Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1997 ԹՎԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

15 մայիսի 1997 թ. թիվ 135

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ /ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 5-8/

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (01-04)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ-ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 01)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1.1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանը), որպես առողջապահության բնագավառում պետական պատվեր տեղադրող լիազորված մարմին (այսուհետև` պատվիրատու), ի դեմս նախարար (քաղաքապետ, մարզպետ)

 

___________________ մի կողմից, և _____________________________________

 

_______________________________________________________________________

                       (ձեռնարկության անվանումը)

 

ձեռնարկությունը (այսուհետև` կատարող), ի դեմս տնօրեն ___________________

(ա., ա.)

 

մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ կատարողը ստանձնում է պայմանագրում նախատեսված ժամկետում պետական պատվերով սահմանված աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների մատուցումը` համաձայն սույն պայմանագրի ձևերի, որոնք կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2. Կողմերի համաձայնությամբ պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման համար սահմանվում են գներ և աշխատանքների կողմնորոշիչ ծավալ (ձև թիվ 02 (1-16):

1.3. Իրականացվող բժշկական օգնության ու սպասարկման ծավալը և դրա հետ կապված հափշտակումները կատարվում են ըստ եռամսյակների:

1.4. Տվյալ եռամսյակում աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով պատվիրատուն կատարողին ապահովում է կանխավճարի հատկացում` կողմնորոշիչ ծավալի մինչև 75 տոկոսի չափով:

 

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2.1. Կատարողը պարտավորվում է`

2.1.1. բնակչությանը ցույց տալ ժամանակակից պահանջներին և հաստատված չափանիշներին ու ծավալին համապատասխան բարձրորակ բժշկական օգնություն և սպասարկում.

2.1.2. պետական պատվերի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացնել պայմանագրին կցված մեթոդական ցուցումներին համապատասխան.

2.1.3. ապահովել պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների հաշվառումը, գրանցումը և ամսական, եռամսյակային, տարեկան հաշվետվությունների ներկայացնելն ըստ սահմանված կարգի.

2.1.4. պատվիրատուին ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 10-ը եռամսյակում կատարված աշխատանքների ֆիզիկական ու արժեքային կազմի, կառուցվածքի և ծավալների վերաբերյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 03 (1-16) և ընդունման - հանձնման ակտ (ձև թիվ 04):

2.2. Պատվիրատուն պարտավորվում է`

2.2.1. կատարողին ցուցաբերել առողջապահության բնագավառում իրականացվող բարեփոխումների արմատավորմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպա-մեթոդական օժանդակություն.

2.2.2. սիստեմատիկորեն վերլուծել կատարողի իրականացվող աշխատանքները, մշակել առաջարկություններ գործունեության հետագա բարելավման վերաբերյալ, բացահայտված թերությունների վերացման համար տալ ցուցումներ.

2.2.3. մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը պետական պատվերի իրականացման նպատակով կատարողին ապահովել ֆինանսական հատկացումներով` կանխավճարի տեսքով.

2.2.4. հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը իրականացնել պետական պատվերի շրջանակներում վերջնական հաշվարկումներ և մինչև 25-ը ապահովել վճարումներ` ելնելով կատարողի կողմից կատարված աշխատանքների ծավալից` համաձայն ընդունման-հանձնման ակտի.

2.2.5. ելնելով ֆինանսական հնարավորություններից, անհրաժեշտության դեպքում, կատարողին տրամադրել`

ա) կենտրոնացված միջոցների հաշվին հիմնական և շրջանառու միջոցներ.

բ) արտասահմանյան երկրներից մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող ապրանքանյութական արժեքներ:

2.3. Պատվիրատուին իրավունք է վերապահվում`

2.3.1. իրականացնել հսկողություն բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի նկատմամբ.

2.3.2. սիստեմատիկորեն վերահսկել կատարողի գործունեության ընթացքը, ստուգել պետական պատվերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ֆիզիկական ու արժեքային կազմի, կառուցվածքի և ծավալների վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվությունների հավաստիությունն ու ճշտությունը.

2.3.3. վերահսկել բնակչությանը բժշկական օգնության և սպասարկման նպատակով կատարողին հատկացված դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը:

 

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

3.1. Կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար:

3.2. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ծագող վեճերը լուծվում են կողմերի համաձայնությամբ, իսկ անհամաձայնության դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

4. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

4.1. Պայմանագրի գործողությունը դադարում է`

եթե լրացել է պայմանագրի գործողության ժամկետը.

եթե կողմերը խախտել են Հայաստանի հանրապետության օրենսդրության պահանջները.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

4.2. Սույն պայմանագրում փոփոխություններն ու լրացումները, կողմերի համաձայնությամբ, ձևակերպվում են լրացուցիչ համաձայնագրով (համաձայնագրերով), որը (որոնք) համարվում է (են) սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (մասերը).

4.3. Պայմանագիրը կնքվել է 199 թ. ___________ և գործում է 199 թ.

 

______________ 1-ից մինչև 199 թ. ____________ _ ը.

 

4.4. Պայմանագիրը կազմված է երկու օրինակից, որոնցից մեկը գտնվում է պատվիրատուի, մյուսը` կատարողի մոտ:

 

     ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

       ՆԱԽԱՐԱՐ                                     ՏՆՕՐԵՆ

(ՄԱՐԶՊԵՏ, ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ)

 

     ______________________                     ______________________

       (ստորագրությունը)                         (ստորագրությունը)

 

   «___» ____________ 199  թ.                  «____» ____________ 199  թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

__________________________________________________________________

 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՆԵՐԸ

 

    199  թ.              1-ից պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող

բժշկական օգնության և սպասարկման համար սահմանվում են հետևյալ գները`

 

________________________________________________________________________

Բժշկական օգնության և  սպասարկման |   Չափի      |   Միավորի արժեքը

առանձին տեսակները         |  միավորը    |       (դրամ)

________________________________________________________________________

 

      ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                      ԿԱՏԱՐՈՂ

 

  «___» ____________ 199  թ.                  «____» ___________ 199 թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

____________________________________________________________________

 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԾԱՎԱԼԻ` ԸՍՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

ԵՌԱՄՍՅԱԿ, 199 Թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-2)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ | Բժշկական օգնության և  | Հիվանդների  | 1 հիվանդի   | Հիվանդների

Թիվ | սպասարկման տեսակները  | կողմնորոշիչ | բուժման գինը| բուժման արժեքը

Ը/կ |                       | թվաքանակը   |   (դրամ)    | (դրամ) (3 x 4)

____|_______________________|_____________|_____________|________________

1  |         2             |     3       |     4       |       5

____|_______________________|_____________|_____________|________________

|                       |             |             |

____|_______________________|_____________|_____________|________________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ              |             |             |

_________________________________________________________________________

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-3)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ) ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ (ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

.________________________________________________________________________.

|Թիվ|  Բժիշկների        | Սպասարկող  | 1 անձի    |Քաղաքացիների  |Եռամսյա-|

|Թիվ|  մասնագիտությունը | բնակչության| հաշվով    |սպասարկման    |կային   |

|Ը/կ|  և  ազգանունները  | թվաքանակը  | տրամադրվող|համար տրամա-  |ֆինանսա-|

|   |                   |            | տարեկան   |դրվող տարեկան |վորման  |

|   |                   |            | գումարը   |ընդհանուր     |ծավալը  |

|   |                   |            | (դրամ)    |գումարը (դրամ)| (դրամ) |

|   |                   |            |           |  (3 x 4)     |        |

|___|___________________|____________|___________|______________|________|

| 1 |        2          |     3      |   4       |     5        |   6    |

|___|___________________|____________|___________|______________|________|

| 1.| Տեղամասային       |            |           |              |        |

|   | (ընդհանուր        |            |           |              |        |

|   |  պրակտիկայի)      |            |           |              |        |

|   | թերապևտներ`       |            |           |              |        |

|   | 1.1.              |            |           |              |        |

|   | 1.2.              |            |           |              |        |

|   | 1.3.              |            |           |              |        |

| 2.| Տեղամասային       |            |           |              |        |

|   | (ընդհանուր        |            |           |              |        |

|   |  պրակտիկայի)      |            |           |              |        |

|   |  մանկաբույժներ`   |            |           |              |        |

|   |  1.1.             |            |           |              |        |

|   |  1.2.             |            |           |              |        |

|   |  1.3.             |            |           |              |        |

|___|___________________|____________|___________|______________|________|

|   |  ԸՆԴԱՄԵՆԸ         |            |           |              |        |

.________________________________________________________________________.

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-4)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՏԻՎ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

________________________________________________________________________

Բժշկական օգնության և   |  Հաճախումների | 1 հաճախման | Ընդհանուր արժեքը

սպասարկման տեսակները   |  կողմնորոշիչ  |    գինը    |  (դրամ) (2 x 3)

|   թվաքանակը   |   (դրամ)   |

_________________________|_______________|____________|_________________

1             |       2       |     3      |        4

_________________________|_______________|____________|_________________

|               |            |

|               |            |

_________________________|_______________|____________|_________________

ԸՆԴԱՄԵՆԸ              |               |            |

________________________________________________________________________

 

         ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-5)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ | Ստոմատոլոգիական բժշկական | Միավորների| Միավորների|Միավորի|Ընդհանուր

Թիվ | օգնության և  սպասարկման  | անվանումը |  ծավալը   | գինը  | արժեքը

Ը/կ |       տեսակները          |           |           |       | (դրամ)

|                          |           |           |       | (4 x 5)

____|__________________________|___________|___________|_______|_________

1  |           2              |     3     |    4      |  5    |    6

____|__________________________|___________|___________|_______|_________

|                          |           |           |       |

____|__________________________|___________|___________|_______|_________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 |           |           |       |

_________________________________________________________________________

 

         ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                        ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-6)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ | Շտապ բժշկական օգնության |   Կանչերի   | 1 կանչի | Կանչերի ընդհանուր

Թիվ |       տեսակները         | կողմնորոշիչ |   գինը  |      արժեքը

Ը/կ |                         |  թվաքանակը  |  (դրամ) |  (դրամ) (2 x 4)

____|_________________________|_____________|_________|__________________

1  |           2             |      3      |    4    |         5

____|_________________________|_____________|_________|__________________

1. | Սանիտարական ավիացիա     |             |         |

____|_________________________|_____________|_________|__________________

2. | Շտապ բժշկական օգնություն|             |         |

_________________________________________________________________________

 

            ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                  ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-7)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ | Սեանսների կողմնորոշիչ   |1 սեանսի գինը (դրամ) | Ընդհանուր արժեքը

Թիվ |     թվաքանակը           |                     | (դրամ) (2 x 3)

Ը/կ |                         |                     |

____|_________________________|_____________________|____________________

1  |         2               |         3           |        4

____|_________________________|_____________________|____________________

_________________________________________________________________________

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                         ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-8)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺԻՇԿ - ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Բժիշկ-ինտերնների թվաքանակը |1 ամսվա աշխատավարձի| 1 եռամսյակի| Ընդհանուր

|    չափը (դրամ)    | աշխատավարձի| աշխատավարձը

|                   | չափը (դրամ)|   (դրամ)

___________________________|___________________|____________|____________

1              |        2          |     3      |     4

___________________________|___________________|____________|____________

|                   |            |

_________________________________________________________________________

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                          ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-9)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ | Բժշկական օգնության և | Հիվանդների |  1 հիվանդի  |Հիվանդների բուժման

Թիվ | սպասարկման տեսակները | կողմնորոշիչ|  բուժման    |   արժեքը (դրամ)

Ը/կ |                      | թվաքանակը  |  գինը (դրամ)|      (3 x 4)

____|______________________|____________|_____________|__________________

1  |         2            |     3      |      4      |        5

____|______________________|____________|_____________|__________________

|                      |            |             |

____|______________________|____________|_____________|__________________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ             |            |             |

_________________________________________________________________________

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                              ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-10)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ|Հիվանդությունների|Բուժվող    |1 սեանսի|1 հիվանդի |1 հիվանդի |Սենասների

Թիվ|    խմբերը       |Հիվանդների |  գինը  |հաշվով    |հաշվով    |ընդհանուր

Ը/կ|                 |կողմնորոշիչ| (դրամ) |իրականաց- |իրականաց- |

|                 |թվաքանակը  |        |վող սեանս-|վող սեանս-|արժեքը

|                 |           |        |ների      |ների գինը |(դրամ)

|                 |           |        |քանակը    |  (դրամ)  |(3 x 5)

___|_________________|___________|________|__________|__________|________

1.|Քրոնիկական       |           |        |          |          |

|երիկամային       |           |        |          |          |

|անբավարարություն |           |        |          |          |

|ունեցող հիվանդներ|           |        |          |          |

|                 |           |        |          |          |

2.|Սուր երիկամային  |           |        |          |          |

|անբավարարություն |           |        |          |          |

|ունեցող հիվանդներ|           |        |          |          |

___|_________________|___________|________|__________|__________|________

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ         |           |        |          |          |

_________________________________________________________________________

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                            ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-11)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

_________________________________________________________________________

Հետազոտությունների |  Հետազոտությունների |1 հետազոտության |Կողմնորոշիչ

տեսակները      |      թվաքանակը      |  գինը (դրամ)   | ընդհանուր

|                     |                |   արժեքը

|                     |                |   (դրամ)

|                     |                |   (2 x 3)

_____________________|_____________________|________________|____________

1          |         2           |      3         |     4

_____________________|_____________________|________________|____________

|                     |                |

_____________________|_____________________|________________|____________

ԸՆԴԱՄԵՆԸ          |                     |                |

_________________________________________________________________________

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                             ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-12)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Դիահերձում-|1 դիահերձ-|Վիրահատա-  |Վիրահատա-|Դիահեր- |Վիրահա- |Ընդա-

Թիվ| ների կողմ- | ման գինը |կան և      |կան և    |ձումների|տական   |մենը

Ը/կ| նորոշիչ    |  (դրամ)  |բիոպսիոն   |բիոպսիոն |ընդհա-  |և  բի-  |(դրամ)

| թվաքանակը  |          |նյութերի   |նյութերի |նուր    |ոպսիոն  |(6+7)

|            |          |և  հետազո- |1 հետազո-| արժեքը |նյութե- |

|            |          |տություննե-|տության  |(դրամ)  |րի և    |

|            |          |րի կողմնո- |  գինը   |(2 x 3) |հետազոտ.|

|            |          |րոշիչ թվա- | (դրամ)  |        |ընդհա-  |

|            |          |  քանակը   |         |        |նուր    |

|            |          |           |         |        | արժեքը |

|            |          |           |         |        |(դրամ)  |

|            |          |           |         |        |(4 x 5) |

___|____________|__________|___________|_________|________|________|_____

1 |     2      |     3    |    4      |   5     |  6     |  7     |  8

___|____________|__________|___________|_________|________|________|_____

|            |          |           |         |        |        |

|            |          |           |         |        |        |

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-13)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԱՆՏԻՌԵԶՈՒՍ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՈՎ

 

_________________________________________________________________________

Բացթողման ենթակա արտադրանքի  |  1 սրվակի գինը   |  Ընդհանուր արժեքը

կողմնորոշիչ քանակը (սրվակ)   |     (դրամ)       |       (դրամ)

_______________________________|__________________|______________________

|                  |

_________________________________________________________________________

 

              ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                              ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-14)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԽՄԲԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Արյան ընդհանուր քանակը   |   1 դոզայի գինը   |  Պահպանման ընդհանուր

( դոզա )           |     ( դրամ )      |     արժեքը ( դրամ )

____________________________|___________________|________________________

|                   |

_________________________________________________________________________

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                            ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-15)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ|                      |  Միավորների  | 1 միավորի |   Կողմնորոշիչ

Թիվ| Ախտահանման տեսակները |  կողմնորոշիչ |   գինը    |  ընդհանուր արժեքը

Ը/կ|                      |  թվաքանակը   |  (դրամ)   |  (դրամ) (3 x 4)

___|______________________|______________|___________|___________________

1 |          2           |      3       |    4      |        5

___|______________________|______________|___________|___________________

|                      |              |           |

___|______________________|______________|___________|___________________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ             |              |           |

_________________________________________________________________________

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                            ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 02-16)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ` ԸՍՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Բժշկական օգնության և   | Չափի  |Կողմնորոշիչ |1 միավորի|Աշխատանքների

Թիվ| սպասարկման տեսակները   |միավորը|  ծավալը    |   գինը  |կողմնորոշիչ

Ը/կ|                        |       |            |  (դրամ) |ընդհանուր

|                        |       |            |         |արժեքը (դրամ)

|                        |       |            |         |  (4 x 5)

___|________________________|_______|____________|_________|_____________

1 |          2             |   3   |    4       |    5    |     6

___|________________________|_______|____________|_________|_____________

1.| (Հիվանդանոցային        |       |            |         |

|  բուժօգնություն)       |       |            |         |

___|________________________|_______|____________|_________|_____________

2.| (Ամբուլատոր-           |       |            |         |

|  -պոլիկլինիկական       |       |            |         |

|  բուժօգնություն)       |       |            |         |

___|________________________|_______|____________|_________|_____________

3.| Այլ բժշկական օգնության |       |            |         |

| և  սպասարկման տեսակներ |       |            |         |

| այդ թվում`             |       |            |         |

|                        |       |            |         |

| 3.1.                   |       |            |         |

| 3.2.                   |       |            |         |

| 3.3.                   |       |            |         |

| 3.4.                   |       |            |         |

___|________________________|_______|____________|_________|_____________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ               |       |            |         |

_________________________________________________________________________

 

             ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                           ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ` ԸՍՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

ԵՌԱՄՍՅԱԿ, 199 Թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-2)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ|  Բժշկական օգնության  |Հիվանդների  |  1 հիվանդի   |   Հիվանդների

Թիվ|  և  սպասարկման       |  փաստացի   |   բուժման    |   բուժման արժեքը

Ը/կ|  տեսակները           | թվաքանակը  |  գինը (դրամ) |   (դրամ) (3 x 4)

___|______________________|____________|______________|__________________

1 |        2             |     3      |      4       |         5

___|______________________|____________|______________|__________________

1.|  (Բժշկական օգնության |            |              |

|   և  սպասարկման      |            |              |

|   տեսակը) ընդամենը   |            |              |

|     այդ թվում`       |            |              |

|   1.1. մինչև  7      |            |              |

|        տարեկան       |            |              |

|        երեխաներ      |            |              |

|   1.2. անապահով խմբին|            |              |

|        պատկանող      |            |              |

|        քաղաքացիներ   |            |              |

___|______________________|____________|______________|__________________

|   ԸՆԴԱՄԵՆԸ           |            |              |

_________________________________________________________________________

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                               ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-2/1)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ ՄԱՀԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Բժշկական օգնության |  Մահացած  | 1 հիվանդի| Հիվանդների |Հիվանդների

Թիվ| և  սպասարկման      | հիվանդների| բուժման  | բուժման    | բուժման

Ը/կ| տեսակները          | թվաքանակը | արժեքը   | ընդհանուր  | արժեքի

|                    |           | (դրամ)   | արժեքը     | 60 % - ը

|                    |           |          | (դրամ)     |

|                    |           |          | (3 x 4)    |

___|____________________|___________|__________|____________|____________

1 |       2            |     3     |    4     |    5       |    6

___|____________________|___________|__________|____________|____________

|                    |           |          |            |

___|____________________|___________|__________|____________|____________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ           |           |          |            |

_________________________________________________________________________

 

              ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                           ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-3)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ) ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ (ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Բժիշկների       | Սպասարկվող | 1 անձի հաշվով|Քաղաքացիների  |Եռամսյա-

Թիվ| մասնագիտությունը| բնակչության|  տրամադրվող  |սպասարկման    |կային

Ը/կ| և  ազգանունները |   փաստացի  |    տարեկան   |համար տրամա-  |փաստացի

|                 |  թվաքանակը |    գումարը   |դրվող տարե-   |ընդհա-

|                 |            |     (դրամ)   |կան ընդհանուր |նուր

|                 |            |              |գումարը (դրամ)|արժեքը

|                 |            |              |   (3 x 4)    |(դրամ)

___|_________________|____________|______________|______________|________

1 |         2       |      3     |      4       |     5        |   6

___|_________________|____________|______________|______________|________

1.| Տեղամասային     |            |              |              |

| (ընդհանուր      |            |              |              |

|  պրակտիկայի)    |            |              |              |

| թերապևտներ`     |            |              |              |

| 1.1.            |            |              |              |

| 1.2.            |            |              |              |

| 1.3.            |            |              |              |

2.| Տեղամասային     |            |              |              |

| (ընդհանուր      |            |              |              |

|  պրակտիկայի)    |            |              |              |

| մանկաբույժներ`  |            |              |              |

| 1.1.            |            |              |              |

| 1.2.            |            |              |              |

| 1.3.            |            |              |              |

___|_________________|____________|______________|______________|________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ        |            |              |              |

_________________________________________________________________________

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-4)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՏԻՎ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Բժշկական օգնության և  | Հաճախումների | 1 հաճախման  | Ընդհանուր արժեքը

սպասարկման տեսակները  |   փաստացի    |    գինը     |      (դրամ)

|   թվաքանակը  |   (դրամ)    |      (2 x 3)

_________________________|______________|_____________|__________________

1            |      2       |     3       |        4

_________________________|______________|_____________|__________________

|              |             |

_________________________|______________|_____________|__________________

ԸՆԴԱՄԵՆԸ             |              |             |

_________________________________________________________________________

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-5)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Ստոմատոլոգիական բժշկական| Միավորների|Միավորների|Միավորի| Ընդհանուր

Թիվ| օգնության և  սպասարկման | անվանումը | փաստացի  | գինը  |  արժեքը

Ը/կ|        տեսակները        |           | ծավալը   |(դրամ) |   դրամ

|                         |           |          |       |  (4 x 5)

___|_________________________|___________|__________|_______|____________

1 |            2            |    3      |   4      |  5    |     6

___|_________________________|___________|__________|_______|____________

|                         |           |          |       |

___|_________________________|___________|__________|_______|____________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ                |           |          |       |

_________________________________________________________________________

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-6)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Շտապ բժշկական օգնության  |Կանչերի  |1 կանչի գինը | Կանչերի ընդհանուր

Թիվ|       տեսակները          |փաստացի  |   (դրամ)    |   արժեքը (դրամ)

Ը/կ|                          |թվաքանակը|             |     ( 2 x 4 )

___|__________________________|_________|_____________|__________________

1 |           2              |    3    |      4      |         5

___|__________________________|_________|_____________|__________________

1.| Սանիտարական ավիացիա      |         |             |

___|__________________________|_________|_____________|__________________

2.| Շտապ բժշկական օգնություն |         |             |

_________________________________________________________________________

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-7)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ | Սեանսների փաստացի      |   1 սեանսի գինը    |  Ընդհանուր արժեքը

Թիվ |    թվաքանակը           |      (դրամ)        |  (դրամ) ( 2 x 3)

Ը/կ |                        |                    |

____|________________________|____________________|______________________

1  |        2               |         3          |        4

____|________________________|____________________|______________________

|                        |                    |

_________________________________________________________________________

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-8)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺԻՇԿ-ԻՆՏԵՐՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

_________________________________________________________________________

Բժիշկ-ինտերնների փաստացի |  1 ամսվա     |1 եռամսյակի  |  Ընդհանուր

թվաքանակը         |  աշխատավարձի |աշխատավարձի  | աշխատավարձը

|  չափը (դրամ) |չափը (դրամ)  |   (դրամ)

___________________________|______________|_____________|________________

1             |      2       |    3        |      4

___________________________|______________|_____________|________________

|              |             |

_________________________________________________________________________

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-9)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Բժշկական օգնության |  Հիվանդների | 1 հիվանդի բուժման|   Հիվանդների

Թիվ| և  սպասարկման      |   փաստացի   |    գինը (դրամ)   | բուժման արժեքը

Ը/կ| տեսակները          |  թվաքանակը  |                  | (դրամ) (3 x 4)

___|____________________|_____________|__________________|_______________

|                    |             |                  |

___|____________________|_____________|__________________|_______________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ           |             |                  |

__________________________________________________________________________

 

         ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                   ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-10)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ |Հիվանդությունների| Բուժվող  |1 սեանսի|1 հիվանդի  |1 հիվանդի  |Սեանս-

Թիվ |     խմբերը      |հիվանդների|  գինը  | հաշվով    | հաշվով    |ների

Ը/կ |                 |  փաստացի |  (դրամ)| իրականաց- | իրականաց- |ընդհա-

|                 | թվաքանակը|        | վող սեանս-| վող սեանս-|նուր

|                 |          |        |ների քանակը| ների գինը |արժեքը

|                 |          |        |           |   (դրամ)  |(դրամ)

|                 |          |        |           |           |(3x6)

____|_________________|__________|________|___________|___________|______

1  |        2        |     3    |    4   |     5     |     6     |  7

____|_________________|__________|________|___________|___________|______

1. |Քրոնիկական       |          |        |           |           |

|երիկամային       |          |        |           |           |

|անբավարարություն |          |        |           |           |

|ունեցող հիվանդներ|          |        |           |           |

2. |Սուր երիկամային  |          |        |           |           |

|անբավարարություն |          |        |           |           |

|ունեցող հիվանդներ|          |        |           |           |

___|_________________|__________|________|___________|___________|______

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ         |          |        |           |           |

________________________________________________________________________

 

            ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                            ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-11)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

_________________________________________________________________________

Հետազոտությունների |  Հետազոտությունների|  1 հետազոտության| Փաստացի

տեսակները      |  փաստացի թվաքանակը |    գինը (դրամ)  | ընդհանուր

|                    |                 | արժեքը

|                    |                 | (դրամ)

|                    |                 | (2 x 3)

______________________|____________________|_________________|___________

1           |          2         |        3        |    4

______________________|____________________|_________________|___________

|                    |                 |

______________________|____________________|_________________|___________

ԸՆԴԱՄԵՆԸ          |                    |                 |

_________________________________________________________________________

 

           ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                 ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-12)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ|Դիահերձումների|1 դիա- |Վիրահա-  |Վիրահա-   |Դիահեր-|Վիրահա-  |Ընդամե-

Թիվ|   փաստացի    |հերձման|տական և  |տական և   |ձումնե-|տական և  |նը

Ը/կ|  թվաքանակը   |գինը   |բիոպսիոն |բիոպսիոն  |րի ըն- |բիոպսիոն |(դրամ)

|              |(դրամ) |նյութերի |նյութերի  |դհանուր|նյութերի |(6 + 7)

|              |       |հետազոտ. |1 հետազոտ.|արժեքը |հետազո-  |

|              |       |փաստացի  |գինը      |(դրամ) |տություն-|

|              |       |թվաքանակը| (դրամ)   |(2 x 3)|ների     |

|              |       |         |          |       |ընդհանուր|

|              |       |         |          |       |արժեքը   |

|              |       |         |          |       |(դրամ)   |

|              |       |         |          |       |(4 x 5)  |

___|______________|_______|_________|__________|_______|_________|_______

1 |     2        |   3   |    4    |   5      |  6    |  7      |  8

___|______________|_______|_________|__________|_______|_________|_______

|              |       |         |          |       |         |

_________________________________________________________________________

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                               ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-13)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԱՆՏԻՌԵԶՈՒՍ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՈՎ

 

________________________________________________________________________

Բացթողման ենթակա արտադրանքի    | 1 սրվակի գինը  |  Ընդհանուր արժեքը

փաստացի քանակը (սրվակ)      |    (դրամ)      |      (դրամ)

__________________________________|________________|____________________

|                |

________________________________________________________________________

 

         ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                               ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-14)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԽՄԲԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Արյան փաստացի ընդհանուր քանակը  |  1 դոզայի գինը | Պահպանման ընդհանուր

(դոզա)               |     (դրամ)     |    արժեքը (դրամ)

_________________________________|________________|______________________

|                |

|                |

_________________________________________________________________________

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                     ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-15)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ|                      | Միավորների  |1 միավորի | Փաստացի ընդհանուր

Թիվ| Ախտահանման տեսակները |   փաստացի   |  գինը    |      արժեքը

Ը/կ|                      | թվաքանակը   | (դրամ)   |  (դրամ) ( 3 x 4 )

___|______________________|_____________|__________|_____________________

1 |         2            |     3       |   4      |         5

___|______________________|_____________|__________|_____________________

|                      |             |          |

___|______________________|_____________|__________|_____________________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ             |             |          |

_________________________________________________________________________

 

       ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                      ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 03-16)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ` ԸՍՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ| Բժշկական օգնության և   | Չափի    |Փաստացի |1 միավորի | Աշխատանքների

Թիվ| սպասարկման տեսակները   |միավորը  | ծավալը |  գինը    | փաստացի

Ը/կ|                        |         |        | (դրամ)   | ընդհանուր

|                        |         |        |          | արժեքը (դրամ)

|                        |         |        |          |    (4 x 5)

___|________________________|_________|________|__________|______________

1 |          2             |  3      |   4    |   5      |      6

___|________________________|_________|________|__________|______________

1.| (Հիվանդանոցային        |         |        |          |

|  բուժօգնություն)       |         |        |          |

___|________________________|_________|________|__________|______________

2.| (Ամբուլատոր-           |         |        |          |

|  պոլիկլինիկական        |         |        |          |

|  բուժօգնություն)       |         |        |          |

___|________________________|_________|________|__________|______________

3.| Այլ բժշկական օգնության |         |        |          |

| և  սպասարկման տեսակներ,|         |        |          |

___|________________________|_________|________|__________|______________

|    այդ թվում`          |         |        |          |

|                        |         |        |          |

| 3.1.                   |         |        |          |

| 3.2.                   |         |        |          |

| 3.3.                   |         |        |          |

| 3.4.                   |         |        |          |

___|________________________|_________|________|__________|______________

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ               |         |        |          |

_________________________________________________________________________

 

        ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                    ԿԱՏԱՐՈՂ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 (ՁԵՎ ԹԻՎ 04)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ - ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱԿՏ

 

___________________________________________________________________

 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 

199 Թ., ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 

_________________________________________________________________________

Թիվ

 Թիվ                                                Գումարի չափը (դրամ)

Ը/կ

_________________________________________________________________________

1.   Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում

պատվիրատուի (կատարողի) նախորդ պարտքը*

 

2.  Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված

աշխատանքների ընդհանուր արժեքը

 

3.  Հաշվետու ժամանակաշրջանում պատվիրատուի

կողմից հատկացված ընդհանուր գումարը

 

4.  Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

պատվիրատուի (կատարողի) պարտքը

կատարողին (պատվիրատուին) *

 

_________________________________________________________________________

 

* = կատարողի պարտքը պատվիրատուին

 

+ պատվիրատուի պարտքը կատարողին

 

          ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ                                   ԿԱՏԱՐՈՂ

 

   «___» ____________  199  Թ.              «____» ____________ 199  Թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 6

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՑԱՆԿ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐԻ *

 

Բոլոր հաշմանդամները, այդ թվում`

մանկուց հաշմանդամ (7-ից մինչև 16 տարին լրանալը) երեխաները

Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք

ՀՀ սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ

Չեռնոբիլի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ

Բռնադատվածներ

Առաջին անգամ բժշկաաշխատանքային փորձաքննության համար հետազոտվողներ

Միայնակ մայրեր

Ծնողազուրկ երեխաներ (7-ից մինչև 18 տարին լրանալը)

Հաշմանդամներից բաղկացած ընտանիքների երեխաներ (7-ից մինչև 18 տարին լրանալը)

Երեխաներ (0-ից մինչև 7 տարին լրանալը)

 

_____________________

* Բացառությամբ բժշկական օգնության հետևյալ տեսակների`

կոսմետոլոգիական միջամտություն

օրգանների փոխպատվաստում

արհեստական օրգանների և հյուսվածքների պատվաստում

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՑԱՆԿ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՏԱՄՆԱՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ *

 

Բոլոր հաշմանդամները, այդ թվում`

մանկուց հաշմանդամ (7-ից մինչև 16 տարին լրանալը) երեխաները

Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք

ՀՀ սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ

Միայնակ մայրեր

Չեռնոբիլի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ

Բռնադատվածներ

Ծնողազուրկ երեխաներ (7-ից մինչև 18 տարին լրանալը)

Հաշմանդամներից բաղկացած ընտանիքների երեխաներ (7-ից մինչև 18 տարին լրանալը):

 

__________________

* Բացառությամբ թանկարժեք մետաղների և մետաղակերամիկայի օգտագործման

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 8

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 135 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1997 թվականի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների դիմաց վճարման սկզբունքները հետևյալն են.

1. Ֆինանսավորումն իրականացվում է ըստ սպասարկվող բնակչության թվաքանակի.

2. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական պետական ծրագրի հիմնական իրականացնողները հանդիսանում են տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) թերապևտը և տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) մանկաբույժը:

Յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության և սպասարկման համար տրամադրվում է 520 դրամ, որը բաշխվում է ըստ հետևյալ ծրագրերի.

1. Տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) թերապևտի և տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) մանկաբույժի, ինչպես նաև նրանց կցված անձնակազմերի, որպես առողջության առաջնային պահպանումը (ԱԱՊ) իրականացնող միավորների, ծրագրերի ֆինանսավորման հիմքում ընկած են հետևյալ ելակետային տվյալները`

տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) թերապևտի կողմից սպասարկվող բնակիչների միջին (նոմինալ) թվաքանակը` 1600, մեկ բնակչի հաշվով տարեկան տրամադրվող գումարը` 306 դրամ, այդ թվում`

յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով ամսական`

բժշկի աշխատավարձը կազմում է 7,5 դրամ.

բուժքրոջ աշխատավարձը` 4,5 դրամ.

տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) մանկաբույժի կողմից սպասարկվող երեխաների միջին (նոմինալ) թվաքանակը` 800, մեկ երեխայի հաշվով տարեկան տրամադրվող գումարը` 612 դրամ, այդ թվում`

յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով ամսական`

բժշկի աշխատավարձը կազմում է 15 դրամ.

բուժքրոջ աշխատավարձը` 9 դրամ:

ԱԱՊ-ի մեկ միավորի, տարեկան ծրագրի շրջանակներում, վճարման մեխանիզմը`

ԱԱՊ-ի միավորի հետ պետական պատվերի պայմանագիր կնքելու նախապայման է հանդիսանում ընդհանուր պրակտիկայի թերապևտի կողմից ոչ պակաս, քան 1000 բնակչի հավաքագրումը: 1000-1600 բնակչի դեպքում վճարվում է տարեկան յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով 306 դրամ. 1601-2500 բնակչի դեպքում հաշվարկվում է հետևյալ ձևով`

1600-ը` 306 դրամով, գումարած 1601-2000-ը ընկնող բնակիչների թվաքանակը բազմապատկելով 306 դրամի 75 տոկոսով, 2001-2250-ը բազմապատկելով 306 դրամի 50 տոկոսով, 2251-2500-ը բազմապատկելով 306 դրամի 25 տոկոսով, 2500-ը առավելագույնն է:

Ընդհանուր պրակտիկայի մանկաբույժի համար նախապայման է հանդիսանում ոչ պակաս, քան 500 երեխայի հավաքագրումը: 500-1250 երեխայի դեպքում վճարվում է տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով 612 դրամ, 801-1250 երեխայի դեպքում հաշվարկվում է հետևյալ ձևով`

800-ը` 612 դրամով, գումարած 801-1000-ը ընկնող երեխաների թվաքանակը բազմապատկելով 612 դրամի 75 տոկոսով, 1001-1125-ը բազմապատկելով 612 դրամի 50 տոկոսով, 1126-1250-ը բազմապատկելով 612 դրամի 25 տոկոսով, 1250-ը առավելագույնն է:

ԱԱՊ-ի մեկ միավորի տարեկան ծրագրի արժեքը նոմինալի դեպքում կազմում է 489,6 հազ.դրամ, այդ թվում`

անվճար դեղորայք ստանալու իրավունք ունեցող անձանց դեղորայքով ապահովելու համար հատկացվում է 50.0 հազ.դրամ:

2. Հղի կանանց պետական պատվերի շրջանակներում նախատեսվում է մանկաբարձական օգնություն`

հղիության ընթացքում 3 հաճախում մանկաբարձ-գինեկոլոգի մոտ, յուրաքանչյուրը 150 դրամ արժեքով, ընդ որում, պետական պատվերի հիմք է հանդիսանում ընդհանուր պրակտիկայի թերապևտի կողմից տրված ուղեգիրը և 1 բակտերիոլոգիական հետազոտություն` 200 դրամ արժեքով:

3. Բուժակամանկաբարձական կետերին աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է յուրաքանչյուրին տարեկան 210000 դրամ (բազային աշխատավարձ, աշխատավարձի վրաեկ և այլ ծախսեր):

4. Սոցիալապես անապահով խմբերին նախատեսվում է տարեկան նեղ մասնագետի 2 կոնսուլտացիա` յուրաքանչյուրը 150 դրամ արժեքով:

Պետական պատվերի հիմք է հանդիսանում տեղամասային (ընդհանուր պրակտիկայի) թերապևտի (մանկաբույժի) կողմից տրված ուղեգիրը:

5. Նախազորակոչային տարիքի անձանց նախատեսվում է մեկ համալիր բժշկական քննության անցկացում (6 նեղ մասնագետի կողմից` յուրաքանչյուրը 150 դրամ արժեքով):

6. Զորակոչային տարիքի անձանց նախատեսվում է մեկ համալիր բժշկական քննության անցկացում (6 նեղ մասնագետի կողմից` յուրաքանչյուրը 150 դրամ արժեքով), ինչպես նաև մեկ ֆլյուրոգրաֆիական հետազոտում` 550 դրամ արժեքով, և արյան մեկ սերոլոգիական հետազոտություն (MPN, RW)` 200 դրամ արժեքով:

7. 6 և 14 տարեկան երեխաներին տարեկան մեկ անգամ ստոմատոլոգիական զննում` յուրաքանչյուրը 150 դրամ արժեքով:

8. Դպրոցներում երեխաների բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժքույրերին նախատեսվում է բազային աշխատավարձ և աշխատավարձի վրաեկ`

միջնակարգ դպրոցում (700-ից ոչ պակաս աշակերտ ունեցող)` 1 հաստիք.

գիշերօթիկ դպրոցում` 1 հաստիք:

9. Տուբերկուլյոզով, նարկոլոգիական, ուռուցքային և մաշկավեներական հիվանդություններով տառապող անձանց բուժկանխարգելիչ աշխատանքների իրականացման նպատակով մեծահասակների բոլոր պոլիկլինիկաներում (բացառությամբ այն համայնքների, որտեղ կան համապատասխան դիսպանսերներ) նախատեսվում են հետևյալ կաբինետների կողմից ծառայությունների իրականացում` տարեկան կտրվածքով նշված գումարների վճարմամբ.

հակատուբերկուլյոզային` 320000 դրամ.

նարկոլոգիական` 24500 դրամ.

հակաուռուցքային` 245000 դրամ.

մաշկավեներաբանական` 245000 դրամ:

Նշված մասնագիտացված դիսպանսերների ֆինանսավորումն իրականացվում է ըստ հաճախումների` յուրաքանչյուր հաճախման համար 150 դրամ:

10. Դիաբետով հիվանդների համար նախատեսվում է տարեկան 2 կոնսուլտացիա` յուրաքանչյուրը 150 դրամ արժեքով, և 2 անգամ շաքարի որոշում արյան մեջ յուրաքանչյուրը 200 դրամ արժեքով:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
15.05.1997
N 135
Որոշում