Սեղմել Esc փակելու համար:
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ /1-32 ԿԵՏԵՐ/

 

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

25.12.96.

թիվ 563 հրամանով

 

ՀՐԱՀԱՆԳ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

i

Սույն հրահանգը հաստատված է ի կատարումն «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 45 հոդվածի և ՀՀ կառավարության 1996թ. հոկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը պետական տուրքերի հաշվարկման և վճարման կարգի կիրարկման ու պահպանման վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու իրավունք վերապահելու մասին» թիվ 343 որոշման, և կարգավորում, պարզաբանում է պետական տուրքերի հաշվարկման, վճարման կարգի կիրարկման և պահպանման հարցերը:

 

ԲԱԺԻՆ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքի հասկացությունը, պետական տուրքերի տեսակները և դրույքաչափերը, տուրք վճարողներին, տուրքի գանձման, վերադարձման, արտոնությունների տրամադրման կարգն ու պայմանները և պետական տուրքերի հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորում են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով (հետայսու` Օրենք):

2. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքը Օրենքով սահմանված պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների կամ գործողությունների համար իրավաբանական անձանցից, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկություններից և ֆիզիկական անձանցից (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, օտարերկրյա քաղաքացիներից և քաղաքացիություն չունեցող անձանցից) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (օրենքով սահմանված դեպքերում նաև համայնքների բյուջեներ) մուծվող պարտադիր գանձույթ է:

 

ԲԱԺԻՆ II. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրք վճարողներ են հանդիսանում սույն հրահանգի 7-րդ կետով նախատեսված ծառայություններից կամ գործողություններից օգտվող իրավաբանական անձինք, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունները և ֆիզիկական անձինք (հետայսու` պետական տուրք վճարողներ):

4. Պետական տուրք վճարողն իրավունք ունի`

- պահանջել պետական տուրք գանձող մարմնից` կատարելու տուրքի հաշվարկ,

ինչպես նաև` վերահաշվարկ.

- դատական, ինչպես նաև վերադասության կարգով գանգատարկել պետական տուրք

գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները.

- դիմել համապատասխան պետական մարմիններին` պետական տուրքի վճարման

արտոնություններ ստանալու համար.

- ստանալ պետական տուրքի վճարման մասին տեղեկանք.

- սույն հրահանգի 53-րդ կետով նախատեսված դեպքերում հետ պահանջել և

ստանալ վերադարձման ենթակա պետական տուրքի գումարը:

5. Պետական տուրք վճարողը պարտավոր է`

- ժամանակին և լրիվ վճարել սույն հրահանգով նախատեսված պետական

տուրքերը.

- պետական տուրքի վճարումով ծառայություններ կամ գործողություններ

իրականացնող մարմիններին կամ պաշտոնատար անձանց ներկայացնել պետական

տուրքի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները.

- ներկայացնել պետական տուրքի վճարման գծով իրեն վերապահված

արտոնությունները հաստատող փաստաթղթերը.

- սույն հրահանգի 59-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ պարբերություններով

նախատեսված դեպքերում պետական բյուջե վճարել պետական տուրքը

ժամանակին չվճարելու համար հաշվարկված տույժի գումարները:

6. Պետական տուրքի վճարման գծով իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների պարտավորությունը դադարում է այդ պարտավորության կատարմամբ, պետական տուրքի վճարումից ազատմամբ, պետական տուրքի վերացմամբ կամ օրենքով սահմանված այլ հիմքերով, իսկ ֆիզիկական անձանցը` պարտավորության կատարմամբ, պետական տուրքի վճարումից ազատմամբ, պետական տուրքի վերացմամբ կամ վճարողի մահվամբ:

Իրավաբանական անձի և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկության վերակազմավորման դեպքում, պետական տուրքի գծով չկատարված պարտավորությունը տարածվում է նրա իրավահաջորդի վրա:

 

ԲԱԺԻՆ III. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

 

7. Պետական տուրքը գանձվում է`

ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատարանների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաև դատարանների կողմից փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար.

բ) Հայաստանի Հանրապետության պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմումների, ինչպես նաև պետական արբիտրաժի վճիռները (որոշումները) վերանայելու վերաբերյալ տրվող դիմումների համար.

գ) նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար.

դ) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումների փոփոխությունների, լրացումների, ուղղումների և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար.

ե) ձեռնարկությունների, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների պետական գրանցման համար.

զ) բանկային գործունեության իրականացման արտոնագիր տալու համար.

է) մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար.

ը) գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարկման նշանների /արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների/ իրավական պաշտպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար.

թ) ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար.

ժ) մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների պետական գրանցման համար.

ի) հասարակական-քաղաքական, հասարակական, կրոնական կազմակերպություններին արհեստակցական միությունների և այլ կազմակերպությունների պետական գրանցման համար.

լ) լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար.

խ) օտարերկրյա իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաները Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու թույլտվություն տալու համար.

ծ) արժեթղթերի թողարկման ազդագրի գրանցման համար.

կ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության փոփոխման համար:

 

ԲԱԺԻՆ IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 

8. Պետական տուրքի դրույքաչափերը սահմանվում են գնահատման ենթակա գույքի արժեքի կամ Օրենքով սահմանված բազային տուրքի նկատմամբ:

Բազային տուրքի չափ է սահմանված 1000 դրամը:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ոչ ռեզիդենտներ հանդիսացող վճարողների համար բազային տուրքի չափ է սահմանվում պետական տուրքի վճարման պահին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ԱՄՆ-ի դոլարի նկատմամբ սահմանված հաշվարկային փոխարժեքի երկուսուկեսապատիկը:

Այսպես, եթե ընդունենք, որ պետական տուրքի վճարման պահին (վճարման օրը) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ԱՄՆ-ի դոլարի նկատմամբ սահմանված հաշվարկային փոխարժեքը կազմել է 430 դրամ, ապա ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող վճարողի համար բազային տուրքի չափը կկազմի 1075 դրամ (430 դրամ x 2.5), որտեղ 2.5-ը ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող վճարողի համար բազային տուրքի չափը որոշելու նպատակով ԱՄՆ-ի դոլարի հաշվարկային փոխարժեքի նկատմամբ Օրենքով սահմանված գործակիցն է:

Տվյալ դեպքում, օրինակ` գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու համար պետական տուրքի չափը կկազմի 17200 դրամ (1075 դրամ x 16), որտեղ 16-ը պետական տուրքի սահմանված դրույքաչափն է գործակցով` բազային տուրքի նկատմամբ:

9. Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատներին դատարանների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) հայցադիմումների համար                հայցագնի 2 տոկոսի չափով, բայց ոչ

                                        պակաս բազային տուրքից

 

բ) ամուսնալուծության  մասին             բազային տուրքի եռապատիկի չափով

հայցադիմումների համար

 

գ) ամուսնալուծության ժամանակ գույքի     հայցագնի 2 տոկոսի չափով, բայց ոչ

բաժանման համար                          պակաս բազային տուրքից

 

դ) օրենքով սահմանված կարգով անհայտ      բազային տուրքի չափով

բացակայող կամ հոգեկան հիվանդությանն տկարամտության հետևանքով անգործունակ ճանաչված անձանց, ինչպես նաև երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց հետ ամուսնալուծության մասին հայցադիմումների համար

 

 ե)  բնակելի շենքերի վարձակալության    բազային տուրքի եռապատիկի չափով

պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման, ժառանգություն ընդունելու ժամկետի երկարացման, գույքն արգելանքից ազատելու մասին հայցադիմումների և ոչ գույքային բնույթի (կամ գնահատման ոչ ենթակա) մյուս հայցադիմումների համար

 

զ) հատուկ վարույթի գործերի վերաբերյալ բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով դիմումների համար

 

է) պետական կառավարման մարմինների       բազային տուրքի չափով

և պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքացիների իրավունքները և ազատությունները ոտնահարող ապօրինի գործողությունների դեմ գանգատների համար

 

ը) դատական վճիռների դեմ ուղղված        հայցադիմումը (հատուկ վարույթի

վճռաբեկ գանգատների համար               գործերի վերաբերյալ դիմումը)

                                       տալու դեպքում` վճարման ենթակա

                                       դրույքի, իսկ գույքային վեճերի

                                       դեպքում` վիճարկվող գումարից

                                       ելնելով հաշվարկված դրույքի 30

                                       տոկոսի չափով

 

թ) դատարանի վճռի, դատավճռի, դատարանի  բազային տուրքի 50 տոկոսի և բացի որոշման պատճենը (կրկնօրինակը) տալու այդ, պատրաստված համար

                                       յուրաքանչյուր էջի համար`

                                       բազային տուրքի 10 տոկոսի

                                       չափով:

 

10. Հայաստանի Հանրապետության պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմումներին ինչպես նաև պետական արբիտրաժի վճիռները (որոշումները) վերանայելու վերաբերյալ տրվող դիմումների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) գույքային պահանջով հայցադիմումների հայցագնի 2  տոկոսի չափով, բայց

համար                                  ոչ   պակաս բազային  տուրքի

                                       50  տոկոսից

 

բ) պայմանագրեր կնքելու,  դրանցում      բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

փոփոխություններ կատարելու կամ լուծելու ժամանակ առաջացած վեճերով հայցադիմումների համար

 

գ)  ոչ գույքային բնույթի պահանջով      բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

հայցադիմումների համար, ինչպես նաև պետական և այլ մարմինների ակտերը լիովին կամ մասամբ անվավեր ճանաչելու մասին դիմումների համար

 

դ) միջնորդ դատարանի կայացրած վճռի      բազային տուրքի չափով

հարկադիր կատարման հրաման տալու կամ մերժելու մասին դիմումի համար

 

ե) Հայաստանի Հանրապետության պետական    հայցադիմում ներկայացնելու ժամանակ

արբիտրաժի  վճիռները  (որոշումները)     գանձվող պետական տուրքի դրույքի,

վերանայելու, ինչպես նաև  նոր ի հայտ    իսկ գույքային բնույթի վեճերով`

եկած հանգամանքներով գործերի            վիճարկվող գումարից ելնելով

վերանայման մասին դիմումների,           հաշվարկված դրույքի 30 տոկոսի

ոչ գույքային պահանջներով, վեճերով      չափով, բայց ոչ պակաս բազային

վճիռները (որոշումները) վերանայելու     տուրքի չափից

մասին դիմումների  համար

 

զ)  Հայաստանի  Հանրապետության          բազային տուրքի չափով, և  բացի

պետարբիտրաժի վճիռների և որոշումների,  դրանից, պատրաստված յուրաքանչյուր

ինչպես նաև  գործով անցնող այլ          էջի համար` բազային տուրքի 10

փաստաթղթերի  պատճենները  գործի         տոկոսի չափով:

քննությանը մասնակցող կողմերի կամ այլ անձանց խնդրանքով պետարբիտրաժից ստանալու համար

 

11. Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական գործողությունների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) բնակելի տների (բնակարանների), շենքերի, կառույցների, այլ շինությունների, ինչպես նաև հողի օտարման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերի հաստատման համար`

- երեխային, ամուսնուն, ծնողին,         պայմանագրում նշված գումարի

եղբորը, քրոջը, թոռանը, պապին,          1 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

տատին                                  գույքահարկի հաշվարկման համար

                                       հիմք ընդունվող գնահատության

                                       գումարի 1 տոկոսից (հողի

                                       կադաստրային գնահատման արժեքի

                                       1 տոկոսից)

- այլ քաղաքացիներին                    պայմանագրում նշված գումարի

                                       2 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

                                       գույքահարկի հաշվարկման համար

                                       հիմք ընդունվող գնահատության

                                       գումարի 2 տոկոսից (հողի կադաս-

                                       տրային գնահատման արժեքի

                                       2 տոկոսից)

բ) ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների և այլ ինքնագնաց մեքենաների ու մեխանիզմների օտարման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերի վավերացման համար`

- երեխային, ամուսնուն, ծնողին,         պայմանագրում նշված գումարի

եղբորը, քրոջը, թոռանը, պապին,          1 տոկոսի չափով, բայց ոչ

տատին                                  պակաս տվյալ ավտոմեքենայի

                                       (մեխանիզմի) համար Հայաստանի

                                       Հանրապետության օրենսդրությամբ

                                       սահմանված  կարգով հաշվարկվող

                                       գույքահարկի տարեկան գումարից

- այլ քաղաքացիներին                    պայմանագրում նշված գումարի

                                       2 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

                                       տվյալ ավտոմեքենայի (մեխանիզմի)

                                       համար Հայաստանի Հանրապետության

                                       օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

                                       հաշվարկվող գույքահարկի տարեկան

                                       գումարի կրկնապատիկից

 

գ) գրավի մասին պայմանագրի հաստատման    գրավի պայմանագրի գնի 0.5 տոկոսի

և  գրանցման համար                      չափով, բայց ոչ ավելի բազային

                                       տուրքի հիսնապատիկից

 

դ) գնահատման ենթակա այլ պայմանագրերի  պայմանագրում նշված գնի 1 տոկոսի

հաստատման համար                        չափով

 

ե) նախկինում կնքված պայմանագրերով      պայմանագրի գումարի 1 տոկոսի չափով

նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները հանձնելու մասին գործարքների հաստատման, գույքի բոլոր տեսակների վաճառքի, նվիրատվության, փոխանակության պայմանագրերի հաստատման համար (բացի սույն կետի ա) և բ) ենթակետերում նշվածներից)

 

զ) գույքի բաժանման պայմանագրերի,       բազային տուրքի չափով

երաշխավորության, գնահատման ոչ ենթակա պայմանագրերի հաստատման համար

 

է) կտակների հաստատման համար            բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

 

ը) ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու և նվիրատվության պայմանագրերի հաստատման համար `

 

- առաջին հերթի ժառանգներին, չափահաս    ժառանգության կամ նվիրատվության

երեխաներին                             գումարի 0.5 տոկոսի չափով

 

- երկրորդ հերթի ժառանգներին, ինչպես    ժառանգության կամ նվիրատվության

նաև  թոռներին                          գումարի 1 տոկոսի չափով

 

- մնացած ժառանգներին կամ               ժառանգության կամ նվիրատվության

քաղաքացիներին                          գումարի 2 տոկոսի չափով

 

թ) ամուսնության ժամանակ ձեռք բերված    բազային տուրքի եռապատիկի չափով

ընդհանուր գույքի նկատմամբ ամուսինների սեփականության իրավունքի վկայագրեր տալու համար

 

ժ) գույքի օգտագործման, կառավարման և տնօրինման, վարկային գործառնություններ կատարելու իրավունքի լիազորագրերի հաստատման համար`

 

- երեխաներին, ամուսնուն, ծնողներին     բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

 

- այլ քաղաքացիներին                    բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

 

ի) ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործման, կառավարման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի հաստատման համար`

 

- երեխային, ամուսնուն, ծնողին, քրոջը, բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով եղբորը, թոռանը, պապին, տատին

 

- այլ քաղաքացիներին                    բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

 

լ) այլ լիազորագրերի հաստատման համար,  բազային տուրքի չափով այդ թվում ` զանազան անձանցից, ձեռնարկություններից, հիմնարկներից և կազմակերպություններից գումարների, ծանրոցների, թղթակցությունների ստացման, բաժնեմասերի (փայաբաժինների) և ավանդների կառավարման համար

 

խ) ժառանգական գույքի պահպանմանն        բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

ուղղված միջոցառումների իրականացման համար

 

ծ) փաստաթղթերի  թարգմանության          յուրաքանչյուր էջի համար`

իսկության վավերացման համար             բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

 

կ) կատարողական մակագրություններ        գանձվող գումարի 2 տոկոսի չափով

անելու համար

 

հ) փաստաթղթերի պատճենների և            յուրաքանչյուր էջի համար`

դրանցից քաղվածքների իսկության          բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

վավերացման  համար

 

ձ) փաստաթղթերի  ստորագրություններին    յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար`

այդ թվում` թարգմանչի ստորագրության     բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

իսկության վավերացման  համար

 

ղ) նոտարական գրասենյակի  գործերում     բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

եղած փաստաթղթերի կրկնօրինակները տալու, բնակելի տան օտարման վրա արգելանք դնելու համար, քաղաքացիների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների դիմումները նոտարի միջոցով քաղաքացիներին, ձեռնարկություններին, հիմնարկներին և կազմակերպություններին հանձնելու, ինչպես նաև նոտարական այլ գործողություններ կատարելու համար` բացառությամբ սույն հոդվածի նախորդ կետերում նշվածների

 

ճ) պայմանագրեր, կտակներ,               բազային տուրքի չափով

լիազորագրեր, դիմումներ և այլ նախագծեր կազմելու, ինչպես նաև տպագրված նախագծերի օրինակելի ձևեր տրամադրելու և լրացնելու համար

 

մ) փաստաթղթերի պատճեններ և  դրանցից    յուրաքանչյուր էջի համար`

քաղվածքներ  հանելու  համար             բազային տուրքի 10 տոկոսի չափով:

 

Նոտարական գրասենյակից դուրս կատարվող նոտարական գործողությունների համար պետական տուրքը գանձվում է կրկնակի չափով:

Եթե գույքահարկով հարկման ենթակա գույքի օտարման սույն կետում նշված կարգով հաստատվող պայմանագրում նշված գումարը կամ օտարվող գույքի արժեքը պակաս է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գույքահարկի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող գույքի գնահատման արժեքից, ապա տուրքի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում վերջինս:

 

12. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) ծննդյան գրանցման համար              բազային տուրքի 10 տոկոսի չափով

 

բ) ամուսնության գրանցման համար         բազային տուրքի չափով

 

գ) ամուսնալուծության գրանցման համար`  բազային տուրքի տասնապատիկի չափով անչափահաս երեխաներ չունեցող ամուսինների փոխադարձ համաձայնությամբ

 

դ) դատարանի վճռի (որոշման) հիման վրա բազային տուրքի տասնապատիկի չափով ամուսնալուծության գրանցման համար, եթե ամուսիններն առաջին անգամ են ամուսնացած

 

ե) դատարանի վճռի (որոշման) հիման վրա բազային տուրքի տասնհինգապատիկի ամուսնալուծության գրանցման համար, եթե չափով ամուսիններից մեկը երկրորդ անգամ է ամուսնացած

 

զ) օրենքով սահմանված կարգով անհայտ     բազային տուրքի չափով

բացակայող կամ  հոգեկան հիվանդության, տկարամտության հետևանքով անգործունակ ճանաչված անձանց, ինչպես նաև երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց հետ ամուսնալուծության գրանցման համար

 

է) ազգանվան, անվան  և  հայրանվան       բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

փոփոխության գրանցման համար

 

ը) քաղաքացիական  կացության  ակտերի     բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

գրանցման մասին վկայականների կրկնօրինակի համար

 

թ) հայրության (մայրության) ճանաչման    բազային տուրքի չափով

համար

 

ժ) որդեգրման գրանցման համար            բազային տուրքի չափով

 

ի) ծննդյան, ամուսնության,              բազային տուրքի չափով

ամուսնալուծության և մահվան փաստերի վերականգնման վկայականների համար

 

լ) քաղաքացիական կացության ակտերի       բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի համար

 

խ) քաղաքացիական կացության ակտերի       բազային տուրքի չափով

գրանցման վկայականի կրկնօրինակ ստանալու ծանուցում ուղարկելու համար

 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից (բաժնից) դուրս կատարվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են կրկնակի չափով:

 

13. Ձեռնարկությունների, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների պետական գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

                                      սկզբնական          ընթացիկ

                                   պետական գրանցման   պետական գրանցման

                                         համար            համար

 

ա) ձեռնարկությունների, դրանց       բազային տուրքի      բազային տուրքի

առանձնացված ստորաբաժանումների   տասնապատիկի չափով   հնգապատիկի չափով

(բացառությամբ սույն հոդվածի

բ) կետում նշվածի) համար

 

բ) անհատական (ընտանեկան)           բազային տուրքի      բազային տուրքի

   ձեռնարկությունների, շահույթ     կրկնապատիկի չափով   չափով

ստանալու նպատակ չհետապնդող

կազմակերպությունների,

երաշխավորությամբ գործող

ձեռնարկությունների, դրանց

առանձնացված ստորաբաժանումների,

ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների համար

 

14. Բանկային գործունեության իրականացման արտոնագիր տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

ա) բանկերի համար` հայտարարված կանոնադրական կապիտալի 0.1 տոկոսի չափով.

բ) մասնաճյուղի համար` մասնաճյուղի հիմնադրի կանոնադրական կապիտալի 0.05 տոկոսի չափով:

15. Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

ա) մինչև 100 տարվա վաղեմություն ունեցող մշակութային արժեքների արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար` արտահանվող մշակութային արժեքների ընդհանուր գնահատության 15 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային տուրքից.

բ) 100 և ավելի տարվա վաղեմություն ունեցող մշակութային արժեքների արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար` արտահանվող մշակութային արժեքների ընդհանուր գնահատության 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային տուրքից.

գ) մշակութային արժեքների ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար` ժամանակավոր արտահանվող մշակութային արժեքների ընդհանուր գնահատության 0.5%-ի չափով, բայց ոչ ավելի բազային տուրքի եռապատիկից:

16. Գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարկման նշանների (արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների) իրավական պաշտպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

Դրույքաչափերը գործակիցներով`

            Գործողության  անվանումը          բազային տուրքի նկատմամբ

 

1. Գյուտերի իրավական պաշտպանության հետ կապված

գործողությունների գծով`

 

    ա)  գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու համար        16

 

եթե հայտը վերաբերում է միասնական

մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի, ապա

        մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի                  4

        համար` լրացուցիչ

բ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար

        (յուրաքանչյուրի համար)                            8

գ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու դեպքում,

եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան

կոնվենցիայով սահմանված ժամկետը

        լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան                 24

        երկու ամսվա ընթացքում

դ)  գյուտի նախնական փորձաքննության որոշման հետ

չհամաձայնելու դեպքում գանգատարկման

        խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար              12

    ե)  գյուտի ժամանակավոր արտոնագիր  տալու համար        12

զ)  գյուտի նկարագրության հրապարակման համար` 5

        էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար                2

է)  ժամանակավոր արտոնագիր տալու դեմ կամ գյուտի

ԽՍՀՄ հեղինակային վկայագրի գործողության դեմ

գանգատարկման խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու

        համար                                            40

ը)  գյուտի հայտի ըստ էության  փորձաքննություն

        անցկացնելու համար                               144

 

եթե հայտը վերաբերում է միասնական

մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի, ապա

մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի ըստ

        էության  փորձաքննության համար`                   72

        լրացուցիչ

թ)  գյուտի հայտի ըստ էության  փորձաքննության

որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում

գանգատարկման խորհուրդ գանգատ

        ներկայացնելու համար                              16

    ժ)  գյուտի արտոնագիր  տալու համար                    12

ի)  գյուտի արտոնագիր տալու դեմ գանգատարկման

        խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար              50

լ)  հայտատուի բաց թողած ժամկետների վերականգնման

        դիմում ներկայացնելու համար                       12

խ)  գյուտի հայտը օգտակար սարքի հայտի

        փոխակերպման դիմում ներկայացնելու                  8

        համար

ծ)  գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու

համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)

        երկրորդ, երրորդ տարվա                            16

        չորրորդ, հինգերորդ տարվա                         20

        վեցերորդ, յոթերորդ տարվա                         24

        ութերորդ, իններորդ տարվա                         30

        տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա                    38

        տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա              46

        տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա               54

        տասնվեցերորդ, տասնյոթերորդ տարվա                 64

        տասնութերորդ, տասնիններորդ,

        քսաներորդ տարվա                                  80

կ)  արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի կամ

        լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար             48

հ)  արտոնագրի զիջման մասին գրանցված պայմանագրի

կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի

        մեջ փոփոխություններ կատարելու համար               8

    ձ)  արտոնագրի կրկնակը տալու համար                     1

ղ)  գյուտերի Հայաստանի Հանրապետության  պետական

գրանցամատյանում փոփոխություն

        կատարելու համար                                   6

 

2. Օգտակար սարքերի իրավական պաշտպանության հետ

կապված գործողությունների գծով`

ա) օգտակար սարքի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու

        համար.                                           16

        եթե  հայտը  վերաբերում  է  միասնական

        մտահղացում  կազմող  օգտակար  սարքերի

        խմբի,  ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր

        օգտակար սարքի համար լրացուցիչ                     4

բ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար

        (յուրաքանչյուրի համար)                            8

գ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու

դեպքում, եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան

կոնվենցիայով սահմանված ժամկետը լրանալուց

        հետո, բայց ոչ ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում     24

դ)  օգտակար սարքի հայտի փորձաքննության որոշման

հետ չհամաձայնելու դեպքում գանգատարկման

        խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար              12

    ե)  օգտակար սարքի արտոնագիր տալու համար              12

զ)  օգտակար սարքի նկարագրության հրապարակման

համար` 5 էջից ավելի յուրաքանչյուր

        էջի համար                                         2

է)  օգտակար սարքի արտոնագիր տալու դեմ

գանգատարկման խորհուրդ գանգատ

        ներկայացնելու համար                              40

ը)  հայտատուի բաց թողած ժամկետների վերականգնման

        դիմում ներկայացնելու համար                       12

թ)  օգտակար սարքի հայտը գյուտի հայտի

        փոխակերպման դիմում ներկայացնելու համար            8

ժ)  օգտակար սարքի արտոնագիրը գործողության մեջ

պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա

համար)

 

        երկրորդ, երրորդ տարվա                            16

        չորրորդ, հինգերորդ տարվա                         20

        վեցերորդ, յոթերորդ տարվա                         24

        ութերորդ, իններորդ տարվա                         30

        տասներորդ տարվա                                  40

ի)  արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի կամ

        լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար             48

լ)  արտոնագրի զիջման մասին գրանցված պայմանագրի

կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի

        մեջ փոփոխություններ կատարելու համար               8

    խ)  արտոնագրի կրկնակը տալու համար                     1

ծ)  օգտակար սարքերի Հայաստանի Հանրապետության

պետական գրանցամատյանում փոփոխություն

        կատարելու համար                                   6

 

3. Արդյունաբերական նմուշի իրավական պաշտպանության

հետ կապված գործողությունների գծով`

ա) արդյունաբերական նմուշի արտոնագրի հայտ

        ներկայացնելու համար                              16

        եթե հայտը պարունակում է 2-10 տարբերակներ`

        լրացուցիչ                                        16

        եթե հայտը պարունակում է 10-ից ավելի

        տարբերակներ` լրացուցիչ ևս                        16

բ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար

        (յուրաքանչյուրի համար)                            8

գ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու դեպքում,

եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան կոնվենցիայով

սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ

        ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում                   24

դ)  փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու

դեպքում գանգատարկման խորհուրդ գանգատ

        ներկայացնելու համար                              12

    ե)  արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու համար     12

զ)  արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու դեմ կամ

արդյունաբերական նմուշի ԽՍՀՄ վկայագրի

գործողության դեմ գանգատարկման

        խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար              40

է)  հայտատուի բաց թողած ժամկետների վերականգնման

        դիմում ներկայացնելու համար                       12

ը)  արդյունաբերական նմուշի արտոնագիրը գործողության

մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)

        երկրորդ, երրորդ տարվա                            16

        չորրորդ, հինգերորդ տարվա                         20

        վեցերորդ, յոթերորդ տարվա                         24

        ութերորդ, իններորդ տարվա                         30

        տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա                    38

        տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա              46

        տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա               56

թ)  արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի կամ

        լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար             48

ժ)  արտոնագրի զիջման մասին գրանցված պայմանագրի

կամ գրանցված լիցենզիոն պայմանագրի

        մեջ փոփոխություններ կատարելու համար               8

    ի)  արտոնագրի կրկնակը տալու համար                     1

լ)  արդյունաբերական նմուշների Հայաստանի

Հանրապետության պետական գրանցամատյանում

        փոփոխություն կատարելու համար                      6

 

4. Ապրանքային և սպասարկման նշանների իրավական

պաշտպանության հետ կապված

գործողությունների գծով`

 

    ա)  նշանի  գրանցման հայտ ներկայացնելու համար         24

բ)  կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու դեպքում,

եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան կոնվենցիայով

սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ,

        քան երկու ամսվա ընթացքում` լրացուցիչ             20

    գ)  նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար          32

        ապրանքների և ծառայությունների միջազգային

        դասակարգմանը  համապատասխան  մեկից

        ավելի յուրաքանչյուր դասի համար` լրացուցիչ        12

դ)  հայտի նյութերի ստուգման արդյունքում փորձա-

քննության որոշման հետ չհամաձայնելու

դեպքում գանգատարկման խորհուրդ գանգատ

        ներկայացնելու համար                              24

ե)  նշանի փորձաքննության որոշման հետ

չհամաձայնելու դեպքում գանգատարկման

        խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար              40

զ)  հայտատուի բաց թողած ժամկետների վերականգնման

        մասին դիմում ներկայացնելու համար                 24

    է)  նշանի գրանցման և  վկայական տալու համար           40

ը)  նշանի գրանցման դեմ գանգատարկման խորհուրդ

        գանգատ ներկայացնելու համար                       72

թ)  նշանի  գրանցման գործողության ժամկետը

        երկարաձգելու համար                               96

ժ)  նշանների Հայաստանի Հանրապետության  պետական

գրանցամատյանում և նշանի վկայականում (այդ

թվում նշանի ԽՍՀՄ վկայականի վերագրանցման

        դեպքում) փոփոխություն կատարելու համար            14

ի)  նշանի զիջման մասին պայմանագրի կամ

        լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար             72

լ)  գրանցված լիցենզային պայմանագրի կամ զիջման

մասին պայմանագրի մեջ փոփոխություններ

        կատարելու համար                                  20

խ)  նշանների նախկին ԽՍՀՄ վկայականները Հայաստանի

        Հանրապետությունում վերագրանցելու համար           72

 

        1-ից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար` լրացուցիչ    4

    ծ)  նշանի վկայականի կրկնակը տալու համար               1

կ)  նշանի միջազգային գրանցման հայտ

        ներկայացնելու համար                              40

հ)  Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված

ապրանքային նշանների տվյալների հիմնապաշարում

յուրաքանչյուր դասով որոնում

        անցկացնելու համար                                16

 

5. Այլ գործողությունների գծով`

 

ա) արտոնագրային տեղեկատվության յուրաքանչյուր էջի

        համար ( այդ թվում` բլանկների)                     0.5

բ)  արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների

Հայաստանի Հանրապետության պետական

գրանցամատյաններից քաղվածքներ տալու

        համար (յուրաքանչյուր օբյեկտի համար)               2

գ)  արդյունաբերական  սեփականության օբյեկտի հայտի

        վավերացված պատճենը տալու համար                   10

    դ)  գյուտի միջազգային հայտի առաքման համար            32

ե)  եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն

փորձաքննության պահանջներին (ձևական

հատկանիշներով) հայտի համապատասխանության

        ստուգման համար                                   20

    զ)  եվրասիական հայտի առաքման համար                   20

է)  արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի

        որակավորման համար                                 8

    ը)  արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման համար         4

 

Գյուտի հայտին կից արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագրի (PCT) համաձայն, որևէ միջազգային մարմնի կողմից կազմված միջազգային որոնման հաշվետվություն կամ միջազգային նախնական փորձաքննության եզրակացություն ներկայացնելու դեպքում, սույն կետի 1-ի ը) ենթակետով սահմանված դրույքաչափերը նվազեցվում են 70 %-ով:

 

17. Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) Հայաստանի Հանրապետության          բազային տուրքի 10 %-ի չափով

քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր տալու համար

 

բ) Հայաստանի Հանրապետությունում      բազային տուրքի չափով

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց տրվող կացության վկայականի համար

 

գ) օտարերկրյա քաղաքացիներին և        բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն հրավերի փաստաթղթեր տալու համար

 

դ) Հայաստանի Հանրապետության          բազային տուրքի 50 %-ի չափով

քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտապես բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հաշվառման համար

 

ե) ֆիզիկական անձանց հաշվառման        բազային տուրքի 50 %-ի չափով:

հասցեների մասին  Հայաստանի           (Նշված տուրքը չի գանձվում

Հանրապետության ներքին գործերի        արդարադատության, իրավապահ,

մարմինների կողմից տեղեկանք տալու     ֆինանսական և  հարկային

համար                                մարմինների պահանջով

                                     քաղաքացիներին տրվող

                                     տեղեկանքների համար)

 

զ) օտարերկրյա քաղաքացիներին և        բազային տուրքի տասնհինգապատիկի չափով

քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու փաստաթուղթ տալու և հաշվառելու համար

 

է) օտարերկրյա քաղաքացիներին և        բազային տուրքի չափով

քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանակավորապես մեկնելու և Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու փաստաթղթեր տալու համար

 

ը) այլ պետություններում հինգ տարի    բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով:

ժամկետով վավերական լինելու մասին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրերում և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց կացության վկայականներում նշում կատարելու համար

 

18. Մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների պետական գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

    ա) մամուլի և  զանգվածային լրատվության         բազային տուրքի

       մյուս միջոցների պետական գրանցման համար     հնգապատիկի չափով

 

    բ) մամուլի և  զանգվածային լրատվության         բազային տուրքի

       մյուս միջոցների գրանցման վկայականում       կրկնապատիկի չափով:

փոփոխություն կատարելու համար

 

19. Հասարակական-քաղաքական, հասարակական, կրոնական կազմակերպությունների, արհեստակցական միությունների և այլ կազմակերպությունների պետական գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) հասարակական-քաղաքական, հասարակական,            բազային տուրքի

կրոնական կազմակերպությունների,                    տասնապատիկի չափով

արհեստակցական միությունների և այլ կազմակերպությունների պետական գրանցման համար

 

բ) հասարակական-քաղաքական, հասարակական,            բազային տուրքի

կրոնական կազմակերպությունների,                    քառապատիկի չափով

արհեստակցական միությունների և այլ կազմակերպությունների գրանցման վկայականում փոփոխություն կատարելու համար

 

20. Լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար պետական տուրքը գանձվում է բազային տուրքի տասնապատիկի չափով:

 

21. Օտարերկրյա իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաները Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու թույլտվություն տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

       Ավտոմեքենայի                    Պետական տուրքի դրույքաչափը

          տեսակը

/մեկ ավտոմեքենայի համար/

______________________________________________________________________

 

մարդատար ավտոմեքենաներ                 բազային տուրքի քառապատիկի չափով

 

մինչև  տասներկու                       բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

տեղանոց ավտոբուսներ

 

տասներկու  և  ավելի                    բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

տեղանոց ավտոբուսներ

 

բեռնատար ավտոմեքենաներ

մինչև  ութ տոննա բեռնատարողությամբ     բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

 

ութից մինչև  քսան տոննա                բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

բեռնատարողությամբ

 

քսան տոննա և ավելի բեռնատարողությամբ բազային տուրքի տասնհինգապատիկի

չափով:

 

22. Արժեթղթերի թողարկման ազդագրի գրանցման համար (բացառությամբ սեփականաշնորհման հետևանքով վերակազմավորված բաց բաժնետիրական ընկերությունների արժեթղթերի թողարկման ազդագրի) պետական տուրքը գանձվում է բազային տուրքի տասնապատիկի չափով:

 

23. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության փոփոխման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) Հայաստանի Հանրապետության             բազային տուրքի չափով

քաղաքացիություն ստանալու համար

 

բ) Հայաստանի Հանրապետության             բազային տուրքի տասնապատիկի

քաղաքացիության փոփոխման համար           չափով

 

ԲԱԺԻՆ V. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

24. Պետական տուրքի գծով կարող են սահմանվել հետևյալ արտոնությունները`

- տուրքի վճարումից ազատում.

- տուրքի նվազեցում.

- տուրքի դրույքաչափի նվազեցում.

- տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգում:

 

25. Դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`

ա) բոլոր հայցվորները` աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների հետ կապված այլ գումարների գանձման և աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ հայցերով:

Այդպիսի հայցերին չեն դասվում քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների համար գումարներ գանձելու մասին ֆիզիկական անձանց հայցերը.

բ) բոլոր հայցվորները` ալիմենտի գանձման վերաբերյալ հայցերով.

գ) բոլոր հայցվորները` խեղման կամ առողջության այլ վնասման, ինչպես նաև կերակրողի մահվան հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հայցերով.

դ) սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության մարմինները` տուժողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին վճարված թոշակի և նպաստի գումարները վնաս պատճառողից գանձելու վերաբերյալ ռեգրեսիվ հայցերով.

ե) բոլոր հայցվորները` հանցագործության հետևանքով իրենց պատճառված նյութական վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հայցերով.

եթե քրեական գործով դատավճռի կայացման ժամանակ դատարանն իր նախաձեռնությամբ որոշի նաև գույքն անհիմն ձեռք բերելու հետևանքով ստացված կամ տուժողների բուժման վրա ծախսված գումարները գանձելու մասին հարցը, ապա այդ դեպքում պետական տուրք չպետք է գանձվի: Նշված գումարները քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գանձելու դեպքում, պետական տուրքը գանձվում է ընդհանուր հիմունքներով:

զ) Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան իրավասու մարմինները` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտման հետևանքով պետությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման գումարները պետական բյուջե գանձելու վերաբերյալ հայցերով.

է) բոլոր հայցվորները` օրենքով նախատեսված դեպքերում այլ անձանց օրենքով պաշտպանվող իրավունքների և շահերի պաշտպանության հարցերով դատարան տրվող դիմումների գծով.

ը) ֆինանսական, հարկային և մաքսային մարմինները` հատուկ վարույթի կարգով քննվող գործերի վերաբերյալ հայցերով.

թ) իրավաբանական անձինք, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունները և ֆիզիկական անձինք`

- գործը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու մասին դատարանի որոշումը բեկանելու, վճիռների կատարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու, վճիռների կատարման եղանակը և կարգը փոփոխելու, հայցերի ապահովման կամ ապահովման մի տեսակը մեկ այլ տեսակով փոխարինելու վերաբերյալ հայցերով.

- ի հայտ եկած նոր հանգամանքների կապակցությամբ դատարանի վճիռը կամ որոշումը վերանայելու վերաբերյալ գանգատներով.

- դատարանի վճիռներով նշանակված տուգանքների զիջման կամ նվազեցման վերաբերյալ հայցերով.

- դատարանի վճիռների կատարումը շրջադարձելու դիմումներով, բաց թողնված ժամկետները վերականգնելու, ինչպես նաև դատական կատարածուների գործողությունները գանգատարկելու վերաբերյալ դիմումներով.

- տուգանքների զիջումը կամ նվազեցումը մերժելու մասին դատարանի որոշումների դեմ գանգատներով, դատարանի որոշման դեմ մյուս գանգատներով.

- վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների կողմից ընդունված որոշման դեմ գանգատներով.

ժ) դատախազության մարմինները` պետական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հայցերով.

ի) որպես հայցվոր հանդես եկող ֆինանսական, հարկային և մաքսային մարմինները` վճարումները բյուջե գանձելու, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով ձեռնարկությունը, հիմնարկը, կազմակերպությունը լուծարելու կամ անվճարունակ ճանաչելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտման համար նշանակված տույժերն ու տուգանքները բռնագանձելու վերաբերյալ հայցերով:

 

26. Հայաստանի Հանրապետության պետական արբիտրաժում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`

ա) սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության մարմինները` տուժողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին վճարված թոշակի և նպաստի գումարները վնաս պատճառողից գանձելու վերաբերյալ ռեգրեսիվ հայցերով.

բ) բոլոր հայցվորները` տուգանքները և տույժերը, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասի գումարները պետական բյուջե գանձելու վերաբերյալ հայցերով.

գ) Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը` պետական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հայցերով:

 

27. Նոտարական գործողություններ իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`

ա) ֆիզիկական անձինք` պետության օգտին կտակի կամ գույքի նվիրատվության պայմանագրի վավերացման համար.

բ) ֆինանսական և հարկային մարմինները` ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած գույքի մասին նրանց վկայագիր կամ վկայագրի կրկնօրինակ տալու, ինչպես նաև դրանց ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր տալու համար.

գ) ֆիզիկական անձինք` ժառանգության իրավունքի մասին նրանց վկայագիր տալու համար, հետևյալ դեպքերում`

- եթե գույքը պատկանել է այնպիսի անձանց, որոնք զոհվել են նախկին ԽՍՀՄ-ը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելիս, պետական կամ հասարակական այլ պարտականություններ կատարելիս կամ այն կապված է եղել մարդկային կյանք փրկելու, իրավակարգի պաշտպանության գծով նախկին ԽՍՀՄ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պարտքի կատարման հետ.

- եթե բնակելի տունը (բնակարանը) կամ բնակարանային-շինարարական կոոպերատիվում փայը անցնում է ժառանգատուի հետ համատեղ բնակվող այնպիսի անձանց, որոնք ժառանգատուի մահվան օրվա վիճակով եղել են գրանցված նույն տանը և նրա մահից հետո շարունակում են բնակվել այնտեղ.

- եթե ժառանգության իրավունքի օբյեկտ են հանդիսանում բանկերում եղած ավանդները, անձնական և գույքային ապահովագրության գծով ապահովագրական գումարները, պետական փոխառության պարտատոմսերը, աշխատավարձի գումարները.

դ) քաղաքացիները` թոշակների և նպաստների ստացման վերաբերյալ լիազորագրերի հաստատման համար.

ե) մայրերը` բազմազավակության շքանշաններով և մեդալներով իրենց պարգևատրելու մասին փաստաթղթերի պատճենների իսկությունը վավերացնելու համար.

զ) այն քաղաքացիների ժառանգները, որոնք իրենց աշխատանքի (ծառայության) վայրում ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների հաշվին ապահովագրված են եղել դժբախտ պատահարի հետևանքով մահվան կամ զոհվելու դեպքերից` ապահովագրական վարձատրության ժառանգման իրավունքը հաստատող վկայագիր տալու համար.

է) երկրորդ աշխարհամարտի հաշմանդամները և այն անձինք, ովքեր հաշմանդամ են դարձել Հայաստանի Հանրապետությունը, նախկին ԽՍՀՄ-ը պաշտպանելիս կամ զինվորական այլ պարտականություններ կատարելիս վիրավորվելու, կոնտուզիայի, խեղման կամ ռազմաճակատում գտնվելու հետ կապված հիվանդության հետևանքով, նախկին պարտիզանների թվից հաշմանդամները, ինչպես նաև կենսաթոշակային օրենսդրությանը համապատասխան զինծառայողների` վերը նշված խմբերին հավասարեցված մյուս հաշմանդամները, երկրորդ աշխարհամարտում Հայաստանի Հանրապետությունը, նախկին ԽՍՀՄ-ը պաշտպանելիս կամ զինվորական այլ պարտականություններ կատարելիս զոհված կամ անհայտ կորած անձանց ընտանիքի անդամները` վերոհիշյալ հիմքերով արտոնություններ վերապահելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենների իսկությունը վավերացնելու համար:

 

27.1. Նոտարական կարգով վավերացվող այն գործարքներով, որոնցով մի կողմը ազատվում է պետական տուրքի վճարումից, այն լրիվ չափով վճարում է մյուս կողմը:

 

28. Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի և մատուցվող ծառայությունների համար գանձվող պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`

ա) քաղաքացիները` դիվանագիտական անձնագրերի համար.

բ) քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ պայմանագրերին համապատասխան, քաղաքացիական և քրեական գործերի գծով որպես կողմ, վկա կամ փորձագետ Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների դատարաններ հրավիրվող քաղաքացիները` ելքի կամ մուտքի փաստաթղթերի համար.

գ) քաղաքական անկայուն իրավիճակի պատճառով ապաստան փնտրող անձինք` Հայաստանի Հանրապետության մուտքի թույլտվության համար սահմանված պետական տուրքից.

դ) կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետության մուտքի թույլտվության համար:

29. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են `

ա) կրթության համակարգի մարմինները, անչափահասների գործերով հանձնաժողովները` ծնողազուրկ և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բոլոր տեսակի գիշերօթիկ հիմնարկներ և ուսումնական հաստատություններ ուղարկելու համար ծննդյան վկայականների կրկնակների համար.

բ) քաղաքացիները` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ժամանակ, գրանցող մարմնի աշխատակցի կողմից թույլ տրված սխալների հետ կապված, գրանցումներում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ կատարելու դեպքերում` նոր վկայականների համար:

 

30. Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար գանձվող պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`

ա) մշակութային արժեքների հեղինակները կամ նրանց ընտանիքի անդամները.

բ) Հայաստանի Հանրապետության, այլ պետությունների պետական պարգևներով, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների պարգևներով պարգևատրված քաղաքացիները` այդ պարգևների գծով:

 

31. Պետության կողմից գաղտնի ճանաչված գյուտի, օգտակար սարքի, արդյունաբերական նմուշի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար տարեկան տուրքեր չեն վճարվում:

Արտոնագրատիրոջ կողմից արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի օգտագործման իրավունքն այլ անձի տալու մասին հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող տարվանից արտոնագիրն ուժի մեջ պահելու տուրքը նվազեցվում է 50 տոկոսով:

 

32. Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար արտոնություններ կարող են սահմանվել`

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից` պետական տուրքերի բոլոր տեսակների գծով, վճարողի փոխարեն պետական տուրքը վճարելու միջոցով.

բ) դատարանների կամ դատավորների կողմից` սույն հրահանգի 9-րդ կետում նշված առանձին գործերով` ելնելով կողմերի գույքային դրությունից:

Առանձին վճարողների համար սույն կետում նշված արտոնությունները կարող են սահմանվել միայն վճարողների կողմից տրված դիմումների համաձայն:

 

 

pin
Ֆինանսների (նախկին Ֆինանս. և էկոն.
25.12.1996
N 563
Հրահանգ