Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ, ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ, ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ (ԱՆԴԵՐՌԱՅԹԻՆԳ) ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱ ...

 

 

118.0182.080798

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

17 հունիսի 1998թ. թիվ 182

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ, ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

i

(ԱՆԴԵՐՌԱՅԹԻՆԳ) ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հունվարի 7-ի «Արժեթղթերի շուկայում իրականացվող գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 3 որոշման պահանջներից`

 

Հրամայում եմ

 

1. Հաստատել «Արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման գործունեության (անդերռայթինգ) օրինակելի կանոնակարգը» (կցվում է):

2. Արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման գործունեություն (անդերռայթինգ) իրականացնող անձանց սեփական կապիտալի նվազագույն չափը սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 1000-պատիկը:

 

«Հաստատված է»

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի

նախարարության

17.06.1998 թ. թիվ 182 հրամանով

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ, ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ (ԱՆԴԵՐՌԱՅԹԻՆԳ)

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Սույնով սահմանվում է ______________________________________________

(ձեռնարկության, կազմակերպության անվանումը) (այսուհետև` թողարկման կազմակերպիչ) արժեթղթերի շուկայում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման գործունեության իրականացման կանոնակարգը:

2. Թողարկման կազմակերպիչն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրության և իր կանոնադրության հիման վրա:

3. ՀՀ օրենսդրական և սույն կարգի դրույթների խախտման համար թողարկման կազմակերպիչը պատասխանատվություն է կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. Գործունեության ոլորտը և կատարվող

գործառնությունները

 

4. Թողարկման կազմակերպչի գործառնությունները իրականացվում են արժեթղթերի շուկայում` արժեթղթերի տեղաբաշխմանը նպաստող գործունեություն ծավալելու նպատակով:

5. Թողարկման կազմակերպիչն իրականացնում է հետևյալ գործառնությունները.

ա) ստանձնում է թողարկողի արժեթղթերը նախօրոք նշված ժամկետում` վերավաճառելու նպատակով գնելու պարտավորություն.

բ) ստանձնում է թողարկողի` նախօրոք նշված ժամկետում չտեղաբաշխված արժեթղթերը գնելու պարտավորություն.

գ) աջակցում է թողարկողի արժեթղթերը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղաբաշխելու ընթացքին` չստանձնելով թողարկողի չտեղաբաշխված արժեթղթերը գնելու պարտավորություն:

6. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետում նշված գործառնությունները իրականացվում են թողարկողի և թողարկման կազմակերպչի և (կամ) թողարկման կազմակերպիչների միջև կնքված գրավոր պայմանագրի համաձայն:

7. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի ա) ենթակետի դեպքում թողարկողը և թողարկման կազմակերպիչը, մինչև արժեթղթի իրացումը, պարտավոր են ապագա ներդրողներին տրամադրել թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ամբողջական և հավաստի տեղեկություններ: Թողարկողը և թողարկման կազմակերպիչը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում սույն կետում նշված տեղեկությունների անճշտության համար:

Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի ա) ենթակետի դեպքում, թողարկողի և թողարկման կազմակերպչի միջև կնքված գրավոր պայմանագրի հիման վրա թողարկման կազմակերպիչը բացում և վարում է թողարկողի արժեթղթերի իրացման գրանցամատյան, որտեղ նշվում են`

ա) ներդրողի կողմից հայտի ներկայացման ժամկետը, ներդրողի անվանումը, հասցեն,

բ) հայտում նշված արժեթղթի գինը, արժեթղթերի քանակը, ընդհանուր գումարը,

գ) վճարման ձևը,

դ) ՀՀ օրենսդրությամբ և թողարկման կազմակերպչի կողմից սահմանված այլ տվյալներ:

8. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի ա) ենթակետի դեպքում, անվանական արժեթղթեր թողարկելու և տեղաբաշխելու ընթացքում, անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրում կարող է գրվել թողարկման կազմակերպչի անվանումը, որպես անվանական արժեթղթի անվանական սեփականատեր` համաձայն թողարկման կազմակերպչի և թողարկողի միջև թողարկման կազմակերպման մասին կնքված գրավոր պայմանագրի:

9. Անվանական արժեթղթի անվանական սեփականատիրոջ ծառայություններից օգտվելու կամ թողարկողի անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրում որպես արժեթղթի սեփականատեր գրանցվելու իրավունքը վերապահվում է անվանական արժեթղթի սեփականատիրոջը:

10. Անվանական արժեթղթի անվանական սեփականատիրոջ և անվանական արժեթղթի սեփականատիրոջ միջև հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

III. Թողարկման կազմակերպման իրավական հիմքերը

 

11. Թողարկման կազմակերպչի կողմից իրականացվող գործառնությունները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությանը, սույն կանոնակարգին համապատասխան թողարկման կազմակերպչի և թողարկողի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա: Թողարկման կազմակերպչի և թողարկողի միջև կնքված գրավոր պայմանագիրը ներառում է.

ա) թողարկողի և թողարկման կազմակերպչի լրիվ անվանումը,

բ) կողմերի իրավունքները և պարտականությունները (ներառյալ թողարկման կազմակերպչի իրավունքներն ու պարտականությունները թողարկման պայմանների սահմանման կամ թողարկման ազդագրի պատրաստման ընթացքում, ինչպես նաև կողմերի իրավունքները և պարտականությունները) օրենքով կամ թողարկողի կանոնադրությամբ նախատեսված սահմանափակումների կիրառման դեպքում (այդ թվում, թողարկողի կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության ձեռք բերման և օտարման, տեղաբաշխվող արժեթղթերի ծավալների և այլնի հետ),

գ) տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթի տեսակը, քանակը,

դ) թողարկման կազմակերպչին վճարվող պարգևատրման գումարը և արժեթղթի իրացման ձևը,

ե) պայմանագրի գործողության ժամկետը և դադարեցման հիմքերը,

զ) կողմերի վավերապայմանները,

է) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դրույթներ:

12. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի ա) ենթակետում նշված դեպքում պայմանագրում նշվում են տեղաբաշխման և վերավաճառքի ենթակա արժեթղթերի գինը, ինչպես նաև թողարկման կազմակերպչի գործողությունները` կապված արժեթղթերի վերավաճառքի հետ (այդ թվում` անվանական արժեթղթերի տեղաբաշխման դեպքում` անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրում տվյալների արտացոլումը):

13. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի գ) ենթակետում նշված դեպքում պայմանագրում նշվում են այն գործողությունները, որոնք թողարկման կազմակերպիչը պարտավոր է իրականացնել` թողարկողի արժեթղթերը տեղաբաշխելու ընթացքում:

14. Թողարկման կազմակերպիչը սույն կանոնակարգի 5-րդ կետում նշված գործառնությունները կարող է իրականացնել ինչպես առանձին, այնպես էլ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արժեթղթերի շուկայում բրոքերային կամ դիլերային գործունեության իրականացման լիցենզիա ստացած անձանց, ինչպես նաև թողարկման այլ կազմակերպչի հետ` թողարկման կազմակերպման միավորում (սինդիկատ) կազմելու միջոցով: Տվյալ դեպքում միավորման անդամների հարաբերությունները կարգավորվում են նրանց միջև կնքված բազմակողմ պայմանագրով` ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն: Թողարկողի և միավորման անդամների հարաբերությունները կարգավորվում են թողարկողի և միավորման կողմից լիազորված թողարկման գլխավոր կազմակերպչի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն:

 

IY. Թողարկման կազմակերպչի պարտականությունները

 

15. Թողարկման կազմակերպիչը պարտավոր է`

ա) իր գործունեությունը իրականացնել ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն,

բ) արժեթղթերի շուկայում լիցենզավորման ենթակա գործունեության մի քանի տեսակներ իրականացնելիս` յուրաքանչյուր գործունեության համար ստանալ առանձին լիցենզիա,

գ) թողարկվող արժեթղթերի և թողարկողի վերաբերյալ տվյալ արժեթղթերում ապագա ներդրողներին տրամադրել հավաստի և ճշգրիտ տեղեկություններ,

դ) զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որոնք նպաստում են կամ կարող են նպաստել արժեթղթերի շուկայում տվյալ արժեթղթերի գների մանիպուլյացիային:

16. Թողարկման կազմակերպիչը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում իր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ներդրողներին պատճառված վնասի համար:

 

Y. Սահմանափակումներ

 

17. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի ա) և բ) ենթակետերում նշված գործառնությունների դեպքում թողարկման կազմակերպչի ստանձնած պարտավորությունները չեն կարող գերազանցել նրա սեփական կապիտալի կրկնապատիկը:

 

YI. Եզրափակիչ դրույթներ

 

18. Թողարկման կազմակերպիչը լիազորված մարմնին ներկայացնում է իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

19. Թողարկման կազմակերպչի գործունեության հաշվապահական հաշվառումը և փաստաթղթաշրջանառությունը իրականացվում են ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                    «08»       07          1998 Թ.

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 209800146

 

 

pin
Ֆինանսների (նախկին Ֆինանս. և էկոն.
17.06.1998
N 182
Հրաման