Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

18 դեկտեմբերի 2008 թվականի N 51

 

12. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2009-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության զարգացման հայեցակարգին ու Հայաստանում մասնագիտական կրթության բարեփոխումների 2009-2011 թվականների միջոցառումների ծրագրին և ժամանակացույցին` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի

նիստի N 51 արձանագրային որոշման

 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության հայեցակարգը մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության» և «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի» հիմնադրույթներին համապատասխան: Հիմք ընդունելով կրթության համակարգի արդեն իսկ արձանագրված ձեռքբերումները, հայեցակարգը միտված է դրանց աստիճանական զարգացմանը, նախանշելով ոլորտի հետագա զարգացումների գերակա ուղղությունները: Հայեցակարգի հիմքում դրվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման ռազմավարությունը»:

 

2. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի բարեփոխումները սկսվել են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո` սոցիալ-տնտեսական և հասարակական նոր հարաբերությունների պայմաններում, երբ կարևորվեց հասարակական և տնտեսական զարգացման համաշխարհային միտումներին մեր ինտեգրվելը, կրթության` որպես հիմնարար արժեքները փոխանցող և ազգային հարատևումն ապահովող համակարգի անհրաժեշտությունը: Մասնագիտական կրթական համակարգի առջև ծառացած խնդիրները տարաբնույթ էին ու պայմանավորված կյանքի հրամայականով, իսկ լուծումները` օրակարգային, ելնելով կրթության արագընթաց գլոբալացման և երկրի մրցունակության ապահովման անհրաժեշտությունից:

Ներկայումս մասնագիտական կրթության բնագավառի գերակա խնդիրն է կրթության որակի բարձրացումը, ապահովելով համակարգի արդյունավետ գործունեությունը և քաղաքացիների` իրենց ձգտումներին և ընդունակություններին համապատասխան կրթություն ստանալու հավասար մատչելիությունը:

 

1) Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում իրականացված բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում գործունեության հիմնական նպատակներն են եղել որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու նրանց մրցունակության բարձրացումն աշխատաշուկայում, կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին, կրթության բովանդակության միջազգային չափանիշներին համադրելիության և ուսումնական գործընթացի թափանցիկության, ինչպես նաև մատչելիության և հավասարության ապահովումը»:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2004 թ. հավանության է արժանացել «Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման ռազմավարությունը», որով սահմանվել է այս համակարգի հիմնական նպատակներն ու խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները:

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը 2005 թ. ընդունել է «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև մշակվել և հաստատվել են մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր, որոնց հիմնական նպատակն է ապահովել որակյալ մասնագետների պատրաստումը` տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

Մշակվել է նաև «Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացման գերակայությունները և 2005-2008 թթ. գործողությունների պլանը»:

Այս ոլորտի բարեփոխումներն ուղղված են կրթական չափորոշիչների և ծրագրերի արդիականացմանը, մանկավարժական կադրերի վերապատրաստմանը, ուսումնանյութական ապահովվածության բարելավմանը, կառավարման ու ղեկավարման համակարգի ռացիոնալացմանը, ինչպես նաև մեծահասակների կրթության ապահովմանը: Մեծ տեղ է հատկացվելու նաև հաստատությունների, ձեռնարկությունների ու դրանց միությունների միջև համագործակցության խթանմանը: Հաստատվել են թվով 24 մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչներ, որոնց հիման վրա վերանայվում են ուսումնական ծրագրերը և պլանները:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունն իրականացվում է 28 արհեստագործական ուսումնարաններում և 16 միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` քոլեջներում: Համակարգում ընդգրկված է 6500 սովորող: Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների (ՄՄՈՒՀ) թիվը կազմում է 80, որոնցում ուսանում է շուրջ 27500 սովորող:

 

2) Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական

կրթության հիմնախնդիրները

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները պայմանավորված են հետևյալ գործոններով`

. երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով,

. ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող գիտության և տեխնիկայի արագընթաց փոփոխություններով,

. ազգային ինքնության ձևավորման, պահպանման ու զարգացման գործում կրթության խաթարված դերով,

. կրթության շարունակական զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների անբավարարությամբ,

. կառուցվածքային գործազրկության մեծ ծավալներով,

. գյուղական երիտասարդության համար կրթական համակարգի ոչ մատչելիությամբ,

. առկա ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործմամբ և այլն:

Հայաստանում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից է աշխատաշուկայի պահանջներին միտված մասնագիտական կրթության և կրթական ծառայությունների մատուցման բարձր որակի ապահովումը: Համակարգը ծերացման կայուն միտում ունի և առկա է որակյալ կադրերի արտահոսք:

Համակարգված չեն դասավանդող անձնակազմի վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման ծրագրերը: Լուծված չեն նախնական և միջին մասնագիտական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման համար առանցքային նշանակություն ունեցող տեղեկատվական հաղորդակցման և դասավանդման նոր տեխնոլոգիաների ներդրման խնդիրները, թույլ է ձեռնարկություն-ուսումնական հաստատություն կապը, բացակայում են արդյունավետ մեխանիզմները ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման առումով:

Աշխատաշուկան, ի դեմս գործատուների, թույլ է ներգրավված այս համակարգի կառավարման աշխատանքներում: Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում լիարժեք ձևավորված չէ սոցիալական գործընկերությունը: Ներկայիս համակարգը բավարար ճկուն չէ և չի հասցնում ինքնակամ արձագանքել տնտեսության արագ զարգացող որոշ ճյուղերի պահանջներին:

Բացի այդ, գոյություն չունեն արդյունավետ միջազգային հարաբերություններ և համագործակցության զարգացման մեխանիզմներ` այլ երկրների նմանատիպ ուսումնական հաստատությունների հետ կապ հաստատելու համար, միևնույն ժամանակ հաճախ չի ապահովվում միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացված փորձնական ծրագրերի շարունակությունը:

 

2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության զարգացումն անհրաժեշտ է դիտարկել երկրի ընդհանուր զարգացման, ազգային և պետական անվտանգության ապահովման հետևյալ խնդիրների համատեքստում.

ա) կայուն տնտեսական աճի ապահովում,

բ) միջազգային և տարածաշրջանային համագործակցություն,

գ) անկախ պետականության ամրապնդում և քաղաքացիական հասարակության զարգացում,

դ) բարեկեցության ապահովում և աղքատության հաղթահարում,

ե) աշխատաշուկայի պահանջարկին միտված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի զարգացում:

Գիտելիքահեն տնտեսության և հասարակության ձևավորման խնդրում կրթությունը կենտրոնական դերակատարում ունի որպես մարդկային ներուժի ձևավորման միջոց: Կրթության համակարգն է բարձր մտավոր և ստեղծագործական ունակություններով օժտված, միջազգային մակարդակում մրցունակ գիտության և բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառի կադրերի պատրաստման երաշխավորը:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգը հետագա բարեփոխումների կարիք ունի: Այն պետք է տնտեսության և հասարակության պահանջներին համահունչ կրթության ճկուն մեխանիզմների ձևավորմամբ և ռեսուրսների նպատակային ուղղորդման միջոցով որակական բարձր ցուցանիշներ արձանագրի` նպատակ ունենալով ապահովել քաղաքացիների կայուն բարեկեցությունը: Առավել առաջնային է աղքատության հաղթահարումը, որտեղ կրթությունը դիտարկվում է հիմնական գերակայությունների շարքում: Նկատի ունենալով Հայաստանի տնտեսական զարգացման միտումները, այս բնագավառում ևս առաջնային է դառնում որակյալ մասնագիտական կրթության հնարավորությունների ընդլայնումը` սոցիալական անհավասարությունն ու տարածքային անհամաչափ զարգացումը մեղմելու հրամայականով:

Այսպիսով, պետության զարգացման և ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառը կարիք ունի զարգացման, ինչն առաջնահերթ միտված է կրթության վարկանիշի բարձրացմանը ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս: Դա կամրապնդի և կընդլայնի Հայաստանի` որպես գիտակրթական տարածքի համբավը:

 

3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

Հայաստանի կրթության առաջիկա զարգացումը պետք է միտված լինի հետևյալ փոխպայմանավորող և փոխլրացնող գլխավոր նպատակների իրականացմանը.

ա) ապահովել կրթական բարձրակարգ նվաճումների տարեցտարի արագացող աճ,

բ) զարգացնել միջազգային համագործակցության ներուժը,

գ) նպաստել անհատի ինքնության գիտակցմանը և արժևորմանը,

դ) ապահովել կրթական համակարգի ճկունությունը աշխատաշուկայի փոփոխությունների նկատմամբ, ինչպես նաև բարձր հմտություններով պահանջարկի ազդեցությունն առաջարկի ձևավորման վրա,

ե) ապահովել որակյալ մասնագետների պատրաստումը` տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

 

1) Կրթական բարձրակարգ նվաճումների տարեցտարի արագացող աճ

 

Կրթության համակարգի գլխավոր խնդիրը որակի ապահովումն է, ինչը պահանջում է ջանքերի ու ռեսուրսների կենտրոնացում և ենթադրում է հասարակության առավել մեծ վստահություն և պահանջատիրություն համակարգի նկատմամբ: Բարձրակարգ նվաճումների խրախուսմանն ուղղված պետական հետևողական քաղաքականությունը կնպաստի, որ կրթական համակարգի ներսում և դրսում գտնվող անհատները, խմբերն ու հաստատություններն ավելի ակտիվորեն աշխատեն կրթության որակի բարձրացման ուղղությամբ: Վերջապես, գերազանցությունը խրախուսող քաղաքականությունը կօգնի բացահայտել մասնագիտական կրթության գերազանցության օջախները` դրանք վերածելով օրինակելի կենտրոնների և նպաստելով դրանց հետագա զարգացմանը:

Մասնագիտական կրթության տարբեր ճյուղերում ձեռք բերված նվաճումներն իրենց հերթին կնպաստեն մյուս երկու գլխավոր նպատակների իրականացմանը: Նախ, նման նվաճումների շնորհիվ Հայաստանի կրթական համակարգի սովորողները, շրջանավարտներն ու հաստատությունները կարող են ներգրավվել միջազգային ցանցերում: Երկրորդ, գիտելիքի տարաբնույթ ճյուղերում ձեռքբերումները պատմականորեն հայ ինքնության մաս են կազմել, իսկ նորագույն նվաճումները կնպաստեն այդ ինքնության ամրապնդմանն ու գիտելիքի և կրթության նորովի արժևորմանը:

 

2) Միջազգային համագործակցության ներուժի ձևավորում

 

Միջազգային տնտեսական, հասարակական, մասնագիտական և այլ ցանցերում մասնակցությունն անհրաժեշտ է շարունակաբար նորացվող գիտելիքի համաշխարհային շտեմարանից օգտվելու, առկա գիտելիքը, փորձը արագորեն տեղայնացնելու, իսկ տեղական գիտելիքն ու նորարարությունը միջազգայնացնելու համար: ՈՒստի, կարևոր նպատակներից մեկը պետք է լինի անհատների և հաստատությունների միջազգային համագործակցության ներուժը զարգացնելն ու ամրապնդելը:

Միջազգային ցանցերում մասնակցություն ունենալու անհրաժեշտությունը կնպաստի Հայաստանի մասնագիտական կրթության որակի բարձրացմանը: Մյուս կողմից, Հայաստանի կրթական համակարգի սովորողների, շրջանավարտների և հաստատությունների ակտիվ մասնակցությունը միջազգային ցանցերում, ընդհանուր առմամբ, կնպաստի Հայաստանի կրթության վարկանիշի և ընդհանուր մրցունակության բարձրացմանը:

Զուգահեռաբար պետությունը բարեփոխումների գործընթացում կորդեգրի այնպիսի մոտեցումներ, որոնք բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում կրթական համակարգի անհատների, խմբերի և հաստատությունների համար` ընդգրկվելու միջազգային ցանցերում:

 

3) Յուրահատուկ ինքնության գիտակցում և արժևորում

 

Ինչպես նախորդ երկու նպատակների դեպքում, այս գլխավոր նպատակը ևս, խթանում ու ամրապնդում է մյուս երկուսը: Գերազանց նվաճումների հասնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գիտելիքն ու աշխատասիրությունը կարևորող արժեքային համակարգ և յուրահատուկ ինքնություն, քանի որ ինքնատիպությունը նորարարության հզոր աղբյուր է: Երկրորդ, գլոբալ ցանցերում մասնակցելու համար պետք է համամարդկային արժեքների կրող լինել, իսկ նման ցանցերում չձուլվելու համար ազգային ինքնության յուրահատկություններ դրսևորել: Արժեքային բարձր որակներ կրելը միջազգային համագործակցության ասպարեզում վստահելի գործընկերոջ համբավ ձեռքբերելու անհրաժեշտ նախապայման է:

Այս ոլորտում մասնագիտական կրթական քաղաքականությունը ուղղված կլինի անհատի ինքնության գիտակցմանն ու արժևորմանը նպաստող որակների զարգացմանը, արժեքների վրա խարսխված, թափանցիկ, հաշվետու և ժողովրդավարական կրթական համակարգի զարգացմանը, որը օրինակ կհանդիսանա և նպաստավոր միջավայր կդառնա անհատական արժեքների ձևավորման համար:

 

4. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

 

Հայեցակարգի գլխավոր նպատակների իրականացումը պահանջում է որդեգրել այնպիսի ռազմավարական մոտեցումներ, որոնք կապահովեն բարեփոխումների առավել նպատակայնություն և արդյունավետություն: Նախ, նկատի ունենալով ռեսուրսների սահմանափակությունը, անհրաժեշտ է նախապատվությունը տալ այնպիսի մոտեցումների, որոնք նվազագույն ներդրումներով առավելագույն արդյունքի ապահովման հնարավորություն են ընձեռում: Երկրորդ, առաջնայնություն տալ այն ձեռքբերումներին, որոնք, լինելով էական, նաև հասանելի են համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում: Երրորդ, ստեղծել զարգացումների համար բարենպաստ միջավայր` սահմանելով անհրաժեշտ կանոններ, զարգացման ուղենիշներ, որը նաև կխթանի ինքնաբուխ բարեփոխումների և նվաճումների հասնելու ներուժի դրսևորմանը: Չորրորդ` համակարգի պլանավորումն իրականացնել աշխատաշուկայի և երկրի տնտեսական զարգացման ընթացիկ և ռազմավարական կարիքներին համապատասխան:

Նման դիրքորոշմամբ է պայմանավորված ստորև բերված հիմնական ռազմավարական մոտեցումների ընտրությունը.

ա) ձևավորել ներուժի և հնարավորությունների դրսևորման բարենպաստ միջավայր,

բ) կիրառել ռեսուրսների բաշխման տարբերակված մոտեցում` ապահովելով հավասար մեկնարկային հնարավորություններ,

գ) հայտնաբերել, ձևավորել, զարգացնել և կապակցել գերազանցության օջախները:

 

1) Ձևավորել ներուժի և հնարավորությունների դրսևորման բարենպաստ

միջավայր

 

Հայեցակարգով նախատեսված բարեփոխումների իրականացմանն օժանդակելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ բարեփոխումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծել: Արդյունավետ կանոնների սահմանումը, իրականացումը և պահպանումը կարող է ինքնաբուխ բարեփոխումների հանգեցնել` առանց լայնածավալ կենտրոնական միջամտության: Նման մոտեցումը ենթադրում է նվազագույնի հասցնել պետության ուղղակի միջամտությունը մասնագիտական կրթության կազմակերպմանը և փոխարենը մասնագիտական կրթության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել` սահմանելով կրթության հեռանկարային զարգացման ուղենիշները և վերահսկելով կրթության կառավարման ու կազմակերպման որակը:

Բարենպաստ միջավայրը ենթադրում է.

ա) վստահության, համագործակցության մթնոլորտ,

բ) կրթական ծառայությունների մատուցման մրցակցային դաշտ,

գ) համապատասխան ենթակառուցվածքներ և հզորություններ:

Նման ռազմավարության շնորհիվ հնարավոր կլինի վերանայել և բարելավել սահմանված ռազմավարական նպատակների իրականացմանը խոչընդոտող օրենսդրական դաշտը, գլխավոր նպատակների իրականացման գործում ստանալ մասնավոր հատվածի օժանդակությունը, ինչպես նաև սահմանել անհրաժեշտ չափորոշիչներ և արդյունավետ վերահսկել կրթության կառավարման ու կազմակերպման որակը:

 

2) Կիրառել ռեսուրսների տարբերակված բաշխում` ապահովելով հավասար

մեկնարկային հնարավորություններ

 

Պետությունն ունի կրթական համակարգում ընդգրկված սովորողներին և հաստատություններին մրցակցային հիմունքներով հավասար հնարավորություններ տրամադրելու պարտավորություն: Կարևորելով հավասարության սկզբունքը` միաժամանակ, կորդեգրվեն այնպիսի մոտեցումներ, որոնք ռեսուրսների արդար, սակայն տարբերակված բաշխման միջոցով առավելագույն հնարավորություններ կապահովեն լավ արդյունք ցուցաբերողների համար: Նման մոտեցումն ուղղակիորեն կնպաստի ծրագրով սահմանված առաջին գլխավոր նպատակի` «գերազանց կրթական նվաճումների» ձեռքբերմանը, ինչն իր հերթին կհանգեցնի մյուս երկու գերնպատակների իրականացմանը:

Այս մոտեցումը նախատեսում է.

ա) աջակցել սովորողներին ինքնադրսևորման հնարավորություններ ընձեռող ծրագրերի իրականացմանը,

բ) աջակցել լավագույն սովորողների և հաստատությունների բացահայտմանն ուղղված ծրագրերի իրականացմանը,

գ) աջակցել այնպիսի ծրագրերի իրականացմանը, որոնք առավելագույնի կհասցնեն լավագույն կրթական արդյունքներ ունեցողներին առաջարկվող կրթական հնարավորությունները,

դ) աջակցություն ցուցաբերել այն նախաձեռնություններին, որոնք ճկուն կրթական ծառայություններ և կրթական հնարավորություններ են առաջարկում` անկախ տարիքից, սեռից, ազգությունից, սոցիալական ծագումից:

 

3) Հայտնաբերել, ձևավորել, զարգացնել և կապակցել գերազանցության

օջախները

 

Բարեփոխումներն արագացնելու և արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել գերազանցության օջախների միջոցով կրթական համակարգը զարգացնելու մոտեցումը: Այս մոտեցումը ենթադրում է բարեփոխումներն իրականացնել մի կողմից, օրինակելի կենտրոններ հայտնաբերելու և զարգացնելու, մյուս կողմից` նմանատիպ կենտրոններ ստեղծելու միջոցով: Այդ կենտրոնները, դառնալով գերազանցության օջախներ, ստանձնում են բարեփոխումների առաջնորդի և տարածողի դերը: Նման օջախների հիմնական հատկանիշներից մեկն այն է, որ վերջիններս ձևավորում են հաստատությունների կամ ցանցերի ներսում արագ աճելու նպատակով` ժամանակի ընթացքում վերաճելով ամբողջական կառույցների: Կրթական համակարգի համաչափ զարգացում ապահովելու համար իրականացվելու է բոլոր մարզերում գերազանցության օջախներ ձևավորելու քաղաքականություն: Որպեսզի օջախների ազդեցությունն առավելագույնս դրսևորվի, անհրաժեշտ է դրանց փոխկապակցումը ինչպես միմյանց, այնպես էլ արտերկրի կառույցների հետ: Գերազանցության օջախները խրախուսվելու են և պարտավորություն են ստանձնելու նոր օջախների ձևավորմանն աջակցելու համար:

Նման ռազմավարությունը նախատեսում է.

ա) աջակցել կրթական համակարգի հաստատությունների ներսում եղած օրինակելի միավորների` «փոփոխության սաղմերի» զարգացմանը և նորերի ստեղծմանը,

բ) նպաստել, որ այդ օջախները ժամանակի ընթացքում վերաճեն լիարժեք կառույցների,

գ) օժանդակել, որ գերազանցության օջախները կապվեն միմյանց` վերջիններիս ազդեցությունը մեծացնելու համար,

դ) ձևավորել ներուժի և հնարավորությունների դրսևորման բարենպաստ միջավայր:

 

5. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության զարգացման գլխավոր նպատակների իրականացումը պահանջում է էականորեն բարձրացնել մասնագիտական կրթության կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, զարգացնել կառավարման օղակների և մանկավարժների մասնագիտական ներուժը, արդիականացնել կրթության բովանդակությունը` ապահովելով դրա համապատասխանությունը արդի պահանջներին: Այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ է ՄԿՈՒ կրթական չափորոշիչների նվազագույն պահանջները սահմանել հիմք ընդունելով Որակավորումների ազգային շրջանակը, զբաղմունքների դասակարգիչը, մասնագիտությունների որակավորման բնութագրերը: Միաժամանակ, հաջողության կարևոր նախապայման է ռեսուրսների օգտագործման նպատակայնության բարձրացումը և նոր ռեսուրսների բացահայտումն ու ներգրավումը:

Ապահովելով մասնագիտական կրթության համակարգի արդեն իսկ արձանագրված ձեռքբերումների աստիճանական զարգացումն ու ընդլայնումը, կրթության զարգացումներն առավել նպատակային և արդյունավետ դարձնելու համար, հետագա զարգացումները կիրականացվեն ստորև ներկայացվող գերակա ուղղություններով:

1) Բացառիկ նվաճումներին միտված ծրագրերը խրախուսող ներդրումային քաղաքականություն,

2) Բարեփոխումներն առաջնորդելու կարողությունների հզորացում,

3) Հանրությանն անմիջական հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացում,

4) Կրթության բովանդակության և չափորոշիչների բարելավում,

5) Դասավանդող կադրերի կարողությունների հզորացում,

6) Համակարգի օպտիմալացում, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ,

7) Միջազգային ցանցերում մասնակցության ընդլայնում,

8) Կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում տնտեսական զարգացման պահանջներին,

9) ուսուցման կարճաժամկետ ծրագրերի մշակում և ներդրում,

10) մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մասնակցություն մեծահասակների կրթության կազմակերպման ու իրականացման գործում:

 

6. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության զարգացման գլխավոր նպատակների իրականացումը կապահովվի ռազմավարական մոտեցումներին և գերակայություններին համապատասխան նպատակային ծրագրերի միջոցով, որոնք կհանդիսանան ներկայումս իրականացվող հիմնական ծրագրերի տրամաբանական շարունակությունը: Իրականացվող ծրագրերը և բարեփոխումների ռազմավարությունները կվերանայվեն գլխավոր նպատակներին և ռազմավարական ուղղություններին համապատասխան:

 

1) Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգի ինտեգրում

միասնական եվրոպական կրթական տարածքին

 

ա) Խթանել մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) հաստատությունների ինտեգրումը գլոբալ համակարգերին,

բ) ՄԿՈՒ որակավորումների համակարգը համապատասխանեցնել որակավորումների եվրոպական շրջանակին, զբաղմունքների դասակարգչին, մասնագիտությունների որակավորման բնութագրերին,

գ) Ներդնել կրեդիտների կուտակման և փոխանցման միասնական համակարգ,

դ) Բարձրացնել համակարգի մասնագետների տեղեկացվածությունը արտասահմանյան երկրների փորձի և լավագույն ձեռքբերումների վերաբերյալ,

ե) Միանալ Կոպենհագենյան հռչակագրին և գործընթացին,

զ) Բաց և ժողովրդավարական ՄԿՈՒ համակարգի ստեղծում,

է) Օժանդակել ՄԿՈՒ հաստատությունների ցանցավորմանը:

 

2) ՄԿՈՒ համակարգի արդյունավորության և արդյունավետության ապահովում

 

ա) Ստեղծել մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվության արդյունավետ համակարգ,

բ) Ձևավորել աշխատաշուկայի վերլուծության և մասնագիտական չափորոշիչների վրա հիմնված կարողութենամետ կրթական չափորոշիչներ,

գ) Խթանել սոցիալական գործընկերությունը և երկխոսությունը,

դ) Ձևավորել ՄԿՈՒ հաստատությունների օպտիմալ ցանց,

ե) Բարելավել ՄԿՈՒ հաստատությունների ուսումնանյութական բազան,

զ) Բարելավել ուսումնական հաստատությունների հաշվետվողականությունը և գործունեության թափանցիկությունը,

է) Բարելավել մասնագիտական կրթական ծառայությունների մատուցման որակը,

ը) Ձևավորել ուսումնական հաստատությունների ժամանակակից կառավարման մեխանիզմները,

թ) Ապահովել ուսումնական հաստատությունների սովորողների և շրջանավարտների մասնագիտական հմտությունները` համապատասխան տնտեսության և աշխատաշուկայի կարիքներին,

ժ) Ապահովել ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման միջոցների ծախսերի արդյունավետությունը,

ժա) Իրականացնել ՄԿՈՒ համակարգի պլանավորումն աշխատաշուկայի և երկրի տնտեսական զարգացման ընթացիկ և ռազմավարական կարիքներին համապատասխան,

ժբ) Ապահովել մոնիթորինգի արդյունավետ իրականացում և հետադարձ կապ,

ժգ) Ապահովել կրթական որակի գնահատման չափորոշիչների մշակում և ներդրում:

 

3) Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության հնարավորությունների

ստեղծում

 

ա) Ապահովել կրթության շարունակականությունը,

բ) Ապահովել մասնագիտական ուսուցման մատչելիությունը` անկախ նախընթաց կրթության մակարդակից,

գ) Բարելավել մեծահասակների կրթության օրենսդրությունը,

դ) Ապահովել քաղաքացու մրցունակությունը աշխատաշուկայում,

ե) Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության արդյունքների ճանաչում:

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2008 թ. դեկտեմբերի 18-ի նիստի

N 51 արձանագրային որոշման

 

ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2009*)-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ____________________

*) Որոշ գործողությունների իրականացումն սկսվում է 2008 թվականից:

 

._____________________________________________________________________.

|Խնդիրներ և       |Վերջնա|Ակնկալվող  |Ձեռքբերման|Պատաս-|Պարզաբանումներ|

|գործողություններ |ժամկետ|արդյունքներ|ցուցիչ    |խանա- |իրականացման   |

|                 |      |           |          |տուներ|վերաբերյալ    |

|_____________________________________________________________________|

|ԲՆԱԳԱՎԱՌ 1. ՄԿՈՒ ֆինանսավորման օպտիմալացում և  կառավարման բարելավում |

|_____________________________________________________________________|

|Խնդիր 1.1 Խթանել |հունիս|ՈՒսումնական|ՈՒսումնա- |ՀՀ    |              |

|ՄԿՈՒ             |2009թ.|հաստատու-  |կան       |կառավա|              |

|հաստատությունների|      |թյունների  |հաստատու- |րու-  |              |

|կողմից լրացուցիչ |      |եկամուտների|թյունների |թյուն |              |

|միջոցների        |      |ավելացում  |արտաբյու- |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|ստացումը ուսումնա|      |           |ջետային   |      |              |

|արտադրական,      |      |           |մուտքերի  |      |              |

|մեծահասակների    |      |           |ցուցանիշ- |      |              |

|ուսուցման և      |      |           |ներ       |      |              |

|եկամուտներ       |      |           |          |      |              |

|առաջացնող այլ    |      |           |          |      |              |

|գործունեություն- |      |           |          |      |              |

|ների միջոցով     |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.1.1.           |փետր- |Տեղեկացվա- |Կայացած   |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի     |

|ՈՒսումնասիրել և  |վար   |ծություն   |ուսումնա- |      |շուրջ 5 հոգու |

|վերլուծել        |2009թ.|ՄԿՈՒ       |կան այց   |      |գործուղում    |

|միջազգային փորձը |      |հաստատու-  |արտասահման|      |զարգացած ՄԿՈՒ |

|ՄԿՈՒ             |      |թյունների  |յան       |      |համակարգ      |

|հաստատությունների|      |լրացուցիչ  |երկրներ և |      |ունեցող       |

|լրացուցիչ        |      |եկամուտներ |փաստաթղթե-|      |եվրոպական     |

|եկամուտներ       |      |առաջացնող  |րով       |      |որևէ  երկիր   |

|ապահովող         |      |գործունեու-|ամրագրված |      |(երկրներ)`    |

|գործունեության   |      |թյան       |արդյունք- |      |մինչև  7      |

|իրականացման      |      |հնարավոր   |ներ:      |      |օրով(1):      |

|ոլորտում         |      |տեսակների  |Միջազգային|      |              |

|                 |      |և  մեխանիզմ|փորձի և   |      |              |

|                 |      |ների       |Հայաստա-  |      |              |

|                 |      |վերաբերյալ |նում դրա  |      |              |

|                 |      |           |հնարավոր  |      |              |

|                 |      |           |կիրառման  |      |              |

|                 |      |           |վերաբերյալ|      |              |

|                 |      |           |համապարփակ|      |              |

|                 |      |           |փաստաթուղթ|      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

_______________________

1) Մեկ անձի գործուղման արժեքը կկազմի միջինը 1.200.000 դրամ` ներառյալ ճանապարհածախսը, օրապահիկը և ընդունող կողմի ծառայությունների արժեքը:

 

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.1.2. Մշակել,   |ապրիլ |ՈՒսումնական|Հրապարակ- |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 30  |

|ընդունել և       |2009թ.|հաստատու-  |ված երաշխա|      |օր տեղական    |

|հրապարակել երաշ- |      |թյունների  |վորություն|      |փորձագիտու-   |

|խավորություններ` |      |լրացուցիչ  |ներ       |      |թյուն:        |

|ուսումնական      |      |եկամուտներ |          |      |              |

|հաստատությունների|      |առաջացնող  |          |      |              |

|լրացուցիչ        |      |գործունեու-|          |      |              |

|եկամուտներ       |      |թյան հանդեպ|          |      |              |

|առաջացնող        |      |ժամանակակից|          |      |              |

|գործունեության   |      |մոտեցումը  |          |      |              |

|վերաբերյալ       |      |դարձել է   |          |      |              |

|                 |      |պետական    |          |      |              |

|                 |      |քաղաքականու|          |      |              |

|                 |      |թյուն      |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.1.3. Ընդունել  |մայիս |ՈՒսումնական|Ընդունված |ՀՀ    |Լրացուցիչ     |

|ուսումնական      |2009թ.|հաստատու-  |նորմատիվա-|կառավա|ֆինանսական    |

|հաստատությունների|      |թյունների  |յին ակտեր |րու-  |միջոցներ չեն  |

|լրացուցիչ        |      |լրացուցիչ  |          |թյուն |պահանջվի      |

|եկամուտներ       |      |եկամուտներ |          |      |              |

|առաջացնող        |      |առաջացնող  |          |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|գործողությունները|      |գործողու-  |          |      |              |

|խթանող           |      |թյունների  |          |      |              |

|նորմատիվային     |      |իրականացմա-|          |      |              |

|ակտեր            |      |նը նպաստող |          |      |              |

|                 |      |արդիական   |          |      |              |

|                 |      |իրավական   |          |      |              |

|                 |      |դաշտի առկա-|          |      |              |

|                 |      |յություն   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.1.4.           |հունիս|ՄԿՈՒ       |Վերապատ-  |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 40  |

|ՈՒսումնական      |2009թ.|հաստատու-  |րաստման   |      |հոգու         |

|հաստատությունների|      |թյունների  |մշակված և |      |վերապատրաստում|

|ղեկավարներին     |      |տնօրենները |հաստատված |      |2 խմբով.      |

|վերապատրաստել (2)|      |յուրացրել  |ծրագիր:   |      |յուրաքանչյուր |

|կրթության        |      |են և  կարող|Առնվազն 40|      |խմբի համար` 5 |

|ոլորտում         |      |են կիրառել |վերապատ-  |      |օր:           |

|մարկեթինգի և     |      |մարկեթինգի |րաստված   |      |              |

|շրջանավարտների   |      |և  շրջանա- |ղեկավար   |      |              |

|զբաղվածության    |      |վարտների   |(տնօրեն և |      |              |

|ապահովման        |      |զբաղվածու- |տեղակալ)  |      |              |

|թեմաներով        |      |թյան       |          |      |              |

|                 |      |ապահովման  |          |      |              |

|                 |      |տեխնիկան   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

_______________________

2) ՈՒսումնական հաստատությունների ղեկավարների այս և ստորև առաջարկվող վերապատրաստումները կարող են համատեղվել:

 

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 1.2        |դեկտ. |ՄԿՈՒ       |          |      |              |

|Բարելավել ՄԿՈՒ   |2010թ.|համակարգի  |          |      |              |

|համակարգի        |      |կառավարման |          |      |              |

|կառավարումը      |      |բարելավում |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.2.1. Տրամադրել |փետր- |ԿԳՆ        |Վերապատ-  |ՀՀ ԿԳՆ|Նախատեսվում է |

|աջակցություն ԿԳՆ |վար   |նախնական և |րաստման   |      |վարչության 5  |

|նախնական և  միջին|2009թ.|միջին մասնա|ծրագրեր,  |      |աշխատողի վերա-|

|մասնագիտական     |      |գիտական    |արտասահ-  |      |պատրաստում`   |

|կրթության        |      |կրթության  |մանյան    |      |յուրաքանչյուրի|

|վարչությանը`     |      |վարչությու-|գործուղման|      |համար 30 օր:  |

|ծրագրերի         |      |նը         |հաշվետվու-|      |Բացի այդ      |

|կառավարման       |      |արդյունավետ|թյուն,    |      |նախատեսվում է |

|գործառույթի      |      |է իրականաց-|          |      |վերապատրաստում|

|իրականացմանը և   |      |նում       |          |      |արտասահմանյան |

|վարչության       |      |Ծրագրերի   |          |      |գործուղման    |

|անձնակազմի       |      |կառավարման |          |      |միջոցով:      |

|համապատասխան     |      |գործառույթը|          |      |              |

|կարողությունների |      |           |          |      |              |

|բարելավում       |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.2.2. ՀՀ        |փետր- |Հասարակու- |Առնվազն 5 |ՀՀ ԿԳՆ|Կիրականացվի   |

|կառավարության    |վար   |թյունը, այդ|միջոցառում|      |զանգվածային   |

|կողմից ՄԿՈՒ      |2009թ.|թվում`     |և         |      |լրատվության   |

|համակարգին       |      |սոցիալական |թողարկված |      |միջոցներով    |

|տրամադրվող       |      |գործընկեր- |հաղորդա-  |      |տեղեկատվության|

|օժանդակության և  |      |ները       |գրություն |      |հրապարակման և |

|Եվրոպական        |      |տեղեկացված |          |      |տպագիր        |

|Միության կողմից  |      |են         |          |      |հրատարակման   |

|Հայաստանին       |      |Հայաստանի  |          |      |միջոցով:      |

|տրամադրվող       |      |ՄԿՈՒ       |          |      |Համապատասխան  |

|բյուջետային      |      |համակարգին |          |      |ֆինանսական    |

|աջակցության      |      |տրամադրվող |          |      |միջոցները     |

|հրապարակայնության|      |աջակցության|          |      |նախատեսված են |

|և  տեսանելիության|      |մասին      |          |      |ՀՀ 2008 թ.    |

|ապահովման        |      |           |          |      |պետական       |

|միջոցառումներ    |      |           |          |      |բյուջեով:     |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.2.3. ՄԿՈՒ      |շարու-|ԿԳՆ այլ    |Առնվազն 20|ՀՀ ԿԳՆ|Նախատեսվում է |

|վերաբերյալ       |նակա- |շահագրգիռ  |փաստաթղթի |      |շուրջ 4.000 էջ|

|եվրոպական և  այլ |կան   |գերատեսչու-|հայերեն   |      |թարգմանութ-   |

|միջազգային       |մինչև |թյունները, |տարբերակ- |      |յուն, որից    |

|համապատասխան     |դեկտ. |սոցիալական |ներ       |      |շուրջ 800 էջն |

|փաստաթղթերի      |2010թ.|գործընկեր- |          |      |արդեն         |

|թարգմանություն և |      |ները       |          |      |թարգմանված է  |

|տարածում         |      |տեղեկացված |          |      |2008 թ.       |

|                 |      |են ՄԿՈՒ    |          |      |ընթացքում:    |

|                 |      |վերաբերյալ |          |      |Բացի այդ      |

|                 |      |եվրոպական  |          |      |նյութերը      |

|                 |      |և  այլ     |          |      |կհրատարակվեն  |

|                 |      |միջազգային |          |      |60.000 թերթ   |

|                 |      |համապատաս- |          |      |ծավալով:      |

|                 |      |խան        |          |      |              |

|                 |      |փաստաթղթերի|          |      |              |

|                 |      |բովանդակու-|          |      |              |

|                 |      |թյանը      |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.2.4. Վերանայել |դեկտ. |Հայաստանի  |Ռազմավարա-|ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 30  |

|ու կատարելագործել|2009թ.|ՄԿՈՒ ոլորտի|կան       |      |մարդ/օր       |

|ՄԿՈՒ             |      |քաղաքականու|փաստաթուղթ|      |տեղական       |

|քաղաքականությունն|      |թյունը և   |          |      |փորձագիտական  |

|ու               |      |ռազմավարու-|          |      |աշխատանք:     |

|ռազմավարությունը |      |թյունը     |          |      |Նախատեսված է  |

|                 |      |բարելավված |          |      |2009-2011 թթ. |

|                 |      |են`        |          |      |ՄԺԾԾ-ով:      |

|                 |      |հետագայում |          |      |              |

|                 |      |բարեփոխում-|          |      |              |

|                 |      |ներն առավել|          |      |              |

|                 |      |արդյունավետ|          |      |              |

|                 |      |դարձնելու  |          |      |              |

|                 |      |նպատակով   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.2.5. ՄԿՈՒ      |շարու-|Բնակչու-   |Տարեկան   |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 300 |

|համակարգի և  դրա |նակա- |թյունը և   |ՄԿՈՒ      |      |մարդ/օր       |

|բարեփոխումների   |կան`  |շահագրգիռ  |վերաբերյալ|      |տեղական       |

|վերաբերյալ       |մինչև |կողմերը    |տարածված  |      |փորձագիտական  |

|տեղեկատվության   |դեկտ. |տեղեկացված |30 տեղեկա-|      |աշխատանք: Բացի|

|տարածում         |2010թ.|են         |տվական    |      |այդ կպահանջվի |

|                 |      |Հայաստանի  |նյութ     |      |6.9 մլն. դրամ |

|                 |      |ՄԿՈՒ       |          |      |նյութերի      |

|                 |      |համակարգի  |          |      |հրատարակման   |

|                 |      |կողմից     |          |      |համար:        |

|                 |      |մատուցվող  |          |      |              |

|                 |      |ծառայութ-  |          |      |              |

|                 |      |յունների և |          |      |              |

|                 |      |իրականացվող|          |      |              |

|                 |      |բարեփոխում-|          |      |              |

|                 |      |ների մասին |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|1.2.6.           |շարու-|ՄԿՈՒ       |Տարեկան   |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 90  |

|Իրականացնել      |նակա- |համակարգի  |միջինում 5|      |մարդ/օր       |

|բարեփոխումների   |կան`  |բարեփոխում-|միջոցառման|      |տեղական       |

|գնահատում        |մինչև |ներն       |գնահատման |      |փորձագիտական  |

|                 |դեկտ. |ուղղված    |մասին     |      |աշխատանք:     |

|                 |2010թ.|միջոցառում-|հաշվետվու-|      |              |

|                 |      |ները       |թյուն և   |      |              |

|                 |      |գնահատված  |բարելավ-  |      |              |

|                 |      |են` հետագա |մանն      |      |              |

|                 |      |բարելավում-|ուղղված   |      |              |

|                 |      |ներ իրակա- |առաջարկու-|      |              |

|                 |      |նացնելու   |թյուններ  |      |              |

|                 |      |նպատակով   |          |      |              |

|_____________________________________________________________________|

|ԲՆԱԳԱՎԱՌ 2. Մասնագիտական կրթության և  ուսուցման կարողութենամետ       |

|                      չափորոշիչների ներդրում                         |

|_____________________________________________________________________|

|Խնդիր 2.1 Մշակել |փետր- |Ընդունված է|Հաստատված |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|և  ընդունել      |վար   |կարողութե- |և         |      |              |

|մասնագիտական     |2009թ.|նամետ ՄԿՈՒ |տարածված  |      |              |

|(զբաղմունքների)  |      |չափորոշիչնե|փաստաթուղթ|      |              |

|չափորոշիչների և  |      |րի մշակման,|քաղաքակա- |      |              |

|կարողություններին|      |ներդրման և |նության   |      |              |

|միտված ՄԿՈՒ      |      |արդիականաց-|վերաբերյալ|      |              |

|(որակավորման)    |      |ման ազգային|և         |      |              |

|չափորոշիչների    |      |քաղաքակա-  |իրավական  |      |              |

|ներդրման         |      |նություն և |ակտեր     |      |              |

|միասնական        |      |իրավական   |          |      |              |

|քաղաքականություն |      |դաշտ       |          |      |              |

|և  ապահովել      |      |           |          |      |              |

|իրավական դաշտ    |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.1.1. Մշակել    |փետր- |Կարողութ-  |Սկզբունք- |ՀՀ ԿԳՆ|Չափորոշիչների |

|նախնական         |վար   |յուններին  |ների      |      |ներդրման      |

|(արհեստագործական)|2009թ.|միտված ՄԿՈՒ|վերաբերյալ|ՀՀ    |սկզբունքները` |

|և  միջին         |      |չափորոշիչնե|փաստաթղթի |ԱՍՀՆ  |ներառյալ      |

|մասնագիտական     |      |րի մշակման |նախագիծ`  |      |մեխանիզմներն  |

|կրթության և      |      |ու ներդրման|ներկայաց- |      |ու            |

|ուսուցման (ՄԿՈՒ) |      |ԿԳՆ        |ված ԿԳՆ   |      |կազմակերպական |

|որակավորումների` |      |           |          |      |խնդիրները,    |

|կարողություններին|      |           |          |      |պետք է հաշվի  |

|միտված           |      |           |          |      |առնեն         |

|չափորոշիչների    |      |           |          |      |Հայաստանի ՄԿՈՒ|

|մշակման ու       |      |           |          |      |համակարգի առկա|

|ներդրման         |      |           |          |      |իրավիճակը:    |

|սկզբունքները և   |      |           |          |      |Չափորոշիչների |

|համաձայնեցնել    |      |           |          |      |լիարժեք       |

|դրանք հիմնական   |      |           |          |      |գործարկման,   |

|շահագրգիռ կողմերի|      |           |          |      |այդ թվում`    |

|հետ              |      |           |          |      |ուսումնական   |

|                 |      |           |          |      |պլանները, հաս-|

|                 |      |           |          |      |տատությունների|

|                 |      |           |          |      |պայմանները,   |

|                 |      |           |          |      |դասավանդողների|

|                 |      |           |          |      |մասնագիտական  |

|                 |      |           |          |      |որակավորման   |

|                 |      |           |          |      |աստիճանը և    |

|                 |      |           |          |      |այլ           |

|                 |      |           |          |      |չափորոշիչների |

|                 |      |           |          |      |պահանջներին   |

|                 |      |           |          |      |համապատասխանեց|

|                 |      |           |          |      |նելու համար   |

|                 |      |           |          |      |պետք է        |

|                 |      |           |          |      |նախատեսվի     |

|                 |      |           |          |      |որոշակի       |

|                 |      |           |          |      |ժամանակաշրջան,|

|                 |      |           |          |      |օրինակ` 3-5   |

|                 |      |           |          |      |տարի:         |

|                 |      |           |          |      |Միաժամանակ այդ|

|                 |      |           |          |      |սկզբունքները  |

|                 |      |           |          |      |պետք է        |

|                 |      |           |          |      |համապատասխանեն|

|                 |      |           |          |      |միջազգային    |

|                 |      |           |          |      |առաջավոր      |

|                 |      |           |          |      |փորձին:       |

|                 |      |           |          |      |ՄԿՈՒԶԱԿ-ը     |

|                 |      |           |          |      |կկատարի       |

|                 |      |           |          |      |համակարգողի   |

|                 |      |           |          |      |դեր: Կպահանջվի|

|                 |      |           |          |      |30 մարդ/օր    |

|                 |      |           |          |      |տեղական       |

|                 |      |           |          |      |փորձագիտու-   |

|                 |      |           |          |      |թյուն:        |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.1.2. Ընդունել  |փետր- |Նախնական և |Համապատաս-|ՀՀ    |Իրավական      |

|կարողություններին|վար   |միջին մաս- |խան մարմնի|կառա- |ակտերի        |

|միտված           |2009թ.|նագիտական  |կողմից    |վարու-|նախագծերը     |

|չափորոշիչների    |      |կրթության  |ընդունված |թյուն |կմշակվեն ՀՀ   |

|մշակման ու       |      |և          |իրավական  |      |ԿԳՆ կողմից`   |

|ներդրման         |      |ուսուցման  |ակտեր     | ԿԳՆ  |ՄԿՈՒԶԱԿ-ի     |

|գործընթացը       |      |չափորոշիչնե|          |      |աջակցությամբ: |

|կարգավորող       |      |րի մշակման |          |      |Անհրաժեշտ է   |

|համապատասխան     |      |ու ներդրման|          |      |մասնավորապես  |

|որոշումներ       |      |քաղաքականու|          |      |փոփոխություն- |

|                 |      |թյունից    |          |      |ներ կատարել`  |

|                 |      |բխող       |          |      |. ՀՀ          |

|                 |      |իրավասութ- |          |      |կառավարության |

|                 |      |յունները և |          |      |08.08.2003 թ. |

|                 |      |գործողութ- |          |      |«Կրթության    |

|                 |      |յունները   |          |      |պետական       |

|                 |      |ստացել են  |          |      |չափորոշիչների |

|                 |      |իրավական   |          |      |մշակման ու    |

|                 |      |ուժ        |          |      |հաստատման     |

|                 |      |           |          |      |ընթացակարգը   |

|                 |      |           |          |      |հաստատելու    |

|                 |      |           |          |      |մասին»        |

|                 |      |           |          |      |N 1079-Ն      |

|                 |      |           |          |      |որոշման մեջ.  |

|                 |      |           |          |      |. «Կրթության  |

|                 |      |           |          |      |մասին» և      |

|                 |      |           |          |      |«Նախնական     |

|                 |      |           |          |      |մասնագիտական  |

|                 |      |           |          |      |(արհեստագործա-|

|                 |      |           |          |      |կան) և  միջին |

|                 |      |           |          |      |մասնագիտական  |

|                 |      |           |          |      |կրթության     |

|                 |      |           |          |      |մասին» ՀՀ     |

|                 |      |           |          |      |օրենքներում:  |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 2.2        |դեկտ. |Կարողութ-  |Կազմակերպ-|ՀՀ    |              |

|Ձևավորել         |2009թ.|յուններին  |ման ու իրա|կառա- |              |

|մասնագիտական     |      |միտված ՄԿՈՒ|կանացման  |վարու-|              |

|(զբաղմունքների)  |      |չափորոշիչ- |համար պա- |թյուն |              |

|չափորոշիչների և  |      |ների շարու-|տասխանատու|      |              |

|կարողություններին|      |նակական    |կառույցնե-|ՀՀ ԿԳՆ|              |

|միտված ՄԿՈՒ      |      |մշակման ու |րի        |      |              |

|չափորոշիչների    |      |արդիականաց-|ստեղծման  |ՀՀ    |              |

|մշակման ու       |      |ման կազմա- |վերաբերյալ|ԱՍՀՆ  |              |

|արդիականացման    |      |կերպման և  |ընդունված |      |              |

|մարդկային        |      |իրականացման|որոշումներ|      |              |

|ռեսուրսներ       |      |համար պատաս|և         |      |              |

|(ազգային         |      |խանատու    |հատկացված |      |              |

|փորձագիտական     |      |կառույցների|միջոցներ  |      |              |

|ներուժ)`         |      |և          |          |      |              |

|ապահովելով բոլոր |      |մարդկային  |          |      |              |

|շահագրգիռ        |      |ռեսուրսների|          |      |              |

|մարմինների       |      |առկայու-   |          |      |              |

|ներկայացուցիչների|      |թյուն      |          |      |              |

|ներգրավվածութ-   |      |           |          |      |              |

|յունը            |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.2.1. ՄԿՈՒԶԱԿ-ի |փետր- |Կարողութ-  |Ստորաբաժան|ՀՀ    |ՄԿՈՒԶԱԿ-ի     |

|կազմում ստեղծել  |վար   |յուններին  |ման       |կառա- |կազմում       |

|կարողությունների |2009թ.|միտված ՄԿՈՒ|ստեղծման  |վարու-|ստեղծել       |

|միտված ՄԿՈՒ      |      |չափորոշիչ- |վերաբերյալ|թյուն |համապատասխան  |

|չափորոշիչների    |      |ների շարու-|որոշում և |      |ստորաբաժանում`|

|մշակման ու       |      |նակական    |հատկացված |ՀՀ ԿԳՆ|ավելացնելով   |

|արդիականացման    |      |մշակման ու |միջոցներ  |      |հաստիքների    |

|համար            |      |արդիականաց-|          |      |ընդհանուր թիվն|

|պատասխանատու     |      |ման        |          |      |առնվազն 5-ով: |

|ստորաբաժանում    |      |գործընթացի |          |      |              |

|                 |      |կազմակերպ- |          |      |              |

|                 |      |ման համար  |          |      |              |

|                 |      |պատասխանա- |          |      |              |

|                 |      |տու        |          |      |              |

|                 |      |կառույցի   |          |      |              |

|                 |      |առկայու-   |          |      |              |

|                 |      |թյուն      |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.2.2.           |մայիս.|Կարողութ-  |Վերապատ-  |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի     |

|Կազմակերպել      |2009թ.|յուններին  |րաստված   |      |առնվազն       |

|ՄԿՈՒԶԱԿ-ի        |      |միտված ՄԿՈՒ|առնվազն 5 |      |10-օրյա       |

|համապատասխան     |      |չափորոշիչնե|փորձագետ  |      |ուսուցում     |

|ստորաբաժանման    |      |րի մշակման |ՄԿՈՒԶԱԿ-ի |      |յուրաքանչյուր |

|աշխատողների և    |      |ու արդիակա-|անձնակազ- |      |անձի համար:   |

|այլ փորձագետների |      |նացման մեթո|մից և  5  |      |              |

|ուսուցում`       |      |դաբանության|անկախ     |      |              |

|կարողություններին|      |ու         |փորձագետ  |      |              |

|միտված           |      |միջոցների  |          |      |              |

|չափորոշիչների    |      |հարցերով   |          |      |              |

|մշակման ու       |      |մասնագետնե-|          |      |              |

|արդիականացման    |      |րի առկայու-|          |      |              |

|գործընթացի       |      |թյուն      |          |      |              |

|կազմակերպման,    |      |           |          |      |              |

|համակարգման և    |      |           |          |      |              |

|մոնիթորինգի գծով |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 2.3 ՄԿՈՒ   |2008- |Հայաստանի  |Հաստատված |ՀՀ    |              |

|որակավորումների  |2010  |ՄԿՈՒ որակա-|ու հրատա- |կառա- |              |

|համակարգի        |թթ.   |վորումների |րակված է  |վարու-|              |

|կառուցվածքը և    |      |համակարգի  |Հայաստա-  |թյուն |              |

|չափորոշիչները    |      |կառուցվածքը|նում      |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|համադրելի        |      |և  չափորո- |նախնական  |ՀՀ    |              |

|դարձնել          |      |շիչները    |ու միջին  |շահա- |              |

|համապատասխան     |      |համադրելի  |մասնագիտա-|գրգիռ |              |

|միջազգային       |      |են համապա- |կան       |նախա- |              |

|համակարգի հետ    |      |տասխան     |կրթության |րարու-|              |

|                 |      |համակարգերի|համար մաս-|թյուն-|              |

|                 |      |հետ        |նագիտութ- |ներ   |              |

|                 |      |           |յունների  |      |              |

|                 |      |           |նոր       |      |              |

|                 |      |           |դասակարգիչ|      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.3.1. Վերանայել |2008- |Հայաստանում|Իրավական  |ՀՀ    |Անհրաժեշտ     |

|Հայաստանում      |2010  |գործող     |ակտ Որակա-|կառա- |կլինի մշակել  |

|գործող           |թթ.   |մասնագիտա- |վորումների|վարու-|առաջարկութ-   |

|որակավորումների  |      |կան        |Եվրոպական |թյուն |յուններ որակա-|

|համակարգի        |      |կրթության  |շրջանակին |      |վորումների    |

|կառուցվածքը`     |      |և          |համապատաս-|ՀՀ ԿԳՆ|նոր համակարգ  |

|համապատասխանեց-  |      |ուսուցման  |խանող     |ՀՀ    |ներդնելու     |

|նելով այն        |      |որակավորում|Որակավո-  |շահա- |մասին:        |

|Որակավորումների  |      |ների       |րումների  |գրգիռ |Կպահանջվի     |

|Եվրոպական        |      |համակարգը  |ազգային   |նախա- |շուրջ 120     |

|Շրջանակին        |      |համադրելի է|շրջանակի  |րարու-|մարդ/օր       |

|                 |      |արտասահման-|ընդունման |թյուն-|տեղական       |

|                 |      |յան (առաջին|մասին     |ներ   |փորձագետ:     |

|                 |      |հերթին`    |          |      |              |

|                 |      |եվրոպական) |          |      |              |

|                 |      |երկրների   |          |      |              |

|                 |      |համապատաս- |          |      |              |

|                 |      |խան որակա- |          |      |              |

|                 |      |վորումների |          |      |              |

|                 |      |հետ        |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.3.2.           |մայիս |Մասնագիտա- |Մշակված և |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի     |

|Մասնագիտական     |2010թ.|կան        |հաստատված |      |շուրջ 30      |

|կրթության        |      |կրթության  |է մասնագի-|      |մարդ/օր       |

|մասնագիտություն- |      |մասնագիտու-|տական     |      |տեղական փոր-  |

|ների գոյություն  |      |թյունների  |կրթության |      |ձագիտություն: |

|ունեցող          |      |նոր        |մասնագի-  |      |              |

|դասակարգիչները   |      |դասակարգիչը|տություն- |      |              |

|համապատասխանեցնել|      |համապատաս- |ների նոր  |      |              |

|զբաղմունքների նոր|      |խանում է   |միասնական |      |              |

|ազգային          |      |մասնագիտու-|դասակարգիչ|      |              |

|դասակարգչին և    |      |թյունների  |          |      |              |

|Որակավորումների  |      |(զբաղմունք-|          |      |              |

|Ազգային Շրջանակի |      |ների) դասա-|          |      |              |

|սկզբունքներին    |      |կարգչին և  |          |      |              |

|                 |      |միջազգային |          |      |              |

|                 |      |պահանջներին|          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

 

-----------------------------------------------------

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիրներ և       |Վերջնա|Ակնկալվող  |Ձեռքբերման|Պատաս-|Պարզաբանումներ|

|գործողություններ |ժամկետ|արդյունքներ|ցուցիչ    |խանա- |իրականացման   |

|                 |      |           |          |տուներ|վերաբերյալ    |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 2.4        |սեպտ. |Կարողու-   |Մշակվել և |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|Նախաձեռնել       |2010թ.|թյունների  |փորձարկվել|      |              |

|կարողություններին|      |ձեռքբերմանը|են        |Այլ   |              |

|միտված ՄԿՈՒ      |      |միտված ՄԿՈՒ|միջազգային|շահա- |              |

|չափորոշիչների    |      |համակարգին |ասպարեզում|գրգիռ |              |

|կանոնավոր մշակում|      |անցման     |մրցունակ, |նախա- |              |

|և  կիրառում      |      |մեկնարկ    |կարողու-  |րարու-|              |

|                 |      |           |թյուններին|թյուն-|              |

|                 |      |           |միտված    |ներ   |              |

|                 |      |           |ՄԿՈՒ չափո-|      |              |

|                 |      |           |րոշիչները,|      |              |

|                 |      |           |մոդուլային|      |              |

|                 |      |           |ուսումնա- |      |              |

|                 |      |           |կան       |      |              |

|                 |      |           |ծրագրերը, |      |              |

|                 |      |           |դասավանդ- |      |              |

|                 |      |           |ման,      |      |              |

|                 |      |           |ուսումնա- |      |              |

|                 |      |           |ռության և |      |              |

|                 |      |           |գնահատման |      |              |

|                 |      |           |նյութերը  |      |              |

|                 |      |           |ընտրված   |      |              |

|                 |      |           |մասնագիտու|      |              |

|                 |      |           |թյունների |      |              |

|                 |      |           |համար     |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.4.1. Մշակել    |սեպտ. |Հայաստանում|Շուրջ 100 |ՀՀ ԿԳՆ|Տարեկան       |

|կարողություններին|2010թ.|սկսել են   |մասնագիտու|      |կմշակվի 30-40 |

|միտված           |      |գործել     |թյան համար|Այլ   |չափորոշիչ: 3  |

|չափորոշիչներ     |      |կարողու-   |հաստատված |շահա- |տարվա         |

|(ներառյալ`       |      |թյուններին |կարողու-  |գրգիռ |ընթացքում     |

|գնահատման        |      |միտված     |թյուններին|նախա- |կարող են      |

|չափանիշներ)`     |      |ՄԿՈՒ չափո- |միտված    |րարու-|մշակվել բոլոր |

|դասավանդվող մաս- |      |րոշիչներ   |ՄԿՈՒ      |թյուն-|պահանջվող     |

|նագիտությունների |      |           |չափորոշիչ-|ներ   |չափորոշիչները,|

|համար            |      |           |ներ:      |      |իսկ 4-րդ      |

|                 |      |           |          |      |տարվանից      |

|                 |      |           |          |      |սկսած` դրանք  |

|                 |      |           |          |      |կարող են      |

|                 |      |           |          |      |վերանայվել ու |

|                 |      |           |          |      |բարելավվել`   |

|                 |      |           |          |      |հաշվի առնելով |

|                 |      |           |          |      |կարողություն- |

|                 |      |           |          |      |ներին միտված  |

|                 |      |           |          |      |ուսուցման     |

|                 |      |           |          |      |փորձարկման    |

|                 |      |           |          |      |արդյունքները: |

|                 |      |           |          |      |Յուրաքանչյուր |

|                 |      |           |          |      |չափորոշչի     |

|                 |      |           |          |      |մշակման համար |

|                 |      |           |          |      |կպահանջվի 90  |

|                 |      |           |          |      |մարդ/օր       |

|                 |      |           |          |      |տեղական       |

|                 |      |           |          |      |փորձագիտական  |

|                 |      |           |          |      |աշխատանք:     |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.4.2. Ստեղծել   |շարու-|Ապահովված է|Որակավո-  |ՀՀ ԿԳՆ|Տվյալների     |

|չափորոշիչների    |նակա- |չափորոշիչ- |րումների  |      |բազայի        |

|տվյալների ազգային|կան   |ների       |չափորոշիչ-|ՀՀ    |ստեղծման համար|

|բազա և  ապահովել |2008- |մշակման,   |ների      |շահա- |կպահանջվի 100 |

|դրա բնականոն     |2010  |դրանցում`  |գործող և  |գրգիռ |մարդ/օր       |

|գործունեությունը |թթ.   |աշխատաշու- |մատչելի   |նախա- |տեղական       |

|                 |      |կայի       |համակարգ- |րարու-|փորձագիտական  |

|                 |      |պահանջներին|չային     |թյուն-|աշխատանք:     |

|                 |      |համապատաս- |բազայի    |ներ   |Կպահանջվի նաև |

|                 |      |խան        |առկայու-  |      |յուրաքանչյուր |

|                 |      |անհրաժեշտ  |թյուն     |      |տարվա համար   |

|                 |      |փոփոխու-   |          |      |1.5 մլն դրամ` |

|                 |      |թյուններ   |          |      |համակարգչային |

|                 |      |կատարելու  |          |      |ապահովման     |

|                 |      |գործընթաց- |          |      |համար: 2008   |

|                 |      |ների       |          |      |թվականի համար |

|                 |      |արդյունավետ|          |      |անհրաժեշտ     |

|                 |      |համակարգման|          |      |ֆինանսական    |

|                 |      |ու         |          |      |միջոցները     |

|                 |      |կառավարման |          |      |նախատեսված են |

|                 |      |և          |          |      |ՀՀ պետ.       |

|                 |      |պահանջների |          |      |բյուջեով:     |

|                 |      |իրականացման|          |      |              |

|                 |      |վերահսկման |          |      |              |

|                 |      |ճկուն      |          |      |              |

|                 |      |հնարավորու-|          |      |              |

|                 |      |թյուն      |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.4.3. Մշակել    |սեպտ. |Մոդուլային |Հաստատված |ՀՀ ԿԳՆ|Յուրաքանչյուր |

|դասավանդվող մաս- |2010թ.|ուսումնական|մոդուլային|      |մասնագիտության|

|նագիտությունների`|      |պլանների,  |ուսումնա- |ՀՀ    |լիարժեք փաթեթի|

|կարողությունների |      |դասավանդ-  |կան       |շահա- |մշակման համար |

|ձևավորմանը       |      |ման,       |պլաններ և |գրգիռ |կպահանջվի 30  |

|միտված, այդ      |      |ուսումնա-  |օժանդակ   |նախա- |մարդ/օր       |

|թվում` մոդուլային|      |ռության և  |ուսումնա- |րարու-|տեղական       |

|ուսումնական      |      |գնահատման  |կան       |թյուն-|փորձագիտական  |

|պլաններ,         |      |նյութերի   |նյութեր   |ներ   |աշխատանք:     |

|պատրաստել        |      |ներդրում`  |դասավանդ- |      |              |

|դասավանդման,     |      |կարողու-   |վող մասնա-|      |              |

|ուսումնառության  |      |թյունների  |գիտության |      |              |

|և  գնահատման     |      |ձևավորման  |համար     |      |              |

|նյութեր          |      |համար      |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.4.4.           |շարու-|Կարողու-   |Մասնագիտա-|ՀՀ ԿԳՆ|Նախատեսվում է |

|Մասնագիտական     |նակա- |թյուններին |կան       |      |60            |

|ուսումնական      |կան   |միտված     |ուսումնա- |      |մասնագիտական  |

|հաստատությունների|2008- |ուսուցման  |կան       |      |ուսումնական   |

|ղեկավարներին և   |2010թ.|ծրագրերի   |հաստատու- |      |հաստատության  |

|դասավանդողներին  |      |կիրառման   |թյունների |      |120 ղեկավարի  |

|վերապատրաստել    |      |հմտություն-|վերապատ-  |      |և  1500       |

|կարողությունների |      |ների       |րաստված   |      |դասավանդողի   |

|ձևավորմանը       |      |ձևավորում  |ղեկավարներ|      |վերապատրաս-   |

|միտված           |      |           |ու դասավան|      |տում,         |

|ուսումնական      |      |           |դողներ    |      |յուրաքանչյուրի|

|պլանների և       |      |           |(յուրա-   |      |համար` 15 օր: |

|մոդուլների       |      |           |քանչյուր  |      |              |

|կիրառման թեմայով |      |           |տարի      |      |              |

|                 |      |           |միջինը 40 |      |              |

|                 |      |           |ղեկավար և |      |              |

|                 |      |           |500 դասա- |      |              |

|                 |      |           |վանդող)   |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|2.4.5. ՄԿՈՒ      |Շարու-|Կարողու-   |ՄԿՈՒ      |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի     |

|ուսումնական      |նակա- |թյուններին |տարբեր    |ՀՀ    |միջինում 12   |

|ձեռնարկների և    |կան,  |միտված     |մասնագիտու|շահա- |մարդ/օր       |

|ուսումնամեթոդական|2008- |ուսուցման  |թյունների |գրգիռ |տեղական       |

|երաշխավորություն-|2010  |նոր        |համար     |նախա- |փորձագիտական  |

|ների ու          |թթ.   |ծրագրերի   |մշակված և |րարու-|աշխատանք      |

|ձեռնարկների      |      |ուսումնամե-|հրատարակ- |թյուն-|յուրաքանչյուր |

|մշակում և        |      |թոդական    |ված       |ներ   |ձեռնարկի      |

|հրատարակում      |      |ապահովվածու|առնվազն 30|      |մշակման և     |

|                 |      |թյուն      |ուսումնա- |      |հրատարակման   |

|                 |      |           |կան       |      |համար:        |

|                 |      |           |ձեռնարկ և |      |              |

|                 |      |           |ուսումնա- |      |              |

|                 |      |           |մեթոդական |      |              |

|                 |      |           |երաշխավո- |      |              |

|                 |      |           |րություն  |      |              |

|                 |      |           |ու ձեռնարկ|      |              |

|_____________________________________________________________________|

|ԲՆԱԳԱՎԱՌ 3. ՄԿՈՒ համակարգի գործունեության բարձրացում և  կրթական      |

|                    արդյունքների բարելավում                          |

|_____________________________________________________________________|

|Խնդիր 3.1        |2010թ.|ՄԿՈՒ       |ՄԿՈՒ      |      |              |

|Վերանայել        |      |հաստատու-  |հաստատու- |      |              |

|մասնագիտական     |      |թյունների  |թյունների |      |              |

|հաստատությունների|      |ռացիոնալաց-|ծախսարդ-  |      |              |

|առկա համակարգը և |      |ված և      |յունավե-  |      |              |

|ուսումնական      |      |առավել     |տության   |      |              |

|հաստատությունների|      |արդյունավետ|ցուցանիշ- |      |              |

|տիպերը` հաշվի    |      |ցանց       |ներ       |      |              |

|առնելով          |      |           |          |      |              |

|բազմաստիճան հաս- |      |           |          |      |              |

|տատությունների`  |      |           |          |      |              |

|որպես            |      |           |          |      |              |

|«գերազանցության  |      |           |          |      |              |

|կենտրոնների»     |      |           |          |      |              |

|ստեղծումը        |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.1.1.           |դեկտ. |Առկա է մաս-|ՈՒսումնա- |ՀՀ ԿԳՆ|Հետազոտություն|

|ՈՒսումնասիրել և  |2009թ.|նագիտական  |սիրություն|      |ների          |

|վերլուծել        |      |ուսումնական|ների      |      |ֆինանսավորումը|

|մասնագիտական     |      |հաստատու-  |արդյունք- |      |նախատեսված է  |

|ուսումնական      |      |թյունների  |ներ, վեր- |      |ՀՀ 2009-2011թթ|

|հաստատությունների|      |առկա ցանցի |լուծական  |      |ՄԺԾԾ-ով:      |

|առկա ցանցը` դրա  |      |արդյունավո-|զեկույցներ|      |              |

|արդյունավորության|      |րության և  |          |      |              |

|և                |      |արդյունավե-|          |      |              |

|արդյունավետության|      |տության    |          |      |              |

|տեսանկյունից,    |      |հստակ      |          |      |              |

|հաշվի առնելով    |      |պատկեր     |          |      |              |

|նաև  շարունակական|      |           |          |      |              |

|ուսուցման        |      |           |          |      |              |

|համակարգի        |      |           |          |      |              |

|կայացմանը միտված |      |           |          |      |              |

|նրանց հնարավորու-|      |           |          |      |              |

|թյունները        |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.1.2. Ընդունել  |մինչև |Միջազգային |ՀՀ կառավա-|ՀՀ    |Խոշորացումները|

|իրավական ակտեր`  |2010թ.|ասպարեզում |րության   |կառա- |պետք է ուղղված|

|ՄԿՈՒ պետական     |      |գերակշռող  |որոշումներ|վարու-|լինեն հետևյալ |

|հաստատությունների|      |ՄԿՈՒ       |ՀՀ ԿԳՆ    |թյուն |նպատակներին.  |

|ցանցն            |      |հաստատու-  |հրամաններ |      |առավել        |

|օպտիմալացնելու   |      |թյունների  |          |ՀՀ ԿԳՆ|արդյունավետ և |

|մասին            |      |մեկ        |          |      |արդյունավոր   |

|                 |      |ընդհանուր  |Վերակազմա-|      |հաստատություն-|

|                 |      |տեսակի     |կերպված   |      |ների հետագա   |

|                 |      |ներդրում   |հաստատու- |      |հզորացում և   |

|                 |      |Հայաստա-   |թյուններ  |      |մեկ հաստատութ-|

|                 |      |նում: ՄԿՈՒ |          |      |յունում տարբեր|

|                 |      |պետական    |          |      |աստիճանի      |

|                 |      |հաստատու-  |          |      |կրթական       |

|                 |      |թյունների  |          |      |ծրագրերի, այդ |

|                 |      |ցանցի      |          |      |թվում ոչ      |

|                 |      |արդյունավե-|          |      |ֆորմալ        |

|                 |      |տության    |          |      |կրթության     |

|                 |      |բարձրացում |          |      |իրականացման   |

|                 |      |           |          |      |առավել լայն   |

|                 |      |           |          |      |հնարավորու-   |

|                 |      |           |          |      |թյունների     |

|                 |      |           |          |      |ապահովում:    |

|                 |      |           |          |      |Ներկայիս      |

|                 |      |           |          |      |փուլում       |

|                 |      |           |          |      |բավական բարդ է|

|                 |      |           |          |      |հաշվարկել     |

|                 |      |           |          |      |հաստատություն-|

|                 |      |           |          |      |ների վերակազ- |

|                 |      |           |          |      |մակերպումների |

|                 |      |           |          |      |հետ կապված    |

|                 |      |           |          |      |ծախսերը,      |

|                 |      |           |          |      |սակայն        |

|                 |      |           |          |      |կպահանջվեն    |

|                 |      |           |          |      |ֆինանսական    |

|                 |      |           |          |      |միջոցներ      |

|                 |      |           |          |      |գույքի        |

|                 |      |           |          |      |հնարավոր      |

|                 |      |           |          |      |փոխադրումների |

|                 |      |           |          |      |և  այլ        |

|                 |      |           |          |      |վարչական      |

|                 |      |           |          |      |ծախսերի համար:|

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.1.3. Մշակել և  |սեպտ. |Հաստատու-  |Մշակված,  |ՀՀ ԿԳՆ|Համապատասխան  |

|ներդնել          |2010թ.|թյունների  |ստուգված  |      |հայեցակարգային|

|խրախուսման       |      |խթանում    |ու        |      |փաստաթուղթը   |

|միջոցներ`        |      |կրթության  |գնահատված |      |կարող է       |

|հաստատությունների|      |արդյունք-  |խթանման մի|      |մշակվել հետա- |

|կրթական          |      |ների       |շարք      |      |զոտությունների|

|արդյունքների     |      |բարելավման |արդյունա- |      |համար         |

|բարելավման համար |      |համար      |վոր       |      |նախատեսված    |

|                 |      |           |միջոցներ  |      |միջոցների     |

|                 |      |           |          |      |հաշվին (տես`  |

|                 |      |           |          |      |3.1.1 կետի    |

|                 |      |           |          |      |պարզաբանումը):|

|                 |      |           |          |      |Կպահանջվի 100 |

|                 |      |           |          |      |օր տեղական    |

|                 |      |           |          |      |փորձագիտութ-  |

|                 |      |           |          |      |յուն և  շուրջ |

|                 |      |           |          |      |400.000 դրամ` |

|                 |      |           |          |      |վարչական      |

|                 |      |           |          |      |ծախսերի ու    |

|                 |      |           |          |      |զեկույցի      |

|                 |      |           |          |      |հրատարակման   |

|                 |      |           |          |      |համար:        |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.1.4. Գործարկել |դեկտ. |ՈՒսուցիչնե-|Ավելի ցածր|ՀՀ    |Դասավանդողների|

|դասավանդողների   |2010թ.|րի         |ծախսեր մեկ|կառա- |աշխատավարձերի |

|վճարման նոր      |      |աշխատանքի  |անձի դասա-|վարու-|կանոնավոր     |

|նորմեր ու        |      |ավելի բարձր|վանդման   |թյուն |բարձրացման    |

|կանոնակարգեր,    |      |արտադրողա- |(մեկ      |ՀՀ ԿԳՆ|շրջանակներում |

|որոնք կխթանեն    |      |կանություն |միավոր դա-|      |հնարավոր է    |

|նրանց աշխատանքի  |      |և  ավելի   |սավանդման)|      |կատարել       |

|արտադրողականու-  |      |բարձր      |համար     |      |որոշակի       |

|թյան բարձրացումը |      |եկամուտներ |          |      |վերաբաշխում:  |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 3.2        |սեպտ. |12 նախնական|Լիարժեք և |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|Բարելավել        |2009թ.|մասնագիտա- |բնականոն  |ՀՀ ՖԷՆ|              |

|նախնական և  միջին|      |կան (արհես-|ուսումնա- |      |              |

|մասնագիտական     |      |տագործական)|կան       |      |              |

|ուսումնական      |      |և  միջին   |գործընթա- |      |              |

|հաստատությունների|      |մասնագիտա- |ցի իրակա- |      |              |

|շենքային         |      |կան պետական|նացմանը   |      |              |

|պայմանները`      |      |ուսումնական|պատրաստ   |      |              |

|ներառյալ         |      |հաստատու-  |հաստատու- |      |              |

|ջեռուցման        |      |թյունների  |թյուններ  |      |              |

|համակարգերի      |      |վերանորոգ- |          |      |              |

|անխափան աշխատանքի|      |ված շենքեր`|          |      |              |

|ապահովումը       |      |անխափան    |          |      |              |

|                 |      |աշխատող    |          |      |              |

|                 |      |ջեռուցման  |          |      |              |

|                 |      |համակարգով |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.2.1.           |սեպտ. |12 նախնական|Շինվերանո-|ՀՀ ԿԳՆ|Աշխատանքներն  |

|Իրականացնել      |2009թ.|մասնագիտա- |րոգման աշ-|      |սկսվել են 2008|

|շինվերանորոգման  |      |կան (արհես-|խատանքների|      |թվականին` ՀՀ  |

|աշխատանքներ      |      |տագործական)|կատարման  |      |օրենսդրությամբ|

|                 |      |և  միջին   |հանձնման- |      |սահմանված     |

|                 |      |մասնագիտա- |ընդունման |      |կարգով        |

|                 |      |կան պետական|ակտեր     |      |անցկացված     |

|                 |      |ուսումնական|          |      |մրցույթի      |

|                 |      |հաստատու-  |          |      |արդյունքում   |

|                 |      |թյունների  |          |      |ընտրված       |

|                 |      |վերանորոգ- |          |      |կազմակերպու-  |

|                 |      |ված շենքեր`|          |      |թյունների     |

|                 |      |անխափան    |          |      |կողմից:       |

|                 |      |աշխատող    |          |      |              |

|                 |      |ջեռուցման  |          |      |              |

|                 |      |համակարգով |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 3.3        |սեպտ. |12 նախնական|Անհրաժեշտ |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|Բարելավել        |2010թ.|մասնագիտա- |ուսումնա- |      |              |

|նախնական և  միջին|      |կան և      |լաբորատոր,|ՀՀ    |              |

|մասնագիտական     |      |միջին      |արհեստանո-|ԱՍՀՆ  |              |

|ուսումնական      |      |մասնագիտա- |ցային և   |      |              |

|հաստատությունների|      |կան պետական|այլ       |      |              |

|ուսումնանյութական|      |ուսումնական|գույքով   |      |              |

|բազան`           |      |հաստատու-  |ապահովված |      |              |

|կարողությունների |      |թյունները  |հաստատու- |      |              |

|ձևավորմանը       |      |պատրաստ են |թյուններ  |      |              |

|միտված           |      |իրականացնել|          |      |              |

|մասնագիտական     |      |կարողութե- |          |      |              |

|կրթության և      |      |նամետ չափո-|          |      |              |

|ուսուցման        |      |րոշիչների  |          |      |              |

|իրականացման      |      |պահանջներին|          |      |              |

|համար` հաշվի     |      |համապատասխա|          |      |              |

|առնելով          |      |նող որակյալ|          |      |              |

|աշխատաշուկայի    |      |ուսուցում  |          |      |              |

|պատասխանատու     |      |           |          |      |              |

|մարմնի կողմից    |      |           |          |      |              |

|կատարվող վերլու- |      |           |          |      |              |

|ծությունները,    |      |           |          |      |              |

|ոլորտի վերաբերյալ|      |           |          |      |              |

|տարբեր           |      |           |          |      |              |

|հետազոտություններ|      |           |          |      |              |

|և  գործատուների  |      |           |          |      |              |

|կարծիքները       |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.3.1.           |սեպտ. |12 նախնական|Գույքի    |ՀՀ ԿԳՆ|Մրցույթները   |

|Իրականացնել      |2010թ.|մասնագիտա- |ձեռքբերման|      |հայտարարվել են|

|գույքի և         |      |կան և      |և         |      |2008 թվականին`|

|սարքավորումների  |      |միջին      |տեղակայման|      |ըստ ՀՀ        |

|գնում և          |      |մասնագիտա- |հանձնման- |      |օրենսդրությամբ|

|տեղակայում       |      |կան պետական|ընդունման |      |սահմանված     |

|                 |      |ուսումնական|ակտեր, այլ|      |կարգի:        |

|                 |      |հաստատու-  |փաստաթղթեր|      |              |

|                 |      |թյուն      |          |      |              |

|                 |      |ապահովված է|          |      |              |

|                 |      |անհրաժեշտ  |          |      |              |

|                 |      |ուսումնա-  |          |      |              |

|                 |      |նյութական  |          |      |              |

|                 |      |բազայով և  |          |      |              |

|                 |      |ընտրված    |          |      |              |

|                 |      |մասնագիտու-|          |      |              |

|                 |      |թյունների  |          |      |              |

|                 |      |գծով       |          |      |              |

|                 |      |պատրաստ է  |          |      |              |

|                 |      |իրականացնել|          |      |              |

|                 |      |որակյալ    |          |      |              |

|                 |      |ուսուցում  |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.3.2.           |սեպտ. |12 հաստատու|ՈՒսուցման |ՀՀ ԿԳՆ|Անհրաժեշտ է   |

|Իրականացնել      |2010թ.|թյան դասա- |ծրագրեր,  |      |գույքի գնման  |

|հաստատությունների|      |վանդողներ  |վերապատ-  |      |պայմանագրերը  |

|անձնակազմի`      |      |ունակ են   |րաստման   |      |կազմել այնպես,|

|ուսումնական      |      |արդյունավե-|փաստաթղթա-|      |որ առաքող     |

|սարքավորումների  |      |տորեն      |վորված ար-|      |կազմակերպու-  |

|արդյունավետ      |      |կիրառել նոր|դյունքներ |      |թյունները     |

|օգտագործման      |      |ուսումնական|          |      |լիովին        |

|կարողությունների |      |գույքն ու  |          |      |պատասխանատու  |

|ապահովմանն       |      |սարքավորում|          |      |լինեն         |

|ուղղված ուսուցում|      |ները` համա-|          |      |անձնակազմի    |

|                 |      |պատասխան   |          |      |վերապատրաստման|

|                 |      |մասնագիտու-|          |      |համար:        |

|                 |      |թյունների  |          |      |              |

|                 |      |գծով       |          |      |              |

|                 |      |ուսուցում  |          |      |              |

|                 |      |իրականացնե-|          |      |              |

|                 |      |լու        |          |      |              |

|                 |      |ընթացքում  |          |      |              |

|                 |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 3.4        |սեպտ. |Ներդրված են|Մշակված,  |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|Արդիականացնել    |2010թ.|ուսումնական|ընդունված |      |              |

|ուսումնական      |      |հաստատու-  |և         |ՀՀ    |              |

|հաստատությունների|      |թյունների  |փորձարկված|շահա- |              |

|կառավարման և     |      |աշխատանքի  |նորմատիվա-|գրգիռ |              |

|աշխատանքի        |      |մոնիթորինգի|յին ակտեր,|նախա- |              |

|վերահսկման       |      |և          |չափորոշիչ-|րարու-|              |

|մեխանիզմները     |      |վերահսկման |ներ և  այլ|թյուն-|              |

|                 |      |արդիական   |մեխանիզմ- |ներ   |              |

|                 |      |մեխանիզմներ|ներ ու    |      |              |

|                 |      |           |գործիքներ |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.4.1. Մշակել,   |մայիս |Արդիական   |Մշակված և |ՀՀ ԿԳՆ|Համապատասխան  |

|փորձարկել և      |2010թ.|նորմատիվա- |հաստատված |ՀՀ    |հայեցակարգին  |

|ընդունել         |      |յին դաշտի  |են ՄԿՈՒ   |շահա- |փաստաթուղթը   |

|ուսումնական      |      |ստեղծում`  |հաստատու- |գրգիռ |կարող է       |

|հաստատությունների|      |ՄԿՈՒ       |թյունների |նախա- |մշակվել հետա- |

|հավատարմագրման   |      |հաստատու-  |հավատարմա-|րարու-|զոտությունների|

|նորմատիվային     |      |թյունների  |գրման     |թյուն-|համար         |

|փաստաթղթեր       |      |աշխատանքի  |չափորոշիչ-|ներ   |նախատեսված    |

|                 |      |մոնիթորինգի|ներ (նոր- |      |միջոցների     |

|                 |      |համար      |մատիվային |      |հաշվին (տես`  |

|                 |      |           |ակտեր) և  |      |3.1.1 կետի    |

|                 |      |           |ընթացակար-|      |պարզաբանումը):|

|                 |      |           |գեր       |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|3.4.2. Ներդնել   |սեպտ. |ՈՒսումնական|Մշակված,  |ՀՀ ԿԳՆ|Նոր           |

|նոր չափանիշներ ու|2010թ.|հաստատու-  |հաստատված,|      |չափանիշների և |

|ցուցիչներ և      |      |թյունների  |հրատարակ- |      |ցուցիչների    |

|հարմարեցնել      |      |աշխատանքի  |ված և     |      |մշակումը կարող|

|գոյություն       |      |կատարումն  |բոլոր     |      |է կատարվել    |

|ունեցողները`     |      |ըստ        |շահագրգիռ |      |հետազոտություն|

|ուսումնական      |      |արդյունքնե-|կողմերին  |      |ների համար    |

|հաստատությունների|      |րի         |տրամադրված|      |նախատեսված    |

|աշխատանքի        |      |գնահատելու |ժամանակա- |      |միջոցների     |

|կատարումն ըստ    |      |համար`     |կից       |      |հաշվին (տես`  |

|արդյունքների     |      |ժամանակակից|ցուցիչներ |      |3.2.1 կետի    |

|գնահատելու համար |      |չափանիշների|և         |      |պարզաբանումը):|

|                 |      |ու         |չափանիշներ|      |              |

|                 |      |ցուցիչների |          |      |              |

|                 |      |ներդրում   |          |      |              |

|_____________________________________________________________________|

|ԲՆԱԳԱՎԱՌ 4. Որակի մոնիթորինգի մեխանիզմների արդիականացում             |

|_____________________________________________________________________|

|Խնդիր 4.1 Մշակել |սեպտ. |ՄԿՈՒ       |Հաստատված |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|և  ընդունել ՄԿՈՒ |2010թ.|իրականացման|ու հրապա- |      |              |

|իրականացման      |      |գործընթացի |րակված    |      |              |

|գործընթացի և  դրա|      |և  դրա արդ-|փաստա-    |      |              |

|արդյունքների     |      |յունքների  |թուղթ`    |      |              |

|գնահատման,       |      |գնահատման, |քաղաքակա- |      |              |

|մոնիթորինգի և    |      |մոնիթորինգի|նության   |      |              |

|վկայագրման       |      |և          |վարաբերյալ|      |              |

|միասնական        |      |վկայագրման |          |      |              |

|քաղաքականություն |      |ազգային    |          |      |              |

|                 |      |քաղաքականու|          |      |              |

|                 |      |թյան առկա- |          |      |              |

|                 |      |յություն   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.1.1. Սահմանել  |մայիս |Որակի երաշ-|Հայեցակար-|ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 40  |

|Հայաստանում ՄԿՈՒ |2010թ.|խավորման   |գային     |      |օր տեղական    |

|որակի մոնիթորինգի|      |միասնական  |փաստաթղթի |      |փորձագիտու-   |

|արդիականացման    |      |համակարգի  |նախագիծ   |      |թյուն:        |

|սկզբունքները,    |      |ներդրման   |          |      |              |

|կազմակերպական    |      |համար      |          |      |              |

|հարցերն ու       |      |առաջարկված |          |      |              |

|մեխանիզմները     |      |է քաղաքական|          |      |              |

|                 |      |դաշտ       |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.1.2. Հաստատել  |սեպտ. |ՄԿՈՒ       |ԿԳՆ կողմից|ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի     |

|և  հրապարակել    |2010թ.|իրականացման|հաստատված |      |շուրջ 1 մլն   |

|(տարածել)        |      |գործընթացի |ու հրապա- |      |դրամ` վարչական|

|Հայեցակարգային   |      |և  դրա արդ-|րակված    |      |ծախսերի ու    |

|փաստաթուղթ       |      |յունքների  |հայեցակար-|      |զեկույցի      |

|                 |      |գնահատման, |գային     |      |հրատարակման   |

|                 |      |մոնիթորինգի|փաստաթղթի |      |համար:        |

|                 |      |և          |          |      |              |

|                 |      |վկայագրման |          |      |              |

|                 |      |նկատմամբ   |          |      |              |

|                 |      |արդիական   |          |      |              |

|                 |      |մոտեցումը  |          |      |              |

|                 |      |դարձել է   |          |      |              |

|                 |      |պետական    |          |      |              |

|                 |      |քաղաքակա-  |          |      |              |

|                 |      |նություն   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 4.2 Ստեղծել|սեպտ. |ՄԿՈՒ       |Հրապարակ- |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|նորմատիվային դաշտ|2010թ.|գնահատման  |ված և     |      |              |

|ՄԿՈՒ իրականացման |      |և          |տարածված  |      |              |

|գնահատման և      |      |վկայագրման |նորմատիվա-|      |              |

|որակի մոնիթորինգի|      |համար      |յին ակտեր |      |              |

|համար            |      |հաստատված  |և  ընթացա-|      |              |

|                 |      |արդիական   |կարգեր    |      |              |

|                 |      |նորմատիվա- |          |      |              |

|                 |      |յին դաշտ   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.2.1. Մշակել և  |դեկտ. |Ձևավորված  |Մշակված և |ՀՀ    |Համապատասխան  |

|ընդունել ՄԿՈՒ    |2009թ.|է ՄԿՈՒ     |հաստատված |կառա- |նախագծերը     |

|հաստատությունների|      |հաստատութ- |նորմատիվա-|վարու-|կարող են      |

|և  դրանց         |      |յունների   |յին ակտեր |թյուն |մշակվել հետա- |

|գործունեության   |      |աշխատանքնե-|          |ՀՀ ԿԳՆ|զոտությունների|

|հավատարմագրման   |      |րի         |          |      |համար         |

|նոր ընթացակարգեր,|      |մոնիթորինգի|          |      |նախատեսված    |

|չափանիշներ և     |      |նորմատիվա- |          |      |միջոցների     |

|չափորոշիչներ` այդ|      |յին դաշտը  |          |      |հաշվին (տես`  |

|թվում նաև        |      |           |          |      |3.1.1 կետի    |

|շարունակական     |      |           |          |      |պարզաբանումը):|

|ուսուցման որակյալ|      |           |          |      |              |

|ծառայությունների |      |           |          |      |              |

|մատուցման        |      |           |          |      |              |

|կարողությունը    |      |           |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.2.2. Մշակել և  |մարտ  |Ձևավորված  |Մշակված և |ՀՀ    |Համապատասխան  |

|ընդունել ՄԿՈՒ    |2010թ.|է ՄԿՈՒ     |հաստատված |կառա- |նախագծերը     |

|հաստատությունների|      |ոլորտում   |նորմատիվա-|վարու-|կարող են      |

|և  դրանց         |      |գործունեու-|յին ակտեր |թյուն |մշակվել հետա- |

|գործունեության   |      |թյան լիցեն-|          |ՀՀ ԿԳՆ|զոտությունների|

|լիցենզավորման նոր|      |զավորման   |          |      |համար         |

|ընթացակարգեր,    |      |արդիական   |          |      |նախատեսված    |

|չափանիշներ և     |      |նորմատիվա- |          |      |միջոցների     |

|չափորոշիչներ     |      |յին դաշտ   |          |      |հաշվին (տես`  |

|                 |      |           |          |      |3.1.1 կետի    |

|                 |      |           |          |      |պարզաբանումը):|

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.2.3. Մշակել և  |սեպտ. |Հաստատված  |Մշակված և |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|հաստատել         |2010թ.|են ՄԿՈՒ    |հաստատված |      |              |

|դասավանդող և     |      |դասավանդող |նորմատիվա-|      |              |

|վարչական         |      |և  վարչական|յին ակտեր |      |              |

|անձնակազմի       |      |անձնակազմի |          |      |              |

|գնահատման ու     |      |գնահատման  |          |      |              |

|վկայագրման       |      |ու         |          |      |              |

|(ատեստավորման)   |      |վկայագրման |          |      |              |

|արդիական ստանդարտ|      |(ատեստավոր-|          |      |              |

|ընթացակարգեր     |      |ման)       |          |      |              |

|                 |      |արդիական   |          |      |              |

|                 |      |պահանջներ  |          |      |              |

|                 |      |ու ընթացա- |          |      |              |

|                 |      |կարգեր     |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|Խնդիր 4.3 Մշակել |սեպտ. |ՈՒսումնական|ՄԿՈՒ 12   |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|և                |2011  |հաստատու-  |հաստատու- |      |              |

|տարածաշրջանային  |      |թյունների  |թյունում  |      |              |

|բազմագործառութա- |      |մակարդակով |ներդրվել  |      |              |

|յին կենտրոններում|      |նախաձեռնված|և         |      |              |

|ներդնել որակի    |      |է որակի    |գնահատվել |      |              |

|կառավարման       |      |կառավարման |է         |      |              |

|համակարգ         |      |համակարգ   |միջազգային|      |              |

|                 |      |           |չափանիշնե-|      |              |

|                 |      |           |րի հետ    |      |              |

|                 |      |           |համատեղելի|      |              |

|                 |      |           |որակի     |      |              |

|                 |      |           |կառավարման|      |              |

|                 |      |           |համակարգ  |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.3.1. Վերլուծել |հոկտ. |Գիտելիքների|Տվյալ     |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի     |

|ՄԿՈՒ             |2009թ.|ձեռքբերում |թեմայի    |      |շուրջ 10 հոգու|

|հաստատությունների|      |ՄԿՈՒ       |վերաբերյալ|      |(5 առաջատար   |

|մակարդակով որակի |      |հաստատու-  |մշակված և |      |հաստատության  |

|կառավարման       |      |թյունների  |ԿԳՆ ներկա-|      |ղեկավար և     |

|համակարգերի      |      |մակարդակով |յացված    |      |ՄԿՈՒԶԱԿ-ի ու  |

|միջազգային փորձը |      |որակի      |համապարփակ|      |ՀՀ ԿԳՆ 5      |

|                 |      |կառավարման |փաստաթուղթ|      |մասնագետ)     |

|                 |      |համակարգերի|          |      |գործուղում    |

|                 |      |աշխատանքնե-|          |      |զարգացած ՄԿՈՒ |

|                 |      |րի         |          |      |համակարգ      |

|                 |      |վերաբերյալ |          |      |ունեցող որևէ  |

|                 |      |           |          |      |եվրոպական     |

|                 |      |           |          |      |երկիր         |

|                 |      |           |          |      |(երկրներ)` 6-7|

|                 |      |           |          |      |օրով:         |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.3.2. Մշակել    |հունվ.|Հայաստանում|Հաստատված,|ՀՀ ԿԳՆ|Համապատասխան  |

|Հայաստանի ՄԿՈՒ   |2010թ.|ՄԿՈՒ       |հրապարակ- |      |նախագծերը     |

|հաստատությունների|      |հաստատու-  |ված և     |      |կարող են      |

|որակի կառավարման |      |թյունների  |տարածված  |      |մշակվել հետա- |

|նորմեր ու        |      |մակարդակով |նորմատիվա-|      |զոտությունների|

|ընթացակարգեր`    |      |որակի      |յին ակտեր |      |համար         |

|ընդունելի        |      |կառավարման |և  ընթացա-|      |նախատեսված    |

|միջազգային       |      |համակարգի` |կարգեր    |      |միջոցների     |

|ասպարեզում       |      |միջազգային |          |      |հաշվին (տես`  |

|                 |      |չափանիշնե- |          |      |3.1.1 կետի    |

|                 |      |րին        |          |      |պարզաբանումը):|

|                 |      |համադրելի  |          |      |              |

|                 |      |նորմերի ու |          |      |              |

|                 |      |ընթացակար- |          |      |              |

|                 |      |գերի առկա- |          |      |              |

|                 |      |յություն   |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.3.3. Ներդնել   |սեպտ. |Աշխատանքի  |Պիլոտային |ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 10  |

|որակի կառավարման |2010թ.|որակի      |հաստատութ-|      |օր տեղական    |

|համակարգ 12      |      |բարձրացում |յուններում|      |փորձագիտու-   |

|տարածաշրջանային  |      |ՄԿՈՒ       |որակի     |      |թյուն         |

|բազմագործառութա- |      |հաստատու-  |կառավարման|      |յուրաքանչյուր |

|յին կենտրոններում|      |թյուններում|գործող    |      |քոլեջում որակի|

|                 |      |           |համակարգ  |      |կառավարման    |

|                 |      |           |          |      |համակարգի     |

|                 |      |           |          |      |ներդրմանն     |

|                 |      |           |          |      |աջակցելու     |

|                 |      |           |          |      |համար:        |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|4.3.4. Գնահատել  |սեպտ. |ՄԿՈՒ       |Պահանջարկի|ՀՀ ԿԳՆ|Կպահանջվի 5 օր|

|պիլոտային հաստա- |2011թ.|հաստատու-  |փոփոխման  |      |տեղական փորձա-|

|տություններում   |      |թյունների  |ու        |      |գիտություն    |

|որակի կառավարման |      |մակարդակով |գնահատման |      |յուրաքանչյուր |

|համակարգերի      |      |առկա են    |հրապարա-  |      |քոլեջում`     |

|գործունեության   |      |որակի      |կում`     |      |որակի         |

|արդյունքները     |      |կառավարման |եզրահան-  |      |կառավարման    |

|                 |      |համակարգի  |գումների  |      |համակարգի     |

|                 |      |ներդրման   |համաձայն  |      |գործունեության|

|                 |      |ազգային    |          |      |արդյունքների  |

|                 |      |հնարավորու-|          |      |գնահատման     |

|                 |      |թյուններ   |          |      |համար, և      |

|                 |      |           |          |      |շուրջ 800.000 |

|                 |      |           |          |      |դրամ` վարչական|

|                 |      |           |          |      |ծախսերի ու    |

|                 |      |           |          |      |զեկույցների   |

|                 |      |           |          |      |հրատարակման   |

|                 |      |           |          |      |համար:        |

|_____________________________________________________________________|

|ԲՆԱԳԱՎԱՌ 5. Սոցիալական գործընկերության ամրապնդում և                  |

|                     ինստիտուցիոնալացում                             |

|_____________________________________________________________________|

|Խնդիր 5.1.       |դեկտ. |Շահագրգիռ  |ՄԿՈՒԶԱԽ-ի`|ՀՀ ԿԳՆ|              |

|Ստեղծել ՄԿՈՒ     |2008  |կողմերի    |ՄԿՈՒ      |      |              |

|զարգացման Ազգային|      |մասնակցու- |համակարգի |ՀՀ    |              |

|խորհուրդ`        |      |թյուն ՄԿՈՒ |դինամիկ և |շահա- |              |

|սոցիալական       |      |բնագավառում|բազմակող- |գրգիռ |              |

|գործընկերների    |      |քաղաքական  |մանի      |նախա- |              |

|ներկայացուցիչների|      |և  ռազմավա-|զարգացմանն|րարու-|              |

|ներգրավմամբ      |      |րական      |ուղղված   |թյուն-|              |

|                 |      |բնույթի    |որոշումներ|ներ   |              |

|                 |      |որոշումների|          |      |              |

|                 |      |կայացմանը  |          |      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|5.1.1 Ընդունել   |դեկտ. |ՄԿՈՒԶԱԽ-ը  |ՀՀ        |ՀՀ    |              |

|վարչապետի որոշում|2008թ.|ստեղծված է |վարչապետի |կառա- |              |

|ՄԿՈՒԶԱԽ-ի        |      |           |որոշում   |վարու-|              |

|ստեղծման մասին   |      |           |          |թյուն |              |

|                 |      |           |          |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|                 |      |           |          |ՀՀ    |              |

|                 |      |           |          |շահա- |              |

|                 |      |           |          |գրգիռ |              |

|                 |      |           |          |նախա- |              |

|                 |      |           |          |րարու-|              |

|                 |      |           |          |թյուն-|              |

|                 |      |           |          |ներ   |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|5.1.2            |դեկտ. |ՄԿՈՒ       |Կայացած   |ՀՀ ԿԳՆ|              |

|Կազմակերպել      |2008թ.|բնագավառի  |ուսումնա- |      |              |

|ՄԿՈՒԶԱԽ-ի        |      |կառավարիչ- |կան այց   |      |              |

|անդամների վերա-  |      |ների,      |արտասահ-  |      |              |

|պատրաստումներ,   |      |սոցիալական |մանյան    |      |              |

|այդ թվում`       |      |գործընկեր- |երկրներ և |      |              |

|սոցիալական       |      |ների       |փաստաթղթե-|      |              |

|գործընկերության  |      |ներկայացու-|րով       |      |              |

|իրականացման      |      |ցիչների    |ամրագրված |      |              |

|միջազգային փորձն |      |իրազեկու-  |արդյունք- |      |              |

|ուսումնասիրելու  |      |թյունը     |ներ:      |      |              |

|և  վերլուծելու   |      |սոցիալական |Միջազգային|      |              |

|միջոցով          |      |գործընկեր- |փորձի և   |      |              |

|                 |      |ության     |Հայաստա-  |      |              |

|                 |      |իրականացման|նում դրա  |      |              |

|                 |      |միջազգային |հնարավոր  |      |              |

|                 |      |փորձի      |կիրառման  |      |              |

|                 |      |վերաբերյալ |վերաբերյալ|      |              |

|                 |      |           |համապարփակ|      |              |

|                 |      |           |փաստաթուղթ|      |              |

|_________________|______|___________|__________|______|______________|

|5.1.3 Անցկացնել  |շարու-|ՄԿՈՒ       |Տարեկան   |ՄԿՈՒ- |              |

|ՄԿՈՒԶԱԽ-ի նիստեր`|նակա- |բնագավառում|առնվազն 3 |ԶԱԽ   |              |

|ՄԿՈՒ բնագավառում |կան   |քաղաքական  |նիստի     |      |              |

|քաղաքական և      |      |և  ռազմավա-|արձանագրու|      |              |

|ռազմավարական     |      |րական      |թյուն:    |      |              |

|բնույթի հարցեր   |      |բնույթի    |          |      |              |

|քննարկելու       |      |որոշումները|          |      |              |

|նպատակով         |      |կայացվում  |          |      |              |

|                 |      |են բոլոր   |          |      |              |

|                 |      |շահագրգիռ  |          |      |              |

|                 |      |կողմերի    |          |      |              |

|                 |      |մասնակցու- |          |      |              |

|                 |      |թյամբ      |          |      |              |

._____________________________________________________________________.

 

Հապավումներ.

ՀՀ ԿԳՆ - Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ ԱՍՀՆ - Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ ՖՆ - Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն

ՄԿՈՒԶԱԿ - Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն

ՄԿՈՒԶԱԽ - Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդ

ԿԱԻ - Կրթության ազգային ինստիտուտ

 

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
18.12.2008
N 51
Արձանագրային որոշում