների իրավունքների պաշտպանության, կրթական հաստատությունների անվանակոչության աշխատանքներին.

կրթական հաստատություններում վերահսկում է երեխաների առողջության պահպանման գործը.

խ) առաջարկություններ է ներկայացնում պետական կրթական հաստատությունների վերակառուցման, լուծարման, տեղաբաշխման վերաբերյալ,

ծ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղեկատվություն է տալիս մարզպետին,

կ) սահմանված կարգով քննության է առնում քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու գանգատները, կատարում քաղաքացիների ընդունելություն:

6. Տեսչությանը կից ստեղծվում է կրթական խորհուրդ, որի անհատական կազմը և կանոնադրությունը հաստատում է նախարարությունը:

7. Տեսչությունն իր գործունեությունը կազմակերպում է նախարարության կողմից հաստատված աշխատանքային պլանով:

8. Տեսչությունը գլխավորում է պետը, որին նշանակում է պաշտոնի և ազատում պաշտոնից նախարարը` այդ մասին տեղյակ պահելով մարզպետին:

9. Տեսչության պետը`

ա) կազմակերպում և ղեկավարում է տեսչության գործունեությունը,

բ) պաշտոնի է նշանակում և ազատում պաշտոնից տեսչության աշխատողներին` նախարարության համաձայնությամբ,

գ) նախարարության հաստատմանն է ներկայացնում կրթական հաստատությունների կանոնադրությունները,

դ) հաստատում է տեսչությանը կից կրթական խորհրդի աշխատանքային պլանն ու աշխատակարգը, տեսչական հանձնաժողովների կազմը, աշխատանքի պլանը և տեսչավորման ժամկետները,

ե) ղեկավարում է տեսչությանը կից կրթական խորհրդի աշխատանքը, կազմակերպում նրա որոշումների կատարման վերահսկողությունը,

զ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս ցուցումներ, ստուգում դրանց կատարումը,

է) նախարարություն առաջարկություն է ներկայացնում տարածքի կրթական հաստատությունների տնօրենների այն հրամանների վերացման մասին, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, նախարարության հրամաններին, հրահանգներին,

ը) իր իրավասության սահմաններում տնօրինում է տեսչության գույքը:

10. Տեսչության պետի հրամանների, հանձնարարականների, ցուցումների կատարումը պարտադիր է տարածքի կրթական հաստատությունների համար:

11. Տեսչությունը տեսչական ստուգումների վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացնում նախարարություն:

12. Տեսչության վերակառուցումը կամ լուծարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

13. Սույն կանոնադրության տեքստում օգտագործվող «մարզային» , «մարզպետ» հասկացությունները հավասարապես վերաբերում են Երևանի քաղաքային, Երևանի քաղաքապետ հասկացություններին:

i

14. Սույն կանոնադրությունը հաստատվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից` ՀՀ կառավարության 1996 թ. ապրիլի 30-ի «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության մարզային տարածքային տեսչություններ ստեղծելու մասին» թիվ 140 որոշման 3-րդ կետի բ ենթակետի հիման վրա:

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՂՄԻՑ

09.09.1996թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 12960048

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.08.1996
Կանոնադրություն