Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

040.0049.180397

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
Լ.ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

«18» մարտի 1997 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

18 մարտի 1997 թ. թիվ 49

 

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Համաձայն «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել համատիրության օրինակելի կանոնադրությունը (կցվում է):

2. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին` ելնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացրած տվյալներից, եռամսյակը մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել տեղեկատվություն համատիրությունների հիմնադրման գործընթացի վերաբերյալ:

i

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1995 թվականի մայիսի 30-ի «Համատիրության (կոնդոմինիումի) կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 295 որոշումը:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 18-Ի ԹԻՎ 49 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

         ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է                             ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

   ՀՀ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ    __________________________________

   ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ                    /ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ/

 

   ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ ________________    «____» ______________199__ Թ.

 

   ՎԿԱՅԱԿԱՆ ԹԻՎ ________________    ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

   ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ          ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

   _____________________________    _________________________________

      /ստորագրությունը/                 /ստորագրությունը/

 

«____» _____________ 199__ թ.

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

«_______________________________» համատիրությունը հիմնադրվել է

/համատիրության լրիվ անվանումը/ 199 թ. ___________________ - ին ________________________________________

/բնակելի շենքի լրիվ հասցեն/

 

բնակելի շենքի (շենքերի) շինությունների սեփականատերերի հիմնադիր ժողովի որոշմամբ /որոշման քաղվածքը, բնակելի շենքի ընդհանուր նկարագրության և համատիրության սեփականատերերի ցուցակի ձևերը կցվում են/:

 

1. «______________________________» համատիրությունը /այսուհետև`

i

/համատիրության անվանումը/

 

համատիրություն/ բազմաբնակարան բնակելի շենքի (շենքերի) շինությունների սեփականատերերի կամավոր միավորում է:

(1-ին կետը փոփ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

i

2. Համատիրությունն իրավաբանական անձ է, ունի իր անվամբ կլոր կնիք ու դրոշմակնիք:

Համատիրության գտնվելու վայրն է

(2-րդ կետը լրաց. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

3. Համատիրությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության բանկային հիմնարկներում բացում է հաշվարկային հաշիվներ` իր դրամական միջոցները պահելու, հաշվարկային, վարկային և դրամական բոլոր տեսակի գործառնություններն իրականացնելու համար:

i

4. Համատիրության գործունեությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

(4-րդ կետը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

 

II. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

5. Համատիրության հիմնական խնդիրներն են`

i

ա/ բնակելի ֆոնդի պահպանման, շահագործման, նորոգման և սպասարկման միասնական կանոններին համապատասխան ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի կառավարման, պահպանման, շահագործման, նորոգման և սպասարկման ապահովումը.

բ/ բնակելի շենքի (շենքերի) շահագործման, տեխնիկական, սանիտարական և հակահրդեհային կանոնների պահպանման ապահովումը.

գ/ սեփականատերերի ընդհանուր շահերը ներկայացնելը և դրանց պաշտպանումը տեղական ինքնակառավարման, դատական և այլ իրավասու մարմիններում.

դ/ իր հայեցողությամբ համատիրության ընդհանուր սեփականության /բացառությամբ ընդհանուր օգտագործման շինությունների և ընդհանուր օգտագործման սարքավորումների/ տնօրինումը.

ե/ համատիրության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներն իրականացնելու համար տնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած եկամուտների օգտագործումը:

(5-րդ կետը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

 

III. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

6. Համատիրության անդամն իրավունք ունի`

ա/ իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող շինությունը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.

բ/ ընտրելու և ընտրվելու համատիրության կառավարման մարմիններում.

գ/ ծանոթանալու համատիրության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի, մասնակցելու համատիրության կառավարման մարմինների նիստերին.

դ/ օգտվելու համատիրության ընդհանուր սեփականությունից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով.

ե/ անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով մասնակցելու համատիրության աշխատանքներին.

զ/ ներկայացնելու առաջարկություններ համատիրության ընդհանուր սեփականության շահագործման, համատիրության վարչության աշխատանքների բարելավման, համատիրության գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի վերաբերյալ.

է/ միաժամանակ լինելու մի քանի համատիրության անդամ:

Համատիրության անդամը պարտավոր է`

ա/ կատարել սույն կանոնադրության, համատիրության կառավարման մարմինների որոշումների պահանջները, այդ թվում` համատիրության բյուջեով նախատեսված վճարումները.

բ/ բարեխղճորեն վերաբերվել համատիրության ընդհանուր սեփականությանը, պահպանել շինության տեխնիկական, հակահրդեհային և սանիտարական կանոնները.

գ/ մասնակցել համատիրության կառավարման մարմինների` իրենց լիազորությունների սահմաններում կազմակերպած միջոցառումներին:

7. Սեփականատիրոջը պատկանող բնակելի և ոչ բնակելի շինությունները չօգտագործելը կամ համատիրության ընդհանուր սեփականության օգտագործումից հրաժարվելը հիմք չեն հանդիսանում համատիրության պահպանման, վերանորոգման, վերակառուցման և շահագործման նպատակով կատարվելիք ծախսերին մասնակցելուց նրան ամբողջովին կամ մասնակիորեն ազատելու համար, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ համատիրության ընդհանուր ժողովի (այսուհետև` ընդհանուր ժողով) որոշմամբ այլ բան չի նախատեսված:

8. Շինության սեփականատիրոջ այլ վայրում բնակվելը, շինության օգտագործման իրավունքից նրա հրաժարվելը կամ այլ անձի փոխանցելը, ընդհանուր ժողովին չմասնակցելը կամ համատիրության բյուջեին դեմ քվեարկելը նրան չեն ազատում սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր պարտականությունների կատարումից:

 

IV. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

9. Շինության վարձակալները, ինչպես նաև մյուս բնակիչները մասնակցում են համատիրության կառավարմանը` միայն սեփականատիրոջ կողմից նրանց տրված և օրենքով սահմանված կարգով հաստատված համապատասխան լիազորագրի առկայության դեպքում, բացառությամբ սույն կանոնադրության 5-րդ բաժնում նախատեսված դեպքերի: Նրանք պարտավոր են պահպանել բնակելի ֆոնդի պահպանման, շահագործման, նորոգման և սպասարկման միասնական կանոններն ու նորմերը:

 

V. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ, ՈՐՊԵՍ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

10. Տեղական ինքնակառավարման մարմինը չսեփականաշնորհված շինությունների և ընդհանուր սեփականության մեջ համապատասխան բաժնեմասերի սեփականատերն է և, դրա հետ կապված, ձեռք է բերում համատիրության անդամի իրավունքներ ու պարտականություններ:

i

11. Տեղական ինքնակառավարման մարմինը համատիրության անդամի իր իրավունքներն ու պարտականությունները կարող է իրականացնել վարձակալների միջոցով, որոնց համար լիազորագիր է հանդիսանում տեղական ինքնակառավարման մարմնի տված միասնական օրդերը կամ կնքված վարձակալության պայմանագիրը:

(11-րդ կետը լրաց. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

i

12. Եթե շենքերը պատկանում են հանրային բնակարանային ֆոնդին, ապա սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն ստանձնում է ֆոնդատեր կազմակերպությունը:

(12-րդ կետը փոփ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

 

VI. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

13. Համատիրության կառավարման մարմիններն են համատիրության ընդհանուր ժողովը, համատիրության նախագահը, համատիրության վարչությունը:

14. Համատիրության կառավարման բարձրագույն մարմինը սեփականատերերի կամ նրանց լիազորած ներկայացուցիչների ընդհանուր ժողովն է:

15. Ընդհանուր ժողովները հրավիրվում են համատիրության նախագահի, համատիրության վարչության, համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովի որոշմամբ կամ համատիրության անդամների ձայների առնվազն 1/4-ի պահանջով:

16. Ընդհանուր ժողովն անցկացվում է տարեկան առնվազն մեկ անգամ, բայց ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 1-ը:

17. Եթե սահմանված ժամկետում ընդհանուր ժողով չի հրավիրվում կամ հրավիրված ժողովում քվորում չի ապահովվում, ապա կարող է հրավիրվել նոր ժողով` նախորդի հրավիրման պահից 15-օրյա ժամկետում: Նոր ժողովի չկայացման դեպքում ընդհանուր ժողովի լիազորությունները, բացառությամբ սույն կանոնադրության 20-րդ կետի «ա», «գ», «ե», «զ», «է» և «ը» ենթակետերի լիազորությունների, մինչև նոր ժողովի գումարումն անցնում են համատիրության վարչությանը:

18. Առաջիկա ընդհանուր ժողովի հրավիրման մասին համատիրության անդամները պետք է ծանուցվեն ոչ ուշ քան, ժողովից 10 օր առաջ:

19. Ընդհանուր ժողովն իրավազոր է, եթե ժողովում ապահովվում է համատիրության անդամների /լիազոր ներկայացուցիչների/ ձայների կեսից ավելին:

20. Ընդհանուր ժողովն իրավազոր է`

ա/ ընդունելու համատիրության կանոնադրությունը, դրանում կատարելու փոփոխություններ և լրացումներ.

բ/ յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ համատիրության անդամների թվից ընտրելու համատիրության վարչություն, համատիրության նախագահ, համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողով և համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, որոնք հաշվետու են ընդհանուր ժողովին.

գ/ հաստատելու համատիրության նախագահի կամ համատիրության վարչության և համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովի տարեկան հաշվետվությունները.

դ/ հաստատելու համատիրության տարեկան բյուջեն, այդ թվում` համատիրության անդամների ամսական վճարումների չափերը և համատիրության նախորդ տարվա բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը.

ե/ որոշելու համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության հանձնելու, գրավ դնելու կամ օտարելու հարցերը` սահմանելով յուրաքանչյուր գործարքի իրականացման կարգը.

զ/ թույլատրելու վարկեր վերցնել` համատիրության կանոնադրական նպատակներն ու խնդիրներն իրականացնելու համար.

է/ լուծելու համատիրությունում հաստիքային աշխատողներ, այդ թվում` համատիրության կառավարիչ ունենալու անհրաժեշտության և նրանց վարձատրության հետ կապված հարցերը.

ը/ անվստահություն հայտնելու համատիրության վարչության անդամին, համատիրության նախագահին, համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամին, համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահին, համատիրության կառավարչին.

թ/ հաստատելու համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող շինություններից, գույքից օգտվելու ներքին կանոնակարգը.

ժ/ լուծելու համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող շինությունում համատիրության անդամին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շինարարություն կամ վերակառուցում կատարելու թույլտվություն տալու հարցը.

ժա/ հաստատելու այլ համատիրությունների, իրավաբանական անձանց հետ ընդհանուր խնդիրների լուծման նպատակով կնքված պայմանագրերը.

ժբ/ լուծելու համատիրության գործունեության հետ կապված այլ հարցեր:

21. Համատիրության վարչությունը /այսուհետև` վարչություն/ իրավասու է լուծելու սույն կանոնադրությամբ և ընդհանուր ժողովի կողմից հանձնարարված հարցերը: Վարչության անդամների թիվը սահմանվում է ընդհանուր ժողովում:

22. Վարչությունը`

ա/ ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակամիջոցում իրականացնում է համատիրության կառավարումը և իրագործում ընդհանուր ժողովի որոշումները.

բ/ գանձում է համատիրության անդամների պարտադիր վճարումները.

գ/ կազմում է հաշվապահական և այլ հաշվետվություններ.

դ/ քննարկում է համատիրության անդամների դիմումներն ու առաջարկությունները.

ե/ ապահովում է համատիրության ընդհանուր սեփականության պահպանման և տեխնիկական սպասարկման կազմակերպումը, սանիտարական, հակահրդեհային և տեխնիկական վիճակը.

զ/ աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում համատիրության հաստիքային աշխատողներին, այդ թվում` համատիրության կառավարչին.

է/ ընդհանուր ժողով է ներկայացնում իր գործունեության տարեկան ծրագիրը, համատիրության նախորդ տարվա բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, համատիրության բյուջեի մշակված տարբերակը.

ը/ հրավիրում է ընդհանուր ժողով:

23. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: Նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է վարչության անդամների կեսից ավելին: Վարչության յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք:

24. Վարչության նիստերը հրավիրվում են ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ, արտահերթ նիստերը գումարվում են համատիրության վարչության, համատիրության նախագահի, համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովի, ինչպես նաև համատիրության անդամների 20 տոկոսի պահանջով:

25. Մինչև 20 սեփականատերերից կազմված համատիրության ընդհանուր ժողովում ընտրվում է համատիրության նախագահ, որը միանձնյա իրագործում է ընդհանուր ժողովի որոշումները և կատարում սույն կանոնադրության պահանջները:

i

26. 20-ից ավելի սեփականատերերից կազմված համատիրության ընդհանուր ժողովում ընտրվում է համատիրության նախագահ, ինչպես նաև հինգ և ավելի անդամներից բաղկացած վարչություն` դրա կազմում ընդգրկելով յուրաքանչյուր շենքից առնվազն մեկ մարդ:

(26-րդ կետը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

i

27. Համատիրության նախագահն ընտրվում է վարչության անդամներից ընդհանուր ժողովին ներկա գտնվող համատիրության անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

(27-րդ կետը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

28. Համատիրության նախագահը`

ա/ հրավիրում է ընդհանուր ժողով, վարչության նիստեր, ղեկավարում դրանք, ինչպես նաև նախագահում ընդհանուր ժողովում.

բ/ ղեկավարում է վարչության աշխատանքները.

գ/ նախապատրաստում է նյութեր` ընդհանուր ժողովում և վարչության նիստերում քննարկելու համար.

դ/ վերահսկում է համատիրության կառավարչի, մյուս աշխատակիցների գործունեությունը.

ե/ քննարկում է համատիրության անդամների դիմումներն ու առաջարկությունները և ընթացք տալիս դրանց.

զ/ ներկայացնում է համատիրության շահերը պետական իշխանության և կառավարման մարմիններում, դատարանում ու այլ իրավասու մարմիններում.

է/ կնքում է պայմանագրեր, տնօրինում համատիրության միջոցները /այդ թվում` դրամական/, տալիս տեղեկանքներ համատիրության անդամների, բնակիչների վերաբերյալ.

ը/ իրականացնում է ընդհանուր ժողովի և վարչության կողմից տրված այլ լիազորություններ:

29. Համատիրության նախագահը կարող է միաժամանակ լինել նաև համատիրության կառավարիչ` ընդհանուր ժողովի որոշմամբ և իր համաձայնությամբ:

30. Համատիրության նախագահը համատիրությանն իր ոչ իրավաչափ գործունեությամբ պատճառած վնասի համար պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

31. Համատիրության կառավարիչ կարող է նշանակվել`

ա/ համատիրության նախագահը.

բ/ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որի հետ համատիրության նախագահը համատիրության անունից կնքում է պայմանագիր:

32. Համատիրության կառավարիչը հաշվետու է ընդհանուր ժողովի, վարչության և համատիրության նախագահի առջև:

33. Համատիրության կառավարիչը կազմակերպում և ղեկավարում է համատիրության ամենօրյա գործունեությունը, հաստիքային աշխատողների աշխատանքները և բնակիչներին ծառայություններ մատուցելու նպատակով համատիրության անունից համապատասխան կազմակերպությունների հետ կնքում է պայմանագրեր:

34. Համատիրության կառավարիչը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է ընդհանուր ժողովին և վարչության նիստերին, ներկայացնում առաջարկություններ օրակարգի, քննարկվող հարցերի վերաբերյալ, համատիրության անդամներին նախազգուշացնում համատիրության կանոնադրության և համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող շինությունից օգտվելու ներքին կանոնակարգի պահանջները չկատարելու հետևանքների մասին, մասնակցում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հրավիրվող ժողովներին, միջոցառումներին, համապատասխան մարմիններ ներկայացնում անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

35. Եթե ընդհանուր ժողովի որոշմամբ համատիրությունն ունենում է կառավարիչ, ապա սույն կանոնադրության 22-րդ կետի «բ», «գ», «դ», «է» և 28-րդ կետի «գ», «ե», «զ», «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորություններն անցնում են համատիրության կառավարչին:

36. Համատիրության կառավարչին համատիրության կանոնադրությամբ կամ աշխատանքային պայմանագրով կարող են տրվել այլ լիազորություններ:

37. Համատիրության նախագահը 10-օրյա ժամկետում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հայտնում է համատիրության կառավարչի նշանակման մասին:

 

VII. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

38. Համատիրության ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, ժողովին ներկա գտնվող համատիրության անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն կանոնադրության 20-րդ կետի «ա», «ե», «զ» և «է» ենթակետերի վերաբերյալ որոշումների, որոնց ընդունման համար պահանջվում է համատիրության անդամների ձայների առնվազն 75 տոկոսը:

39. Վարչության որոշումներն ընդունվում են, եթե դրանց օգտին քվեարկել է ժողովին ներկա գտնվողների կեսից ավելին:

 

VIII.  ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

40. «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կանոնադրությանը համատիրության գործունեության համապատասխանությունը վերահսկում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինը:

41. Համատիրության գործունեության անմիջական վերահսկողը համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովն է:

42. Համատիրության վերստուգիչ հանձնաժողովը`

ա/ կազմված է --------- անդամից.

բ/ հետևում է համատիրության ընդհանուր ժողովի, համատիրության նախագահի և վարչության որոշումների կատարմանը և գույքի պահպանմանը.

գ/ վերահսկում է համատիրության ֆինանսական գործունեությունը, ստուգում է փաստաթղթերը, ինչպես նաև համատիրության կանոնադրության մեջ նշված այլ հարցեր.

դ/ եզրակացություն է տալիս վարչության տարեկան հաշվետվության, համատիրության նախորդ տարվա բյուջեի կատարման և համատիրության ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծի վերաբերյալ:

43. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները չեն կարող միաժամանակ լինել վարչության անդամներ, համատիրության նախագահ, համատիրության կառավարիչ:

 

IX. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ

 

44. Համատիրության եկամուտները գոյանում են`

ա/ համատիրության անդամների վճարումներից.

բ/ տնտեսական գործունեությունից, համատիրության անդամներին մատուցվող վճարովի ծառայություններից.

գ/ ոչ բնակելի շինությունները, գույքը վարձակալության հանձնելուց, օտարելուց.

դ/ համատիրության նախորդ տարվա բյուջեի գերակատարումից առաջացած ազատ միջոցներից.

ե/ հաշվարկային հաշվում գտնվող համատիրության գումարների բանկային տոկոսներից.

զ/ պետական և տեղական բյուջեներից կատարվող դոտացիաներից, սուբվենցիաներից, վարկերից.

է/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:

45. Համատիրության տարեկան բյուջեն ընդհանուր ժողովում հաստատվում է մեկ տարվա համար` մարտի 1-ից մինչև հաջորդ տարվա մարտի 1-ը, որը կարող է տարվա ընթացքում փոփոխվել միայն ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Համատիրության բյուջեն հաստատվելուց հետո դրա կատարումը պարտադիր է շինության սեփականատերերի և վարչության համար:

46. Համատիրության բյուջեն կազմելիս և հաստատելիս հաշվի են առնվում համատիրության ընդհանուր սեփականության շահագործման և սպասարկման, պահպանման և նորոգման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև համատիրության գործունեության ապահովման հետ կապված խնդիրները:

47. Համատիրությունը տնօրինում է ընդհանուր օգտագործման շինությունների և գույքի պահպանման, նորոգման, շինարարության, վերականգնման և համատիրության աշխատողներին վարձատրելու նպատակով համատիրության անդամների կողմից մուծված վճարները:

 

X. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

 

48. Համատիրության ընդհանուր սեփականության պահպանումը, շահագործումը, նորոգումը, սպասարկումը, ինչպես նաև սարքավորումների ավելացումը, ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգի վերականգնումը և այլն, կատարվում են ընդհանուր ժողովի որոշմամբ` համատիրության տարեկան բյուջեի հաստատումից հետո` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

49. Եթե շինության սեփականատերը կամ նրա լիազորած ներկայացուցիչը, կամ շինությունն օգտագործող այլ անձ վնաս է պատճառում ընդհանուր սեփականության որևէ մասին կամ ուրիշի սեփականությանը, նա պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատուցել պատճառած վնասը:

50. Այն դեպքում, երբ համատիրության անդամը համատիրության սահմաններում կառուցում կամ ձեռք է բերում այլ շինություններ, ընդհանուր սեփականության մեջ նրա բաժնեմասը և մասնակցության չափն ընդհանուր ծախսերում վերահաշվարկվում են «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

51. Քաղաքացիների սեփականություն հանդիսացող շինությունների սահմանների փոփոխությունը կարող է կատարվել այդ շինությունների սեփականատերերի համաձայնությամբ, եթե դա չի ազդում համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող շինությունների վրա:

52. Սեփականատիրոջ շինության և համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող շինությունների միջև սահմանների փոփոխությունը կամ ցանկացած այլ գործողություն, որը փոփոխություն է մտցնում համատիրության ընդհանուր սեփականության մեջ, կարող է թույլատրվել միայն ընդհանուր ժողովում համատիրության անդամների ընդհանուր ձայների ոչ պակաս, քան 75 տոկոսի որոշմամբ:

53. Շենքի անձնագրավորումը և տեխնիկական վիճակի հետազոտումը պարբերաբար կատարում են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունները` սահմանված կարգով և ժամկետներում:

54. Հետազոտման արդյունքներն ամփոփվում են համապատասխան մասնագիտական եզրակացությունների ձևով, որոնցից մեկ օրինակը ներկայացվում է տեղական ինքնակառավարման մարմնի տեխնիկական վիճակի հսկողությունն իրականացնող համապատասխան ծառայություն:

55. Շենքի գույքագրումը և գնահատումը, ինչպես նաև անձնագրավորումից հետո շենքի հիմնական վերանորոգումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

56. Համատիրության, կոմունալ և այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /ձեռնարկությունների/, ինչպես նաև առանձին սեփականատերերի միջև փոխհարաբերությունները կարգավորվում են պայմանագրերով:

 

XI. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

 

57. Համատիրության տարեկան բյուջեով նախատեսված վճարումներն ուշացնելու հարցը քննարկվում է ընդհանուր ժողովում:

58. Երեք ամսվա ընթացքում վճարումների չկատարման դեպքում համատիրությունը կարող է դիմել դատարան:

 

XII. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

59. Համատիրության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու բացառիկ իրավասությունը պատկանում է ընդհանուր ժողովին:

60. Համատիրության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշումն ընդունվում է համատիրության անդամների ձայների առնվազն 75 տոկոսի առկայության դեպքում:

 

XIII. ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

i

(XIII բաժինը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

 

61. Եթե համատիրության որևէ շենքի սեփականատերեր «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով այլ համատիրություն ստեղծելու նպատակով անցկացնում են հիմնադիր ժողով, ապա ժողովի արձանագրությունը և նոր համատիրություն ստեղծելու մասին որոշումը հիմք են հանդիսանում համատիրությունից դուրս գալու համար:

62. Համատիրության հետ ընդհանուր օգտագործման միասնական տարածքում տեղակայված այն շենքը (շենքերը), որում (որոնցում) համատիրություն հիմնադրված չէ, կամ որը (որոնք) ընդգրկված չէ (չեն) որևէ համատիրության մեջ, համատիրության հիմնադրման համար սահմանված կարգով սեփականատերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող է (են) ընդգրկվել համատիրության մեջ:

63. Համատիրության վերակազմակերպումը կամ լուծարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

Համատիրության գործունեությունը դադարում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Համատիրությունը կարող է լուծարվել, եթե`

ա) օրենքով սահմանված կարգով ամբողջ հողամասը հետ է վերցվում պետական կամ հանրային կարիքների համար.

բ) համատիրությունում մնում է մեկ սեփականատեր.

գ) շենքը (շենքերը) դադարում է (են) ֆիզիկապես գոյություն ունենալուց.

դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

Համատիրության ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքը նրա անդամների միջև կարող է բաշխվել միայն համատիրության լուծարումից հետո:

 

Ձև 1

i

------

                 (ձև 1-ը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

 

«________________» համատիրության

 

բնակելի շենքի ընդհանուր նկարագրությունը

 

Հասցեն __________________________________________________________________

 

Կառուցման տարեթիվը _____________________, հարկերի թիվը _________________ ,

 

մուտքերի թիվը __________________, վերելակների թիվը _________, շենքի ծավալը

 

(խոր.մ.)______________, բարձրությունը (մ)_____________, ընդհանուր մակերեսը

 

(քառ.մ.)______________, բնակարանների ընդհանուր մակերեսը (քառ.մ.)_________,

 

բնակարանների թիվը_______________________ (այդ թվում` մեկսենյականոց_______,

 

երկուսենյականոց__________, երեքսենյականոց_________, չորսենյականոց________,

 

հինգսենյականոց և ավելի _________________________)

 

ոչ բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը (քառ.մ.) ___________________

 

Ընդհանուր օգտագործման շինությունների նկարագրությունը.

 

շենքի տարիքը ____________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

շենքի ճակատը ____________________________________________________________

 

պատերի նյութը ___________________________________________________________

 

Ընդհանուր օգտագործման գույքի նկարագրությունը.

 

ջրամատակարարման համակարգը _______________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

կոյուղու համակարգը _____________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

աղբահեռացման համակարգը __________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

ջեռուցման համակարգը _____________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

Ձև 2

i

------

                 (ձև 2-ը խմբ. 24.07.98 թիվ 452 որոշում)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

«________________» համատիրության սեփականատերերի

 

___________________________________________________

                                   ( հասցեն )

 

._________________________________________________________________________.

|N/N| Շինության| Սեփականատի-|Բնակարանի |Բնակարա- |Շինության |Համատիրության|

|ը/կ| սեփականա-| րոջ կողմից |համարը    |նում ապ- |ընդհանուր |ընդհանուր սե-|

|   | տիրոջ    | լիազորված  |կամ ոչ    |րողների  |մակերեսը  |փականության  |

|   | անունը,  | վարձակալի  |բնակելի   | թիվը    |(քառ. մ.) |մեջ յուրա-   |

|   | ազգանու- | անունը,    |շինության |         |          |քանչյուրի    |

|   | նը (ան-  | ազգանունը  |օգտագործ- |         |          |բաժնեմասը    |

|   | վանումը) | (անվանումը)|ման նպատա-|         |          |(տոկոս)      |

|   |          |            |կը և  ան- |         |          |(Է=Զ:Զx100)  |

|   |          |            |վանումը   |         |          |             |

|___|__________|____________|__________|_________|__________|_____________|

| 1 |    2     |     3      |    4     |    5    |    6     |     7       |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
18.03.1997
N 49
Որոշում