Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

117.0046.210598

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

28 ապրիլի 1998թ. թիվ 46

 

i

ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության  05.02.98 թ. «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 1997 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 159 որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և պետական պատվերով կառուցվող օբյեկտներում տրամադրված ֆինանսական միջոցների օգտագործման ստուգման և վերահսկման ենթակա հարցերի ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 59 որոշման 2-րդ կետի

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հաստատել «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգը:

2. Գիտատեխնիկական ինֆորմացիոն կենտրոնին (Գ. Մաթևոսյան) տալ լրատվություն շահագրգիռ նախարարություններին, գերատեսչություններին, կազմակերպություններին և համաձայն նրանց պահանջարկի ապահովել նշված կարգի հրատարակումը և տարածումը:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել նախարարի տեղակալ պրն. Ս. Կարապետյանի վրա:

 

ԿԱՐԳ

ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

 

1. Կիրառման բնագավառը

 

Սույն կարգը մշակված է կիրառելու շինարարության մասնակիցների կողմից, որոնք ընդունված կարգով ունեն իրավունք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնելու նոր կառույցների շինարարություն, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցում, վերականգնում, ընդլայնում, արդիականացում, վերանորոգում (հետագայում` շինարարություն):

 

2. Նորմատիվային վկայակոչումներ

 

Սույն կարգում վկայակոչված են ՀՍՏ 1.0-93 «Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտացման ազգային համակարգ: Հիմնական դրույթներ»:

 

3. Սահմանումներ

 

Սույն կարգում կիրառվել են տերմիններ և սահմանումներ ՀՍՏ 1.0-93-ին համապատասխան:

 

4. Ընդհանուր դրույթներ

 

4.1. Սույն կարգը մշակված է շինարարության մասնակիցներին նորմատիվային փաստաթղթով ապահովելու նպատակով, որի հիման վրա պետական բյուջեով ֆինանսավորվող օբյեկտներում կատարվում է գործող գներով շինարարական (շինմոնտաժային, նորոգման, թողարկման կարգաբերման) աշխատանքների արժեքի հաշվարկը հետևյալ դեպքերում`

- կապալառու կազմակերպության հետ բանակցությունների հիման վրա պատվերի տեղադրման.

- կատարված աշխատանքների ամենամսյա գործող գներով հաշվարկման պայմանով պատվերի տեղադրման.

- արտակարգ իրավիճակների դեպքում աշխատանքների կատարման:

4.2. Կատարվող աշխատանքների արժեքի կառուցվածքը ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով`

Ա = Ծ + Շ + Հ

 

որտեղ`

 

Ա  - արժեքն է

Ծ  - ծախսերն է

Շ  - շահույթն է

Հ  - հարկերն է

 

4.3. Շինարարական աշխատանքների արժեքի մեջ մտնող ծախսերը` ելնելով շինարարական նորմաներից, խմբավորվում են հետևյալ կառուցվածքով`

 

Ծ = ՈՒ + Վ + Ա

 

որտեղ`

 

Ծ  -  շինարարական աշխատանքների արժեքի մեջ մտնող ծախսերն են

 

ՈՒ -  ուղղակի ծախսերն են

 

Ուղղակի ծախսերին են վերաբերվում անմիջապես աշխատանքի կատարման համար ծախսերը, այսինքն`

 

ՈՒ = Ա + Ն + Մ

 

որտեղ`

 

Ա  -  հիմնական բանվորների աշխատավարձն է և հատկացումներն են

աշխատավարձի ֆոնդին սոցիալական ապահովագրության բոլոր տեսակներով

 

Ն  -  նյութերի, կառուցվածքների և պատրաստվածքների արժեքն է

 

Մ  -  շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերն են

 

Վ  -  վերադիր ծախսերն են

 

Վերադիր ծախսերին են վերաբերվում արտադրության կազմակերպման հետ կապված ծախսերը (կառավարման ապարատի և գծային անձնակազմի (աշխղեկ, վարպետ, տեղամասերի պետեր և այլն) պահպանումը, ցածրարժեք գույքի մաշվածությունը, շենքերի և կառուցվածքների (ժամանակավոր և մշտական) ամորտիզացիան, վարձավճարը, պահպանման ծախսերը (ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգման, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման, կապի և այլն), օժանդակ (հիմնական կազմի մեջ չմտած) բանվորների աշխատավարձը, սոցապահովման հատկացումները և այլ ծախսերը, որոնք հաշվի չեն առնված ուղղակի ծախսերի մեջ):

 

Ա  - այլ ծախսերն են, որոնք հաշվի են առնում շինարարության վրա ազդող

յուրահատուկ (շին. հրապարակի վայրը, շինարարական աշխատանքների

կազմակերպման հետ կապված ծախսերը, կլիմայական պայմանները,

շինարարական կազմակերպության յուրահատկությունները) պայմանները:

 

5. Գների հաշվարկումը

 

5.1. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման համար, համաձայն գործող ՀՀՇՆ, ՇՆևԿ և արտադրական նորմաների, կատարվում է ծախսերի ընտրանք` աշխատաժամանակի, մեքենաների և մեխանիզմների տեսակների և ժամանակի (հաշվի առնելով աշխատանքի պայմանների ազդեցությունը), նյութերի, պատրաստվածքների և կառուցվածքների պահանջարկը բնական արտահայտությամբ:

5.2. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկները իրականացվում են ընդգրկելով հետևյալ հոդվածները`

- աշխատավարձ

- նյութերի արժեքը

- մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքը

- վերադիր ծախսեր

- շահույթ

- այլ ծախսեր

- ավելացված արժեքի հարկ

 

5.2.1. Աշխատավարձի հաշվարկը

 

Աշխատավարձը հաշվարկվում է`

 

Ա = Տ x Դ x Գ

 

որտեղ`

 

Ա  -  աշխատավարձի չափն է

 

Տ  -  աշխատատարությունն է մարդ. ժամերով (որոշվում է ելնելով կատարված

աշխատանքների ծավալից և միավոր աշխատաժամի նորմայից)

 

Դ  -  1 ժամվա դրույքն է (որոշվում է միջին ամսական աշխատավարձը

բաժանելով 173.1, միջին ամսական աշխատավարձի չափը ընդունվում է ՀՀ

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության որոշմամբ)

 

Գ  -  սոցապահովման հատկացումների գործակիցն է

 

Աշխատատարության նորմաների բացակայության դեպքում աշխատավարձի չափը որոշվում է ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից սահմանվող այլ մեթոդով:

 

5.2.2. Նյութերի արժեքի հաշվարկը

 

Նյութերի արժեքը հաշվարկվում է`

 

Ն = (Ն1 x Ա1 + Ն2 x Ա2 ... + Նn x Աn) x 1,05 x 1,05 x 1,02

 

որտեղ`

 

   Ն             -   նյութերի արժեքն է

 

   Ն1, Ն2, Նn    -   նյութերի ծախսն է ըստ նորմերի

 

   Ա             -   նյութերի, պատրաստվածքների և  կառուցվածքների գներն են,

                     ընդունվում է համաձայն գինը հիմնավորող փաստաթղթերի

                     (հաշիվների, գների մասին ինֆորմացիոն տեղեկագրերի և

                     այլն), ընդ որում կոմերցիոն կազմակերպությունների,

                     անհատ անձանց կողմից ձեռք բերված և հաշվարկներում

                     ներառված նյութերի, պատրաստվածքների և կառուցվածքների

                     գները չպետք է գերազանցեն ՀՀ Քաղաքաշինության

                     նախարարության կողմից թողարկվող ինֆորմացիոն

                     տեղեկագրում բերված գներին:

 

   1,05          -   այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակիցն է

 

   1,05          -   տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակիցն է

 

   1,02          -   պահեստավորման - փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող

                     գործակիցն է

 

5.2.3. Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքի հաշվարկը

 

Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքը հաշվարկվում է`

 

Մ = (Ժ1 x Ա1 + Ժ2 x Ա2 ... + Ժn x Աn) x 1.03

 

որտեղ`

 

   Մ           -   Մեքենաների և  մեխանիզմների շահագործման արժեքն է

 

Ժ1, Ժ2, Ժn -  մեքենաների աշխատանքի ժամանակն է

 

Ա1, Ա2, Ա3 -  1 մեք/ժամ-ի արժեքն է (շահագործող կազմակերպության հետ

պայմանագրով կամ շինարարական կազմակերպությունների

պլանա - հաշվարկային գներով).

 

   1.03        -   այլ մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվի առնող

                   գործակից է

 

Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքը թույլատրվում է որոշել նաև ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից սահմանվող այլ մեթոդով:

 

5.2.4. Վերադիր ծախսերի հաշվարկը

 

Վերադիր ծախսերը հաշվարկվում են ուղղակի ծախսերի ընդհանուր արժեքի 5.3 տոկոսի չափով:

 

ՈՒ x 5,3

Վ = _____________

100

 

5.2.5. Շահույթի չափի հաշվարկը

 

Շահույթը հաշվարկվում է կազմակերպության բոլոր ծախսերի հանրագումարի 10 օ/օ-ի չափով:

 

(ՈՒ + Վ) x 10

Շ = _________________

100

 

5.2.6. Այլ ծախսերի հաշվարկը

 

Այլ ծախսերը հաշվարկվում են`

 

Ա = Ժ + Ձ + Լ

 

որտեղ`

 

Ա  - այլ ծախսերն են

 

Ժ  - ժամանակավոր պահեստային և կենցաղային շենքերի շինարարության

(շարժական կամ հավաքովի - քանդովի շենքերի օգտագործման),

ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի մոտեցման (Էլեկտրաէներգիայի,

ջրի, օբյեկտի մոտեցման ճանապարհների և հրապարակների և այլն)

ծախսերն են, ընդունվում են ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության

նորմաներով

 

Ձ  - ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ

ծախսերն են, ընդունվում են ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության

նորմաներով

 

Լ  - ՀՀ Կառավարության (սահմանված կարգով ՀՀ կառավարման մարմնի)

կողմից սահմանված այլ արտոնություններ և լրացուցիչ ծախսեր

 

5.2.7. Հարկեր

 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը հաշվարկվում են շինարարական աշխատանքների արժեքից, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

5.3. Պատվիրատուի (նախագծային ինստիտուտի) կողմից կատարված նախնական հաշվարկները ձևակերպվում են համաձայն թիվ 1 հավելվածի (ձև 1,2): Կատարված աշխատանքների հաշվարկները ձևակերպվում են համաձայն թիվ 2 հավելվածի (ձև 1,2):

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1

ձև թիվ 1

 

Պատվիրատու ____________________________ Շինարարության անվանումը և նրա հասցեն ________________________________ Օբյեկտի անվանումը _____________________

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

Շինարարական աշխատանքների արժեքի

 

                 ___________________ 19    թ.

 

.__________________________________________________________________________.

| Հ/Հ  | Հիմնավո- |  Աշխատանքների  | Չափման    |Ծավալը  | Արժեքը հազ. դրամ |

|      | րում     |  և  ծախսերի    | միավորը   |        |__________________|

|      |          |  անվանումը     |           |        |Միավորի  Ընդհանուր|

|______|__________|________________|___________|________|__________________|

|  1   |   2      |      3         |    4      |  5     |   6          7   |

|______|__________|________________|___________|________|__________________|

|______|__________|________________|___________|________|__________________|

|______|__________|________________|___________|________|__________________|

.__________________________________________________________________________.

 

Ընդամենը

 

____________________________________________ նախագծային ինստիտուտի

 (Ա.Ա.Հ. պաշտոն, ստորագրություն)               պատասխանատու ներկայացուցիչ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1

Ձև թիվ 2

 

Պատվիրատու ________________________

Շինարարության անվանումը և նրա

հասցեն ____________________________

Օբյեկտի անվանումը _________________

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

________________________ 19  թ.

 

._____________________________________________________.

| Հ/Հ   | Հոդվածների անվանումը  |  Արժեքը հազ. դրամ   |

|_______|_______________________|_____________________|

|  1    |            2          |          3          |

|_______|_______________________|_____________________|

|_______|_______________________|_____________________|

|_______|_______________________|_____________________|

._____________________________________________________.

Ընդամենը

 

_____________________________________________ նախագծային ինստիտուտի

       (Ա.Ա.Հ. պաշտոն, ստորագրություն)              պատասխանատու

                                                    ներկայացուցիչ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2

Ձև թիվ 1

 

Պատվիրատու __________________________

Աշխատանք կատարողը ____________________

Պայմանագիր թիվ _______________________ 19  թ.

Շինարարության անվանումը և նրա

հասցեն _______________________________

Օբյեկտի անվանումը ____________________

 

ՀԱՇՎԱՐԿ

Կատարված շինարարական աշխատանքների

 

________________________ 19  թ.

 

.___________________________________________________________________________.

|Հ/Հ | Աշխատանքների և      | Աշխատանքների         |     Կատարված է          |

|    | ծախսերի անվանումը   | և  ծախս. արժեքը      |_________________________|

|    |                     |                      | շինարար.    հաշվետու    |

|    |                     |                      | սկզբից      ժամանակ     |

|    |                     |                      |_________________________|

|    |                     |                      | օ/օ| կատ.   |օ/օ |կատ.  |

|    |                     |                      |    | աշխ.   |    |աշխ.  |

|    |                     |                      |    | արժեքը |    |ար-   |

|    |                     |                      |    |        |    |ժեքը  |

|____|_____________________|______________________|____|________|____|______|

| 1  |         2           |        3             |  4 |   5    |  6 |  7   |

.___________________________________________________________________________.

 

Ընդամենը

 

Կ.Տ. ______________________________________ հաշվարկ կատարող

(Ա.Ա.Հ. պաշտոն, ստորագրություն)

 

Կ.Տ. _____________________________________________ հաշվարկ ընդունող

(պատվիրատուի Ա.Ա.Հ., պաշտոն, ստորագրություն)

 

ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ 2

Ձև թիվ 2

 

Պատվիրատու ______________________________

Աշխատանք կատարողը _______________________

Պայմանագիր թիվ __________________________ 199  թ.

Շինարարության անվանումը և նրա

հասցեն __________________________________

Օբյեկտի անվանումը _______________________

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

Կատարված շինարարական աշխատանքների

 

_______________________ 199  թ.

 

.___________________________________________________________________________.

| Հ/Հ | Աշխատանքների | Հիմնա-  | Չափ,    |Միավորի  |      Կատարված է        |

|     | և  ծախսերի   | վորում  | միավոր  |արժեքը   |________________________|

|     | անվանումը    |         |         |         | Հաշվետու    | շինարար. |

|     |              |         |         |         | ժամա-       | սկզբից   |

|     |              |         |         |         | նակա-       | ներառե-  |

|     |              |         |         |         | շրջանում    | լով հաշ- |

|     |              |         |         |         |             | վետու    |

|     |              |         |         |         |_____________| ժամանա-  |

|     |              |         |         |         |քանակը |կատ. | կաշրջանը |

|     |              |         |         |         |       |աշխ. |          |

|     |              |         |         |         |       |ար-  |          |

|     |              |         |         |         |       |ժեքը |          |

|_____|______________|_________|_________|_________|_______|_____|__________|

| 1   |      2       |    3    |    4    |   5     |  6    | 7   |    8     |

.___________________________________________________________________________.

 

Ընդամենը

 

Կ.Տ. ____________________________________________ հաշվարկ կատարող

(Ա.Ա.Հ. պաշտոն, ստորագրություն)

 

Կ.Տ. _____________________________________________ հաշվարկ ընդունող

(պատվիրատուի Ա.Ա.Հ. պաշտոն, ստորագրություն)

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «21»  05  1998 Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 199800129

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

                     15.04.98 թ.     թիվ 10 - 470

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ի պատասխան 18.03.98 թ. ՖՓ - 17/433 գրությամբ ներկայացված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի» հայտնում ենք հետևյալը.

Կարգի 5.2.1. ենթակետում «ընդունվում է միջգերատեսչական մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ» արտահայտությունը փոխարինել «սահմանվում է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից» արտահայտությամբ:

 

 

pin
Քաղաքաշինության պետկոմ /նախկին նախ
28.04.1998
N 46
Հրաման