Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (3-4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ)

 

 

040.0090.160298

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«16» ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

16 փետրվարի 1998 թ. թիվ 90

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-4 հավելվածներ)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3

i

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-Ի ԹԻՎ 90 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՑԱՆԿ

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԵՐՈՒՄ

1998 ԹՎԱԿԱՆԻ 3-րդ ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ

ՀԱՐՑԵՐԻ

(հավելված 3 փոփ. 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

__________________________________________________________________________

 Թիվ                                 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ            ՀԱՐՑԻ

 Թիվ  ՀԱՐՑԵՐԸ                          ԿԱՏԱՐՈՂԸ          ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

 Ը/Կ                                                   ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ

                                                         (ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ)

__________________________________________________________________________

 1       2                                3                    4

__________________________________________________________________________

 

(79-86 կետերը լրաց. 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

 

    79. Ռազմատրանսպորտային         ՀՀ պաշտպանության       վարչական

         պարտականության կարգը        նախարարություն       մարմինների

         հաստատելու մասին

(79 կետը խմբ. 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

 

(80 կետը հանվել է 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

 

     81. Բացառիկ իրավունքով             ՀՀ կապի             տնտեսագիտական

         մատուցվող                   նախարարություն

         հեռահաղորդակցության

         ծառայությունների

         սակագների հաստատման

         կարգի մասին

 

(82 կետը հանվել է 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

(83 կետը հանվել է 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

 

     84. Թանկարժեք մետաղների և      ՀՀ ֆինանսների և         տնտեսագիտական

         թանկարժեք քարերի             էկոնոմիկայի

         հաշվառման, պահպանման,       նախարարություն

         գույքագրման և

         վերագնահատման կարգի

         մասին

 

(85 կետը հանվել է 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

 

     86. «Մամուլի մասին» ՀՀ         ՀՀ կառավարությանն       սոցիալական

         օրենքի նախագծի մասին     առընթեր տեղեկատվության    հարցերի.

                                   և գրահրատարակչության

                                       վարչություն

           (79-86 կետերը լրաց. 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

i

           

        (87-162 կետերը լրաց. 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

 

     87. ՀՀ արդյունաբերական         ՀՀ կառավարությանն      վարչական

         օբյեկտների անվտանգության   առընթեր արտակարգ      մարմինների

         հայտարարագրի                 իրավիճակների

         կանոնադրությունը             վարչություն

         հաստատելու մասին

 

(88-93 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

    94*. ՀՀ նախադպրոցական           ՀՀ կրթության և         սոցիալական

         ուսումնական հաստատության      գիտության            հարցերի

         օրինակելի                  նախարարություն

         կանոնադրությունը

         հաստատելու մասին

 

    95*. ՀՀ հանրակրթության          ՀՀ կրթության և         սոցիալական

         համակարգի ուսումնական         գիտության            հարցերի

         հաստատությունների          նախարարություն

         ղեկավար աշխատողների

         նշանակման և ազատման

         կարգի մասին

 

    96.  Ընտանեկան նպաստի չափի      ՀՀ սոցիալական          սոցիալական

         մասին                      ապահովության            հարցերի

                                    նախարարություն

 

    97.  Հայաստանի                  ՀՀ կառավարությանն      սոցիալական

         Հանրապետությունում             առընթեր             հարցերի

         հրատարակչական և            տեղեկատվության և

         պոլիգրաֆիական              գրահրատարակչության

         գործունեության մասին          վարչություն

         ժամանակավոր կանոնակարգը

         հաստատելու մասին

 

    98.  Տեղեկատվության և           ՀՀ կառավարությանն      սոցիալական

         գրահրատարակչության             առընթեր             հարցերի

         ոլորտի զարգացման           տեղեկատվության և

         ծրագրերի մասին             գրահրատարակչության

                                       վարչություն

 

    99.  «Քաղաքացիական              աշխատանքային խումբ     սոցիալական

         ծառայության մասին»                                 հարցերի

         ՀՀ օրենքի նախագծի մասին

 

   100. ՀՀ-ում արտադրանքի և         ՀՀ կառավարությանն      տնտեսագիտական

        ծառայությունների                առընթեր

        պարտադիր սերտիֆիկացման        ստանդարտացման,

        մասին                        չափագիտության և

                                      սերտիֆիկացման

                                       վարչություն

 

(101-102 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  103. Ընդհանուր օգտագործման         ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

       պետական ավտոմոբիլային        նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       ճանապարհների                                     և  գյուղատնտեսու-

       պաշտպանական գոտիների                                   թյան

չափերի և դրանց

օգտագործման մասին

 

  104. ՀՀ տրանսպորտի                 ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

       նախարարության                նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       հաշվետվությունը համակարգի                        և  գյուղատնտեսու-

       1998 թ. առաջին կիսամյակի                               թյան

ֆինանսատնտեսական վիճակի

մասին

 

  105. Միջնակարգ մասնագիտական       ՀՀ կրթության և       սոցիալական

       և  բարձրագույն                  գիտության          հարցերի

       ուսումնական                  նախարարություն

հաստատությունների պետական

պատվերի ձևավորման

սկզբունքները հաստատելու

մասին

 

  106. Ուսումնական                  ՀՀ կրթության և       սոցիալական

       հաստատությունների               գիտության          հարցերի

       արտոնագրման և                նախարարություն

մասնագիտությունների

հավատարմագրման

հայեցակարգը հաստատելու

մասին

 

  107. ՀՀ կրթության և  գիտության    ՀՀ կրթության և       սոցիալական

       նախարարության և                 գիտության          հարցերի

       Համաշխարհային բանկի           նախարարություն

ու միջազգային դոնոր

կազմակերպությունների հետ

առաջիկա երեք տարվա

համագործակցության

հայեցակարգը հաստատելու

մասին

 

(108 կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  109. «Բուսական աշխարհի մասին»    ՀՀ բնապահպանության      տնտեսության

       ՀՀ օրենքի նախագծի մասին      նախարարություն      ենթակառուցվածքների

                                                        և գյուղատնտեսու-

                                                              թյան

(110-111 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  112. ՀՀ ազգային արխիվային        ՀՀ կառավարությանն      սոցիալական

       ֆոնդի պետական               առընթեր արխիվային       հարցերի

       սեփականություն              գործի վարչություն

հանդիսացող փաստաթղթերի

մշտական պահպանությունն

իրականացնող պետական

արխիվների համակարգը

հաստատելու մասին

 

  113. Փաստաթղթերով ծախսերի         ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսագիտական

       հիմնավորման նկատմամբ           էկոնոմիկայի

       ներկայացվող պահանջները        նախարարություն

սահմանելու մասին

 

(114-118 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  119. Հայաստանի                   ՀՀ վիճակագրության,     տնտեսագիտական

       Հանրապետությունում          պետական ռեգիստրի և

       նվազագույն սպառողական         վերլուծության

       զամբյուղի մասին               նախարարություն

 

  120. Օտարերկրյա ներդրումների     ՀՀ վիճակագրության,     տնտեսագիտական

       վերաբերյալ վիճակագրական     պետական ռեգիստրի և

       տեղեկատվություն               վերլուծության

       ներկայացնելու մասին           նախարարություն

 

(121 կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  122. Հարկվող օբյեկտների և         ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսագիտական

       հարկային                       էկոնոմիկայի

       պարտավորությունների           նախարարություն

հաշվարկման (գնահատման)

և ՀՀ հարկային

օրենսդրությամբ

նախատեսված դեպքերում

շուկայական (սովորաբար

կիրառվող) գների որոշման

կարգերը հաստատելու մասին

 

(123-127 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  128. ՀՀ Արմավիրի մարզի            ՀՀ ֆինանսների և       ՀՀ տարածքային

       Լեռնագոգ, Քարակերտ,            էկոնոմիկայի          կառավարման

       Վանանդ, Կողբավան              նախարարություն          նախարար

       համայնքներին գումար              Արմավիրի

       հատկացնելու մասին              մարզպետարան

 

  129. ՀՀ կառավարության 1997 թ.     ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսության

       ապրիլի 30-ի թիվ 110            էկոնոմիկայի      ենթակառուցվածքների

       որոշման մեջ                   նախարարություն    և  գյուղատնտեսու-

       փոփոխություններ և                                     թյան

լրացումներ կատարելու

մասին

 

  130. ՀՀ գիտական և                 ՀՀ կրթության և           սոցիալական

       գիտատեխնիկական                  գիտության              հարցերի

       հետազոտությունների պետական    նախարարություն

       կենտրոնացված աղբյուրներից    ՀՀ ֆինանսների և

       ֆինանսավորման կարգը             էկոնոմիկայի

       հաստատելու մասին              նախարարություն

                                    ՀՀ արդարադատության

                                      նախարարություն

 

  131. Տեղական ինքնակառավարման      ՀՀ կառավարությանն     տնտեսության

       համապատասխան մարմինների,      առընթեր անշարժ    ենթակառուցվածքների

       Երևան  քաղաքում` Երևանի       գույքի պետական    և  գյուղատնտեսու-

       քաղաքապետի կողմից           միասնական կադաստրի        թյան

       կատարված պետական և             վարչություն

հանրային բնակարանային

ֆոնդի սեփականաշնորհումը

կանոնակարգելու մասին

 

  132. ՀՀ կառավարության 1997 թ.     ՀՀ կառավարությանն     տնտեսության

       հոկտեմբերի 22-ի թիվ 466       առընթեր անշարժ    ենթակառուցվածքների

       որոշման մեջ փոփոխություններ   գույքի պետական    և  գյուղատնտեսու-

       կատարելու մասին             միասնական կադաստրի        թյան

                                      վարչություն

 

  133. «ՀՀ անշարժ գույքի պետական    ՀՀ կառավարությանն     տնտեսության

       գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի     առընթեր անշարժ    ենթակառուցվածքների

       նախագծի մասին                 գույքի պետական    և  գյուղատնտեսու-

                                   միասնական կադաստրի        թյան

                                      վարչություն

 

  134. «Զբոսաշրջության մասին»       ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       ՀՀ օրենքի նախագծի մասին          և  առևտրի

                                      նախարարություն

 

 135*. Հարկվող շահույթից ՀՀ         ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսագիտական

       կառավարության կողմից           էկոնոմիկայի

       կարգավորման ենթակա            նախարարություն

նվազեցվող ծախսերի չափերը

սահմանելու մասին

(136-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  137. Պետության կողմից             ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսագիտական

       համայնքներին պատվիրակված       էկոնոմիկայի

       լիազորությունների             նախարարություն

իրականացման ծախսերի

ֆինանսավորման կարգը

հաստատելու մասին

 

(138-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  139. Պետական գույքի              ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       մասնավորեցման ժամանակ          նախարարություն

պարտքերի փոխարինումը

բաժնետոմսերով, փոխարկելի

պարտատոմսերը, դրամական

միջոցներից բացի այլ գույքը

որպես վճարման միջոց

օգտագործելու կարգը

հաստատելու մասին

 

  140. Մասնավորեցման ընթացքում     ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       գտնվող ընկերությունների        նախարարություն

նկատմամբ սահմանափակումներ

սահմանելու մասին

 

  141. ՀՀ կառավարությանն առընթեր  ՀՀ գյուղատնտեսության     տնտեսության

       ջրային ռեսուրսների             նախարարություն    ենթակառուցվածքների

       օգտագործման ու               ՀՀ ֆինանսների և     և  գյուղատնտեսու-

       պահպանության վարչություն        էկոնոմիկայի             թյան

       կազմակերպելու մասին            նախարարություն

                                     ՀՀ տնտեսական և

                                     կառուցվածքային

                                     բարեփոխումների

                                        նախարար

 

  142. Շահույթի բազմապատկիչի       ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       մեթոդով պետական գույքի         նախարարություն

գնահատման կարգը

հաստատելու մասին

 

  143. Կանխիկ հոսքերի ընթացիկ      ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       արժեքի որոշման մեթոդով         նախարարություն

պետական գույքի գնահատման

կարգը հաստատելու մասին

 

  144. Նոր բաժնետոմսերի            ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       թողարկմամբ պետական գույքի      նախարարություն

մասնավորեցման կանոնակարգը

հաստատելու մասին

 

  145. Բաժնետոմսերի փոխարկման      ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       իրավունք տվող                  նախարարություն

պարտատոմսերի թողարկմամբ

պետական գույքի

մասնավորեցման կանոնակարգը

հաստատելու մասին

 

  146. Պետական գույքը մրցույթով    ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       (այդ թվում միջազգային)         նախարարություն

մասնավորեցնելու կարգը

հաստատելու մասին

 

  147. Համանման                    ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       ձեռնարկությունների կամ         նախարարություն

գույքի շուկայական գնի

որոշման մեթոդով

մասնավորեցվող պետական

գույքի գնահատման կարգը

հաստատելու մասին

 

  148. Ընկերությունները            ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       (ձեռնարկությունները) և         նախարարություն

փոքր օբյեկտները

լուծարելու, դրանց

գույքը մասնավորեցնելու և

վարձակալության տալու կարգը

հաստատելու մասին

 

  149. Գույքի օգտագործման          ՀՀ սեփականաշնորհման    տնտեսագիտական

       իրավունքի փոխանցման ձևով       նախարարություն

պետական գույքի

մասնավորեցման կարգը

հաստատելու մասին

 

  150. Հատուկ սպառողների            ՀՀ կառավարությանն     վարչական

       նորմատիվային բազա                 առընթեր          մարմիններ

       ստեղծելու մասին               ռազմատնտեսական

                                   ծրագրերի վարչություն

 

  151. ՀՀ պետական պահուստի          ՀՀ կառավարությանն     վարչական

       առաջին խմբում ամբարվելիք          առընթեր          մարմիններ

       նյութական արժեքների           ռազմատնտեսական

       անվանացանկի, քանակների      ծրագրերի վարչություն

և պատերազմի ժամանակ

զինված ուժերի մեկ

զինծառայողին ու

բնակչության մեկ շնչին

ընկնող օրական

նորմատիվները հաստատելու

մասին

 

  152. ՀՀ պետական պահուստի          ՀՀ կառավարությանն     վարչական

       նյութական արժեքների               առընթեր          մարմիններ

       նորմատիվները հաստատելու       ռազմատնտեսական

       մասին                       ծրագրերի վարչություն

 

(153-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

(154-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  155. «Ճանապարհային ֆոնդի           ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

       մասին» ՀՀ օրենքի             նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       նախագծի մասին                                    և  գյուղատնտեսու-

                                                              թյան

(156-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  157. «Տրանսպորտային տեսչություն    ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

       ստեղծելու մասին» ՀՀ օրենքի   նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       նախագծի մասին                                    և  գյուղատնտեսու-

                                                              թյան

 

  158*. «Սպառողների իրավունքների    ՀՀ կառավարությանն      տնտեսագիտական

        պաշտպանության մասին» ՀՀ         առընթեր

        օրենքի նախագծի մասին          ստանդարտացման,

                                     չափագիտության և

                                      սերտիֆիկացման

                                       վարչություն

 

 159*. «Հասարակական և  արտադրական   ՀՀ կառավարությանն     տնտեսության

       շինությունների գնահատման      առընթեր անշարժ    ենթակառուցվածքների

       կարգի մասին» ՀՀ օրենքի        գույքի պետական    և  գյուղատնտեսու-

       նախագծի մասին               միասնական կադաստրի        թյան

                                      վարչություն

 

  160. Ստանդարտացման, չափումների    ՀՀ կառավարությանն      տնտեսագիտական

       միասնականության ապահովման,       առընթեր

       արտադրանքի և                   ստանդարտացման,

       ծառայությունների              չափագիտության և

       սերտիֆիկացման                  սերտիֆիկացման

       բնագավառներում աշխատանքների     վարչություն

կազմակերպման մասին

 

  161. Հայաստանի                    ՀՀ կառավարությանն      տնտեսագիտական

       Հանրապետությունում իրացվող       առընթեր

       սննդամթերքի վերաբերյալ         ստանդարտացման,

       տեղեկատվության  նկատմամբ      չափագիտության և

       պահանջները հաստատելու          սերտիֆիկացման

       մասին                           վարչություն

 

  162. Ստանդարտացման,               ՀՀ կառավարությանն      տնտեսագիտական

       չափագիտության և                  առընթեր

       սերտիֆիկացման                  ստանդարտացման,

       բնագավառներում                չափագիտության և

       տեղեկատվական համակարգերի       սերտիֆիկացման

       զարգացման մասին                 վարչություն

 

_________________

*  Նշված են այն հարցերը, որոնց ներկայացման ժամանակ պահանջվում են

նախագծի ընդունման անհրաժեշտության և ժամկետների վերաբերյալ լրացուցիչ

հիմնավորումներ:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 4

i

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-Ի ԹԻՎ 90 ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՑԱՆԿ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԵՐՈՒՄ

1998 ԹՎԱԿԱՆԻ 4-րդ ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ

ՀԱՐՑԵՐԻ

(հավելված 4 փոփ. 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

__________________________________________________________________________

 Թիվ                                 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ            ՀԱՐՑԻ

 Թիվ  ՀԱՐՑԵՐԸ                          ԿԱՏԱՐՈՂԸ          ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

 Ը/Կ                                                   ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ

                                                         (ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ)

__________________________________________________________________________

 1       2                                3                    4

__________________________________________________________________________

 1.  Ներքին գործերի մարմինների      ՀՀ ներքին գործերի  վարչական մարմինների

     կարգապահական կանոնագիրքը        և  ազգային

     հաստատելու մասին                անվտանգության

                                     նախարարություն

 

 2.  «Ապահովագրության մասին»       ՀՀ ֆինանսների և        տնտեսագիտական

     ՀՀ օրենքում փոփոխություններ     էկոնոմիկայի

     կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի    նախարարություն

նախագծի մասին

 

(3-7 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

 8.* Արհեստական բեղմնավորման            ՀՀ             սոցիալական հարցերի

և սերմնավորման իրականացման   առողջապահության

     կարգը հաստատելու մասին        նախարարություն

 

(9-10 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

11.  Մթնոլորտն աղտոտող վնասակար         ՀՀ               տնտեսության

     նյութերի սահմանային          բնապահպանության    ենթակառուցվածքների և

     թույլատրելի արտանետումների    նախարարություն      գյուղատնտեսության

և ֆիզիկական վնասակար

ներգործությունների

սահմանային թույլատրելի

նորմատիվների որոշման

կարգը հաստատելու մասին

 

(12-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

13.  «Անշարժ գույքի պետական       ՀՀ անշարժ գույքի       տնտեսության

     միասնական կադաստրի մասին»    պետական միասնական  ենթակառուցվածքների և

     ՀՀ օրենքի նախագծի մասին          կադաստրի         գյուղատնտեսության

                                     վարչություն

 

14.* Պետական սեփականություն       ՀՀ անշարժ գույքի       տնտեսության

     հանդիսացող շենքերի,          պետական միասնական  ենթակառուցվածքների և

     շինությունների                   կադաստրի         գյուղատնտեսության

     վարձակալության կարգը            վարչություն

հաստատելու մասին

 

15.* Հայաստանի                    ՀՀ անշարժ գույքի       տնտեսության

     Հանրապետությունում           պետական միասնական  ենթակառուցվածքների և

     սերվիտուտների կարգը              կադաստրի         գյուղատնտեսության

     հաստատելու մասին                վարչություն

 

16.  ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ              ՀՀ               տնտեսության

     պայքարի կոնվենցիայով ՀՀ      բնապահպանության    ենթակառուցվածքների և

     ստանձնած                      նախարարություն      գյուղատնտեսության

պարտականությունների

կատարման միջոցառումների

ծրագիրը հաստատելու մասին

 

(17-րդ կետը հանվել է 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

 

18.* Սերտիֆիկացման ենթակա             ՀՀ կապի               տնտեսագիտական

     փոստի միջոցների ցանկը         նախարարություն

հաստատելու մասին

 

19.* Պետական կրթական               ՀՀ կրթության և      սոցիալական հարցերի

     հաստատությունների ստեղծման,      գիտության

     լուծարման, վերակազմավորման    նախարարություն

և շենքերի օտարման կարգը

հաստատելու մասին

 

20.  ՀՀ բարձրագույն ուսումնական    ՀՀ կրթության և      սոցիալական հարցերի

     հաստատությունների                գիտության

     լիցենզավորման և  պետական      նախարարություն

հավատարմագրման մասին

 

(21-26 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

27.  ՀՀ մարզերի 1999-2001          ՀՀ մարզպետներ       ՀՀ տարածքային

     թվականների սոցիալ-տնտեսական     Երևանի          կառավարման նախարարի

     զարգացման ծրագրերի նախագծերի   քաղաքապետ            աշխատակազմ,

     մասին                                              տնտեսագիտական

 

28.* «Առևտրում  տեխնիկական           ՀՀ կառավարությանն

     արգելքների մասին» ՀՀ          առընթեր ստանդարտացման,   տնտեսագիտական

     օրենքի նախագծի մասին             չափագիտության և

                                       սերտիֆիկացման

                                        վարչություն

 

29.  «Համապատասխանության             ՀՀ կառավարությանն

     գնահատման մասին» ՀՀ           առընթեր ստանդարտացման,   տնտեսագիտական

     օրենքի նախագծի մասին             չափագիտության և

                                       սերտիֆիկացման

                                        վարչություն

 

(30-31 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

32.  ՀՀ ռազմական քաղաքականության        ՀՀ             վարչական մարմինների

     հիմնական ուղղությունների      պաշտպանության

     մասին                         նախարարություն

 

33.  ՀՀ զինուժի զարգացման,              ՀՀ             վարչական մարմինների

     զորահավաքային                 պաշտպանության

     նախապատրաստության,            նախարարություն

տեղակայման և ռազմավարական

օգտագործման ծրագրերի մասին

 

34.  Զորահավաքային ռեզերվի և            ՀՀ             վարչական մարմինների

     նյութական պաշարների           պաշտպանության

     կուտակման ծրագրերի մասին      նախարարություն

 

(35-րդ կետը հանվել է 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

 

36. Հայաստանի ազգային արխիվային ՀՀ արխիվային գործի  սոցիալական հարցերի

     ֆոնդի ոչ պետական                վարչություն

սեփականություն հանդիսացող

փաստաթղթերի պահպանման ու

հաշվառման նկատմամբ պետական

վերահսկողության իրականացման

կարգը հաստատելու մասին

 

37.  Բռնադատվածների վերաբերյալ    ՀՀ արխիվային գործի   սոցիալական հարցերի

     խորհրդային իշխանության          վարչություն

1917-1987 թվականների

ժամանակաշրջանների

փաստաթղթերի օգտագործման

կարգը հաստատելու մասին

 

38.* «Կինեմատոգրաֆիայի մասին»       ՀՀ մշակույթի,      սոցիալական հարցերի

     ՀՀ օրենքի նախագծի մասին       երիտասարդության

                                  հարցերի և սպորտի

                                   նախարարություն

 

39.* «Ֆիզկուլտուրայի և  սպորտի      ՀՀ մշակույթի,      սոցիալական հարցերի

     մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի      երիտասարդության

     մասին                        հարցերի և  սպորտի

                                   նախարարություն

 

40.  Հայաստանի                    ՀՀ կառավարությանն    վարչական մարմինների

     Հանրապետությունում           առընթեր արտակարգ

     արդյունաբերական պայթուցիկ       իրավիճակների

     նյութերի արտադրություն          վարչություն

կազմակերպելու մասին

 

41.  Հայաստանի տարածքում          ՀՀ կառավարությանն    վարչական մարմինների

     սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման      առընթեր արտակարգ

     համալիր ծրագիրը հաստատելու      իրավիճակների

     մասին                           վարչություն

 

(42-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

43.  Աուդիտորական գործունեության   ՀՀ ֆինանսների և        տնտեսագիտական

     մասին                           էկոնոմիկայի

                                   նախարարություն

 

44.  «Գյուղացիական                      ՀՀ               տնտեսության

     ընկերությունների մասին»      գյուղատնտեսության  ենթակառուցվածքների և

     ՀՀ օրենքի նախագծի մասին       նախարարություն      գյուղատնտեսության

 

45.  «Տոհմային գործի մասին»             ՀՀ               տնտեսության

     ՀՀ օրենքի նախագծի մասին      գյուղատնտեսության  ենթակառուցվածքների և

                                   նախարարություն      գյուղատնտեսության

 

46.  Ներքին գործերի մարմինների      ՀՀ ներքին գործերի  վարչական մարմինների

     շարքային և  ղեկավար կազմի       և  ազգային

     ծառայության անցման մասին        անվտանգության

     կանոնադրությունը հաստատելու     նախարարություն

մասին

 

(47-54 կետերը լրաց. 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

 

i

(47-49 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

     50. Սեփականատիրոջ                  ՀՀ կապի             տնտեսության

         հողատարածքում               նախարարություն         ենթակառուց-

         հաղորդակցության ցանցերում                          վածքների և

         վնասների վերացման կարգի                            գյուղատնտե-

         մասին                                              սության

 

     51. ՀՀ տարածքում թանկարժեք     ՀՀ ֆինանսների և         տնտեսագիտական

         մետաղներից պատրաստված        էկոնոմիկայի

         իրերի հարկերի և             նախարարություն

         հարկադրոշման մասին

 

(52-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

     53. «Արժեթղթերի շուկայի        ՀՀ ֆինանսների և         տնտեսագիտական

         մասին» ՀՀ օրենքի             էկոնոմիկայի

         նախագծի մասին               նախարարություն

 

     54. «Հրատարակչական և           ՀՀ կառավարությանն       սոցիալական

         պոլիգրաֆիական            առընթեր տեղեկատվության    հարցերի.

         գործունեության մասին»     և  գրահրատարակչության

         ՀՀ օրենքի նախագծի             վարչություն

         մասին

          (47-54 կետերը լրաց. 15.04.98 թիվ 239 որոշում)

 

(55-106 կետերը լրաց. 29.07.98 թիվ 470 որոշում)

 

i

     55*.»Ինվեստիցիոն                 ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսագիտական

       կազմակերպությունների           էկոնոմիկայի

       մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի      նախարարություն

մասին

 

   56. Օդային տարածքի                ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

       օգտագործման                  նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       կանոնադրությունը                                 և  գյուղատնտեսու-

       հաստատելու մասին                                       թյան

 

   57. Փոստով առաքվող արգելված        ՀՀ փոստի և           տնտեսության

       առարկաների ցանկը           հեռահաղորդակցության   ենթակառուցվածքների

       սահմանելու մասին              նախարարություն     և  գյուղատնտեսու-

                                                              թյան

 

   58. Փոստային առաքանու զննման       ՀՀ փոստի և           տնտեսության

       ներդրանքի հանման և         հեռահաղորդակցության   ենթակառուցվածքների

       ոչնչացման կարգը               նախարարություն     և  գյուղատնտեսու-

       հաստատելու մասին                                       թյան

 

  59*. «Առևտրաարդյունաբերական       ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       պալատների մասին» ՀՀ              և  առևտրի

       օրենքի նախագծի մասին           նախարարություն

 

  60*. «Փոքր և  միջին               ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       ձեռնարկատիրության պետական        և  առևտրի

       աջակցության մասին» ՀՀ          նախարարություն

օրենքի նախագծի մասին

 

  61*. «Հակադեմփինգային             ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       միջոցառումների մասին»            և  առևտրի

       ՀՀ օրենքի նախագծի մասին        նախարարություն

 

(62-րդ կետը հանվել է 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

63*. «Պաշտպանական միջոցառումների ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսության

       մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի         և  առևտրի       ենթակառուցվածքների

       մասին                          նախարարություն    և  գյուղատնտեսու-

                                     ՀՀ ֆինանսների և          թյան

                                       էկոնոմիկայի

                                      նախարարություն

 

  64*. «Սուբսիդավորման և            ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       փոխհատուցման միջոցների           և  առևտրի

       մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի       նախարարություն

       մասին                         ՀՀ ֆինանսների և

                                       էկոնոմիկայի

                                      նախարարություն

 

  65*. «Ապրանքի ծագման կանոնների    ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի         և  առևտրի

       մասին                          նախարարություն

                                     ՀՀ ֆինանսների և

                                       էկոնոմիկայի

                                      նախարարություն

 

(66-76 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  77.  Հայաստանի                  ՀՀ սոցիալական          ՀՀ տարածքային

       Հանրապետությունում          ապահովության        կառավարման նախարար

       փախստականի կարգավիճակ      նախարարություն

հայցող անձանց

փախստականի կարգավիճակ

տալու կարգը հաստատելու

մասին

 

(78-79 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

 80*.  «Գրադարանների մասին»         ՀՀ մշակույթի,        սոցիալական

       ՀՀ օրենքի նախագծի մասին     երիտասարդության        հարցերի

                                  հարցերի և սպորտի

                                   նախարարություն

 

 81*.  «Երիտասարդության մասին»      ՀՀ մշակույթի,        սոցիալական

       ՀՀ օրենքի նախագծի մասին     երիտասարդության        հարցերի

                                  հարցերի և սպորտի

                                   նախարարություն

 

(82-83 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  84.  «Պետական վիճակագրության     ՀՀ վիճակագրության,     տնտեսագիտական

       մասին» ՀՀ օրենքում          պետական ռեգիստրի և

       փոփոխություններ և             վերլուծության

       լրացումներ կատարելու          նախարարություն

մասին» ՀՀ օրենքի

նախագծի մասին

 

(85-89 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

  90.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր    ՀՀ կառավարությանն     տնտեսագիտական

       արտահանման վերահսկողության        առընթեր

       հանձնաժողովի                  ռազմատնտեսական

       կանոնադրությունը            ծրագրերի վարչություն

հաստատելու մասին

 

  91.  ՀՀ ռազմաարդյունաբերական      ՀՀ կառավարությանն     տնտեսագիտական

       հանձնաժողովի կանոնադրության       առընթեր

       մեջ փոփոխություններ և         ռազմատնտեսական

       լրացումներ կատարելու        ծրագրերի վարչություն

մասին

 

  92.  ՀՀ ռազմական նշանակության     ՀՀ կառավարությանն     տնտեսագիտական

       պետական պատվերի ձևավորման         առընթեր

       և  հաշվետվության կարգի         ռազմատնտեսական

       ձևափոխման  մասին            ծրագրերի վարչություն

 

  93.  ՀՀ ռազմական                  ՀՀ կառավարությանն     տնտեսագիտական

       արդյունաբերության զարգացման       առընթեր

       ծրագրի մասին                  ռազմատնտեսական

                                   ծրագրերի վարչություն

 

  94.  ՀՀ 1999 թ. ռազմական          ՀՀ կառավարությանն     տնտեսագիտական

       նշանակության պետական              առընթեր

       պատվերի մասին                 ռազմատնտեսական

                                   ծրագրերի վարչություն

 

  95.  «Էլեկտրոն» ՓԲԸ-ի հետագա      ՀՀ կառավարությանն     տնտեսագիտական

       գործունեության բարելավման         առընթեր

       ծրագրի մասին                  ռազմատնտեսական

                                   ծրագրերի վարչություն

 

  96*. ՀՀ տարաբնակեցման           ՀՀ քաղաքաշինության       տնտեսության

       գլխավոր ուրվագիծը            նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       հաստատելու մասին                                 և  գյուղատնտեսու-

                                                              թյան

(97-99 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

 100.  Պետական սեփականություն       ՀՀ կառավարությանն      տնտեսության

       հանդիսացող հողերը             առընթեր անշարժ     ենթակառուցվածքների

       վարձակալության հանձնելու      գույքի պետական     և  գյուղատնտեսու-

       կարգը հաստատելու մասին          միասնական              թյան

                                       կադաստրի

                                      վարչություն

 

(101-102 կետերը հանվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

 103.  ՀՀ ընդհանուր օգտագործման      ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

       պետական ավտոմոբիլային        նախարարություն      ենթակառուցվածքների

       ճանապարհների նախագծման,                          և  գյուղատնտեսու-

       շինարարության, նորոգման                                թյան

և պահպանման ֆինանսական

նորմերի մասին

 

 104.  Բնակավայրերի հողերի          ՀՀ կառավարությանն      տնտեսության

       գնահատման մեթոդիկան           առընթեր անշարժ     ենթակառուցվածքների

       հաստատելու մասին              գույքի պետական     և  գյուղատնտեսու-

                                       միասնական              թյան

                                       կադաստրի

                                      վարչություն

 

 105.  Գույքահարկի հարկման          ՀՀ ֆինանսների և       տնտեսագիտական

       նպատակով շենքերի               էկոնոմիկայի

       վնասվածության աստիճանի        նախարարություն

       գնահատման մեթոդիկան          ՀՀ կառավարությանն

       հաստատելու մասին              առընթեր անշարժ

                                     գույքի պետական

                                       միասնական

                                       կադաստրի

                                      վարչություն

 

 106.  «Լիզինգի և  լիզինգային       ՀՀ արդյունաբերության  տնտեսագիտական

       գործունեության մասին» ՀՀ         և  առևտրի

       օրենքի նախագծի մասին           նախարարություն

 

(107-161 կետերը լրացվել են 19.11.98 թիվ 723 որոշում)

 

i

 107.    Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           տարածքում թանկարժեք        և  էկոնոմիկայի

           մետաղներից պատրաստված      նախարարություն

           իրերի հարգորոշման և

           հարգադրոշմման մասին

 

     108.  Մթնոլորտն աղտոտող              ՀՀ                 տնտեսության

           վնասակար նյութերի          բնապահպանության        ենթակառուց-

           պետական հաշվառման          նախարարություն          վածքների

           կարգը սահմանելու մասին

 

     109.  «Վիճակախաղերի              ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           կազմակերպման և             և  էկոնոմիկայի

           անցկացման մասին»           նախարարություն

           Հայաստանի Հանրապետության

           օրենքի նախագծի մասին

 

     110.  «Խաղատների մասին»          ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           Հայաստանի Հանրապետության   և էկոնոմիկայի

           օրենքի նախագծի մասին       նախարարություն

 

     111.  Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           կառավարության 1997         և  էկոնոմիկայի

           թվականի հուլիսի 31-ի       նախարարություն

           թիվ թիվ 314 և 315

           որոշումներում

           փոփոխություններ

           կատարելու մասին

 

     112.  Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           կառավարության 1995         և  էկոնոմիկայի

           թվականի ապրիլի 17-ի        նախարարություն

           թիվ 213 որոշմամբ

           հաստատված կարգում

           լրացումներ կատարելու

           մասին

 

     113.  Արտասահմանյան վարկային     ՀՀ ֆինանսների          տնտեսության

           միջոցների հաշվին           և  էկոնոմիկայի         ենթակառուց-

           կառուցվելիք կամ            նախարարություն          վածքների

           վերականգնվող օբյեկտների

           ցանկը հաստատելու մասին

 

     114.  Հիմնական միջոցների         ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           վերագնահատման կարգը և      և  էկոնոմիկայի

           ժամանակացույցը             նախարարություն

           հաստատելու մասին           ՀՀ տնտեսական և

                                      կառուցվածքային

                                      բարեփոխումների

                                         նախարար

 

     115.  Ապահովագրական              ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           ընկերությունների           և  էկոնոմիկայի

           տնտեսական նորմատիվների     նախարարություն

           մասին

 

     116.  «Գյուղացիական              ՀՀ գյուղատնտեսության   տնտեսության

           ընկերությունների մասին»       նախարարություն      ենթակառուց-

           Հայաստանի Հանրապետության                           վածքների

           օրենքի նախագծի մասին

 

     117.  Իրացման (առաքման),        ՀՀ կառավարությանն       տնտեսագիտական

           օգտագործման                    առընթեր

           (շահագործման) համար ոչ      ստանդարտացման,

           պիտանի և  շրջակա           չափագիտության և

           միջավայրի, սպառողների       սերտիֆիկացման

           կյանքի ու առողջության

           համար վտանգ ներկայացնող

           արտադրանքի արտադրման

           (ներմուծման) արգելման,

           շրջանառությունից

           հանման, ոչնչացման

           (օգտահանման),

           բռնագրավման կարգի

           մասին

 

     118.  Տրանսպորտային միջոցների    ՀՀ ֆինանսների          տնտեսագիտական

           սեփականատերերի             և  էկոնոմիկայի

           քաղաքացիական               նախարարություն

           պատասխանատվության

           պարտադիր ապահովագրության

           մասին

 

     119.  Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           արդյունաբերական            առընթեր արտակարգ        մարմինների

           օբյեկտների անվտանգության     իրավիճակների

           վկայագրի կանոնադրությունը    վարչություն

           հաստատելու մասին

 

     120.  Երևան  քաղաքի սեյսմիկ      ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           ռիսկի նվազեցման ծրագիրը    առընթեր արտակարգ        մարմինների

           հաստատելու մասին             իրավիճակների

                                        վարչություն

 

     121.  Վերահաս ուժեղ երկրաշարժի   ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           վերաբերյալ Երևան  քաղաքի   առընթեր արտակարգ        մարմինների

           բնակչության վաղ ծանուցման    իրավիճակների

           էլեկտրոնային համակարգի       վարչություն

           ստեղծման ծրագրի հաստատման

           մասին

 

     122.  «Բնակչության սեյսմիկ       ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           պաշտպանության մասին»       առընթեր արտակարգ        մարմինների

           Հայաստանի Հանրապետության     իրավիճակների

           օրենքի նախագծի մասին         վարչություն

 

123*. Հայաստանի Հանրապետության  ՀՀ գյուղատնտեսության  տնտեսության

           սահմանամերձ, լեռնային և       նախարարություն      ենթակառուց-

           լքված բնակավայրերի                                 վածքների

           ամրապնդման ու                                     տնտեսագիտական

           սոցիալ-տնտեսական                                     և  այլ

           զարգացման ծրագրի մասին                           վարչություններ

 

124. «Հայաստանի Հանրապետության  ՀՀ գյուղատնտեսության  տնտեսության

           հողային հաշվեկշռի մասին»       նախարարություն      ենթակառուց-

           Հայաստանի Հանրապետության                           վածքների

           օրենքի նախագծի մասին

 

     125.  Գյուղատնտեսական հողերի      ՀՀ գյուղատնտեսության   տնտեսության

           գնահատման մեթոդիկան            նախարարություն      ենթակառուց-

           հաստատելու մասին                                   վածքների

 

     126.  Հայաստանի                 ՀՀ կառավարությանն       տնտեսագիտական

           Հանրապետությունում             առընթեր

           իրացվող սննդամթերքի         ստանդարտացման,

           վերաբերյալ                 չափագիտության և

           տեղեկատվության նկատմամբ     սերտիֆիկացման

           պահանջները հաստատելու

           մասին

 

     127.  Հայաստանի                 ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           Հանրապետությունից              առընթեր            մարմինների

           երկակի նշանակության         ռազմատնտեսական

           հումքի, նյութերի,              ծրագրերի

           սարքավորումների,              վարչություն

           տեխնոլոգիաների,

           գիտատեխնիկական

           ինֆորմացիայի և

           ծառայությունների

           արտահանման նկատմամբ

           վերահսկողություն

           իրականացնելու մասին

 

     128.  Երկակի նշանակության       ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           հումքի, նյութերի,              առընթեր            մարմինների

           սարքավորումների,            ռազմատնտեսական

           տեխնոլոգիաների,                ծրագրերի

           գիտատեխնիկական                վարչություն

           ինֆորմացիայի և

           ծառայությունների

           օտարերկրյա պետություններ

           արտահանման նկատմամբ

           հսկողություն

           իրականացնելու կարգի

           մասին

 

     129.  Արտահանումը վերահսկվող    ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           երկակի նշանակության            առընթեր            մարմինների

           հումքի, նյութերի,           ռազմատնտեսական

           սարքավորումների,               ծրագրերի

           տեխնոլոգիաների,               վարչություն

           գիտատեխնիկական

           ինֆորմացիայի ցանկը

           հաստատելու մասին

 

     130.  Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ առողջապահության      սոցիալական

           կառավարության 1991            նախարարություն        հարցերի

           թվականի մարտի 5-ի թիվ

           161 որոշման մեջ լրացում

           կատարելու մասին

 

     131.  Ախտաբանաանատոմիական        ՀՀ առողջապահության      սոցիալական

           հերձումների անցկացման         նախարարություն        հարցերի

           կարգը հաստատելու

           մասին

 

     132.  «Անհատ ձեռներեցի մասին»    ՀՀ վիճակագրության,    տնտեսագիտական

           Հայաստանի Հանրապետության    պետական ռեգիստրի

           օրենքում փոփոխություններ    և  վերլուծության

           և  լրացումներ կատարելու      նախարարություն

           մասին» Հայաստանի

           Հանրապետության օրենքի

           նախագծի մասին

 

     133.  «Ձեռնարկությունների        ՀՀ վիճակագրության,    տնտեսագիտական

           պետական ռեգիստրի մասին»     պետական ռեգիստրի

           Հայաստանի Հանրապետության    և  վերլուծության

           օրենքում լրացումներ և        նախարարություն

           փոփոխություններ կատարելու

           մասին» Հայաստանի

           Հանրապետության օրենքի

           նախագծի մասին

 

     134.  «Մարդահամարի մասին»        ՀՀ վիճակագրության,    տնտեսագիտական

           Հայաստանի Հանրապետության    պետական ռեգիստրի

           օրենքի նախագծի մասին        և  վերլուծության

                                        նախարարություն

 

     135.  Հայաստանի                  ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           Հանրապետությունում           նախարարություն      ենթակառուց-

           քաղաքաշինական                                    վածքների

           գործունեության նկատմամբ

           պետական վերահսկողության

           իրականացման կարգը

           հաստատելու մասին

 

     136.  Ճարտարապետահատակագծային    ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           առաջադրանքի տրամադրման       նախարարություն      ենթակառուց-

           կարգը հաստատելու մասին                           վածքների

 

     137.  «Քաղաքաշինության           ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           բնագավառում                  նախարարություն      ենթակառուց-

           իրավախախտումների համար                           վածքների

           պատասխանատվության մասին»

           Հայաստանի Հանրապետության

           օրենքի նախագծի մասին

 

     138.  Կենսագործունեության        ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           միջավայրի ծրագրվող           նախարարություն      ենթակառուց-

           փոփոխությունների մասին                           վածքների

           իրազեկման և հրապարակված

           քաղաքաշինական ծրագրերի,

           նախագծերի քննարկմանը և

           որոշումների կայացմանը

           հասարակայնության

           ներկայացուցիչների

           մասնակցության մասին

 

     139.  Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           կառավարության 1997           նախարարություն      ենթակառուց-

           թվականի նոյեմբերի 29-ի                           վածքների

           «Հայաստանի

           Հանրապետությունում

           շինարարության

           թույլտվության և

           քանդման թույլտվության

           կարգը հաստատելու մասին»

           թիվ 544 որոշման մեջ

           փոփոխություն կատարելու

           մասին

 

     140.  Շենքերի ու                 ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           շինությունների նախագծերի     նախարարություն      ենթակառուց-

           մշակման ու հաստատման                             վածքների

           կարգը հաստատելու մասին

 

     141.  Քաղաքաշինական պետական      ՀՀ քաղաքաշինության    տնտեսության

           կադաստրի վարման կարգը        նախարարություն      ենթակառուց-

           հաստատելու մասին                                 վածքների

 

     142.  Պետական գույքի             ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           մասնավորեցման ժամանակ         նախարարություն

           պարտքերի փոխարինումը

           բաժնետոմսերով,

           փոխարկելի պարտատոմսերը,

           դրամական միջոցներից բացի

           այլ գույքը որպես վճարման

           միջոց օգտագործելու կարգը

           հաստատելու մասին

 

     143.  Մասնավորեցման              ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           գործընթացում գտնվող           նախարարություն

           ընկերությունների

           նկատմամբ սահմանափակումներ

           սահմանելու մասին

 

     144.  Շահույթի բազմապատկիչի      ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           մեթոդով պետական գույքի        նախարարություն

           գնահատման կարգը

           հաստատելու մասին

 

     145.  Կանխիկ հոսքերի ընթացիկ     ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           արժեքի որոշման մեթոդով        նախարարություն

           պետական գույքի գնահատման

           կարգը հաստատելու մասին

 

     146.  Նոր բաժնետոմսերի           ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           թողարկմամբ պետական գույքի     նախարարություն

           մասնավորեցման կանոնակարգը

           հաստատելու մասին

 

     147.  Բաժնետոմսերի փոխարկման     ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           իրավունք տվող                 նախարարություն

           պարտատոմսերի թողարկմամբ

           պետական գույքի

           մասնավորեցման կանոնակարգը

           հաստատելու մասին

 

     148.  Համանման                   ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           ձեռնարկությունների կամ        նախարարություն

           գույքի շուկայական գնի

           որոշման մեթոդով

           մասնավորեցվող պետական

           գույքի գնահատման կարգը

           հաստատելու մասին

 

     149.  Ընկերությունները           ՀՀ սեփականաշնորհման   տնտեսագիտական

           (ձեռնարկությունները) և        նախարարություն

           փոքր  օբյեկտները

           լուծարելու, դրանց գույքը

           մասնավորեցնելու և

           վարձակալության տալու

           կարգը հաստատելու մասին

 

     150.  Երևանի  ուղևորատար         ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

           երթուղիներն սպասարկող      նախարարություն        ենթակառուց-

           վերգետնյա                                        վածքների

           էլեկտրատրանսպորտի և

           ավտոբուսային պետական

           փակ բաժնետիրական

           ընկերությունները

           Երևանի քաղաքապետարանի

           ենթակայությանը հանձնելու

           մասին

 

     151.  Հայաստանի Հանրապետության   ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

           նախարարների խորհրդի 1991   նախարարություն        ենթակառուց-

           թվականի մարտի 5-ի թիվ 161                        վածքների

           որոշման մեջ (Հայաստանի

           Հանրապետության

           կառավարության 1997

           թվականի մարտի 13-ի թիվ 43

           որոշման խմբագրությամբ)

           փոփոխություն և լրացումներ

           կատարելու մասին

 

     152.  Տրանսպորտային տեսչություն  ՀՀ տրանսպորտի         տնտեսության

           ստեղծելու և  տեսչության    նախարարություն        ենթակառուց-

           կանոնադրությունը                                 վածքների

           հաստատելու մասին

 

     153.  «Թանկարժեք մետաղների       ՀՀ ֆինանսների         տնտեսագիտական

           և  քարերի մասին»           և  էկոնոմիկայի

           Հայաստանի Հանրապետության   նախարարություն

           օրենքի նախագծի մասին

 

     154.  Ընտանեկան նպաստի մասին     ՀՀ սոցիալական           սոցիալական

                                      ապահովության             հարցերի

                                      նախարարություն

 

     155.  Հայաստանի                  ՀՀ սոցիալական           սոցիալական

           Հանրապետությունում         ապահովության             հարցերի

           կենսաթոշակային             նախարարություն

           ապահովության

           ռազմավարության

           հիմնադրույթները

           հաստատելու մասին

 

    156*.  Զենքի, զինամթերքի և       ՀՀ կառավարությանն        վարչական

           ռազմական տեխնիկայի,            առընթեր            մարմինների

           ինչպես նաև  ուղղակի         ռազմատնտեսական

           նշանակության հումքի,           ծրագրերի

           նյութերի, լրակազմող           վարչություն

           իրերի, սարքավորումների,

           տեխնոլոգիաների,

           գիտատեխնիկական

           ինֆորմացիայի և

           ծառայությունների

           օտարերկրյա պետություններ

           արտահանման նկատմամբ

           հսկողություն իրականացնելու

           կարգի մասին

 

     157.  Բնապահպանության նկատմամբ    ՀՀ բնապահպանության    տնտեսության

           պետական վերահսկողության       նախարարություն      ենթակառուց-

           կանոնադրությունը                                  վածքների

           հաստատելու մասին

 

     158.  Փորձաքննական                ՀՀ բնապահպանության    տնտեսության

           եզրակացությունը չեղյալ        նախարարություն      ենթակառուց-

           հայտարարելու պայմանների,                          վածքների

           ժամկետների և

           արարողակարգի հաստատման

           մասին

 

     159.  Շրջակա միջավայրի վրա        ՀՀ բնապահպանության    տնտեսության

           ազդեցության                   նախարարություն      ենթակառուց-

           փորձաքննության հետ                                վածքների

           կապված հասարակական

           լսումների կարգը

           հաստատելու մասին

 

     160.  Բնությանը հասցված վնասի     ՀՀ բնապահպանության    տնտեսության

           հատուցման կարգը               նախարարություն      ենթակառուց-

           սահմանելու մասին                                  վածքների

 

     161.  Թանկարժեք մետաղների և      ՀՀ ֆինանսների         տնտեսագիտական

           թանկարժեք քարերի, դրանց    և  էկոնոմիկայի

           օգտագործմամբ իրերի         նախարարություն

           արտադրության, թանկարժեք

           մետաղներով և թանկարժեք

           քարերով (ցանկացած տեսքով

           և վիճակում) իրականացվող

           գործարքների լիցենզավորման

           կարգի մասին

 

_________________

* Նշված են այն հարցերը, որոնց ներկայացման ժամանակ պահանջվում են

նախագծի ընդունման անհրաժեշտության և ժամկետների վերաբերյալ

լրացուցիչ հիմնավորումներ:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
16.02.1998
N 90
Որոշում