Սեղմել Esc փակելու համար:
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱ ...

 

 

105.0097.100507

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «10»         05           2007 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10507200

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

27 ապրիլի 2007 թվականի N 97-Ն

 

i

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման կարգը հաստատելու մասին» N 2291-Ն որոշման 2-րդ կետով.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

Հաստատել թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաշվարկի օրինակելի ձևը` համաձայն հավելվածի:

 

Հավելված

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

2007թ. ապրիլի 27-ի

N 97-Ն հրամանի

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ

 

1. Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծը /այսուհետ` նախագիծ/ կազմվում և ներկայացվում է թղթային (2 օրինակ) և մագնիսական կրիչների վրա և ներառում է.

1) տիտղոսաթերթ (ձև 1-ը կցվում է)

2) ընդհանուր տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի վերաբերյալ

3) բացատրություն

4) արտադրական գործընթացների բնութագիրն` որպես թափոնագոյացման աղբյուր

5) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում գոյացող թափոնների ցանկը, կազմը և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը

6) գոյացող թափոնների նորմատիվների ու քանակությունների հաշվարկը և հիմնավորումը

7) նյութահումքային հաշվեկշիռը

8) թափոնների շարժի սխեման` ըստ գործընթացների

9) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի կողմից թափոնների ժամանակավոր պահման/կուտակման վայրերի բնութագիրը, պահվող քանակությունների և թափոնների հեռացման պարբերականության հիմնավորումը

10) անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ առկա թափոնների օգտագործման, վնասազերծման կայանքների ու տեխնոլոգիաների բնութագիրը

11) տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ իրավաբանական անձին պատկանող թափոնների տեղադրման օբյեկտներում շրջակա միջավայրի վիճակի հսկողության կազմակերպման վերաբերյալ

12) տեղեկություններ հակավթարային միջոցառումների վերաբերյալ

13) առաջարկություններ թափոնների տեղադրման սահմանաքանակների վերաբերյալ

14) տեխնիկական հաշվետվություն արտադրական գործընթացի, օգտագործվող հումքի և առաջացող թափոնների անփոփոխության մասին (ձև 18-ը կցվում է):

2. Նախագծին կից ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման կարգը հաստատելու մասին» N 2291-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 11-րդ կետի «բ», «գ», «ե», «զ», «է», «ը», «թ» և «ժ» ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը:

3. Ընդհանուր տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի վերաբերյալ բաժնում բերվում են.

1) անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը և անձնագրային տվյալները կամ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը և ղեկավարի ազգանունը, անունը

2) իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

3) գործունեության իրականացման վայրը

4) էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում)

5) հեռախոսի և ֆաքսի համարները (առկայության դեպքում)

6) հիմնական գործունեության տեսակը

7) արդյունաբերական հրապարակների քանակը և դրանց տեղակայման վայրերը

8) աշխատողների թվաքանակը

9) կառուցվածքային ստորաբաժանումների` հիմնական և օժանդակ արտադրությունների, արտադրամասերի ու տեղամասերի ցանկը

10) աշխատանքի հիմնական արտադրական ցուցանիշները` թողարկվող արտադրանքի փաստացի ծավալները

11) տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ իրավաբանական անձին պատկանող պոլիգոնների, թափոնակուտակիչների առկայության վերաբերյալ:

4. Բացատրության մեջ բերվում են.

1) ընդհանուր տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ գոյացած թափոնների քանակությունների (զանգվածի) վերաբերյալ` նշելով դրանց վտանգավորության դասը

2) թափոնների ժամանակավոր կուտակման հրապարակների (վայրերի) (բաց, փակ) ընդհանուր քանակը

3) տեղեկություններ թափոնների գործածության ոլորտում նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ:

5. Արտադրական գործընթացների բնութագիրն` որպես թափոնագոյացման աղբյուր բաժնում բերվում է համառոտ տեղեկատվություն արտադրության տեխնոլոգիայի և տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ, որոնց օգտագործման ընթացքում գոյանում են թափոններ: Տեղեկությունները բերվում են տեքստի կամ արտադրական գործընթացների սխեմաների ձևով` ըստ յուրաքանչյուր տեղամասի:

1) Արտադրական գործընթացների սխեմաներում նշվում են.

ա. արտադրական գործողությունները

բ. հումքի, նյութերի, նախապատրաստուկների ստացման աղբյուրները

գ. արդյունքում ստացվող արտադրանքը (տվյալ տեղամասի)

դ. առաջացող թափոնները

ե. թափոնների հետագա գործածության հետ կապված գործողությունները:

2) Գոյացող թափոնների ցանկը ներկայացվում է աղյուսակով (Ձև 8 աղյուսակ 1.7-ը կցվում է):

3) Անհատ ձեռնարկատերերը կամ իրավաբանական անձինք, որոնց գործունեության ընթացքում բացակայում են տեխնոլոգիական գործընթացները, բոլոր տեղեկությունները ներկայացնում են տեքստի ձևով:

4) Անհատ ձեռնարկատերերը կամ իրավաբանական անձինք, որոնց հիմնական գործունեությունը կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից թափոնների հավաքումն է ու դրանց վերամշակումը, վնասազերծումը կամ թաղումը, տվյալ բաժնում ներկայացնում են տեղեկատվություն ստացած թափոնների ծավալների ու բնութագրերի և թափոնների գործածության հետ կապված բոլոր գործողությունների վերաբերյալ:

5) Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ տնտեսական-կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրող կառույցների կամ ջրապատրաստման/ ջրամշակման մաքրող կառույցների, ինչպես նաև փոշեգազամաքրման կայանքների ու սարքավորումների առկայության դեպքում` ներկայացվում են դրանց բնութագրերը (Ձև 9 աղյուսակ 1.8-ը և Ձև 10 աղյուսակ 1.9-ը կցվում են):

6. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում գոյացած թափոնների ցանկը, կազմը և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը բաժնում բերվում են թափոնների ծածկագրերը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 342-Ն հրամանով հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի» (այսուհետ` «Թափոնների ցանկ»): Այն դեպքում, երբ թափոնները ներառված չեն «Թափոնների ցանկում», սույն բաժնում բերվում են տվյալներ թափոնների առաջացման աղբյուրների, կազմի և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերի մասին (Ձև 11 աղյուսակ 1.10-ը կցվում է):

(6-րդ կետը փոփ. 20.08.15 թիվ 243-Ն հրաման)

i

7. Գոյացող թափոնների նորմատիվների ու քանակությունների հաշվարկը և հիմնավորումը բաժնում ներկայացվում են թափոնների գոյացման նորմատիվների հաշվարկները` ըստ յուրաքանչյուր տեսակի: Հաշվարկը կարող է իրականացվել ըստ`

1) նյութահումքային հաշվեկշռի (Ձև 2 աղյուսակ 1.1-ը և Ձև 3 աղյուսակ 1.2-ը կցվում են)

2) թափոնների գոյացման տեսակարար ճյուղային նորմատիվների

3) հաշվարկային-վերլուծական մեթոդի (Ձև 4 աղյուսակ 1.3-ը, Ձև 5 աղյուսակ 1.4-ը և Ձև 6 աղյուսակ 1.5-ը կցվում են)

4) փորձարարական մեթոդի

5) վիճակագրական մեթոդի (Ձև 7 աղյուսակ 1.6-ը կցվում է)

6) թափոնների գոյացման տեսակարար նորմատիվների տեղեկատվական աղյուսակների:

Հաշվարկները` ըստ թափոնների յուրաքանչյուր տեսակի, անհրաժեշտ է ներկայացնել աղյուսակների ձևով, ընդ որում` աղյուսակի համապատասխան սյունակներում նշվում են հաշվարկի համար անհրաժեշտ քանակական ելակետային տվյալները, տեսակարար և կշռային գործակիցներ: Տեքստի ձևով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տեսակի թափոնի համար հղում կատարել տեղեկությունների համապատասխան աղբյուրներին, որոնք հաստատում են այս կամ այն քանակական ցուցանիշը:

8. Նյութահումքային հաշվեկշիռ բաժինը լրացվում է այն դեպքում, երբ թափոնի տեսակի համար հաշվարկը իրականացվում է նյութահումքային հաշվեկշռի տվյալների հիման վրա (Ձև 2 աղյուսակ 1.1-ը կցվում է): Անհատ ձեռնարկատերը կամ իրավաբանական անձը, որի հիմնական գործունեությունը կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից թափոնների հավաքումն ու վերամշակումն է, սույն բաժնում ներկայացնում է նյութահումքային հաշվեկշռի աղյուսակ, որն արտացոլում է ընդունված թափոնների ծավալները, դրանց վերամշակման գործընթացը, արտադրանքի ելքը և երկրորդային թափոնների առաջացումը:

9. Թափոնների շարժի սխեման` ըստ գործընթացների բաժնում բերվում են տվյալներ թափոնների գոյացման և օգտագործման մասին, վերամշակման, վնասազերծման և/կամ թաղման նպատակով թափոններն այլ կազմակերպություններին տրամադրելու մասին, նշվում են թափոնների առաքիչների և սպառողների տվյալները (Ձև 12 աղյուսակ 1.11-ը կցվում է):

10. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ թափոնների պահման (կուտակման) վայրերի բնութագիրը, պահման (կուտակման) քանակությունների հիմնավորումը և թափոնների հեռացման պարբերականությունը բաժնում ներկայացվում է տեղեկատվություն թափոնների պահման վայրերում դրանց կուտակումների վերաբերյալ (Ձև 13 աղյուսակ 1.12-ը կցվում է):

Թափոնների հեռացման օպտիմալ պարբերականությունը որոշելու համար նախագծում ներառվում են հետևյալ տեղեկությունները.

1) փաստաթղթերի ցանկը, որոնց հիման վրա հաշվարկվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ թափոնների պահման (կուտակման) սահմանային քանակությունները և վերամշակման, վնասազերծման կամ թաղման նպատակով թափոնների հեռացման պարբերականությունը

2) թափոնների տեղափոխության համար տրանսպորտի (սեփական և (կամ) վարձակալությամբ) առկայության վերաբերյալ:

11. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ առկա թափոնների օգտագործման, վնասազերծման կայանքների ու տեխնոլոգիաների բնութագիր բաժինը լրացվում է այն անհատ ձեռնարկատերերի կամ իրավաբանական անձանց կողմից, որոնք ունեն կամ վարձակալել են թափոնների օգտագործման, վնասազերծման կայանքներ (Ձև 14 աղյուսակ 1.13-ը կցվում է): Յուրաքանչյուր կայանքի (այդ թվում` վարձակալվող) վերաբերյալ բերվում են հետևյալ տեղեկությունները.

1) կայանքի նախագծային բնութագրերը

2) թափոնի օգտագործման փաստացի ծավալը

3) օգտագործվող կամ վնասազերծվող թափոնների անվանացանկը

4) երկրորդային գոյացող թափոնների բնութագրերը:

12. Տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ իրավաբանական անձին պատկանող թափոնների տեղադրման օբյեկտներում շրջակա միջավայրի վիճակի հսկողության կազմակերպման մասին բաժնում բերվում են տեղեկություններ թափոնների պահման, թաղման օբյեկտներում (վայրերում) շրջակա միջավայրի վիճակի հսկողության միջոցառումների և դրանց իրականացման պարբերականության վերաբերյալ (Ձև 15 աղյուսակ 1.14-ը և Ձև 16 աղյուսակ 1.15-ը կցվում են):

13. Տեղեկություններ հակավթարային միջոցառումների մասին բաժնում բերվում են տեղեկություններ թափոնների տեղադրման օբյեկտներում վթարային իրավիճակների առաջացման հնարավորության, դրա հնարավոր հետևանքների ու տեղայնացման եղանակների մասին: Անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք, որոնց մոտ արտադրության տեխնոլոգիական սխեման ենթադրում է վթարային իրավիճակների հնարավորություն, ինչը հանգեցնում է ոչ պլանային թափոնների առաջացման կամ թափոնների սահմանաքանակների ավելացման, ներկայացնում են տեղեկություններ դրանց մասին` նկարագրելով վթարային իրավիճակներում թափոնների առաջացման մեխանիզմները, կազմը, ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը, այդ թափոնների գործածության բոլոր փուլերը:

Սույն բաժինը լրացվում է.

1) թափոնների թաղման կամ երկարատև պահման օբյեկտների (պոլիգոններ, շլամակուտակիչներ, պոչամբարներ, տիղմի կուտակիչներ, մոխրակույտեր), ինչպես նաև թափոնների այրման կայանքների առկայության կամ շահագործման դեպքում

2) վտանգավորության 1-ին դասին պատկանող թափոնների պահման դեպքում (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի պահման վայրերի)

3) վտանգավորության 2-րդ դասին պատկանող հեղուկ կամ մածուկանման թափոնների պահման դեպքում

4) պայթյունավտանգ կամ հրդեհավտանգ թափոնների (անկախ վտանգավորության դասից) գոյացման և/կամ կուտակման դեպքում:

14. Առաջարկություններ թափոնների տեղադրման սահմանաքանակների վերաբերյալ բաժնում բերվում է տեղադրման համար նախատեսված թափոնների ցանկը և քանակությունը (Ձև 17 աղյուսակ 1.16-ը կցվում է):

 

Ձև 1

 

i

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ բնապահպանության նախարար

__________________ ________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

«__» ________ 200 թ.

 

_________________________________________________________________________

(Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը)

 

Թափոնների գոյացման նորմատիվների

և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների

նախագիծ

 

    (Իրավաբանական անձ            _____________________________________

    կամ անհատ ձեռնարկատեր)         (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

(1-ին ձևը փոփ. 03.08.16 թիվ 190-Ն հրաման)

 

Նախագծի գրանցման

համարը, տարեթիվը _______________

 

Ձև 2

 

Աղյուսակ 1.1

 

ՆՅՈՒԹԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ (ՀՈՒՄՔԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԸ)

 

._________________________________________________________________________.

|Արտադրության    |Հումքի և  նյութերի քանակությունը                        |

|հումքերն ու     |                                                        |

|նյութերը        |                                                        |

|________________|________________________________________________________|

|Ան-|Ծածկագիրը   |Չափման միավորը|Արտա-|Երկ- |Արտադրանքի  |Շրջակա միջավայրն|

|վա-|ըստ ՀԴ      |              |դրու-|րոր- |արտադրության|աղտոտող         |

|նու|006.1-2004  |              |թյուն|դային|համար       |                |

|մը |«Արտադրանքի |              |մտնող|վերա-|օգտագործվող |                |

|   |դասակարգումը|______________|     |մշակ-|____________|________________|

|   |ըստ գործու- |Ան-|Ծածկագիրը |     |ման  |Ար-|Խո-|Ան- |Մթնո-|Թա- |Կոյ- |

|   |նեության    |վա-|ըստ ՀԴ    |     |ու-  |տա-|տան|դար-|լորտ |փոնի|ուղի |

|   |տեսակների»  |նու|004-2001  |     |ղարկ-|դր-|   |ձելի|արտա-|վե- |կամ  |

|   |            |մը |«Չափման և |     |վող  |անք|   |կոր-|նետ- |րած-|ջրա- |

|   |            |   |հաշվի     |     |     |   |   |ուստ|վող  |վող |յին  |

|   |            |   |միավորների|     |     |   |   |ները|     |    |օբյեկ|

|   |            |   |դասակարգ- |     |     |   |   |    |     |    |տներ |

|   |            |   |չի»       |     |     |   |   |    |     |    |լցվող|

|___|____________|___|__________|_____|_____|___|___|____|_____|____|_____|

| 1 |      2     | 3 |     4    |  5  |  6  | 7 | 8 |  9 | 10  | 11 | 12  |

._________________________________________________________________________.

 

Ձև 3

 

Աղյուսակ 1.2

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

._______________________________________________________________________

|Արտադրամաս, |Արտա-|Տեխնո-|Արտադրության հումքերն   |Արտադրանք          |

|տեղամաս     |դրու-|լոգիա-|ու նյութերը             |                   |

|            |թյուն|կան   |                        |                   |

|            |     |գործ- |                        |                   |

|            |     |ընթացը|                        |                   |

|____________|_____|______|________________________|___________________|

|Անվա-|Համարը|Անվա-|Անվա- |Անվա-|Ծածկագիրը   |Քանա-|Անվա-|Ծածկագիրը    |

|նումը|      |նումը|նումը |նումը|ըստ ՀԴ      |կութ-|նումը|ըստ ՀԴ       |

|     |      |     |      |     |006.1-2004  |յունը|     |006.1-2004   |

|     |      |     |      |     |«Արտադրանքի |     |     |»Արտադրանքի  |

|     |      |     |      |     |դասակարգումը|     |     |դասակարգումը |

|     |      |     |      |     |ըստ գործու- |     |     |ըստ գործու-  |

|     |      |     |      |     |նեության    |     |     |նեության     |

|     |      |     |      |     |տեսակների»  |     |     |տեսակների»   |

|_____|______|_____|______|_____|____________|_____|_____|_____________|

|  1  |   2  |  3  |   4  |  5  |      6     |  7  |  8  |      9      |

._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

|Արտադրանք                  |Տեխնոլոգիական գործընթացների, արտադրության  |

|                           |ընթացքում առաջացող թափոնների շարժը         |

|___________________________|___________________________________________|

|Չափման միավորը   |Արդյունքը|Չափման միավորը   |Օդափոխության համակարգերի |

|                 |         |                 |թափոնները                |

|_________________|_________|_________________|_________________________|

|Անվա-|Ծածկագիրը  |Պատ- |Խո-|Անվա-|Ծածկագիրը  |Անվա-|Ծածկագիրը|Քանակ-   |

|նումը|ըստ ՀԴ     |րաստի|տան|նումը|ըստ ՀԴ     |նումը|ըստ «Թա- |ությունը |

|     |004-2001   |արտա-|   |     |004-2001   |     |փոնների  |         |

|     |«Չափման    |դրանք|   |     |»Չափման    |     |ցանկի»   |         |

|     |և  հաշվի   |     |   |     |և  հաշվի   |     |         |         |

|     |միավորների |     |   |     |միավորների |     |         |         |

|     |դասակարգչի»|     |   |     |դասակարգչի»|     |         |         |

|_____|___________|_____|___|_____|___________|_____|_________|_________|

| 10  |     11    |  12 | 13|  14 |     15    |  16 |    17   |    18   |

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

|Տեխնոլոգիական գործընթացների, արտադրության ընթացքում առաջացող թափոնների  |

|շարժը                                                                   |

|________________________________________________________________________|

|Կեղտաջրերի մաքրման           |Կոյուղի թափվող ջրերի մաքրման |Անդարձելի   |

|կայանքներում հավաքված        |կայանքներում հավաքված        |կորուստները |

|թափոնները                    |թափոնները                    |            |

|_____________________________|_____________________________|            |

|Անվա-|Ծածկագիրը     |Քանակ-  |Անվա-|Ծածկագիրը     |Քանակ-  |            |

|նումը|ըստ «Թափոնների|ությունը|նումը|ըստ «Թափոնների|ությունը|            |

|     |ցանկի»        |        |     |ցանկի»        |        |            |

|_____|______________|________|_____|______________|________|____________|

|  19 |      20      |   21   |  22 |      23      |   24   |     25     |

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

|Երկրորդային վերամշակման ուղարկվող|Վերամշակման կամ ոչնչացման հանձնվող|

|թափոնները                        |թափոնները                         |

|_________________________________|__________________________________|

|Անվանումը|Ծածկագիրը ըստ|Քանակ-   |Անվանումը|Ծածկագիրը ըստ|Քանակ-    |

|         |«Թափոնների   |ությունը |         |»Թափոնների   |ությունը  |

|         |ցանկի»       |         |         |ցանկի»       |          |

|_________|_____________|_________|_________|_____________|__________|

|    26   |      27     |    28   |   29    |      30     |    31    |

_____________________________________________________________________.

 

Ձև 4

 

Աղյուսակ 1.3

 

Միավոր արտադրանքի հաշվով թափոնների գոյացման նորմատիվների հաշվարկը

հաշվարկային-վերլուծական մեթոդով

 

._________________________________________________________________________

|Թափոնի տեսակը      |Արտադրանքը                                          |

|___________________|____________________________________________________|

|Անվա-|Ծածկագիրը ըստ|Անվա-|Ծածկագիրը   |Թողարկվող |Չափման միավորը        |

|նումը|«Թափոնների   |նումը|ըստ ՀԴ      |արտադրանքի|                      |

|     |ցանկի»       |     |006.1-2004  |նախատեսվող|______________________|

|     |             |     |«Արտադրանքի |քանակութ- |Անվա-|Ծածկագիրը ըստ   |

|     |             |     |դասակարգումը|յունը     |նումը|ՀԴ 004-2001     |

|     |             |     |ըստ գործու- |          |     |«Չափման և  հաշվի|

|     |             |     |նեության    |          |     |միավորների      |

|     |             |     |տեսակների»  |          |     |դասակարգչի»     |

|_____|_____________|_____|____________|__________|_____|________________|

|  1  |      2      |  3  |      4     |     5    |  6  |      7         |

._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

|Հումք կամ նյութեր |Միավոր արտադրանքի հաշվով նախնական հումքի, նյութերի    |

|                  |ծախսի նորման/չափաքանակը                               |

|__________________|______________________________________________________|

|Անվա-|Ծածկագիրը   |Չափման միավորը   |Ծախսի |Հումք,|Անդար-|Կորստի|Արտա-   |

|նումը|ըստ ՀԴ      |_________________|նորման|նյու- |ձելի  |գործա-|դրության|

|     |006.1-2004  |Անվա-|Ծածկագիրը  |      |թերի  |կո-   |կիցը  |թափոնի  |

|     |«Արտադրանքի |նումը|ըստ ՀԴ     |      |մաքուր|րուստ-|      |գոյացման|

|     |դասակարգումը|     |004-2001   |      |ծախսը |ներ   |      |նորմա-  |

|     |ըստ գործու- |     |«Չափման    |      |      |      |      |տիվը    |

|     |նեության    |     |և  հաշվի   |      |      |      |      |        |

|     |տեսակների»  |     |միավորների |      |      |      |      |        |

|     |            |     |դասակարգչի»|      |      |      |      |        |

|_____|____________|_____|___________|______|______|______|______|________|

|  8  |      9     |  10 |     11    |  12  |  13  |  14  |  15  |   16   |

___________________________________________________________________________

______________________________________________.

|Առաջացած թափոնների քանակությունը (ծավալը)    |

|_____________________________________________|

|Քանակությունը|Չափման միավորը                 |

|             |_______________________________|

|             |Անվանումը|Ծածկագիրը ըստ ՀԴ     |

|             |         |004-2001 «Չափման     |

|             |         |և  հաշվի միավորների  |

|             |         |դասակարգչի»          |

|_____________|_________|_____________________|

|     17      |    18   |         19          |

______________________________________________.

 

Ձև 5

 

Աղյուսակ 1.4

 

i

Թափոնների գոյացման խմբային նորմատիվի և գումարային ծավալի հաշվարկը

 

.________________________________________________________________________.

|Թափոնի տեսակը      |Արտադրության (այդ թվում   |Թափոնների գոյացման       |

|                   |ընդերքօգտագործման)        |ընդհանուր ծավալը         |

|                   |գոյացման խմբային նորմատիվը|                         |

|___________________|__________________________|_________________________|

|Անվա-|Ծածկագիրը ըստ|Մեծու-|Չափման միավորը     |Քանա-|Չափման միավորը     |

|նումը|«Թափոնների   |թյունը|___________________|կութ-|___________________|

|     |ցանկի»       |      |Անվա-|Ծածկագիրը ըստ|յունը|Անվա-|Ծածկագիրը ըստ|

|     |             |      |նումը|ՀԴ 004-2001  |     |նումը|ՀԴ 004-2001  |

|     |             |      |     |«Չափման և    |     |     |»Չափման և    |

|     |             |      |     |հաշվի        |     |     |հաշվի        |

|     |             |      |     |միավորների   |     |     |միավորների   |

|     |             |      |     |դասակարգչի»  |     |     |դասակարգչի»  |

|_____|_____________|______|_____|_____________|_____|_____|_____________|

|  1  |      2      |   3  |  4  |      5      |  6  |  7  |      8      |

.________________________________________________________________________.

(5-րդ ձևը փոփ. 20.08.15 թիվ 243-Ն հրաման)

 

Ձև 6

 

Աղյուսակ 1.5

 

Թափոնների գոյացման նորմատիվի հաշվարկը օգտագործվող հումքի միավորի

նկատմամբ, հաշվարկային-վերլուծական մեթոդով

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնի տեսակը|Արտա-|Տեխնոլո|Առաջնային հումք                              |

|             |դրութ|գիական |                                             |

|             |յուն |գործըն-|                                             |

|             |     |թացը   |                                             |

|_____________|_____|_______|_____________________________________________|

|Անվա-|Ծածկա- |Անվա-|Անվա-  |Անվա-|Ծածկագիրը   |Հումքի ծավալը, որի        |

|նումը|գիրը   |նումը|նումը  |նումը|ըստ ՀԴ      |վերամշակումից առաջանում են|

|     |ըստ    |     |       |     |006.1-2004  |թափոններ                  |

|     |«Թափոն-|     |       |     |»Արտադրանքի |__________________________|

|     |ների   |     |       |     |դասակարգումը|Մեծութ-|Չափման միավորը    |

|     |ցանկի» |     |       |     |ըստ գործու- |յունը  |__________________|

|     |       |     |       |     |նեության    |       |Ան-|Ծածկագիրը ըստ |

|     |       |     |       |     |տեսակների»  |       |վա-|ՀԴ 004-2001   |

|     |       |     |       |     |            |       |նու|«Չափման և     |

|     |       |     |       |     |            |       |մը |հաշվի         |

|     |       |     |       |     |            |       |   |միավորների    |

|     |       |     |       |     |            |       |   |դասակարգչի»   |

|_____|_______|_____|_______|_____|____________|_______|___|______________|

|  1  |   2   |  3  |   4   |  5  |      6     |   7   | 8 |       9      |

.__________________________________________________________________________

._________________________________________________________________________.

|Առաջնային հումքի, նյութերի ծախսի նորմաները միավոր հումքի հաշվով          |

|_________________________________________________________________________|

|Չափման միավորը         |Ծախսի  |Հումքի,|Անդար-|Կորուստ- |Առաջնային       |

|_______________________|նորմայի|նյու-  |ձելի  |ների     |հումքի, նյութերի|

|Անվա-|Ծածկագիրը ըստ ՀԴ |մեծու- |թերի   |կո-   |գործակիցը|օգտագործման     |

|նումը|004-2001 «Չափման |թյունը |մաքուր |րուստ-|         |գործակիցը       |

|     |և  հաշվի         |       |ծախսը  |ներ   |         |                |

|     |միավորների       |       |       |      |         |                |

|     |դասակարգչի»      |       |       |      |         |                |

|_____|_________________|_______|_______|______|_________|________________|

|  10 |        11       |   12  |  13   |  14  |   15    |       16       |

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

|Թափոնների գոյացման նորմատիվ                      |Թափոնների գոյացման     |

|                                                 |քանակությունը (ծավալը) |

|_________________________________________________|_______________________|

|Չափման բնական միավորներով| Տոկոսներով            |Մեծու-|Չափման միավորը  |

|_________________________|_______________________|թյունը|________________|

|Մեծու-|Չափման միավորը    |Մեծու-|Չափման միավորը  |      |Անվա-|Ծածկագիրը |

|թյունը|__________________|թյունը|________________|      |նումը|ըստ ՀԴ    |

|      |Անվա-|Ծածկագիրը   |      |Անվա-|Ծածկագիրը |      |     |004-2001  |

|      |նումը|ըստ ՀԴ      |      |նումը|ըստ ՀԴ    |      |     |«Չափման և |

|      |     |004-2001    |      |     |004-2001  |      |     |հաշվի     |

|      |     |«Չափման և   |      |     |»Չափման և |      |     |միավորների|

|      |     |հաշվի       |      |     |հաշվի     |      |     |դասակարգ- |

|      |     |միավորների  |      |     |միավորների|      |     |չի»       |

|      |     |դասակարգչի» |      |     |դասակարգ- |      |     |          |

|      |     |            |      |     |չի»       |      |     |          |

|______|_____|____________|______|_____|__________|______|_____|__________|

|  17  |  18 |     19     |  20  |  21 |    22    |  23  |  24 |    25    |

__________________________________________________________________________.

 

Ձև 7

 

Աղյուսակ 1.6

 

Թափոնների գոյացման նորմատիվի հաշվարկը վիճակագրական մեթոդով

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնի տեսակը|Արտա-|Տեխնոլո|Հումք կամ նյութեր                            |

|             |դրութ|գիական |                                             |

|             |յուն |գործըն-|                                             |

|             |     |թացը   |                                             |

|_____________|_____|_______|_____________________________________________|

|Անվա-|Ծածկա- |Անվա-|Անվա-  |Անվա-|Ծածկագիրը   |Հումքի քանակությունը/     |

|նումը|գիրը   |նումը|նումը  |նումը|ըստ ՀԴ      |ծավալը, որի վերամշակումից |

|     |ըստ    |     |       |     |006.1-2004  |գոյանում են թափոններ      |

|     |«Թափոն-|     |       |     |»Արտադրանքի |__________________________|

|     |ների   |     |       |     |դասակարգումը|Մեծութ-|Չափման միավորը    |

|     |ցանկի» |     |       |     |ըստ գործու- |յունը  |__________________|

|     |       |     |       |     |նեության    |       |Ան-|Ծածկագիրը ըստ |

|     |       |     |       |     |տեսակների»  |       |վա-|ՀԴ 004-2001   |

|     |       |     |       |     |            |       |նու|«Չափման և     |

|     |       |     |       |     |            |       |մը |հաշվի         |

|     |       |     |       |     |            |       |   |միավորների    |

|     |       |     |       |     |            |       |   |դասակարգչի»   |

|_____|_______|_____|_______|_____|____________|_______|___|______________|

|  1  |   2   |  3  |   4   |  5  |      6     |   7   | 8 |       9      |

.__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

|Արտադրանք                                    |Թափոնների գոյացման        |

|_____________________________________________|քանակությունը/ծավալը      |

|Անվա-|Ծածկագիրը   |Թողարկվող արտադրանքի      |                          |

|նումը|ըստ ՀԴ      |քանակությունը             |                          |

|     |006.1-2004  |__________________________|__________________________|

|     |«Արտադրանքի |Մեծութ-|Չափման միավորը    |Մեծութ-|Չափման միավորը    |

|     |դասակարգումը|յունը  |__________________|յունը  |__________________|

|     |ըստ գործու- |       |Անվա-|Ծածկագիրը   |       |Անվա-|Ծածկագիրը   |

|     |նեության    |       |նումը|            |       |նումը|            |

|     |տեսակների»  |       |     |ըստ ՀԴ 004- |       |     |ըստ ՀԴ 004- |

|     |            |       |     |2001 «Չափման|       |     |2001 «Չափման|

|     |            |       |     |և  հաշվի    |       |     |և  հաշվի    |

|     |            |       |     |միավորների  |       |     |միավորների  |

|     |            |       |     |դասակարգչի» |       |     |դասակարգչի» |

|_____|____________|_______|_____|____________|_______|_____|____________|

| 10  |     11     |   12  | 13  |     14     |   15  | 16  |     17     |

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

|Թափոնների գոյացման նորմատիվը                            |

|________________________________________________________|

|Վերամշակվող հումքի նկատմամբ|Պատրաստի արտադրանքի նկատմամբ|

|___________________________|____________________________|

|Մեծութ-|Չափման միավորը     |Մեծութ-|Չափման միավորը      |

|յունը  |___________________|յունը  |____________________|

|       |Անվա-|Ծածկագիրը    |       |Անվա-|Ծածկագիրը     |

|       |նումը|             |       |նումը|              |

|       |     |ըստ ՀԴ 004-  |       |     |ըստ ՀԴ 004-   |

|       |     |2001 «Չափման |       |     |2001 «Չափման  |

|       |     |և  հաշվի     |       |     |և  հաշվի      |

|       |     |միավորների   |       |     |միավորների    |

|       |     |դասակարգչի»  |       |     |դասակարգչի»   |

|_______|_____|_____________|_______|_____|______________|

|   18  | 19  |     20      |   21  |  22 |      23      |

_________________________________________________________.

 

Ձև 8

 

Աղյուսակ 1.7

 

Առաջացող թափոնների ցանկը

 

._________________________________________________________________________.

|Թափոնի անվանումը|Ծածկագիրը ըստ|Արտադրու-   |Թափոնի   |Թափոնի   |Քանակութ-|

|                |«Թափոնների   |թյուն       |վտանգավոր|վտանգա-  |յունը    |

|                |ցանկի»       |(անվանումը) |հատկութ- |վորության|մ3/տ/տարի|

|                |             |            |յունները |դասը     |         |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|        1       |       2     |      3     |    4    |    5    |    6    |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|Ընդամենը        |             |            |         |         |         |

|Վտանգավորության |             |            |         |         |         |

|1-ին դաս        |             |            |         |         |         |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|Ընդամենը        |             |            |         |         |         |

|Վտանգավորության |             |            |         |         |         |

|2-րդ դաս        |             |            |         |         |         |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|Ընդամենը        |             |            |         |         |         |

|Վտանգավորության |             |            |         |         |         |

|3-րդ դաս        |             |            |         |         |         |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|Ընդամենը        |             |            |         |         |         |

|Վտանգավորության |             |            |         |         |         |

|4-րդ դաս        |             |            |         |         |         |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|Ընդամենը        |             |            |         |         |         |

|Վտանգավորության |             |            |         |         |         |

|5-րդ դաս        |             |            |         |         |         |

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|________________|_____________|____________|_________|_________|_________|

|Ընդամենը        |             |            |         |         |         |

._________________________________________________________________________.

 

Ձև 9

 

Աղյուսակ 1.8

 

Մաքրող կառույցների և տնտեսական-կենցաղային ու արդյունաբերական

կեղտաջրերի և ջրամաքրման նստվածքների բնութագիրը

 

.__________________________________________________________________________

|Տեխնո-   |Մաքրող |Նստվածքների (թափոնների) բնութագիրը                     |

|լոգիական |կայանք-|_______________________________________________________|

|գործ-    |ների   |Թափոնի տեսակը|Քիմիական կազմը|Թափոնի |Նստվածքի|Խոնավու- |

|ընթացը,  |համառոտ|_____________|______________|վտանգա-|քանակու-|թյունը % |

|որը      |բնութա-|Անվա-|Ծածկա- |Բաղա-|Պարունա-|վորու- |թյունը  |         |

|հանգեց-  |գիրը   |նումը|գիրը   |դրիչի|կութ-   |թյան   |(ծավալը)|         |

|նում է   |       |     |ըստ    |անվա-|յունը   |դասը   |________|_________|

|նստվածքի |       |     |«Թափոն-|նումը|        |       |տ/ |տ/  |         |

|առաջացման|       |     |ների   |     |%       |       |օր |տարի|         |

|_________|       |     |ցանկի» |     |        |       |   |    |         |

|Անվանումը|       |     |       |     |        |       |   |    |         |

|_________|_______|_____|_______|_____|________|_______|___|____|_________|

|    1    |   2   |  3  |   4   |  5  |    6   |   7   | 8 |  9 |    10   |

.__________________________________________________________________________

._________________________________________________________________________.

|Նստվածքի     |Կազմակերպությունը, որին տրվում է նստվածքը |Ինքնուրույն     |

|ջրազրկման    |                                          |օգտագործումը    |

|համար սար-   |                                          |                |

|քավորումների |                                          |                |

|առկայությունը|                                          |                |

|_____________|__________________________________________|________________|

|Անվա-|Տեսակը,|Անվա-|Գտնվե-|Տվյալները           |Պայմանա-|Հնարավո-|Օգտա-  |

|նումը|մակնիշը|նումը|լու   |                    |գրի     |րութ-   |գործման|

|     |       |     |վայրը |                    |համարը  |յունը   |եղանակը|

|     |       |     |      |____________________|(առկա-  |        |_______|

|     |       |     |      |Հարկ     |Հայաստանի |յության |(այո,   |Անվա-  |

|     |       |     |      |վճարողի  |Հանրապե-  |դեպքում)|ոչ)     |նումը  |

|     |       |     |      |հաշվառման|տության   |        |        |       |

|     |       |     |      |համարը   |պետական   |        |        |       |

|     |       |     |      |         |ռեգիստրում|        |        |       |

|     |       |     |      |         |գրանցման  |        |        |       |

|     |       |     |      |         |համարը    |        |        |       |

|_____|_______|_____|______|_________|__________|________|________|_______|

|  11 |   12  |  13 |  14  |    15   |    16    |   17   |   18   |  19   |

._________________________________________________________________________.

 

Ձև 10

 

Աղյուսակ 1.9

 

Փոշեգազամաքրման կառույցների և օդի մաքրման սարքավորումների

բնութագիրը

 

.__________________________________________________________________________

|Մաքրող կառույցների բնութագիրը                                            |

|_________________________________________________________________________|

|Անվանումը|Տեսակը|Չափը|Արտադրո-|Մաքրման|Մաքրող կառույցների |Զտիչների      |

|         |      |    |ղականու-|մեթոդը |նախագծային         |փոխարինման    |

|         |      |    |թյունը  |_______|արդյունավետությունը|(լվացման և    |

|         |      |    |        |խոնավ-1|                   |այլն) պարբե-  |

|         |      |    |մ3/ժամ  |       |                   |րականությունը |

|         |      |    |        |չոր-2  |                   |              |

|_________|______|____|________|_______|___________________|______________|

|    1    |   2  |  3 |   4    |   5   |         6         |       7      |

.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

|Գոյացող թափոնների բնութագիրը                                             |

|_________________________________________________________________________|

|Թափոնի տեսակը                                |Թափոնի ֆիզիկաքիմիական կազմը|

|_____________________________________________|___________________________|

|Անվա-|Ծածկա- |Վտանգա-|Քանա-|Չափման միավորը   |Ագրեգա-|Բաղադրիչի|Տոկոսային|

|նումը|գիրը   |վորու- |կութ-|                 |տային  |անվանումը|պարունա- |

|     |ըստ    |թյան   |յունը|                 |վիճակը |         |կությունը|

|     |«Թափոն-|դասը   |     |_________________|_______|         |         |

|     |ների   |       |     |Ան-|Ծածկագիրը ըստ|Անվա-  |         |         |

|     |ցանկի» |       |     |վա-|ՀԴ 004-2001  |նումը  |         |         |

|     |       |       |     |նու|«Չափման և    |       |         |         |

|     |       |       |     |մը |հաշվի        |       |         |         |

|     |       |       |     |   |միավորների   |       |         |         |

|     |       |       |     |   |դասակարգչի»  |       |         |         |

|_____|_______|_______|_____|___|_____________|_______|_________|_________|

|  8  |   9   |   10  |  11 | 12|      13     |   14  |    15   |    16   |

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

|Ինքնուրույն|Կազմակերպությունը, որին տրվում են թափոնները              |

|օգտագործում|                                                         |

|___________|_________________________________________________________|

|Օգտագործման|Անվա-|Գտնվելու|Տվյալներ                                  |

|եղանակի    |նումը|վայրը   |__________________________________________|

|անվանումը  |     |        |Հարկ     |Հայաստանի         |Պայմանագրի   |

|           |     |        |վճարողի  |Հանրապետության    |համարը       |

|           |     |        |հաշվառման|պետական ռեգիստրում|(առկայության |

|           |     |        |համարը   |գրանցման համարը   |դեպքում)     |

|___________|_____|________|_________|__________________|_____________|

|     17    |  18 |  19    |    20   |        21        |      22     |

______________________________________________________________________.

 

Ձև 11

 

Աղյուսակ 1.10

 

Թափոնների ցանկը, ֆիզիկաքիմիական բնութագիրը և կազմը

_____ տարվա համար

 

._________________________________________________________________________.

|Թափոնի տեսակը|Արտա- |Տեխնոլո-|Թափոնի  |Թափոնների ֆիզիկաքիմիական          |

|             |դրութ-|գիական  |վտանգա- |բնութագիրը                        |

|             |յուն  |գործըն- |վորութ- |                                  |

|             |      |թացը    |յան դասը|                                  |

|_____________|______|________|        |__________________________________|

|Անվա-|Ծածկա- |Անվա- |Անվա-   |        |Ագրեգա-|Լուծելի-|Թափոնի կազմը ըստ |

|նումը|գիրը   |նումը |նումը   |        |տային  |ությունը|բաղադրիչների     |

|     |       |      |        |        |վիճակը |ջրում   |_________________|

|     |ըստ    |      |        |        |       |        |Անվա-|Տոկոսային  |

|     |«Թափոն-|      |        |        |       |        |նումը|պարունա-   |

|     |ների   |      |        |        |       |        |     |կությունը  |

|     |ցանկի» |      |        |        |       |        |     |%          |

|_____|_______|______|________|________|_______|________|_____|___________|

|  1  |   2   |   3  |    4   |    5   |   6   |    7   |  8  |     9     |

._________________________________________________________________________.

 

Ձև 12

 

Աղյուսակ 1.11

 

Թափոնների շարժի սխեման ըստ գործընթացների

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնի տեսակը   |Թափոնի         |Չափման միավորը     |Գոյացած  |Տարեսկզբին|

|________________|վտանգավորության|___________________|թափոնների|թափոնների |

|Անվա-|Ծածկագիրը |դասը           |Անվա-|Ծածկագիրը ըստ|տարեկան  |առկայու-  |

|նումը|ըստ       |               |նումը|ՀԴ 004-2001  |քանակու- |թյունը    |

|     |«Թափոնների|               |     |»Չափման և    |թյունը   |          |

|     |ցանկի»    |               |     |հաշվի        |(ծավալը) |          |

|     |          |               |     |միավորների   |         |          |

|     |          |               |     |դասակարգչի»  |         |          |

|_____|__________|_______________|_____|_____________|_________|__________|

|  1  |     2    |       3       |  4  |      5      |    6    |     7    |

.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

|Ստացվել է այլ կազմակերպություններից                                   |

|______________________________________________________________________|

|Քանակությունը |Ընդունման նպատակը|Տարածքային հատկանիշը                 |

|              |_________________|_____________________________________|

|              |Անվանումը        |Անվանումը|Ծածկագիրը ըստ ՀԴ 003-2000  |

|              |                 |         |«Վարչատարածքային բաժանման  |

|              |                 |         |միավորների դասակարգչի»     |

|______________|_________________|_________|___________________________|

|       8      |        9        |    10   |             11            |

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

|Թափոնների օգտագործումը   |Տրվել է այլ կազմակերպություններին            |

|_________________________|_____________________________________________|

|Քանակությունը|Թափոնների  |Քանակու-|Թափոնների|Տարածքային հատկանիշը      |

|             |օգտագործման|թյունը  |փոխանցման|                          |

|             |հետ կապված |        |նպատակը  |                          |

|             |գործողու-  |        |         |                          |

|             |թյունները  |        |         |                          |

|             |___________|        |_________|__________________________|

|             |Անվանումը  |        |Անվանումը|Անվանումը|Ծածկագիրը ըստ ՀԴ|

|             |           |        |         |         |003-2000        |

|             |           |        |         |         |«Վարչատարածքային|

|             |           |        |         |         |բաժանման        |

|             |           |        |         |         |միավորների      |

|             |           |        |         |         |դասակարգչի»     |

|_____________|___________|________|_________|_________|________________|

|      12     |     13    |   14   |    15   |    16   |        17      |

_________________________________________________________________________

__________________________________________________.

|Տեղադրումը սեփական օբյեկտներում                  |

|_________________________________________________|

|Քանակությունը|Թափոնների տեղադրման|Օբյեկտի տեսակը |

|             |գործողությունները  |               |

|             |___________________|_______________|

|             |Անվանումը          |Անվանումը      |

|_____________|___________________|_______________|

|      18     |         19        |       20      |

__________________________________________________.

 

Ձև 13

 

Աղյուսակ 1.12

 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ թափոնների պահման

(կուտակման) վայրերի բնութագիրը

 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մոտ թափոնների կուտակման

սահմանային նորմատիվների հիմնավորումը

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնի տեսակը   |Թափոնի         |Գոյացած թափոնների տարեկան քանակությունը |

|                |վտանգավորության|(ծավալը)                                |

|________________|դասը           |________________________________________|

|Ծածկագիրը |Անվա-|               |Քանակու- |Չափման   |Ծածկագիրը           |

|ըստ       |նումը|               |թյունը   |միավորի  |                    |

|«Թափոնների|     |               |         |անվանումը|ըստ ՀԴ 004-2001     |

|ցանկի»    |     |               |         |         |«Չափման և  հաշվի    |

|          |     |               |         |         |միավորների          |

|          |     |               |         |         |դասակարգչի»         |

|__________|_____|_______________|_________|_________|____________________|

|    1     |  2  |       3       |    4    |    5    |          6         |

.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

|Թափոնի պահման օբյեկտի (վայրի) բնութագիրը                                 |

|_________________________________________________________________________|

|Օբյեկտ                                                           |Թափոն- |

|_________________________________________________________________|ների   |

|Անվա-|Քանա-|Համարը |Մակե-|Շին-  |Տարողությունը         |Պահման   |տեղադր-|

|նումը|կութ-|արդհրա-|րեսը |վածքի |                      |եղանակը  |ման    |

|     |յունը|պարակի |(մ3) |տեսակը|                      |         |գործող-|

|     |     |քարտեզ-|     |      |                      |         |ություն|

|     |     |սխեմայի|     |      |                      |         |ները   |

|     |     |վրա    |     |______|______________________|_________|       |

|     |     |       |     |Անվա- |Քանա-|Չափման միավորը  |Ան-|Քանա-|       |

|     |     |       |     |նումը |կութ-|________________|վա-|կութ-|       |

|     |     |       |     |      |յունը|Ան-|Ծածկագիրը   |նու|յունը|       |

|     |     |       |     |      |     |վա-|            |մը |     |       |

|     |     |       |     |      |     |նու|ըստ ՀԴ 004- |   |     |       |

|     |     |       |     |      |     |մը |2001 «Չափման|   |     |       |

|     |     |       |     |      |     |   |և  հաշվի    |   |     |       |

|     |     |       |     |      |     |   |միավորների  |   |     |       |

|     |     |       |     |      |     |   |դասակարգչի» |   |     |       |

|_____|_____|_______|_____|______|_____|___|____________|___|_____|_______|

|  7  |  8  |   9   |  10 |  11  |  12 | 13|     14     | 15|  16 |   17  |

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

|Գույքագրման պահին կուտակված|Կուտակման (պահման)|Սահմանային կուտակման      |

|թափոնների քանակությունը    |ծավալների որոշման |նորմատիվը                 |

|___________________________|չափանիշները       |__________________________|

|Քանա-|Չափման միավորը       |                  |Քանա-|Չափման միավորը      |

|կութ-|_____________________|                  |կութ-|____________________|

|յունը|Անվա-|Ծածկագիրը      |                  |յունը|Անվա-|Ծածկագիրը     |

|     |նումը|               |                  |     |նումը|              |

|     |     |ըստ ՀԴ 004-2001|                  |     |     |ըստ ՀԴ 004-   |

|     |     |«Չափման և      |                  |     |     |2001 «Չափման  |

|     |     |հաշվի          |                  |     |     |և  հաշվի      |

|     |     |միավորների     |                  |     |     |միավորների    |

|     |     |դասակարգչի»    |                  |     |     |դասակարգչի»   |

|_____|_____|_______________|__________________|_____|_____|______________|

|  18 |  19 |       20      |         21       |  22 |  23 |      24      |

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

|Թափոնի իրացումը                                                       |

|______________________________________________________________________|

|Հեռացման|Պարբերականությունը           |Տրանսպորտային կազմակերպության  |

|եղանակը |                             |տվյալները                      |

|________|_____________________________|_______________________________|

|Անվա-   |Մեծու-|Չափման միավորը        |Անվա-|Պայմանագրի և  լիցենզիայի |

|նումը   |թյունը|______________________|նումը|համարը (առկայության      |

|        |      |Անվա-|Ծածկագիրը       |     |դեպքում)                 |

|        |      |նումը|                |     |                         |

|        |      |     |ըստ ՀԴ 004-2001 |     |                         |

|        |      |     |«Չափման և       |     |                         |

|        |      |     |հաշվի միավորների|     |                         |

|        |      |     |դասակարգչի»     |     |                         |

|________|______|_____|________________|_____|_________________________|

|   25   |  26  |  27 |       28       |  29 |            30           |

_______________________________________________________________________.

 

Ձև 14

 

Աղյուսակ 1.13

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

թափոնների օգտագործման կամ վնասազերծման կիրառվող տեխնոլոգիաների,

կայանքների մասին

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնի տեսակը             |Ընդհանուր տեղեկություններ կայանքի կամ         |

|                          |տեխնոլոգիայի վերաբերյալ                       |

|__________________________|______________________________________________|

|Անվա-|Ծածկագիրը |Թափոնի   |Նպատակը     |Տեխնոլոգիական|Կայանքի  |Պատրաստող|

|նումը|ըստ       |վտանգա-  |            |գործընթացի   |անվանումը|կազմակեր-|

|     |«Թափոնների|վորության|օգտագործման |անվանումը    |         |պությունը|

|     |ցանկի»    |դասը     |տեխնոլոգիա-1|             |         |         |

|     |          |         |            |             |         |         |

|     |          |         |վնասազերծման|             |         |         |

|     |          |         |տեխնոլոգիա-2|             |         |         |

|_____|__________|_________|____________|_____________|_________|_________|

|  1  |     2    |    3    |      4     |      5      |    6    |    7    |

.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

|Կայանքի |Արտադրվող արտադրանք                    |Երկրորդային թափոններ    |

|հզորութ-|_______________________________________|________________________|

|յունը   |Արտադրանքի|Արտադրանքի       |Հավաստագիր|Անվա-|Թափոնի    |Թափոնի |

|տ/տարի  |անվանումը |ծածկագիրը        |ստանալու  |նումը|ծածկագիրը |վտանգա-|

|        |          |                 |ամսաթիվը  |     |ըստ       |վորութ-|

|        |          |ըստ ՀԴ 006.1-2004|          |     |«Թափոնների|յան    |

|        |          |«Արտադրանքի      |          |     |ցանկի»    |դասը   |

|        |          |դասակարգումը ըստ |          |     |          |       |

|        |          |գործունեության   |          |     |          |       |

|        |          |տեսակների»       |          |     |          |       |

|________|__________|_________________|__________|_____|__________|_______|

|    8   |     9    |        10       |    11    |  12 |    13    |   14  |

__________________________________________________________________________.

Ձև 15

 

Աղյուսակ 1.14

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՄԱՆ (ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ) ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնների պահման (կուտակման)   |Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա         |

|օբյեկտ                         |միջավայրի բաղադրիչների                   |

|_______________________________|_________________________________________|

|Անվա-|Մակերեսը                 |Մթնոլորտային օդ     |Մակերևութային  ջրեր |

|նումը|_________________________|____________________|____________________|

|     |Մեծու-|Չափման միավորը    |Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|

|     |թյունը|                  |տող  |րակա- |կետերի |տող  |րակա- |կետերի |

|     |      |                  |նյու-|նութ- |քանակու|նյու-|նութ- |քանակու|

|     |      |                  |թը   |յունը |թյունը |թը   |յունը |թյունը |

|     |      |__________________|_____|անգամ/|       |_____|անգամ/|       |

|     |      |Անվա-|Ծածկագիրը   |Անվա-|տարի  |       |Անվա-|տարի  |       |

|     |      |նումը|            |նումը|      |       |նումը|      |       |

|     |      |     |ըստ ՀԴ 004- |     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |2001 «Չափման|     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |և  հաշվի    |     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |միավորների  |     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |դասակարգչի» |     |      |       |     |      |       |

|_____|______|_____|____________|_____|______|_______|_____|______|_______|

|  1  |   2  |  3  |      4     |  5  |   6  |   7   |  8  |   9  |   10  |

.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

|Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա         |Տեղեկություններ լաբորատորիայի  |

|միջավայրի բաղադրիչների                   |մասին                          |

|_________________________________________|_______________________________|

|Ստորգետնյա ջրեր     |Հող                 |Անվա-|Հաս-|Լիցեն-|Պայմանագրի   |

|____________________|____________________|նումը|ցեն |զիայի |համարը       |

|Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|     |    |համարը|             |

|տող  |րակա- |կետերի |տող  |րակա- |կետերի |     |    |      |(առկայության |

|նյու-|նութ- |քանակու|նյու-|նութ- |քանակու|     |    |      |դեպքում)     |

|թը   |յունը |թյունը |թը   |յունը |թյունը |     |    |      |             |

|_____|անգամ/|       |_____|անգամ/|       |     |    |      |             |

|Անվա-|տարի  |       |Անվա-|տարի  |       |     |    |      |             |

|նումը|      |       |նումը|      |       |     |    |      |             |

|_____|______|_______|_____|______|_______|_____|____|______|_____________|

|  11 |  12  |   13  |  14 |  15  |   16  |  17 | 18 |  19  |      20     |

__________________________________________________________________________.

 

Ձև 16

 

Աղյուսակ 1.15

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԹԱՂՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

 

.__________________________________________________________________________

|Թափոնների թաղման օբյեկտ        |Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա         |

|                               |միջավայրի բաղադրիչների                   |

|_______________________________|_________________________________________|

|Անվա-|Մակերեսը                 |Մթնոլորտային օդ     |Մակերևութային  ջրեր |

|նումը|_________________________|____________________|____________________|

|     |Մեծու-|Չափման միավորը    |Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|

|     |թյունը|                  |տող  |րակա- |կետերի |տող  |րակա- |կետերի |

|     |      |                  |նյու-|նութ- |քանակու|նյու-|նութ- |քանակու|

|     |      |                  |թը   |յունը |թյունը |թը   |յունը |թյունը |

|     |      |__________________|_____|անգամ/|       |_____|անգամ/|       |

|     |      |Անվա-|Ծածկագիրը   |Անվա-|տարի  |       |Անվա-|տարի  |       |

|     |      |նումը|            |նումը|      |       |նումը|      |       |

|     |      |     |ըստ ՀԴ 004- |     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |2001 «Չափման|     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |և  հաշվի    |     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |միավորների  |     |      |       |     |      |       |

|     |      |     |դասակարգչի» |     |      |       |     |      |       |

|_____|______|_____|____________|_____|______|_______|_____|______|_______|

|  1  |   2  |  3  |      4     |  5  |   6  |   7   |  8  |   9  |   10  |

.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

|Աղտոտման ցուցանիշները ըստ շրջակա         |Տեղեկություններ լաբորատորիայի  |

|միջավայրի բաղադրիչների                   |մասին                          |

|_________________________________________|_______________________________|

|Ստորգետնյա ջրեր     |Հող                 |Անվա-|Հաս-|Լիցեն-|Պայմանագրի   |

|____________________|____________________|նումը|ցեն |զիայի |համարը       |

|Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|Աղտո-|Պարբե-|Ստուգիչ|     |    |համարը|             |

|տող  |րակա- |կետերի |տող  |րակա- |կետերի |     |    |      |(առկայության |

|նյու-|նութ- |քանակու|նյու-|նութ- |քանակու|     |    |      |դեպքում)     |

|թը   |յունը |թյունը |թը   |յունը |թյունը |     |    |      |             |

|_____|անգամ/|       |_____|անգամ/|       |     |    |      |             |

|Անվա-|տարի  |       |Անվա-|տարի  |       |     |    |      |             |

|նումը|      |       |նումը|      |       |     |    |      |             |

|_____|______|_______|_____|______|_______|_____|____|______|_____________|

|  11 |  12  |   13  |  14 |  15  |   16  |  17 | 18 |  19  |      20     |

__________________________________________________________________________.

 

Ձև 17

 

Աղյուսակ 1.16

 

ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

._________________________________________________________________________

|Տեղեկություններ թափոնի մասին                                            |

|________________________________________________________________________|

|Անվա-|Ծածկագիրը |Թափոնի   |Թափոնի   |Ընդամենը տարում                    |

|նումը|ըստ       |վտանգավոր|վտանգա-  |___________________________________|

|     |«Թափոնների|հատկութ- |վորության|Քանա-|Չափման միավորը               |

|     |ցանկի»    |յունները |դասը     |կութ-|_____________________________|

|     |          |         |         |յունը|Անվա-|Ծածկագիրը              |

|     |          |         |         |     |նումը|                       |

|     |          |         |         |     |     |ըստ ՀԴ 004-2001        |

|     |          |         |         |     |     |«Չափման և  հաշվի       |

|     |          |         |         |     |     |միավորների դասակարգչի» |

|_____|__________|_________|_________|_____|_____|_______________________|

|  1  |     2    |    3    |    4    |  5  |  6  |           7           |

._________________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

|Տեղադրվող թափոնների քանակությունը                             |

|______________________________________________________________|

|200 թ. համար                                                  |

|______________________________________________________________|

|Վերջնական տեղադրման    |Վերջնական տեղադրման    |Պահումը       |

|օբյեկտը (համաքաղաքային,|սեփական օբյեկտը        |արդհրապարակում|

|տեղական)               |                       |              |

|_______________________|_______________________|              |

|Անվանումը|Քանակությունը|Անվանումը|Քանակությունը|              |

|_________|_____________|_________|_____________|______________|

|    8    |      9      |    10   |      11     |      12      |

_______________________________________________________________.

 

Ձև 18

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

 

արտադրական գործընթացի, օգտագործվող հումքի և ____ -ից մինչև ____

ժամանակահատվածը առաջացող թափոնների անփոփոխության մասին

(ներկայացվում է 2 օրինակից)

 

Տեղեկություններ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի մասին

1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը կամ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը ________________________________________________________________

2. Իրավաբանական անձի կարճ անվանումը __________________________________

3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _____________________________________

4. Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը _______

_______________________________________________

5. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը ________________________

6. Փոստային հասցեն ____________________________

7. Հեռախոսը ___________________________________

8. Ֆաքսը

______________________________________________________________________

 

Սույն հաշվետվությունը

հաստատում է, որ տեղադրման համար թույլատրված թափոնների ցանկի և քանակությունների մասին տեղեկությունները, որոնք ներառված են թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների «___» __________ 200 թ. N ____ նախագծում, փոփոխության չեն ենթարկվել` կապված տեխնոլոգիական գործընթացի և օգտագործված հումքի անփոփոխության հետ,

պարունակում է տեղեկատվություն հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցառումների ծրագրի կատարման մասին` ուղղված շրջակա միջավայրի վրա թափոնների ազդեցության նվազեցմանը,

պարունակում է տեղեկատվություն հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացող, օգտագործվող և տեղադրվող թափոնների հաշվեկշռի մասին (2.1 և 2.2 աղյուսակներին համապատասխան)

 

Կատարող ______________________ հեռ. _________

Կազմակերպության ղեկավար/անհատ

ձեռնարկատեր __________________________________

ազգանուն, անուն

 

(18-րդ ձևը փոփ. 03.08.16 թիվ 190-Ն հրաման)

 

Աղյուսակ 2.1

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍՍԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ

 

.__________________________________________________________________________

|N|Թափոն                              |Գոյացման  |Կուտակվել է|Առաջացել է, |

| |___________________________________|նորմատիվը,|տարեսկզբին,|տ           |

| |Ծածկագիրը ըստ    |Անվանումը ըստ    |տ         |տ          |            |

| |«Թափոնների ցանկի»|»Թափոնների ցանկի»|          |           |            |

|_|_________________|_________________|__________|___________|____________|

|1|        2        |        3        |     4    |     5     |      6     |

.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

|Ստացվել է այլ կազմակերպություններից                                      |

|_________________________________________________________________________|

|Քանակու- |Ընդունման|Տարածքային հատկանիշը  |Կազմակեր-|Պայմանագրի|Ընդամենը`|

|թյունը, տ|նպատակը  |______________________|պության  |համարը    |ըստ      |

|         |         |Անվա-|Ծածկագիրը ըստ   |անվանումը|          |թափոնների|

|         |         |նումը|ՀԴ 003-2000     |և        |(առկա-    |տեսակների|

|         |         |     |«Վարչատարածքային|գտնվելու |յության   |         |

|         |         |     |բաժանման        |վայրը    |դեպքում)  |         |

|         |         |     |միավորների      |         |          |         |

|         |         |     |դասակարգչի»     |         |          |         |

|_________|_________|_____|________________|_________|__________|_________|

|    7    |    8    |  9  |       10       |    11   |    12    |    13   |

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

|Կու-|Օգտագործվել է                                                       |

|տակ-|____________________________________________________________________|

|վել |Քանա- |Օգտա- |Տեխնո-|Կա-  |Կայանքը  |Կայանքի|Արտադրվող   |Տեխնոլո-  |

|է   |կութ- |գործ- |լոգիա-|յանքի|պատրաստող|հզորու-|արտադրանքի  |գիայի երկ-|

|տարե|յունը,|ման   |յի    |անվա-|կազմակեր-|թյունը,|անվանումը և |րորդային  |

|վեր-|տ     |գործո-|անվա- |նումը|պությունը|       |ծածկագիրը   |թափոնները |

|ջին,|      |ղութ- |նումը |     |         |տ/տարի |            |__________|

|տ   |      |յուն- |      |     |         |       |ըստ ՀԴ      |Անվա-|Վտան|

|    |      |ների  |      |     |         |       |006.1-2004  |նումը|գավո|

|    |      |անվա- |      |     |         |       |«Արտադրանքի |և    |րութ|

|    |      |նումը |      |     |         |       |դասակարգումը|ծածկա|յան |

|    |      |      |      |     |         |       |ըստ գոր-    |գիրը |դասը|

|    |      |      |      |     |         |       |ծունեության |ըստ  |    |

|    |      |      |      |     |         |       |տեսակների»  |«Թա- |    |

|    |      |      |      |     |         |       |            |փոն- |    |

|    |      |      |      |     |         |       |            |ների |    |

|    |      |      |      |     |         |       |            |ցան- |    |

|    |      |      |      |     |         |       |            |կի»  |    |

|____|______|______|______|_____|_________|_______|____________|_____|____|

| 14 |  15  |  16  |  17  |  18 |    19   |   20  |      21    |  22 | 23 |

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

|Տրվել է այլ կազմակերպությունների                    |Տեղադրված է  |Ընդա- |

|                                                    |սեփական      |մենը  |

|                                                    |օբյեկտներում |ըստ   |

|____________________________________________________|_____________|թափոն-|

|Քանակու-|Փոխանցման|Տարածքային       |Կազմա- |Պայմա- |Քանա- |Օբյեկ-|ների  |

|թյունը, |նպատակը  |հատկանիշը        |կերպու-|նագրի  |կութ- |տի    |տեսակ-|

|տ       |         |_________________|թյան   |համարը |յունը,|տեսակի|ների  |

|        |         |Անվա-|Ծածկագիրը  |անվա-  |       |տ     |անվա- |      |

|        |         |նումը|           |նումը  |(առկա- |      |նումը |      |

|        |         |     |ըստ ՀԴ     |և      |յության|      |      |      |

|        |         |     |003-2000   |գտնվե- |դեպ-   |      |      |      |

|        |         |     |«Վարչա-    |լու    |քում)  |      |      |      |

|        |         |     |տարածքային |վայրը  |       |      |      |      |

|        |         |     |բաժանման   |       |       |      |      |      |

|        |         |     |միավորների |       |       |      |      |      |

|        |         |     |դասակարգչի»|       |       |      |      |      |

|________|_________|_____|___________|_______|_______|______|______|______|

|   24   |    25   |  26 |     27    |   28  |   29  |  30  |  31  |  32  |

__________________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2.2

 

Թափոնների տեղադրումը ______ -ից մինչև ______

 

._________________________________________________________________________.

|Թափոնի |Թափոնի |Թափոնի վտանգավոր|Տեղա- |Թափոնների քանակությունը ըստ      |

|ծածկա- |անվա-  |հատկությունները`|դրման |վտանգավորության դասերի, տ        |

|գիրը   |նումը  |համաձայն ՄԱԿ-ի  |սահմա-|_________________________________|

|       |       |«Վտանգավոր      |նաքա- |I դաս|II դաս|III դաս|IV դաս|V դաս|

|ըստ    |ըստ    |թափոնների       |նակը, |     |      |       |      |     |

|«Թափոն-|»Թափոն-|անդրսահմանային  |տ     |     |      |       |      |     |

|ների   |ների   |փոխադրման և     |      |     |      |       |      |     |

|ցանկի» |ցանկի» |դրանց հեռացման  |      |     |      |       |      |     |

|       |       |նկատմամբ        |      |     |      |       |      |     |

|       |       |հսկողություն    |      |     |      |       |      |     |

|       |       |սահմանելու      |      |     |      |       |      |     |

|       |       |մասին» Բազելի   |      |     |      |       |      |     |

|       |       |կոնվենցիայի III |      |     |      |       |      |     |

|       |       |Հավելվածով      |      |     |      |       |      |     |

|       |       |սահմանված`      |      |     |      |       |      |     |

|       |       |վտանգավոր       |      |     |      |       |      |     |

|       |       |հատկությունների |      |     |      |       |      |     |

|       |       |ցանկի           |      |     |      |       |      |     |

|_______|_______|________________|______|_____|______|_______|______|_____|

|   1   |   2   |        3       |   4  |  5  |   6  |   7   |   8  |  9  |

|_________________________________________________________________________|

|I. Պահումը արդհրապարակներում                                             |

|                                                                         |

|                           (գտնվելու վայրը)                              |

|_________________________________________________________________________|

|_______|_______|________________|______|_____|______|_______|______|_____|

|_______________________________________|_____|______|_______|______|_____|

|  Ընդամենը ըստ վտանգավորության դասերի  |     |      |       |      |     |

|_______________________________________|_________________________________|

|Ընդամենը                               |                                 |

|_________________________________________________________________________|

|II. Տեղադրումը սեփական (վարձակալվող) օբյեկտներում                        |

|                                                                         |

|             (անվանումը, պատկանելությունը, գտնվելու վայրը)               |

|_________________________________________________________________________|

|_______|_______|________________|______|_____|______|_______|______|_____|

|_______________________________________|_____|______|_______|______|_____|

|  Ընդամենը ըստ վտանգավորության դասերի  |     |      |       |      |     |

|_______________________________________|_________________________________|

|Ընդամենը                               |                                 |

|_________________________________________________________________________|

|III. Տեղադրումը այլ, այդ թվում` տեղային օբյեկտներում                     |

|                                                                         |

|             (անվանումը, պատկանելությունը, գտնվելու վայրը)               |

|_________________________________________________________________________|

|_______|_______|________________|______|_____|______|_______|______|_____|

|_______________________________________|_____|______|_______|______|_____|

|  Ընդամենը ըստ վտանգավորության դասերի  |     |      |       |      |     |

|_______________________________________|_________________________________|

|Ընդամենը                               |                                 |

._________________________________________________________________________.

 

 

 

pin
Շրջակա միջավայրի /Բնապահպանության
27.04.2007
N 97-Ն
Հրաման