Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

29 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 53

 

34. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հավանություն տալ մանկավարժական կրթության բարեփոխման հայեցակարգին` համաձայն հավելվածի:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 3-ԻՆ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ կառավարության 2005թ.

դեկտեմբերի 29-ի նիստի N 53

արձանագրային որոշման

 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ

 

1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են մանկավարժական կրթություն իրականացնող 8 պետական, 19 ոչ պետական բարձրագույն և 23 պետական ու 1 ոչ պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն:

Բարձրագույն մանկավարժական կրթության ոլորտում իրականացվում են բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր պետակաան և ոչ պետական ուսումնական հաստատաություններում, առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և վճարովի հիմունքներով: Հետբուհական կրթական համակարգում գործում են նաև ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա:

Հայաստանում մանկավարժական կրթության համակարգն իր կառուցվածքային և բովանդակային մի շարք պարամետրերով համադրելի չէ միջազգային չափանիշներին և քիչ մրցունակ է:

Մանկավարժական կրթության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները խոչընդոտում են համակարգի` բարեփոխումների ռազմավարությանը համահունչ զարգացմանը:

Մանկավարժական կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և ատեստավորման գործընթացները հետագա կանոնակարգման կարիք ունեն:

Բացակայում են շարունակական մանկավարժական կրթության հայեցակարգը, միասնական չափորոշիչները և ուսումնական պլանները:

Մանկավարժական մասնագիտությունների ցանկը թերի է, չի համապատասխանում բարեփոխումների միտումներին:

Մանկավարժական կրթության բովանդակությունը նորացման անհրաժեշտություն ունի: Անհրաժեշտ են կրթական նոր չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ, ծրագրեր: Որոշ դասընթացներ կորցրել են իրենց արդիականությունը և իներցիայով շարունակում են դասավանդվել մանկավարժական հաստատություններում:

Մանկավարժական կրթության տեսության և պրակտիկայի միջև զգալի խզում կա:

Նախադպրոցական հաստատությունների դաստիարակների միայն 35 օ/օ-ն ունի բարձրագույն մանկավարժական կրթություն: Հաստատությունների տնօրենների ու դաստիարակների համար չեն կազմակերպվում համակարգված վերապատրաստման դասընթացներ: Նրանք հիմնականում աշխատում են հին, ներկա պայմանների համար քիչ արդյունավետ մեթոդներով:

Հանրակրթության ոլորտում մանկավարժական կազմի միջին տարիքը 55 է: Դիտվում է կադրերի սեռային անհամամասնություն. ուսուցիչների 85 օ/օ-ը կին է: Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների շուրջ 30 օ/օ-ը չունի բարձրագույն մանկավարժական կրթություն:

Բուհական համակարգի պրոֆեսորադասախոսական կազմի շուրջ 28 օ/օ-ը կանայք են: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարիքը նույնպես աճի միտում ունի և հասնում է մինչև 58-ի:

Մանկավարժական կադրերի պատրաստման համակարգը ներառում է ոչ արդիական կրթական ծրագրեր և ուսումնական պլաններ:

Մանկավարժական կադրերը չունեն բավարար գիտելիքներ նոր տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:

Չնայած մանկավարժական կադրեր պատրաստվում են ընդհանուր պահանջարկից ավելի, այնուամենայնիվ գյուղական (հատկապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային) բնակավայրերում, առկա է գրեթե բոլոր մասնագիտությունների մանկավարժների պակաս:

Եթե Համաշխարհային բանկի վարկային ֆինանսավորմամբ «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի շրջանակներում 2005-2006 թվականների ընթացքում նախատեսվում է ուսուցիչների լայնամասշտաբ վերապատրաստում, ապա նախնական մասնագիտական, միջին և բարձրագույն կրթության ոլորտի մանկավարժական կադրերի որակավորման դասընթացների կոնկրետ ծրագրեր չկան: Բացառություն են կազմում մի շարք արտասահմանյան կազմակերպությունների կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերը:

Չի գործում մանկավարժական կադրերի ատեստավորման համակարգը:

Ուսումնական շենքերի և կառույցների զգալի մասը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Ուսումնանյութական բազան չի համապատասխանում ժամանակի պահանջներին, հնարավորություն չի տալիս լաբորատոր և գործնական պարապմունքների արդյունավետ կազմակերպման համար:

Հաստատությունները բավարար չափով ապահովված չեն համակարգիչներով և ուսուցման այլ միջոցներով:

Բուհերի և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժության գծով մասնագիտությունների համար բացակայում է հայոց լեզվի ժամանակակից մանկավարժական գրականությունը:

 

2. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ

 

- Մանկավարժական կրթությանը ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին համահունչ նոր մանկավարժական մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների, առարկայական (նաև այլընտրանքային) ծրագրերի մշակում և ներդրում.

- Կրթության և պրակտիկայի համամասնական կապերի ընդլայնում, պրակտիկայի տարամակարդակ և տարաբնույթ ձևերի կիրառում.

- Դասավանդման ժամանակակից ակտիվ մեթոդների և ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների ներդրում.

- նախնական և տարրական կրթության մանկավարժների պատրաստման ծրագրերում հատուկ կրթության ուսումնական դասընթացների ներառում.

- Մանկավարժական կադրերի պատրաստման առաջնահերթ ուղղությունների սահմանում.

- Մանկավարժության գծով մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելության պետական պատվերի ձևավորման սկզբունքների վերանայում.

- Դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման համակարգի արդիականացում.

- Դասախոսական և ուսուցչական համակազմերի վերապատրաստում դասավանդման ժամանակակից ակտիվ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

- Արտադպրոցական հաստատությունների համար մանկավարժական կադրերի պատրաստման համակարգի արդիականացում.

- Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական կադրերի որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպում.

- Թերհամալրված դպրոցների համար բազմապրոֆիլ ուսուցչական կադրերի պատրաստում.

- Ուսուցիչների վերապատրաստման հանրապետական ցանցի լիարժեք գործարկում.

- Հանրակրթական դպրոցների համար «Հասարակագիտություն», «Բնագիտություն» և այլ ինտեգրված առարկաների ուսուցիչների պատրաստում.

- Երկպրոֆիլ և բազմապրոֆիլ մանկավարժական կագրերի պատրաստում (էկոլոգ մանկավարժ, հատուկ կրթության բազմապրոֆիլ մանկավարժ, դաստիարակ-դասվար, արտադպրոցական հիմնարկների մանկավարժներ և այլն).

- Ուսուցիչների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման կարգերի մշակում.

- Բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ատեստավորման կարգի մշակում.

- Մանկավարժի տարիֆաորակավորման բնութագրերի մշակում.

- Ուսուցիչների ատեստավորման կարգի ներդրում.

- Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգի մշակում.

- Արտասահմանյան երկրներում և Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերի տրամադրած վերապատրաստման վկայականների ճանաչման իրավական կանոնակարգում.

- Մանկավարժական մասնագիտություններ ունեցող բուհերում մանկավարժության գծով մագիստրատուրայի հիմնում.

- Դպրոց-բուհ, նախադպրոցական հաստատություն-բուհ համատեղ մանկավարժական փորձարարակակ լաբորատորիաների մոդելների ստեղծում և ներդրում.

- «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի շրջանակներում ձևավորված դպրոց-կենտրոնները որպես մանկավարժական պրակտիկայի բազայի օգտագործում.

- Մանկավարժական մասնագիտությունների ցանկի վերանայում, մանկավարժական նոր մասնագիտությունների ներդրում, բազմապրոֆիլ (ինտեգրված դասընթացներ) ուսուցչական կադրերի պատրաստում.

- Մանկավարժական մասնագիտությունների վերատեղաբաշխում պետական մանկավարժական բուհերի և քոլեջների միջև.

- Հեռակա մանկավարժական կրթության նպատակային կազմակերպման մեխանիզմների կատարելագործում.

- Հեռավար մանկավարժական կրթության կազմակերպման համակարգի մշակում և աստիճանական ներդրում.

- Մանկավարժական ոլորտի տեղեկատվական համակարգի արդիականացում.

- Կրթության սոցիալական արդյունավետությունը պարզելու նպատակով մանկավարժական բուհերի շրջանավարտների մոնիտորինգի անցկացում:

 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

- Մանկավարժական կադրերի պատրաստման անվճար ուսուցման համակարգի ձևավորման սկզբունքների հետագա կատարելագործում, մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործընթացում առաջարկ-պահանջարկ համամասնության հստակեցում, ծրագրավորում և անհրաժեշտ ֆինանսավորման մեխանիզմների գործարկում.

- Մանկավարժական կադրերի պատրաստման պայմանագրային մեխանիզմների ընդլայնում, կատարելագործում.

- Հեռավոր, սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրեր աշխատանքի գործուղված մանկավարժական կադրերի սոցիալական պայմանների բարելավմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների ձեռնարկում.

- Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ներդրում.

- Ատեստավորման հիման վրա մանկավարժների տարակարգերի սահմանում և տարբերակված վճարման համակարգի մշակում ու ներդրում.

- Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման ֆինանսական նորմատիվների վերանայում և բավարար ֆինանսավորում:

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

 

- Մանկավարժական հաստատությունների գրադարանային ֆոնդերի համալրում.

- Մրցութային կարգով «Մանկավարժություն», «Սոցիալական մանկավարժություն», «Մանկավարժության պատմություն» և այլ դասագրքերի ստեղծում.

- Ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների ընդլայնում և կահավորում.

- Ուսումնական գործընթացում և տեղեկատվական և հաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների աստիճանական ներդրում.

- Մանկավարժական կադրերի համար համացանցային էջերի ստեղծում.

- Ուսումնական հաստատությունների շենքային հարմարությունների և ուսումնանյութական բազայի վիճակի բարելավում:

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի

նիստի N 53 արձանագրային

որոշման

 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ

 

1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են մանկավարժական կրթություն իրականացնող 8 պետական, 19 ոչ պետական բարձրագույն և 23 պետական ու 1 ոչ պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն:

Բարձրագույն մանկավարժական կրթության ոլորտում իրականացվում են բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր` պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում, առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և վճարովի հիմունքներով: Հետբուհական կրթական համակարգում գործում են նաև ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա:

Հայաստանում մանկավարժական կրթության համակարգն իր կառուցվածքային և բովանդակային մի շարք պարամետրերով համադրելի չէ միջազգային չափանիշներին և քիչ մրցունակ է:

Մանկավարժական կրթության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները խոչընդոտում են համակարգի` բարեփոխումների ռազմավարությանը համահունչ զարգացմանը:

Մանկավարժական կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և ատեստավորման գործընթացները հետագա կանոնակարգման կարիք ունեն:

Բացակայում են շարունակական մանկավարժական կրթության հայեցակարգը, միասնական չափորոշիչները և ուսումնական պլանները:

Մանկավարժական մասնագիտությունների ցանկը թերի է, չի համապատասխանում բարեփոխումների միտումներին:

Մանկավարժական կրթության բովանդակությունը նորացման անհրաժեշտություն ունի: Անհրաժեշտ են կրթական նոր չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ, ծրագրեր: Որոշ դասընթացներ կորցրել են իրենց արդիականությունը և իներցիայով շարունակում են դասավանդվել մանկավարժական հաստատություններում:

Մանկավարժական կրթության տեսության և պրակտիկայի միջև զգալի խզում կա:

Նախադպրոցական հաստատությունների դաստիարակների միայն 35%-ն ունի բարձրագույն մանկավարժական կրթություն: Հաստատությունների տնօրենների ու դաստիարակների համար չեն կազմակերպվում համակարգված վերապատրաստման դասընթացներ: Նրանք հիմնականում աշխատում են հին, ներկա պայմանների համար քիչ արդյունավետ մեթոդներով:

Հանրակրթության ոլորտում մանկավարժական կազմի միջին տարիքը 55 է: Դիտվում է կադրերի սեռային անհամամասնություն. ուսուցիչների 85%-ը կին է: Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների շուրջ 30%-ը չունի բարձրագույն մանկավարժական կրթություն:

Բուհական համակարգի պրոֆեսորադասախոսական կազմի շուրջ 28%-ը կանայք են: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարիքը նույնպես աճի միտում ունի և հասնում է մինչև 58-ի:

Մանկավարժական կադրերի պատրաստման համակարգը ներառում է ոչ արդիական կրթական ծրագրեր և ուսումնական պլաններ:

Մանկավարժական կադրերը չունեն բավարար գիտելիքներ նոր տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:

Չնայած մանկավարժական կադրեր պատրաստվում են ընդհանուր պահանջարկից ավելի, այնուամենայնիվ գյուղական (հատկապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային) բնակավայրերում, առկա է գրեթե բոլոր մասնագիտությունների մանկավարժների պակաս:

Եթե Համաշխարհային բանկի վարկային ֆինանսավորմամբ «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի շրջանակներում 2005-2008 թվականների ընթացքում նախատեսվում է ուսուցիչների լայնամասշտաբ վերապատրաստում, ապա նախնական մասնագիտական, միջին և բարձրագույն կրթության ոլորտի մանկավարժական կադրերի որակավորման դասընթացների կոնկրետ ծրագրեր չկան: Բացառություն են կազմում մի շարք արտասահմանյան կազմակերպությունների կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերը:

Չի գործում մանկավարժական կադրերի ատեստավորման համակարգը:

ՈՒսումնական շենքերի և կառույցների զգալի մասը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Ուսումնանյութական բազան չի համապատասխանում ժամանակի պահանջներին, հնարավորություն չի տալիս լաբորատոր և գործնական պարապմունքների արդյունավետ կազմակերպման համար:

Հաստատությունները բավարար չափով ապահովված չեն համակարգիչներով և ուսուցման այլ միջոցներով:

Բուհերի և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժության գծով մասնագիտությունների համար բացակայում է հայոց լեզվով ժամանակակից մանկավարժական գրականությունը:

 

2. Անհրաժեշտ գործողություններ

 

Բովանդակային ոլորտ

 

- Մանկավարժական կրթությանը ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին համահունչ նոր մանկավարժական մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների, առարկայական (նաև այլընտրանքային) ծրագրերի մշակում և ներդրում

- Կրթության և պրակտիկայի համամասնական կապերի ընդլայնում, պրակտիկայի տարամակարդակ և տարաբնույթ ձևերի կիրառում

- Դասավանդման ժամանակակից ակտիվ մեթոդների և ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների ներդրում

- Նախնական և տարրական կրթության մանկավարժների պատրաստման ծրագրերում հատուկ կրթության ուսումնական դասընթացների ներառում

- Մանկավարժական կադրերի պատրաստման առաջնահերթ ուղղությունների սահմանում

- Մանկավարժության գծով մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելության պետական պատվերի ձևավորման սկզբունքների վերանայում

- Դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման համակարգի արդիականացում

- Դասախոսական և ուսուցչական համակազմերի վերապատրաստում դասավանդման ժամանակակից ակտիվ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

- Արտադպրոցական հաստատությունների համար մանկավարժական կադրերի պատրաստման համակարգի արդիականացում

- Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական կադրերի որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպում

- Թերհամալրված դպրոցների համար բազմապրոֆիլ ուսուցչական կադրերի պատրաստում

- Ուսուցիչների վերապատրաստման հանրապետական ցանցի լիարժեք գործարկում

- Հանրակրթական դպրոցների համար «Հասարակագիտություն», «Բնագիտություն» և այլ ինտեգրված առարկաների ուսուցիչների պատրաստում

- Երկպրոֆիլ և բազմապրոֆիլ մանկավարժական կադրերի պատրաստում (էկոլոգ մանկավարժ, հատուկ կրթության բազմապրոֆիլ մանկավարժ, դաստիարակ-դասվար, արտադպրոցական հիմնարկների մանկավարժներ և այլն)

- Ուսուցիչների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման կարգերի մշակում

- Բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ատեստավորման կարգի մշակում

- Մանկավարժի տարիֆաորակավորման բնութագրերի մշակում

- Ուսուցիչների ատեստավորման կարգի ներդրում

- Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգի մշակում

- Արտասահմանյան երկրներում և Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերի տրամադրած վերապատրաստման վկայականների ճանաչման իրավական կանոնակարգում:

- Մանկավարժական մասնագիտություններ ունեցող բուհերում մանկավարժության գծով մագիստրատուրայի հիմնում:

- Դպրոց-բուհ, նախադպրոցական հաստատություն-բուհ համատեղ մանկավարժական փորձարարական լաբորատորիաների մոդելների ստեղծում և ներդրում

- «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագրի շրջանակներում ձևավորված դպրոց-կենտրոնները որպես մանկավարժական պրակտիկայի բազայի օգտագործում

- Մանկավարժական մասնագիտությունների ցանկի վերանայում, մանկավարժական նոր մասնագիտությունների ներդրում, բազմապրոֆիլ (ինտեգրված դասընթացների) ուսուցչական կադրերի պատրաստում

- Մանկավարժական մասնագիտությունների վերատեղաբաշխում պետական մանկավարժական բուհերի և քոլեջների միջև

- Հեռակա մանկավարժական կրթության նպատակային կազմակերպման մեխանիզմների կատարելագործում

- Հեռավար մանկավարժական կրթության կազմակերպման համակարգի մշակում և աստիճանական ներդրում

- Մանկավարժական ոլորտի տեղեկատվական համակարգի արդիականացում

- Կրթության սոցիալական արդյունավետությունը պարզելու նպատակով մանկավարժական բուհերի շրջանավարտների մոնիտորինգի անցկացում:

 

Ֆինանսավորման ոլորտ

 

- Մանկավարժական կադրերի պատրաստման անվճար ուսուցման համակարգի ձևավորման սկզբունքների հետագա կատարելագործում, մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործընթացում առաջարկ-պահանջարկ համամասնության հստակեցում, ծրագրավորում և անհրաժեշտ ֆինանսավորման մեխանիզմների գործարկում

- Մանկավարժական կադրերի պատրաստման պայմանագրային մեխանիզմների ընդլայնում, կատարելագործում

- Հեռավոր, սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրեր աշխատանքի գործուղված մանկավարժական կադրերի սոցիալական պայմանների բարելավմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների ձեռնարկում

- Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ներդրում

- Ատեստավորման հիման վրա մանկավարժների տարակարգերի սահմանում և տարբերակված վճարման համակարգի մշակում ու ներդրում

- Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման ֆինանսական նորմատիվների վերանայում և բավարար ֆինանսավորում:

 

Ուսումնանյութական միջոցներ

 

- Մանկավարժական հաստատությունների գրադարանային ֆոնդերի համալրում

- Մրցութային կարգով «Մանկավարժություն», «Սոցիալական մանկավարժություն», «Մանկավարժության պատմություն» և այլ դասագրքերի ստեղծում

- Ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների ընդլայնում և կահավորում

- Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների աստիճանական ներդրում

- Մանկավարժական կադրերի համար համացանցային էջերի ստեղծում

- Ուսումնական հաստատությունների շենքային հարմարությունների և ուսումնանյութական բազայի վիճակի բարելավում:

 

pin
ՀՀ կառավարություն
29.12.2005
N 53
Արձանագրային որոշում