Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /3-ՐԴ ՄԱՍ/

 

 

040.0229.300697

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 1997 Թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հուլիսի 1997 թ. թիվ 229

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/3-րդ մաս/

 

ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

 

050971  Բնակչության          Ձև  թիվ 1  ըստ հանրա- տարեկան   25

        կենցաղսպասարկման     կենցաղ     պետության,         մայիսի

        ձեռնարկությունների   (ցանց)     Երևան

        ցանցն ու                        քաղաքի,

        գործունեությունը                նախարարու-

                                        թյունների

 

050991  Վճարովի             Ձև  թիվ 1  ըստ հանրա-  տարեկան,  25    ՀՀ Նախ.

        ծառայությունների    ծառայու-   պետության,  I կիսամ- ապրիլի աշխ.

        իրացումը            թյուններ   մարզերի       յակ     19    ՀՀ կա-

                                       (ծառայու-            սեպտեմ- ռավա-

                                       թյունների            բերի    րու-

                                       տեսակներով),                 թյուն

                                       նախարարու-                  ՀՀ ֆին-

                                       թյունների                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

 

051010  Վճարովի              -»-      ըստ հանրա-  ամսական   7      -»-

        ծառայությունների               պետության,

        իրացումը                       մարզերի,

                                       նախարարու-

                                       թյունների

 

051001  Կենցաղային         Ձև  թիվ 1   ըստ հանրա-   տարեկան   25     -»-

        ծառայությունների   ծառայու-    պետության,   I կիսամ- ապրիլի

        իրացումը           թյուններ    մարզերի        յակ      9

                           (կենցաղ)    (ծառայու-             սեպտեմ-

                                       թյունների              բերի

                                       տեսակներով),

                                       նախարարու-

                                       թյունների

 

051030  Կենցաղային         Ձև  թիվ 1   ըստ հանրա-   ամսական    7    -»-

        ծառայությունների    ծառայու-   պետության,

        իրացումը            թյուններ   մարզերի,

                                       նախարարու-

                                       թյունների

 

        Հաշվետվություն     Ձև  թիվ 1   ըստ համապա-    -»-    15    -»-

        բնակչության        ծառայու-    տասխան

        վճարովի            թյուններ    պետական

        ծառայությունների   (լիցենզիա)  կառավարման

        իրացման ծավալի                 մարմիններից

        մասին                          լիցենզիա

                                       ստացած ձեռ-

                                       նարկություն-

                                       ների և

                                       անհատների

 

        Հաշվետվություն     Ձև  թիվ 1   ըստ ՀՀ         -»-    7     -»-

        ավիատրանսպորտով    ծառայու-    ուղևորատար

        բնակչությանը       թյուններ    ավիաընկերու-

        մատուցվող վճարովի    (ՔԱ)      թյան, ՀՀ

        ծառայությունների               քաղաքացիական

        մասին                          ավիացիայի

                                       գլխավոր

                                       վարչության

 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

050541   Հաշվետվություն        Ձև  թիվ   ըստ հանրա-  տարեկան  16   ՀՀ կա-

ապրանքաշրջանառության  1-առևտուր  պետության,  ամսական մարտի ռավա-

         մասին                           նախարարու-           10   րու-

                                         թյունների                 թյուն

                                                                   ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

 

050541  Հաշվետվություն     Ձև  թիվ      ըստ հանրա-  տարեկան   16   ՀՀ կա-

        առևտրի  ցանցի      1-առևտուր    պետության   եռամսյա- մարտի ռավա-

        առկայության մասին  (շրջանային   մարզերի և   կային     50   րու-

                            ցանց)       քաղաքների                  թյուն

                                                                   ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

 

050471  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ     ըստ հանրա-   -»-    16     -»-

        ապրանքների վաճառքի  3-առևտուր   պետության,          մարտի

        և  մնացորդների                  նախարարու-           45

        մասին                           թյունների

 

050581  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-      ամսական  12     -»-

        ապրանքների          3-առևտուր

        մնացորդների և        (կրճատ)

        վաճառքի մասին

 

040471  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-      տարեկան   16    -»-

        ապրանքների          3-առևտուր               եռամսյա-  մարտի

        ստացման, վաճառքի    (առողջապա-              կային     45

        և  մնացորդների      հություն)

        մասին

 

040471  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-       -»-      -»-  -»-

        ապրանքների          3-առևտուր

        ստացման, վաճառքի      (գիրք)

        և մնացորդների

        մասին

 

050491  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-       -»-      -»-  -»-

        հասարակական սննդի   4-առևտուր

        ոլորտում ապրանքների

        մնացորդների և

        վաճառքի մասին

 

050461  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-      տարեկան    27     -»-

        պահեստների և        6-առևտուր                       փետրվարի

        սառնարանների        (սպառկոո-

        տարողունակության     պերացիա)

        առկայության մասին

 

050461  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-       -»-     -»-    -»-

        առևտրի  ցանցի       7-առևտուր

        առկայության մասին

        (մանրածախ ցանցում)

 

050461  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-       -»-     -»-    -»-

        առևտրի  ցանցի       7-առևտուր

        առկայության մասին

        (հասարակական սննդի

        ցանցում)

 

050461  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-       -»-     -»-    -»-

        գրքաառևտրային       7-առևտուր

        ցանցի վերաբերյալ    (գիրք)

        (սեզոնային ցանցը

        ներառյալ)

 

050461  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-       -»-     -»-    -»-

        առևտրի  ցանցի       7-առևտուր

        մասին               (առողջապա-

                             հություն)

 

050481  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ       -»-      տարեկան    16     -»-

        դրամարկղի շրջանա-   11-առևտուր              եռամսյա-  մարտի

        ռության մասին                               կային      50

 

050641  Հաշվետվություն       Ձև  թիվ      -»-      տարեկան    10     -»-

        քաղաքային շուկաների  12-առևտուր                     փետրվարի

        ֆինանսատնտեսական

        գործունեության

        մասին

 

050671  Ֆերմերների,          Ձև  թիվ 2  ըստ ընտրան-  ամսական հաշվե- ՀՀ կա-

        մենատնտեսների,                  քային կարգի          տու    ռավա-

        գյուղացիական                    քաղաքների            ամսվա  րու-

        կոլեկտիվ                                             27-ին  թյուն

        տնտեսությունների,                                           ՀՀ

        գյուղացիների կողմից                                         ֆին-

        շուկաներում                                                էկոնոմ-

        գյուղմթերքների և                                            նախ

        անասունների վաճառքը

        և գները քաղաքային

        շուկաներում

 

050671ա  Ֆերմերների,         Ձև  թիվ 6,  ըստ ընտրան-  -»-    6    -»-

        մենատնտեսների,         Բ-2       քային կարգի

        գյուղացիական                     քաղաքների

        կոլեկտիվ                         (ամփոփ)

        տնտեսությունների,

        գյուղացիների կողմից

        շուկաներում

        գյուղմթերքների և

        անասունների վաճառքը

        և գները քաղաքային

        շուկաներում

 

050151  Հաշվետվություն        Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  տարեկան    16   -»-

        առևտրական             1-Ֆ        պետության,  եռամսյա-  մարտի

        գործունեության մասին  հավելված   նախարարու-  կային      50

                                         թյունների

 

        Հաշվետվություն        Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  ամսական   25  ՀՀ ֆին-

        տոնավաճառներում       1-տոնառ    պետության,                էկոնոմ-

        առևտրի  կետերի                   մարզերի                   նախ

        թվի և

        ապրանքաշրջանառության

        ծավալների հաշվառման

        մասին

 

        Հաշվետվություն ոչ     Ձև  թիվ      -»-      եռամսյա-  25   -»-

        պետական առևտրի        1-առսպաս               կային

        օբյեկտների

        թվաքանակի և

        զբաղեցրած տարածքների

        չափերի մասին

 

        Հաշվետվություն ոչ     Ձև  թիվ      -»-       -»-    -»-   -»-

        պետական առևտրի        1-առսպաս

        օբյեկտների թվաքանակի

        և զբաղեցրած

        տարածքների չափերի

        մասին

 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

110031 Վառելիքի մնացորդները Ձև թիվ  ըստ հանրա- տարեկան 7 փետր- ՀՀ կա-

       և  ծախսը, գործածված   4-նռ      պետության,  կիսամ-   վարի    ռավա-

       նավթամթերքների                  նախարարու-  յակային  7 օգոս- րու-

       հավաքումը և                     թյունների            տոսի    թյուն

       օգտագործումը                                                ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

 

110041 Վառելիքի, ջերմային    Ձև  թիվ     -»-     տարեկան    31      -»-

      էներգիայի օգտագործման  11-նռ                կիսամ-   մարտի

       արդյունքների մասին                         յակային    8

                                                           օգոս-

                                                           տոսի

 

110911 Վառելիքի ծախսը        Ձև  թիվ     -»-     տարեկան    31      -»-

       էլեկտրական և          11-նռ                կիսամ-   մարտի

       ջերմային էներգիայի    հավելված             յակային    8

       արտադրության համար                                  օգոս-

                                                           տոսի

 

110050 Արտադրանքի            Ձև  թիվ     -»-     տարեկան    31     -»-

       (աշխատանքների)        11-նռ-ի                       մարտի

       առանձին տեսակների     թիվ 1

       վրա վառելիքի          հավելված

փաստացի ծախսը

 

110660 Վառելիքի պաշարները  Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  կիսամ-     30    ՀՀ կա-

       սպառողների մոտ      4-նռ       պետության,  յակային  հուլիսի ռավա-

                           (պաշարներ) նախարարու-                   րու-

                                      թյունների                    թյուն

                                                                   ՀՀ

                                                                   ֆինէկո-

                                                                   նոմնախ

 

110081 Երկրորդական հումքի  Ձև  թիվ     -»-      տարեկան    7      -»-

       առաջացումը,         14-նռ                          ապրիլի

օգտագործումը և

և առաքումը

 

110881 Թանկարժեք մետաղնե-  Ձև  թիվ     -»-       -»-    4 մարտի  -»-

       րի և  դրանցից       2-թմ

պատրաստված իրերի

մնացորդները,

ստացումը և ծախսը

 

110885 Ալմաստե գործիքների  Ձև  թիվ     -»-       -»-      14     -»-

       և  ադամանդների      3-թմ                          փետրվարի

պատրաստման համար

բնական ալմաստների

մնացորդները,

ստացումը և

օգտագործումը

 

110855 Բորսաների           Ձև  թիվ   ըստ հանրա-  եռամսյա-   30      -»-

       գործունեությունը    1-բորսա   պետության   կային

 

110011 Չտեղակայված         Ձև  թիվ   ըստ հանրա-  տարեկան     4      -»-

       սարքավորումների      ՉՍ-1     պետության,            ապրիլի

       հաշվեգրումը 1997 թ.           նախարարու-

       հունվարի 1-ի                  թյունների

դրությամբ

 

ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

Մարդահամարի (փորձնական)

անցկացում նախապատրաստա-

կան աշխատանքների

կատարում ըստ հատուկ

ծրագրի

 

030040  1996 թ. գրանցված    քաղաքացիա-  Աղյուսակ-   տարեկան  6

        ծնվածների,          կան կացու-  ներ                 փետր-

        մահացածների,        թյան ակտե-  E1, E2 ըստ          վարի

        ամուսնությունների   րի 11       հանրապետության  

        և  ամուսնալուծու-   օրինակ      մարզերի

        թյունների թվի                           

        վերաբերյալ նախնական

        արդյունքները (ըստ

        գրանցման ամսաթվի և

        մշտական բնակավայրի)

 

030051  1996 թ. բնակչության    -»-     Աղյուսակներ   -»-   21     ՀՀ

        բնական շարժի                  (A, F, C, B, K)       ապրիլի  ֆին-

        հիմնական արդյունքները         ըստ հանրապետու-              էկոնոմ-

                                      թյան, հանրապե-                 նախ

                                      տության մարզերի,

                                      Երևան քաղաքի

 

030870  Տվյալներ 1996 թ.    Աղյուսակ-  ըստ հանրապե-   -»-    23

        բնակչության բնական  ներ        տության,              ապրիլի

        շարժի վերաբերյալ    C41, C42,  Երևան

        բնակչության         C43, P241  քաղաքի

        սեռատարիքային

        կազմը հաշվարկելու

        համար

 

030061  Տեղեկություններ       քաղաքա-     Աղյուսակներ  ամսական  30

        գրանցված ծնունդների,  ցիական      ըստ հանրա-

        մահերի,               կացության   պետության

        ամուսնությունների և  ակտերի 11   (ամբողջ

        ամուսնալուծություննե- օրինակներ,  բնակչու-

        րի և  մահերի` ըստ      մահվան     թյունը),

        մահվան պատճառների,    վերաբերյալ  Երևան

        թվի վերաբերյալ        բժշկական    քաղաքի

        (համաձայն գրանցման    վկայականներ,

        ամսաթվի և վայրի)          

                              բուժական

                              տեղեկանքներ

                                 

030070  1996 թ. բնակչության   քաղաքա-     Աղյուսակ-  ամսական  30-րդ

        բնական շարժի          ցիական      ներ E1,             օրը

        տվյալների գրանցման    կացու-      E2, ըստ             I եռամ-

        ամենամյա նախնական     թյան        հանրապե-            սյակը`

        արդյունքների          ակտերի 11   տության             60-րդ

        մշակում               օրինակներ   քաղաքնե-             օրը

                                          րի,

                                          մարզերի

 

030121  1996 թ. բնակչության   եկողների    Աղյուսակներ  տարեկան  6

        տեղաշարժի հիմնական    և  մեկնող-  B01, B05,            մարտի

        արդյունքները          ների թեր-   B07, BB2,

                              թիկներին    BA3, ըստ

                              կից վիճա-   հանրապե-

                              կագրական    տության,

                              հաշվառման   Երևան

                              կտրոններ    քաղաքի

 

030180  Տեղեկություններ       եկողների    Ձև  A,      եռամսյա-   24

        բնակչության           և  մեկնող-  ըստ         կային

        տեղաշարժի մասին       ների թեր-   հանրապե-

                              թիկներին    տության,

                              կից վիճա-   առանձնացված

                              կագրական      

                              հաշվառման   քաղաքների

                              կտրոններ

 

        Բնակչության             -»-      Աղյուսակ     -»-   36-րդ

        տեղաշարժի հիմնական                BB1, ըստ            օրը,

        արդյունքները                      հանրապե-            I եռամ-

                                          տության,            սյակը`

                                          Երևան               60-րդ

                                          քաղաքի              օրը

 

030190  Տվյալներ ԱՊՀ անդամ    եկողների    Աղյուսակ     -»-     -»-

        պետություններից      թերթիկներին  B08, ըստ

        եկողների մասին       կից վիճակա-  հանրապե-

                             գրական հաշ-  տության,

                             վառման       Երևան

                             կտրոններ     քաղաքի

 

030200  1996 թ. բնակչության  եկողների     ըստ հանրա-  ամսական  հունվար-

        ամենամսյա տեղաշարժի  և  մեկնող-   պետության            դեկտեմ-

        նախնական տվյալների   ների թեր-    քաղաքային            բեր

        մշակումը             թիկներին     բնակավայրերի

                             կից վիճա-    և         

                             կագրական     գյուղական

                             հաշվառման    վայրերի

                             կտրոններ

 

        Մահացության          բնակչու-     Աղյուսակներ  տարեկան    2

        աղյուսակների         թյան բնա-    1, TC, 2-TC,          հունիսի

        ստացում              կան շարժի    3-TC

                             հիմնական     (կրճատ)

                             արդյունք-    3-TC (լրիվ),

                             ների         ըստ հանրա-

                             աղյուսակ-    պետության

                             ներ          և  Երևան

                                          քաղաքի

 

        Ծնելիության          բնակչու-     Աղյուսակներ  տարեկան   5

        աղյուսակների         թյան բնա-    1 TP, 2TP            հունիսի

        ստացում              կան շարժի    (լրիվ) 2TP

                             հիմնական     (կրճատ),

                             արդյունք-    3TP, ըստ

                             ների         հանրապե-

                             աղյուսակներ  տության և

                                          Երևան

                                          քաղաքի

 

030731  1996 թ. հունվարի     ՀՀ Ազգային   ըստ հանրա-   -»-      11

        1-ի դրությամբ        Ժողովի       պետության           փետրվարի

        վարչատարածքային      որոշումներ   և  մարզերի

        միավորների քանակը,

        հրամանագրերի

        տեղեկատու

 

030740  1996 թ. կազմավորված    -»-         -»-       -»-     -»-

        (լուծարված) մարզերի,

        քաղաքների, թաղային

        համայնքների, գյուղական

        վայրերի ցուցակ

 

030771  1996 թ. տեղի ունեցած   -»-       ըստ հանրա-  տարվա

        վարչատարածքային                   պետության   ընթացքում

        փոփոխությունների                              

        ընթացիկ հաշվառումը

 

030791  Բնակչության           բնակչու-    ըստ հանրա-  տարեկան    19

        սեռատարիքային կազմի   թյան թվա-   պետության            մայիսի

        հաշվարկ               քանակը      և  Երևան

                              տարեսկզբին,   քաղաքի

                              աղյուսակներ

                              C41, C42,

                              C43, P241,

                              E07

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

060011  1996 թ. ամփոփ        Ձև  թիվ   ըստ հանրա- տարեկան   6     ՀՀ Նախ.

        հաշվետվություն       1-Ա       պետության,         մայիսի  աշխ.

        աշխատողների թվի      (ամփոփ)   նախարարու-                 ՀՀ կառա-

        և  աշխատավարձի                 թյունների,                 վարու-

        ֆոնդի վերաբերյալ               վարչու-                    թյուն

        (մշակումն իրակա-               թյունների,                 ՀՀ ֆին-

        նացվում է ճյուղային            տեսչու-                    էկոնոմ-

        բաժինների                      թյունների                  նախ

        հետ համատեղ)

 

060021  Աշխատողների թիվը    աշխատանքի  ըստ մարզե-   -»-    10       -»-

        և  աշխատավարձի      հաշվետվու-   րի և             հունիսի

        ֆոնդը ըստ տնտեսու-  թյան տարե-  քաղաքների

        թյան ճյուղերի       կան (տիպա-

        1996 թ. (մշակումն   յին) և

        իրականացվում է      մասնագի-

        ճյուղային բաժինների տացված

        հետ համատեղ)        ձևեր,

                            աղյուսակ-

                            ներ

                            1, 2, 3

 

040041  Աշխատանքի           Ձև  թիվ     ըստ հանրա-  -»-    29    ՀՀ ֆին-

        պայմանների վիճակը,  1-Ա (աշխա-  պետության,        մարտի   էկոնոմ-

        զեղջերն ու փոխհա-   տանքի       արդյունա-                 նախ

        տուցումներն աշխա-   պայմաններ)  բերության

        տանքի անբարենպաստ               առանձին

        պայմաններում աշխա-              ճյուղերի

        տելու համար

 

        Ամփոփ հաշվետվու-    Ձև  թիվ     ըստ հանրա-  -»-   27       -»-

        թյուն ձեռնարկու-    6-Ա         պետության,       փետրվարի

        թյուններում, կազ-               տնտեսու-

        մակերպություննե-                թյան ճյու-

        րում, հիմնարկներում             ղերի,

        կադրերի մասնագիտական,           արդյունաբե-

                                        րության

        տնտեսական ուսուցման             ճյուղերի

        վերաբերյալ

 

040171  Պետկրթության        աղյուսակ-   ըստ հանրա-   -»-   20      -»-

        համակարգի           ներ         պետության,        փետրվարի

        պրոֆեսիոնալ-        1, 2, 3,    ՀՀ կրթու-

        -տեխնիկական         4, 5, 11,   թյան և

        ուսումնարաններ      20          գիտության

                                        նախարարու-

                                        թյան

 

040121  Աշխատանքային        ճյուղային   ըստ հանրա-   -»-    30   ՀՀ Նախ.

        ռեսուրսների         բաժինների   պետության          մայիսի աշխ.

        հաշվեկշիռը,         նյութեր     (քաղաքային                ՀՀ կառա-

        միջինը  1996 թ.                 և  գյուղա-                վարու-

        համար                           կան վայրերի               թյուն

                                        բաշխումով),               ՀՀ ֆին-

                                        հասարակական               էկոնոմ-

                                        խմբերի, տնտե-             նախ

                                        սության

                                        ճյուղերի,

                                        սեփականության

                                        ձևերի

 

       Աշխատանքային         -»-        քաղ. Երևան    -»-   1     ՀՀ ֆին-

       ռեսուրսների                                        հուլիսի  էկոնոմ-

       հաշվեկշիռը,                                                 նախ

միջինը 1996 թ.

համար

 

040050  Հաշվետվություն     Ձև  թիվ     ըստ հանրա-    ամսական  40  ՀՀ Նախ.

        աշխատողների թվի,   1-Ա         պետության                  աշխ.

        աշխատավարձի ֆոնդի  (ամփոփ)                                ՀՀ կառա-

        մասին                                                     վարու-

                                                                  թյուն

                                                                  ՀՀ ֆին-

                                                                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

040060  Ամփոփ հաշվետվու-   Ձև  թիվ     ըստ հանրա-   եռամսյա-  45   -»-

        թյուն աշխատողնե-   1-Ա         պետության,   կային

        րի թվաքանակի,      (ամփոփ)     նախարարու-   (I եռամ-

        աշխատավարձի ֆոնդի,             թյունների,   սյակ,

        աշխատուժի շարժի                վարչու-      կիսամյակ,

        մասին                          թյունների,   9 ամիս,

                                       տեսչու-      տարի)

                                       թյունների

 

040090  Հաշվետվություն     Ձև  թիվ     ըստ հանրա-   -»-     47   ՀՀ ֆին-

        աշխատողների թվի,   1-Ա         պետության,                 էկոնոմ-

        աշխատավարձի ֆոնդի  (ամփոփ)     տնտեսու-                   նախ

        մասին              ձևի         թյան

                           հավելված    ճյուղերի,

                                       սեփականու-

                                       թյան

                                       ձևերի,

                                       հատվածների

 

Աշխատողների թիվը  աշխատանքի  ըստ մարզերի  եռամսյա-  50 -»-

        և  աշխատավարձի     հաշվետվու-  և  քաղաքնե-   կային

        ֆոնդը ըստ տնտեսու- թյան        րի

        թյան ճյուղերի      եռամսյակա-

        (մշակումն իրականաց-  յին

        վում է ճյուղային   (տիպային)

        բաժինների հետ       ձև,

        համատեղ)            աղյուսակ 1

 

        Ոչ պետական           Ձև  թիվ   ըստ հանրապե-  կիսամյա-   -»-  -»-

        ձեռնարկություննե-    2-Ա (ոչ   տության,      կային

        րի և կազմակերպու-   պետական)  մարզերի և

        թյունների աշխատող-             քաղաքների,

        ների թվաքանակը և               գործունեության

        աշխատավարձը                    ձևերի

        (ընտրանքային

        հետազոտություն)

 

        Հաշվետվություն     Ձև  թիվ     ըստ հանրա-    եռամսյա-  45     -»-

        բյուջետային        1-Բ         պետության,    կային

        հիմնարկների և                  տնտեսության

        կազմակերպություն-              ճյուղերի

        ների աշխատողների

        թվաքանակի և

        աշխատավարձի ֆոնդի

        մասին

 

040161  Աշխատաժամանակի       Ձև  թիվ    -»-         ամսական    4     -»-

        կորուստները` կապված    1-ՊՈ                  (I հերթ,

        գործադուլների հետ                            II հերթ)

 

040141  Հաշվետվություն       Ձև  թիվ   ըստ հանրա-    ամսական   12     -»-

        զբաղվածության        1-Ա       պետության

        ծառայություն դիմած  (աշխատանքի

        չզբաղված բնակչու-   տեղավորում)

        թյան աշխատանքի

        տեղավորման և

        զբաղվածության մասին

 

        Հաշվետվություն          -»-     -»-        եռամսյա-   20   -»-

        բնակչության                                  կային

        աշխատանքի

        տեղավորման և

        զբաղվածության

        մասին

 

        բնակչության       հարցաթերթիկ  ըստ հետազո-   կիսամյա-   45   -»-

        զբաղվածության                  տությամբ      կային

        ընտրանքային                    ընդգրկված

        հետազոտություն                 զանգվածի

 

        Աշխատուժի            -»-        -»-        -»-       55   -»-

        ընտրանքային

        հետազոտություն

        ձեռնարկություննե-

        րում

 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

12011   Տնային տնտեսու-       Ձև  թիվ  ըստ հանրա-  եռամսյա-  III, IV

        թյունների              1       պետության   կային     եռամսյակ-

        կառուցվածքը,                                         ների

        դրամական եկամուտները                                 ավարտից

        և  ծախսերը                                           հետո

                                                             50-րդ օրը

 

        Տնային տնտեսություն-  Ձև  թիվ    -»-    ամսական  III, IV  ՀՀ վիճ-

        ների կառուցվածքը,     1-շտապ                      եռամ-    վարչու-

        դրամական եկամուտները  (հեռախոսային)               սյակների թյան

        և  ծախսերը                                        ավարտից  մակրո-

                                                          հետո     տնտեսա-

                                                          10-րդ    կան

                                                          օրը      ցուցա-

                                                                   նիշնե-

                                                                   րի և

                                                                   ազգային

                                                                   հաշիվ-

                                                                   ների

                                                                   բաժին

020031  Տնային               Ձև  թիվ 1   -»-   եռամսյա- III, IV

        տնտեսությունների                        կային    եռամսյակ-

        դասակարգումն ըստ                                 ների

        մեկ շնչին ընկնող                                 ավարտից

        դրամական                                         հետո

        եկամուտների                                      50-րդ

                                                         օրը

 

        Տնային                          ըստ հատուկ              ՀՀ կառավա-

        տնտեսությունների                ծրագրի                  րություն

        հետազոտություն                                          ՀՀ ֆինէկո-

                                                                նոմնախ

 

ԳՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ __________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

050681  Սպառման ապրանքների  Աղյուսակ 1  ըստ հանրա-  յուրա-   հաշվե-  ըստ

         գները մանրածախ      և  այլ      պետության,  քանչյուր տու     ցու-

         առևտրի  ցանցում և   օպերատիվ    Երևան,      10 օրը   ժամա-   ցակի

         գյուղմթերքների      հաշվետվու-  Գյումրի,    մեկ      նակա-

         շուկաներում         թյուններ    Վանաձոր,    անգամ    շրջա-

                                         Դիլիջան,    (10-ին,  նից

                                         Հրազդան,     20-ին,  3 օր

                                         Վաղարշապատ,  30-ին)  հետո

                                         Կապան,

                                         Մարտունի,

                                         Եղեգնաձոր,

                                         Թալին

                                         քաղաքների

 

 010470  Բնակչությանը       մշակման      ըստ հանրա-   ամսական  3   ՀՀ ֆին-

         մատուցված          աղյուսակ-    պետության                 էկոնոմ-

         վճարովի            ներ          առանձին                   նախ

         ծառայությունների                բնակավայրերի

         սակագների ամփոփ

         ինդեքսի հաշվարկն

         անցած տարվա համա-

         պատասխան ժամանակա-

         շրջանի նկատմամբ

         աճողական կարգով`

         տարվա սկզբից

 

010490   Բնակչությանը          -»-         -»-       -»-    -»-   -»-

         մատուցված վճարովի

         ծառայությունների

         սակագների ամփոփ

         ինդեքսի հաշվարկը

         (ըստ ապրանք-ծառայու-

         թյունների ներկայա-

         ցուցիչների) նախորդ

         և անցած տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի

         նկատմամբ, ըստ լրիվ

         ծրագրի

 

010501   Բնակչությանը          -»-         -»-      -»-     -»-   -»-

         մատուցված վճարովի

         ծառայությունների

         սակագների ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ

         տարվա համապատասխան

         ժամանակաշրջանի

         նկատմամբ աճողական

         կարգով` տարվա սկզբից

 

010520   Բնակչությանը           -»-        -»-      -»-    -»-   -»-

         մատուցված վճարովի

         ծառայությունների

         սակագների ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ

         և անցած տարվա

         նույն ժամանակաշրջանի

         նկատմամբ, ըստ լրիվ

         ծրագրի

 

020140   Բնակարանային կոմունալ  -»-        -»-      -»-   -»-   -»-

         տնտեսության վճարովի

         ծառայությունների գների

         փաստացի ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ և

         անցյալ տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի

         նկատմամբ, լրիվ ծրագրով

 

010580   Նախադպրոցական         մշակման  ըստ հանրա-   ամսական   3   ՀՀ ֆին-

         հիմնարկներում         աղյու-   պետության                  էկոնոմ-

         երեխաներին պահելու    սակներ   առանձին                    նախ

         ծառայությունների               բնակավայրերի

         սակագների փաստացի

         ինդեքսի հաշվարկը

         նախորդ ամսվա և

         անցած տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի

         նկատմամբ, ըստ լրիվ

         ծրագրի

 

020170   Մշակույթի վճարովի      -»-      -»-        -»-   -»-   -»-

         ծառայությունների

         սակագների փաստացի

         ինդեքսի հաշվարկը

         նախորդ և անցած

         տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի

         նկատմամբ, լրիվ

         ծրագրով

 

010610   Տուրիստական-էքսկուրսային  -»-   -»-       -»-   -»-   -»-

         ծառայությունների

         սակագների փաստացի ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ ամսվա և

         անցած տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի նկատմամբ,

         լրիվ ծրագրով

 

020230   Առողջապահության վճարովի   -»-   -»-       -»-   -»-   -»-

         ծառայությունների

         սակագների փաստացի ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ ամսվա և

         անցած տարվա նույն ժամանա-

         կաշրջանի նկատմամբ, լրիվ

         ծրագրով

 

020200   Սանատորակուրորտային       -»-   -»-       -»-   -»-   -»-

         վճարովի ծառայությունների

         սակագների փաստացի ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ ամսվա և

         անցած տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի նկատմամբ,

         լրիվ ծրագրով

 

020550   Իրավական բնույթի և        -»-   -»-       -»-   -»-   -»-

         խնայողական բանկի վճարովի

         ծառայությունների

         սակագների փաստացի ինդեքսի

         հաշվարկը նախորդ ամսվա և

         անցած տարվա նույն

         ժամանակաշրջանի նկատմամբ,

         լրիվ ծրագրով

 

070691   Ձեռնարկությունների     Ձեռնարկու-   ըստ հանրա- ամսական, -»- -»-

         մեծածախ գների ինդեքսն  թյունների    պետության  բազիսային,

         ըստ ապրանքաներկայացու- արդյունա-    նախարարու-   

         ցիչների                բերական      թյունների  նախորդ

         հավաքակազմի- ըստ կշռի  արտադրանքի   (գերատես-  ամսվա,

         բազիսային, փոփոխական   մեծածախ      չություն-  անցած

         կառուցվածքի և  Ֆիշերի  գների        ների),     տարվա

                                գրանցման     արդյունա-  նույն

                                բլանկ,       բերության  ամսվա

                                մշակման      առանձին    նկատ-

                                աղյուսակներ  ճյուղերի   մամբ և

                                1 և  2 և     և  ենթա-   տարվա

                                այլ նյութեր  ճյուղերի   սկզբից

                                                        աճողական

                                                            

                                                        կարգով

 

090021 Բեռների, ուղևորների, Ձև թիվ ըստ հանրա- տարեկա- հաշվե- ՀՀ ֆին-

        ուղեբեռների            1-տր,    պետության   նը,     տու    էկոնոմ-

        փոխադրումների և        11-տր,               եռամ-   եռամ-  նախ

        բնակչության համար      3-ավտո,              սյակա-  սյակի

        կապի այլ միջոցների     66-ավտո,             յինը    վերջին

        միջին արժեքի ինդեքսի   և  այլ               անցած   ամսվա

        հաշվարկը               ձևեր                 տարվա   30-ին

                                                    համապա-

                                                    տասխան

                                                    ժամանա-

                                                    կաշրջանի

                                                    և անցած

                                                    եռամսյակի

                                                      

                                                    նկատմամբ

 

090040  1 տ բեռների            -»-      -»-      ամսական     5   -»-

        փոխադրման սակագների                        աճողական

        ընտրանքային                                արդյունք-

        ինդեքսների հաշվարկը                        ներով

                                                   անցած

                                                   տարվա

                                                   համապա-

                                                   տասխան

                                                   ժամանակա-

                                                   շրջանի

                                                   նկատմամբ

 

090050        -»-             -»-    -»-        ամսական`   -»-   -»-

                                                   նախորդ և

                                                   անցած

                                                   տարվա

                                                   նույն

                                                   ամսվա

                                                   նկատմամբ

 

090060  Ուղևորների,  1 տ     Ձև  թիվ   -»-        տարեկան    30     -»-

        բեռների, ուղեբեռ-    1-տր,                           դեկտեմ-

        ների փոխադրման և     11-տր,                          բերի

        բնակչության համար    3-ավտո,

        կապի ծառայություն-   65-ավտո

        ների սակագների

        ընտրանքային

        ինդեքսների հաշվարկը

 

090090       -»-             -»-     -»-     եռամսյակա-  հաշվետու  -»-

                                                յին` նախորդ եռամսյակի

                                                տարվա համա- վերջին

                                                պատասխան    ամսվա

                                                ժամանակա-   30-ին

                                                շրջանի

                                                նկատմամբ

 

090120       -»-             -»-     -»-    ամսական`     հաշվետու  -»-

                                               նախորդ և     ամսվա

                                               անցած        30-ին

                                               տարվա նույն

                                               ամսվա

                                               նկատմամբ

 

080291  Գյուղմթերքների   ընտրանքա-  ըստ հանրա-  ամսական   հաջորդ    -»-

        իրացման գների    յին հետա-  պետության,            ամսվա

        դիտարկումը և     զոտու-     մարզերի և              4-ին

        միջին գների      թյան       առանձին

        հաշվարկումը      ձևեր       գյուղական

                         (աղյուսակ  բնակավայրե-

                          3)        րի, ըստ

                                    իրացման

                                    ուղիների

 

Գյուղատնտեսական ընտրանքա- ըստ հանրա- ամսական  հաջորդ ՀՀ ֆին-

        արտադրության     յին        պետության,            ամսվա   էկոնոմ-

        միջոցների գնման  հետազոտու- մարզերի և             4-ին    նախ

        գների դիտարկումը  թյան      առանձին

        և  միջին գների    ձևեր      գյուղական

        հաշվարկումը      (աղյուսակ  բնակավայրե-

                          4)        րի, ըստ

                                    իրացման

                                    ուղիների

 

050861  Պարենային և  ոչ  Աղյուսակ   ըստ հանրա-    -»-    -»-     -»-

        պարենային        E1,        պետության

        ապրանքների       սպառողա-   10 դիտարկվող

        ապրանք-ներկայա-  կան        բնակավայրերի

        ցուցիչների       գների               

        մանրածախ գների   դիտարկման

        գրանցումը        ձև

 

010621  Կենցաղային         -»-        -»-       -»-     -»-    -»-

        ծառայությունների

        սակագների

        գրանցումը

 

020081  Բնակարանային       -»-        -»-       -»-     -»-    -»-

        կոմունալ

        տնտեսության

        վճարովի

        ծառայությունների

        սակագների

        գրանցումը

 

010640  Նախադպրոցական      -»-        -»-       -»-     -»-    -»-

        հիմնարկներում

        երեխաների խնամքի

        վճարովի

        ծառայությունների

        սակագների

        գրանցումը

 

020090  Մշակույթի վճարովի   -»-       -»-        -»-   հաշվետու  -»-

        ծառայությունների                                  ամսվա

        սակագների                                         22-ին

        գրանցումը

 

010650  Տուրիստական-        -»-       -»-        -»-     -»-

        -էքսկուրսային

        ծառայությունների

        սակագների

        գրանցումը

 

020110  Առողջապահության     -»-       -»-        -»-     -»-

        վճարովի

        ծառայությունների

        սակագների

        գրանցումը

 

020100  Սանատորա-           -»-       -»-        -»-     -»-

        -կուրորտային և

        առողջապահական

        ծառայությունների

        սակագների

        գրանցումը

 

010630  Իրավական բնույթի    -»-       -»-        -»-     -»-

        և խնայողական

        բանկի ծառայություն-

        ների սակագների

        գրանցումը

 

070790  Արդյունաբերական      Ձև  թիվ  ըստ հետա-    -»-    Հաշվետու  -»-

        ձեռնարկությունների   1-ՍԳ     զոտվող               ամսվա

        արտադրանքի գների              ձեռնարկու-           23-ին

        գրանցումը                     թյունների

 

        Սպառողական գների  Աղյուսակ 1  ըստ հանրա-  ամսական,    5    ՀՀ ֆին-

        ամփոփ ինդեքսների  և  այլ      պետության,  բազիսային        էկոնոմ-

        հաշվարկը          հաշվետվու-  առանձին     ամսվա,           նախ

                          թյունների   քաղաքների,  նախորդ

                          ձևեր        ապրանքային  ամսվա,

                                      խմբերի և   անցած

                                      ապրանքա-    տարվա

                                      տեսակների   նույն

                                                  ամսվա

                                                  նկատմամբ

                                                  աճողական

                                                  տարվա

                                                  սկզբից

                                                  համապա-

                                                  տասխան

                                                  ժամանակա-

                                                  շրջանի

                                                  նկատմամբ

 

       Արտաքին առևտրի    մաքսային   ըստ հանրա-    ամսական,   -»-   -»-

       ինդեքսների        հայտարա-   պետության     եռամսյա-

       հաշվարկը (նախորդ  րագրեր-    ներմուծման,   կային

       ամսվա, եռամսյակի  -7-վես,    արտահանման

       և  անցած տարվա    1-արտահա-  և  ապրան-

       նույն ժամանակա-   նում,      քային

շրջանի նկատմամբ)  ներմուծում  խմբերի

և այլն

 

Գյուղատնտեսության

գների ինդեքսների

հաշվարկը

 

    ա) գյուղմթերքների    ընտրանքա-   ըստ հանրա-   ամսական,   -»-   -»-

       իրացման գների     յին հետա-   պետության,   եռամսյա-

       ինդեքսների        զոտության   մարզերի,     կային

       հաշվարկը          ձևեր        ապրանքա-

                         (աղյուսակ   խմբերի,

                          3)         ապրանքա-

                                     տեսակների

                                     և իրացման

                                     ուղիների

 

    բ) գյուղատնտեսական   ընտրանքա-      -»-       -»-       -»-   -»-

       արտադրության      յին

միջոցների գնման   հետազոտու-

գների ինդեքսների թյան ձևեր

       հաշվարկը          (աղյուսակ

                          4)

 

Եվրոպական միջազգային համադրման ծրագրով

 

    ա) առանձին սպառման   գների      ըստ հանրա-    ամսական   ըստ

       ապրանք            դիտարկման  պետության              ժամանա-

       (ծառայություն),   աղյուսակ   10 բնակա-              կացանկի

       ներկայացուցիչների            վայրերի և

       գների դիտարկում և            ապրանք

       միջին գների                  (ծառայու-

       հաշվարկում (480               թյուն)-

       ապրանք,                      ներկայա-

       ծառայություն)                ցուցիչների

 

    բ) ինվեստիցիոն         -»-     ըստ հանրա-     -»-      -»-

       ապրանքների գների             պետության

       դիտարկում (100               և  ինվես-

       մեքենա-                      տիցիոն

       -սարքավորում)                ապրանքների

 

    գ) կապիտալ           գների      ըստ հանրա-   ամսական     ըստ

       շինարարության     դիտարկ-    պետության               ժամանա-

       բաղադրամասերի     ման        շինարարական             կացանկի

գների դիտարկում   աղյուսակ

       և  միջին գների               օբյեկտների,

       հաշվարկում                   շինարարական

                                    աշխատանքների

                                    և ծառայու-

                                    թյունների

                                    տեսակների

 

    դ) ազգային արժույթի  գների և    ըստ հանրա-    եռամսյա-   -»-  ՀՀ ֆին-

       գնողունակության   ծավալների  պետության     կային            էկոնոմ-

       համարժեքության    (կշիռների)                                նախ

       հաշվարկը          մասին                                    ՀՀ կենտ-

                         անհրաժեշտ                                րոնական

                         տեղեկատ-                                 բանկ

                         վություն

 

--------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.06.1997
N 229
Որոշում